Utorok, 21. marec, 2023 | Meniny má Blahoslav

Mesto Žilina má prvú informáciu o richtárovi z roku 1325

Pomenovanie funkcie najvyššieho predstaviteľa mesta Žilina sa počas histórie viackrát menilo. Spočiatku to bol dedičný richtár, popri ktorom si mešťania od 15. storočia volili aj svojho richtára.

ŽILINA. V roku 1848 a v rokoch 1860 až 1873 stál na čele mesta mešťanosta a súčasne tu bol aj richtár.

Po vzniku veľkej obce Žilina, v roku 1874, na čele mesta bol už iba richtár, a to až do roku 1910. Vtedy získala Žilina štatút mesta. Na jej čele bol volený mešťanosta až do roku 1923, keď sa Žilina stala opäť veľkou obcou a mala na čele svojho voleného starostu.

V rokoch 1938 až 1945 malo mesto menovaného starostu, potom vládneho komisára a v poslednom roku mešťanostu. V máji 1945 vznikol Miestny národný výbor, ktorý mal až do svojho zániku vo februári 1948 na čele voleného predsedu. Od februára 1948 do roku 1949 mesto spravovala miestna správna komisia na čele s menovaným predsedom. V rokoch 1949 až 1954 nemalo mesto samostatný správny orgán. V roku 1954 vznikol Mestský národný výbor mesta Žilina. Na jeho čele bol volený predseda.

Prehľad richtárov, mešťanostov a starostov mesta Žilina do roku 1990:

1325 - Ján Pezold - dedičný richtár

1352 - Dominik Pezold

1352 - Mikuláš syn Mikuláša

1418 (1419) - Ján syn Mikuláša

1419-1420 - Jokl Smyt

1420-1422 - Jeroným

1423-1424 - Jokl Smyt

1426 - Onej magister

1428 - Jokl Smyt

1429 - Juraj Altdorff

1439 - Martin Polakovič (Polak)

1444 - Ladislav Uhrinovič

1450-1451 - Gallus

1453-1454 - Martin Polakovič

1455 - Juraj z Oblahova

1457 - Mikuš (Mikuláš)

1459-1468 - Peter Polak

1468-1469 - Matúš Manko

1469-1472 - Martin Manko

1472-1474 - Václav Pongrác

1475 - Matej Kotrša

1477-1478 - Mikuláš Masar

1479-1481 - Matej Kotrša

1479 - Blažej Podmanický

1480-1483 - Dorota Podmanická

1481-1482 - Mikuláš Masar

1485 - Matej Kotrša

1488-1489 - Štefan Sokot

1492-1493 - Jeroným Švec

1493 - Michal Mako

1494 - Gašpar

1497 - Melchior Hrabovský

1498 - Matej

1501 - Štefan Gardoš

1503 - Ondrej Babčanský

1507 - Matej Kropač

1507 - Abraham

1508-1509 - Ondrej Babčanský

1511 - Martin Banovsky

1513 - Ondrej Babčanský

1515 - Juraj Krok

1517 - Abraham

1518 - Martin Miška

1519-1520 - Michal Podmanický

1524 - Ondrej Hartunek

1527 - Mikuláš Melicher

1528 - Juraj Babčanský

1529 - Martin Miška

1530-1531 - Mikuláš Melicher

1532 - Ondrej Hartunek

1533-1534 - Mikuláš Melicher

1535 - Michal Zapara

1536 - Abraham

1537-1538 - Juraj Andreaš

1539 - Ondrej Bohdal

1540 - Burian Hodul

1541 - Ján Haško

1542 - Ziseta

1543 - Kriško

1544 - Michal Zapara

1546 - Juraj Ondruško

1547 - Michal Zapara

1548 - Ján Bohdal

1549 - Juraj Ondruško

1550 - Juraj Bánovský

1551 - Ján Haško

1552 - Martin Sedlý

1553 - Juraj Bánovský

1554 - Michal Slatký

1554 - Ján Bohdal

1555 - Michal Sobučka

1556 - Matúš Rozgoň

1557 - Ján Bohdal

1558 - Matej Ballo

1559 - Matúš Rozgoň

1560 - Juraj Ondruško

1561 - Ján Nemec

1562 - Ján Bohdal

1563 - Juraj Mako

1564 - Martin Vestrč

1565-1567 - Jeroným Bohdal

1568 - Burian Hodul

1568 - Ján Bohdal

1571 - Lukáč Dias

1572 - Ján Fratryk

1573 - Ján Bohdal

1574 - Burian Hodul

1575 - Melichar Mikudda

1576 - Gašpar Košela

1577 - Ján Schvab

1578 - Melichar Mikunda

1579 - Martin Gallo

1580 - Burian Hodul

1581 - Michal Cigány

1582 - Melichar Mikunda

1583 - Ján Bánovsky

1584 - Gašpar Košela

1585 - Melichar Mikunda

1586 - Matej Sogil

1587 - Apollon Militius-Mlynsky

1588 - Melichar Mikunda

1589 - Ján Bánovsky

1590 - Ján Košian

1591 - Gašpar Košela

1592 - Ján Oparel

1593 - Ján Košian

1594 - Gašpar Kapist

1595 - Michal Košian

1596 - Gašpar Košela

1597-1598 - Apollon Militius-Mlynsky

1599 - Ján Oparel

1600 - Mikuláš Cingel

1601 - Juraj Hrabovský

1602 - Mikuláš Mastihlávka

1603 - Ján Dlabač

1604 - Ján Košian

1605 - Mikuláš Bohdal

1606 - Ján Mlynárik

1607 - Ján Dias

1608 - Mikuláš Bohdal

1609 - Juraj Lipovský

1610 - Ján Dias

1611 - Baltazár Košela

1612 - Matej Pokorný

1613 - Ján Košian

1614 - Juraj Lipovský

1615 - Baltazár Košela

1616 - Ján Dias

1617 - Apollon Militius-Mlynský

1618 - Daniel Skalka

1619 - Štefan Stráňavský

1620 - Juraj Brezanský

1621 - Ján Strániavský

1622 - Daniel Skalka

1623 - Apollon Militius-Mlynský

1624 - Ján Kohut

1625 - Juraj Lipovský

1626 - Jeremiáš Fabricius

1627 - Ján Kohut

1628 - Gašpar Mattušek

1629 - Juraj Brezanský

1630 - Mikuláš Mlynárik

1631 - Juraj Lipovský

1632 - Martin Povrazník

1633 - Baltazár Košela

1634 - Gašpar Kosian

1635 - Martin Povrazník

1636 - Jakub Nosko

1637 - Gašpar Chreno

1638 - Ján Košela

1639 - Jeremiáš Fabricius

1640 - Michal Oškerdský

1641 - Ján Stráňovský

1642 - Gašpar Chreno

1643 - Ján Janáč

1644 - Ondrej Madidus

1645 - Ján Košela

1646 - Martin Skalka

1647 - Michal Alladiator

1648 - Michal Oškerdský

1649 - Ján Košela

1650 - Michal Alladiator

1651 - Martin Skalka

1652 - Ondrej Stráňavský

1653 - Michal Alladiator

1654 - Martin Skalka

1655 - Eliáš Pasquidinus

1656 - Ondrej Stráňavský

1657 - Gašpar Kušnier

1658 - Michal Alladiator

1659 - Ondrej Stráňavský

1660 - Juraj Frater

1661 - Ondrej Stráňavský

1662 - Juraj Neppel

1663 - Martin Skalka

1664 - Ondrej Stráňavský

1665 - Jeremiáš Sadliš

1666 - Juraj Ďurana

1667 - Juraj Neppel

1668 - Jeremiáš Sadliš

1669 - Gašpar Karpíšek

1670 - Ondrej Košela

1671 - Ján Sadliš

1672 - Juraj Neppel

1673 - Štefan Permay

1674 - Juraj Silvay

1675 - Ján Gabridides

1676 - Juraj Silvay

1677 - Štefan Kenci

1678 - Juraj Silvay

1679 - Ján Quercini

1680 - Juraj Tichý

1681 - Ján Gabridides

1682 - Juraj Tichý

1683 - Ján Gabridides

1683 - Jeremiáš Sadliš

1684 - Timotej Maluch

1685 - Ján Skalka

1686 - Juraj Neppel

1687 - Gašpar Janáč

1688 - Ján Skalka

1689-1690 - Daniel Višňovský

1691-1692 - Ondrej Bivolíni

1693 - Daniel Brezany

1694 - Ondrej Bivolíni

1695-1697 - Gabriel Krušpier

1698 - Ján Kramár

1699 - Gabriel Krušpier

1700 - Ján Kramár

1701 - Ondrej Stráňovský

1702-1703 - Štefan Višňovský

1704 - Ondrej Stráňovský

1705-1706 - Eliaš Jeleni

1707 - Ondrej Stráňovský

1708 - Eliaš Jeleni

1709 - Martin Kadaš

1710 - Baltazár Stráňovský

1711 - Štefan Višňovský

1712-1713 - Martin Kadaš

1714-1715 - Štefan Višňovský

1716 - Baltazár Stráňovský

1717 - Michal Košela

1718-1720 - Ján Ďungel

1721-1724 - Ondrej Rajčáni

1725-1726 - Daniel Janáč

1727 - Ján Ďungel

1728 - Ján Višňovský

1729-1730 - Daniel Janáč

1731-1733 - Ján Slatíni

1734-1736 - Daniel Pfanschmidt

1737-1740 - Jozef Natulay

1741-1743 - Ján Slatíni

1744-1745 - Daniel Pfanschmidt

1746-1747 - Ján Pino

1748-1749 - Ján Slatíni

1750-1751 - Daniel Nezbudt

1752-1753 - Ján Slatíni

1754 - Ján Pino

1755 - Ján Tamášy

1756-1759 - Daniel Nezbudt

1760-1762 - Ladislav Slatíni

1763-1764 - Michal Vábel

1765-1767 - Ladislav Slatíni

1768 - Ondrej Vittich

1769-1771 - Ladislav Slatíni

1772-1773 - Baltazár Stráňovský

1774 - Ladislav Slatíni

1775-1776 - Ondrej Jonaš

1777-1778 - Ján Natulay

1779-1780 - Ondrej Jonaš

1781-1782 - Ján Natulay

1783-1784 - Ján Zacharek

1785-1786 - Ondrej Jonaš

1787-1789 - Ján Natulay

1790-1792 - Ján Zacharek

1793-1794 - Ondrej Nosticius

1795-1802 - Ján Natulay

1803-1807 - Ignác Folkmonn

1808-1811 - Ján Gombár

1812-1813 - Ignác Folkmonn

1814 - Ján Žiga

1814-1817 - Ignác Folkmonn

1818-1823 - Ján Gombár

1824-1825 - Daniel David

1826-1828 - Štefan Schinga

1829-1830 - Daniel David

1831 - Ján Gombár

1832-1833 - Štefan Schinga

1834-1838 - Anton Kalinay

1839-1841 - Daniel David

1842-1847 - František Gerometta

1848 - Ján Bittčanský, Daniel David

1849-1850 - Ján Mojš

1851 - Štefan David

1852-1859 - František Gerometta

1860-1873 - Aloiz Trajčík

1860-1866 - Ignác Kalinay

1867-1872 - Anton Ďuriš

1873-1874 - Ján Milec

1875-1877 - Ignác Kalinay

1878-1881 - Ignác Čelko

1881-1887 - Gašpar Radlinsky

1888 - Ignác Čelko

1889 -1893 - Ignác Balogh

1894 -1898 Jozef Hrabovec

1899 - Štefan Tvrdý

1900 - Karol Kloch

1901-1906 - Štefan Tvrdý

1907-1910 - František Hoffmann

1911-1918 - Ignác Rada

1919 - Gašpar Ďurčanský

1919-1922 - František Hoffmann

1923 - Andrej Hvizdák

1923-1927 - Štefan Tvrdý

1927 - Anton Hancko

1927-1929 - Tomáš Ružička

1929-1931 - Anton Hancko

1931-1938 - Andrej Hvizdák

1938-1942 - Vojtech Tvrdý

1942-1944 - Vojtech Tvrdý

1944-1945 - Vojtech Tvrdý

1945-1946 - Augustín Androvič

1946-1948 - Ondrej Zelník

1948-1949 - Augustín Androvič

1954-1960 - Gustav Kasák

1960-1965 - Viliam Sachmerda

1965-1970 - Július Kompiš

1970-1971 - Pavol Kováčik

1971-1976 - Rudolf Kekeli

1976-1983 - Alexander Franek

1983-1986 - Ctibor Bley

1986-1988 - Ján Hlinka

1989-1990 - Jozef Sahulčík

1990 - Emil Lacko

www.zilina.sk

História

Súvisiace témy: história

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život
 2. Doba nízkych úrokov je späť. Garantovaná hypotéka 1,49%
 3. Neviditeľná technológia vás ochráni pred podvodom, stačí si ju v mobile aktivovať
 4. Bývanie, ktoré má všetkých "5P"
 5. Dostupný elektromobil podľa Volkswagenu? Privítajte ID.2all!
 6. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz
 7. Developer ITB pomáha naplniť túžbu po vlastnom bývaní
 8. Ako môžu elektromobily znížiť náklady vašej firmy?
 1. Na čo myslieť pri prediktívnej údržbe?
 2. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz
 3. Dostupný elektromobil podľa Volkswagenu? Privítajte ID.2all!
 4. Developer ITB pomáha naplniť túžbu po vlastnom bývaní
 5. Spoločnosť AGEL SK a VŠZaSP podpísali zmluvu o spolupráci
 6. Čo všetko potrebujete vedieť, ak chcete tehlovú fasádu
 7. Bývanie, ktoré má všetkých "5P"
 8. Nový e-book od BaseLinker Kompletný sprievodca po marketplacoch
 1. Doba nízkych úrokov je späť. Garantovaná hypotéka 1,49% 14 135
 2. Náš mobil môžu ovládať na diaľku, ale dá sa tomu zabrániť 13 431
 3. Ako riešia krízu v zahraničí? Nižšia daň, zmrazená cena potravín 10 940
 4. Čím je Azúrové pobrežie tak príťažlivé? Zistíte po pár chvíľach 9 049
 5. Jednoznačný recept na úspech? Buďte pripravení prispôsobiť sa 7 707
 6. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz 4 896
 7. Okuliarové šošovky ZEISS SmartLife 3 126
 8. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život 2 942

Blogy SME

 1. Anna Miľanová: Pník 1,2... 2022
 2. Ján Serbák: Lanzarote - ostrov večnej jari, nevšednej prírody a jedinečnej architektúry - 3. časť
 3. Peter Žiak: Zákaz spaľovacích motorov = nešťastie pre Slovensko
 4. Ján Serbák: Lanzarote - ostrov večnej jari, nevšednej prírody a jedinečnej architektúry - 2. časť
 5. Vladimír Krátky: Z a s t r o p o v a l i !
 6. Štefan Vidlár: Proč Z na ruských tankoch?
 7. Ján Valchár: Gáaga! Gáaga! (plus ruský útok na Avdijivku)
 8. Vladimír Čuchran: Fňuká celá krajina
 1. Matúš Baňas: Reforma vzdelávania na Slovensku - poďme spáliť aj posledné zvyšky toho dobrého, čo v slovenskom školstve ostalo 7 007
 2. Radovan Čipka: Ako Záborská znesvätila tému pomoci ženám 5 688
 3. Magdaléna Cifrová: Konečne potrestaný pedagóg na VŠVU a aké dôležité je ospravedlniť sa 5 064
 4. Martin Kugla: Nenechajte Valla zničiť Petržalku! 4 078
 5. Miroslav Žiak: Drogy ako biznis pre vyvolených na Slovensku? 2 654
 6. Michal Uherčík: Veľké riešenie alebo veľké fiasko. Parkovacie domy v Martine. 2 497
 7. Viktor Pamula: Spolky v Spišskej Novej Vsi II 2 351
 8. Radovan Čipka: Podceňujeme intelekt tých, čo píšu "pekný chlapi" 2 292
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 2. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 3. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 4. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 5. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 7. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
 8. Monika Nagyova: Máte v okolí ľudí posadnutých upratovaním? Niet im pomoci.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

S nami tipuješ bez rizika, v hre sú ceny za tisícky eur.


20. mar

Po páde utrpel vážne poranenia viacerých častí tela.


7 h
Ilustračná foto.

V Topoľčanoch sa hral bláznivý zápas.


18 h
Dlhé Pole neskrýva postupové ambície.

Príručka futbalového fanúšika pred jarnou časťou.


20. mar

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Práce na estakáde, ktorá bude najdlhšou na Slovensku, sú v plnom prúde.


19 h

Riešenie je v dobudovaní trate Nitra – Trnovec nad Váhom.


20. mar

Obvinených je päť osôb, sú medzi nimi aj funkcionári Slovenského pozemkového fondu.


20. mar

Archeológovia chcú preskúmať maximum.


20. mar

Blogy SME

 1. Anna Miľanová: Pník 1,2... 2022
 2. Ján Serbák: Lanzarote - ostrov večnej jari, nevšednej prírody a jedinečnej architektúry - 3. časť
 3. Peter Žiak: Zákaz spaľovacích motorov = nešťastie pre Slovensko
 4. Ján Serbák: Lanzarote - ostrov večnej jari, nevšednej prírody a jedinečnej architektúry - 2. časť
 5. Vladimír Krátky: Z a s t r o p o v a l i !
 6. Štefan Vidlár: Proč Z na ruských tankoch?
 7. Ján Valchár: Gáaga! Gáaga! (plus ruský útok na Avdijivku)
 8. Vladimír Čuchran: Fňuká celá krajina
 1. Matúš Baňas: Reforma vzdelávania na Slovensku - poďme spáliť aj posledné zvyšky toho dobrého, čo v slovenskom školstve ostalo 7 007
 2. Radovan Čipka: Ako Záborská znesvätila tému pomoci ženám 5 688
 3. Magdaléna Cifrová: Konečne potrestaný pedagóg na VŠVU a aké dôležité je ospravedlniť sa 5 064
 4. Martin Kugla: Nenechajte Valla zničiť Petržalku! 4 078
 5. Miroslav Žiak: Drogy ako biznis pre vyvolených na Slovensku? 2 654
 6. Michal Uherčík: Veľké riešenie alebo veľké fiasko. Parkovacie domy v Martine. 2 497
 7. Viktor Pamula: Spolky v Spišskej Novej Vsi II 2 351
 8. Radovan Čipka: Podceňujeme intelekt tých, čo píšu "pekný chlapi" 2 292
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 2. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 3. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 4. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 5. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 7. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
 8. Monika Nagyova: Máte v okolí ľudí posadnutých upratovaním? Niet im pomoci.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu