Sobota, 19. jún, 2021 | Meniny má AlfrédKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v Kamennej Porube

Starostovanie je práca s ľuďmi a pre ľudí „Buďme

Starostovanie je práca s ľuďmi a pre ľudí

V rajeckom výbežku Žilinskej kotliny, v doline Porubského potoka, leží obec Kamenná Poruba. Západná časť jej chotára má pahorkovitý ráz a je na náplavových kužeľoch, východná časť už patrí k Lúčanskej Malej Fatre, ktorú tvoria druhohorné naplaveniny. To všetko jej dodáva malebnú krásu, ktorú podporujú aj ďalšie faktory. O všetkom budeme písať na tejto strane.

V decembri 2002 sa starostom obce stal Štefan Kasman. Predtým 12 rokov pracoval ako zástupca riaditeľa pre odborný výcvik na Strednom odbornom učilišti sv. Jozefa Robotníka v Žiline, ešte predtým býval stavbyvedúcim.

Skryť Vypnúť reklamu

Je veľký rozdiel viesť kolektív pedagógov a žiakov a stáť na čele celej obce?

Je a poriadny. Najmä z hľadiska rôznorodosti potrieb ľudí. Ale veľmi mi pomohlo to, čo som robil predtým. Na učilišti som absolvoval rôzne školenia o riadení a o práci s ľuďmi, vedenie stavby je rovnako práca s ľuďmi. V obci je to však oveľa širší záber.

Prečo ste sa napokon rozhodli kandidovať?

Po prvé kvôli ľuďom, ktorí za mnou prišli a žiadali ma, aby som išiel kandidovať. Druhou príčinou bolo to, že po dvanástich rokoch účinkovania v učilišti sa mi už táto práca zdala stereotypnou.

Zhodnoťte prvý rok vášho pôsobenia vo funkcii starostu?

Najťažšie bolo oboznámiť sa s činnosťou chodu obce. V prvom období sme sa zamerali na vykrytie dlhov z prechádzajúcich rokov. Nebolo to nič nelegálne, len sme mali nevyplatené faktúry za prevedené práce na plynovodoch a na regulácii potoka. A tak nám na rok 2003 neostali žiadne peniaze na investície, len sa šetrilo.

Skryť Vypnúť reklamu

Znamená to, že sa v obci nič nerobilo?

Rozhodne nie! Možno na tomto mieste by som mohol vyzdvihnúť to, čo sa v rámci verejnoprospešných prác urobilo s dlhodobo nezamestnanými. V januári 2003 bolo v obci 105 nezamestnaných. V priebehu roka sa s nimi uzavrelo 68 pracovných zmlúv. Každý mesiac odpracovali v rámci menších obecných služieb priemerne 1 000 hodín.

V novembri sme mali v dedine už len 22 evidovaných nezamestnaných. Za tento čas a s týmito ľuďmi sa vybudovala kanalizácia na ulici od školy smerom na Baštín a urobili sa kompletne niektoré siete - elektrina, telefón, verejné osvetlenie, miestny rozhlas a kanalizácia v miestnej časti V dube a na ulici smerom ku ihrisku.

Začal nový rok, čo vás čaká v najbližšom období?

Vyzerá to tak, že nový rok začal úspešne. K 30. decembru sme dostali milión 600-tisíc korún za vybudované uličné plynovody, to boli v podstate peniaze určené na nevyplatené faktúry spred roka, ktoré sme celý rok splácali. Túto sumu sme rozčlenili na dobudovanie domu smútku a vybudovanie 320-metrovej prípojky dažďovej kanalizácie v dolnej časti obce.

Skryť Vypnúť reklamu

Pozrime sa však ďalej do budúcnosti. Čo vás a vašu obec čaká?

Z dlhodobejších plánov by som spomenul projekt, ktorý pripravujeme v spolupráci so základnou školou. Chceli by sme ho dokončiť do 24. apríla, to je najbližší termín na odovzdanie projektov na čerpanie financií zo štrukturálnych fondov. Na škole by sme chceli urobiť sedlovú strechu, obytné podkrovie v starej časti budovy, z tried v starej budove školy vytvoriť dve menšie telocvične. Nuž a na záver by mala prísť na rad kompletná výmena okien, dverí a podláh.

„Buďme svorní a vytrvajme.“

Už sedemdesiate piate výročie budú tento rok oslavovať členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Kamennej Porube. Prvá ustanovujúca schôdza tu síce bola už v auguste 1926, ale pre odpor vtedajšieho starostu bola neúspešná. Na príkaz štátneho notára Kazimíra Treskoňa vznikla ďalšia organizácia v októbri 1927, ale do konca nasledujúceho roku jestvovala len formálne. Tým veľkým dňom pre hasičov z Kamennej Poruby bol až 27. máj 1929. Vtedy zložili slávnostný sľub do rúk obvodného dozorcu Štefana Schmigutza a miestneho veliteľa Vojtecha Šialeka. Len ťažko by sa mohli vymenovať všetky aktivity DHZ v obci. Od zásahov pri likvidácii požiarov, cez kultúrnu činnosť až po účasť na rôznych súťažiach. Isté však je, že dnes je v Kamennej Porube evidovaných 83 hasičov, ktorých vedie predseda Michal Sičák a veliteľ Juraj Sádecký. Obec má družstvo žiakov, dorastencov, dorasteniek, dve družstvá mužov a už tento rok by malo vzniknúť aj družstvo žien. Vlani boli vyhodnotení ako najlepší dobrovoľný zbor v okrese Žilina. Už niekoľko rokov organizujú súťaž O putovný pohár starostu obce, kde boli vlani v kategórii žien najúspešnejšie práve dorastenky z Kamennej Poruby. Nuž a v tomto období treba spomenúť aj to, že už od roku 1980 organizujú práve hasiči fašiangové oslavy. Nebolo tomu inak ani tento rok, pretože boli aj v tejto oblasti úspešní.

Voľný čas a ľudové tradície

Od leta 2002 funguje v Kamennej Porube občianske združenie NAMSAK. Jeho cieľom je práca s deťmi a mládežou. Aj s nimi vyhľadávajú a udržiavajú nevyužívané priestory v obci. Tento rok by chceli pokračovať v osvedčených, a treba podot-knúť, že aj obľúbených podujatiach. Či už to bude stolnotenisový turnaj, rôzne turistické a cykloturistické akcie v obci a v Rajeckej doline, obecná športová olympiáda a zimná maškariáda na snehu. „Minulý rok získalo združenie grant z Hodiny deťom na projekt Voľný čas a ľudové tradície našich predkov. A pretože 70 percent našej činnosti smeruje k spolupráci so základnou školou, tam sa realizuje aj tento projekt. Ešte do 15. apríla, ale pevne verím, že aj potom, budú deti získavať nové poznatky a zručnosti vo včelárstve, turistike, poznávaní húb, v spracovaní kukuričného šúpolia, úprave sušených kvetov, vyšívaní, háčkovaní. Pred Veľkou nocou budú najaktuálnejšími veľkonočné kraslice a práce s prútím,“ povedal nám jeden zo spoluzakladateľov OZ, starosta obce Štefan Kasman.

Pralinky pre radosť

Tanečný súbor Pralinky pracuje v Kamennej Porube už päť rokov. Blanka Mičechová nemohla vydržať bez svojej veľkej lásky, tanca. A tak k svojim trom dcérkam pribrala ďalšie deti a Pralinky boli na svete. Dnes chodí s Blankou tancovať asi 20 detí. Okrem dcér Simonky, Ivanky a Veroniky od samého začiatku aj Miško Macura, Simonka Verešová a Lenka Mičechová. „Deti najviac baví country, ale aj disko. Vystupujeme hlavne na rôznych podujatiach v obci, naposledy to bolo na plese Kresťanských rodinných spoločenstiev. Radi by sme išli aj na nejakú súťaž, ale nemáme poriadne kostýmy, ani peniaze na ne. Tie, v ktorých vystupujeme teraz nám pomohla ušiť Hanka Mičechová, mamina jednej z tanečníc,“ poďakovala aj takto Blanka Mičechová. Má však prísľub, že im pomôže obec i OZ Namsak, ale veria, že sa im podarí zohnať aj ďalších sponzorov.

Jednou vetou...

• V listine nitrianskeho konventu z roku 1368 sa prvýkrát spomína obec Stephanburbaya, ktorá pravdepodobne patrila nejakému Štefanovi, druhá časť názvu je skomoleninou názvu Poruba.

• Obec je písomne doložená v roku 1511 ako Kewporuba (kö - kameň po maďarsky), ale už v roku 1598 sa spomína ako Kamenna Poruba.

• Jej meno pochádza z toho, že vznikla vo vyklčovanej hore na kamenistej pôde.

• Z Kamennej Poruby sa zachoval jeden variant obrazovej pečate z 18. storočia, ktorá nebola datovaná a mala priemer 32 mm.

• Na nej zo srdca vyrastá štylizovaná kvetina s piatimi šesťlupienkovitými kvetmi.

• Podobný námet je aj na súčasnom erbe Kamennej Poruby.

• Dominantou obce je kostol Všetkých Svätých z 19. storočia.

• Postavili ho však na základoch starobylého gotického kostola zo 14. storočia.

• Dnešná Kamenná Poruba má 1808 obyvateľov, ktorí žijú asi v 465 domácnostiach.

• Najstaršou obyvateľkou je Karolína Majčinová, ktorá sa dožila krásnych 105 rokov a prednedávnom sme o nej písali aj v našich novinách.

• Tento rok boli v Kamennej Porube dvoje krstiny - 5. januára sa narodil Peťko Bielik, o osem dní neskôr Janko Sudor.

Na koho sa obrátiť?

Spolu so starostom si v decembri 2002 zvolili obyvatelia Kamennej Poruby aj nových poslancov, ktorí ich názory prezentujú v obecnom zastupiteľstve. Zástupcom starostu je Emil Sandanus, ďalšími poslancami sú: Ján Bielik, Pavol Kasman, Štefan Kavecký, Oľga Kozarcová, Miroslav Kvašňovský, Jozef Mičúch, Peter Sandanus a Ján Vereš. Raz za dva týždne v Kamennej Porube úraduje aj kontrolórka obce Emília Rybáriková.

Keď budú pozemky

Vedenie obce má veľa plánov, ako by sa dala zveľadiť obec, dokázali by pritiahnuť aj investorov. Všetko však zlyháva na jedinej veci - nevysporiadaných pozemkoch. „Minulý rok bol u nás jednať vážny záujemca o výstavbu golfového ihriska, dokonca už existuje aj štúdia projektu, ale všetko skončilo na nevysporiadaných pozemkoch. Veľké plány máme aj s prameňom termálnej vody pri ihrisku, aj tu nás brzdia pozemky. Toto miesto a jeho okolie má asi 85 vlastníkov, ale listy vlastníctva sú len na štyri pozemky. Taká je skutočnosť,“ rozhorčil sa starosta Štefan Kasman. Podľa jeho názoru, za všetkým stojí štát a projekt komasácie, podľa ktorého mali byť do roku 2005 hotové všetky majetkovo právne vysporiadania. Obec Kamenná Poruba sa podľa tohto mala riešiť v roku 2001, ale ešte ani teraz nie je doriešený a finančne vykrytý rok 1999. V Kamennej Porube s komasáciou ani nezačali. „Treba to urobiť a dať do poriadku čo najskôr, aby sa v týchto miestach mohlo niečo začať budovať. Uteká nám čas i peniaze,“ zhrnul starosta.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 2. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 3. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 4. Crème de la crème po slovensky
 5. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 6. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 7. Po Slovensku na motorke
 8. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 9. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 10. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 1. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 2. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 3. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 5. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 6. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 7. Správna strava po tréningu: Siahnite po 100 % smoothie a šťavách
 8. Zázračná škola so zelenou strechou
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Crème de la crème po slovensky
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 27 706
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 11 739
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 9 097
 4. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 7 586
 5. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 7 150
 6. Po Slovensku na motorke 6 283
 7. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 288
 8. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 4 966
 9. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 4 872
 10. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 4 098
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Dezinfikátor po vykládke diviakov nakazených africkým morom ošípaných.

Kafiléria v Mojšovej Lúčke pri Žiline je jediným zariadením na Slovensku.


7 h

Súťažilo viac ako 200 párov z celého Slovenska.


13 h
Ako si vybrať turistickú obuv? Poradí vám Lukáš Majerčák, expert z Intersportu.

Radí expert Lukáš Majerčák zo spoločnosti Intersport.


21 h
Tréner MŠK Žilina Pavol Staňo počas dnešného stretnutia s novinármi.

Prípravné zápasy pred ročníkom 2021/2022 klopú na dvere.


17. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Mladý medveď navštevuje v dedine včelára.


18 h

Starohaličana zavalila slama. Neprežil.


15 h

Nečakaná správa o skone Júliusa Kohúta zasiahla mnohých.


17. jún

Začiatok posledného pracovného dňa na Gemeri poznačila tragédia.


(mb) 19 h

Už ste čítali?