Nedeľa, 24. január, 2021 | Meniny má TimotejKrížovkyKrížovky

Úradná správa č. 31 Oblastného futbalového zväzu v Žiline

Športovo–technická komisia

* Predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 19. júna 2003, zápisnica č. 31

272. Schvaľuje výsledky majstrovských futbalových zápasov:

I. trieda – 25. kolo

Dlhé Pole - Zbyňov 1:1, Bánová B - Brezany - Bytčica 0:1, Višňové - Zádubnie 7:0, Turie - Terchová 3:1,

Hvozdnica – Rajecké Teplice - Konská 2:1, Hrabové - Bytča B 3:0, kontumačne, Kotešová - Rosina 0:3, kontumačne.

II. trieda – 25. kolo

Štiavnik – Hričovské Podhradie 4:2, Hôrky - Fačkov 0:5, Krasňany – Kotrčina Lúčka 2:1, Kamenná Poruba - Kunerad 6:1, Stráža - Závodie 2:0, Hlboké – Považský Chlmec 2:0, Rašov - Podhorie 6:1.

Skryť Vypnúť reklamu

III. trieda skupina A – 21. kolo

Lietava - Zástranie 1:0, Zádubnie B - Nededza 3:0 kont., Stránske - Dolná Tižina 3:1, Bitarová - Mojš 5:0.

273. Kontumuje majstrovské futbalové stretnutie 25. kola I. triedy Kotešová - Rosina na 0:3 a priznáva 3 body v prospech TJ Rosina podľa SP, čl. 100, bod i (neoprávnený štart hráča pre štyri žlté karty).

274. Žiada disciplinárnu komisiu o potrestanie - za TJ Kotešová kapitána mužstva Jaroslava Šukalu, 700801, vedúceho mužstva Jána Tichého, Kotešová 362 a hráča Jozefa Tomaníka, 730325 pre neoprávnený štart hráča v MFS Kotešová - Rosina.

275. Ospravedlňuje za omyl v úradnej správe č. 30, bod 266 (chybný dátum) a opätovne pozýva na zasadnutie 26. 6. 2003 o 16.30 h. zo stretnutia 24.kola II. triedy Štiavnik - Hôrky, za Štiavnik kapitána Františka Podolana, 750713, za Hôrky hráča Petra Ďurkovského, 780307 (prinesie si so sebou preukaz totožnosti), kapitána Tibora Drdáka, 691225, hlavného rozhodcu Vladimíra Lietavca, asistenta rozhodcu Stanislava Kozinu a delegáta zväzu Jána Hrubošku.

Skryť Vypnúť reklamu

276. Kontumuje stretnutie 21. kola III. triedy skupiny A Zádubnie B - Nededza na 3:0 v prospech TJ Zádubnie B, podľa SP, čl. 100, bod b (nedostavenie sa na majstrovské futbalové stretnutie).

277. Kontumuje stretnutie 25. kola I. triedy Hrabové - Bytča B na 3:0 a priznáva 3 body v prospech TJ Hrabové, podľa SP, čl. 100, bod b (nedostavenie sa na majstrovské futbalové stretnutie).

278. Berie na vedomie spravedlnenie TJ Bytča B za nedostavenie sa na stretnutie.

279. Schvaľuje propozície futbalového turnaja o Pohár starostu obce Maršová-Rašov na ihrisku TJ Rašov dňa 27. júla 2003 a súčasne žiada komisiu rozhodcov o delegovanie rozhodcov na tento turnaj.

Disciplinárna komisia

* Predseda Milan Meliš, zasadnutie 19. júna 2003, zápisnica č. 27.

Skryť Vypnúť reklamu

378. Martin Hreus, Turie, 850528 - dorast, 6 zápasov nepodmienečne od 13.6.2003, DP príl. 1 3/b, zaplatiť 150 + 150 Sk.

379. Trestá TJ Rašov pokarhaním za opakované neskoré predloženie zápisu o stretnutí, podľa DP príl. 2, bod 4. Za prerokovanie zaplatiť 300 Sk.

380. Anton Prášek, Rašov, 710619, 4 zápasy nepodmienečne od 25.6.2003, DP príl. 1 6/b.

381. Ľubomír Makuka, Podhorie, 760609, 4 zápasy nepodmienečne od 25.6.2003, DP príl. 1 1 6/b. Zaplatiť 150 Sk.

382. Zastavenie činnosti na jeden zápas za štyri žlté od 20. 6. 2003: Martin Jamečný, Bánová B -Brezany, 810321, Martin Baleja, Bytčica, 810913, zaplatiť 150 Sk, Dušan Hollý, Fačkov, 840809, Vlastimil Bielik, Fačkov, 700227, Peter Sucháň, Zádubnie, 771230, zaplatiť 150 Sk, Marián Laščiak, Hričovské Podhradie, 791210, zaplatiť 150Sk, Dušan Lukáš, Hôrky - dorast, 861008, Marián Trizuliak, Mojš, 840323 - dorast.

383. Trestá TJ Mojš pokarhaním a peňažnou pokutou 300 Sk. Za prerokovanie doplatiť 50 Sk, podľa DP, príl. 2 1/a.

384. Jozef Tomaník, Kotešová, 730325, 1 mesiac podmienečne od 20. 6. do 19. 9. 2003, DP príl. 1 9 1/b. Za prerokovanie zaplatiť 150 Sk.

385. Jaroslav Šukala, Kotešová, 700801, zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva do 31. 12. 2003, DP príl. 1 9 2/b. Zaplatiť 150 Sk.

386. Ján Tichý, Kotešová, zákaz výkonu funkcie vedúceho mužstva do 31. 12. 2003, DP príl. 2 9 2/b, zaplatiť 150 Sk.

Komisia mládeže

* Predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 18. júna, zápasnica č. 29.

214. Schvaľuje výsledky majstrovských stretnutí odohratých v dňoch 14. a 15. júna2003:

Dorast

I. trieda

Krasňany - Veľké Rovné 4:1, Višňové - Lietava 0:1, Turie - Kunerad 1:0, Trnové - Závodie 1:3, Hrabové - Hôrky 1:0, Kotešová - Mojš 1:0.

Žiaci

I. trieda

Dlhé Pole - Teplička 0:6, Kamenná Poruba - Rajec 0:5, Višňové - Divinka 3:0 kontumačne, Terchová - Belá 1:0, Petrovice - Mojš 7:0, Predmier - Hôrky 5:1.

Mladší žiaci

Nededza - Závodie 3:0 kont., Teplička - Štiavnik 1:5, Belá - Stráňavy 9:2, Kamenná Poruba - Bytčica 0:3,

MŠK Žilina A – Rajecké Teplice - Konská - chýba zápis.

215. Na základe odhlásenia družstva TJ Zástranie (dorast) zo súťaže anuluje výsledky TJ Zástranie dosiahnuté v ročníku 2002/2003.

216. Na základe zrušenia IV. ligy žiakov vytvára I. triedu starších a mladších žiakov (dvojičková súťaž). Hrací deň bude sobota.

217. Žiada komisiu rozhodcov o prešetrenie nedoručenia zápisu z majstrovského futbalového zápasu mladších žiakov MŠK Žilina A – Rajecké Teplice - Konská.

218. Predvoláva na zasadnutie dňa 25. júna 2003 o 16.15 h rozhodcu Daniela Tarabu ml.

219. V nedeľu 29. júna 2003 sa uskutoční jubilejný 20. ročník turnaja Theodora Zvaru. Turnaj žiakov usporiada ŠK Juventus Žilina - Závodie na ihrisku v Závodí od 8.00 h. Účastníci: Teplička, Turie, Kotrčina Lúčka, Jablonové, Závodie, Terchová.

Turnaj dorastu usporiada TJ Rosina na ihrisku v Rosine od 9.00 h.

Účastníci: Závodie, Podhorie, Rosina, Divina. Propozície turnaja boli účastníkom rozposlané. Prípadné informácie na sekretariáte ObFZ.

Komisia rozhodcov

* Predseda Ján Majsniar, zasadnutie 19. júna 2003, zápisnica č. 29.

149. Oznamuje, že zmluvu o klubovej príslušnosti rozhodcu k 19. júnu 2003 predložili nasledovné futbalové kluby: Bitarová, Bytčica, Dlhé Pole, Jablonové, Jasenové, Kamenná Poruba, Kolárovice, Kotešová, Kunerad, Mojš, Rajecké Teplice, Rosina, Stráža, Súľov, Terchová, Trnové, Turie, Veľké Rovné, Višňové, Zástranie, Zbyňov.

Uvedené kluby týmto splňajú podmienky Rozpisu súťaží ObFZ Žilina. Ostatné kluby (vrátane pôsobiacich v súťažiach riadených Stredoslovenským a Slovenským futbalovým zväzom) zmluvu podpísanú nemajú a nespĺňajú podmienku (I. trieda – 2 rozhodcovia, III. trieda – 1 rozhodca).

Komisia rozhodcov upozorňuje uvedené futbalové kluby, že v zmysle rozhodnutia Výkonného výboru ObFZ im prihláška do súťaže bude prijatá len po splnení podmienky resp. uhradení pokuty.

150. Oznamuje, že zmluvu o klubovej príslušnosti predložili bez podpisu rozhodcu tieto kluby: Turie (Masaryk), Horný Hričov (Vanák), Lietava (Hazda), Lietava (Gašpierik), Kotrčina Lúčka (Lemeš), Rosina (Žiak), Varín (Hrivo – ukončenie aktívnej činnosti). Žiadame uvedené kluby, rozhodcov o zabezpečenie podpisov na sekretariáte ObFZ.

151. Oznamuje delegovanie na turnaj T. Zvaru – žiaci – Závodie (8.00 h) – Zachar, Taraba ml., Matejčík, dorast – Rosina (9.00 h) – Šupej, Gamboš, Knapec. Náhradníci – Sklenár, R. Martinec (v prípade potreby budú delegovaní telefonicky).

152. Opravuje bod 145. Úradnej správy č. 30 a oznamuje, že nominačná listina bude zverejnená až po jej schválení Výkonným výborom ObFZ dňa 30. júna 2003 a zverejnená bude až v úradnej správe

8. júla 2003.

Sekretariát

* Zasadnutie výkonného výboru Oblastného futbalového zväzu Žilina sa uskutoční dňa 30. júna 2003 o 16.00 h.

* Prihlášky do súťaže spolu s dokladom o uhradení súťažného vkladu je potrebné poslať do 30. júna 2003 výhradne poštou! Do tohto termínu musia mať FK vyrovnané všetky pokuty a pohľadávky voči ObFZ, ako aj medzioddielové pohľadávky!

* Aktív športovo technickej komisie a komisie mládeže sa uskutoční dňa 11. júla 2003 o 15.30 h. v jedálni SOU stavebného na Bôriku. Účasť zástupcov FK je povinná!

* Upozorňujeme futbalové kluby, že žiacke preukazy sa nebudú vystavovať na počkanie! Podklady k vystaveniu žiackeho preukazu - prihláška k registrácii, fotokópiu dokladu o rodnom čísle, dve fotografie (rovnaké!), doklad o úhrade poplatku za registráciu (50 Sk) - je potrebné predložiť v predstihu.

* Vystavenie nového registračného preukazu - potrebné doklady - kompletne vyplnená Prihláška k registrácii, fotografia 4,5 x 3,5 cm, nie staršia ako 1 rok, fotokópia dokladu o rodnom čísle a doklad o úhrade poplatku za registráciu 100 Sk.

U hráčov do 15 rokov, resp. u prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu predloží žiadateľ buď žiacky preukaz, alebo potvrdenie ObFZ, že hráč nebol evidovaný ako žiak.

- hráč môže požiadať prostredníctvom FK o registráciu po dovŕšení 14 roku veku, ak mu bude vystavený RP môže štartovať len v kategórii dorastu.

Pokiaľ hráč požiada o vystavenie duplikátu RP, označuje prihlášku k registrácii výrazne „DUPLIKÁT“ a v prípade straty RP priloží aj potvrdenie materského FK o jeho strate. Ak sa jedná o poškodenie RP, resp. „zaliaty“ RP nie je porebné toto potvrdenie k žiadosti prikladať.

- ak ide o výmenu neplatného RP nie je potrebné prikladať prihlášku k registrácii , ale je bezpodmienečne nutné priložiť starý RP spolu s ostatnými dokladmi.

Poplatky za registráciu (dorast, dospelí 100 Sk) môžete posielať hromadne na jednej poštovej poukážke.

Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia!

Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia).

Ing. Ľubomír Kadík v.r.

predseda ObFZ

Mgr. Mária Gašková v.r.

sekretár ObFZ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 4. Hygge ako životný štýl
 5. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 6. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 7. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 8. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 39 242
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 37 460
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 10 303
 4. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 10 217
 5. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 955
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 899
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 172
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 885
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 683
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 572
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Uzávierka bude realizovaná prenosným dopravným značením a náležite poučenými osobami.

7 h

Situácia v Žiline je po otvorení odberových miest pokojná.

12 h

Poliaci sú rozmiestnení v okresoch Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Martin, Ružomberok a Tvrdošín.

13 h
Testovanie na koronavírus.

Na Slovensku prebieha celoplošné testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Žiline.

16 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Polícia prenasledovala auto z Oravy až na Liptov. Komjatnou už vodič neprešiel.

11 h

Situácia v Žiline je po otvorení odberových miest pokojná.

12 h

Policajti začnú novú technológiu využívať od soboty.

22. jan

Účasť je oveľa nižšia, ako mesto očakávalo.

11 h

Už ste čítali?