Sobota, 4. december, 2021 | Meniny má Barbora, BarbaraKrížovkyKrížovky

Anketa: Čo urobia po voľbách kandidáti v Žiline?

V sobotu si aj Žilinčania zvolia primátora. Všetkých kandidátov sme oslovili s rovnakými otázkami: a) Čo bude vašou prioritou, ak budete zvolený za primátora? b) V akom stave sa podľa vás mesto momentálne nachádza?

Žilina. Kto bude sedieť na radnici ďalšie štyri roky? Rozhodnete o tom vy už zajtra.Žilina. Kto bude sedieť na radnici ďalšie štyri roky? Rozhodnete o tom vy už zajtra. (Zdroj: MICHAL FILEK)

V sobotu si aj Žilinčania zvolia primátora. Všetkých kandidátov sme oslovili s rovnakými otázkami: a) Čo bude vašou prioritou, ak budete zvolený za primátora? b) V akom stave sa podľa vás mesto momentálne nachádza?

bazik_lubomir_200.jpg

1. Ľubomír BAŽÍK (KDH, SaS, MOST-HÍD, OKS, OZ ZKZ)

a) Odvrátiť nútenú správu mesta. Inštalovať na mestskom úrade profesionálny manažment, ktorý urobí analýzu súčasného stavu. Na základe analýzy stanovíme reálne východiská a riešenia. Od počiatku pracovať na projektoch čerpajúcich prostriedky z eurofondov nakoľko tieto v roku 2013 končia.

Skryť Vypnúť reklamu

b) Mesto nie je v dobrej finančnej kondícii, viď. protokol NKÚ. Mesto už teraz nie schopné splácať dlhy, napr. energie (zimný štadion a pod). V budúcom roku budú spadať do dlhovej služby aj splátky za rekonštrukciu ciest - 10 miliónov eur a splátky za stavbu športového komplexu na Karpatskej.

bobenic_franisek_200.jpg

2. František BOBENIČ (NEKA)

a) Koncepčné riešenia problémov a rovnosť šancí pre všetkých bez ohľadu na politické či iné tričká. Viem zvrátiť hroziaci dopravný kolaps racionalizáciou dopravy najmä zatraktívnením MHD. Pripravím moderný územný plán s centrálnym zeleným parkom. Presadím transparentné výberové konania na všetky vedúce miesta a verejné obstarávanie verejnými elektronickými aukciami. Chcem, aby sa Žilina stala Barcelonou Slovenska, kultúrnou a obchodnou križovatkou krajiny.

Skryť Vypnúť reklamu

b) Mesto sa rozvíja úplne chaoticky, platný územný plán z roku 1980, je starší ako svetový rekord Jarmily Kratochvílovej. Výsledkom je kritická dopravná situácia v centre mesta vďaka nekoncepčnej výstavbe, problémy s parkovaním na jednotlivých sídliskách, problémy s komunálnym odpadom napriek zvýšením daniam. Z centra mesta sa vytratila temer všetka zeleň. Ani bezpečnosť občanov a životné prostredie nepatria medzi silné stránky. Otrasné je financovanie hokejového klubu. Žilina je na jedného obyvateľa najzadĺženejšie mesto na Slovensku. Problémy sú na každom kroku. V meste už vládli prakticky všetky strany a výsledok je vidieť. Je treba dať šancu nezávislým kandidátom, ktorí si však z mesta nesmú spraviť vlastný podnikateľský subjekt.

dragoun_richard_200.jpg

3. Richard DRAGOUN (NEKA)

a) V prípade, že mi občania dajú svoj hlas a budem zvolený za primátora, bude mojou prioritou zastaviť ďalšie zadlžovanie mesta a riešenie dopravy a parkovania v meste ako aj v prímestských oblastiach.

Skryť Vypnúť reklamu

b) Mesto sa v súčasnosti nachádza na kritickom bode najmä z pohľadu ekonomiky, kde sme tesne pred nútenou správou. Pokiaľ sa zadlžovanie mesta nezastaví a finančné prostriedky nebudú využívané účelne, tak toto mesto nebude potrebovať primátora, pretože ho bude riadiť vedenie nejakej banky.

ganoczy_ivan_200.jpg

4. Ivan GÁNOCZY (NEKA)

a) Konsolidácia finančných prostriedkov, kontrola všetkých zmlúv a výdajov mesta, odstránenie zmlúv, ktoré sú nadhodnotené a urobiť celkový audit mesta. Ďalšou prioritou bude personálne obsadenie zamestnancov, aby to bola mozaika profesionálov s dobrým prístupom k občanom mesta. Zároveň urobiť všetky kroky k transparentností, aby sme úplne odstránili korupciu, tzn. žiadne mandátne, sprostredkovateľské a iné zmluvy, ktoré poškodzujú občana, aby neplatil za niečo, čo nemusí.

