Nedeľa, 4. december, 2022 | Meniny má Barbora, Barbara

Spor o Trabelssieho Hrad pokračuje

Spory okolo obchodného centra Hrad v Žiline pokračujú. Poslanci hovoria, že mesto a podnikateľ George Trabelssie sa spojili. Oni obvinenia odmietajú.

Z budovy doteraz postavili štyri podzemné podlažia.Z budovy doteraz postavili štyri podzemné podlažia. (Zdroj: MICHAL TRŠKO)

Spory okolo obchodného centra Hrad v Žiline pokračujú. Poslanci stále trvajú na svojom a hovoria, že mesto a podnikateľ George Trabelssie sa spojili v prospech presadenia obchodného centra Hrad. Oni obvinenia odmietajú.

  Nižšie v texte si môžete prečítať.
  • Rozhovor s poslancom Dušanom Maňákom.
  • Rozhovor s primátorom Ivanom Harmanom
  • Vyhlásenie investora, ktorým je George Trabelssie
  • Rozhovor s poslankyňou Soňou Turčányiovou

ŽILINA. Časť poslancov mestského zastupiteľstva minulý týždeň napadla radnicu a obvinila ju z napomáhania pri presadzovaní obchodného centra Hrad známeho podnikateľa Georga Trabelssieho. Stavba je vo fáze schvaľovania územného rozhodnutia. Mesto podľa poslancov porušilo viacero vyhlášok a všeobecne záväzných nariadení. Verejné prehlásenie k stavbe centra Hrad podpísali poslanci Bačinský, Bechný, Gallo, Lajda, Lovritšová, Maňák, Országhová, Ján Ničík , Peter Ničík, Turčányiová, Zrník a riaditeľ OZ Za Krajšiu Žilinu Jozef Mičic.

O spore poslancov, mesta a podnikateľa sme písali už minulý týždeň.

„Zámer OC HRAD bol opakovane prerokovaný v komisii výstavby pri mestskom zastupiteľstve, ktorá zakaždým požadovala, aby ho investor zásadne prepracoval do koncepcie zástavby, ktorá by vo väzbe na hodnotnú existujúcu urbanistickú štruktúru v MPR znamenala jej optimálne a citlivé dotvorenie," napísali poslanci.

„Vzhľadom na uvedené fakty je o to viac nepochopiteľná a zarážajúca skutočnosť, že v rozpore s týmito jednoznačnými závermi odbornej komisie mesta tu súčasné vedenie a stavebný úrad povolili veľkokapacitné obchodné centrum," uvádza sa vo vyhlásení poslancov. Jeho kompletné znenie si môžete prečítať tu.

Primátor sa bráni

„Je to absurdné tvrdenie. Absolútne odmietam akékoľvek zvýhodňovanie," reaguje primátor Ivan Harman. Pre citlivosť celého projektu OC Hrad, je tento projekt podľa neho pod zvýšeným drobnohľadom Odboru hlavného architekta a Stavebného úradu. "Investor na základe požiadaviek Odboru hlavného architekta celý projekt niekoľkokrát prerábal, kým bolo ku nemu zo strany OHA vydané kladné stanovisko. Napríklad rozsahom porovnateľný projekt "Štadión" sa začal posudzovať na meste približne pred rokom a už disponuje všetkými relevantnými povoleniami, vrátane stavebného povolenia," povedal primátor Ivan Harman. Rozhovor s ním si prečítajte v tomto článku nižšie.

„Investičný zámer OC Hrad je snáď jediný projekt v meste, a odvážim sa tvrdiť, že i na Slovensku, ktorý sa v spolupráci so všetkými inštitúciami pripravuje od roku 2003 a intenzívne viac ako dva a pol roka. Prvé stanovisko KPÚ bolo vydané v roku 2003 a prvé štúdie v roku 2004," napísal v otvorenom liste George Trabelssie. Za ten čas si podľa vlastných slov musel objednať deväť úprav celého projektu. „Za túto dobu boli objednané štúdie u piatich architektov," dodal Trabelssie. Vo vybranej štúdii Trabelssie hovorí, že musel zásadným spôsobom zmeniť celkový zámer tak, aby bol v súlade so všetkými platnými normami a nariadeniami pre tak citlivú časť mesta, ako je historické centrum. Kompletné vyhlásenie Georgea Trabelssieho si prečítajte v tomto článku nižšie.

Súhlas vraj nezískal

„Investor tu cieľavedome, systematicky a opakovane pretláčal namiesto citlivej zástavby zámer hypermarketu. K takémuto riešeniu na žiadnom zasadnutí stavebnej komisie súhlas nezískal," hovorí však predseda stavebnej komisie a poslanec Dušan Maňák. Rozhovor s ním čítajte nižšie.

Dokumenty, ktoré predložil podnikateľ novinárom, podľa neho hovoria o tom, že niekoľko poslancov, ktorí podpísali aktuálne vyhlásenie, v nedávnej minulosti súhlasilo so stavebnými úpravami Základnej umeleckej školy. Tá bezprostredne susedí s budúcim centrom.

"ZUŠ nie je a ani nemôže byť riadnym účastníkom územného konania. Tým môže byť len zriaďovateľ, teda Mesto Žilina. Navyše na rade sa neprejednávali žiadne podmienky územného konania," povedala jedna z poslankýň Soňa Turčányiová. Aj rozhovor s ňou nájdete na konci tohto článku.

AD: G. TRABELSSIE URAZENÁ JEŠITNOSŤ PÁNA MAŇÁKA

Na otázky MY Žilinských novín odpovedá predseda stavebnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Žiline Ing. arch. Dušan Maňák, poslanec MZ


Bolo podľa vás potrebné vydať takéto vyhlásenie s takto vážnym obvinením a prečo?

Z našej strany tomu predchádzali všetky možné kroky, ktoré sme mohli pred týmto vyhlásením, či už ako poslanci, alebo aj ako členovia odbornej komisie, vedeniu mesta tlmočiť. Sme pevne presvedčení o tom, že mesto a stavebný úrad mohli postupovať inak. Naše názory neboli vypočuté, máme argumenty o porušení viacerých článkov platného VZN č.3/92 ale aj viacerých ustanovení stavebného zákona. Tak ako sme reagovali aj v prípade AUPARK-u na Štúrovom námestí, tak reagujeme aj teraz, podotýkam, keď bola ešte možnosť reagovať, v situácii keď táto stavba ešte nie je povolená.


Pán Trabelssie novinárom minulý týždeň ukázal štúdiu, ktorú ste mu v minulosti pripravili a nakreslili ste na nu štvorposchodovú budovu. Vypracovali ste pre neho takúto štúdiu?

Áno v septembri 2004 sme vypracovali túto štúdiu s kolegom Ing. Arch. Lichým. Bolo to v období, kedy pán Trabelssie žiadal povolenie na parkovaciu garáž, avšak toto nemohol získať, kým nepreukáže úradom aj celkovú koncepciu stavby vrátane nadzemných podlaží. Dozvedeli sme sa o tejto skutočnosti, takúto ponukovú štúdiu sme mu predložili. Pri osobnom rokovaní pán Trabelssie vyhlásil že štúdií má už skoro 20, a že takéto niečo tam rozhodne nebude, tam vraj bude stáť hypermarket. Oponovali sme mu, že koncepcia hypermarketu je pre zástavbu v MPR neprijateľná. S ironickým úsmevom nám odpovedal, že pre neho to nebude žiadny problém. Ako sa ale ďalej ukázalo, paradoxne ešte za bývalého vedenia mesta, vtedy to ale problém bol. Súčasťou povolenia parkovacieho domu bola preto nakoniec štúdia akad. Arch. Voštenáka, ktorá podobne ako naša koncepcia riešila mestskú štruktúru zástavby so zachovaním blokov a ulice do Štolne. Škoda preto, že Vám pán Trabelssie neukázal túto štúdiu, ktorá opakujem, mu umožnila získať stavebné povolenie na parkovací dom. O to závažnejšia skutočnosť je, že súčasný návrh hypermarketu tieto pôvodné podmienky koncepcie zástavby zásadne porušuje. Čo sa týka podlažnosti nášho návrhu, táto nebola podstatou riešenia, bola to len hmotová štúdia ktorá vychádzala z podmienok platného územného plánu zóny, nadväzovala na existujúcu štruktúru zástavby, rešpektovala faru a existujúcu hodnotnú štruktúru zástavby. Všetky ostatné regulatívy by sa museli riešiť následne v projekte ak by bol investor takúto koncepciu akceptoval. Neodpustím si tu ale poznámku, túto štúdiu nám pán Trabelssie nezaplatil, je stále našim duševným vlastníctvom, neviem preto akým právom týmto spôsobom ňou on disponuje? A zároveň za žiadne jeho peniaze by sme sa nedali skorumpovať pre koncepciu jeho hypermarketu, ktorá sa tu má v súčasnosti realizovať.


Podľa podkladov pána Trabelssieho Komisia výstavby a životného prostredia v Žiline 19. 2. 2008 ktorej ste podľa zápisu predsedali, v zápise uviedla: 1. Obchodné centrum Farské schody. 1.1 Zámer z hľadiska funkčného využitia územia je v súlade s platnou ÚPD mesta. Neznamená to, že ste zámer odobrili ako tvrdí Pán Trabelssie?

Opäť demagógia pána Trabelssieho a skutočnosti vytrhnuté z kontextu. Citovaný zápis je z prvého prerokovania jeho zámeru, kde sme konštatovali, že tento pozemok je v zmysle platnej koncepcie ÚPD mesta určený pre polyfunkčnú zástavbu. Bodka, vo všetkých ďalších vyjadreniach a zápisoch, ktoré Vám samozrejme neukázal, sú uvedené naše zásadné pripomienky k ním predkladanej forme zástavby, okrem iného aj k predimenzovaným kapacitám a očakávaným dopravným problémom. Zjednodušene povedané, on ako investor tu cieľavedome, systematicky a opakovane pretláčal miesto citlivej dostavby mestskej štruktúry zástavby, zámer hypermarketu. K takémuto riešeniu, nech by ukázal ktorýkoľvek z viacerých zápisoch odbornej komisie, náš súhlas nezískal. Ako sa dnes ukazuje, boli sme tu len bezvýznamní štatisti, investor mal už vedením mesta tento zámer hypermarketu dopredu odsúhlasený. Týmto si možno aj vysvetliť aj vecné bremeno na pozemky okolo TESCA, ktorým získal zadarmo lukratívne mestské pozemky, dokonca ešte pred samotným územným konaním, ktoré mu tak umožnia realizovať jeho megalomanskú koncepciu.

Aký konečný posudok vydala ku OC Hrad stavebná komisia mestského zastupiteľstva?

Zásadne negatívny, požadovali sme ním predkladaný návrh koncepcie hypermarketu prepracovať, dodržať parceláciu, stavebné čiary, ulicu Do štoly, zachovať , respektíve obnoviť v zmysle podmienok rozhodnutia mesta objekt Fary, tak ako tu pôvodne existoval. Žiadali sme realizovať ním požadované dopravné a obslužné kapacity na jeho pozemku a nie na pozemkoch mesta a znížiť tak aj celkovú dopravnú záťaž v území. Opakujem, v komisii sme žiadali aby tu, v tomto vzácnom a pamiatkovo chránenom území bol realizovaný súbor stavieb ktorý by citlivo rešpektoval existujúcu štruktúru zástavby a zásadne sme ako odborná komisia nesúhlasili s jeho predstavou riešenia.

Prečo podľa Vás stavebný úrad namietky OZ ZKZ zamietol?

Ako som už uviedol stavebný úrad mohol postupovať aj inak a naše námietky mohol akceptovať. Stačilo využiť podmienky dané platným územným plánom mesta, zásadami platnými pre Mestskú pamiatkovú rezerváciu, spomínané VZN č.3/92, a závery dopravnej štúdie II. Okruhu ktoré okrem iného upozorňuje aj na výhľadový kolaps dopravy. Stačilo tiež ak by bol stavebný úrad akceptoval podmienky vyjadrenia pamiatkárov, bohužial ani tieto ich podmienky vydané územné rozhodnutie v plnej miere neakceptuje. Napríklad, podľa stanoviska pamiatkárov, daný projekt pre územné rozhodnutie len čiastočne rešpektuje platné zásady pamiatkovej starostlivosti a súvisiace VZN mesta Žiliny. Otázka prečo, to by mal zodpovedať predovšetkým sám stavebný úrad. Z môjho poznania je to nadštandartnými vzťahmi pána Trabelssiho s týmto vedením mesta, ktoré urobilo všetko preto aby mohol realizovať zámer podľa jeho predstavy a nič preto aby sa pred takýmto vážnym rozhodnutím, pred vydaním územného rozhodnutia, aspoň snažilo vedenie mesta pochopiť prečo naša odborná komisia dospela k týmto záverom. Podľa mňa ak AUPARK na Štúrovom námestí je v zásadnom rozpore s ÚPD mesta a bude znamenať dopravné problémy v centre mesta, OC HRAD je rovnakým dopravným problémom a je v zásadnom rozpore s podmienkami zástavby v MPR.

Záverom si myslím rovnako ako pamiatkári, že takéto ďaľšie rozsiahle obchodné centrum, naviac priamo v historickom centre mesta, môže negatívne ovplyvniť aj bežný život na priľahlom historickom centre a Mariánskom námestí. Môže byť príčinou straty záujmov o priestory vybavenosti zo strany nájomcov, obyvateľov aj návštevníkov a svojou koncepciou devalvuje hodnoty pamiatkového územia historického centra mesta. Negatívne dedičstvo bývalého vedenia mesta tak získalo novým vedením svojho pokračovateľa. Je preto našou povinnosťou, poslancov a obyvateľov Žiliny, sa od takéto pre mesto a jeho obyvateľov škodlivého rozhodnutia , zásadne dištancovať, tak ako sme sa dištancovali aj od AUPARK-u na Štúrovom námestí.

(trš)

Štúdia, ktorú na Farských schodoch naprojektovali Richard Lichý a Dušan Maňák. VIZUALIZÁCIA: RICHARD LICHÝ

Harman: Je to absurdné tvrdenie

Na otázky MY Žilinských novín odpovedá primátor Žiliny Ivan Harman.

Je podľa Vás na mieste hovoriť, že radnica, stavebný úrad a úrad hlavného architekta investora OC Hrad nejako zvýhodnili?

Je to absurdné tvrdenie. Absolútne odmietam akékoľvek zvýhodňovanie. Len niekoľko faktov: Celý projekt sa posudzuje už niekoľko rokov. Investor na základe požiadaviek Odboru hlavného architekta celý projekt niekoľkokrát prerábal, kým bolo ku nemu zo strany OHA vydané kladné stanovisko. Napríklad rozsahom porovnateľný projekt "Štadión" sa začal posudzovať na meste približne pred rokom a už disponuje všetkými relevantnými povoleniami, vrátane stavebného povolenia. Takže aké zvýhodňovanie projektu OC Hrad, ktoré ešte nedisponuje ani právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby. Naopak, práve pre citlivosť celého projektu OC Hrad, je tento projekt pod zvýšeným drobnohľadom Odboru hlavného architekta a Stavebného úradu.

Poslanci vo vyhlásení uvádzajú, že v územnom konaní bolo porušené VZN o mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Žilina, ani stanoviská Odbornej komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia pri MZ v Žiline. Je to pravda?

Musím skonštatovať, že tieto tvrdenia nie sú pravdivé. Celý proces územného konania prebieha na Stavebnom úrade, ktorý sa nad rámec zákonných povinností zaoberal aj všetkými pripomienkami OZ ZKŽ a všetky vyhodnotil ako neopodstatnené.

Bolo nutné zriadenie vecného bremena na pozemku za sochou Andreja Hlinku? Nemalo o tom rozhodovať aj mestské zastupiteľstvo, aby bol celý proces transparentnejší?

V zmysle platného štatútu mesta a platných Zásad o nakladaní s majetkom mesta (obidva dokumenty schvaľovalo zastupiteľstvo), patrí kompetencia prijímať podobné rozhodnutia Mestskej rade. A tá zriadenie vecného bremena dokonca schválila dva krát.

Vybudovanie dopravného napojenia z námestia Andreja Hlinku je vynútená investícia pre investora OC Hrad na základe požiadavky Odboru hlavného architekta, aby sa do budúcnosti pre mesto vytvorila možnosť dopravného napojenia podzemia námestia Andreja Hlinku, resp. podzemia budovy dnešného Tesca. Mimochodom, dnes platný územný plán mesta, p. Stuchla počíta s podobným riešením a v podobnom mieste.

Investor mal záujem tento pozemok odkúpiť alebo prenajať si, čo sme odmietli. Nechceli sme, aby mesto definitívne prišlo o takýto lukratívny priestor. Zriadenie vecného bremena je pre mesto bezpečnejšie, pretože zostáva vlastníkom tohto strategického miesta."

Aký je Váš politický názor na rozpadnutie poslaneckého klubu SDKU a Občianskeho združenia Za krajšiu Žilinu?

Do dnešného dňa neviem o rozpadnutí poslaneckého klubu SDKÚ-DS. Viem, že oficiálne z neho už dávnejšie vystúpil Peter Ničík.

(trš)
Otvorený list Ing. Georgea Trabelssieho. Reakcia na neustále útoky Dušana Maňáka.

Opakovane sa stretávam s nepodloženými tvrdeniami, že stavba OC HRAD nespĺňa požadované kritéria a na Meste mám status špeciálneho investora, ktorému všetko prejde.

Skutočne?

Investičný zámer „OC HRAD" je snáď jediný projekt v meste Žilina, a odvážim sa tvrdiť, že i na Slovensku, ktorý sa v spolupráci so všetkými inštitúciami (Mesto, Krajský pamiatkový úrad, Vyšší územný celok, Okresný dopravný inšpektorát, Obvodný úrad životného prostredia, Výskumný ústav dopravy, Žilinská univerzita, Útvar hlavného architekta mesta...) pripravuje sa od roku 2003 a intenzívne viac ako dva a pol roka (za zmienku stojí, že prvé stanovisko KPÚ bolo vydané v roku 2003 a prvé štúdie v roku 2004). Za ten čas som si musel i na základe všetkých odborných pripomienok všetkých dotknutých orgánov a inštitúcií objednať úpravu celého projektu niekoľkokrát až do súčasnej záverečnej podoby, ktorá je deviatou v poradí. Za túto dobu boli objednané štúdie u piatich architektov.

Vo vybranej štúdii architekt musel zásadným spôsobom zmeniť celkový zámer tak, aby bol v súlade so všetkými platnými normami a nariadeniami pre tak v citlivú časť mesta, ako je historické centrum mesta. Museli sme vyhovieť tlakom a všetkým vyvolaným investíciám, či už od Mesta ( zeleň a jej presadba, objednať dopravnú štúdiu so širšími súvislosťami do roku 2015...) alebo susedov, napríklad ZUŠ Ladislava Árvaya, kde v súvislosti so stavbou nastali vyvolané investície, ktoré nám školská rada nadiktovala.

Ako investor mám jediný záujem dosiahnuť skutočne ten najkvalitnejší investičný zámer, ktorý neosloví len potencionálnych prenajímateľov obchodných priestorov, ale najmä občanov môjho rodného mesta a urobí z centra mesta priestor, kde sa ľudia budú stretávať radi nielen za účelom nakupovania, ale aj kultúrneho vyžitia, lebo investičný zámer počíta, že veľa priestorov bude vyhradených pre tento účel.

Ak tento proces, ktorý trvá od roku 2003 do dnešného dňa, označuje pán Maňák za zvýhodňovanie, tak potom nech si každý urobí úsudok sám. Po celom tomto procese za konaním p. Maňáka dnes už nevidím nič iné, ako možnú osobnú zaujatosť, alebo možno dotknutú ješitnosť, že zo štúdií piatich architektov nebola vybraná práve tá jeho. Je mi ale ľúto, že aj napriek mojej neustálej snahe o otvorenosť a prístupnosť som sa stal terčom manipulácii, dokonca aj pred mestskými poslancami.

Jeden príklad za všetky.

Poslanci mestského zastupiteľstva, menovite Mgr. Ing. Peter Ničík, Ing. Soňa Turčányiová a Ing. Arch. Juraj Gallo sú členmi školskej rady Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya, ktorá je priamo dotknutá výstavbou Obchodného centra Hrad. Všetci členovia rady školy súhlasili so stavebnými úpravami školy a odo mňa, ako investora žiadajú nemalé vyvolané investície pre školu a bezplatný prenájom 4 klavírov na dobu 8 rokov. Keďže sa jedná o Umeleckú školu, ktorá si v dnešnej dobe určite nemôže „finančne vyskakovať", súhlasil som zo všetkými žiadosťami a podmienkami, lebo sa jedná o investície, ktoré odo mňa žiadajú pre školu.

Nepochopiteľné ale teraz pre mňa je, ako môžu tí istí poslanci na jednej strane žiadať odo mňa ako investora nemalé vyvolané investície pre školu ako účastníka konania a tým pádoch túto investíciu schvaľujú a odobrujú a na strane druhej sa teraz pripájajú k výzve pána Maňáka, ktorá tento zámer spochybňuje. To sa dá chápať ťažko. Hádam iba tak, že sú pod neustálym tlakom niekoho, ktorí ich núti meniť rozhodnutia, ktoré sami spravili a podpisom odobrili.

Sú protichodné tvrdenia a manipulácia predvolebný nástroj Dušana Maňáka?

V roku 2004 do štúdie obchodných priestorov na uvedenom území sám navrhoval štyri nadzemné poschodia nad úrovňou existujúceho parkovacieho domu. Rovnaké štyri poschodia, ale od iného architekta mu už robia problém a sú v nesúlade s predpismi.

Ako šéf stavebnej komisie v roku 2008, vydal stanovisko, že plánovaná stavba je v súlade s územným plánom mesta. Dnes tvrdí, že je v rozpore.

Z titulu šéfa stavebnej komisie žiadal zvýšiť počet parkovacích miest. Keďže ním vyžiadaná štúdia preukázala, že je možné bez dopravného kolapsu navýšiť počet parkovacích miest o 500. Na ďalšej stavebnej komisii žiadal prekresliť projekt tak, aby nenavyšoval počet parkovacích miest a aby kládol väčší dôraz na peších. Znova sme vyhoveli. Najnovšie vyhlásenia jasne dokazujú, že opäť zmenil názor. Toto sa naozaj nedá chápať inak, ako pravdepodobná snaha manipulovať s verejnou mienkou.

Vychádzajúc z toho, že p. Maňák viacnásobne neúspešne kandidoval na funkciu primátora, je pravdepodobné, že týmto zahájil svoju predvolebnú kampaň.

V Žiline dňa 20.9.2009 Ing. George Trabelssie
Turčányiová: Neprejednávali sme podmienky územného konania

Na otázky MY Žilinských novín odpovedala poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline Soňa Turčányiová.

Spoločne s pánmi Ničíkom a Gallom ste podpísali prezenčnú listinu z Rady školy pri ZUŠ L. Árvaya. Rokovalo sa vtedy o zamurovaní okien na budove ZUŠ zo strany plánovanej stavby centra Hrad. V dokumente je rovnako napísané, že centrum sa bude dotýkať priamo budovy ZUŠ. Znamená podpis v prezenčnej listine Váš spoločný súhlas za ZUŠ s prácami na pripravovanom nákupnom centre? Ak nie, čo znamená? Pán Trabelssie hovorí, že nerozumie zároveň podpisu pod vyhlásením ZUŠ a aj podpisu pod pondelkovým nesúhlasným vyhlásením OZ Za krajšiu Žilinu. Čo na to hovoríte?

Dňa 7.7.09 zvolal pán Šalaga, riaditeľ Základnej umeleckej školy, mimoriadnu schôdzu rady školy, na ktorej nás oboznámil, že ho pán Trabelssie oslovil so sponzorskou ponukou (zapožičanie 3 kusov klavírov a zamurovanie 2 kusov okien susediacich s bočnou stenou OC Hrad). Podľa vyjadrenia riaditeľa školy si investor uvedomil negatívny vplyv výstavby na prevádzku školy a jeho ponuka mala byť „odškodnením" za tieto stavebné vplyvy. Rada školy s touto ponukou súhlasila. Okrem toho bola upovedomená, že ZUŠ nie je a ani nemôže byť riadnym účastníkom územného konania. Tým môže byť len zriaďovateľ, teda Mesto Žilina. Navyše na rade sa neprejednávali žiadne podmienky územného konania. Nemalo by to žiadny zmysel ani význam!!! Upozorňujem, že poslanci, zúčastnení na tejto rade (Turčányiová, P. Ničík, Gallo) boli len 3 členmi z riadnych 11 členov a nemohli toto hlasovanie svojím pomerom ovplyvniť. Sponzorskú zmluvu, podčiarkujem dobrovoľne podpisoval v mene školy p. Śalaga (ako štatutár) a pán Trabelssie. Nerozumiem, ako sa zápisnica z rokovania rady školy dostala k pánovi Trabelssiemu a akú má vlastne vypovedaciu hodnotu? Jediným bodom programu boli totiž len podmienky sponzorskej zmluvy a priložený zoznam s podpismi bol len prezenčnou listinou zúčastnených členov rady.

Podalo OZ Za krajšiu Žilinu odvolanie proti rozhodnutiu o územnom rozhodnutí po tom ako zamietli Vaše pripomienky?

OZ ZKŽ nepodalo odvolanie k územnému rozhodnutiu, nakoľko ho stavebný úrad vylúčil z účastníctva a teda odvolanie by nemalo význam. Podľa našich informácií však odvolanie podala jediná účastníčka, p. Ing. Daniela Prekopová z Bratislavy (majiteľka domu, v ktorom má nájom ČSOB).

(trš)

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. V Danteho pekle sa našlo miesto pre každého
 2. Polovicu dovolenky zaplatíme od pondelka za Vás
 3. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to
 4. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie
 5. Mikuláš prinesie plné vrece prekvapení aj v novej rodinnej telke
 6. Konečne moderná životná poisťovňa bez nepríjemných prekvapení
 7. Deti potrebujú rodinu na optimálny vývoj
 8. Ako sa dostať k darčeku výhodnejšie? Skúste túto možnosť.
 1. Polovicu dovolenky zaplatíme od pondelka za Vás
 2. V Danteho pekle sa našlo miesto pre každého
 3. V dôsledku nadmerného užívania alkoholu umiera čoraz viac ľudí
 4. Ikonický projekt Metropolis vyhral CIJ Awards
 5. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to
 6. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie
 7. dm a jej zákazníci podporili inštaláciu fotovoltických panelov
 8. Zimná ríša divov Maďarska
 1. Polovicu dovolenky zaplatíme od pondelka za Vás 13 332
 2. Po pohlavnom styku by sa ženy mali čo najskôr vymočiť. Muži nie 9 088
 3. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie 6 668
 4. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to 2 838
 5. Niektorí ľudia nemajú pracovné návyky. Ako dlho trvá zmeniť to? 2 377
 6. V Danteho pekle sa našlo miesto pre každého 2 113
 7. Zarábame milióny, no jachtu na Malorke nemám 1 658
 8. Deti potrebujú rodinu na optimálny vývoj 1 632

Blogy SME

 1. Matej Farkas: Muž z Hradného kopca
 2. Anna Miľanová: Osobná a verejná doprava...
 3. Štefan Vidlár: Huj, Duj, Luj
 4. Ivan Mlynár: Falošný recept na spásu Róberta Fica od pána dekana.
 5. Martin Sústrik: Čínska výchova
 6. Tomáš Vodvářka: Setkání - adventní příběh
 7. Martin Plesch: A čo učitelia a vedci?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 52. - Arktída - Expedícia na lodi Zaria do Sannikovovej zeme (1900 - 1902)
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 247 089
 2. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 6 375
 3. Jana Melišová: V závoji hmly 4 065
 4. Mária Križanová: Matematika a matikári. 3 680
 5. Věra Tepličková: Ako som cestovala vlakom 2 834
 6. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia 2 666
 7. Ján Valchár: Prvý decembrový blog alebo láska je láska 2 641
 8. Michael Achberger: 7 tajných tipov na chudnutie: malé zmeny, veľké výsledky 2 041
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 52. - Arktída - Expedícia na lodi Zaria do Sannikovovej zeme (1900 - 1902)
 2. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 3. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 4. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 5. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 6. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 8. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

V Rajeckej Lesnej budú musieť vyhlásiť doplňujúce voľby.


4 h
MY | TOP správy z regiónov

Prečítajte si výber TOP správ z regiónov.


2. dec

HIPEC sa využíva vtedy, keď zlyháva systémová liečba chemoterapiou.


2. dec
Futbalisti Bánovej po osemfinálovom zápase Slovnaft Cupu s Liptovským Mikulášom.

Michal Šajnoha hodnotí jesennú časť Bánovej.


1. dec

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Matej Farkas: Muž z Hradného kopca
 2. Anna Miľanová: Osobná a verejná doprava...
 3. Štefan Vidlár: Huj, Duj, Luj
 4. Ivan Mlynár: Falošný recept na spásu Róberta Fica od pána dekana.
 5. Martin Sústrik: Čínska výchova
 6. Tomáš Vodvářka: Setkání - adventní příběh
 7. Martin Plesch: A čo učitelia a vedci?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 52. - Arktída - Expedícia na lodi Zaria do Sannikovovej zeme (1900 - 1902)
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 247 089
 2. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 6 375
 3. Jana Melišová: V závoji hmly 4 065
 4. Mária Križanová: Matematika a matikári. 3 680
 5. Věra Tepličková: Ako som cestovala vlakom 2 834
 6. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia 2 666
 7. Ján Valchár: Prvý decembrový blog alebo láska je láska 2 641
 8. Michael Achberger: 7 tajných tipov na chudnutie: malé zmeny, veľké výsledky 2 041
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 52. - Arktída - Expedícia na lodi Zaria do Sannikovovej zeme (1900 - 1902)
 2. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 3. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 4. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 5. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 6. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 8. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu