Nedeľa, 17. október, 2021 | Meniny má HedvigaKrížovkyKrížovky

Petícia rodičov z Terchovej proti reorganizácií školy. Plné znenie

Petícia zo strany rodičov proti návrhu riaditeľky ZŠ s MŠ Terchová na reorganizáciu školstva v Terchovej. Rozbor problematiky a informácie pre rodičov a účastníkov petície.

Ako rodičia si myslíme, že pani riaditeľka ZŠ s MŠ Terchová schválne obchádza podstatné skutočnosti, a zužuje priestor pre riešenie problému nedostatku financií a zlepšenia procesu výchovy a vzdelávania . Nepredložila nám žiadne finančné analýzy a hodnotenia a tvrdí, že existujú iba 2 alternatívy:

a./ ponechať školy tak ako je teraz a mať málo finančných prostriedkov vraj chýba 150 tis. mesačne

b./ Spojiť školy a prijať nevyhnutné vyučovanie poobede

Jej snahou je evidentne manipulovať s vedomím rodičov a dosiahnuť svoje ciele, ktoré sú v neprospech našich detí ako i nás rodičov. My vidíme oveľa viacej alternatív, o ktorých môžeme a aj chceme diskutovať a ktoré sú pre všetky deti výhodnejšie. Pani riaditeľka si želá, aby naše deti nechodili do školy do centra, ale cestovali- i keď to nie je potrebné- do Struhárne a tvrdí že dochádzanie nie je problém. ( Týka sa to asi 150 detí a ich rodičov.)

Ak by nebol dochádzanie problém, určite ¾ z nás( ak nie všetci ) by dali deti do kvalitnejších škôl do Žiliny, kde, dúfame , že budete s nami súhlasiť, je oveľa väčšia kvalita vzdelávania a počet možností na rozvoj ich osobností ako v Terchovej i keď si uvedomujeme naše prednosti a výhody.

Riešením podľa pani riaditeľky by sa skomplikovali aj súrodenecké vzťahy tým, že často krát sa starší súrodenci starajú o mladších a vodia ich do školy. Na rodičovské združenie by sa tiež muselo chodiť na 2 od seba vzdialené miesta, čo veci neprospieva.

Problém rozvoja školstva v OBCI sa rieši „nepremyslene", resp. až moc premyslene (vyhrávajú politické záujmy menšiny, ktorá má veľké práva a zastúpenie na určitých dôležitých miestach, ktoré schvaľujú jej konanie a nekoncepčne rieši situáciu v terchovskom školstve, pretože zužuje alternatívy na koncepčný rozvoj, podporuje polopravdy, osobné záujmy a záujmy menšiny sa nadraďujú nad záujmy väčšiny a prospech všetkých, čo je prinajmenšom nemorálne.

Základný problém vidíme v tom, že sa chce za každú cenu zachovať budova školy v Struhárni, míňať tam peniaze z fondov i z obce a to i napriek tomu, že sama pani riaditeľka priznala, že to nemá perspektívu a je jasné, že napr. do 2 rokov i tak bude stačiť škola v ústredí.

Jedná sa o jasný neperspektívny zámer. Minieme peniaze, zveľadíme majetok a... Myšlienku o zachovaní školy v Struhárni je potrebné zrejme odstrániť, (možno že ničí celý organizmus ako rakovina) resp. vážne sa nad ňou zamyslieť. Veď nakoniec naše deti skončia v škole, ktorá je nerekonštruovaná a nepripravená. Ona predsa už dávno potrebuje aj šatne, špeciálne učebne, moderné pomôcky, ... Potrebuje pospájať pavilóny... Súčasná politika rozvoja školstva na toto nemyslí? -Vybudujeme budovu v Struhárni a potom prídeme späť do toho, kde to vybudované nie je? Veď keby sa bola škola sústredila na jedno miesto do Terchovej -ústredia( čo podľa počtov žiakov bolo technicky jednoducho možné) za 1 rok podľa odhadov by sa rádovo mohli ušetriť nemalé finančné prostriedky(možno až okolo 5 miliónov Sk) Určite by to dalo prepočítať a zistiť presne, o aké finančné prostriedky naše deti prišli a neustále prichádzajú.).

Ak za rok sa ukazujú takéto úspory, koľko by to mohlo byť za 5 rokov?... Nemohol byť už dávno kúpený i školský AUTOBUS, ba i dva ? Celá doprava detí do školy mohla byť dávno vyriešená i bez prispenia SAD po celej Terchovej od Štefanovej až po Jánošov.

A to nehovoríme o eurofondoch, ktoré keby bol záujem, by sa zrejme získali na školu v ústredí a slúžilo by to všetkým deťom. Vraj hlavným problémom- prečo sa nepožiadalo o európske fondy v ústredí- sú nevysporiadané pozemky.

V nadväznosti na predchádzajúci bod je jasné, že ak by obec chcela hľadať spôsob vysporiadania pozemkov v areáli školy v ústredí, tak ho nájde!!!( A k úplnosti je potrebné povedať, že niektoré pozemky sú v areáli i obecné). A pritom práve pozemky patria do hlavnej argumentácie tých, ktorí nechcú riešiť rozvoj školy v ústredí, pretože cítia ohrozenie existencie školy v Struhárni . Teoreticky, keby sme sa nad tým zamysleli, by sa možno ani nemuseli vysporiadať všetky pozemky. Stačilo by vysporiadať aspoň ich časť napr. pod jednou budovou (a tú napríklad nadstaviť), alebo odkúpiť výhodnú časť parcely a pokúsiť sa o získanie fondov a stavebného povolenia pre dobudovanie kompletnej modernej školy v ústredí.

Škola v ústredí sa kvôli týmto skutočnostiam nerozvíja a neustále živorí. Riešenie sa hľadá, ale zrejme ani zďaleka nie je optimálne. Táto situácia trvá dlhodobo, pretože v Struhárni v triedach s nízkym počtom žiakov(i pod normu), sa odčerpáva veľká časť finančných prostriedkov na úkor školy v ústredí.( Finančné ohodnotenie učiteľov je pritom rovnaké- ak nie väčšie, ako pri veľkom počte žiakov ) . Veď financuje sa na žiaka! Kto platí tento luxus?

Nečudo, že si Struháreň svoje bráni a zjednotila sa v spoločnom úsilí zachovať svoje- na úkor všetkých a za každú cenu. A my ako rodičia sme boli nejednotní a neorganizovaní, pretože sme si mysleli, že sa nás to netýka. Týkalo a týka. Veď sa bralo z peňazí určených pre naše deti. Bolo to síce dovolené, ale bolo to i správne?

My im vlastne ponúkame miesto po svojom boku a rovnaké podmienky, pre všetky deti. Presunutie detí zo Struhárne do centra by ozdravilo školu, ktorá to už dlho potrebuje a to by prospelo všetkým deťom, i tým zo Struhárne. Škola by sa mohla technicky výborne vybaviť, dali sa ohodnotiť a zaplatiť aj kvalifikovaní pedagógovia a dosiahnuť tak najlepšiu kvalitu VVZ procesu- teda presne to, na čo mieri pani riaditeľka nepopulárnymi opatreniami.

Iné alternatívy riešenia súčasnej situácie:

Jedna z alternatív môže byť ( ale nemusí -dá sa to vyriešiť na oveľa väčší počet spôsobov) predať budovy hore a za to prebudovať, dobudovať a skvalitniť školu v centre. Budova v Struhárni sa môže využiť aj inak ( Dom dôchodcov, paraolympionici, stredná škola hotelového typu, škola v prírode, komerčné využitie, škôlka, centra voľného času atď. čím by odpadlo platenie za budovy, energie..., resp. iba ju temperovať) a dole sústrediť žiakov a zefektívniť výukový proces.

Toto je asi tá najlepšia alternatíva, ktorú nechcú kompetentní pripustiť a ani sa o nej baviť. Dole je 19 tried a keby žiaci zo Struhárne prišli dole- iba by doplnili žiakov do existujúcich tried.

