Štvrtok, 29. október, 2020 | Meniny má KláraKrížovkyKrížovky

Úradná správa č. 14 Oblastného futbalového zväzu v Žiline

Výkonný výbor 1. Výkonný výbor (VV) ObFZ - preds

Výkonný výbor

1. Výkonný výbor (VV) ObFZ - predseda Ing. Ľubomír Kadík, zasadnutie

21. 10. 2002, zápisnica č.

VV zobral na vedomie aktuálne informácie predsedu ObFZ o rokovaní VV SsFZ, správy predsedov odborných komisií o priebehu súťaží, informáciu o príprave slávnostného vyhodnotenia jednástky roka, ktorá sa usktutoční v januári 2003.

VV ocenil p. Rudolfa Lalinského pri príležitosti jeho 80-tych narodenín.

VV doporučil KM odvolať MFS dorastu a žiakov.

Športovo technická komisia

Skryť Vypnúť reklamu

2. Športovo technická komisia (ŠTK) ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 31. 10. 2002, zápisnica č. 15

151. ŠTK schvaľuje výsledky MFS:

I.trieda: Kotešová - Zbyňov 5:3, Dlhé Pole - Bytčica 2:3.

II.trieda: Rašov - Hrič.Podhradie 1:1, Hlboké - Podhorie 5:0 kont., Stráža - Pov.Chlmec 2:1, Kamenná Poruba - Závodie 0:0, Krasňany - Kunerad 4:1, Hôrky - Kotrč.Lúčka 0:3

152. ŠTK z dôvodu nepriaznivého počasia prekladá neodohraté MFS jesennej časti Závodie - Stráža a Bánová B-Brezany - Zádubnie do jarnej časti súťaže. Termín bude určený dodatočne.

153. ŠTK kontumuje neodohraté MFS 13. kola II. triedy Hlboké - Podhorie v prospech TJ Hlboké, podľa SP čl. 100, písmeno e. Výsledok 5:0 ponecháva v platnosti.

154. ŠTK žiada KR o vyvodenie dôsledkov (nedostatočné vyplnenie zápisu o stretnutí Hlboké - Podhorie rozhodcom V. Dubovcom.

Skryť Vypnúť reklamu

Disciplinárna komisia

3. Disciplinárna komisia (DK) ObFZ - predseda Milan Meliš, zasadnutie 31. 10. 2002, zápisnica č. 15

242. KLIEŠTIK Jozef, Lietava - dorast, 840712, 5 MFS nepodm. od 25. 10. 2002, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 150 + 150 Sk

243. KOZELEC Miroslav, Petrovice - dorast, 1 mesiac podmienečne od 1. 11. 2002 do 30. 6. 2003, DP 1 9-1/b a zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva do 30. 6. 2003. Zaplatiť 150 Sk

244. ADAMÍK Ján, Petrovice - vedúci mužstva, zákaz výkonu všetkých funkcií pri mužstve mládeže na 4 mesiace nepodmienečne od 1. 11. 2002 s prerušením do 30. 6. 2003. Za prejednanie zaplatiť 150 Sk

245. DK trestá TJ Petrovice - dorast peňažnou pokutou 500 Sk, DP 2, bod 6 (neospravedlnená neúčasť na zasadnutí KM. Za prejednanoe zaplatiť 200 Sk

Skryť Vypnúť reklamu

246. ORLINSKÝ Milan, Raj.Teplice-Konská, 721216, 2 MFS podmienečne do 1. 11. 2002 do 30. 6. 2003, DP 1 3/a

247. Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS nepodmienečne od 1. 11. 2002: VALÍČEK Branislav, Turie, 740701, RANDÍK Ivan, Hrič. Podhradie, 760405

248. NEPREJEDNANÉ: KOVÁČ Peter, Stráža, 840301, chýba poplatok za ČK a 4 ŽK, SEKERKA Ivan, Závodie, 761020 chýba poplatok za 4 ŽK

249. DK trestá na základe podkladov z ŠTK z MFS Zádubnie A - Višňové, FK Višňové peňažnou pokutou 600 Sk, podľa DP 2 1/a (nešportové správanie funkcionárov na lavičke náhradníkov. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.

250. DK trestá na základe podkladov z ŠTK z MFS Zádubnie A - Višňové, FK Zádubnie A pokarhaním, podľa DP 2 1/a. Zaplatiť poplatok 300.- Sk

251. DK trestá na návrh KM FK Veľké Rovné - dorast peňažnou pokutou 600 Sk, podľa DP, príloha 2, bod 6 (nerešpektovanie ÚS č. 14 KM/102. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

Komisia mládeže

4. Komisia mládeže (KM) ObFZ - predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 30. 10. 2002, zápisnica č. 15

107. KM schvaľuje výsledok MFS ml.žiakov MŠK Žilina A - MŠK Žilina B 2:2

108. KM predvoláva na zasadnutie dňa 6. 11. 2002 o 15.30 h. p. Petra Špánika a p. Michaloviča z TJ Hôrky.

109. KM kontumuje MFS žiakov I.triedy, 10. kolo Mojš - Petrovice na 3:0 a priznáva 3 body v prospech TJ Mojš, podľa SP čl. 100/i. Protestný vklad sa vracia TJ Mojš.

110. KM žiada DK o potrestanie vedúceho mužstva TJ Petrovice Jána Adamíka a kapitána mužstva Miroslava Kozeleca za štart hráč na cudzí RP

111. KM žiada DK o potrestanie TJ Petrovice za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí KM.ä

112. KM žiada TJ Petrovice o nahlásenie hráča, ktorý štartoval na RP Miroslava Kozeleca, 901125 do 6. 11. 2002, pod následkom disciplinárneho opatrenia.

113. KM podľa SP čl.59 nariaďuje odohrať neodohraté MFS ml. žiakov v jarnej časti súťažného ročníka: 9.kolo: Belá - Štiavnik, 10. kolo: Závodie - Nededza, Štiavnik - Teplička, Stráňavy - Belá, 11. kolo 1.mája 2003. Termíny budú určené na jar.

114. Cestovné náklady R Jaroslavovi Súkeníkovi v sume 48 Sk uhradí TJ Petrovice na adresu: J. Súkeník, Hollého 160/11, 015 01 Rajec.

115. KM predvoláva na zasadnutie 6. 11. 2002 o 15.45 h. rozhodcu Martina Rybárika (Divinka - Petrovice)

116. KM žiada DK o potrestanie TJ Veľké Rovné za nerešpektovanie ÚS č. 14 - KM/102.

Komisia rozhodcov

5. Komisia rozhodcov (KM) ObFZ - predseda Mgr. Ján Majsniar, zasadnutie 30. 10. 2002, zápisnica č. 15

77. KR sa zaoberala listom ŠK Kamenná Poruba z MFS Kunerad - Kamenná Poruba. Vzhľadom na hodnotenie R a AR delegátom zväzu, sťažnosť pokladá za neopodstatnenú.

78. KR predvoláva na zasadnutie 7. 11. 2002 o 15.00 h. rozhodcu Bugalu, o 15,30 h. rozhodcov Charbuliaka, Gašpierika, Mackovčina (predloží potvrdenie o PN).

79. KR oznamuje, že pripravuje školenie záujemcov o získanie licencie rozhodcu. Žiadame záujemcov, aby sa písomne prihlásili na ObFZ v Žiline, Hálkova ul. 24, do 8. 11. 2002. Na písomnej prihláške treba uviesť aj telefónne číslo. Termín školenia bude záujemcom oznámený cestou Úradnej správy a telefonicky.

Hospodárska komisia

6. Hospodárska komisia (HK) ObFZ - predseda Gustav Noga,

- HK nariaďuje uhradiť medzioddielovú pohľadávku TJ Hlboké vo výške 2 162 Sk, podľa FA 01/2002 zaslanej FK Zbyňov, pod následkom disciplinárneho pokračovania.

- HK nariaďuje uhradiť medzioddielovú pohľadávku RTJ Brodno vo výške 1 227 Sk, podľa FA 01303/2002 zaslanej TJ Fatran Varín, pod následkom disciplinárneho pokračovania.

- HK stanovuje dvojnásobné poplatky za neuhradené pokuty k 31. 10. 2002:

Úradná správa č. 4:

4/24 - Dolná Tižina 300 + 300 Sk,

4/25 - rozhodca Ivan Melo 150 +

150 Sk

Úradná správa č. 5:

5/30 - Zádubnie 300 + 100 Sk

Úradná správa č. 6:

6/52 - Stráža 150 + 150 Sk

6/56 - Súľov 700 + 700 Sk

6/57 - Divinka 150 + 150 Sk

6/62 - Divinka 200 + 200 Sk

6/62 - Nezb.Lúčka 200 + 200 Sk

6/64 - rozhodca Skukálek 150 + 150 Sk

6/65 - rozhodca Gašpierik 150 + 150 Sk

6/67 - Divina 150 + 150 Sk

6/68 - Divina 800 + 800 Sk

6/69 - Divina 150 + 150 Sk

6/70 - Divina 150 + 150 Sk

6/72 - Divina 1 800 + 1 800 Sk

Úradná správa č. 7:

7/84 - rozhodca Bucha 150 + 150 Sk

Úradná správa č. 8:

8/117 - Podhorie 150 + 150 Sk

8/118 - DZ Hanulík 150 + 150 Sk

Úradná správa č. 9:

9/120 - Divina 300 + 300 Sk

9/126 - Stráža 150 + 150 Sk

9/131 - Divina 2 800 + 2 800 Sk

Úradná správa č. 10:

10/137 - Ovčiarsko 150 + 150 Sk

10/141 - Fačkov 150 + 150 Sk

10/147 - Ovčiarsko 600 + 600 Sk

Úradná správa č. 11:

11/164 - Hlboké 1 100 + 1 100 Sk

11/168 - Petrovice 150 + 150 Sk

11/169 - Petrovice 150 + 150 Sk

11/170 - Petrovice 2 800 + 2 800Sk

11/177 - Divinka 500 + 500 Sk

11/177 - Nezb.Lúčka 500 + 500 Sk

11/178 - Zádubnie 200 + 200

11/179 - rozhodca Lokaj 150 + 150 Sk

Úradná správa č. 12:

12/189 - Veľké Rovné 150 + 150.Sk

12/200 - rozhodca Tarač 150 + 150 Sk

12/202 - Závodie 150 + 150 Sk

12/206 - rozhodca Hrabovský 150 + 150 Sk

12/207 - DZ Baláž Fr. 150 + 150 Sk

Okrem toho žiadame nasledovné FK o uhradenie pokuty 400 Sk za neúčasť na aktíve FK v dňoch 10. a 17. septembra 2002, zverejnenú v ÚS č. 10: Zádubnie, Rajecké Teplice-Konská, Bytča B, Turie, Višňové, Podhorie, Hlboké, Stráža, Varín B, Brodno, Zástranie, Mojš, Divina, Jablonové, Súľov, Kolárovice, Petrovice, Veľké Rovné, Ovčiarsko, Divinka.

Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia !

Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Ing. Ľubomír Kadík v. r.

predseda ObFZ

Mgr. Mária Gašková v. r.

sekretár ObFZ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 3. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 4. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 5. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 6. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 7. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 8. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 9. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 10. Pomáhajte čítaním
 1. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 2. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 3. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 4. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 5. Aplikácia, kde z pohodlia domova zlikvidujete škodovú udalosť?
 6. Škola môže vyzerať aj inak!
 7. UNIQA preberá na Slovensku aj dôchodkové fondy AXA
 8. Využite dovoz tovaru do 24 hodín a zadarmo
 9. Dopad krízy na firmu zmierni strednodobý prenájom vozidla
 10. V Košickom kraji máme more aj neviditeľnú izbu: Objavte ich!
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 33 686
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 24 375
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 22 260
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 077
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 798
 6. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 11 799
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 390
 8. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 11 154
 9. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 527
 10. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 507
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Stavby budúcnosti s úctou k minulosti pozdvihnú úroveň architektúry mesta

Zaujímavé koncepty prináša dynamická developerská spoločnosť LICITOR.

Na týchto miestach sa bude testovať v Žiline

V Žiline bude počas celoplošného testovania vytvorených 71 odberných miest

Ilustračná fotografia.

Slavomír Bodis: "Bývanie je základná ľudská potreba."

Spoločnosť Istrofinal pôsobí na trhu s nehnuteľnosťami už 20 rokov. Vo svojich aktivitách kladie dôraz na trvalú udržateľnosť každého projektu. V súčasnosti ich majú rozpracovaných niekoľko.

Vizualizácia vstupu do Elektrární.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na štyroch miestach v Trenčíne budú testovať z auta. Odberné miesto je aj na futbalovom štadióne

Na celoplošné testovanie bude Trenčanom k dispozícii počas dvoch najbližších víkendov 50 odberných miest. Pozrite si, kde ich nájdete.

Pacientov a pokút v Trnave pribúda

Celoplošné testovanie čaká Trnavu už tento víkend.

Virológ Klempa: Najbližšie týždne budú pre nás veľmi ťažké

Boris Klempa tvrdí, že celoplošné testovanie je teoreticky skvelá vec. Treba však brať do úvahy všetky okolnosti či riziká.

Už ste čítali?