Štvrtok, 22. október, 2020 | Meniny má SergejKrížovkyKrížovky

Úradná správa č. 9 Oblastného futbalového zväzu v Žiline

Športovo–technická komisia * Predseda Libor Kolib

Športovo–technická komisia

* Predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 11. 9. 2003, zápisnica č. 9.

43. ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6. kola I. a II. triedy a 4. kola III. triedy skupín A a B:

I. trieda: Zbyňov – Trnové 1:1, Hlboké – Višňové 2:0, Bánová B-Brezany – Hrabové 3:1,

Dlhé Pole – Kotešová 3:0, Bytčica – Bytča B-Hliník 2:1, Rajecké Teplice-Konská – Nezbudská Lúčka 1:0, Zádubnie – Turie 5:2. II. trieda: Štiavnik – Pov. Chlmec 2:2,

Lietava – Rašov 2:0, Podhorie – Horný Hričov 3:0, Hvozdnica – Kamenná Poruba 1:2, Krasňany – Závodie 1:1, Terchová – Hričovské Podhradie 3:1, Kotrč.Lúčka – Fačkov 7:5. III. trieda skupina A: Bitarová – Stránske 0:1, Zádubnie B – Stráža 1:1, Jasenové – Mojš 1:0, Zástranie – Veľká Čierna 5:2, Dolná Tižina – Kunerad 4:2. III. trieda skupina B: Veľké Rovné – Kolárovice 7:0, Jablonové – Ovčiarsko 1:2, Brodno – Divina 1:1, Súľov – Hôrky 5:1, Petrovice – Divinka 2:3.

Skryť Vypnúť reklamu

44. ŠTK dôrazne upozorňuje mužstvá Fačkov a Divinka na skorý príchod na MFS pod následkom disciplinárneho konania.

45. ŠTK dôrazne upozorňuje mužstvá Veľké Rovné, Kolárovice na skoré vypísanie zápisu o stretnutí pod následkom DK.

46. ŠTK žiada DK o potrestanie FK Horný Hričov za opakované neskoré vypísanie zápisu o stretnutí.

47. ŠTK žiada DK o potrestanie FK Rajecké Teplice-Konská za porušenie RS Zásady ŠTK, čl. III, bod 4.

48. ŠTK predvoláva na zasadnutie 18. 9. 2003 o 16.15 h. DZ J. Papíka a R P. Skukálka.

49. ŠTK dôrazne upozorňuje DZ J. Pekaru na potrebné slovné vyhodnotenie výkonu AR v zápise DZ, pod následkom DK.

50. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané 20. a 21. 9. 2003.

Disciplinárna komisia

* Predseda Milan Meliš, zasadnutie 11. 9. 2003, zápisnica č. 7.

Skryť Vypnúť reklamu

60. TAVAČ Pavol, Trnové, 640910, 2 MFS N od 12. 9. 2003, DP príloha 1 3/a.

61. BIELIK Vlastimil, Fačkov, 700207, 1 MFS N od 12. 9. 2003, DP príl. 1 5/a. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

62. DK trestá FK Krasňany pokarhaním a nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 10 členov (neprístojnosti divákov po MFS). Upozorňuje FK na povinnosť zabezpečiť bezpečný odchod rozhodcov a hosťujúceho mužstva do kabín, ako aj z areálu štadióna, pod následným disciplinárnym postihom. DP, príl. 2 1/a. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.

63. REMENEC Peter, Kunerad, 820331, 2 MFS N od 12. 9. 2003. DP príl. 1 3/a. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

64. FAŠANOK Ľubomír, Stránske, 770123, 4 MFS N od 12. 9. 2003,

DP príl. 1 4/a.

65. CHRACHALA Rastislav, Stránske, 7503427, 2 MFS N od

Skryť Vypnúť reklamu

12. 9. 2003, DP príl. 1 6-1/a.

66. ADAMOVSKÝ Anton, Gbeľany – žiak, 900701, 1 MFS N od 12.9.2003, DP príl. 1 1/b.

Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

67. HODAS Tomáš, Kamenná Poruba – žiak 890117, 1 MFS N od 12. 9. 2003, DP príl. 1 1/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

68. ZADUBAN Peter, Hlboké – dorast 850429, 1 MFS N od

12. 9. 2003, DP príl. 1 1/a.

69. ĎURNÍK Ondrej, Krasňany – dorast, 860511, 1 MFS N od 12.9.2003, DP príl. 1 6-1/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

70. Žiadosť o odpustenie, resp. zmena trestu: MAKUKA Ľuboš, Podhorie, 720313, zmena trestu na 1 MFS P od 12. 9. 2003 do 31. 12. 2003.

DP čl. 31/2.

71. DK trestá TJ Hlboké peňažnou pokutou 4 000 Sk, uzatvorením ihriska na 1 MFS N od 12. 9. 2003. DK nariaďuje domáce MFS odohrať vo vzdialenosti 10 km od vlastného ihriska. DP príl. 2 1/c . Za prejednanie zaplatiť 300 Sk

72. RAKUČÁK Peter, Hričovské Podhradie, 681002, zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva N od

12. 9. 2003 do 31. 12. 2003. DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

73. RANDA Tibor, Hričovské Podhradie, zákaz výkonu funkcie vedúceho mužstva na 3 mesiace N od 12. 9. 2003, DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

74. DK trestá FK Višňové – žiaci pokarhaním a peňažnou pokutou 200 Sk (HNS trénera mužstva

b v a po MFS), DP príl. 2 1/a. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.

75. DUBOVEC Matej, rozhodca, zákaz výkonu funkcie na 1 mesiac P od 12. 9. 2003 do 31. 12. 2003, DP príl. 3, bod 5 (neospravedlnená neúčasť na zasadnutí KM). Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

76. PAPÍK Dušan, rozhodca, zákaz výkonu funkcie na 1 mesiac P od 12. 9. 2003 do 31. 12. 2003 DP príl. 3, bod 5 (neospravedlnená neúčasť na zasadnutí KM). Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

77. PEŤKO Pavol, rozhodca, zákaz výkonu funkcie na 2 mesiace P od 12. 9. do 31. 12. 2003. DP príl. 3, bod 2 (neospravedlnená neúčasť na MFS ). Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

78. KOVÁČ Pavol, rozhodca, zákaz výkonu funkcie na 2 MFS P od 12. 9. do 31. 12. 2003.

DP príl. 3, bod 2 (neospravedlnená neúčasť na MFS). Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

79. DK na návrh ŠTK trestá TJ Horný Hričov pokarhaním podľa DP príl. 2, bod 6 (2 x oneskorené predloženie zápisov o stretnutí do kabíny rozhodcov). Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.

80. DK na návrh ŠTK trestá FK Rajecké Teplice-Konská pokarhaním, podľa DP, príl. 2, bod 6 (predaj nápojov v sklenených obaloch). Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.

81. Neprejednané: SAMEC Patrik, Nezb. Lúčka, 840512, zastavenie činnosti do vyriešenia prípadu.

Komisia mládeže

* Predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 10. 9. 2003, zápisnica č. 9.

63. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných dňa a 6. a 7. 9. 2003.

Dorast

I. trieda: Veľké Rovné – Trnové – v riešení, Lietava – Višňové 0:4 kont., Podhorie – Hrabové 4:4, Mojš – Kotešová 0:1, Krasňany – Hôrky 2:3, Raj.Teplice-Konská – Varín 2:3, Kunerad – Turie 3:0. II. trieda: Hlboké – Terchová 2:1, Fačkov – Horný Hričov 1:3 , Zástranie – Dlhé Pole – v riešení, Rašov – Nededza 1:2, Zádubnie – Gbeľany 5:1.

Žiaci

I. trieda: SŽ a MŽ: Predmier – Rosina 5:1 a 5:4, Belá B – Bánová 2:3 a 0:4, Stráňavy – Kamenná Poruba – chýbajú zápisy, Štiavnik – Krasňany 11:1 a 4:0, Turie –Lietavská Lúčka chýbajú zápisy, Rajec – MŠK Žilina C 6:1 a 0:4, Bytčica – Varín 2:4 a 9:0, Rajecké Teplice-Konská – Hôrky 2:1 a 4:2. II. trieda skupina A: Zbyňov – Višňové 6:2,

Trnové – Jasenové 10:0, Lietava – Ďurčiná 1:1, Liet.Svinná - Stránske 3:0. II. trieda skupina B: Brezany – Terchová 0:2, Mojš – Nededza 3:3,

Bitarová – Gbeľany 1:12, Dolná Tižina – Nezb.Lúčka 4:0, Zádubnie – Kotrč.Lúčka 6:7. II. trieda skupina C: Dlhé Pole – Dolný Hričov 3:3, Rašov – Hrabové 0:1, Hlboké – Kotešová 0:1, Hvozdnica – Jablonové 0:11, Súľov – Hričovské Podhradie 0:3, Petrovice – Divinka 13:1.

64. KM schvaľuje žiadosť TJ Horný Hričov (dorast) a nariaďuje odohrať MFS 8. kola dorastu

Zástranie – Horný Hričov dňa 20. 9. 2003 o 12.30 h. KM žiada KR o delegovanie R.

65. KM neprerokovala odvolanie TJ Gbeľany pre nesplnenie SP, čl. 126, čl. 123, RS VI/2.

66. KM kontumuje MFS dorastu I. triedy 6. kolo Lietava – Višňové, podľa SP čl. 100, bod e. Výsledok dosiahnutý na ihrisku ponecháva v platnosti.

67. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS Stráňavy – Kamenná Poruba (SŽ a MŽ), Turie – Lietavská Lúčka (SŽ a MŽ).

68. KM žiada DK o potrestanie R Mateja Dubovca a D. Papíka za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí KM.

69. MFS Veľké Rovné – Trnové (dorast) nariaďuje odohrať dňa

26. 9. 2003 o 16.00 h. KM žiada KR o delegovanie R. MFS sa odohrá na ihrisku v Petroviciach

70. KM predvoláva na zasadnutie 17. 9. 2003 o 17.15 h. Lukáša Hrivíka 880125, Petra Strkáča 860820, Macešika Jána Dlhé Pole, Martineka Jozefa a hráča TJ Zástranie Mareka Mikolaja, rozhodcu Miroslava Ondrušíka. Hráč Marek Mikolaj predloží RP a OP, vedúci mužstva p. Martinek predloží RP hráča Tomáša Čerňavu 860530.

Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia!

Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možné sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

(mg)

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 2. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 4. Päť chýb pri zateplení strechy
 5. Vitajte v postapokalyptickom svete
 6. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 7. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 9. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 10. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 1. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 2. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 4. Úprava osobného motorového vozidla
 5. Important information for Brazilians living in Slovakia
 6. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 7. Vitajte v postapokalyptickom svete
 8. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 9. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 10. Päť chýb pri zateplení strechy
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 28 463
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 16 882
 3. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 14 674
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 12 536
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 827
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 732
 7. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 544
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 373
 9. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 168
 10. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 9 153
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Žilina hlási 80 prípadov. Ako je na tom žilinský región?

V nemocniciach je hospitalizovaných 844 pacientov.

Testovanie na nový koronavírus.

Žilinská nemocnica otvorila Pandemický pavilón. Už má v ňom piatich pacientov

Aktuálne je pozitívnych už 57 zamestnancov žilinskej nemocnice.

Pandemický pavilón FNSP Žilina.

BYTČA: Lúpež, vyhrážanie i poškodzovanie majetku. Mladík si poriadne zavaril

Na obvineného muža policajti spracovali podnet na návrh na jeho vzatie do väzby.

V III. lige kraľuje nezastaviteľný Hundák, v I. a II. triede na čele pätnásťgóloví strelci

Zápasy regionálnych či oblastných futbalových súťaží tento rok už pravdepodobne neuvidíme, väčšina duelov z jesennej porcie je však už za nami. Preto sme sa pozreli, ako vyzerajú poradie strelcov v jednotlivých súťažiach.

Daniel Hundák (druhý zľava) a Peter Jasenovský (tretí zľava) patria nielen medzi najlepších strelcov Bánovej, ale aj celej III. ligy.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Prinášame informácie o pripravovanom testovaní na Orave

Získať dobrovoľníkov ku odberom je v niektorých dedinách ťažké, v Sihelnom bude pomáhať aj starosta.

V kraji sú na tom najhoršie okresy Banská Bystrica a Brezno

Včera zistili na Slovensku viac ako 2 200 nakazených. 210 z toho v Banskobystrickom kraji. 56 v okrese Banská Bystrica a 45 v okrese Brezno.

Už ste čítali?