Sobota, 24. október, 2020 | Meniny má KvetoslavaKrížovkyKrížovky

Úradná správa č. 10 Oblastného futbalového zväzu v Žiline

Športovo – technická komisia * Predseda Libor Kol

Športovo – technická komisia

* Predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 18. 9. 2003, zápisnica č. 10.

50. ŠTK schvaľuje výsledky MFS

7. kola I. a II. triedy a 5. kola III. triedy sk. A a B. I. trieda: Turie – Zbyňov 3:1, Nezbudská Lúčka – Zádubnie 4:1,

Bytča B-Hliník – Rajecké Teplice-Konská 0:0, Kotešová – Bytčica 2:2, Hrabové – Dlhé Pole 1:0, Višňové – Bánová B-Brezany 0:4, Trnové – Hlboké 1:3. II. trieda: Fačkov – Štiavnik 2:1, Hrič.Podhradie –Kotrč. Lúčka v riešení, Kamenná Poruba – Krasňany 4:1, Závodie – Terchová 3:1, Horný Hričov – Hvozdnica v riešení, Rašov – Podhorie 3:0, Pov. Chlmec – Lietava 1:0. III. trieda skupina A: Kunerad – Bitarová 5:2, Veľká Čierna – Dolná Tižina 2:5, Nededza – Zástranie 3:1, Stráža – Jasenové 1:2, Stránske – Zádubnie B 7:1. III. trieda skupina B: Divinka – Veľké Rovné 3:0, Hôrky – Petrovice 2:1, Divina – Súľov 4:1, Ovčiarsko – Brodno 1:1, Kolárovice – Jablonové 0:4.

Skryť Vypnúť reklamu

51. ŠTK predvoláva na zasadnutie dňa 25. 9. 2003 o 16.15 h z MFS II. triedy 7. kola: Hričovské Podhradie – Kotrč. Lúčka HR Martina Rogoňa, AR1 Tomáša Masára. Za Hričovské Podhradie - hlavný usporiadateľ Peter Hoferica, kapitán Rastislav Škvaridlo, reg. 690123, za Kotrč. Lúčku - vedúci mužstva Martin Zajac, Kotrč.Lúčka 129, kapitána Jána Slúčika, reg. 810131. Účasť pozvaných je povinná, pod následkom disciplinárneho konania.

52. ŠTK predvoláva na zasadnutie 25. 9. 2003 o 16.45 h z MFS II. triedy 7. kola Horný Hričov – Hvozdnica HR Miroslava Ondrušíka, za Horný Hričov - kapitána Rastislava Ďuriníka, reg. 780203, hlavného usporiadateľa Petra Trajčíka, Horný Hričov 172, za Hvozdnicu - kapitána Romana Gajdoša, 800225, vedúceho mužstva Jána Gabrišku, Hvozdnica 291. Účasť pozvaných je povinná pod následkom disciplinárneho konania.

Skryť Vypnúť reklamu

53. ŠTK žiada DK o potrestanie hráča TJ Nezb. Lúčka Patrika Samca, reg. 840512, za HNS po stretnutí I. triedy, 6. kola Rajecké Teplice-Konská – Nezbudská Lúčka.

54. ŠTK dôrazne upozorňuje TJ Krasňany na skorý príchod na MFS a TJ Kunerad na skoré vypisovanie zápisu o stretnutí, pod následkom disciplinárneho konania.

55. ŠTK námietku hostí z MFS 5. kola III. triedy skupiny A Kunerad – Bitarová berie na vedomie A postupuje ju na doriešenie na DK.

56. ŠTK žiada KR o prešetrenie nedodržania Záväzných pokynov R Pavla Skukálka v MFS.

57. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané 27. a 28. 9. 2003.

Disciplinárna komisia

* Predseda Milan Meliš, zasadnutie 18. 9. 2003, zápisnica č. 8.

82. ŠMEHYL Anton, Zástranie, 7910114 , 1 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 5/a.

Skryť Vypnúť reklamu

83. GAŇA Jaroslav, Bitarová, 820215, 1 MFS N od 12. 9. 2003, DP príl. 1 5/a.

84. POBIJAK Milan, Belá – žiak, 891214, 2 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 3/a. Za prerokovanie zaplatiť 200 Sk.

85. ŤAŽKÝ Ľuboš Divinka – žiak 901002, 4 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 3/b. Za prerokovanie zaplatiť 200 Sk.

86. REMENEC Juraj, Kunerad – dorast, 850210, 2 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1, 5/a. Za prerokovanie zaplatiť 200 Sk.

87. BARÁNEK Miroslav, Rajecké Teplice-Konská, 840429, 2 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 3/a.

88. SIATKO Viliam, Bytča B, 730907, 2 MFS P od 19. 9. do 31. 12. 2003, DP príl. 1 5/a.

89. DUDOŇ Michal, Bytčica, 810416, 2 MFS P od 19. 9. do 31. 12. 2003, DP príl. 1 3/a.

90. BIČAN Branislav, Závodie 780403, 2 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 3/a.

91. MINÁRIK Ondrej, Hvozdnica, 830326, 2 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 3/a. Za prerokovanie zaplatiť 200 Sk.

92. Žiadosť o odpustenie, resp. zmenu trestu: TAVAČ Pavol, Trnové, 640910, zmena trestu na 1 MFS P, od 19. 9. do 31. 12. 2003, DP, čl. 31/2, TALAFA Peter, Zástranie, 760210, zmena trestu na 1 MFS P od 19. 9. do 31. 12. 2003, DP čl. 31/2.

93. Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK: od 19. 9. 2003 – VRABEC Miroslav, Trnové 780601, TRNKA Michal, Bánová B-Brezany, 790329.

94. DK na návrh KM trestá FK Varín – SŽ pokarhaním, podľa DP, príl. 2, bod 6 (oneskorený nástup na MFS). Za prerokovanie zaplatiť 300 Sk.

95. SAMEC Patrik, Nezbudská Lúčka 840512, 4 MFS N od 12. 9. 2003, DP príl. 3 1/b. Za prerokovanie zaplatiť 200 Sk.

96. DK upozorňuje FK Rašov na povinnosť podľa SP, čl. 44/g – umožniť hosťujúcemu mužstvu riadne sa po MFS umyť – pod následným disciplinárnym postihom.

97. VRÁBEL František, Belá (tréner žiakov) zákaz výkonu všetkých funkcií pri družstve mládeže MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 3/b. Za prerokovanie zaplatiť 100 Sk.

98. DK odporúča rozhodcovi Jaroslavovi Súkeníkovi riešiť problém, ktorý uviedol do Zápisu o stretnutí (nie je definované či to bolo v priestoroch štadióna) cestou občiansko - právneho konania (MFS Hôrky Predmier – žiaci).

99. NEPREJEDNANÉ: ČIŽMÁR Igor, Hvozdnica, 831208, zastavenie činnosti do vyriešenia prípadu, GERČIC Miroslav, Hvozdnica, 811218, zastavenie činnosti do vyriešenia prípadu, HLADKÝ Peter, Hvozdnica 821218, zastavenie činnosti do vyriešenia prípadu.

100. DK od 19. 9. 2003 uzatvára ihrisko FK Kotrč. Lúčka nepodmienečne do vyriešenia prípadu. DK nariaďuje FK Kotrč. Lúčka – dospelí nahlásiť dňa 19. 9. 2003 do 12.00 h na sekretariát ObFZ. Miesto odohratia MFS hraného dňa 21. 9. 2003. DK nariaďuje domáce MFS odohrať vo vzdialenosti 10 km od vlastného štadióna.

Komisia mládeže

* Predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 17. 9. 2003, zápisnica č. 10.

71. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných dňa 13. a 14. 9. 2003 - dorast

I. trieda: Turie - Veľké Rovné 2 : 1, Varín – Kunerad 2:0, Hôrky – Rajecké -Teplice-Konská 2:2, Kotešová – Krasňany 7:0,

Hrabové – Mojš 2:3, Višňové – Podhorie 1:1, II. trieda: Nededza – Zádubnie – chýba zápis, Dlhé Pole – Rašov 1:3, Horný Hričov – Bitarová 3:1, Terchová – Fačkov 6:0, Pov. Chlmec – Hlboké 3:0. Žiaci I. trieda SŽ a MŽ: Hôrky – Predmier 2:4, 0:4, Varín – Rajecké Teplice-Konská 1:0, 0:3, MŠK Žilina C – Bytčica chýba zápis, Lietavská Lúčka – Rajec v riešení a 1:1, Krasňany – Turie 1:2 a 0:2, Kamenná Poruba – Štiavnik 0:5, 3:2, Bánová – Stráňavy 2:0, 0:0,

Rosina – Belá B 3:0 , 4:1, II. trieda skupina A: Stránske – Babkov 10:0, Ďurčiná – Lietavská Svinná 0:5, Jasenové – Lietava 3:2, Višňové – Trnové 2:3. II. trieda skupina B: Kotrč. Lúčka – Brezany – chýba zápis, Nezb. Lúčka – Zádubnie 0:8, Gbeľany – Dolná Tižina 0:0,

Nededza – Bitarová 1:11, Terchová – Mojš 2:0. II. trieda skupina C: Divinka – Dlhé Pole 1:3, Hrič. Podhradie – Petrovice 4:1, Jablonové – Súľov 0:2, Kotešová – Hvozdnica 9:0, Hrabové – Hlboké 1:2, Dolný Hričov – Rašov 8:1.

72. KM schvaľuje žiadosť TJ Lietava o odstúpení družstva dorastu zo súťaže I. triedy - dorastu.

73. KM anuluje všetky výsledky TJ Lietava.

74. KM žiada DK o potrestanie TJ Lietava – dorast za odstúpenie zo súťaže.

75. KM schvaľuje žiadosť TJ Nededza a nariaďuje odohrať MFS dorastu 10. kola II. triedy dorastu Nededza – Dlhé Pole dňa 4. 10. 2003 o 14.30 h.

76. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS.

77. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS Nededza – Zádubnie (dorast), Kotrč. Lúčka – Brezany (žiaci), Rosina – Lietavská Lúčka (I. trieda), MŠK Žilina – Bytčica (I .trieda).

78. KM žiada DK o potrestanie TJ Varín za oneskorený nástup na MFS (starší žiaci).

79. KM žiada TJ Istrobanka Rajec – žiaci o predloženie RP Andrej Kmeť, reg. 900531, na zasadnutie KM dňa

24. 9. 2003 o 16.00 h.

80. KM odstupuje DK na vyjadrenie R k MFS Belá B – MŠK Žilina C – ml. žiaci.

81. KM odstupuje DK na vyjadrenie R k MFS Hôrky – Predmier (mladší žiaci).

82. KM predvoláva na zasadnutie

24. 9. 2003 o 17.00 h. R Miroslav Ondrušík, Ján Škvaridlo, za TJ Dlhé Pole: Ján Maceášik , Peter Štrkáč Lukáš Hrivík . Za TJ Zástranie: Jozef Martinek, Tomáš Čerňava, reg. 860530, menovaný predloží OP a Marek Mikolaj, reg. 870220, menovaný predloží OP a RP.

83. KM predvoláva na zasadnutie

24. 9. 2003 o 16.45 h. R Mateja Dubovca.

Komisia rozhodcov

* Predseda Mgr. Ján Majsniar, zasadnutie 18.9. 2003, zápisnica č. 9.

34. KR predvoláva na svoje zasadnutie 25. 9. 2003 o 16.00 h rozhodcu M. Dubovca, o 16.15 h rohodcu I. Pučeka.

35. KR berie na vedomie ospravedlnenie rozhodcu M. Chabana.

36. KR prijala prihlášky na školenie rozhodcov nasledovných záujemcov – Roman Beleš, Rastislav Kysela.

37. KR žiada opredloženie podacích lístkov na zasadnutie KR dňa 25.9. 2003: J. Mikurda (K. Lúčka – Brezany, žiaci, Nededza – Zádbunie, dorast), I. Puček (Rosina – L. Lúčka, SŽ, MŽ, MŠK Žilina – Bytčica, SŽ, MŽ).

Pokuty a poplatky stanovené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia!

Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

(mg)

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vitajte v postapokalyptickom svete
 2. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 4. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 5. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 6. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 7. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 8. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 9. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 10. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 1. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 2. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 3. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 4. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 6. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 7. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 8. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 17 841
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 14 096
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 099
 4. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 12 176
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 055
 6. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 760
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 641
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 844
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 720
 10. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 673
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Žilinská Kia ruší pre nedostatok dielov od zahraničného dodávateľa nočné zmeny

Do stredy bude fabrika fungovať iba v dvojzmennej prevádzke.

Predlžujeme akciu o 24h

Ak nemôžete za novinami, noviny prídu k vám. Dnes to máte s 50% zľavou na celý rok

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Žilinská nemocnica hlási už 84 nakazených pracovníkov

V Pandemickom pavilóne je hospitalizovaných 17 pacientov.

ONLINE DISKUSIA: Môže byť Žilina moderné a životaschopné mesto?

Ako dostať Žilinu na mapu moderných miest? Má krajské mesto priestor na rozširovanie? Aj tieto témy odznejú v LIVE diskusii v utorok 27.októbra o 9. hodine na FB Žilina na Facebooku.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na Liptove pribudol v piatok dosiaľ najvyšší počet infikovaných

Situácia sa začína zhoršovať už aj v okrese Ružomberok.

TMR zatvára strediská Jasná a Vysoké Tatry

V prípade priaznivého vývoja situácie na Slovensku by mohli znova otvoriť 6. novembra.

Do základných škôl testovanie nepustíme, avizuje nitrianska radnica

Už dnes je isté, že odberné miesta v Nitre nebudú kopírovať miestnosti z volebných okrskov.

Už ste čítali?