Štvrtok, 21. január, 2021 | Meniny má VincentKrížovkyKrížovky

Po roku opäť v Turí

Krátke obzretie sa za minulosťou Minulý rok osláv

Táto podoba erbu Turia vznikla v roku 1996. Vychádza z historických podkladov, novú verziu robili podľa prastarej pečate. Je na ňom veľký čierny medveď s červenými pazúrmi a vyplazeným jazykom a zelený krík s čučoriedkami. Symbolizuje polohu obce pod Martinskými hoľami, kde ešte stále žijú medvede a bohato rastú čučoriedky.

Krátke obzretie sa za minulosťou

Minulý rok oslávilo Turie 615. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Povedzme si niekoľko slov o dvoch najvzácnejších zápisoch. Oba sa našli v archíve mesta Žiliny. A oba v monografii Václava Chalupického Kniha žilinská. V roku 1386 do nej zaznamenali: „Štefan z Tura platil Jánovi advokátovi dvadsať zlatých v zlate.“ Druhý je datovaný do roku 1416 a latinský zápis hovorí o vene dcéry richtára z Petrovíc. V slovenskom preklade znie takto: „Zišli sa Reychand z Petrovíc a Michal Kuň z Rosiny, rozhodčí medzi richtárom z Petrovíc a synom Mikuláša Wernara z Petrovíc a sprisahane všetká spoločnosť z Petrovíc a richtár z Tura s jedným sprisahaným a Lacztko z Troch kurii sa rozhodli, akým spôsobom a v ktorom čase sa to stalo, akým spôsobom dal richtár menovanej obce svoju dcéru do manželstva synovi Mikuláša Wernara z Petrovíc.“

Skryť Vypnúť reklamu

Dodnes sa medzi obyvateľmi obce traduje, že názov obce je odvodený od slova TUR. Tieto zvieratá sa údajne v okolitých horách hojne vyskytovali. O niekoľko riadkov vyššie sme písali o Troch kúriách (zemianskych dvoroch). Tri Dvory – taký bol názov Turia až do roku 1930. Ostatky kúrií sa zachovali až dodnes.

Pýchou obce je dodnes kostol sv. Michala. Postavili ho okolo roku 1580, ale dokázateľne na starších základoch. Je v ňom krásny barokový oltár z roku 1720 s pôvodným obrazom sv. Michala – archanjela od neznámeho autora.

Kedysi dávno patrilo Turie pod lietavské panstvo. V roku 1713 tu bola zemepánom grófka Mária Pongrácová, v roku 1805 gróf Ján Esterházy. Poslednými pánmi boli zemania Turskí, ktorých potomkovia žijú v obci dodnes. Tí schudobneli a majetok postupne rozpredali.

Skryť Vypnúť reklamu

Školstvo je začarovaný kolotoč

Aj pod obec Turie prešli 1. júla tohto roku nové kompetencie. Základná škola sa stala právnym subjektom. Nie je veľká, v ročníkoch 1. až 9. sa učí dovedna 180 žiakov. Riaditeľkou je Helena Kudlová, učí tu trinásť pedagógov a o ďalší chod školy sa starajú traja prevádzkoví pracovníci. Majú aj školskú jedáleň, kde dovážajú pre deti obedy z Bytčice.

„Je to naozaj začarovaný kolotoč. Peniaze na školu prišli z kraja na účet obce, ale my ich nemôžeme poslať na účet školy. A tak si to predstavte. Do školy príde napríklad faktúra za elektrinu. Riaditeľka ju musí priniesť na obecný úrad, z úradu pošleme toľko peňazí, koľko treba na účet školy a škola zaplatí faktúru. O peripetiách so mzdami radšej ani nebudem hovoriť,“ spravodlivo sa rozhorčil starosta Turia Miroslav Chovanec.

Skryť Vypnúť reklamu

So školstvom si tento rok naozaj užil svoje. Mali dve triedy materskej školy, ktoré navštevovalo asi 50 detí. Záujem mamičiek o umiestnenie detí do predškolského zariadenia bol však veľký. A tak spolu s riaditeľkou MŠ Helenou Chovanovou vzali na úrade rozum do hrsti a rozhodli sa, že dva obecné jednoizbové byty v bývalej školskej bytovke zrekonštruujú a urobia z nich ďalšiu triedu materskej školy. Všetko včas nahlásili na kompetentné úrady s tým, že budú musieť zamestnať ďalšie dve učiteľky, ktoré sa budú venovať deťom. Blížil sa začiatok školského roka a v Turí stále nevedeli čo a ako. Ale aj tak triedu otvorili a dnes do svojej školičky chodia tí najmenší Turania. Páči sa im všetko. Hračky i postieľky a vraj aj tety učiteľky poslúchajú.

Z malých človiečikov majú v Turí vždy radosť

Narodenie dieťaťa je takmer vždy veľkou udalosťou pre celú rodinu. Nemenšiu radosť z príchodu malého človiečika na svet má však aj každá obec. V každej, raz či dva razy do roka predstavitelia obce vítajú maličkých. Nebýva tomu inak ani v Turí. Vlani sa tu narodilo dovedna osemnásť nových občiankov. Prvou bola Timea Sňahničanová, ktorá sa narodila 8. januára 2001. Za ňou nasledovali Matej Mičky, Radovan Chupáň, Dominik Kozák, Barbora Síkelová, Kristián Štrkáč, Karol Maťha, Samuel Kúdelka, Júlia Knapcová, Natália Chupáňová, Alex Dubovec, Katarína Vajani, Jarmila Chupáňová, Sára Kozáčková, Denis Portašík, Andrej Chupáň, Filip Tompoš. Rok 2001 v Turí začala malá slečna, ukončil ho 17. decembra Janko Štaffen, ktorého si šťastní rodičia doniesli domov rovno pod vianočný stromček.

Na Michalské hody pozývajú aj vás

V mestách sa už na hody akosi pozabudlo. Ich obyvatelia si na ne spomenú len vtedy, ak ich na hody pozvú príbuzní z rodnej dediny.

Deň hodov - deň slávnostný pre každú obec. V Turí budú práve túto nedeľu. Na sviatok svätého Michala. Ešte pred slávnostnou svätou omšou, ktorú bude celebrovať vdp. František Cvacho sa od kostolíka budú niesť melódie pesničiek v podaní speváckej skupiny Turianka. Vraj sa budú ponúkať aj výborné hodové koláče. Turianka bude koncertovať i po omši, skôr ako začne v chalupách rozvoniať a podávať sa slávnostný hodový obed. Popoludní o 13.00 h začne program i pred kultúrnym domom. Budú tu rôzne atrakcie pre deti, opäť sa predstaví Turianka, o dobrú zábavu sa bude starať kapela Veselá osma z Rosiny. Tá bude vyhrávať do tanca i na počúvanie až do samého večera. A aby nik nepovedal, že prišiel z turianskych hodov hladný a smädný, o občerstvenie sa budú starať hasiči, holubári a poľovníci.

Čo je nové v turianskom chotári

„Tak čo sa stalo nové v Turí za ten rok, keď sme tu boli naposledy?“ to bola otázka, ktorá smerovala na toho najpovolanejšieho, starostu Miroslava Chovanca.

Bolo toho dosť a keby bolo pre obce viac peňazí, dokázali by sme toho urobiť oveľa viac. Hneď na začiatku by som chcel zdôrazniť, že všetky investičné i neinvestičné akcie v minulom i tomto roku sme zabezpečili vlastnými pracovnými silami, ľuďmi, ktorí robili na verejno-prospešných prácach. Vlani v auguste sme intenzívne začali s výrobou dlažby na priestory pred kostolom. Našli sme spoločnú reč i s vedením pošty, urobili sme vedľa nej parkovisko aj oplotenie. V dedine sa postupne opravovali ďalšie schody, opravili sa niektoré škarpy, pretože riečka nám začala podmývať miestnu komunikáciu. Na nebezpečnej križovatke sme osadili zrkadlo, vychádzanie na hlavnú cestu je teraz oveľa bezpečnejšie.

Zdá sa, že cesty a komunikácie sú vašou srdcovou záležitosťou?

Cesty a ich okolie sú prvou vizitkou každej obce. Záleží nám na tom, aby aj okolie komunikácií bolo pekne upravené, pravidelne tu kosíme trávu, aby bolo menej peľových alergií. Ešte vlani sme vyasfaltovali cesty pod Holým dielom, za cintorínom a pri dolnej zastávke. V asfaltovaní sme pokračovali aj tento rok. Od Márie Sikelovej ku mlynu, cestu pri Ferovi Rosincovi, Ivanovi Badíkovi, pri pani Adamcovej, Kozáčkovej a poniže pána Drábika. Spolu s parkoviskom pri pohostinstve Pohančeníková to bolo dovedna asi 1500 m2.

Skúste spomenúť aj ďalšie akcie, ktoré sa za rok v obci ukončili, respektíve tie, s ktorými začínate.

Skultúrnili sme aj ďalšie prie-story, napríklad okolo vývesných skriniek pri cintoríne. Dokončili sme aj dláždenie priestorov pri kostole, tam sa urobilo aj nové osvetlenie. Orezávali sa stromy, zabezpečili sme prekládku elektrického vedenia pri kostole, podarilo sa nám urobiť aj tri nové vetvy verejného osvetlenia. Nesmieme zabudnúť ani na nové reproduktory miestneho rozhlasu a na krásne vianočné osvetlenie obce.

A čo úlohy, ktoré stoja pred vami?

Niet vari obce, kde by mohli povedať, že už majú všetko urobené. To je ako v chalupe. Jednu vec dokončíte a už rozmýšľate o druhej. Teraz sme začali po obci osádzať nové lavičky, robia sa niektoré práce na dome smútku, stále pokračujeme na úprave priestorov. Napríklad také opravy výtlkov na miestnych komunikáciách sa v podstate robia celý rok. Jednu dieru zaplátate a druhá sa urobí. Ale to všetko prináša život a my sme tu preto, aby sme ich na pochode riešili.

Turianski urbárnici sú dobrí hospodári

Ako je nám všetkým dobre známe, urbárske spoločenstvá vznikli už kedysi za Márie Terézie. Potom sa o nich dlho mlčalo. K slovu sa dostali až po roku 1990.

V roku 1992 odovzdali Štátne lesy 205,1 ha lesných porastov Urbárskej obci - Pozemkovému spoločenstvu v Turí. Teraz ešte čakajú na vrátenie pasienkov a lúk, ktoré by im malo v reštitúcii vrátiť družstvo o výmere asi 86 ha.

V Pozemkovom spoločenstve je dnes 386 členov a predsedom urbáru Je Ivan Valient. O pestebnú a ťažobnú činnosť sa stará lesník Pavol Lonc, ktorý je zároveň podpredsedom, agendu spoločenstva vedie Karolína Kostolná, o účtovníctvo sa stará Anna Tvrdá.

„Musím povedať, že lesy sme dostali v dobrom stave a na tomto základe sa snažíme stavať dodnes. Ročne vyťažíme asi 660 m3 dreva, z toho je približne jedna tretina rubná ťažba, ostatné sú len prebierky, čiže výchovná ťažba. Po ťažbe nasleduje čistenie plôch pred novým zalesnením. Pri obnove lesa využívame predovšetkým prirodzené zmladenie, ktoré si zabezpečí sama príroda. Samozrejme s pomocou ľudí. Ostatné plochy zalesňujeme umelo, najmä smrekom a jedľou, buk sa v dostatočnej miere zmlaďuje sám prirodzenou cestou,“ povedal nám lesník Pavol Lonc.

Dozvedeli sme sa aj to, že odborný lesný hospodár Ing. Pavol Marko každý rok hodnotí dodržiavanie lesného hospodárskeho plánu a každých 5-10 rokov sa robí v Pozemkovom spoločenstve štátny autorský dozor, ktorého cieľom je kontrola dodržiavania zákona o lesnom hospodárstve. „Zatiaľ neboli k našej práci žiadne vážnejšie výhrady a teší nás, že nadriadené orgány sú s prácou Urbárskej obce v Turí spokojné,“ pochválil na záver prácu členov urbáru jeho podpredseda Pavol Lonc.

Bol to rok zmien

Minulý rok priniesol veľa nových zmien i v zákonoch. Okrem prechodu kompetencií bolo naj-

viac polemík okolo zákona o odpadoch. V Obecnom zastupiteľstve v Turí museli rokovať niekoľkokrát, kým sa dohodli na novom všeobecne záväznom nariadení obce, ktoré stanovovalo, že za odvoz a likvidáciu odpadu sa bude platiť 200 korún za osobu ročne.

V Turí sa však chystajú i na triedený zber odpadu. To však znamená nákup kontajnerov na umelé fľaše, na sklo. To sú však ešte len začiatky. Postupne iste všetci pochopia, že separovaný zber prináša len osoh.

Voda pre Žilinu

Oproti Domu sociálnych služieb v Turí stojí nenápadný pamätník. Postavili ho v roku 1942, keď sa dokončil druhý vodovod pre Žilinu. Otváral ho sám prezident Tiso. Na pamätníku sú mená tých, ktorí sa o stavbu najviac zaslúžili. Tento rok na náklady obce upravili a opravili jeho okolie, urobilo sa tam nové schodište.

A keď sme už pri vode. Vedeli ste napríklad o tom, Že prvý vodovod z Turia do Žiliny vybudovali už v dvadsiatych rokoch minulého storočia? Viedol vraj rovno do centra vtedajšieho starého mesta.

6 + 1 = Turianka

Láska k ľudovej piesni a pätnásť žien v rôznom veku stáli v roku 1990 pri zrode folklórnej skupiny Turianka. Dnes ostalo sedem verných, šesť žien a jeden muž, ktorý svoje dievčatá sprevádza na harmonike. Bez Turianky sa nezaobíde žiadne spoločenské podujatie v obci, ale poznajú ich aj inde. So svojim umením pochodili vari všetky obce v rajeckom regióne, pravidelne ich pozývajú na Staromestské slávnosti do Žiliny. Začiatkom augusta sa predstavili aj v Rajci, na Veľkom rajeckom dni a treba len skonštatovať, že mali úspech.

Nahrali už aj nejaké cédečka a kazety. Najmä pre tých, ktorí ich piesne nemôžu počúvať naživo. Vedúca súboru Janka Pekarová má stále dobrú náladu a hlavu plnú dobrých nápadov. Ale žienky zo súboru za ňou nezaostávajú. Vždy majú úsmev na tvári a k peknej pesničke ich netreba dlho nútiť. Obec im občas finančne pomôže, aby mali aspoň na kroje. Niečo si vyspievajú samé, ale peňazí na kultúru nikdy nie je dosť. Pokiaľ sú však piesne, ktoré dokážu potešiť srdcia a dušu, a ľudia, ktorí ich chcú rozdávať, život je predsa len o niečo krajší.

Pripravila: Eva Bučová

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 3. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 4. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 5. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 6. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 7. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 8. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 1. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 2. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 3. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 4. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 5. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 8. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 9. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 10. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 31 029
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 28 566
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 12 740
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 10 205
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 9 161
 6. Ohlúpli sme počas Covid roka? 8 259
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 569
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 695
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 392
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom? 4 972
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Inkasovali rovnaký počet gólov ako posledné Pohronie. V čom sú ale Žilinčania najlepší v súťaži?

Na jesennú časť žilinských futbalistov sme sa pozreli rečou čísel.

Gólová radosť Žilinčanov

Mosty vo Vraní v ohrození. Bude vo februári prejazd cez premostenie nelegálny?

Prenájom dočasných mostov je drahý. Župa rokouje o tom, aby celú záležitosť prevzala na seba NDS.

Bývalú predsedníčku Krajského súdu Žilina opäť zadržali

V akcii Plevel 2 bola zadržaná aj sudkyňa Mária U.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Frajeri jazdili autom po zamrznutej priehrade, prelomil sa ľad

Ľad si zmýlili s cestou. Mementom pre všetkých by mali byť tragédie, ktoré sa na Oravskej priehrade stali, no zdá sa, že ľudia sú nepoučiteľní.

Polícia pátra po Ľubošovi Blahovi

Policajti hľadajú Ľuboša Blahu z Hornej Vsi.

Odišiel prvý tréner majstra sveta, lúčil sa s ním aj hokejový reprezentant

Gustáv „Guňo“ Buček nás opustil 7. januára vo veku 77 rokov.

Už ste čítali?