Piatok, 18. jún, 2021 | Meniny má VratislavKrížovkyKrížovky

DNES V KONSKEJ

Jednotkou v rozpočte bude kanalizačný zberač Zv

Jednotkou v rozpočte

bude kanalizačný zberač

Zvolení zástupcovia chcú pomôcť každému

Františka Maňáka zvolili za starostu v prvých komunálnych voľbách v roku 1990. Hneď na začiatku januára roku 1991 zasadol do starostovského kresla. A sedí v ňom dodnes.

Aké boli vaše prvé pocity v roku 1991?

V roku 1990 sa naša obec odčlenila zo spoločného Mestského národného výboru v Rajeckých Tepliciach, pod ktorého pôsobnosť patrila od roku 1980. Nastúpil som do prázdnej neudržiavanej budovy, bez zariadenia, s jedným telefónom a, samozrejme, bez financií. Ako každý začínajúci starosta som sa učil komunikovať s občanmi. Snažil som sa vyhovieť ich požiadavkám a potrebám, aby veci, ktoré sme mali vykonávať podľa uložených zákonov, boli v prospech občana. Začala nová epocha samorozhodovania o veciach obecných prostredníctvom samosprávnych orgánov. Nebolo to ľahké, ale v trojlístku obecné zastupiteľstvo - pracovníci obecného úradu - starosta sa nám podarilo zostaviť prvý rozpočet tak, aby sme vyhoveli všetkým potrebám a požiadavkám našich občanov.

Skryť Vypnúť reklamu

Začiatky určite neboli ľahké...

S novými kompetenciami prišli i značné povinnosti. Týkalo sa to najmä zabezpečenia prevádzky obecného majetku, jeho zveľaďovania a údržby. Majetku sme síce nemali veľa a aj ten bol dlhodobo neudržiavaný. Prvé finančné prostriedky, ktoré sme vedeli z rozpočtu ušetriť, išli na rekonštrukciu a modernizáciu obecného majetku.

Ako to prijali ľudia?

Tí neboli zvyknutí na komunikáciu medzi zástupcom obce, pretože MsNV Rajecké Teplice vykonával väčšinou prenesený výkon štátnej správy. Po nežnej revolúcii sa ukázalo, že nie všetky medziľudské a susedské vzťahy sú v našej obci v poriadku, preto sme museli mnohokrát riešiť i pálčivé problémy a nie všetci boli s rozhodnutím orgánov samosprávy spokojní. Postupne sa nám všetko podarilo dostať na správnu mieru a občania pochopili, že všetci, ktorých si zvolili, sú ochotní im pomôcť. Toto obdobie bolo skúškou či volené orgány vydržia nápor a dokážu plniť úlohy, ktoré sa na nich kládli.

Skryť Vypnúť reklamu

Posuňme sa ďalej...

V ďalších rokoch a volebných obdobiach sme už vedeli, čo nás čaká. Dokázali sme vo väčšej miere zabezpečiť aj finančné prostriedky na vybudovanie vecí, ktoré naši ľudia potrebovali. Jednou z našich najväčších stavebných akcií bolo kompletné dobudovanie plynofikácie obce, rekonštrukcia vodovodu, dažďovej kanalizácie. Môžem spomenúť aj vybudovanie chodníkov na kritických miestach v obci, reguláciu potoka, výstavbu a rekonštrukciu mostov či infraštruktúru pre 30 nových domov v časti Vyšné Kapustniská (Nová ulica). V predchádzajúcom volebnom období sme sa sústredili na rekonštrukciu obecného úradu, vrátane prístavby kultúrneho domu. Na ďalšie, menšie i väčšie akcie už ani nebude miesto.

Sme však už v tomto volebnom období.

Skryť Vypnúť reklamu

Ak by som mal hodnotiť jeho začiatok, tak toto obdobie by som nazval nesystematickým presunom kompetencií zo štátu na samosprávne orgány. Hlavne tam, kde síce boli na obec delimitované značné kompetencie, avšak s minimálnymi finančnými prostriedkami. Týka sa to školstva, stavebných úradov, sociálnej oblasti. Od tohto času sa všetky obce boria s týmto problémom a nie vždy sa nám to darí k spokojnosti všetkých občanov. Napríklad, naša obec prevzala od štátu storočnú budovu materskej školy, ktorá nevyhovuje tepelným normám. Bola v nej aj stará nevyhovujúca kotolňa a hygienik nám hrozil, že ju zatvorí. A tak sme z obecných peňazí zrekonštruovali ešte štátnu budovu, aj sme ju splynofikovali. Keby sme chceli, aby táto budova bola prevádzky schopná, ako to vyžaduje európska norma, potrebujeme na rekonštrukciu minimálne 3 milióny korún.

Čo teda budete robiť?

Obecné zastupiteľstvo sa roz-

hodlo, že pristúpime k rekonštrukcii základnej školy a nadstavbou a prístavbou vytvoríme spoločnú budovu, v ktorej bude sídliť škola s piatimi triedami, škôlka a školská jedáleň. Tento rok by sme podľa finančných možností chceli začať so stavebnými prácami v takom rozsahu, aby sa neobmedzilo vyučovanie. Celkový rozpočtový náklad stavby je asi 10 miliónov korún. Tento rok chceme začať aj s výstavbou miestnej komunikácie Na barinách, pre šesť rodinných domov.

Aké sú vaše ďalšie plány?

Čaká nás veľa práce. Koncom roka by sme mali začať s výstavbou hlavného kanalizačného zberača v dĺžke 4 005m, ktorý bude financovaný sčasti z európskych fondov. Časťou prispeje štát a časťou Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Žilina. Výstavbu ostatných častí kanalizácie, ktoré nie sú súčasťou tohto projektu, budeme zabezpečovať z obecného rozpočtu, budeme sa však uchádzať aj o dotácie z iných zdrojov. Stavba by mala byť hotová do konca roka 2006. Rozpočet je asi 20 miliónov korún. V budúcoročnom rozpočte to bude stavba číslo jeden.

Jednou vetou o Konskej

• Pomenovanie dostala podľa pôvodného zamestnania svojich obyvateľov, na vodnatej pôde s bohatými pasienkami sa tu špecializovali na chov koní.

• Najstaršia písomná zmienka o existencii obce sa viaže na rok 1228, kedy tu postavili kostol.

• Za dátum vzniku obce (villa Kunzka) sa považuje rok 1350, keď prvý známy šoltýs (dedičný richtár) Mikuláš, syn Tylov, odkúpil dedičné právo Konskej za 13 hrivien od Tomáša, držiteľa kráľovského hradu Žilina a krajinského sudcu.

• Obec používala dve pečatidlá s rozličným obrazom a s rovnakým datovaním roku 1700.

• Koniarska tradícia sa tu zachovala až do 19. storočia, ešte v rokoch 1864-65 tu bol podľa správy notára Rutšeka žrebčín Lietavského hradu.

• V roku 2000 oslávila obec 650. výročie vzniku, kedy prijali aj nový erb, ktorý vznikol z oboch pečatí.

• V Konskej žije 1331 obyvateľov, postavených je tu asi 350 domov.

• Najstaršou občiankou je Katarína Masárová, ktorá sa narodila 22. novembra 1910.

• Rok 2004 začal pre Konskú šťastne, 1. januára sa Michal Maniak, ktorý je jej najmladším občiankom.

Obecné zastupiteľstvo

Nové obecné zastupiteľstvo v Konskej má za sebou prvý rok práce. Má deväť členov a záujmy svojich spoluobčanov v ňom zastupujú: Stanislav Baránek, Miroslav Brodňan, Viera Capková, Vladimír Ďurana, Vlasta Hodásová, Vladimír Kavecký, Emil Krajči, Emília Štafenová a Zdenka Zemková.

Obec rastie a mladne

V roku 1991, keď do funkcie starostu nastúpil František Maňák mala Konská asi 1 170 obyvateľov. Za ten čas sa ich počet zvýšil zhruba o 150. „O výstavbu rodinných domov v našej obci je značný záujem. Teší nás, že tu ostávajú mladí ľudia a zakladajú si tu rodiny, ale prichádzajú sem stavebníci aj z okolia, dokonca aj zo Žiliny,“ pochválil sa starosta. Je to celkom prirodzené, príťažlivosť obce zvyšuje nielen prekrásna príroda v okolí, ale rozhodne aj blízkosť kúpeľného mesta Rajecké Teplice.

Hasiči opäť fungujú

Hoci v Konskej vznikol prvý dobrovoľný hasičský zbor už v roku 1928, začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia tu nastala určitá stagnácia. Vedenie obce v roku 2002, po desaťročnej prestávke, s radosťou uvítalo obnovenie činnosti dobrovoľného hasičského zboru. Vedie ho Milan Čerňanský a všetci sa aktívne zapájajú do činnosti v obci. Hasičský zbor má v súčasnosti 18 členov. Sú v ňom aj zástupcovia mladej generácie, a tak sú všetky predpoklady na to, aby sa činnosť hasičov úspešne rozvíjala aj v budúcnosti. Obec by v čo najkratšom čase chcela pre nich zabezpečiť lepšiu výzbroj a výstroj.

Škola a škôlka sú veľká rodina

Deťúrence z materskej školy v Konskej sme aj s ich učiteľkami našli na školskom dvore. Z čerstvo napadnutého snehu mali veľkú radosť, len ich hnevalo, že je príliš sypký, a tak si nemôžu postaviť snehuliaka. Líčka však mali vyštípané do červena a skvelú náladu. Ani pri fotografovaní sa im ústa nezatvorili, a tak sme sa dozvedeli, že tety učiteľky ich poslúchajú, že najväčšími bitkármi sú Marek a Adamko, že najradšej papajú chlebík a dukátové buchtičky, že doma i v škôlke majú super hračky, že celé dopoludnie robili kŕmidlo pre vtáčikov. O tom ostatnom nám už porozprávala Marta Pilátová, ktorá je v novovzniknutom právnom subjekte Základná škola s Materskou školou v Konskej zástupkyňou pre MŠ. „Máme dve triedy, zapísaných je dovedna 55 detí. Zaškolené máme všetky deti z obce, ktoré idú do prvej triedy. Všetky sa už na školu strašne tešia. Poznajú učiteľky, staršie deti, majú tam súrodencov. V malých obciach je to také rodinné prostredie.“ Porozprávala nám o tanečnom súbore, ktorý v škôlke vedie. Minulé leto boli aj na I. ročníku prehliadky škôlkárskych súborov Kolovrátok v Žiline.

K jej slovám o vynikajúcej spolupráci sa pripojila aj riaditeľka školy Viola Guttenová. Do ročníkov 1. - 4. chodí tento školský rok 70 žiakov, o ich výučbu sa stará šesť pedagógov. Majú aj školský klub a školskú jedáleň aj s kuchyňou, odkiaľ vozia stravu aj do materskej školy. „Od 1. januára sme právny subjekt, a tak sme sa trochu od obce odčlenili. O mnohých veciach rozhodujeme sami. Ale napriek tomu je spolupráca s obcou veľmi dobrá. Snažíme sa vyhovieť si navzájom.“ Deti z Konskej sa zapájajú do všetkých možných aktivít. V škole robili napríklad zber papiera, na ktorom pre školu zarobili viac ako 4-tisíc korún. Veľmi úspešné boli aj vianočné trhy, kde získali ďalších 3 860 korún. Pre deti tu robia aj mimoškolskú činnosť. Minulý rok mali šesť záujmových krúžkov, tento rok sú tri. Matematický, divadelný a angličtina pre druhákov. „Deti majú asi najradšej divadlo. Jeho tradícia v našej škole pretrváva. Každý rok s pani učiteľkou Personovou s nadšením nacvičia divadielko, na predstavenia potom pozývame deti z okolitých dedín.“

V súčasnosti všetkých najviac zamestnáva príprava na zápis do 1. ročníka, ktorý bude 9. februára. Najviac práce má pani učiteľka Knoteková, ktorá bude prváčikov od septembra učiť. „Zápis býva spoločný, prídu deti spolu s rodičmi a svojimi učiteľkami zo škôlky. Vieme, že pripravujú pekný program, ale určite zaujímavý bude pre nich aj samotný zápis. Bude to veľké prekvapenie, tak nemôžeme nič prezradiť,“ nedala sa nám prehovoriť pani riaditeľka.

Šport má byť pre mladých

Hoci v katastri obce je futbalové ihrisko, vlastné futbalové mužstvo nemajú. Na ihrisku však hrávajú svoje majstrovské zápasy futbalisti spoločného mužstva TJ Rajecké Teplice-Konská. Na financovaní futbalu sa, samozrejme, podieľa aj Obecný úrad v Konskej, ročne dostanú športovci asi 30-tisíc korún. Momentálne v Konskej i v Rajeckých Tepliciach prebiehajú rokovania o zložení nového výboru telovýchovnej jednoty.

„Teší nás, že veľký záujem o futbal je aj medzi mladými ľuďmi v obci, máme aj mužstvo dorastencov a žiakov. Aktívne je aj naše „béčko“, to sú futbalisti, ktorí hrávajú zo záľuby a organizujú rôzne turnaje s okolitými dedinami. Občas si zahrajú aj ženy,“ prezradil nám o futbalistoch - amatéroch starosta František Maňák. Obec má záujem na tom, aby mladí využívali svoj voľný čas zmysluplne, a preto začali v areá-

li materskej školy s výstavbou ihriska, ktoré bude slúžiť na volejbal, nohejbal a v zimných mesiacoch na korčuľovanie a hokej. V podstate je už hotové. „Potrebovali by sme aby trochu primrzlo, aby sme mohli urobiť ľadovú plochu. Počasie nám akosi nepraje,“ posťažoval sa starosta. Tento rok chcú v Konskej športové ihrisko dobudovať a zveľadiť tak, aby mali mladí na šport dôstojné podmienky a aby sa všetci na ihrisku cítili dobre.

„Chcel by som dokázať viac.“

Stavebníctvo v Rajeckých Tepliciach a v okolí prežíva znovuzrodenie. A tak je celkom logické, že v tomto priestore nachádzajú uplatnenie firmy so stavebným materiálom. Jednu z nich, MIX v Konskej, vedie Ľubomír Hodás (na snímke). „Stavebníkom dokážeme poskytnúť tie najrôznejšie služby. Od výkopu základov, odvozu zeminy, výroby betónu a ďalších komplexných služieb na hrubé stavby, až po predaj všetkých tehliarskych a murovacích výrobkov, materiálov na izolácie, sadrokartónu s príslušenstvom. Myslím, že môžem pokojne povedať, že dokážeme obstáť v konkurencii ostatných firiem. Aj s cenami.“ Vo firme sú v tomto období zamestnaní šiesti ľudia, cez sezónu ich je však minimálne dvanásť. „Dokázal by som zamestnať ešte viac, ale pozemok, na ktorom je firma, patrí železniciam. Rokovania o ich odkúpení sú zatiaľ neúspešné. Ale nevzdávam sa,“ zhrnul náš rozhovor Ľubomír Hodás. Jeho firemným krédom je spokojnosť zákazníkov. Aj preto od skorej jari do neskorej jesene poskytuje so svojimi spolupracovníkmi služby aj každú sobotu.

Stranu pripravila: Eva Bučová

Foto: autorka

Inzercia - Tlačové správy

 1. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 2. Zázračná škola so zelenou strechou
 3. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 4. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 5. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 6. Crème de la crème po slovensky
 7. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 8. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 9. Po Slovensku na motorke
 10. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 1. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 2. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 3. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 5. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 6. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 7. Správna strava po tréningu: Siahnite po 100 % smoothie a šťavách
 8. Zázračná škola so zelenou strechou
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Crème de la crème po slovensky
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 27 629
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 11 716
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 10 188
 4. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 7 474
 5. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 7 293
 6. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 6 392
 7. Po Slovensku na motorke 6 148
 8. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 5 357
 9. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 272
 10. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 3 822
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Súťažilo viac ako 200 párov z celého Slovenska.


3 h
Ako si vybrať turistickú obuv? Poradí vám Lukáš Majerčák, expert z Intersportu.

Radí expert Lukáš Majerčák zo spoločnosti Intersport.


10 h
Tréner MŠK Žilina Pavol Staňo počas dnešného stretnutia s novinármi.

Prípravné zápasy pred ročníkom 2021/2022 klopú na dvere.


24 h

Diskusiu sledujte naživo vo štvrtok o 14. hodine.


15. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Nečakaná správa o skone Júliusa Kohúta zasiahla mnohých.


17. jún

Mladý medveď navštevuje v dedine včelára.


8 h

Zásahový tím evidoval o výskyte medvedice v dedine vyše 70 hlásení a sťažností.


17. jún

Počet kolízií elektrokolobežiek s chodcami v Trnave stúpol, pribudli aj vážne zranenia.


17. jún

Už ste čítali?