Pondelok, 26. október, 2020 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky

Anketa: Čo urobia po voľbách kandidáti v Žiline?

V sobotu si aj Žilinčania zvolia primátora. Všetkých kandidátov sme oslovili s rovnakými otázkami: a) Čo bude vašou prioritou, ak budete zvolený za primátora? b) V akom stave sa podľa vás mesto momentálne nachádza?

Žilina. Kto bude sedieť na radnici ďalšie štyri roky? Rozhodnete o tom vy už zajtra.Žilina. Kto bude sedieť na radnici ďalšie štyri roky? Rozhodnete o tom vy už zajtra. (Zdroj: MICHAL FILEK)

V sobotu si aj Žilinčania zvolia primátora. Všetkých kandidátov sme oslovili s rovnakými otázkami: a) Čo bude vašou prioritou, ak budete zvolený za primátora? b) V akom stave sa podľa vás mesto momentálne nachádza?

bazik_lubomir_200.jpg

1. Ľubomír BAŽÍK (KDH, SaS, MOST-HÍD, OKS, OZ ZKZ)

a) Odvrátiť nútenú správu mesta. Inštalovať na mestskom úrade profesionálny manažment, ktorý urobí analýzu súčasného stavu. Na základe analýzy stanovíme reálne východiská a riešenia. Od počiatku pracovať na projektoch čerpajúcich prostriedky z eurofondov nakoľko tieto v roku 2013 končia.

Skryť Vypnúť reklamu

b) Mesto nie je v dobrej finančnej kondícii, viď. protokol NKÚ. Mesto už teraz nie schopné splácať dlhy, napr. energie (zimný štadion a pod). V budúcom roku budú spadať do dlhovej služby aj splátky za rekonštrukciu ciest - 10 miliónov eur a splátky za stavbu športového komplexu na Karpatskej.

bobenic_franisek_200.jpg

2. František BOBENIČ (NEKA)

a) Koncepčné riešenia problémov a rovnosť šancí pre všetkých bez ohľadu na politické či iné tričká. Viem zvrátiť hroziaci dopravný kolaps racionalizáciou dopravy najmä zatraktívnením MHD. Pripravím moderný územný plán s centrálnym zeleným parkom. Presadím transparentné výberové konania na všetky vedúce miesta a verejné obstarávanie verejnými elektronickými aukciami. Chcem, aby sa Žilina stala Barcelonou Slovenska, kultúrnou a obchodnou križovatkou krajiny.

Skryť Vypnúť reklamu

b) Mesto sa rozvíja úplne chaoticky, platný územný plán z roku 1980, je starší ako svetový rekord Jarmily Kratochvílovej. Výsledkom je kritická dopravná situácia v centre mesta vďaka nekoncepčnej výstavbe, problémy s parkovaním na jednotlivých sídliskách, problémy s komunálnym odpadom napriek zvýšením daniam. Z centra mesta sa vytratila temer všetka zeleň. Ani bezpečnosť občanov a životné prostredie nepatria medzi silné stránky. Otrasné je financovanie hokejového klubu. Žilina je na jedného obyvateľa najzadĺženejšie mesto na Slovensku. Problémy sú na každom kroku. V meste už vládli prakticky všetky strany a výsledok je vidieť. Je treba dať šancu nezávislým kandidátom, ktorí si však z mesta nesmú spraviť vlastný podnikateľský subjekt.

dragoun_richard_200.jpg

3. Richard DRAGOUN (NEKA)

a) V prípade, že mi občania dajú svoj hlas a budem zvolený za primátora, bude mojou prioritou zastaviť ďalšie zadlžovanie mesta a riešenie dopravy a parkovania v meste ako aj v prímestských oblastiach.

Skryť Vypnúť reklamu

b) Mesto sa v súčasnosti nachádza na kritickom bode najmä z pohľadu ekonomiky, kde sme tesne pred nútenou správou. Pokiaľ sa zadlžovanie mesta nezastaví a finančné prostriedky nebudú využívané účelne, tak toto mesto nebude potrebovať primátora, pretože ho bude riadiť vedenie nejakej banky.

ganoczy_ivan_200.jpg

4. Ivan GÁNOCZY (NEKA)

a) Konsolidácia finančných prostriedkov, kontrola všetkých zmlúv a výdajov mesta, odstránenie zmlúv, ktoré sú nadhodnotené a urobiť celkový audit mesta. Ďalšou prioritou bude personálne obsadenie zamestnancov, aby to bola mozaika profesionálov s dobrým prístupom k občanom mesta. Zároveň urobiť všetky kroky k transparentností, aby sme úplne odstránili korupciu, tzn. žiadne mandátne, sprostredkovateľské a iné zmluvy, ktoré poškodzujú občana, aby neplatil za niečo, čo nemusí.

b) Celkový dlh mesta, vrátane športovej haly a opravy ciest, je momentálne 123 miliónov eur, čo predstavuje 3,7 miliardy Sk. Ak by sme ho chceli splatiť za 25 rokov pri 8% úrokovej sadzbe, tak dlh s úrokmi predstavuje 244 145 580 eur. Inak povedané. Ročne budeme musieť splácať takmer 10 miliónov eur, čo bude 20% z mestského rozpočtu po dobu 25 rokov. Terajšie vedenie oproti predchodcom urobilo dlh 12-krátj vyšší. Jedna rodina v Žiline je zadĺžená celkovým dlhom 12 207 eur.

groma_patrik_200.jpg

5. Patrik GROMA (NEKA)

a) Primátor musí mesto riadiť a nie byť riadený. Priority: zrušenie nevýhodných outsourcingových zmlúv, zriadenie mestského podniku na separáciu a zber odpadov, riešenie prehustenej dopravy, zriadenie mestského múzea, bezplatný internet v celom meste do 1 roka, bezplatná poradňa pre občanov, rekonštrukcia parkov, zvýšenie počtu miest v predškolských zariadeniach o 100 miest, bezplatná MHD na 1 okruhu (žel. stanica, Hurbanova ul., Štúrovo a Štefánikovo nám.)

b) Žilina je najzadlženejšie mesto na Slovensku a hrozí jej nútená správa. Za posledné štyri roky vzrástol dlh mesta o 40 miliónov eur. Treba si uvedomiť, že mestá sa nehodnotia počtom parkovacích miest ale úrovňou a kvalitou života. A Žilina je na tom veľmi zle.

harman_ivan_200.jpg

6. Ivan HARMAN (SDKÚ)

a) Rozširovane a budovanie parkovacích plôch, opravy a budovanie nových komunikácií a skvalitňovanie dopravy, investície do kvality života a bývania, skvalitňovanie služieb mesta a ďalšie transparentné opatrenia, zvyšovanie bezpečnosti, investície do vzdelávania a škôl, rozširovanie služieb pre seniorov, podpora kultúry, cestovného ruchu, nápadov a aktivít Žilinčanov, ďalšia výsadba zelene, rozširovanie nových športovo-relaxačných zón. Konkrétny program nájdete na: www.ivanharman.sk. Ponúkam skúsenosti z neľahkého obdobia prvých 4 rokov, kredit výsledkov a reálne riešenia pre ľudí. Program vychádza z reálnej praxe. Bol tvorený na základe rozsiahleho prieskumu názorov Žilinčanov a množstva spoločných stretnutí. Neponúkam vzdušné zámky a nereálne výmysly. Moja kandidatúra na primátora je o dialógu s občanmi a celom tíme spolupracovníkov, o ich obrovskom doterajšom úsilí a množstve práce, ktorú urobili.

b) Určite v lepšej ako keď sme ho preberali. Ekonomiku sa podarilo stabilizovať. Mesto je menej zadlžené ako v roku 2006. Ako jedno z mála miest, sme aj v čase hospodárskej krízy upravovala rozpočet smerom nahor. Mesto si plní všetky svoje funkcie a prebiehajú aj významné investičné akcie - zrekonštruovalo sa 50 km ciest a chodníkov, postavilo sa a žrebovalo 250 bytov, opravilo a zmodernizovalo sa 5 škôl, vybudovalo sa 1 000 nových bezplatných parkovacích miest, nová športová hala pri ZŠ V. Javorku, postavili sa ihriská a športoviská, mesto oveľa viac čerpá finančné prostriedky z eurofondov. Som spokojný, že sa nám podarilo vniesť do orgánov mesta transparentný systém a profesionalitu, otvorenosť voči občanom a v mnohých oblastiach aj systémové zmeny, ktoré budú zárukou kontinuity.

choma_igor_200.jpg

7. Igor CHOMA (SMER-SD, HZDS, HZD, SZ)

a) Medzi moje priority isto bude patriť spravodlivé prerozdeľovanie financií medzi jednotlivé mestské časti, nenavyšovanie dlhu mesta. Isto sa postarám o možnosť pravidelných osobných stretnutí s primátorom vo vopred určenom a zverejnenom čase. Toto sú pre mňa zásadné veci. Všetky ďalšie, ktoré súvisia s rozvojom sociálnej oblasti, kultúry, športu, vzdelania, rozširovania zelených a oddychových zón, budovania športovísk, prídu na rad veľmi rýchlo - ako náhle bude zrejmé, aké sú reálne finančné možnosti mesta. Rozhodne však z mojej strany pôjde o zmenu komunálnej politiky ako takej, bude založená na zdravom rozume, pri úcte a pokore k Žilinčanom.