Zvyšovali by iba asi 6 žiaci. 1 žiak zo zvyšujúcich žiakov je z budúcich siedmakov( možno to ani nie je pravda) a 4, alebo 5 sú navyše zo 4. ročníka, ktorých o rok môže byť až o 8 viac, čiže o rok nič nebude zvyšovať. A to už by boli úspory. A pritom existuje veľa možností na riešenie ešte i tejto situácie a môžu sa nájsť spôsoby na nezvyšovanie počtu tried a požiadať MŠ o výnimku na 1 rok, aby počet žiakov v štvrtom ročníku mohol zvýšiť iba o 2 t.j. na 26. ( Ešte raz - v piatom môže byť 28 žiakov)

Poznámka- ešte minulý rok mohlo byť až 34 žiakov v jednej triede (teraz ich nebude viac ako 28 v jednej triede) a škola v ústredí mala pred 3-4 rokmi dozadu taký počet žiakov, ako má teraz spojená škola žiakov dokopy).

Ale existuje i možnosť vytvoriť 1-2 triedy navyše oproti terajšiemu počtu tried a hľadať im miesto v škole, alebo v blízkom okolí školy( a vieme, že keby sa chcelo, tak sa miesto nájde.- vieme o pár úpravách, ktoré by napomohli). Žiadna dvojzmenná prevádzka a ešte lepšia odbornosť, možnosť suplovania učiteľov z 1-4 na 5-9 , o finančnej úspore ani nehovoriac. Aj škôlke by sa dalo dočasne nájsť iné miesto, len to chce zvážiť rozumne alternatívy. O 2 roky sa navyše uvoľní jedna trieda a najsilnejší ročník odíde a je po problémoch. Pri financovaní školstva na žiaka jedna škola bude z odborného pohľadu nevyhnutnosť.

Naše práva a práva našich detí si budeme obhajovať, ak to bude potrebné i v kancelárii verejného ochrancu práv.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti požadujeme nasledovné:

Požadujeme, aby deti z hornej budovy v Struhárni boli zaradené do Terchovej- ústredia a doplnené do tried podľa normatívnych počtov, alebo ponechať existujúci stav tento školský rok 2009/10 a tento krok ( presťahovanie detí do ústredia ) urobiť až v budúcom školskom roku.

Žiadame, aby sa problém školstva riešil plánovite a premyslene, za účasti vybraných odborníkov z obce a externých odborníkov, ktorí majú nadhľad.

Chceme, aby sa tomuto problému venoval väčší priestor, ktorý si naše deti právom zaslúžia.

Ak bude potrebné prijať radikálne riešenia pre zlepšenie stavu, je to potrebné vykonať a neschovávať sa za individuálne záujmy.

Navrhnúť aspoň 5 alternatív riešenia rozvoja školy a popísať ich výhody a nevýhody, zisky a straty (Zatiaľ nepovažujeme za potrebné vykonať finančnú kontrolu na výdavky a oprávnenosť ich vynakladania, ako i či by peniaze pri hospodárnom využívaní mali postačovať).

Zverejniť údaje zo zákona pre verejné nahliadnutie- záverečnú správu, atď.

Preskúmať pozemky, zverejniť, ktoré sú v obecnom vlastníctve v školskom areáli a v okolí a navrhnúť možnosti vyriešenia „pozemkovej kauzy", resp. odkúpenia pozemkov (prípadne i za pomoci prezidenta, vlády SR a MŠ.)

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 2. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
 3. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 4. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov
 5. Ľudia v núdzi potrebujú pomoc, nakúpte potraviny aj pre nich
 6. K online predplatnému získate 30€ na nákup v sieti Intersport
 7. ŠFRB:Výstavbu a kúpu nájomných bytov podporujeme reálnymi krokmi
 8. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma
 9. Bratislavu bude sprevádzať luxus
 10. Pandémia upozornila na automatizáciu. Nahradí ľudí technika?
 1. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 2. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
 3. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 4. Wüstenrot rástol v predaji životného i neživotného poistenia
 5. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 6. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 7. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov
 8. S deťmi za zdravím do Vysokých Tatier
 9. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 10. Šetrenie energie v domácnosti: Diaľkové meranie pomáha sporiť
 1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 19 528
 2. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 9 831
 3. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov 7 770
 4. V centre Bratislavy je na predaj 5-izbový apartmán. Takto vyzerá 6 456
 5. Bratislavu bude sprevádzať luxus 5 262
 6. Bratovražedná vojna navždy zmenila Ameriku 4 254
 7. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 990
 8. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma 3 760
 9. Aký polystyrén je najlepší na zatepľovanie? Sivý robí divy 3 351
 10. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 3 229

Blogy SME

 1. Jaroslav Polaček: Majú klímu a sú lacnejšie lebo to robíme čisto
 2. Andrea Vörösová: Pamäť medu... a ľudí na mítingu
 3. Irena Šimuneková: Spomienky na leto
 4. Věra Tepličková: S dojatím a slzou v jednom oku
 5. Občianske združenie Ženské kruhy: Už v najbližších dňoch hrozí Slovensku poľská cesta
 6. Ján Marton: Aký otec taký syn - agrobarón Becík a 59 zmanipulovaných starostov pred úradom vlády.
 7. Marián Kozák: S Mariánom Kozákom hovoríme o 6. svetovom kongrese zdravotne postihnutých občanov v Japonsku
 8. Peter Slamenik: Otužovačka v plnom prúde
 1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 19 950
 2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 9 814
 3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 7 070
 4. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 6 216
 5. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 417
 6. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 026
 7. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Homo Schizotikus alebo Ako sa mozog ľudský k schizofrénii dostal 3 450
 8. Stanislav Martinčko: Ide 17.10. Smer-SD do Rimavskej Soboty ďakovať sebe sám za dobre odvedenú robotu ?? 3 390
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 2. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 6. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 7. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Skupina pretekárov zo súťažného kola. Zľava: Ján Kováč, Jaroslav Šalamún, Július Griga, Juraj Vanovčan, Martin Karas, Róbert Paškuliak, Peter Málek a Pavol Hajko.

Rozhovor s majstrom Slovenska v 3D lukostreľbe a žilinským rodákom Jurajom Vanovčanom.


13 h
Ilustračná foto.

Žilinčania sa netešili z víťazstva v šiestom stretnutí v sérii.


TASR 16. okt

Nový most začnú stavať na jar.


16. okt

Pri polnočnej nehode zomrel 17-ročný chlapec.


16. okt

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Časť pacientov evakuovali.


a 1 ďalší 10 h

Nemocnica začala očkovať medzi prvými.


MOJ a 1 ďalší 14. okt

Pri polnočnej nehode zomrel 17-ročný chlapec.


16. okt

Žiadajú prejazd len z Oravy a Kysúc.


15. okt

Blogy SME

 1. Jaroslav Polaček: Majú klímu a sú lacnejšie lebo to robíme čisto
 2. Andrea Vörösová: Pamäť medu... a ľudí na mítingu
 3. Irena Šimuneková: Spomienky na leto
 4. Věra Tepličková: S dojatím a slzou v jednom oku
 5. Občianske združenie Ženské kruhy: Už v najbližších dňoch hrozí Slovensku poľská cesta
 6. Ján Marton: Aký otec taký syn - agrobarón Becík a 59 zmanipulovaných starostov pred úradom vlády.
 7. Marián Kozák: S Mariánom Kozákom hovoríme o 6. svetovom kongrese zdravotne postihnutých občanov v Japonsku
 8. Peter Slamenik: Otužovačka v plnom prúde
 1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 19 950
 2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 9 814
 3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 7 070
 4. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 6 216
 5. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 417
 6. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 026
 7. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Homo Schizotikus alebo Ako sa mozog ľudský k schizofrénii dostal 3 450
 8. Stanislav Martinčko: Ide 17.10. Smer-SD do Rimavskej Soboty ďakovať sebe sám za dobre odvedenú robotu ?? 3 390
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 2. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 6. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 7. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu