Sobota, 31. júl, 2021 | Meniny má IgnácKrížovkyKrížovky

Úradná správa č. 9 Oblastného futbalového zväzu v Žiline

Športovo–technická komisia * Predseda Libor Kolib

Športovo–technická komisia

* Predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 11. 9. 2003, zápisnica č. 9.

43. ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6. kola I. a II. triedy a 4. kola III. triedy skupín A a B:

I. trieda: Zbyňov – Trnové 1:1, Hlboké – Višňové 2:0, Bánová B-Brezany – Hrabové 3:1,

Dlhé Pole – Kotešová 3:0, Bytčica – Bytča B-Hliník 2:1, Rajecké Teplice-Konská – Nezbudská Lúčka 1:0, Zádubnie – Turie 5:2. II. trieda: Štiavnik – Pov. Chlmec 2:2,

Lietava – Rašov 2:0, Podhorie – Horný Hričov 3:0, Hvozdnica – Kamenná Poruba 1:2, Krasňany – Závodie 1:1, Terchová – Hričovské Podhradie 3:1, Kotrč.Lúčka – Fačkov 7:5. III. trieda skupina A: Bitarová – Stránske 0:1, Zádubnie B – Stráža 1:1, Jasenové – Mojš 1:0, Zástranie – Veľká Čierna 5:2, Dolná Tižina – Kunerad 4:2. III. trieda skupina B: Veľké Rovné – Kolárovice 7:0, Jablonové – Ovčiarsko 1:2, Brodno – Divina 1:1, Súľov – Hôrky 5:1, Petrovice – Divinka 2:3.

Skryť Vypnúť reklamu

44. ŠTK dôrazne upozorňuje mužstvá Fačkov a Divinka na skorý príchod na MFS pod následkom disciplinárneho konania.

45. ŠTK dôrazne upozorňuje mužstvá Veľké Rovné, Kolárovice na skoré vypísanie zápisu o stretnutí pod následkom DK.

46. ŠTK žiada DK o potrestanie FK Horný Hričov za opakované neskoré vypísanie zápisu o stretnutí.

47. ŠTK žiada DK o potrestanie FK Rajecké Teplice-Konská za porušenie RS Zásady ŠTK, čl. III, bod 4.

48. ŠTK predvoláva na zasadnutie 18. 9. 2003 o 16.15 h. DZ J. Papíka a R P. Skukálka.

49. ŠTK dôrazne upozorňuje DZ J. Pekaru na potrebné slovné vyhodnotenie výkonu AR v zápise DZ, pod následkom DK.

50. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané 20. a 21. 9. 2003.

Disciplinárna komisia

* Predseda Milan Meliš, zasadnutie 11. 9. 2003, zápisnica č. 7.

Skryť Vypnúť reklamu

60. TAVAČ Pavol, Trnové, 640910, 2 MFS N od 12. 9. 2003, DP príloha 1 3/a.

61. BIELIK Vlastimil, Fačkov, 700207, 1 MFS N od 12. 9. 2003, DP príl. 1 5/a. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

62. DK trestá FK Krasňany pokarhaním a nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 10 členov (neprístojnosti divákov po MFS). Upozorňuje FK na povinnosť zabezpečiť bezpečný odchod rozhodcov a hosťujúceho mužstva do kabín, ako aj z areálu štadióna, pod následným disciplinárnym postihom. DP, príl. 2 1/a. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.

63. REMENEC Peter, Kunerad, 820331, 2 MFS N od 12. 9. 2003. DP príl. 1 3/a. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

64. FAŠANOK Ľubomír, Stránske, 770123, 4 MFS N od 12. 9. 2003,

DP príl. 1 4/a.

65. CHRACHALA Rastislav, Stránske, 7503427, 2 MFS N od

Skryť Vypnúť reklamu

12. 9. 2003, DP príl. 1 6-1/a.

66. ADAMOVSKÝ Anton, Gbeľany – žiak, 900701, 1 MFS N od 12.9.2003, DP príl. 1 1/b.

Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

67. HODAS Tomáš, Kamenná Poruba – žiak 890117, 1 MFS N od 12. 9. 2003, DP príl. 1 1/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

68. ZADUBAN Peter, Hlboké – dorast 850429, 1 MFS N od

12. 9. 2003, DP príl. 1 1/a.

69. ĎURNÍK Ondrej, Krasňany – dorast, 860511, 1 MFS N od 12.9.2003, DP príl. 1 6-1/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

70. Žiadosť o odpustenie, resp. zmena trestu: MAKUKA Ľuboš, Podhorie, 720313, zmena trestu na 1 MFS P od 12. 9. 2003 do 31. 12. 2003.

DP čl. 31/2.

71. DK trestá TJ Hlboké peňažnou pokutou 4 000 Sk, uzatvorením ihriska na 1 MFS N od 12. 9. 2003. DK nariaďuje domáce MFS odohrať vo vzdialenosti 10 km od vlastného ihriska. DP príl. 2 1/c . Za prejednanie zaplatiť 300 Sk

72. RAKUČÁK Peter, Hričovské Podhradie, 681002, zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva N od

12. 9. 2003 do 31. 12. 2003. DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

73. RANDA Tibor, Hričovské Podhradie, zákaz výkonu funkcie vedúceho mužstva na 3 mesiace N od 12. 9. 2003, DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

74. DK trestá FK Višňové – žiaci pokarhaním a peňažnou pokutou 200 Sk (HNS trénera mužstva

b v a po MFS), DP príl. 2 1/a. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.

75. DUBOVEC Matej, rozhodca, zákaz výkonu funkcie na 1 mesiac P od 12. 9. 2003 do 31. 12. 2003, DP príl. 3, bod 5 (neospravedlnená neúčasť na zasadnutí KM). Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

76. PAPÍK Dušan, rozhodca, zákaz výkonu funkcie na 1 mesiac P od 12. 9. 2003 do 31. 12. 2003 DP príl. 3, bod 5 (neospravedlnená neúčasť na zasadnutí KM). Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

77. PEŤKO Pavol, rozhodca, zákaz výkonu funkcie na 2 mesiace P od 12. 9. do 31. 12. 2003. DP príl. 3, bod 2 (neospravedlnená neúčasť na MFS ). Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

78. KOVÁČ Pavol, rozhodca, zákaz výkonu funkcie na 2 MFS P od 12. 9. do 31. 12. 2003.

DP príl. 3, bod 2 (neospravedlnená neúčasť na MFS). Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

79. DK na návrh ŠTK trestá TJ Horný Hričov pokarhaním podľa DP príl. 2, bod 6 (2 x oneskorené predloženie zápisov o stretnutí do kabíny rozhodcov). Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.

80. DK na návrh ŠTK trestá FK Rajecké Teplice-Konská pokarhaním, podľa DP, príl. 2, bod 6 (predaj nápojov v sklenených obaloch). Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.

81. Neprejednané: SAMEC Patrik, Nezb. Lúčka, 840512, zastavenie činnosti do vyriešenia prípadu.

Komisia mládeže

* Predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 10. 9. 2003, zápisnica č. 9.

63. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných dňa a 6. a 7. 9. 2003.

Dorast

I. trieda: Veľké Rovné – Trnové – v riešení, Lietava – Višňové 0:4 kont., Podhorie – Hrabové 4:4, Mojš – Kotešová 0:1, Krasňany – Hôrky 2:3, Raj.Teplice-Konská – Varín 2:3, Kunerad – Turie 3:0. II. trieda: Hlboké – Terchová 2:1, Fačkov – Horný Hričov 1:3 , Zástranie – Dlhé Pole – v riešení, Rašov – Nededza 1:2, Zádubnie – Gbeľany 5:1.

Žiaci

I. trieda: SŽ a MŽ: Predmier – Rosina 5:1 a 5:4, Belá B – Bánová 2:3 a 0:4, Stráňavy – Kamenná Poruba – chýbajú zápisy, Štiavnik – Krasňany 11:1 a 4:0, Turie –Lietavská Lúčka chýbajú zápisy, Rajec – MŠK Žilina C 6:1 a 0:4, Bytčica – Varín 2:4 a 9:0, Rajecké Teplice-Konská – Hôrky 2:1 a 4:2. II. trieda skupina A: Zbyňov – Višňové 6:2,

Trnové – Jasenové 10:0, Lietava – Ďurčiná 1:1, Liet.Svinná - Stránske 3:0. II. trieda skupina B: Brezany – Terchová 0:2, Mojš – Nededza 3:3,

Bitarová – Gbeľany 1:12, Dolná Tižina – Nezb.Lúčka 4:0, Zádubnie – Kotrč.Lúčka 6:7. II. trieda skupina C: Dlhé Pole – Dolný Hričov 3:3, Rašov – Hrabové 0:1, Hlboké – Kotešová 0:1, Hvozdnica – Jablonové 0:11, Súľov – Hričovské Podhradie 0:3, Petrovice – Divinka 13:1.

64. KM schvaľuje žiadosť TJ Horný Hričov (dorast) a nariaďuje odohrať MFS 8. kola dorastu

Zástranie – Horný Hričov dňa 20. 9. 2003 o 12.30 h. KM žiada KR o delegovanie R.

65. KM neprerokovala odvolanie TJ Gbeľany pre nesplnenie SP, čl. 126, čl. 123, RS VI/2.

66. KM kontumuje MFS dorastu I. triedy 6. kolo Lietava – Višňové, podľa SP čl. 100, bod e. Výsledok dosiahnutý na ihrisku ponecháva v platnosti.

67. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS Stráňavy – Kamenná Poruba (SŽ a MŽ), Turie – Lietavská Lúčka (SŽ a MŽ).

68. KM žiada DK o potrestanie R Mateja Dubovca a D. Papíka za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí KM.

69. MFS Veľké Rovné – Trnové (dorast) nariaďuje odohrať dňa

26. 9. 2003 o 16.00 h. KM žiada KR o delegovanie R. MFS sa odohrá na ihrisku v Petroviciach

70. KM predvoláva na zasadnutie 17. 9. 2003 o 17.15 h. Lukáša Hrivíka 880125, Petra Strkáča 860820, Macešika Jána Dlhé Pole, Martineka Jozefa a hráča TJ Zástranie Mareka Mikolaja, rozhodcu Miroslava Ondrušíka. Hráč Marek Mikolaj predloží RP a OP, vedúci mužstva p. Martinek predloží RP hráča Tomáša Čerňavu 860530.

Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia!

Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možné sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

(mg)

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Jeden deň na Bratislavu nestačí
 2. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 3. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 4. Vyberte sa na výlet s cyklobusom
 5. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 6. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 7. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky
 8. Čítajte SME.sk odomknuté a bez reklamy
 9. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
 10. Lenivý brunch s Muchom
 1. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 2. Košická štvrť je súčasťou odpadového experimentu.
 3. Kúpa vozidla cez inzerát či od malého predajcu je rizikovejšia
 4. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 5. Vyberte sa na výlet s cyklobusom
 6. Nepodceňujte rozmiestnenie zásuviek a vypínačov
 7. Hrotka: Sporiteľne ťahajú za kratší koniec. Musíme reagovať
 8. Slováci čoraz viac nakupujú pivo vo vratných fľašiach
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 1. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 6 120
 2. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 4 541
 3. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 3 749
 4. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom 3 435
 5. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 348
 6. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 3 241
 7. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 3 162
 8. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 2 880
 9. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké? 2 841
 10. Jeden deň na Bratislavu nestačí 2 777
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Na začiatku letnej prípravy sa spolu zvítali aj Jakub Cíger so Stanislavom Škorvánkom.

Druhý najlepší strelec z minulého ročníka zostáva pod Dubňom.


17 h
Ján Bernát (druhý sprava) strelil nádherný vyrovnávajúci gól na 1:1.

Štvrtkový večer pod Dubňom priniesol nádherné futbalové predstavenie.


30. júl

Pomôcť môže aj plastová fľaša od minerálky. Rozhovor s Dr. Igorom Baranom, ktorý má v oblasti záchrannej služby viac ako štyridsaťročné skúsenosti.


30. júl
Jaroslav Markovič zostáva Vlkom aj v novom ročníku.

Pre 36-ročného Martinčana bude nová sezóna treťou v žilinskom drese.


29. júl

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Mesto hygienikov o konaní hromadnej akcie neinformovalo.


30. júl

Na mieste zasahoval aj vrtuľník.


18 h

Najmenej zaočkovaná je Radôstka, najviac Snežnica.


a 1 ďalší 23 h

Pri dopravnej nehode sa zranili štyria ľudia, z toho dve deti.


30. júl

Už ste čítali?