b) V zlom. Rozrastajúca sa korupcia v meste, devastácia historickej časti mesta, ničenie národných kultúrnych pamiatok, neriešenie vnútornej dopravy mesta, zatajovanie správy NKÚ. Neospravedlniteľným faktom je aj to, že Žilina je dnes najzadlženejším mestom na Slovensku na obyvateľa.

perkovicova_anna_200.jpg

8. Anna PERKOVIČOVÁ (SDĽ)

a) Tento rok rozdeľuje mesto takmer 50 miliónov EUR do trinástich programových projektov, pričom program bývanie je na 12-stom a program sociálne služby až na 13-stom mieste. Ako kandidátka SDĽ považujem práve tieto programy za kľúčové a chcem presadiť rozpočet mesta, ktorý bude zameraný sociálnejšie.

b) Mesto potrebuje riešiť sociálny program, dopravu, byty, rómsku otázku, ale predovšetkým slušnosť a medziľudské vzťahy medzi politikmi a aj občanmi. Hovorí sa, že ak ľudia zabudnú na slušnosť, zostane smrti len málo, čo by im vzala. Verím, že Žilinčania si na to spomenú aj v deň volieb.

vnuk_peter_200.jpg

9. Peter VNUK (SF)

a) Zrušenie parkovného pre občanov vlastniacich nehnuteľnosť v parkovacích zónach. Platí § 151n až 151p Občianskeho zákonníka o vecnom bremene, že človeku nesmie byť zamedzený slobodný prístup k svojej nehnuteľnosti. V našom meste máme unikát, platíme za prístup k vlastnej nehnuteľnosti. Podporím predaj a predajcov regionálnych výrobkov a remesiel/doma vyrobených či dopestovaných/ formou výrazných zliav na prenájmoch mestských pozemkov /napr. mestské trhovisko/. Podporím rodiny: deti do 5 rokov nesmú platiť odvoz komunálneho odpadu, budem budovať materské centrá, veľké multifunkčné centrum zábavy a športu.

b) V žalostnom. Zadĺženosť mesta, predstavujúca vyše 1000 eur na každého občana je taká alarmujúca, že nie je čas počítať vysadené stromčeky, či vyasfaltované m2, s takou efektivitou hospodárenia by do dokázal každý, možno aj lepšie. Pokiaľ nebude primátorom človek, čo má v našom meste dávnu rodovú históriu a tradíciu, nebude za občanov bojovať. Netvrdím, že som všetka spása tohto mesta, ale som mladý Žilinec, mám veľa síl a energie do boja nielen so zadlženosťou ale aj nastolením podmienok pre dôstojný život každého občana.

ziacik_julius_200.jpg

10. Július ŽIAČIK (NEKA)

a) Zostaviť tím fundovaných odborníkov (nezávisle na ich politickej príslušnsti, primárnym kritériom bude ich odbornosť a schopnosť spolupráce), ktorí vyvedú naše mesto zo zlej finančnej situácie.

b) Moje poznatky o meste vychádzajú zo zdrojov zverejnených na internete, z článkov publikovaných v regionálnych periodikách a z rozhovorov z členmi mestského zastupiteľstva. Reálny pohľad na stav mestskej kasy a iné okolnosti by som nadobudol iba v prípade zvolenia. Ale podľa mňa je mesto v kritickom stave, hrozí mu nútená správa štátu.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 2. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
 6. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 9. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 10. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 1. Duálnu prax v dm nahradilo počas pandémie online vzdelávanie
 2. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 5. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 7. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
 8. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 9. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 10. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 1. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 20 399
 2. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 16 876
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 15 238
 4. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 13 256
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 679
 6. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 602
 7. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 11 588
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 512
 9. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 696
 10. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 446
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Žilinská Kia ruší pre nedostatok dielov od zahraničného dodávateľa nočné zmeny

Do stredy bude fabrika fungovať iba v dvojzmennej prevádzke.

Žilinská nemocnica hlási už 84 nakazených pracovníkov

V Pandemickom pavilóne je hospitalizovaných 17 pacientov.

ONLINE DISKUSIA: Môže byť Žilina moderné a životaschopné mesto?

Ako dostať Žilinu na mapu moderných miest? Má krajské mesto priestor na rozširovanie? Aj tieto témy odznejú v LIVE diskusii v utorok 27.októbra o 9. hodine na FB Žilina na Facebooku.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Už ste čítali?