b) Celkový dlh mesta, vrátane športovej haly a opravy ciest, je momentálne 123 miliónov eur, čo predstavuje 3,7 miliardy Sk. Ak by sme ho chceli splatiť za 25 rokov pri 8% úrokovej sadzbe, tak dlh s úrokmi predstavuje 244 145 580 eur. Inak povedané. Ročne budeme musieť splácať takmer 10 miliónov eur, čo bude 20% z mestského rozpočtu po dobu 25 rokov. Terajšie vedenie oproti predchodcom urobilo dlh 12-krátj vyšší. Jedna rodina v Žiline je zadĺžená celkovým dlhom 12 207 eur.

groma_patrik_200.jpg

5. Patrik GROMA (NEKA)

a) Primátor musí mesto riadiť a nie byť riadený. Priority: zrušenie nevýhodných outsourcingových zmlúv, zriadenie mestského podniku na separáciu a zber odpadov, riešenie prehustenej dopravy, zriadenie mestského múzea, bezplatný internet v celom meste do 1 roka, bezplatná poradňa pre občanov, rekonštrukcia parkov, zvýšenie počtu miest v predškolských zariadeniach o 100 miest, bezplatná MHD na 1 okruhu (žel. stanica, Hurbanova ul., Štúrovo a Štefánikovo nám.)

b) Žilina je najzadlženejšie mesto na Slovensku a hrozí jej nútená správa. Za posledné štyri roky vzrástol dlh mesta o 40 miliónov eur. Treba si uvedomiť, že mestá sa nehodnotia počtom parkovacích miest ale úrovňou a kvalitou života. A Žilina je na tom veľmi zle.

harman_ivan_200.jpg

6. Ivan HARMAN (SDKÚ)

a) Rozširovane a budovanie parkovacích plôch, opravy a budovanie nových komunikácií a skvalitňovanie dopravy, investície do kvality života a bývania, skvalitňovanie služieb mesta a ďalšie transparentné opatrenia, zvyšovanie bezpečnosti, investície do vzdelávania a škôl, rozširovanie služieb pre seniorov, podpora kultúry, cestovného ruchu, nápadov a aktivít Žilinčanov, ďalšia výsadba zelene, rozširovanie nových športovo-relaxačných zón. Konkrétny program nájdete na: www.ivanharman.sk. Ponúkam skúsenosti z neľahkého obdobia prvých 4 rokov, kredit výsledkov a reálne riešenia pre ľudí. Program vychádza z reálnej praxe. Bol tvorený na základe rozsiahleho prieskumu názorov Žilinčanov a množstva spoločných stretnutí. Neponúkam vzdušné zámky a nereálne výmysly. Moja kandidatúra na primátora je o dialógu s občanmi a celom tíme spolupracovníkov, o ich obrovskom doterajšom úsilí a množstve práce, ktorú urobili.

b) Určite v lepšej ako keď sme ho preberali. Ekonomiku sa podarilo stabilizovať. Mesto je menej zadlžené ako v roku 2006. Ako jedno z mála miest, sme aj v čase hospodárskej krízy upravovala rozpočet smerom nahor. Mesto si plní všetky svoje funkcie a prebiehajú aj významné investičné akcie - zrekonštruovalo sa 50 km ciest a chodníkov, postavilo sa a žrebovalo 250 bytov, opravilo a zmodernizovalo sa 5 škôl, vybudovalo sa 1 000 nových bezplatných parkovacích miest, nová športová hala pri ZŠ V. Javorku, postavili sa ihriská a športoviská, mesto oveľa viac čerpá finančné prostriedky z eurofondov. Som spokojný, že sa nám podarilo vniesť do orgánov mesta transparentný systém a profesionalitu, otvorenosť voči občanom a v mnohých oblastiach aj systémové zmeny, ktoré budú zárukou kontinuity.

choma_igor_200.jpg

7. Igor CHOMA (SMER-SD, HZDS, HZD, SZ)

a) Medzi moje priority isto bude patriť spravodlivé prerozdeľovanie financií medzi jednotlivé mestské časti, nenavyšovanie dlhu mesta. Isto sa postarám o možnosť pravidelných osobných stretnutí s primátorom vo vopred určenom a zverejnenom čase. Toto sú pre mňa zásadné veci. Všetky ďalšie, ktoré súvisia s rozvojom sociálnej oblasti, kultúry, športu, vzdelania, rozširovania zelených a oddychových zón, budovania športovísk, prídu na rad veľmi rýchlo - ako náhle bude zrejmé, aké sú reálne finančné možnosti mesta. Rozhodne však z mojej strany pôjde o zmenu komunálnej politiky ako takej, bude založená na zdravom rozume, pri úcte a pokore k Žilinčanom.

b) V zlom. Rozrastajúca sa korupcia v meste, devastácia historickej časti mesta, ničenie národných kultúrnych pamiatok, neriešenie vnútornej dopravy mesta, zatajovanie správy NKÚ. Neospravedlniteľným faktom je aj to, že Žilina je dnes najzadlženejším mestom na Slovensku na obyvateľa.

perkovicova_anna_200.jpg

8. Anna PERKOVIČOVÁ (SDĽ)

a) Tento rok rozdeľuje mesto takmer 50 miliónov EUR do trinástich programových projektov, pričom program bývanie je na 12-stom a program sociálne služby až na 13-stom mieste. Ako kandidátka SDĽ považujem práve tieto programy za kľúčové a chcem presadiť rozpočet mesta, ktorý bude zameraný sociálnejšie.

b) Mesto potrebuje riešiť sociálny program, dopravu, byty, rómsku otázku, ale predovšetkým slušnosť a medziľudské vzťahy medzi politikmi a aj občanmi. Hovorí sa, že ak ľudia zabudnú na slušnosť, zostane smrti len málo, čo by im vzala. Verím, že Žilinčania si na to spomenú aj v deň volieb.

vnuk_peter_200.jpg

9. Peter VNUK (SF)

a) Zrušenie parkovného pre občanov vlastniacich nehnuteľnosť v parkovacích zónach. Platí § 151n až 151p Občianskeho zákonníka o vecnom bremene, že človeku nesmie byť zamedzený slobodný prístup k svojej nehnuteľnosti. V našom meste máme unikát, platíme za prístup k vlastnej nehnuteľnosti. Podporím predaj a predajcov regionálnych výrobkov a remesiel/doma vyrobených či dopestovaných/ formou výrazných zliav na prenájmoch mestských pozemkov /napr. mestské trhovisko/. Podporím rodiny: deti do 5 rokov nesmú platiť odvoz komunálneho odpadu, budem budovať materské centrá, veľké multifunkčné centrum zábavy a športu.

b) V žalostnom. Zadĺženosť mesta, predstavujúca vyše 1000 eur na každého občana je taká alarmujúca, že nie je čas počítať vysadené stromčeky, či vyasfaltované m2, s takou efektivitou hospodárenia by do dokázal každý, možno aj lepšie. Pokiaľ nebude primátorom človek, čo má v našom meste dávnu rodovú históriu a tradíciu, nebude za občanov bojovať. Netvrdím, že som všetka spása tohto mesta, ale som mladý Žilinec, mám veľa síl a energie do boja nielen so zadlženosťou ale aj nastolením podmienok pre dôstojný život každého občana.

ziacik_julius_200.jpg

10. Július ŽIAČIK (NEKA)

a) Zostaviť tím fundovaných odborníkov (nezávisle na ich politickej príslušnsti, primárnym kritériom bude ich odbornosť a schopnosť spolupráce), ktorí vyvedú naše mesto zo zlej finančnej situácie.

b) Moje poznatky o meste vychádzajú zo zdrojov zverejnených na internete, z článkov publikovaných v regionálnych periodikách a z rozhovorov z členmi mestského zastupiteľstva. Reálny pohľad na stav mestskej kasy a iné okolnosti by som nadobudol iba v prípade zvolenia. Ale podľa mňa je mesto v kritickom stave, hrozí mu nútená správa štátu.

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Tento rok turizmu neprial
 2. Dobrá receptúra musí mať „oko draka“
 3. Brazílska fintechová banka Nubank vstupuje na Wall Street
 4. Opäť sme na dobrej vlne
 5. Ako sa vyrába nealkoholické pivo? Kvalitou nezaostáva za bežným
 6. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami
 7. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos
 8. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie
 9. PRIESKUM: Slováci prezradili, čo by mal spĺňať dokonalý smartfón
 10. Výhody najväčšej obchodnej siete objavuje aj verejný sektor
 1. Dobrá receptúra musí mať „oko draka“
 2. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
 3. Brazílska fintechová banka Nubank vstupuje na Wall Street
 4. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami
 5. Ako sa vyrába nealkoholické pivo? Kvalitou nezaostáva za bežným
 6. Opäť sme na dobrej vlne
 7. Aj mikulášske balíčku môžu byť zdravé. Zistite ako na to.
 8. 365.bank sa stala bankou roka na Slovensku
 9. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 10. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 1. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť 17 138
 2. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie 12 038
 3. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes? 7 798
 4. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos 7 442
 5. Strava ani spánok nie sú dôležité, ak pri tom dýchame zlý vzduch 5 813
 6. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 5 662
 7. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije? 4 016
 8. Ako si zvýšiť penziu aj s priemerným platom? 3 780
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 3 240
 10. Na nové auto sa neoplatí čakať. Trhu kraľujú jazdené 2 924

Blogy SME

 1. Marian Nanias: Jadrová energia – Dôvera spoločnosti k vedeckým poznatkom.
 2. Anton Kovalčík: Postmodernistický prístup k telesnému postihnutiu.
 3. Štefan Vidlár: Babenkám
 4. Ján Šeďo: Spomienky bývalého elitného policajta zabalené v kriminálnych príbehoch - akt odvahy v troch dejstvách ( zatiaľ ).
 5. Roland Ondrus: Lockdown
 6. ASEKOL SK: Končí sa doba plastová. Do čoho vám zajtra zabalia jedlo?
 7. Jakub Konečný: Samit pre demokraciu: východiská a očakávania pred najväčšou diplomatickou akciou roka
 8. Štefan Vidlár: Darmožráč
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 14 923
 2. Radovan Kazda: TOP 7 dôvodov, prečo 500 miliónov pre seniorov nie je dobrý nápad 4 975
 3. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 4 798
 4. Tomáš Sedliačik: Ako sa baviť s konšpirátorom 4 777
 5. Jozef Drahovský: Zákon o bočnom odstupe medzi vozidlom a cyklistom dopadol ako na Slovensku 4 617
 6. Martin Greguš: Istropolis zbúrajú...starosta Kusý obrátil kabát...Je to vôbec možné? Architekt a primátor Vallo mlčí... 4 615
 7. Zuzana Rattajová: Juraj Droba, dnes si opustil ľudí 4 243
 8. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529? 3 125
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 2. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 4. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 5. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 6. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 7. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 8. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Žilinská basketbalová legenda Milan Rožánek nedávno oslávila 80 rokov.

Rozvoju basketbalu v Žiline sa venuje viac ako 50 rokov.


Ján Hatala 7 h

Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.


10 h
Tréner ŠK Belá Ján Holúbek.

Povedali sme si, že sa nebudeme motať okolo štvrtého, piateho miesta, vraví tréner Belej.


2. dec

Analýza poukázala na sporné prevody pozemkov v Bánovej.


2. dec

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zverejnili jej meno, adresu i profil na Facebooku. Hygienička Martina Kučíková patrí po minulom týždni zrejme k najznámejším z odboru.


9 h

Dlhoročná folkloristka, speváčka, členka folklórnych skupín a propagátorka ľudovej kultúry a zvykov našich predkov Martina Žabčíková zomrela 29. novembra vo veku 37 rokov.


2. dec

Policajti mladého muža poznajú, jeho správanie riešili niekoľkokrát. Obvinili ho z útoku na verejného činiteľa.


2. dec

Jeho výstavba je plánovaná na štyri roky.


a 1 ďalší 17 h

Blogy SME

 1. Marian Nanias: Jadrová energia – Dôvera spoločnosti k vedeckým poznatkom.
 2. Anton Kovalčík: Postmodernistický prístup k telesnému postihnutiu.
 3. Štefan Vidlár: Babenkám
 4. Ján Šeďo: Spomienky bývalého elitného policajta zabalené v kriminálnych príbehoch - akt odvahy v troch dejstvách ( zatiaľ ).
 5. Roland Ondrus: Lockdown
 6. ASEKOL SK: Končí sa doba plastová. Do čoho vám zajtra zabalia jedlo?
 7. Jakub Konečný: Samit pre demokraciu: východiská a očakávania pred najväčšou diplomatickou akciou roka
 8. Štefan Vidlár: Darmožráč
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 14 923
 2. Radovan Kazda: TOP 7 dôvodov, prečo 500 miliónov pre seniorov nie je dobrý nápad 4 975
 3. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 4 798
 4. Tomáš Sedliačik: Ako sa baviť s konšpirátorom 4 777
 5. Jozef Drahovský: Zákon o bočnom odstupe medzi vozidlom a cyklistom dopadol ako na Slovensku 4 617
 6. Martin Greguš: Istropolis zbúrajú...starosta Kusý obrátil kabát...Je to vôbec možné? Architekt a primátor Vallo mlčí... 4 615
 7. Zuzana Rattajová: Juraj Droba, dnes si opustil ľudí 4 243
 8. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529? 3 125
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 2. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 4. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 5. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 6. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 7. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 8. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu