Utorok, 19. január, 2021 | Meniny má MárioKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 27 OBFZ V ŽILINE

1. Športovo-technická komisia ObFZ *predseda Lib

1. Športovo-technická komisia ObFZ

*predseda Libor Kolibáč, zasadnutie

15. 4. 2004, zápisnica č. 22

123. ŠTK dodatočne schvaľuje výsledky 16. kola I. Višňové – Hrabové 1:2, 16. kola II. triedy Štiavnik – Terchová 3:1 a 12. kola III. tr. sk. A Stráža – Mojš 2:3. 124. ŠTK schvaľuje výsledky 17. kola I. a II. triedy, 13. kola III. tr. sk. A a 11. kola III. tr. sk. B. I. trieda: Višňové – Zbyňov 2:0, Hrabové – Trnové 1:1, Kotešová – Hlboké 2:1, Bytča B-Hliník – Bánová B-Brezany 3:1, Nezb.Lúčka – Dlhé Pole 4:0, Turie – Bytčica 1:1, Zádubnie - Rajecké Teplice-Konská 2:5. II. trieda: Kotrč.Lúčka – Terchová 2:0, Rašov – Štiavnik 1:0, Kamenná Poruba – Lietava 0:0, Fačkov – Krasňany 4:1, Závodie – Podhorie 3:0, Horný Hričov – Pov.Chlmec 3:1 III. tr. sk. A: Mojš – Stránske 0:2, Stráža – Bitarová 0:0, Veľká Čierna – Jasenové 1:1, Dolná Tižina – Zástranie 0:2, Nededza – Závodie B 1:1. III. tr. sk. B: Ovčiarsko – Veľké Rovné – chýba zápis, Divina – Kolárovice 7:0,

Skryť Vypnúť reklamu

Hôrky – Jablonové 4:2, Divinka – Brodno 6:1, Petrovice – Súľov 1:4. 125. ŠTK upozorňuje družstvo Rozvoj Mojš na skorý príchod na MFS (12. kolo Stráža-Mojš) pod následkom disciplinárnych opatrení. 126. ŠTK žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisu z MFS III.tr.sk.B Ovčiarsko – Veľké Rovné. 127. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na stretnutia hrané v dňoch 1. a 2. 5. 2004.

2. Disciplinárna komisia

*predseda Milan Meliš, zasadnutie

21. 4. 2004, zápisnica č. 21

247. BOROŇ Michal, Jasenové, 730629, 1 MFS N od 22. 4. 2004, DP príl. 1 5/a. 248. KOLEK Branislav, Kotešová – dorast. 860108, 1 MFS N od 16. 4. 2004, DP príl 1 5/a. 249. GAŠIAK Michal, Dlhé Pole – dorast, 861004, 2 MFS P od 22. 4. do 31. 7. 2004, DP príl 1 1/b, zaplatiť 200 + 200 Sk. 250. MAZÚR Branislav, Podhorie, 780809, 1 MFS N od 22. 4. 2004, DP príl. 1 5/a. 251. CHOBOT Ján, Podhorie, 821004, 4 MFS N od 22. 4. 2004, DP príl. 1 3/a. 252. LAŠ Jakub, Liet.Lúčka – žiak, 900823, 2 MFS N od 22. 4. 2004, DP príl. 1 6-1/a. 253. TOMANÍK Tomáš, Rajecké Teplice-Konská – dorast, 870924, 3 MFS N od 22. 4. 2004. 254. KOVÁČ Peter, Turie – dorast, 850927, 6 MFS N od 22. 4. 2004 DP príl. 1 6-1/b, zaplatiť 200 Sk. 255. BLAŠČÍK Tomáš, Mojš – dorast, 850912, 4 MFS N od 22. 4. 2004, DP príl. 1 3/b. 256. Žiadosť o odpustenie resp. zmenu trestu: HVOREČNÝ Jaroslav, Hlboké, 811001 - zmena trestu na 2 MFS P od 22. 4. do 31. 7. 2004, DP čl. 31/2, SEKERKA Ivan, Závodie, 761020, zmena trestu na 1 MFS P od 22. 4. do 31. 7. 2004, DP čl. 31/2., MATÚŠEK Stanislav, Varín – dorast, 880312 – zamieta sa. 257. Zastavenie činnosti na 1 MFS N za 4 ŽK od 16. 4. 2004: HONKO Štefan, Mojš, 721227, zaplatiť 200 Sk, od 22. 4. 2004: ŠTRBA Jozef, Stránske, 741126, zaplatiť 200 Sk, HODAS Štefan, Kamenná Poruba, 790302, zaplatiť 200 Sk, MARINIAK Miroslav, Bánová B-Brezany, 830129, zaplatiť 200 Sk, KOŠÍK Miroslav, Kotešová, 720612, VANTÚCH Ján, Terchová, 841124. 258. Skutočnosti pred, v a po stretnutí: Ovčiarsko – Veľké Rovné – muži, Hôrky - Podhorie – dorast budú prerokované na najbližšom zasadnutí DK z dôvodu neodročenia zápisu o stretnutí.

