Štvrtok, 28. január, 2021 | Meniny má AlfonzKrížovkyKrížovky

Petícia rodičov z Terchovej proti reorganizácií školy. Plné znenie

Petícia zo strany rodičov proti návrhu riaditeľky ZŠ s MŠ Terchová na reorganizáciu školstva v Terchovej. Rozbor problematiky a informácie pre rodičov a účastníkov petície.

Ako rodičia si myslíme, že pani riaditeľka ZŠ s MŠ Terchová schválne obchádza podstatné skutočnosti, a zužuje priestor pre riešenie problému nedostatku financií a zlepšenia procesu výchovy a vzdelávania . Nepredložila nám žiadne finančné analýzy a hodnotenia a tvrdí, že existujú iba 2 alternatívy:

a./ ponechať školy tak ako je teraz a mať málo finančných prostriedkov vraj chýba 150 tis. mesačne

b./ Spojiť školy a prijať nevyhnutné vyučovanie poobede

Jej snahou je evidentne manipulovať s vedomím rodičov a dosiahnuť svoje ciele, ktoré sú v neprospech našich detí ako i nás rodičov. My vidíme oveľa viacej alternatív, o ktorých môžeme a aj chceme diskutovať a ktoré sú pre všetky deti výhodnejšie. Pani riaditeľka si želá, aby naše deti nechodili do školy do centra, ale cestovali- i keď to nie je potrebné- do Struhárne a tvrdí že dochádzanie nie je problém. ( Týka sa to asi 150 detí a ich rodičov.)

Ak by nebol dochádzanie problém, určite ¾ z nás( ak nie všetci ) by dali deti do kvalitnejších škôl do Žiliny, kde, dúfame , že budete s nami súhlasiť, je oveľa väčšia kvalita vzdelávania a počet možností na rozvoj ich osobností ako v Terchovej i keď si uvedomujeme naše prednosti a výhody.

Riešením podľa pani riaditeľky by sa skomplikovali aj súrodenecké vzťahy tým, že často krát sa starší súrodenci starajú o mladších a vodia ich do školy. Na rodičovské združenie by sa tiež muselo chodiť na 2 od seba vzdialené miesta, čo veci neprospieva.

Problém rozvoja školstva v OBCI sa rieši „nepremyslene", resp. až moc premyslene (vyhrávajú politické záujmy menšiny, ktorá má veľké práva a zastúpenie na určitých dôležitých miestach, ktoré schvaľujú jej konanie a nekoncepčne rieši situáciu v terchovskom školstve, pretože zužuje alternatívy na koncepčný rozvoj, podporuje polopravdy, osobné záujmy a záujmy menšiny sa nadraďujú nad záujmy väčšiny a prospech všetkých, čo je prinajmenšom nemorálne.

Základný problém vidíme v tom, že sa chce za každú cenu zachovať budova školy v Struhárni, míňať tam peniaze z fondov i z obce a to i napriek tomu, že sama pani riaditeľka priznala, že to nemá perspektívu a je jasné, že napr. do 2 rokov i tak bude stačiť škola v ústredí.

Jedná sa o jasný neperspektívny zámer. Minieme peniaze, zveľadíme majetok a... Myšlienku o zachovaní školy v Struhárni je potrebné zrejme odstrániť, (možno že ničí celý organizmus ako rakovina) resp. vážne sa nad ňou zamyslieť. Veď nakoniec naše deti skončia v škole, ktorá je nerekonštruovaná a nepripravená. Ona predsa už dávno potrebuje aj šatne, špeciálne učebne, moderné pomôcky, ... Potrebuje pospájať pavilóny... Súčasná politika rozvoja školstva na toto nemyslí? -Vybudujeme budovu v Struhárni a potom prídeme späť do toho, kde to vybudované nie je? Veď keby sa bola škola sústredila na jedno miesto do Terchovej -ústredia( čo podľa počtov žiakov bolo technicky jednoducho možné) za 1 rok podľa odhadov by sa rádovo mohli ušetriť nemalé finančné prostriedky(možno až okolo 5 miliónov Sk) Určite by to dalo prepočítať a zistiť presne, o aké finančné prostriedky naše deti prišli a neustále prichádzajú.).

Ak za rok sa ukazujú takéto úspory, koľko by to mohlo byť za 5 rokov?... Nemohol byť už dávno kúpený i školský AUTOBUS, ba i dva ? Celá doprava detí do školy mohla byť dávno vyriešená i bez prispenia SAD po celej Terchovej od Štefanovej až po Jánošov.

A to nehovoríme o eurofondoch, ktoré keby bol záujem, by sa zrejme získali na školu v ústredí a slúžilo by to všetkým deťom. Vraj hlavným problémom- prečo sa nepožiadalo o európske fondy v ústredí- sú nevysporiadané pozemky.

V nadväznosti na predchádzajúci bod je jasné, že ak by obec chcela hľadať spôsob vysporiadania pozemkov v areáli školy v ústredí, tak ho nájde!!!( A k úplnosti je potrebné povedať, že niektoré pozemky sú v areáli i obecné). A pritom práve pozemky patria do hlavnej argumentácie tých, ktorí nechcú riešiť rozvoj školy v ústredí, pretože cítia ohrozenie existencie školy v Struhárni . Teoreticky, keby sme sa nad tým zamysleli, by sa možno ani nemuseli vysporiadať všetky pozemky. Stačilo by vysporiadať aspoň ich časť napr. pod jednou budovou (a tú napríklad nadstaviť), alebo odkúpiť výhodnú časť parcely a pokúsiť sa o získanie fondov a stavebného povolenia pre dobudovanie kompletnej modernej školy v ústredí.

Škola v ústredí sa kvôli týmto skutočnostiam nerozvíja a neustále živorí. Riešenie sa hľadá, ale zrejme ani zďaleka nie je optimálne. Táto situácia trvá dlhodobo, pretože v Struhárni v triedach s nízkym počtom žiakov(i pod normu), sa odčerpáva veľká časť finančných prostriedkov na úkor školy v ústredí.( Finančné ohodnotenie učiteľov je pritom rovnaké- ak nie väčšie, ako pri veľkom počte žiakov ) . Veď financuje sa na žiaka! Kto platí tento luxus?

Nečudo, že si Struháreň svoje bráni a zjednotila sa v spoločnom úsilí zachovať svoje- na úkor všetkých a za každú cenu. A my ako rodičia sme boli nejednotní a neorganizovaní, pretože sme si mysleli, že sa nás to netýka. Týkalo a týka. Veď sa bralo z peňazí určených pre naše deti. Bolo to síce dovolené, ale bolo to i správne?

My im vlastne ponúkame miesto po svojom boku a rovnaké podmienky, pre všetky deti. Presunutie detí zo Struhárne do centra by ozdravilo školu, ktorá to už dlho potrebuje a to by prospelo všetkým deťom, i tým zo Struhárne. Škola by sa mohla technicky výborne vybaviť, dali sa ohodnotiť a zaplatiť aj kvalifikovaní pedagógovia a dosiahnuť tak najlepšiu kvalitu VVZ procesu- teda presne to, na čo mieri pani riaditeľka nepopulárnymi opatreniami.

Iné alternatívy riešenia súčasnej situácie:

Jedna z alternatív môže byť ( ale nemusí -dá sa to vyriešiť na oveľa väčší počet spôsobov) predať budovy hore a za to prebudovať, dobudovať a skvalitniť školu v centre. Budova v Struhárni sa môže využiť aj inak ( Dom dôchodcov, paraolympionici, stredná škola hotelového typu, škola v prírode, komerčné využitie, škôlka, centra voľného času atď. čím by odpadlo platenie za budovy, energie..., resp. iba ju temperovať) a dole sústrediť žiakov a zefektívniť výukový proces.

Toto je asi tá najlepšia alternatíva, ktorú nechcú kompetentní pripustiť a ani sa o nej baviť. Dole je 19 tried a keby žiaci zo Struhárne prišli dole- iba by doplnili žiakov do existujúcich tried.

Zvyšovali by iba asi 6 žiaci. 1 žiak zo zvyšujúcich žiakov je z budúcich siedmakov( možno to ani nie je pravda) a 4, alebo 5 sú navyše zo 4. ročníka, ktorých o rok môže byť až o 8 viac, čiže o rok nič nebude zvyšovať. A to už by boli úspory. A pritom existuje veľa možností na riešenie ešte i tejto situácie a môžu sa nájsť spôsoby na nezvyšovanie počtu tried a požiadať MŠ o výnimku na 1 rok, aby počet žiakov v štvrtom ročníku mohol zvýšiť iba o 2 t.j. na 26. ( Ešte raz - v piatom môže byť 28 žiakov)

Poznámka- ešte minulý rok mohlo byť až 34 žiakov v jednej triede (teraz ich nebude viac ako 28 v jednej triede) a škola v ústredí mala pred 3-4 rokmi dozadu taký počet žiakov, ako má teraz spojená škola žiakov dokopy).

Ale existuje i možnosť vytvoriť 1-2 triedy navyše oproti terajšiemu počtu tried a hľadať im miesto v škole, alebo v blízkom okolí školy( a vieme, že keby sa chcelo, tak sa miesto nájde.- vieme o pár úpravách, ktoré by napomohli). Žiadna dvojzmenná prevádzka a ešte lepšia odbornosť, možnosť suplovania učiteľov z 1-4 na 5-9 , o finančnej úspore ani nehovoriac. Aj škôlke by sa dalo dočasne nájsť iné miesto, len to chce zvážiť rozumne alternatívy. O 2 roky sa navyše uvoľní jedna trieda a najsilnejší ročník odíde a je po problémoch. Pri financovaní školstva na žiaka jedna škola bude z odborného pohľadu nevyhnutnosť.

Naše práva a práva našich detí si budeme obhajovať, ak to bude potrebné i v kancelárii verejného ochrancu práv.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti požadujeme nasledovné:

Požadujeme, aby deti z hornej budovy v Struhárni boli zaradené do Terchovej- ústredia a doplnené do tried podľa normatívnych počtov, alebo ponechať existujúci stav tento školský rok 2009/10 a tento krok ( presťahovanie detí do ústredia ) urobiť až v budúcom školskom roku.

Žiadame, aby sa problém školstva riešil plánovite a premyslene, za účasti vybraných odborníkov z obce a externých odborníkov, ktorí majú nadhľad.

Chceme, aby sa tomuto problému venoval väčší priestor, ktorý si naše deti právom zaslúžia.

Ak bude potrebné prijať radikálne riešenia pre zlepšenie stavu, je to potrebné vykonať a neschovávať sa za individuálne záujmy.

Navrhnúť aspoň 5 alternatív riešenia rozvoja školy a popísať ich výhody a nevýhody, zisky a straty (Zatiaľ nepovažujeme za potrebné vykonať finančnú kontrolu na výdavky a oprávnenosť ich vynakladania, ako i či by peniaze pri hospodárnom využívaní mali postačovať).

Zverejniť údaje zo zákona pre verejné nahliadnutie- záverečnú správu, atď.

Preskúmať pozemky, zverejniť, ktoré sú v obecnom vlastníctve v školskom areáli a v okolí a navrhnúť možnosti vyriešenia „pozemkovej kauzy", resp. odkúpenia pozemkov (prípadne i za pomoci prezidenta, vlády SR a MŠ.)

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Výpredaj zásob. Bezpečný nákup s garanciou dodania až k vám
 2. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 3. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 4. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 5. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 6. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 7. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 8. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 9. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 10. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 1. Neprekonaný VAM systém, ktorý zabráni krádeži vášho auta
 2. Výpredaj zásob. Bezpečný nákup s garanciou dodania až k vám
 3. Garmin predstavuje Lily, svoje najmenšie inteligentné hodinky
 4. Babylon Berlín: Najdrahší nemecký seriál
 5. Potravinové intolerancie bude KRAJ riešiť aj tento rok
 6. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 7. Závod zamestnáva 500 ľudí. Tatravagónka v Trebišove má 50 rokov
 8. Spoločnosť BILLA v novom e-booku radí, ako sa stravovovať zdravo
 9. Počas koronakrízy vzrástli obavy z dopadov práceneschopnosti
 10. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 1. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 19 251
 2. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí 19 174
 3. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 18 912
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 17 405
 5. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci 8 142
 6. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 7 751
 7. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 469
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 274
 9. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat 7 092
 10. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 6 978
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Tipy na výlet

Prečítajte si aj ďalšie články k téme

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pokiaľ ste nezvestné deti videli, kontaktujte políciu.

24 h

Poradia sa od včera zmenili.

17 h

Mesto pracuje na tom, aby bol v Nitre dostatočný počet mobilných odberných miest počas celého týždňa.

16 h

Mnohí vodiči odbočujú na Nedožerskej ceste v Prievidzi doľava, smerom do mestskej časti Necpaly. Podľa dopravnej značky to však robiť nemôžu, čo si mnohí doteraz neuvedomovali.

27. jan

Už ste čítali?