Utorok, 6. december, 2022 | Meniny má Mikuláš

Súťaž Žilina - moje mesto odkryla mnoho talentov

Už po štrnástykrát sa uskutočnila súťaž pre žiakov materských, základných škôl a 8-ročných gymnázií pod názvom Žilina – moje mesto.

Slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže Žilina - moje mesto, otvoril súbor Lieska z Centra voľného času Spektrum.Slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže Žilina - moje mesto, otvoril súbor Lieska z Centra voľného času Spektrum. (Zdroj: KATARÍNA KVAŠŇOVSKÁ)

Už po štrnástykrát sa uskutočnila súťaž pre žiakov materských, základných škôl a 8-ročných gymnázií pod názvom Žilina - moje mesto.

ŽILINA. Súťaž Žilina - moje mesto, ktorá je jedným zo sprievodných podujatí Staromestských slávností, ktoré organizuje Centrum voľného času Spektrum v spolupráci s Mestom Žilina a Odborom školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline.

V tomto roku sa do jednotlivých častí tejto súťaže, ktorá sa rokmi rozrástla aj o vedomostnú súťaž „Poznaj svoje mesto", zapojilo viac ako 1000 súťažiacich vo veku od 5 rokov do 20 rokov. Deti a mládež kreslili, maľovali, literárne tvorili, hľadali v archívoch, časopisoch a knihách zmienky o Žiline a jej okolí. Jednoducho, slovo Žilina sa skloňovalo vo všetkých pádoch, zobrazovalo v najrôznejších témach a formách.

vystava.jpg

Víťazné práce si možno pozrieť v priestoroch Mestského úradu v Žiline do 12. júna. FOTO: KATARÍNA KVAŠŇOVSKÁ

Do súťaže bolo zaslaných takmer 500 výtvarných, 200 literárnych a 40 historických prác. „Tento rok bol o súťaž veľký záujem. Môžem povedať, že aj úroveň výtvarných aj literárnych prác je stupňujúca. Je to tým, že sa vyvíjame. Rovnako majú na tom zásluhu pedagógovia, ktorí tomu venujú čas napriek tomu, že postupne pribúdajú rôzne súťaže," povedala Marta Franeková z Centra voľného času Spektrum.

Z najlepších výtvarných prác bola nainštalovaná výstava pod názvom „Žilina - moje mesto", ktorá je sprístupnená vo foyeri Mestského úradu v Žiline a potrvá do 12. júna. „Všetky práce boli veľmi pekné, nemôžem povedať, že som naďabil na niektorú, ktorá by sa mi nepáčila. Aj keď musím priznať, že viac sa mi páčili práce menších detí, lebo u nich je ešte cítiť ich naivnejšia forma, nepredstieranie," vyjadril sa k súťaži akademický maliar Stanislav Lajda a potom dodal: „Ale všetky práce boli na vysokej úrovni a povedal by som, že niektoré ma až zaskočili, lebo dýchali profesionálnou zručnosťou."

sotek_zelnik.jpg

Vľavo Marián Šotek, 4. ktg. ZŠ Žilina, V. Javorku; vpravo Filip Zelník, 3. ktg. ZŠ s MŠ Ul sv. Gorazda, Žilina. FOTO: KATARÍNA KVAŠŇOVSKÁ

Najlepšie literárne a dejepisné práce budú postupne uverejnené v regionálnej tlači. Vedomostnej súťaže „Poznaj svoje mesto" sa zúčastnilo 48 žiakov. V tejto súťaži museli preukázať skutočne hlboké vedomosti o histórii a súčasnosti Žiliny.

Väčšina súťažiacich by mohla robiť sprievodcov po Žiline. Veď, kto z nás vie, kto bol zakladateľ žilinskej nemocnice, alebo kto napísal Žilinskú knihu?! Väčšina detí to vedela, a ešte oveľa viac. Víťazmi v kategórii mladších aj starších žiakov sa stali súťažné družstvá z Gymnázia v Žiline, Varšavská ul.

cierna.jpg

Johanka Čierna, 1. ktg. ZŠ s MŠ Rosina. FOTO: KATARÍNA KVAŠŇOVSKÁ

Slávnostné vyhodnotenie autorov víťazných výtvarných, literárnych a dejepisných prác a ich odmeňovanie sa uskutočnilo 28. mája na Mestskej radnici v Žiline. Víťazi, ktorí sa slávnostného aktu zúčastnili spolu so svojimi rodičmi a pedagógmi, prevzali diplomy a ceny, ktoré darovalo Mesto Žilina z rúk primátora Ivana Harmana.

