Utorok, 15. jún, 2021 | Meniny má VítKrížovkyKrížovky

Cirkvi v Žiline bilancujú rok 2009

U zástupcov cirkví v Žiline sme zisťovali ich pohľad na rok 2009 a program, ktorý ich o vianočnom čase čaká. Odpovedali predstavitelia rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, evanjelickej, pravoslávnej cirkvi a Židovskej náboženskej obce.

(Zdroj: JÁN KROŠLÁK, ILUSTRAČNÉ)

ŽILINA. Každý rok vo sviatočnom období kladieme otázky zástupcom cirkví v Žiline. Zaujímal nás ich pohľad na uplynulý rok a program, ktorý ich čaká. V čase vianočnom sme oslovili zástupcov rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, evanjelickej, pravoslávnej cirkvi a Židovskej náboženskej obce.

Pýtali sme sa tieto dve otázky: 1. Ako hodnotíte rok 2009? 2. Ako budete oslavovať sviatky?

Anketa

Stromcek.JPGLadislav Stromček, generálny vikár Žilinskej diecézy

1. Ako hodnotíte rok 2009?
Rok 2009 môžeme z hľadiska duchovného života rímskokatolíckej cirkvi v Žilinskej diecéze rozčleniť na dve časti. Prvý polrok sa niesol v znamení Roka sv. Pavla, ktorý trval do júna. Hľadali sme u tohto Apoštola národov inšpirácie pre poslanie, ktoré má cirkev plniť v našich časoch. Jeho vynaliezavosť v metódach, jeho horlivosť a plné nasadenie za Božiu vec, jeho absolútna oddanosť Kristovi, to boli témy, ktorým sme sa snažili viac venovať. Otec biskup navštívil všetky dekanáty diecézy s katechézami o sv. Pavlovi.

Od júna sa naša duchovná pozornosť zamerala na Rok kňazov, ktorý je silným podnetom pre celú cirkev, ale najmä pre samotných kňazov, aby stále nachádzali novú silu k vnútornému obráteniu, k novému zápalu v službe veriacim, k prehĺbeniu svojho vlastného vzťahu ku Kristovi. Uvedomujeme si, že v živote a službe kňazov je veľa čo zlepšovať, a preto chceme z tohto Roka kňazov, ktorý je už v polovici, vyťažiť čo najviac duchovného úžitku.

2. Ako budete oslavovať sviatky?
Vianoce budeme sláviť v troch základných rozmeroch. Jedným je slávenie sviatkov v kostoloch, pri sv. omšiach, v atmosfére spevu prekrásnych slovenských kolied a znovuobjavovania veľkého daru, keď sa Boží Syn stal takým človekom ako sme my, len bez hriechu. Druhým zámerom je ponavštevovať svojich príbuzných a blízkych, na ktorých zväčša cez rok ani nemáme dosť času - aby Vianoce boli aj sviatkami rodiny. Treťou túžbou je vychutnať si trochu ticha a ústrania medzi sviatkami a načerpať duchovné i fyzické sily.

Emil Turiak,dekan Gréckokatolíckej farnosti Žilina

1. Ako hodnotíte rok 2009?
I tento rok 2009 bol poznačený množstvom bolestných situácií (terorizmus, vojny, finančná i hospodárska kríza, strašenie chrípkou s krídlami i z chrochtavej farmy, rôzne formy manipulácie, sklamania z politikov a rôznych autorít), ktoré môžeme globálne nazvať prehrou ľudskostia človečens-nstva a obyvateľov tejto Zeme. Opäť sme sa mohli presvedčiť o tom, kam až človek môže zájsť, keď nerešpektuje druhého a nepozerá sa aj na jeho dobro. Zdá sa, akoby „jeho veličenstvo egoizmus" zmohutnelo a rozšírilo svoje impérium o ďalšie sféry.

Nie je to nič výnimočné, ak pozeráme na tento fenomén z hľadiska histórie ľudstva. Avšak je zarážajúce, že sa akosi nevieme poučiť z bolesti a nešťastia, ktoré so sebou vždy priniesli. ...V tejto tiesnivej atmosfére akoby sa strácalo množstvo dobra, ktoré mnohí statoční ľudia konajú a snažia sa o lepší dnešok i zajtrajšok.

Potešením pre našu gréckokatolícku cirkev v Žiline je, popri iných radostných skutočnostiach, ten fakt, že sme si v týchto dňoch pripomenuli milé jubileum - desiate výročie posviacky vlastného domu pre slávenie kultu Božieho - chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky. V tomto chráme sme dostali množstvo dobrodení od Nebeského Otca a taktiež máme možnosť prežívať radosť z ľudskej spolupatričnosti. Veď radosť človeka nevyviera z vecí okolo nás ale z hlbín ľudských sŕdc spojených láskou.

2. Ako budete oslavovať sviatky?
Sláveniu Vianoc u nás v cirkvi predchádza tzv. „filipovka" - je to štyridsaťdenný pôstny čas očakávania príchodu Krista na tento svet. Počas tohto obdobia si pripomíname pôsobenie dobrotivého Boha v dejinách ľudstva a udalosti smerujúce k ústrednému bodu očakávania ľudstva - príchodu Spasiteľa na tento svet. Samotný čas narodenia Mesiáša je v liturgii bohato vyjadrený v rôznych modlitbách a spevoch. Radosť z narodenia Dieťaťa Božieho je vyjadrená i v špeciálnom pozdrave pre toto obdobie.: „Christos raždajetsja!" (Kristus sa rodí!)
a v odpovedi na tento pozdrav „Slavite jeho!"(Oslavujte ho!).

Chcem všetkým ľuďom popriať v týchto sviatkoch bytostný zážitok dotyku Boha v osobnom živote, aby mali odvahu vstúpiť do hlbín svojho vlastného srdca a precítili nebeský pokoj, ktorý prináša pre tento svet. Aby objavili krásu života i v zrkadlení sŕdc svojich blížnych, s ktorými tvoríme jednu veľkú tajomnú rodinu, povolanú k jednému úžasnému cieľu - k nebeskému kráľovstvu vtelenej Božej Lásky. Ak to ľudia aspoň trocha viac pochopia, tak ten budúci rok bude určite oveľa lepší než tie predchádzajúce.

Marián a Olinka Kaňuchovci,farárovci Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. v Žiline

1. Ako hodnotíte rok 2009?

Ak sa spätne dívam na tento rok, tak to bol veľmi požehnaný rok. Pre mňa osobne, ale aj pre náš cirkevný zbor. Rok ubehol veľmi rýchlo, ale spomienky zostanú hlboko zasadané v našich srdciach. S manželkou sme si zvykli na život v Žiline a lepšie spoznali cirkevný zbor, ktorého sme súčasťou. Sme radi, že postupne spoznávame aj život mesta Žilina. Spoločnou víziou cirkevného zboru v roku 2009 boli slová apoštola Pavla Láska Kristova totiž spája nás. Tomu sme podriadili rok a všetky podujatia. Ľudia prijali tieto slová za svoje.

V našom evanjelickom cirkevnom zbore sa udialo počas roka 2009 mnoho vzácnych podujatí a rôznorodých aktivít, akými boli napr: Evanjelizácia PRO CHRIST, 30. výročie úmrtia biskupa F. Ruppeldta. Z nášho kostola sa vysielali rozhlasové služby Božie pre celé Slovensko, čo bola náročná, ale vzácna udalosť. Počas roka sa konali mnohé tábory a výlety pre deti, mládež, dospelých.

Obľube sa tešia raňajky pre mužov, ktoré sa konajú prvú a tretiu sobotu v mesiaci o 7:00 hod. Skupina 12 - 15 mužov všetkých vekových kategórií sa pravidelne stretáva, aby sa spoločne rozprávali, modlili, čítali Bibliu a na záver si pripravili aj spoločné raňajky. Pre ženy tiež máme biblické štúdium - Večer pre ženy. Keďže v cirkevnom zbore je viacero mamičiek, prichystali sme pre ne Ma-mi klub, kde sa stretávajú mamičky na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

Veľkou udalosťou pre cirkevný zbor bola inštalácia nových farárov, ktorá bola prelomová v troch smeroch a to: prvýkrát bol uvedený do úradu manželský pár; prvýkrát boli v zbore vytvorené dve farárske miesta a prvýkrát bola v Žiline zvolená za zborovú farárku žena. Požehnanou udalosťou bolo aj vnútorné maľovanie kostola a oprava plota okolo priestorov cirkevného zboru.

Všetky tieto práce nás spojili a generácie mladých aj starých ľudí spoločne pracovali na obnove priestorov cirkevného zboru. Bol to pre mňa veľký zážitok vidieť všetkých týchto ľudí pri spoločnej práci a neraz sme sa s manželkou pripojili k nim. Tak sa mohli naše vzájomné vzťahy viac upevňovať. Vzácnym podujatím bol zborový deň, kde sa nás zišlo okolo 100 ľudí všetkých vekových kategórií. Od najmladších až po tých najstarších. Strávili sme spolu celý deň v Zástraní pri rôznych aktivitách, hrách, súťažiach, zamysleniach nad Božím slovom.

2. Ako budete oslavovať sviatky?
Život nášho cirkevného zboru prirodzene vrcholí v tomto vianočnom čase. Veríme, že tieto vianočné sviatky budú plné požehnania a radosti. Pre mňa s manželkou to budú druhé Vianoce v Žiline. V cirkevnom zbore je pripravených mnoho duchovných podujatí a služieb Božích. Tešíme sa tiež na zimný tábor mládeže v Tatrách, detský denný tábor, spoločný zborový Silvester a v novom roku na zborovú kapustnicu 6.1.2010.

Rok 2010 bude takisto nesmierne zaujímavý. Už 24.1.2010 nás čaká priamy prenos STV z celoslovenských ekumenických služieb Božích z nášho evanjelického kostola. Rok 2010 bude aj rokom 400. výročia osláv Žilinskej synody, ktoré vyvrcholia na prelome júna a júla 2010. Všetko sú to veľké udalosti, ktoré formovali históriu evanjelickej cirkvi na Slovensku. Sme radi, že súčasná generácia Žilinčanov bude súčasťou týchto vzácnych udalostí.

Pavel Frankl,predseda Židovskej náboženskej obce v Žiline

1. Ako hodnotíte rok 2009?
Nepoviem nič objavné keď označím končiaci sa rok za ťažší ako predchádzajúce. Recesia zasiahla nielen hospodárstvo, ale poznačila všetky sféry života spoločnosti. My, napríklad, každoročne poriadame posledný víkend v júni stretnutie žilinských židovských rodákov a ich potomkov z celého sveta spojené so smútočnou tryznou za obete holokaustu. V minulosti sme bežne mávali okolo 125 účasníkov. Tento rok však prišlo minimálne o 30% ľudí menej či už od nás, alebo zo sveta. Situácia na hospodárskom poli sa pomaly stabilizuje, a tak sme zvedaví, či sme niečo zanedbali v organizácii nášho vrcholného podujatia, alebo či tohtoročná slabšia účasť ide skutočne na vrub recesie.

Veľkým potešením pre komunitu a pre mňa osobne ako spoluautora, bolo vydanie knihy „Židia v Žiline". Kniha sa už mesiace drží na čelných pozíciách v predajnosti známeho kníhkupectva Artforum a slová historika a riaditeĺa žilinského archívu Petra Štánskeho ide o jednu z najlepších ak nie najlepšiu knihu z oblasti histórie Žiliny, ktoré povedal pri slávnostnej prezentácii v priestoroch žilinskej radnice, boli pre mňa najlepšou odmenou za stovky hodín strávených pri práci na jej vydaní.

Zarmútila nás skutočnosť, že budeme musieť zlikvidovať veľkú časť starých stromov na našom cintoríne v Žiline. Dvakrát v priebehu leta došlo k zlomeniu hrubých a viac ako päť metrov dlhých konárov, ktoré skutočne len zázrakom spadli medzi hroby. Inak by narobili obrovské škody, ktoré by nebolo možné
v našich silách odstrániť. Všetko má svoju životnosť a my v intenciách posudku znalca budeme musieť pristúpiť k bolestnému kroku.

2. Ako budete oslavovať sviatky?
Už mnohokrát som uviedol, že židovská komunita neoslavuje Vianoce. V čase Vianoc oslavujeme sviatok Chanuka, ktorý je oslavou víťazstva Makabejcov nad Asírskou presilou niekoľko storočí pred kresťanským letopočtom. Chanuka však podobne ako Vianoce je sviatkom svetiel a darčekov. My zapaľujeme sviečky na svietniku, ktorý používame len na tento sviatok. Hlavne deti obdarúvame darčekmi a typickými pokrmami na tento sviatok sú tie, ktoré sa pripravujú na oleji. Olej bol totiž v minulosti predchodcom dnešných sviečok vo svietnikoch, a tak je jedným zo symbolov Chanuky.

U nás je dnes už len málo čisto židovských rodín. Väčšina manželstiev je zmiešaných, a tak okrem Chanuky rodiny prežívajú aj normálne Vianoce so stromčekom, darčkami, kapustnicou a kaprom. Atmosféra Vianoc je skutočne neopakovateľná. Kontrast predvianočného zhonu a mierumilovného pokoja sviatkov je obrovský.
Ja len dúfam, že bude dosť snehu a budeme sa môcť vybrať aj s rodinou striedavo na bežky a zjazdovky, aby sme v tomto čase zahájili lyžiarsku sezónu a ja trochu ponamáhal telo dvojnásobne „zlenivené" dvojicou po sebe nasledujúcich sviatkov, Chanuky a Vianoc.

Juraj Cuper,správca Pravoslávnej cirkevnej obce Žilina.

1. Ako hodnotíte rok 2009?
Býva zvykom, že na konci roku, ktorý nám vymeral Všemohúci pre pozemský život sa zamýšľame nad tým, ako sme tento Boží dar milosti využili pre časný život a prípravu do večného života, či sme ho vyplnili dobrými a záslužnými skutkami, ktoré by nám mohli otvoriť bránu do života večného. Tieto dni v roku účtujeme a hodnotíme, ale aj ďakujeme za všetky dary duchovné aj telesné, ktorých sa nám od Boha dostalo.

My pravoslávni veriaci za tento rok máme začo ďakovať, dostalo sa nám zdravia, pokoja, radosti, v bratskej láske život prežiť rok 2009, nikoho z nás sme nemuseli vyprevádzať do večnosti na večný odpočinok. Ba naopak, zväčšilo sa naše stádo o dvoch členov, ktorých sme prijali skrze krst do nášho spoločenstva ľudu Božieho, čo hodnotím ako prejav Božej dobroty, milosti a požehnania.

Žasneme nad tým, ako rýchlo uplynul minulý rok. Na jednej strane si uvedomujeme hodnotu času a našu zodpovednosť, ako a načo sme ho použili, na druhej strane zasa dúfame v nekonečnú lásku Christovu a jeho milosrdenstvo a prosíme: Pane Bože, ako by sme obstáli? Nehľaď na naše viny, ale zmy ich krvou nevinného Baránka, ktorá bola za nás vyliata na kríži.

Do nového roku chceme vstúpiť s čistým svedomím a čistým srdcom, s novými úmyslami, nezvratnou nádejou a s prosbou, ó, Božie požehnanie, lebo vieme, že bez neho naše ľudské snaženie, nech by bolo akékoľvek veľké, nedosiahlo by pravého cieľa. Lenže nemôžeme sa spoliehať len na pomoc Božiu, musíme aj my ochotne priložiť ruku k dielu na vinici Pánovej. Vo vinici Pánovej je veľa práce a potrebná je každá ruka, vítaná je každá ochota a každý dobrý úmysel.

Ako správca Pravoslávnej cirkevnej obce Žilina, za starý rok ktorý nám končí, Bohu ďakujem, a pre všetkých ľudí dobrej vôle do nového roku Božej milosti a požehnania od Boha vyprosujem.

2. Ako budete oslavovať sviatky?
Sviatky Narodenia Spasiteľa Isusa Christa prežívame duchovne, počnúc viliou 6. januára podľa juliánskeho kalendára, v predvečer sviatku sa stretávame v chráme, začíname sviatkovať Roždestvo Isusa Christa slávnostnou bohoslužbou Veľkým podvečeriem, ktoré trvá 1,30 hod v chráme.

Roždestvenské sviatky prežívame najprv, treba zdôrazniť, s novonarodeným Spasiteľom Isusom Christom, a potom spoločne všetci veriaci prítomní na sv. bohoslužbe. Slávnostná bohoslužba k úcte Narodenia Spasiteľa Isusa Christa v Žiline sa vykonáva 7. januára od 11.30 hod. v kaplnke sv. kríža v žilinskej nemocnici a trvá 1.30 hod.

(lk)

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako sa mení dynamika firiem?
 2. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 3. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
 4. Po Slovensku na motorke
 5. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 6. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 7. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 8. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 9. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 10. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 1. Začíname prikrmovať: Ako vybrať detskú ovocnú výživu?
 2. Arónia: Spoznajte jej zázračné účinky na zdravie, chutné recepty
 3. Po Slovensku na motorke
 4. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 5. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 6. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 7. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 8. Behind every successful business lies a set of skilled people
 9. Klimatická zmena rozkývala štatistiky škôd na domoch a bytoch
 10. Ako sa mení dynamika firiem?
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 22 115
 2. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 12 964
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 12 211
 4. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 10 278
 5. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 10 186
 6. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 7 322
 7. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 7 138
 8. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 6 878
 9. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 5 684
 10. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 5 478
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

K príčine smrti sa vyjadria, až keď budú k dispozícii laboratórne výsledky. Predbežne to s očkovaním nesúvislo.


8 h

Bol by to prvý prípad na Slovensku, kedy medveď zabil človeka.


14. jún

Predškoláka musel previezť vrtuľník.


11 h

Varil v michelinských reštauráciách, aj pre arabského princa. Teraz sa usadil v Nitre, v hoteli Capital na Farskej ulici, a buduje si tu kuchyňu presne podľa svojich predstáv.


re 14. jún

Už ste čítali?