Utorok, 19. január, 2021 | Meniny má MárioKrížovkyKrížovky

Po čase opäť na návšteve v meste Rajec

Mesto Rajec leží uprostred rajeckej doliny, z vých

odu lemovanej pohorím Malej Fatry a zo západu Strážovskými vrchmi. Je jedným z najstarších sídiel na severe Slovenska s nálezmi z obdobia Keltov i púchovskej kultúry. Prvá zmienka pochádza z roku 1193. Mestské výsady boli mestu udelené v roku 1397. Mesto leží v nadmorskej výške 465 m a žije tu v súčasnosti približne 6 300 obyvateľov.

Čo s rozostavanou športovou halou?

Obyvateľov Rajca už viacero rokov trápi otázka dostavby športovej haly. Pripomeňme, že posledné úpravy priamo v budove ŠH sa robili v roku 1998. Primátor mesta nastolil vtedy novovzniknutému poslaneckému zboru túto otázku, rozpočtové náklady na dostavbu sa pohybovali okolo ôsmich miliónov korún. Situácia bola nasledovná, ak by mesto vložilo finančné prostriedky na doriešenie tohoto problému, následne by zamrzli ostatné akcie na práce súvisiace s údržbou mesta. Vzhľadom na túto skutočnosť rozhodlo mestské zastupiteľstvo o tom, že ide riešiť problémy dostavby križovatky, rekonštrukcie ulice 1. mája, výstavby chodníkov na Moyzesovej ulici, okolo športovej haly a pošty. Preto nezostali peniaze na spomínanú jednoúčelovú stavbu. Ďalším argumentom predstaviteľov mesta bol fakt, koľkým obyvateľom by prípadne slúžila športová hala a koľkým chodníky či rekonštrukcia ulíc. Rozhodlo sa preto, že do dostavby športovej haly sa nebude investovať. Rajecké noviny situáciu monitorovali ďalej. Na tohtoročnom septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva a tiež na verejnej schôdzi s občanmi bol tento problém opäť nastolený a rozoberali sa jednotlivé varianty jeho riešenia. Je všeobecne známe, že rozpočet mesta je po štyroch rokoch priaznivý. Nám sa podarilo zistiť, že mesto Rajec má tiež voľne použiteľné zdroje z prvého municipálneho úveru, ktorý je nízko úročený v objeme cca 6-7 mil. korún. Tieto financie, uložené v Prvej komunálnej banke je možné v priebehu 2-3 týždňov začať čerpať, to znamená, že sa v podstate môže začať s dostavbou. Stanovisko predstaviteľov mesta je však jednoznačné: „Nechceli sme, aby to mnohí ponímali ako predvolebný ťah,“ a preto záleží na novom „povolebnom“ zastupiteľstve či použije tento voľný kredit na dostavbu športovej haly alebo na iné využitie stavby.

Skryť Vypnúť reklamu

Aj rajeckú dolinu trápi nezamestnanosť

Jedným z najpálčivejších problémov nielen mesta Rajec, ale aj celého Slovenska je nepochybne nezamestnanosť. Hoci v Rajci sa dlhodobo pohybuje pod hranicou celoslovenského štandardu, predsa sa ju podarilo rapídne znížiť. Kým v roku 1998 vykazovala nezamestnanosť v Rajci 18 percent, dnes je to iba 9 percent. Veľký podiel na tom má vznik nových pracovných miest, o ktorých sa v nasledujúcich riadkoch dočítate viac. Podpora tunajších podnikateľov, ktorí mali záujem o rozšírenie svojej výroby či služieb priniesla svoje ovocie. V spolupráci investorov, podnikateľov a mesta sa za posledné štyri roky vytvorilo viac ako 300 pracovných miest. Hlavnými piliermi je závod Intimody, ktorý dnes zamestnáva do 150 ľudí a je schopný v budúcnosti do svojich radov prijať celkovo do 400 zamestnancov. Tu sa vyrába spodná bielizeň, ktorého vyše 70 percent vyvážajú za „veľkú mláku“ do USA. Bývalý Korasan (EuroEnterprise, s. r. o.) sa rekonštruuje a čochvíľa tu nájde zamestnanie 60 ľudí. Dohoda medzi mestom a touto firmou znie, že ak by v budúcnosti vznikli existenčné problémy v neďalekej Rajčanke, EuroEnterprise odtiaľ prijme zamestnancov a stiahne časť produkcie z Čiech a niektorých slovenských miest. V tejto firme sa bude vyrábať flauš pre výrobu kožuchov pre slovenských (Makyta, Merina), ale aj českých výrobcov. Tie sa následné distribuujú okrem našich predajní, aj do českých a nemeckých supermarketov C&A. Okrem toho by sa malo o pár týždňov začať v bývalých strojárňach s výrobou plastových okien, čo prinesie prácu viac ako päťdesiatim ľuďom. Nezabudnime spomenúť firmu Santa Drinks, ktorá pred niekoľkými mesiacmi rozbehla úspešne výrobu malinoviek v Rajeckej Lesnej, kde našlo prácu okolo 120 ľudí.

Skryť Vypnúť reklamu

Niekoľko otázok pre primátora Rajca Jána Rybárika

Nešlo o boj primátora s poslancami, stranícke tričká išli bokom

Ako hodnotíte spoluprácu primátoraa poslancov v tomto volebnom období?

Spolupráca primátora s poslancami za toto volebné obdobie sa nedá porovnávať s predchádzajúcim obdobím, ktoré som zažil na vlastnej koži. Tentokrát nešlo o boj primátora s poslancami, ale o spoluprácu. Dokázali sme bez problémov diskutovať a polemizovať o rôznych problémoch nášho mesta. Nachádzali sme riešenia, ktoré vzišli z celého pléna, preto boli prijateľné pre väčšinu volených predstaviteľov a následne zavádzané do praxe. Jedným z jasných dôkazov je doriešenie križovatky Kostolná, Hollého, Bystrická, ktorá stála dva roky len kvôli tomu, že mestské zastupiteľstvo v Rajci nebolo schopné aj na úkor mestských peňazí vyriešiť tento problém. Teraz sa financie našli, problém sa jasne pomenoval a vyriešil. Aj čo sa týka ostatných verejných otázok, poslanci odhodili politické tričká a zodpovedne pracovali v prospech občanov, čomu som veľmi rád.

Skryť Vypnúť reklamu

Mohli občania vôbec kontrolovať činnosť vás všetkých?

Mestské zastupiteľstvo nastupovalo do svojej funkcie s tým, že nemá čo skrývať. Rozhodli sme sa veci riešiť verejne. O všetkých schôdzach MZ sme informovali mestským rozhlasom. Takisto všetky uznesenia zastupiteľstva aj s hlasovaním jednotlivých poslancov, čo sa v mnohých mestách nerobí, boli vždy uvedené na verejnej tabuli mesta. Zaviedla sa aj internetová stránka mesta www.rajec.sk, kde sú tiež informácie o Rajci pravidelne dopĺňané činnosťou mestského zastupiteľstva. Dnes už nie je možné to, čo bolo kedysi, že občan sa v Rajci nedostal k informáciám.

Pri výstavbe bytov a domov na Lúčnej ulici sa začalo ulicami mesta ľudovo „tradovať“, že sa jedná o sociálne byty, a preto je nájomné pridrahé. Môžete uviesť veci na pravú mieru?

Vzhľadom na to, že štát poskytoval dotáciu, v prvom kole sa smernica nazývala ako výstavba sociálnych bytov. Po novelizácii tejto vyhlášky sa už začalo hovoriť o nájomných bytoch. V prvej vyhláške nebola stanovená výška nájmu, novelizovaná vyhláška jasne určila, že výška nájmu sa pohybuje do 5 percent rozpočtovaných nákladov. My sme k takémuto variantu nepristúpili, zdalo sa nám to pridrahé. Sme niekde v strede, okolo 2,5 až 3 percenta. Z tohto nájmu sa mestu vracajú finančné prostriedky pre platbu úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania. Je nízko úročený 4,5 percentami, čo je zanedbateľné. Keby si dnes chcela súkromná alebo fyzická osoba vybaviť takúto pôžičku, jednoducho nemá šancu.

Už desaťročie tu existuje problém rajeckého kúpaliska, ktorého niekdajší nevýhodný predaj postihuje dodnes nás všetkých.

Situácia je taká, aká je. Dodnes mestu majiteľ kúpaliska nezaplatil finančné prostriedky cez 10 mil. korún. Pán Šichta ich spláca v zmysle splátkového kalendára. Hlavným problémom bolo, že pri jeho niekdajšej platbe tretiny kúpnej ceny kúpaliska sa dostal na list vlastníctva ako majiteľ, bez nejakých vecných bremien voči mestu. Následne pán Šichta kúpalisko zadĺžil, resp. založil za ďalšie úvery a nebolo v silách nášho mesta vziať si kúpalisko späť. Pri takejto situácii muselo nájsť mestské zastupiteľstvo cestu k rokovaniam a spolupráci s majiteľom kúpaliska. Za to, čo nesplnil, musel poskytnúť alikvotnú náhradu občanom mesta. Naďalej trváme na platnom splátkovom kalendári, ktorý sa do dnešných dní v naturálnej či finančnej forme napĺňa. Tiež sme pre občanov mesta po dohode s vedením kúpaliska zabezpečili zľavnené 40-percentné vstupenky, čo bude platiť aj do ďalších rokov.

Občania v posledných rokoch intenzívne registrovali aj pretrvávajúce „školské“ problémy v meste.

Áno, určite. Tieto problémy sa ťahajú v podstate od vzniku cirkevnej školy, kedy sa mesto zaviazalo, že vyrieši problém nedostatočných priestorov v budove na Javorovej ulici, a to tým, že dostavia prístavbu, aby škola mohla fungovať plnohodnotne. Mesto malo tento záväzok zrealizovať do septembra 1993. Do roku 1994 sa však tento záväzok nesplnil a následne došlo k akémusi utíšeniu problému. Gymnázium používalo časť priestorov ZŠ Lipová. Keďže na ZŠ neustále pribúdali žiaci, gymnázium sa muselo z niekoľkých učební vysťahovať. V roku 1996, po vytlačení gymnázia z priestorov základnej školy, riaditeľka gymnázia opäť predložila tento problém. Mestské zastupiteľstvo vyhlásilo, že nie je zodpovedné za sľuby, ktoré udelilo zastupiteľstvo v roku 1992. Vznikol problém, čo ďalej.

Vyriešila sa teda situácia?

Rozhodlo sa o nadstavbe gymnázia, čo bude činiť cca 9 mil. korún. Pre financovanie tejto stavby sa ponúkol aj štát s tým, že budova mu bude patriť. Mesto však nemohlo súhlasiť, pretože zákon o obecnom zriadení hovorí jednoznačne o tom, zastupiteľstvo a primátor sú zodpovední za to, aby sa majetok mesta nezmenšoval. Chceli sme riešiť tento problém „na vlastnom ihrisku“, ale nielen na úkor mesta. Bohužiaľ, cirkev nebola ochotná pomôcť, napriek tomu, že vznikom cirkevnej školy v Rajci a cirkevného gymnázia vznikol problém nedostatku priestorov. Po dlhých rokovaniach nakoniec mesto rozhodlo o tom, že na úkor svojho majetku pomôže k vyriešeniu problému základného a stredného školstva v Rajci.

Čo čaká Rajec v najbližších rokoch?

Vzhľadom na reformu štátnej správy a prechodu právomocí na samosprávu čaká Rajec veľa zmien, čo sa týka zdravotníctva, školstva či dopravy. Predpokladám, že tieto zmeny občania nepocítia negatívne, ale v pozitívnych impulzoch. Mali by sa skvalitniť služby, ekonomika a samospráva mesta bude môcť rozhodovať o štátnych financiách tak, ako chce ona, a nie ako chcú štátny úradníci. Budúci poslanecký zbor s primátorom budú musieť zháňať investičné finančné prostriedky pre ďalšie budovanie mesta tak, aby bol Rajec príjemným miestom pre svojich obyvateľov.

Cestovný ruch nekríva

Cestovný ruch za posledné roky u nás zaznamenal určité pokroky. Nejedná sa iba o hotely či ubytovacie kapacity, ale aj služby, možnosť vyžitia a ponúknutia návštevníkovi rôzne atrakcie a zaujímavosti. Napríklad organizovanie rajeckého leta prilákalo do ulíc stovky a tisícky nielen „domácich“. Každý víkend bolo na námestí, ktoré je, samozrejme, centrom diania mesta, nejaké kultúrne podujatie, ktorého úlohou bolo zaujať ľudí a spríjemniť im pobyt v Rajci, čo sa určite podarilo. Mesto Rajec vložilo finančné prostriedky tiež do oblasti zviditeľnenia sa, vydali sa rôzne brožúry, materiály a publikácie, pokračovalo sa v myšlienke brundtlandského mesta. K zlepšeniu cestovného ruchu určite prispelo aj vybudovanie šmýkľavky na kúpalisku v Rajci, ktorá sa stala atrakciou leta 2002. Finančne zabezpečilo výstavbu šmýkľavky kúpalisko Veronika a mesto Rajec vydalo súhlas s jej stavbou. Takýchto šmýkľaviek na Slovensku veľa nie je, a aj tá rajecká pritiahla veľké množstvo domácich a zahraničných turistov.

Niečo pre fanúšikov futbalu...

Popri retrospektívnom pohľade na fungovanie mesta v posledných rokoch neušla našej pozornosti ani situácia v tunajšom futbalovom klube. Najmä fanúšikovia sa zaujímali o celkové dianie, a to nielen na ihrisku. Už sme síce viackrát prinášali vyjadrenia kompetentných, no teraz nás zaujímalo, aká je momentálna situácia a či sa ju podarilo s odstupom času vyriešiť k spokojnosti všetkých. Na problémy ohľadom financovania, ktoré pred časom vznikli vo futbalovom klube Istrobanka Rajec, upozornila samotná členská základňa klubu. Vtedy mesto zaujalo stanovisko, že bude nápomocné riešiť tento problém. Po zvolaní členskej schôdze, vyzvaní starého vedenia k doloženiu finančných operácií, došlo k voľbám, na ktorých účastníci zvolili nové vedenie klubu. Úlohou nového vedenia bolo splatiť staré dlhy vo veľkých čiastkach. Postupne sa podarilo dlhy splácať a ako sme zistili, rok 2002 ukončí FK Istrobanka Rajec bez dlhov. Predpokladá sa, že rozpočtový rok 2003 bude teda omnoho pozitívnejší ako predchádzajúci rok, v ktorom sa okrem iného museli hasiť dlhy z predchádzajúceho obdobia.

a Evidencia obyvateľstva

V tomto okienku vám prinášame pohľad na štatistiku obyvateľov Rajca za uplynulé štyri roky. V súčasnosti má Rajec 6 029 obyvateľov, v roku 2001 to bolo 6 045, rok predtým 6 077 a v roku 1999 viac ako 6 093. Z týchto čísel je viditeľná mierne klesajúca tendencia prírastku obyvateľov v Rajci. Ďalšie údaje tiež nie sú vzostupné. Ide o počet narodených. Kým v roku 1999 sa narodilo 69 Rajčanov, po roku to bolo 59, minulý rok už iba 40 a v tomto roku sme registrovali prírastok 44 detí. Počet zomretých sa uplynulé obdobie bol celkovo 175. Nie najradostnejšia je aj správa o uzavretých sobášoch. Kým v roku 1999 ich bolo 50, o rok na to už iba 42, neskôr 33 a v tomto roku zatiaľ 34. Zaujímať vás môže ešte informácia o počte prihlásených a odhlásených občanov. Tých prvých sme narátali 223 a odsťahovalo sa celkovo 308 ľudí.

Environmentálna politika brundlantského mesta

Rajec je brundtlandské mesto, preto chce pracovať na zabezpečení ekonomického rastu mesta v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti, tj. rast bez výrazných vplyvov na životné prostredie a pri minimálnom čerpaní neobnoviteľných prírodných zdrojov. Ďalej podporovať činnosti, ktoré neustále zlepšujú stav životného prostredia a predchádzajú znečisteniu v rámci technických a finančných možností. Zabezpečiť legislatívny súlad v oblastiach životného prostredia a ochrany zdravia občanov. Snažiť sa znížiť spotrebu prírodných zdrojov, množstvo emisií a produkcie odpadu v spoločnosti, vo verejných aktivitách ako aj v súkromných organizáciách a podnikoch. Zabezpečiť racionálne využívanie prírodných zdrojov potrebných na výrobu energie, jej hospodárneho využívania a podpory (alternatívnych) zariadení na jej výrobu tu v meste, v podnikoch a v domácnostiach. Aktívne informovať občanov o environmentálnych záležitostiach a o tom, ako obmedziť negatívne vplyvy na životné prostredie. Ján Rybárik,

primátor mesta

Koho si Rajčania zvolia...

V tohtoročných komunálnych voľbách sa o vaše hlasy na post primátora mesta budú uchádzať: Ing. Ján Rybárik, Švermova 8, Rajec (HZDS-PSNS), Emil Řepa, Hollého 14, Rajec (NEKA), Ing. Štefan Židek, Sládkovičova 11, Rajec (KDH). Pre úplnosť vám prinášame aj zoznam všetkých kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva:

OKRSOK Č. 1:

Daša Bajzíková (KDH), Ján Dolinay (SNS), Vladimír Dubec (ANO), Anton Gamboš (KDH), JUDr. Anna Huljaková (HZDS-PSNS), Ľubomír Oravec (SDĽ), Mgr. Marta Pauková (HZDS-PSNS), RNDr. Jaroslav Pecho (HZDS-PSNS), Marta Repková (KDH), Ing. Pavol Ščibran (NEKA), Mgr. Estera Uhláriková (SMER), Ivan Vrtaňa (HZDS-PSNS), Mgr. Peter Zafka (KDH).

OKRSOK Č. 2:

Jozef Bielik (ANO), Ondrej Foltán (HZDS-PSNS), Ing. Karol Huljak (KDH), PaedDr. Marián Paprskár (HZDS-PSNS), Ján Pekara (HZDS-PSNS), Peter Petráš (SDĽ), Ladislav Stehlík (KDH), Ing. Emil Zafka (KDH).

OKRSOK Č. 3:

Ing. Jozefa Blažeková (KDH), Ladislav Bohdal (HZDS-PSNS), Ing. František Kavec (KDH), Jozef Pekara (SDKÚ), Jozef Podolan (HZDS-PSNS).

OKRSOK Č. 4:

Ján Albert (HZDS-PSNS), Ing. Ján Huljak (SNS), Jozef Huljak (HZDS-PSNS), Branislav Janžo (ANO), Jozef Jarina (KDH), Mgr. Bohdan Jonek (KDH), MVDr. Peter Krajčí (KDH), Ing. Vladimír Laluha (HZDS-PSNS), Peter Pekarík (OKS), MUDr. Ján Rybárik, (HZDS-PSNS), Mgr. Zuzana Stanková (KDH), Pavol Tužinčin (SĽS).

Komisie zastupiteľstva nezaháľali

Mestské zastupiteľstvo na začiatku svojho končiaceho sa volebného obdobia ustanovilo celkovo šesť komisií: podnikateľská a cestovného ruchu, komisia školstva, kultúry a športu, komisia pre ochranu verejného poriadku, finančná komisia, komisia výstavby a životného prostredia, komisia sociálnych vecí. Úlohou komisie cestovného ruchu a podnikania bolo predkladanie návrhov pre oživenie podnikateľskej sféry v Rajci, zjednotiť podnikateľov pre spoluprácu a hlavne, aby bola ich činnosť pre mesto prínosom. Niektorí podnikatelia sa tiež spolupodieľali na financovaní rajeckého kultúrneho leta. Komisia školstva, kultúry a športu zasadala azda najčastejšie. Jej úlohou bolo zosúladiť spoluprácu s jednotlivými klubmi, navrhovala a predschvaľovala príspevky klubom, posudzovala čerpanie ich prostriedkov. Zvlášť komisia kultúry bola iniciátorom všetkých kultúrnych akcií, ktoré vznikali na podnet mesta, MsKS či iných organizácií. Komisia cestovného ruchu bola účastná pri vzniku združenia ohľadne cestovného ruchu rajeckej doliny. Komisia ochrany verejného poriadku prevažne riešila problémy občianskeho spolunažívania a ochrany verejného poriadku, tiež nedodržiavanie prevádzkových hodín v jednotlivých zariadeniach, nedodržiavanie všeobecne záväzných nariadení ohľadom čistoty mesta, nočného kľudu a pod. Finančná komisia predkladala každý rok finančne rozpracovaný rozpočet mesta, kontrolovala jeho sledovanie a tiež predkladala mestskému zastupiteľstvu rôzne finančné návrhy pre jeho ekonomické posilnenie. Komisia výstavby a životného prostredia riešila najmä problémy stavebného charakteru, vyjadrovala sa k stavebnej činnosti na území mesta. Takisto sa vyjadrovala k odpredaju pozemkov mesta, či sú zámery v súlade s územným plánom a pod.

Inde sľubujú, v Rajci sa stavia

S prvými územnými plánmi na Lúčnej ulici sa začalo už v roku 1992. O dva roky neskôr boli tieto zmenené a stanovili sa zásady pri úvahách o výstavbe. Mesto Rajec začalo v roku 1996 pripravovať územie pre výstavbu. V roku 1997 sa ľuďom odpredali niektoré pozemky, no napriek tomu vtedajšie zastupiteľstvo nebolo ochotné pristúpiť k stavbe inžinierskych sietí. Stalo sa tak až v roku 1999. Vzniklo 22 stavebných pozemkov pre výstavbu rodinných domov a vytvorilo sa územie pre bytové domy. V roku 2000 získalo mesto stavebné povolenie a po roku sa začalo s výstavbou. Rozpočtové náklady predstavovali sumu 32 mil. korún. Polovicu dostalo mesto z nenávratneho príspevku ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja a 16 mil. činila nízko úročená pôžička zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Príslušná mestská komisia vyberala uchádzačov o nájom bytov. Nie všetci tie-

to byty prijali z rôznych dôvodov, najmä z nedostatku financií na nájom. K dnešnému dňu je 32 bytov obsadených, jeden voľný. Tento bude pridelený zahraničnej firme, ktorá rozbehne v rajeckých strojárňach výrobu plastových okien. Majiteľ ho dostane iba na rok, kým si vyrieši svoju bytovú otázku a potom ho opäť pridelia občanovi Rajca. Výstavbou týchto bytov sa nepomohlo len viac ako tridsiatim rodinám z Rajca, ale uvoľnilo sa ďalších päť podkrovných bytov na Ul. 1. mája, ktoré dnes slúžia ďalším mladým rodinám. Pri zmluve medzi mestom a obyvateľmi bytov sa musela rešpektovať smernica, ktorá nevylučuje odpredaj bytov po danom počte rokov, ale hlavne stanovuje zmluvy na dobu určitú s možnosťou predĺženia. Momentálne sú zmluvy medzi nájomníkmi a prenajímateľom uzavreté na 1 rok a predpokladá sa, že pri ďalšom podpise by sa mala táto doba predĺžiť na 3 roky. Orientačné ceny „čistého“ nájmu (bez vody, elektriny a pod.) sú nasledovné: 1-izbový byt: 1 700 korún, 2-izbový byt: 2 000 - 2 200 korún, 3-izbový byt: 2 800 - 3 000 korún.

ČESTNÍ OBČANIA

Anton Kállay

Narodil sa 10. júna 1928 ako jediný syn učiteľa Jozefa Kállayho. Po maturite vyštudoval Janáčkovu akadémiu v Brne. Začínal ako profesor klavírnej hudby na konzervatóriu v Žiline. Všetok svoj voľný čas venoval hudbe. Od roku 1957 bol dirigentom Žilinského miešaného zboru. Pod jeho vedením sa tento zbor zaradil medzi popredné hudobné telesá. Na svetovej súťaži v anglickom meste Laengolenp získali I. cenu. V roku 1971 začína dirigovať aj Bratislavský komorný zbor, ktorý v talianskom Arezze získal I. cenu v hlavnej kategórii ľudových piesní. Láska k hudbe ho sprevádza po celý život.

Karol Kállay

Narodil sa 26. apríla 1926. Po ukončení gymnázia v Trenčíne a Ružomberku začína po prvýkrát fotografovať ako amatér. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu Komenského v Bratislave. Jeho rozhodnutie stať sa fotografom sa naplnilo, a tak nastupuje dráhu profesionálneho fotografa. Svoje fotografie vystavoval na viacerých výstavách doma a v zahraničí. Je autorom 29 kníh, ktoré zdobia jeho fotografie, napr. Slovenské rieky, Slovenské národné divadlo, Slovakia. V roku 1970 sa stáva členom Medzinárodnej federácie umeleckej fotografie FIAT vo Švajčiarsku, ktorá mu udelila titul EFIAT. Okrem toho získal rad UNESCA za knihu “Pieseň o Slovensku”.

Štefan Bača

Umelecký majster sochárstva a rezbárstva, pán Štefan Bača, sa narodil v Beharovciach dňa 5. mája 1919. Do Rajca prišiel ako 32-ročný muž. Vyučil sa „sochárskemu a rezbárskemu remeslu“ v Kutnej Hore u Bohumila Beka, kde pracoval do roku 1939. Po návrate na Slovensko sa stal rehoľníkom v spoločnosti Ježišovej v Podolínci. Už tu vytvoril pozoruhodné diela, ako sochu Podolínska matička a Nepoškvrnené počatie. Ním vytvorené diela zdobia kostoly nielen v Rajci a okolí, ale i ďaleko za hranicami. Je autorom 18-tich krížových ciest, viacerých reliéfov Poslednej večere, betlehemov a sôch svätých. V jeho tvorbe si našla miesto i téma salašníctva, ľudových remesiel, odevov a krojov. Uvítal vznik mestského múzea a daroval múzeu viacero svojich originálnych prác i osobných a pracovných dokumentov. Rezbárskym dielom, ktoré vytvoril, preslávil nielen seba, ale aj Rajec.

Prof. MUDr. Karol Matulay, DrSc.

Narodil sa 11. októbra 1906 v Rajci. Po promócii a habilitovaní začal v európskom meradle vedecky pracovať. Jeho liečebné metódy psychiatrických a neurologických chorôb sú zachytené písomne v rôznych jeho publikáciách i v rajeckej kronike. Všetok svoj um a fyzické sily venoval liečbe retardovaných jedincov. Svedčí o tom i pomoc pri zakladaní integrovanej materskej školy v Rajci a Domova vďaky. Zomrel v roku 1994

Etela Balogová - Harantová

Narodila sa 30. októbra 1932 v Rajci, kde vychodila ľudovú a meštiansku školu. Prvé kroky v zamestnaní ju neuspokojovali, a tak napokon zaviedli do divadla. Po štúdiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave sa jej životná kariéra rozprúdila naplno. Najskôr to bola práca v prešovskom a zvolenskom divadle, potom vo Vojenskom umeleckom súbore v Bratislave a neskôr v Slovenskej televízii. Ako jediná režisérka dabingu na Slovensku dostala ministerské vyznamenanie.

Jozef Bucha

Pán Jozef Bucha sa narodil 18. 12. 1932 v Hriňovej. Do Rajca sa prisťahoval v roku 1978. Je držiteľom Janského plakety zlatým darcom krvi. Keď sa presťahoval do Rajca, začal pracovať na štátnom majetku v živočíšnej výrobe. Je ženatý, má päť detí, ktoré spolu s manželkou vychoval, viedol k úcte k životu a obetavosti.

Rudolf Pribiš

Narodil sa 19. 3. 1913 v Rajci. Študoval na Reálnom gymnáziu v Trenčíne, Akadémii výtvarných umení v Prahe. Krásu a čistotu poznania mu vštepovala rajecká dolina, tu sa v ňom zrodilo odhodlanie vdýchnuť život do hliny, kameňa či bronzu. Vytvoril významné diela v oblasti pomníkovej, dekoratívno-monumentálnej i medailérskej, najmä v insigniách pre viacero slovenských vysokých škôl. Z jeho diel nemožno nespomenúť reliéf “Na pláži”, sochu “Matka” , ktoré zdobia naše mestá. Osobitou kapitolou je jeho medailérska tvorba. Možno povedať, že on vytvoril slovenskú medailu. Jeho medaily a insigniá reprezentujú kus výtvarnej národnej kultúry.

Prof. RNDr. Karol Stráňai, DrSc.

Narodil sa 13. 10. 1905 v Rajci. Študoval na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Pôsobil ako pedagóg Telovýchovného ústavu Filozofickej fakulty Komenského, neskôr sa stal dekanom. Bol príslušníkom slovenskej národnej partizánskej brigády a zakladateľ Revolučného národného výboru v Rajci. V roku 1945 bol väznený v Žiline, Novom Meste nad Váhom a v koncentračnom tábore v Mauthausene. Vydal viaceré publikácie, vedecké štúdie a časopisy. Za svoju prácu a účasť v odboji obdržal viacero vyznamenaní. Profesor Stráňai patrí k tým, ktorého život a dielo písalo históriu a ktorého vedecká a pedagogická práca je súčasťou zlatého fondu Univerzity Komenského. Zomrel vo veku nedožitých 94 rokov.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 8. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 9. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 10. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 1. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 4. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 5. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 6. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 7. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 8. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 25 798
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 21 180
 3. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 12 576
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 10 511
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 625
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 009
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 887
 8. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 629
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 430
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 784
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Koronavírus: Odberné miesta v Žiline (Celoplošné testovanie)

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Žiline.

Antigénové testovanie na koronavírus SARS-CoV-2.

Menovec slovenskej národnej legendy chce s Bytčou skončiť do šiesteho miesta

Futbalistom mesta s viac ako jedenásťtisíc obyvateľmi jesenná časť absolútne nevyšla.

Mužstvo MFK Bytča pred začiatkom súťažného ročníka 2020/2021. Kapitán Juraj Jánošík v hornom rade druhý zľava.

Koronavírus: Odberné miesta v Bytči (Celoplošné testovanie)

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Bytči.

Ilustračná fotografia.

Koronavírus: Odberné miesta v Rajci (Celoplošné testovanie)

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Rajci.

Testovanie v Rajci

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Polícia pátra po Ľubošovi Blahovi

Policajti hľadajú Ľuboša Blahu z Hornej Vsi.

Frajeri jazdili autom po zamrznutej priehrade, prelomil sa ľad

Ľad si zmýlili s cestou. Mementom pre všetkých by mali byť tragédie, ktoré sa na Oravskej priehrade stali, no zdá sa, že ľudia sú nepoučiteľní.

Zoznam mobilných odberových miest v Turci

Tieto mobilné odberové miesta fungujú už dlhšie, ďalšie odberové miesta budú mestá a obce vytvárať.

Informácie o skríningovom testovaní v Martine

Zatiaľ je v meste k dispozícií deväť funkčných odberových miest, celoplošne sa v metroplote Turca bude testovať najmä počas víkendu.

Už ste čítali?