Výsledkové listiny:

VÝTVARNÉ PRÁCE:

Zúčastnené školy: ZŠ Ža Limbová, ZŠ Ža Martinská, SZŠ Ža Oravská, ZŠ Ža Gaštanová, ZŠ Ža Hollého, ZŠ s MŠ Rosina, ZŠ Ža Lichardova, ZŠ Ža Bánová, ZŠ Ža Jarná, ZŠ s MŠ Hôrky, ZŠ Ža Karpatská, ZŠ s MŠ Ža sv. Gorazda, ZŠ s MŚ Teplička n. Váhom, ZŠ s MŠ D. Hričov, ZŠ Ža V. Javorku, SZŠI Svederník, 8-roč. Gymnázium Ža Varšavská, ZŠ Gbeľany, ZŠ Ža Budatín, ZUŠ Kysucké Nové Mesto - pobočka Budatín, ZUŠ Ža Martinská, ZUŠ Ža Gaštanová, CVČ Spektrum.

ZŠ, MŠ

1. ktg.

1. miesto Branislav BLAŽEK, CVČ Spektrum Ža

2. miesto Alex KYŠO, ZŠ Ža Gaštanová

3. miesto Natália MINTÁLOVÁ, CVČ Spektrum Ža

2. ktg.

1. miesto Adam ZALČÍK, ZŠ Ža Jarná

2. miesto Eun JEE, CVČ Spektrum Ža

3. miesto Natálka DRDÁKOVÁ, ZŠ Ža, Lichardova

čestné uznanie Nina CULÍKOVÁ, ZŠ Ža Gaštanová

čestné uznanie Gabriela GUČKOVÁ, ZŠ s MŠ Hôrky

3. ktg.

1. miesto Lukáš CÍBA, ZŠ Ža, Jarná

2. miesto Jaroslav LACKO, ZŠ Ža, Hollého

3. miesto Samuel FUTÁK, ZŠ Ža, Karpatská

čestné uznanie Renáta ĎURAJKOVÁ, ZŠ D. Hričov

čestné uznanie Monika DUPKALOVÁ, ZŠ Ža, Jarná

4. ktg.

1. miesto Frederik SLIVIAK, ZŠ Ža, Jarná

2. miesto Martin HUDOBA, ZŠ Ža, Jarná

3. miesto Patrícia WOLFOVÁ, ZŠ Ža, Jarná

čestné uznanie Martin SARKÖZI, ZŠ s MŠ Ža, sv. Gorazda

čestné uznanie Ľudmila ŽERIAVOVÁ. ZŠ Ža, Karpatská

ZUŠ:

1. ktg.

1. miesto Denis ŠKVARENINA, ZUŠ Ža, Martinská

2. miesto Veronika MOLITOROVÁ, ZUŠ Ža, Gaštanová

3. miesto Jakub FEDOR, ZUŠ Ža, Gaštanová

čestné uznanie Tomáš PAULEN, ZUŠ Ža, Gaštanová

čestné uznanie Kristína BARÁNKOVÁ, ZUŠ Ža, Gaštanová

2. ktg.

1. miesto Zuzana MURÍNOVÁ, ZUŠ Ža, Gaštanová

2. miesto Rastislav MORAVEC , ZUŠ Ža, Gaštanová

3. miesto Klára AFANASOVÁ, ZUŠ Ža, Gaštanová

čestné uznanie Zlatica PECHÁČOVÁ, ZUŠ Ža, Gaštanová

čestné uznanie Paulína BELKOVÁ, ZUŠ Ža, Gaštanová

3. ktg.

1. miesto Alexandra ROLKOVÁ, ZUŠ Ža, Gaštanová

2. miesto Adam KRÁĽ, ZUŠ Ža, Gaštanová

3. miesto Marek ČECH, ZUŠ Ža, Martinská

čestné uznanie Paulína ĎURČANSKÁ, ZUŠ Ža, Gaštanová

čestné uznanie Marína HNIDKOVÁ, ZUŠ Ža, Gaštanová

4. ktg.

čestné uznanie kolektív, ZUŠ Ža, Gaštanová

LITERÁRNE PRÁCE:

Zúčastnené školy: ZŠ Ža, Martinská, SZŠ Ža Oravská, ZŠ Ža Bánová, 8- ročné Gymnázium Ža, Varšavská, ZŠ s MŠ Ža Závodie, ZŠ Ža Lichardova, CZŠ Ža Zaymusa, ZŠ Ža Hollého, ZŠ Ža Limbová, ZŠ Ža V.Javorku, ZŠ s MŚ Ža Trnové, ZŠ s MŠ Hôrky, ZŠ Ža, Gaštanová, ZŠ Gbeľany, ZŠ Teplička n. Váhom, ZŠ Karpatská, ZŠ Ža Budatín.

1. ktg.

poézia

1. miesto neudelené

2. miesto Mária BECHNÁ, ZŠ Ža, Bánová

3. miesto Ivana LESŤANOVÁ, ZŠ Ža, Bánová

próza

1. miesto neudelené

2. miesto Martin PAVELKA, SZŠ Ža, Oravská

3. miesto Aiša MAHMOODOVÁ, SZŠ Ža, Oravská

2. ktg.

poézia

1. miesto Vladimír BECHNÝ, 8-roč. Gymnázium Ža, Varšavská

2. miesto Martin KOSEC, ZŠ Ža, Bánová

3. miesto Ema WOLFOVÁ, ZŠ s MŠ Ža, Závodie

próza

1. miesto Barbora JARINOVÁ, ZŠ Źa, Lichardova

2. miesto Malvína MELKOVIČOVÁ, 8-roč. Gymnázium Ža, Varšavská

3. miesto Dominika TATARČIAKOVÁ, CZŠ Ža, R. Zaymusa

3. ktg.

poézia

1. miesto Andrea VOJTKOVÁ, ZŠ ŽA V. Javorku

2. miesto Dominika MAŽGÚTOVÁ, ZŠ Ža, V. Javorku

3. miesto Ľubica ĎURNEKOVÁ, ZŚ Ža, Karpatská

próza

1. miesto Veronika RABATINOVÁ, ZŠ Ža, Martinská

2. miesto Monika STRAKOVÁ, ZŠ ža, V. Javorku

3. miesto Martin ĎURIŠ, ZŠ Ža, Hollého

DEJEPISNO - HISTORICKÉ PRÁCE:

Zúčastnené školy: ZŠ Ža Budatín, ZŠ s MŠ Ža Závodie, ZŠ Ža Martinská, ZŠ Ža Gaštanová, ZŠ Ža Karpatská, ZŠ s MŠ D. Hričov, ZŠ s MŠ Ža sv. Gorazda, ZŠ Ža Hollého, ZŠ Ža Lichardova.

1. ktg.

1. miesto Natália HOLEŠOVÁ, ZŠ Ža, sv. Gorazda

2. miesto Samuel ŠKVAREK, ZŠ Ža, sv. Gorazda

3. miesto Petra REPÁŇOVÁ, ZŚ Ža, sv. Gorazda

čestné uznanie: Janko BELÁS, ZŠ Ža, Hollého

2. ktg.

1. miesto Marek ŠIRANEC, ZŠ s MŠ Ža, Závodie

2. miesto Nikola LODŇANOVÁ, ZŠ Ža, Martinská

3. miesto Lucia TOMAŠOVIČOVÁ, ZŠ Ža, Gaštanová

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Píše analytik Martiška: Čo prinesie rok 2023 v ekonomike?
 2. Štvrtý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 3. Predaj osobných automobilov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
 4. Vyberte si knihy s príbehom. Čo sa oplatí čítať na Vianoce?
 5. Darujte predplatné a získate poukaz v hodnote 10 € do Panta Rhei
 6. Deti cestujú do exotiky zadarmo
 7. TRNKA: Esetov veľa nevznikne a ani ten jeden nemá Slovensko istý
 8. V Danteho pekle sa našlo miesto pre každého
 1. Šariš ľuďom pomáha regiónu už takmer 20 rokov
 2. Aktivácia zasielania elektronickej faktúry
 3. Píše analytik Martiška: Čo prinesie rok 2023 v ekonomike?
 4. Štvrtý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 5. Developer projektu Metropolis sa stal Lídrom roka 2022
 6. Nepotrebné telefóny pomáhajú na Vianoce deťom a rodinám v núdzi
 7. Tisíc líp aj pre včely od slovenskej prezidentky
 8. Changes to the System of Remedies
 1. Polovicu dovolenky zaplatíme od pondelka za Vás 15 652
 2. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie 7 587
 3. TRNKA: Esetov veľa nevznikne a ani ten jeden nemá Slovensko istý 5 556
 4. Vyberte si knihy s príbehom. Čo sa oplatí čítať na Vianoce? 4 872
 5. Deti cestujú do exotiky zadarmo 4 232
 6. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to 3 086
 7. Po pohlavnom styku by sa ženy mali čo najskôr vymočiť. Muži nie 2 869
 8. Štvrtý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME 2 761

Blogy SME

 1. Anna Miľanová: Pán Tau na bielom poníkovi... 2022
 2. Viera Spišáková: Trapas anglický III.
 3. Stano Kočiš: A riekol majster
 4. Daniel Jankech: Vyhrá mafia. Matovič proti nej nebojoval.
 5. Boris Greguška: Lesníctvo: mýty a fakty (I)
 6. Janka Bittó Cigániková: Tri muchy jednou ranou - rozumná regulácia zisku poisťovní, dostatok peňazí, a aj v provizóriu
 7. Julius Kravjar: S akademickou integritou by sa mali oboznamovať už stredoškoláci
 8. Irena Šimuneková: Fotohrátky 16.
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 76 066
 2. Věra Tepličková: Ako som cestovala vlakom 10 218
 3. Věra Tepličková: K zubárovi lacnejšie, len keď si dáte vyšetriť pipíka 4 259
 4. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 4 223
 5. Ján Valchár: Prvý decembrový blog alebo láska je láska 3 183
 6. Post Bellum SK: Poprava sa konala 3. decembra 1952 v ranných hodinách 2 868
 7. Jana Melišová: V závoji hmly 2 484
 8. Mária Križanová: Matematika a matikári. 2 112
 1. Monika Nagyova: Trapas na Bibliotéke
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 52. - Arktída - Expedícia na lodi Zaria do Sannikovovej zeme (1900 - 1902)
 3. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 4. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 5. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 6. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 7. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Výsledky ankety, v ktorej hlasovali predstavitelia klubov II. triedy ObFZ Žilina, sú známe.


5 h

TOISON gin a bylinný likér Dr. Kramer zbierajú prestížne svetové ocenenia.


6 h
Ilustračné foto

Pobyt pacienta je čiastočne hradený z verejného zdravotného poistenia.


11 h
Alexander Broďani (druhý zľava) sa stal majstrom Slovenska.

V tvrdej konkurencii sa nestratili.


12 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Anna Miľanová: Pán Tau na bielom poníkovi... 2022
 2. Viera Spišáková: Trapas anglický III.
 3. Stano Kočiš: A riekol majster
 4. Daniel Jankech: Vyhrá mafia. Matovič proti nej nebojoval.
 5. Boris Greguška: Lesníctvo: mýty a fakty (I)
 6. Janka Bittó Cigániková: Tri muchy jednou ranou - rozumná regulácia zisku poisťovní, dostatok peňazí, a aj v provizóriu
 7. Julius Kravjar: S akademickou integritou by sa mali oboznamovať už stredoškoláci
 8. Irena Šimuneková: Fotohrátky 16.
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 76 066
 2. Věra Tepličková: Ako som cestovala vlakom 10 218
 3. Věra Tepličková: K zubárovi lacnejšie, len keď si dáte vyšetriť pipíka 4 259
 4. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 4 223
 5. Ján Valchár: Prvý decembrový blog alebo láska je láska 3 183
 6. Post Bellum SK: Poprava sa konala 3. decembra 1952 v ranných hodinách 2 868
 7. Jana Melišová: V závoji hmly 2 484
 8. Mária Križanová: Matematika a matikári. 2 112
 1. Monika Nagyova: Trapas na Bibliotéke
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 52. - Arktída - Expedícia na lodi Zaria do Sannikovovej zeme (1900 - 1902)
 3. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 4. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 5. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 6. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 7. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu