Sobota, 23. január, 2021 | Meniny má MilošKrížovkyKrížovky

Po čase opäť na návšteve v obci Strečno

S určitým časovým odstupom sa vraciame do obcí a m

iest nášho regiónu, aby sme sa dozvedeli o najnovších zmenách a zároveň boli i akousi kontrolou samospráv pri plnení nimi daných verejných prísľubov. Tentoraz naše kroky viedli do jednej z najznámejších obcí nielen horného Považia, ale možno aj celého Slovenska – do Strečna. Obec preslávil nielen rovnomenný hrad, ale aj populárny Váh s pltníkmi a určite aj nezanedbateľná cesta E-50 východ – západ.

No ona býva neraz nielen tranzitom, ale veľmi často konečným cieľom spojeným s návštevou hradu a čoraz častejšie aj malebnej dedinky i pamätníka SNP.

Skryť Vypnúť reklamu

Osudy vyše sedemsto domácností s bezmála 3 000 obyvateľmi sú spojené so Žilinou.

Strečnianski hradní páni boli v minulosti majiteľmi mesta, no po vyzradení protihabsburgského sprisahania vedeného Františkom Vešelénim,

pripadla v roku 1671 Žilina kráľovskej komore. Dnes väčšina obyvateľov Strečna odchádza za prácou do blízkeho sídla vyššieho územného celku.

Komunálne voľby 2002

Keďže aj Strečno záverom roka čakajú ďalšie tohoročné voľby, venujú pracovníci obecného úradu i terajší poslanci zastupiteľstva tejto udalosti patričnú pozornosť. Pre voličov sú zriadené v obci dva okrsky. Prvý je v jedálni prístavby a druhý našiel útočisko v sále kultúrneho domu.

O post starostu sa budú uchádzať dvaja kandidáti - 55-ročný živnostník Marián Trnovec a doterajší starosta 47-ročný Alfonz Klocáň. Pre voľby do obecného zastupiteľstva kandiduje 25 uchádzačov z jednotlivých politických strán nasledovne:

Skryť Vypnúť reklamu

SZS 1 kandidát

HZDS 5 kandidátov

PSNS 9 kandidátov

HZD 1 kandidát

SDSS 6 kandidátov

SDKU 2 kandidáti

NEKA 1 kandidát

Aj v Strečne sa volebná kampaň začína 17. novembra a končí 4. decembra 2002 o 14.00 hod., teda 48 hodín pred voľbami. Priemerný kandidátsky vek na poslancov v Strečne je 40 rokov. Je signálom určitej zvýšenej aktivity činnosti obecného zastupiteľstva? Kandidáti na poslancov sú, okrem jedného, navrhnutí politickými stranami. Doterajšia strečnianska skúsenosť dokazuje, že stranícke tričká väčšinou nerozhodovali. Prioritou ostali potreby obce, možno i preto, lebo ju poslanci priam dôverne poznajú. Strečno bolo vždy významnou považskou lokalitou. Aj v nových podmienkach sa stáva centrom prímestského cestovného ruchu a širokých rekreačných možností.

Skryť Vypnúť reklamu

S výstavbou finišujú

Výstavbu 12-bytového domu schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom februárovom zasadnutí. Autorom projektu je Ing. arch. Ivan Supuk. Stavebné povolenie na výstavbu vydal okresný úrad - odbor životného prostredia s rozpočtovým nákladom 10 827 240 Sk. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytlo jednu polovicu čiastky, druhú časť získala obec zo Štátneho fondu rozvoja bývania na 3,9 % úrok s dobou splatnosti úveru 30 rokov.

Dodávateľom stavby sa stal Obecný podnik služieb Strečno. V septembri tohto roku začali s výkopom základných pásov a už 30. októbra 2002 vykonali betonáž keramického stropu prízemia. V súčasnosti svižným tempom pokračuje realizácia prvého poschodia. Bytový dom bude určite ozdobou centrálnej časti obce. V jeho prízemí sa nachádzajú dva dvojizbové bezbariérové byty a vstupné priestory s domovou vybavenosťou. Na prvom a druhom poschodí bude osem jedno a dvojizbových bytov s balkónmi a podkrovie rozdelia na dve trojizbové bývania s príslušnými balkónmi. Pretože ide o nájomné byty, tieto sa nemôžu predať do osobného vlastníctva počas trvania splatnosti úveru, od začiatku vydania kolaudačného rozhodnutia. Bytovka bude dokončená za 18 mesiacov. Ambíciou vedenia obce je termín skrátiť o dva až tri mesiace a odovzdať kolaudáciou do konca roka 2003.

Starosta Alfonz Klocáň sa obci venuje

s plným nasadením už štvrté volebné obdobie

Obec vedenú starostom Alfonzom Klocáňom kontroluje štrnásťčlenné obecné zastupiteľstvo. Na svojom predposlednom zasadnutí 30. októbra 2002 preberalo problematiku a prípravu volieb do orgánov samosprávy. Schválilo predsedu volebnej komisie Martinu Beháňovú a podpredsedu Tibora Sameca. Zapisovateľkou miestnej volebnej komisie sa stala Jana Šoltýsová a funkcia okrskových zapisovateliek pripadla Kamile Klimovej a Eve Pokornej.

Na zasadnutí predniesli aj informáciu o výsledku septembrových parlamentných volieb. V Strečne sa na voľbách zúčastnilo 76,26% voličov. Obecné zastupiteľstvo prijalo informáciu starostu obce o prípravných prácach plánovanej výstavby telocvične, ktorá má mať parametre menšej športovej haly a bude postavená pri miestnej základnej škole. Je už pripravená projektová dokumentácia i stavenisko a čaká sa len na vydanie stavebného povolenia. Pripravované sú projekty oceľovej konštrukcie, výroba ktorej by sa mala naplno rozbehnúť v zimných mesiacoch, aby sa na jar 2003 začalo s realizáciou stavby.

Posledným bodom rokovania bola správa o priebehu prác na 12-bytovej jednotke.

Strečniansky hlásnik sú noviny obecného úradu. Vychádzajú už deviaty rok v pravidelných dvojmesačných in-

tervaloch. Náplň tvoria aktuality, aktivity obecného úradu, miestnych organizácií, športových klubov, školských zariadení či podnikateľských subjektov. Pravidelná rubrika Oko srdca je platformou literárnych prezentácií a výtvarných prác predovšetkým detí materskej a základnej školy.

Redakčná rada tvorí noviny z vlastných príspevkov, z príspevkov prispievateľov a zo správ z obecného úradu a zastupiteľstva.

Pôvodný zámer obecného úradu z roku 1994 – sprostredkovať občanom dianie v obci v písomnej forme - sa darí plniť a záujem o nekonfrontačný Strečniansky hlásnik je dlhodobo stabilizovaný – zodpovedajúci počtu obyvateľov.

Pasujú sa s vodou i kanalizáciou

Pri nástupe Alfonza Klocáňa do funkcie starostu obce v roku 1990 bolo jeho prioritou vyriešenie havarijnej situácie s pitnou vodou.

Do strečnianskych domácností sa v tej dobe privážala voda v cisternách.

Sedem rokov si obyvatelia nosili domov vodu vo vedrách, a to deň čo deň. Medzitým prebiehali zdĺhavé konania. Po peripetiách nakoniec obec dospela k dohode s mestom Žilina a Strečno sa napojilo na vyše štyri kilometre dlhý privádzač pitnej vody z vodných zdrojov Stráňavy.

Miestne lokalitné zdroje boli nepoužiteľné, lebo boli znečistené presakmi z hnojísk, ale aj splaveninami znečistených vôd rieky Váh.

Miestna voda bola nekonzumovateľná ani po sterilizácii prevarením.

V súčasnosti je treba vodovod dokončiť v jeho hornej časti o dĺžke asi 1,5 kilometra. Ostatných, skoro jedenásť kilometrov, je už v plnej prevádzke.

Počas výstavby vodovodu obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že spolu s vodovodom sa zrealizuje aj kanalizácia, ktorá je s vodou uložená v jednom výkope a v určitých technických parametroch. Tým sa vlastne stavba kanalizácie podstatne zlacnila.

Hoci je kanalizácia dokončená a prevedená potrubím popod Váh, nie je funkčná. Vodohospodárska výstavba mešká s jeho napojením na kanalizačný systém v Hornom Hričove.

Jeho napojenie by sa malo realizovať do konca júna 2003. Tým by odpadla obci starosť s kalovým hospodárstvom a jeho údržbou.

Činnosť OZ počas volebného obdobia 1998 – 2002

Obecné zastupiteľstvo v Strečne počas volebného obdobia 1998 – 2002 zasadalo 33-krát. Počas tohto volebného obdobia sa v obci podarilo vystaviť:

• trativod na uliciach: Školská, Mládeže, Za záhradami

• vodovod a kanalizáciu na Ul. M. Ilovského v celkovej dĺžke 443 m

• vodovod a kanalizáciu na Školskej ulici, dokončené 2 etapy, dokončenie celkovej dĺžky by malo byť do konca roka 2002

• rekonštrukcia Sokolskej ulice II v celkovej dĺžke 390 m a šírke 6 m

• rekonštrukcia Kamennej ulice v celkovej dĺžke 521 m

• označenie zrekonštruovaných ulíc dopravnými značkami

• vyspravenie Ulice Za záhradami zaasfaltovaním výkopu po plynofikácii

• rozšírenie plynofikácie na Ul. SNP

• predĺženie plynofikácie na Ulici Za záhradami v dĺžke 100 m

• výstavba plynofikácie na Športovej ulici v dĺžke 98 m

• dobudovanie a sprevádzkovanie práčovne

• oprava miestnej knižnice, izolácia obvodových múrov, plynofikácia objektu, oprava fasády, úprava dvora

• oprava stropu kaderníctva

• oprava schodov na miestnom cintoríne

• oprava oplotenia základnej školy

• bol odkúpený pozemok pod vodojem

• oprava a výmena svietidiel verejného osvetlenia a dovedenie vody na miestnom cintoríne

• premostenie potoka Križovatka I/18 a II/018160 Strečno, čím sa vytvorili parkovacie miesta.

ČINNOSŤ OZ POČAS VOLEBNÉHO OBDOBIA 1998 – 2002

• výstavba pomocného ihriska na Radinovom (oplotenie, výsev trávnika)

• rekonštrukcia kúpeľne v tribúne FK

• zakúpenie zariadení na vysielanie televíznych staníc VTV, NOVA, PRIMA, ČT2 v obecnom televíznom vysielaní

• príprava internetovej stránky, inštalácia internetu na ObÚ

• osadenie smerových tabúľ a reklamných bilboardov s orientačnou mapou

• začalo sa s výstavbou cyklistického chodníka popri rieke Váh

• začalo sa s výstavbou bytového domu 12 b. j. Strečno. Obce sa dotkla aj výstavba vedenia 2 x 400 kW na trase Varín – Sučany, ktorého investorom boli Slovenské telekomunikácie, a. s. Bratislava

• rekonštrukcia vysokotlakového plynovodu DN 300 PN 25 na úseku Strečno – Dubná Skala

• Obec Strečno je členom Združenia Beskydy a Združenia obcí Terchovskej doliny. V obci sa konala medzinárodná konferencia o cestovnom ruchu pod názvom „Strečno – propagácia a aktivizácia zdrojov CR“

• príprava projektovej dokumen-

tácie a príprava staveniska na výstavbu telocvične, príprava projektovej dokumentácie na nadstavbu a zastrešenie ZŠ

• rekonštrukcia a materiálne vybavenie kultúrneho domu (ozvučenie, zakúpenie stolov, stoličiek)

• elektrifikácia pozemkov od Nábrežnej ulice cez Radinové na Športovú ulicu

• počas celého volebného obdo-

bia vychádzal Strečniansky hlásnik, ktorý mal každý rok 6 vydaní

OZ bolo organizátorom a spoluorganizátorom:

• osláv SNP, osláv oslobodenia obce

• Behu oslobodenia obce

• Výstupu na Javorinu

• Novoročného šachového turnaja – memoriálu Mikuláša Melu

• Memoriálu Ernesta Tarabu – turnaja vo futbale

• OZ schvaľovalo všeobecne záväzné nariadenia, udelilo čestné občianstva

• OZ riešilo problém s divokými skládkami, porušovanie stavebného zákona občanmi – nedodržiavanie stavebnej čiary, vyvedenie zvodov zo striech. Zaoberalo sa trestnou činnosťou mládeže.

Strečnianske drobnosti

• Obec Strečno sa prvýkrát písomne spomína roku 1321. Výhodná poloha obce na hlavnom železničnom ťahu i ceste E-50 východ – západ, na rozhraní Turčianskej a Žilinskej kotliny, v mieste prielomu s dvoma hradmi je výnimočným javom severozápadného Slovenska.

• Strečno bolo do roku 1848 súčasťou Strečnianskeho hradného panstva. Najznámejšími majiteľmi strážneho hradu Strečno boli Matúš Čák Trenčiansky, Vešeléniovci a Esterházyovci. Výnimočnou je Žofia Bošniaková, manželka Fraňa Vešeleniho, ktorej telo našli v roku 1689 v krypte hradnej kaplnky neporušené.

• Prielom Váhu vytvoril úžinu s viacerými meandrami a skalnými útesmi, ktoré boli prirodzenou, no veľmi nebezpečnou prekážkou pltníkom. Najznámejšie bralá Margita a Besná boli námetom mnohých umelcov.

Strečno otvorilo dvere cestovnému ruchu

Obec je odjakživa v povedomí našinca, ale aj domácich, a v poslednom období aj zahraničných turistov, miestom ojedinelého a príťažlivého hradu umocneného ďalším menším Starým hradom. Ústie Strečnianskej úžiny s malebnou Malou Fatrou a meandrovitým tokom Váhu vždy upútavalo a v súčasnosti je opätovne objavované.

Cieľom väčšiny návštevníkov je národná kultúrna pamiatka hrad Strečno. Vďaka pomerne rozsiahlej rekonštrukcii tejto dominanty je dnes jedným z mála „živých“ hradov na Považí. Stále expozície a aktivity Považského múzea v Žiline sa dostávajú do povedomia širokej verejnosti, čím stúpa každoročne jeho návštevnosť. Snahou obce je vytvárať podmienky rozvoja tejto obľúbenej lokality v budovaní podhradia, najmä výstavbou a rozširovaním parkovacích plôch. Prekrytie potoka Javorina a vytvorenie odstavných plôch na ňom je v riešení už piaty rok a obec čaká len na finančné krytie z ministerstva dopravy. Tento zámer bude pravdepodobne prijatý a schválený v priebehu budúceho roka.

Zaujímavosťou Strečna je v roku 1992 obnovená preprava osobných i nákladných automobilov kompou cez Váh. Z Martina do Terchovej tak kompa skráti cestu asi o 25 kilometrov. Úplne vynecháva úsek jazdy cez Žilinu a šetrí prepravcom čas i financie. No pomyselnou čerešňou na kopci šľahačky Strečna sú plavby plťou, priemyslom nenarušenou Strečnianskou úžinou. Východiskovým bodom splavovania je nenápadné pltisko Barierová. Pri plavbe plťou ostal z nebezpečnejších miest len meander Krivé, ktorý vytvára ostrú ľavotočivú zákrutu rieky, kde sú najväčšie pereje splavovaného úseku, ale hádam aj celého, súčasne splavného toku Váhu. Úsek využívajú v lete najmä úspešní žilinský športoví vodáci. Z nebezpečnej skaly Margita zostalo len nevysoké bralo a zostalo výnimočné tým, že je na nej umiestnený nivelačný bod z roku 1888, premiestnený v roku 1942. Jeho ojedinelosť spočíva v tom, že v rámci Rakúsko - Uhorska bola na Slovensku táto jediná nivelačná značka.

Vrkoč rieky nesie často splavované plte na Kaprovu skalu a pltníci tu musia veľmi napnúť svaly počas manévrovania. Prekonanie 1,5km dlhého Domašínskeho meandra je exkurziou do geologickej minulosti a vývoja územia Malej Fatry, takzvaného etapovitého zarezávania Váhu, do zdvíhajúceho sa pohoria koncom treťohôr.

Ďalšou nemalou zaujímavosťou plťovej cesty je miesto dvoch hradov. V blízkosti železničných tunelov a na pomerne tichom toku Váhu, je vidieť obidva hrady.

Vzdušnou čiarou sú od seba vzdialené len niečo cez kilometer. Plavba nepotopiteľnou plťou končí v prístavišti kompy, pod uhrančivo krásnym strečnianskym hradom, povyše penziónu Irenka. To sú len niektoré aktivity, ktorými Strečno vstupuje do sveta turizmu a už tretí rok spestruje ponuky v Euroregióne Beskydy, ktorého je veľmi platným a aktívnym členom.

Pýchou je priateľstvo s Francúzskom

Pamätník francúzskych partizánov na kopci Zvonica je jednou z dominánt Strečna. Je miestom odpočinku 54 bojovníkov padlých na Slovensku. Od roku 1992 rozvíja obec kontakty s Bretónskom, rodiskom veliteľa francúzskej skupiny kpt. de Lannuriena. Klub priateľov Francúzska, ktorý kontakty zastrešuje, vznikol v Strečne na podnet predstaviteľov obce, našiel podporu práve u manželky kpt. de Lannuriena a osobného lekára dr. Y. Méleneca. Zmyslom týchto novodobých vzťahov je rozvoj vzťahov s orientáciou predovšetkým na deti a mládež. Táto iniciatíva bola tiež srdcovou záležitosťou nedávno zosnulého Georgesa Dalloisa, čestného občana Strečna a predsedu združenia AMICALE CVFS (Združenia bojovníkov na Slovensku). Vyjadril to i pri svojom tohtoročnom pobyte na Slovensku, pri oslavách 58. výročia SNP: „Neustále musíme všetko pripomínať a hovoriť mladým ľuďom, aby sa nezabudlo na zmysel smrti našich kamarátov.“ Hlavnou náplňou činnosti Klubu priateľov Francúzska je každoročné organizovanie výmenných pobytov našich a francúzskych detí a rodín u svojich partnerov v Strečne i širšom okolí, resp. v oblasti St. Pol de Léon v Bretónsku. Výsledkom vzťahov je i stále zabezpečovanie zásielok humanitnej pomoci, pozostávajúcich predovšetkým zo zdravotníckych potrieb pre nemocnice na Slovensku. Hlavný organizátor – dr. Mélenec sa práve vzhľadom na svoj vzťah k Slovensku stal v roku 2000 honorárnym konzulom Slovenska pre Bretónsko. Najdôležitejším výsledkom práce Klubu je však práve napĺňanie pôvodného zámeru – umožnenie strečnianskym deťom, ale aj skôr narodeným kontakt so svetom, ktorý sa premieta v neustálom spoznávaní, rozširovaní jazykových schopností a vedomostného obzoru. Práca, ktorá má ohlas nielen v obci, ale má prakticky medzinárodný ohlas a dosah, je dôkazom rozvoja a koncepcie Strečna ako modernej obce s budúcnosťou.

Ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obecného úradu a všetkým občanom, ktorí sa pričinili za plnenie volebného programu v rokoch 1999 - 2002 v prospech rozvoja našej obce.

Alfonz Klocáň, starosta Srečna

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 4. Hygge ako životný štýl
 5. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 6. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 7. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 8. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 38 999
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 37 246
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 10 404
 4. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 9 952
 5. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 9 029
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 932
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 226
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 914
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 713
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 603
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Uzávierka bude realizovaná prenosným dopravným značením a náležite poučenými osobami.

3 h

Situácia v Žiline je po otvorení odberových miest pokojná.

9 h

Poliaci sú rozmiestnení v okresoch Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Martin, Ružomberok a Tvrdošín.

10 h
Testovanie na koronavírus.

Na Slovensku prebieha celoplošné testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Žiline.

13 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Situácia v Žiline je po otvorení odberových miest pokojná.

9 h

Polícia prenasledovala auto z Oravy až na Liptov. Komjatnou už vodič neprešiel.

7 h

Policajti začnú novú technológiu využívať od soboty.

22. jan

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 1 544 pozitívne testovaných ľudí formou PCR testov a 2 097 pozitívne testovaných antigénnymi testami.

12 h

Už ste čítali?