Pondelok, 14. jún, 2021 | Meniny má VasilKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v Dolnej Tižine

Turistický ruch by mohol v regióne zvýšiť zamest

Turistický ruch by mohol

v regióne zvýšiť zamestnanosť

V terchovskom výbežku Žilinskej kotliny, v nadmorskej výške 440 m leží obec Dolná Tižina. Nie veľká a ani malá, skrátka, taká akurát. Problémy má však také isté ako aj veľké mestá. Od roku 1994 sa ich pokúša riešiť starosta Anton Ďurana.

Aké to bolo na začiatku?

Keď som prijal kandidátku na post starostu, mal som presné predstavy o práci v obci, i o tom, ako ju pozdvihnúť. Dňom nástupu som však pochopil, že som to odhadol možno na 40 percent. To bolo presne 4. decembra 1994. Nechcem a nebudem hodnotiť všetko, nebolo by to fér. V tom čase bol v obci akútny nedostatok pitnej vody, to bol problém číslo jeden. Najvypuklejšie to bývalo v období Vianoc a tie sa práve blížili. Rozpracovaná bola plynofikácia, rozostavaný dom smútku, o mnohých ďalších okolnostiach v tejto chvíli nechcem hovoriť a snáď to už ani nemá význam. Vtedy som bol jeden z piatich kandidátov a môžem povedať, že som voči svojej osobe cítil veľkú opozíciu. Preto som chcel a aj musel všetkým dokázať, že to s našou obcou a jej obyvateľmi myslím dobre.

Skryť Vypnúť reklamu

Momentálne máte pred sebou ešte takmer tri roky tretieho volebného obdobia. Ako ich vyplníte?

Už 6. februára sme na úrade rokovali so zástupcami Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Žilina o vybudovaní prívodu pitnej vody z Frankovej doliny. Minulý rok sme tu dali urobiť hydrogeologický prieskum, aj kvôli výstavbe nových rodinných domov, ktorú plánujeme. Zdroje v našej lokalite sú totiž nedostatočné a nový prívod by umožnil aj v tomto smere rozvoj obce. Už tento rok začneme s budovaním kanalizácie, ktorá bude napojená na kanalizačný zberač Terchová – Varín. Pokiaľ ide o Dolnú Tižinu, kanalizácia bude v dĺžke 5,5km, približné náklady sa odhadujú na 30 miliónov korún.

Ďalšia vec, ktorá nás trápi, sú cesty. Konkrétne napojenie štátnej cesty 3. triedy na štátnu cestu 2. triedy, to znamená odbočka zo Stráže do Dolnej Tižiny. Už od roku 2001 rokujeme so štátnymi orgánmi a so Slovenskou správou ciest a vyriešení tohto problému. Má prioritu aj pre mojich spoluobčanov. V tejto chvíli môžem povedať, že sa pripravuje štúdia na územné rozhodnutie a podľa vyjadrenia kompetentných orgánov by sa s realizovaním projektu mohlo začať v roku 2006.

Skryť Vypnúť reklamu

Dolná Tižina a jej okolie by iste dokázali prilákať aj turistov.

Krajina, v ktorej žijeme evokuje myšlienku na rozvoj cestovného ruchu. Toto by bolo jednou z možností ako zvýšiť zamestnanosť v regióne. Prihováral by som sa za tzv. alpské osídlenie, o ktorom sa tak diskutovalo začiatkom 90. rokov. Aj na tunajšom úrade z času na čas zaregistrujeme žiadosť o možnosť výstavby rodinných fariem mimo zastavané územie obce. Po diskusiách so žiadateľmi mám dojem, že majú serióznu predstavu o živote v takýchto podmienkach. Veď pre tento účel je možné využiť aj podporné fondy EÚ v oblasti poľnohospodárstva. A vôbec si nemyslím, že ich činnosť by narušila biotop národného parku. Naopak, prispela by k dotváraniu krajiny.

Jednou vetou...

• Prvá zmienka o názve obce je z roku 1439 (Chysina).

Skryť Vypnúť reklamu

•Pôvodne patrila k panstvu Starý hrad, neskôr ku hradu Strečno.

• Erb obce vychádza z pôvodnej pečate, ktorá mala priemer 25mm a v jej strede bol umiestnený kríček s tulipánovým kvetom.

• Na začiatku 19. storočia postihol obyvateľov obce týfus a mor, ktorým podľahlo veľa ľudí.

• Tak v roku 1828 mala Dolná Tižina 340 domov, ale len 898 obyvateľov.

Dnes tu žije v 360 domoch 1209 ľudí.

• Najstaršou občiankou je Anna Ďurinová, ktorá bude mať 11. apríla 90 rokov.

• Najmladším je jej menovec Martinko Ďurina, ktorý sa narodil 9. januára 2004.

• V roku 2003 v Dolnej Tižine zomrelo 8 ľudí, narodilo sa však až 17 bábätok.

• V tomto volebnom období zastupuje svojich spoluobčanov v obecnom zastupiteľstve 9 poslancov: Ján Bučkuliak, Martin Bačinský, Vladimír Bačinský, Silvester Ďurina, Michal Kubík, Rudolf Sedúch, Monika Buchtová, Alžbeta Zichová a Milan Maťko.

Život v osadách

„K našej obci patria aj tri osady. Najvzdialenejšia sú Frankovia, potom Bačín a Zichovia. Dovedna v nich žije asi 17 ľudí, aj tí však musia mať istotu, že patria k nám, že nie sú na okraji nášho záujmu,“ skonštatoval starosta Dolnej Tižiny Anton Ďurana. Najvzdialenejšia osada Frankovia je asi 5km od stredu obce, najbližšia, Zichovia, 2 km. Vo veľkej miere tam žijú prestárli občania, ale u Frankov a v Bačíne už bývajú aj dve mladé rodiny so školopovinnými deťmi, ktoré si tam postavili nové rodinné domy.

Pre školu všetko

Do Základnej školy v Dolnej Tižine chodia aj deti zo susednej obce Stráža. Už od tých najmenších - prváčikov. Niekoľko detí sem dochádza aj z Krasnian. Na čele plnoorganizovanej školy s právnou subjektivitou stojí riaditeľ Igor Homola. A ako každá menšia škola, dovedna ju navštevuje 226 žiakov, má svoje nemalé problémy. Obec však neľutuje ani námahu, ani finančné prostriedky, aby ich škola prežila toto neľahké obdobie. „Hneď po delimitáciii sme začali s rekonštrukciou telocvične, ktorá bola po povodniach v rokoch 1999 a 2000 veľmi poškodená. Generálku potrebovali aj sociálne zariadenia v dvoch pavilónoch a rovnako aj ploché strechy. Toto všetko už máme za sebou,“ pochválil sa starosta Anton Ďurana. Jedným dychom však dodal, že veľká vďaka patrí vedeniu školy, sponzorom z obce a rodičom, ktorí cez minuloročné prázdniny vymaľovali učebné priestory. Zatiaľ sa pri opravách školy preinvestovali asi 2 milióny korún. Časť peňazí pochádzala z projektu Vráťme šport do škôl, ďalej prispela obec Dolná Tižina zo svojho rozpočtu a sponzori.

Divadlu je koniec

Dnes sa kultúrna činnosť v obci odvíja od aktivít základnej a materskej školy. Deti a ich učitelia s nadšením pripravujú kultúrne programy k rôznym významných udalostiam v obci.

Pamätníci však spomínajú na časy, keď bola Dolná Tižina vychýrená svojim ochotníckym divadlom. Vždy na Vianoce a Veľkú noc sa v obci uvádzala premiéra novej divadelnej hry. K veľkým nadšencom v tomto smere patrili Justín Chalúpka, Justín Cesnek a Anton Ďurana st. Posledné divadlo nacvičil Anton Ďurana st. s miestnymi futbalistami v roku 1978, s pomocou a prispením nadšeného organizátora z radov mladých ľudí Jozefa Bajaníka. Je veľká škoda, že toto všetko postupne s rozvojom televízie a videa zaniklo.

„Červeného kohúta“ sa už neboja

Začiatky Dobrovoľného hasičského zboru v Dolnej Tižine sa spájajú s rokom 1929. Už štvrťstoročie predtým tu však zaznamenali požiar, ktorý život v obci prevrátil naruby. V obecnej kronike sa píše: „28. júla 1904 bol horúci, letný deň. Nepršalo už dlho, všetko je spálené od slnka. Obyvatelia sa zavčasu rozišli do poľa, kým horúčava ešte nie je taká neznesiteľná. Roboty je veľa a dedina je skoro prázdna, len deti sa hrajú na dvoroch pred domami a starí rodičia majú na nich dozerať. Odrazu strašný výkrik „horí“ vytrhol ľudí od usilovnej práce. Veď strach pomyslieť, také horúčavy a zrazu oheň. Každý sa schytí a uteká do dediny ratovať, čo sa dá. No kým dobehli, už celý dom i hospodárska budova u Šušoliakov boli v plameňoch.“ Nezachránili toho veľa. Celá obec vyhorela takmer do tla. Ostala len fara, cirkevná škola a kostol bez veží. Od veľkej horúčavy sa vraj rozliali aj kostolné zvony. Akoby zázrakom ostal v strede obce drevený dom, v ktorom býval zvonár a kostolník Filip Novosad. Ten stojí dodnes.

„Teší nás, že v posledných rokoch sa činnosť Dobrovoľného hasičského zboru oživila. Má 72 členov, predsedom je Bohuš Bačinský, veliteľom Karol Ondro, preventivárom Ľubomír Bačinský a strojníkom Richard Machalík. Máme po jednom družstve mužov i žien a obci robia dobré meno. Pozornosť však venujú aj príprave svojich nasledovníkov. Momentálne sú to dorastenci, ale už pripravujú aj založenie žiackeho družstva,“ pochválil sa prácou dobrovoľných hasičov starosta Anton Ďurana.

Pri príležitosti 100. výročia tragického požiaru sa v Dolnej Tižine uskutoční 26. júla obvodová súťaž, ktorá bude spojená so slávnostným otvorením vynovených priestorov požiarnej zbrojnice. A vraj nebude chýbať ani príjemná zábava.

S vodou si poradili

Voda je živel, ktorý nešetrí nikoho. Najlepšie to vedia obyvatelia Dolnej Tižiny, ktorí majú na jednej strane problémy s nedostatkom pitnej vody, na strane druhej mali v rokoch 1997, 1999, 2001 a 2002 vody „plné zuby“. Vtedy totiž obec postihli povodne, najničivejšie a opakované boli v roku 1999. Vtedy škody na majetku štátu, obce i súkromnom majetku dosiahli výšku asi 20 miliónov korún. Voda zničila miestne komunikácie, štátna cesta, mosty, vytopený bol kultúrny dom i telocvičňa ZŠ. Na podnet vedenia obce pripravilo Povodie Váhu, ako správca toku, spoločný projekt na doregulovanie toku Tižinka. Objem prác bol 16 miliónov korún.

Už v roku 1999 dala obec vypracovať štúdiu „Odtokové pomery obce Dolná Tižina“, ktorá bola zameraná na záplavové oblasti. Posledná časť tohto projektu sa zrealizovala v decembri roku 2003. „Bola to poriadna drina. Projekt bol vyčíslený na 15 miliónov korún, nám sa ho podarilo zrealizovať za polovicu. Ťažké úseky realizovali odborné firmy, nejaké peniaze sa použili na nákup materiálu a najväčší kus práce odviedli pridelení „nezamestnaní“ z úradu práce,“ pochválil starosta Anton Ďurana.

K tomu treba pridať zosuvy pôdy v rozmedzí rokov 1997 - 2002, predvlaňajšiu snehovú kalamitu, veci, ktoré vyvolávajú stres a napätie. Pripočítajte si k tomu neprajnosť niektorých ľudí, ktorí vo všetkom hľadajú chyby a musí vám byť jasné, že potom má starosta problémov nad hlavu. „Moja filozofia, že Boh dopustí, ale neopustí, sa aj v týchto zložitých obdobiach len upevňovala. Verím, že teraz pôjde všetko už len k lepšiemu,“ je optimistom starosta.

Riešenie je nadosah

Hneď po nástupe do funkcie starostu sa musel Anton Ďurana postaviť zoči-voči problémom s vodou. Už v decembri 1994 začali s prácami pri odstraňovaní porúch na vodovode, ktorého správcom bola obec.

Vodovod v Dolnej Tižine postavilo v roku 1956. Vtedy, pre výskyt týfusu, museli na príkaz okresného hygienika zasypať studne, ktoré boli v mnohých prípadoch zdrojom znečistenia a nákazy. Nové rozvody pitnej vody sa rozširovali, ale v mnohých prípadoch nespĺňali technické parametre. „Pri mojom nástupe do funkcie mal vodovod bezmála 40 rokov a bol prežitý,“ skonštatoval starosta. Rozkrútil sa byrokratický kolotoč, ktorého začiatky siahali ešte do roku 1984. Vtedy MNV Dolná Tižina podpísal dokument o odovzdaní vodovodu do správy SeVaK-u, avšak podmienky, ktoré mal spĺňať na vstup do spoločnosti, neboli splnené, čo v roku 1985 vtedajšie vedenie ONV Žilina obci vytklo. Aj v roku 1994 odmietol riaditeľ SeVaK-u prevziať tižinský vodovod do správy závodu. „Bol som však odhodlaný urobiť všetko, aby som pre svojich spoluobčanov zabezpečil dostatok pitnej vody. O spoluprácu som požiadal odborné a technické kancelárie a vypracovali sme dlhodobý projekt na rekonštrukciu nášho vodovodu,“ pokračoval Anton Ďurana. Momentálne v obci zrealizovali bezmála dve tretiny z projektu, vymenili 70 percent starého potrubia, polovicu domových prípojok, v roku 2001 zrevitalizovali pôvodné pramene, začali s výstavbou nového vodojemu s kapacitou 50 m3. Dnes má v podstate každá domácnosť pitnú vodu. „Stane sa, že v čase sucha a odberovej špičky sa prejaví nedostatočná akumulácia, najmä na hornom konci. Veľakrát je to však dôsledok nedisciplinovanosti niektorých občanov, ktorí aj napriek upozorneniam a výzvam v miestnom rozhlase, nerešpektujú apel na šetrenie pitnou vodou. V obci zatiaľ nie sú zabudované vodomery a voda sa fakturuje paušálne,“ hodnotil hospodárenie s vodou starosta.

Do tohto však vstúpila nová úprava v oblasti verejných vodovodov a kanalizácií, zákon č. 442/2002, ktorý hovorí, kto a za akých podmienok môže vodovody prevádzkovať. Všetky organizácie, ktoré to robia musia upraviť spravovanie podľa zákona. To znamená, že prevádzkovateľom vodovodu musí byť odborne spôsobilá osoba, či už fyzická alebo právnická, s odbornou skúškou na Ministerstve pôdohospodárstva SR. Aj preto sa obecné zastupiteľstvo v septembri 2003 rozhodlo uzavrieť zmluvu o prenájme a spravovaní vodovodu so Severoslovenskou vodárenskou spoločnosťou Žilina. „Mnohí ľudia majú k tomu výhrady, ale vedenie obce nemôže porušiť zákon. Od nového roka stúpla aj cena vody o 30 percent, a tak k jej šetreniu iste prispejú aj vodomery, ktoré budú v našej obci po 30. júni,“ zhrnul túto problematiku Anton Ďurana. Za ostatných desať rokov sa pri rekonštrukcii vodovodu v Dolnej Tižine preinvestovalo bezmála 10 miliónov korún a treba spomenúť aj to, že boli úspešní na všetkých dostupných fondoch, ktoré umožňovali čerpať peniaze na tento účel.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Hudbou proti holorubom.
 2. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy
 3. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 4. Ako sa mení dynamika firiem?
 5. Ako kedysi vyzerali bratislavské mýta? Bol tam cintorín aj sady
 6. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
 7. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 8. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 9. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 10. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 1. Behind every successful business lies a set of skilled people
 2. Klimatická zmena rozkývala štatistiky škôd na domoch a bytoch
 3. Ako sa mení dynamika firiem?
 4. Hudbou proti holorubom.
 5. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 6. Pečeň je priamo zodpovedná za stav vášho imunitného systému
 7. Ako kedysi vyzerali bratislavské mýta? Bol tam cintorín aj sady
 8. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 9. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 10. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 1. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 11 423
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 10 376
 3. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 9 056
 4. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 8 808
 5. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 8 737
 6. Tostov palác - moderné bývanie s atmosférou historických Košíc 7 853
 7. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 7 280
 8. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 6 685
 9. Dnes ma živí instagram, hovorí bývalá tanečníčka Katarína Jakeš 6 527
 10. Počuli ste už o zelenej hypotéke? Ušetríte s ňou až trikrát 6 146
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Ilustračná fotografia.

Uplynulý víkend dohrávali zápasy aj zástupcovia žilinského regiónu.


4m

Výsledky triapolročnej práce v troch krajinách už slúžia praxi.


(VL a 1 ďalší 11. jún

Prečítajte si aj reportáž z likvidácie diviakov nakazených africkým morom ošípaných v žilinskej kafilérii.


2 h

Pozrite si MY športujeme.


4 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Sprievodný program má trvať štyri hodiny. Ľudia si budú môcť vlastnoručne vyrobiť odznak s logom.


20 h

Cestovanie so zbojníkmi, prejazd Chmarošským viaduktom či Telgártska slučka. To všetko je pre ľudí veľkým lákadlom.


13. jún

Česť jeho pamiatke!


16 h

Podľa štúdie by mali náklady presiahnuť 300 miilónov eur.


11. jún

Už ste čítali?