Piatok, 6. august, 2021 | Meniny má JozefínaKrížovkyKrížovky

Úradná správa č. 10 Oblastného futbalového zväzu v Žiline

Športovo – technická komisia * Predseda Libor Kol

Športovo – technická komisia

* Predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 18. 9. 2003, zápisnica č. 10.

50. ŠTK schvaľuje výsledky MFS

7. kola I. a II. triedy a 5. kola III. triedy sk. A a B. I. trieda: Turie – Zbyňov 3:1, Nezbudská Lúčka – Zádubnie 4:1,

Bytča B-Hliník – Rajecké Teplice-Konská 0:0, Kotešová – Bytčica 2:2, Hrabové – Dlhé Pole 1:0, Višňové – Bánová B-Brezany 0:4, Trnové – Hlboké 1:3. II. trieda: Fačkov – Štiavnik 2:1, Hrič.Podhradie –Kotrč. Lúčka v riešení, Kamenná Poruba – Krasňany 4:1, Závodie – Terchová 3:1, Horný Hričov – Hvozdnica v riešení, Rašov – Podhorie 3:0, Pov. Chlmec – Lietava 1:0. III. trieda skupina A: Kunerad – Bitarová 5:2, Veľká Čierna – Dolná Tižina 2:5, Nededza – Zástranie 3:1, Stráža – Jasenové 1:2, Stránske – Zádubnie B 7:1. III. trieda skupina B: Divinka – Veľké Rovné 3:0, Hôrky – Petrovice 2:1, Divina – Súľov 4:1, Ovčiarsko – Brodno 1:1, Kolárovice – Jablonové 0:4.

Skryť Vypnúť reklamu

51. ŠTK predvoláva na zasadnutie dňa 25. 9. 2003 o 16.15 h z MFS II. triedy 7. kola: Hričovské Podhradie – Kotrč. Lúčka HR Martina Rogoňa, AR1 Tomáša Masára. Za Hričovské Podhradie - hlavný usporiadateľ Peter Hoferica, kapitán Rastislav Škvaridlo, reg. 690123, za Kotrč. Lúčku - vedúci mužstva Martin Zajac, Kotrč.Lúčka 129, kapitána Jána Slúčika, reg. 810131. Účasť pozvaných je povinná, pod následkom disciplinárneho konania.

52. ŠTK predvoláva na zasadnutie 25. 9. 2003 o 16.45 h z MFS II. triedy 7. kola Horný Hričov – Hvozdnica HR Miroslava Ondrušíka, za Horný Hričov - kapitána Rastislava Ďuriníka, reg. 780203, hlavného usporiadateľa Petra Trajčíka, Horný Hričov 172, za Hvozdnicu - kapitána Romana Gajdoša, 800225, vedúceho mužstva Jána Gabrišku, Hvozdnica 291. Účasť pozvaných je povinná pod následkom disciplinárneho konania.

Skryť Vypnúť reklamu

53. ŠTK žiada DK o potrestanie hráča TJ Nezb. Lúčka Patrika Samca, reg. 840512, za HNS po stretnutí I. triedy, 6. kola Rajecké Teplice-Konská – Nezbudská Lúčka.

54. ŠTK dôrazne upozorňuje TJ Krasňany na skorý príchod na MFS a TJ Kunerad na skoré vypisovanie zápisu o stretnutí, pod následkom disciplinárneho konania.

55. ŠTK námietku hostí z MFS 5. kola III. triedy skupiny A Kunerad – Bitarová berie na vedomie A postupuje ju na doriešenie na DK.

56. ŠTK žiada KR o prešetrenie nedodržania Záväzných pokynov R Pavla Skukálka v MFS.

57. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané 27. a 28. 9. 2003.

Disciplinárna komisia

* Predseda Milan Meliš, zasadnutie 18. 9. 2003, zápisnica č. 8.

82. ŠMEHYL Anton, Zástranie, 7910114 , 1 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 5/a.

Skryť Vypnúť reklamu

83. GAŇA Jaroslav, Bitarová, 820215, 1 MFS N od 12. 9. 2003, DP príl. 1 5/a.

84. POBIJAK Milan, Belá – žiak, 891214, 2 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 3/a. Za prerokovanie zaplatiť 200 Sk.

85. ŤAŽKÝ Ľuboš Divinka – žiak 901002, 4 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 3/b. Za prerokovanie zaplatiť 200 Sk.

86. REMENEC Juraj, Kunerad – dorast, 850210, 2 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1, 5/a. Za prerokovanie zaplatiť 200 Sk.

87. BARÁNEK Miroslav, Rajecké Teplice-Konská, 840429, 2 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 3/a.

88. SIATKO Viliam, Bytča B, 730907, 2 MFS P od 19. 9. do 31. 12. 2003, DP príl. 1 5/a.

89. DUDOŇ Michal, Bytčica, 810416, 2 MFS P od 19. 9. do 31. 12. 2003, DP príl. 1 3/a.

90. BIČAN Branislav, Závodie 780403, 2 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 3/a.

91. MINÁRIK Ondrej, Hvozdnica, 830326, 2 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 3/a. Za prerokovanie zaplatiť 200 Sk.

92. Žiadosť o odpustenie, resp. zmenu trestu: TAVAČ Pavol, Trnové, 640910, zmena trestu na 1 MFS P, od 19. 9. do 31. 12. 2003, DP, čl. 31/2, TALAFA Peter, Zástranie, 760210, zmena trestu na 1 MFS P od 19. 9. do 31. 12. 2003, DP čl. 31/2.

93. Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK: od 19. 9. 2003 – VRABEC Miroslav, Trnové 780601, TRNKA Michal, Bánová B-Brezany, 790329.

94. DK na návrh KM trestá FK Varín – SŽ pokarhaním, podľa DP, príl. 2, bod 6 (oneskorený nástup na MFS). Za prerokovanie zaplatiť 300 Sk.

95. SAMEC Patrik, Nezbudská Lúčka 840512, 4 MFS N od 12. 9. 2003, DP príl. 3 1/b. Za prerokovanie zaplatiť 200 Sk.

96. DK upozorňuje FK Rašov na povinnosť podľa SP, čl. 44/g – umožniť hosťujúcemu mužstvu riadne sa po MFS umyť – pod následným disciplinárnym postihom.

97. VRÁBEL František, Belá (tréner žiakov) zákaz výkonu všetkých funkcií pri družstve mládeže MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 3/b. Za prerokovanie zaplatiť 100 Sk.

98. DK odporúča rozhodcovi Jaroslavovi Súkeníkovi riešiť problém, ktorý uviedol do Zápisu o stretnutí (nie je definované či to bolo v priestoroch štadióna) cestou občiansko - právneho konania (MFS Hôrky Predmier – žiaci).

99. NEPREJEDNANÉ: ČIŽMÁR Igor, Hvozdnica, 831208, zastavenie činnosti do vyriešenia prípadu, GERČIC Miroslav, Hvozdnica, 811218, zastavenie činnosti do vyriešenia prípadu, HLADKÝ Peter, Hvozdnica 821218, zastavenie činnosti do vyriešenia prípadu.

100. DK od 19. 9. 2003 uzatvára ihrisko FK Kotrč. Lúčka nepodmienečne do vyriešenia prípadu. DK nariaďuje FK Kotrč. Lúčka – dospelí nahlásiť dňa 19. 9. 2003 do 12.00 h na sekretariát ObFZ. Miesto odohratia MFS hraného dňa 21. 9. 2003. DK nariaďuje domáce MFS odohrať vo vzdialenosti 10 km od vlastného štadióna.

Komisia mládeže

* Predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 17. 9. 2003, zápisnica č. 10.

71. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných dňa 13. a 14. 9. 2003 - dorast

I. trieda: Turie - Veľké Rovné 2 : 1, Varín – Kunerad 2:0, Hôrky – Rajecké -Teplice-Konská 2:2, Kotešová – Krasňany 7:0,

Hrabové – Mojš 2:3, Višňové – Podhorie 1:1, II. trieda: Nededza – Zádubnie – chýba zápis, Dlhé Pole – Rašov 1:3, Horný Hričov – Bitarová 3:1, Terchová – Fačkov 6:0, Pov. Chlmec – Hlboké 3:0. Žiaci I. trieda SŽ a MŽ: Hôrky – Predmier 2:4, 0:4, Varín – Rajecké Teplice-Konská 1:0, 0:3, MŠK Žilina C – Bytčica chýba zápis, Lietavská Lúčka – Rajec v riešení a 1:1, Krasňany – Turie 1:2 a 0:2, Kamenná Poruba – Štiavnik 0:5, 3:2, Bánová – Stráňavy 2:0, 0:0,

Rosina – Belá B 3:0 , 4:1, II. trieda skupina A: Stránske – Babkov 10:0, Ďurčiná – Lietavská Svinná 0:5, Jasenové – Lietava 3:2, Višňové – Trnové 2:3. II. trieda skupina B: Kotrč. Lúčka – Brezany – chýba zápis, Nezb. Lúčka – Zádubnie 0:8, Gbeľany – Dolná Tižina 0:0,

Nededza – Bitarová 1:11, Terchová – Mojš 2:0. II. trieda skupina C: Divinka – Dlhé Pole 1:3, Hrič. Podhradie – Petrovice 4:1, Jablonové – Súľov 0:2, Kotešová – Hvozdnica 9:0, Hrabové – Hlboké 1:2, Dolný Hričov – Rašov 8:1.

72. KM schvaľuje žiadosť TJ Lietava o odstúpení družstva dorastu zo súťaže I. triedy - dorastu.

73. KM anuluje všetky výsledky TJ Lietava.

74. KM žiada DK o potrestanie TJ Lietava – dorast za odstúpenie zo súťaže.

75. KM schvaľuje žiadosť TJ Nededza a nariaďuje odohrať MFS dorastu 10. kola II. triedy dorastu Nededza – Dlhé Pole dňa 4. 10. 2003 o 14.30 h.

76. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS.

77. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS Nededza – Zádubnie (dorast), Kotrč. Lúčka – Brezany (žiaci), Rosina – Lietavská Lúčka (I. trieda), MŠK Žilina – Bytčica (I .trieda).

78. KM žiada DK o potrestanie TJ Varín za oneskorený nástup na MFS (starší žiaci).

79. KM žiada TJ Istrobanka Rajec – žiaci o predloženie RP Andrej Kmeť, reg. 900531, na zasadnutie KM dňa

24. 9. 2003 o 16.00 h.

80. KM odstupuje DK na vyjadrenie R k MFS Belá B – MŠK Žilina C – ml. žiaci.

81. KM odstupuje DK na vyjadrenie R k MFS Hôrky – Predmier (mladší žiaci).

82. KM predvoláva na zasadnutie

24. 9. 2003 o 17.00 h. R Miroslav Ondrušík, Ján Škvaridlo, za TJ Dlhé Pole: Ján Maceášik , Peter Štrkáč Lukáš Hrivík . Za TJ Zástranie: Jozef Martinek, Tomáš Čerňava, reg. 860530, menovaný predloží OP a Marek Mikolaj, reg. 870220, menovaný predloží OP a RP.

83. KM predvoláva na zasadnutie

24. 9. 2003 o 16.45 h. R Mateja Dubovca.

Komisia rozhodcov

* Predseda Mgr. Ján Majsniar, zasadnutie 18.9. 2003, zápisnica č. 9.

34. KR predvoláva na svoje zasadnutie 25. 9. 2003 o 16.00 h rozhodcu M. Dubovca, o 16.15 h rohodcu I. Pučeka.

35. KR berie na vedomie ospravedlnenie rozhodcu M. Chabana.

36. KR prijala prihlášky na školenie rozhodcov nasledovných záujemcov – Roman Beleš, Rastislav Kysela.

37. KR žiada opredloženie podacích lístkov na zasadnutie KR dňa 25.9. 2003: J. Mikurda (K. Lúčka – Brezany, žiaci, Nededza – Zádbunie, dorast), I. Puček (Rosina – L. Lúčka, SŽ, MŽ, MŠK Žilina – Bytčica, SŽ, MŽ).

Pokuty a poplatky stanovené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia!

Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

(mg)

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 2. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
 3. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
 4. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 5. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 6. Matej Bel: bol plagiátor alebo génius?
 7. Odomknite si SME.sk na viacerých zariadeniach
 8. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 9. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 10. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 1. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 2. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 3. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 4. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 5. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 6. Poznáte horúci trend interiérového dizajnu?
 7. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
 8. Dekarbonizácia má byť súčasťou moderných dodávateľských vzťahov
 9. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 10. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 1. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise 6 978
 2. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy 6 489
 3. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 5 766
 4. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova 5 718
 5. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci 5 367
 6. Matej Bel: bol plagiátor alebo génius? 3 575
 7. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor 3 254
 8. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 199
 9. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách? 2 269
 10. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 2 165
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Ilustračná foto.

Jediný gól zápasu strelil v 27. minúte Miroslav Gono.


TASR 6 h

Projekt RUKY vznikal niekoľko týždňov v rámci Roku dobrovoľníctva.


6 h
Futbalisti Kysuckého Nového Mesta sa gólovo radovali v Gbeľanoch až šesťkrát.

1. kolo Slovnaft Cupu prinieslo krásne góly, ale aj kontroverzné momenty.


8 h
Ilustračná foto.

Súčasťou programu bude aj odovzdanie listiny kráľom Karolom Róbertom.


TASR 12 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

K vyhliadkovej veži vedie nový náučný chodník.


TASR 3. aug

Tréner Ščasný volá do FC dvoch lídrov Bábu a Veľkého Cetína.


16 h

Bez geometrického plánu už kataster vecné bremeno nezapíše.


4. aug

Zo stretnutí sa vytvorila tradícia.


4. aug

Už ste čítali?