Piatok, 18. jún, 2021 | Meniny má VratislavKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v Dolnom Hričove

Ani vysoký obecný dlh nezabrzdí ďalší rozvoj Doln

Ani vysoký obecný

dlh nezabrzdí ďalší rozvoj

Dolný Hričov - malebná dedinka v Bytčianskej kotline, rozložená na terasovitých náplavách Váhu. A aby ste ju našli úplne presne, vedzte, že sa rozprestiera medzi 36. a 37. stupňom východnej dĺžky Ferrovho poludníka a medzi 49. a 50. stupňom severnej šírky. Od konca roku 2002 je tam starostom Vladimír Sadloň.

Čo vás viedlo k tomu, že ste v roku 2002 išli kandidovať na funkciu starostu obce?

Kandidoval som vlastne na podnet ľudí, ktorí chceli, aby sa niečo v Dolnom Hričove zmenilo k lepšiemu. Išlo hlavne o veci, ktoré boli vo výstavbe, byty a infraštruktúru.

Skryť Vypnúť reklamu

Prvý rok iste nebol ľahký. Po voľbách ste padli do hlbokej vody a museli ste začať plávať.

Prvý rok, to bol predovšetkým veľký tlak. Najmä z toho, že do dnešného dňa mi môj predchodca funkciu neodovzdal. Ďalším dôležitým momentom bol fakt, že archív obce sa odviezol niekde mimo úradu a najväčší šok bol, že po mojom nástupe do funkcie sme zistili, že obecný dlh je takmer 4,5 milióna korún. To boli hlavné veci, ktorými sme sa zaoberali prvý polrok. V ďalšom období došlo k určitým, aj personálnym zmenám, hlavne preto, aby sme z tohto úradu vybudovali pracovisko pre všetkých obyvateľov obce, so starostlivým a citlivým prístupom k ich potrebám a požiadavkám. Zaoberali sme sa aj vytvorením štatútu obce Dolný Hričov, urobili sme nový rokovací poriadok orgánov obecnej samosprávy a spracovali sme aj hlavné úlohy na volebné obdobie.

Skryť Vypnúť reklamu

Čo robíte pre to, aby ste v obci udržali mladých ľudí, prípadne sem pritiahli ďalších?

Všetko. Prvé prídu na rad nájomné obecné byty, ktoré by sa mali začať stavať už tento rok. Na jednu bytovku už pozemok máme, pracujeme na odkúpení ďalšieho. Uvažuje sa aj o výstavbe rodinných domov. Rozhodne chceme našu obec omladiť. Aj tieto záležitosti sa budú odvíjať od rozširovania letiska a pritiahnutia podnikateľských subjektov zo zahraničia, pretože o tento priestor je veľký záujem.

Máte pred sebou ešte tri roky. Určite nebudú jednoduché, ale skúste spomenúť veci, ktoré vám najviac ležia na srdci, ktoré by ste chceli pre svoju dedinu urobiť?

Sú to tri priority. Prvou je zníženie, prípadne likvidácia obecného dlhu. Ďalšou prioritou, ktorá mi leží na srdci, je stavba už spomenutých obecných bytoviek a v neposlednom rade treba súrne dokončiť výstavbu obecného vodovodu a kanalizácie v ďalších častiach obce. Chýba nám dobrá polovica.

Skryť Vypnúť reklamu

A čo očakávajú občania?

Naše dlhodobé zámery sú orientované najmä na skvalitnenie životného prostredia, budovanie ďalších miestnych komunikácií, verejných priestranstiev. Na niektoré projekty by sme chceli získať zdroje z fondov Európskej únie. Privítali by sme, keby sa na vypracovaní plánov podieľala aj mladá a stredná generácia. Samozrejme, skúsenosti a názory starších len privítame.

Územný plán v septembri

„Územný plán, ktorý mala obec spracovaný, bol už dlhodobo neplatný. Pôvodný bol z 80. rokov, ale nezabezpečoval rozvoj súčasného života a potrieb našej obce. Preto sme začali pracovať na zmene a doplnku

č. 1 k územnému plánu obce Dolný Hričov,“ skonštatoval starosta Vladimír Sadloň. Architekti Vladimír Barčiak a Peter Krajč by ho mali dokončiť do septembra tohto roku. Dopracovaná je časť letiska, v súčasnosti sa robí plán tak, aby v ňom boli zahrnuté všetky potreby. Týka sa to aj výstavby bytoviek, centra obce, súčasťou bude vybudovanie hypoterapeutického centra smerom na Ovčiarsko. Sú tu aj ďalšie podnikateľské aktivity, ktoré musí územný plán zohľadňovať.

Lesy sú pýchou i bohatstvom

Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbárnici obce Dolný Hričov má vo vlastníctve viac ako 220 ha pozemkov v pohorí Súľovské skaly. Okrem ťažby drevnej hmoty sa urbárnici starajú aj o prípravu plôch na zalesnenie, i o samotné zalesňovanie a o výchovu mladín prerezávkou. K tomu patrí aj spracovanie kalamitného dreva ešte spred roku 2003. To je stručný výpis úloh a povinností na lesnom pôdnom fonde, na ktorých plnenie dohliada výbor spoločenstva na čele s Antonom Ševčíkom. Ich prvoradým záujmom je uchovať a zveľadiť tento majetok pre seba a svojich nasledovníkov.

Knižnica nepriťahuje

Už tento rok sa obecná knižnica v Dolnom Hričove presťahovala z priestorov kultúrneho domu v bývalom kaštieli do priestorov základnej školy. „Po prvé sme potrebovali uvoľniť priestory pre urbár, po druhé sme chceli knižnicu dostať bližšie k deťom,“ skonštatoval starosta obce Vladimír Sadloň. Knižnicu už niekoľko rokov vedie Bibiána Odvahová, ale zdá sa, že miestnym obyvateľom toto zariadenie veľmi k srdcu neprirástlo a pred čítaním kníh uprednostňujú televíziu a video. „Možno to bude aj tým, že hoci knižničný fond má asi 4 500 titulov, väčšina z nich je už prežitá,“ dodal starosta.

Zmeny na všetkých postoch

Za obdobie od posledných komunálnych volieb v decembri 2002 naberá život v Dolnom Hričove nové obrátky. Očakáva sa, že prinesú pozitívne výsledky. Mení sa v podstate všetko. V najbližších dňoch by sa mali v obci uskutočniť voľby nového výboru Drobrovoľného hasičského zboru. Hasičstvo má v obci dlhú tradíciu. Prvá ručná striekačka sa tu objavila už v roku 1867. Ale dobrovoľný hasičský zbor tu založili až po veľkom požiari v roku 1920. Zbor dodnes vlastní historickú zástavu s obrazom sv. Floriána z roku 1928. I v Pekline sa hasiči začali organizovať už v roku 1927 a bola to jedna z najmenších organizácií v regióne. Mala len 10 členov. Dnes ma dobrovoľný hasičský zbor v Dolnom Hričove 69 členov, z toho 20 mládežníkov. Zatiaľ im predsedá Pavol Hálek, veliteľom je Pavol Balay. V obci je družstvo žiakov, dorastencov i mužov. Zúčastňujú sa na rôznych súťažiach v rámci obvodu, sami sú už niekoľko rokov organizátormi veľmi populárnej nočnej hasičskej súťaže, na ktorú prichádza rok čo rok aj viac ako 20 družstiev.

Jednou vetou

• Predpokladá sa, že územie Dolného Hričova bolo osídlené už v predhistorickej dobe, svedčia o tom viaceré archeologické nálezy.

• Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1208.

• Nitriansky župan Tomáš ňou potvrdzuje majiteľstvo biskupa Ryzoia (Ryčov - odtiaľ pochádza názov obce) a vymedzuje hranice jeho územia.

• V rokoch 1235 - 1241 tu postavili menší hrad, ten začiatkom 18. storočia vyhorel a spustol.

• Najstaršou budovou v obci je Kostol sv. Michala z prelomu 13. a 14. storočia.

• Jeho vnútornú výzdobu v druhej polovici 20. storočia obnovil akademický maliar Vincent Hložník.

• Druhou najstaršou budovou v obci je kaštieľ z roku 1556.

• Dnešný erb (tri strieborné bodliaky vyrastajúce zo zelenej pažite medzi dvoma nerovnakými halúzkami) vychádza z historickej pečate zo 16. storočia.

• Heraldická komisia schválila podobu nového erbu 30. apríla 2002.

• Podľa posledného sčítania ľudu žije v Dolnom Hričove 1 446 ľudí, z toho 699 mužov a 747 žien.

• V predproduktívnom veku je asi 300 obyvateľov, v produktívnom takmer 900.

• Najstaršou občiankou obce je Eva Matúšková, ktorá v auguste minulého roka oslávila 95. narodeniny.

• Šesť dní po začiatku tohto roku sa narodila Dominika Drgová a doteraz je najmladšou obyvateľkou obce.

• V obecnom zastupiteľstve obhajujú záujmy svojich spoluobčanov Jozef Vršanský (zástupca starostu), Jaroslav Belaj, Martin Decký, Pavol Decký, Peter Dobroň, Ľudmila Ďurinová, Jozef Jacek, František Krkoška, Peter Zúber a hlavný kontrolór obce Pavol Matúšek st.

Cez dve dediny

Keď prejdete z Dolného Hričova cez Hričovské Podhradie a Paštinú Závadu, dostanete sa do Pekliny. A zistíte, že ste opäť v Dolnom Hričove. Teda v jeho miestnej časti. Žije tu asi 180 ľudí. Podľa všetkého už v NR SR prebiehajú rokovania o pričlenení Pekliny k Paštinej Závade. Aj tu žijú dvaja jubilanti. Anna Martinková, ktorá mala koncom januára 93 rokov a Florián Možješ, ktorý oslávi v decembri deväťdesiatpäť.

V modernom šate

Kostol sv. Michala archanjela je skutočnou pýchou obce. Spolu s farou ho dali kedysi na prelome 13. a 14. storočia postaviť prví majitelia Hričovského hradu. Z pôvodnej výzdoby sa zachovala len časť gotických malieb - Posledná večera, Nanebovstúpenie Krista a Kristus na Mangorle. Pod kostolom je krypta, kde sú pochovaní hradní páni. Jeho vnútornú výzdobu v druhej polovici 20. storočia obnovil akademický maliar Vincent Hložník. V Dolnom Hričove je aj dnes sídlo farnosti, pričom sa vdp. Peter Kuljaček stará o duchovný život obyvateľov obcí Dolný a Horný Hričov, Ovčiarsko, Hričovské Podhradie a Paštiná Závada.

Občanom zložili záverečný účet

Pár dní pred našou návštevou Dolného Hričova sa v obci uskutočnilo verejné zhromaždenie občanov. Vedenie obce na ňom, okrem iného, zložilo záverečný účet za rok 2003 a predložilo rozpočet na rok 2004.

„Rok 2003 začínala obec s dlžobou viac ako 4 milióny korún. Bol to tvrdý rok. Využili sme všetky možnosti, aby sa hospodárenie obce zlepšilo. Predali sa niektoré obecné pozemky, výrazne sa zlepšilo aj inkaso obecných daní a poplatkov, vymohli sa niektoré pohľadávky od dlžníkov. Zníženie dlhu o 1 638 851 korún je veľkým úspechom,“ uviedol predseda komisie pre financie a správu majetku Jaroslav Belaj. Aj v tohtoročnom rozpočte je naplánovaný prebytok bežného rozpočtu viac ako 170-tisíc korún, kapitálový rozpočet by mal byť vyrovnaný. „Škoda, že na verejné zhromaždenie neprišli mladí ľudia. Ich by sa mal život v obci bytostne dotýkať, oni by mali mať najväčší záujem na rozvoji a pozdvihnutí obce,“ doložil na záver Jaroslav Belaj.

Chcú chodiť do škôlky

Materská škola v Dolnom Hričove z roka na rok mladne a prekvitá. „Tento školský rok sme ju museli dokonca rozšíriť, z dvoch tried sme urobili tri, aby sme mohli uspokojiť záujem rodičov o umiestnenie detí v predškolskom zariadení,“ skonštatoval spokojne starosta obce Vladimír Sadloň. O 55 deťúreniec sa v škôlke stará riaditeľka Danka Adamová a jej kolegyne Katka Cigániková, Janka Hanusová, Monika Ličková, Gabika Čanecká a Anka Vojteková. Kuchyňu a jedáleň majú škôlkari spoločnú

s deťmi, ktoré už navštevujú základnú školu. „Deti nám rodia veľkú radosť a programy, ktoré nacvičujú na rôzne spoločenské podujatia v obci sú vždy odmenené veľkým potleskom,“ pochválil svojich najmladších spoluobčanov starosta.

Rastie nám konkurencia

História školstva v Dolnom Hričove siaha až do roku 1893, prvým oficiálnym riaditeľom školy bol Ján Malíček. Minulý rok si v obci pripomenuli 50. výročie od času, čo sa škola presťahovala do novej budovy, kde sídli dodnes. Deti zo školy v Dolnom Hričove sú veľmi šikovné. Potvrdzuje to aj riaditeľ Ivan Brezovský. „V škole je 11 tried a 279 detí, aj zo spádových obcí, učí tu 20 pedagógov. Máme počítačovú triedu, už tretiaci sa môžu rozhodnúť, či sa budú učiť angličtinu alebo nemčinu. U nás je aj pobočka hudobnej školy Yamaha.“

Od roku 1998 nesie meno slávneho dolnohričovského rodáka Petra Víťazoslava Rovnianka a od 1. júla 2002 má škola právnu subjektivitu. Treba však spomenúť aj úspechy detí. „Získali 1. miesto v Behu nádeje i vo výtvarnej a literárnej súťaži Dni nádeje. Čestné ocenenie sme dostali aj za ekovýchovný program Bocian. V súťaži Papierový les sme zachránili 62 stromov. Chcel by som spomenúť aj projekt Putovanie za drotármi, ktorý bol ocenený v súťaži firmy Orange,“ pochválil riaditeľ Ivan Brezovský svojich zverencov i kolegov. V škole sú pyšní aj na školský časopis Pramienok, ktorý získal v celoslovenskej súťaži PROSLAVIS 2. miesto, žiaci z 8. B dokonca so svojím triednym časopisom boli najlepší na Slovensku.

Poputujú za drotármi

Ôsmaci zo ZŠ v Dolnom Hričove boli veľmi šťastní, keď sa dozvedeli, že projekt ich učiteľky slovenčiny a náboženstva Janky Krkoškovej získal podporu spoločnosti Orange v súťaži Škola pre budúcnosť. Len pre zaujímavosť uvádzame, že zo Žilinského kraja sa do súťaže prihlásilo 207 projektov, podporu však dostane len 13. O čo vlastne pôjde? Ôsmaci si najprv prečítajú román Vladimíra a Andreja Ferka Ako divé husi. Potom sa rozdelia na skupinu jazykovedcov, historikov, šperkárov a novinárov. Jazykovedci budú skúmať rovňanské nárečie, historici sa pustia do pátrania po predkoch rodiny Kypúsovcov, šperkári budú majstrovať s drôtom pod vedením umeleckých šperkáriek, novinári zachytia všetky informácie a podajú správu. Tešíme sa na ňu už teraz.

Na rodákov sú pyšní

Na prvom mieste je rozhodne Peter Víťazoslav Rovnianek (na snímke), ktorý sa v Dolnom Hričove narodil 27. júna 1867. Jeho snom bolo stať sa kňazom. Začal v katolíckom seminári v Nitre, pokračoval v Pešti a v Štýrskom Hradci, v roku 1888 prišiel do Clevelandu, ani tam ho však za kňaza nevysvätili. Začal sa venovať novinárstvu, v Amerike založil Národný slovenský spolok a stal sa jeho prvým predsedom. Stál pri zrode ženského spolku Živena i Sokola. Ďaleko za morom založil aj Americkú Maticu slovenskú. V roku 1911 prišiel o všetko. O svojom živote napísal knihu Zápisky zaživa pochovaného. Zomrel 16. novembra 1933 v meste Hornitos, pochovaný je v Chicagu na Českom národnom cintoríne.

S hrdosťou v Dolnom Hričove spomínajú aj na univerzitného profesora Lekárskej fakulty v Bratislave Vladimíra Vršanského i na rímskokatolíckeho kňaza Andreja Vršanského. Nezabúdajú ani na letca Antona Matúška, účastníka SNP, ktorý po vojne zalietaval nové typy vojenských lietadiel. Minulý rok zriadili v obci inštitút Čestného občana a ako prvého týmto titulom poctili Štefana Račeka, ktorý bol správcom dolnohričovskej farnosti viac ako 40 rokov.

Hodno však spomenúť i mená ďalších ľudí, ktorí majú svoju postať v Dolnom Hričove. Augustína Sládka zo strojníckej fakulty ŽU, jeho kolegu zo stavebnej fakulty Martina Deckého či primára II. chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice v Martine Vladimíra Straku. Roman Bienik sa v roku 2002 stal v rámci súťaže Nástroj vynikajúcej kvality najlepším výrobcom fujár, o rok neskôr nenašiel konkurenciu vo výrobe gájd. Andrea Decká zasa pilotuje Boeing 737 a mladý futbalista Peter Pekárik sa za minulý rok dostal do prvej desiatky mladých športovcov roka zo Žilinského kraja.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 2. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 3. Zázračná škola so zelenou strechou
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 5. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 6. Crème de la crème po slovensky
 7. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 8. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 9. Po Slovensku na motorke
 10. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 1. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 2. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 3. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 5. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 6. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 7. Správna strava po tréningu: Siahnite po 100 % smoothie a šťavách
 8. Zázračná škola so zelenou strechou
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Crème de la crème po slovensky
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 27 632
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 11 717
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 10 092
 4. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 7 488
 5. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 7 292
 6. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 6 251
 7. Po Slovensku na motorke 6 164
 8. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 5 340
 9. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 273
 10. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 3 787
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Súťažilo viac ako 200 párov z celého Slovenska.


3 h
Ako si vybrať turistickú obuv? Poradí vám Lukáš Majerčák, expert z Intersportu.

Radí expert Lukáš Majerčák zo spoločnosti Intersport.


11 h
Tréner MŠK Žilina Pavol Staňo počas dnešného stretnutia s novinármi.

Prípravné zápasy pred ročníkom 2021/2022 klopú na dvere.


17. jún

Diskusiu sledujte naživo vo štvrtok o 14. hodine.


15. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Nečakaná správa o skone Júliusa Kohúta zasiahla mnohých.


17. jún

Mladý medveď navštevuje v dedine včelára.


9 h

Zásahový tím evidoval o výskyte medvedice v dedine vyše 70 hlásení a sťažností.


17. jún

Počet kolízií elektrokolobežiek s chodcami v Trnave stúpol, pribudli aj vážne zranenia.


17. jún

Už ste čítali?