Skryť Vypnúť reklamu

3. Komisia mládeže ObFZ

*predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie

14. 4. 2004, zápisnica č. 22

201. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných dňa 17. a 18. 4. 2004: Dorast I. trieda: Višňové – Veľké Rovné 4:0, Hrabové – Trnové 1:4, Hôrky – Podhorie 1:0, Varín - Mojš 5:0, Turie – Krasňany 1:2, Kunerad – Raj.Teplice-Konská 2:1. II. trieda: Horný Hričov – Pov.Chlmec 0:0, Nededza – Bitarová 3:3, Gbeľany – Zástranie 2:2, Zádubnie – Rašov 3:1. I. trieda SŽ a MŽ: Bánová – Predmier 1:3 a 2:1, Kamenná Poruba – Rosina 3:0 a 2:0, Krasňany - Belá B 0:8 a 1:0, Liet.Lúčka – Stráňavy 4:2 a 5:1, MŠK Žilina C – Štiavnik 0:4 a 7:1, Varín – Turie 3:0 a 2:1, Hôrky – Rajec 0:0 a 2:5, Raj.Teplice-Konská – Bytčica 3:3 a 0:4. II.trieda sk. A: Jasenové – Zbyňov 3:6, Ďurčiná – Višňové 0:3, Stránske – Trnové 0:8, Babkov – Liet.Svinná 0:6. II. trieda sk. B: Nededza – Brezany 6:0, Gbeľany – Terchová 0:1, Nezb.Lúčka – Mojš 0:9, Kotrč.Lúčka – Bitarová 12:0, Zádubnie – Dolná Tižina 1:2. II.trieda sk. C: Hrabové – Dlhé Pole 0:5, Kotešová – Dolný Hričov 1:0, Jablonové – Rašov 2:5, Hrič.Podhradie – Hlboké 3:0, Petrovice – Súľov – chýba zápis. 202. KM dodatočne schvaľuje výsledky žiaci II. tr. sk. B Brezany – Dolná Tižina 0:5 a dorast I. trieda: Višňové – Hrabové 1:1. 203. KM žiada DK o potrestanie TJ Brezany – žiaci za neskorý príchod na MFS. 204. KM žiada DK o potrestanie MŠK Žilina – žiaci za nesplnenie SP, čl. 44, bod d/ zástavky a neskorý začiatok MFS. 205. TJ Bitarová uhradí poplatok 150 Sk za preloženie MFS (RS II/3, bod III). 206. KM schvaľuje žiadosť (dohodu) o odohraní MFS žiakov Gbeľany – Nededza dňa 28. 4. 2004 o 15,30 h. 207. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS. 208. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisu z MFS žiakov Petrovice – Súľov. 209. KM predvoláva na zasadnutie 28. 4. 2004 o 17,00 h. rozhodcu I. Pučeka (R.Teplice – Bytčica). 210. KM predvoláva na zasadnutie 28. 4. 2004 o 17,00 h. rozhodcu M. Rendeka (Brezany – Dolná Tižina). 211. KM súhlasí so žiadosťou CLL Liet. Lúčka a nariaďuje odohrať MFS st. a ml. žiakov: 21. kolo CLL Liet.Lúčka – Turie dňa 2. 5. 2004 v ÚHČ a 23. kolo CLL Liet.Lúčka – Bytčica dňa 16. 5. 2004 v ÚHČ. 212. ŠK CLL Liet.Lúčka uhradí poplatok 100 Sk (RS II./3, bod II).

Skryť Vypnúť reklamu

Správy zo sekretariátu:

- upozorňujeme funkcionárov, že od 7. 12. 2003 bola upravená výška stravného od 5 – 12 hodín 80 Sk, od 12 – 18 hodín 122 Sk, nad 18 hodín – 188 Sk (Zb. zákonov č. 467/2003).

- odmeny R a DZ podliehajú 19 % zdaneniu. Daň odvádza FK príslušnému daňovému úradu (poznámka – FK uzatvorí s R a DZ „Dohodu o vykonaní práce“), paušálnu odmenu zdaní 19 %

sadzbou. Upozorňujeme R a DZ, že v prípade dvojzápasov (v rôznych FK) v jeden deň, nesmú účtovať cestovné náhrady 2 x.

- TJ a ŠK, ktoré nemajú zamestnancov, avšak zamestnávajú osoby na dohody o vykonaní práce, sú povinné od 1. 4. 2004 odvádzať odvody na úrazové poistenie vo výške 0,8 % z úhrnu vymeriavacích základov (brutto odmien), ktoré vyplatili v príslušnom mesiaci všetkým zamestnancom pracujúcich u nich na dohodu o vykonaní práce. Odvody nezrážajú z odmeny zamestnanca pracujúceho na dohodu - je to iba výdavok TJ, ŠK. Odvody sa odvedú len za ten mesiac, v ktorom bola odmena vyplatená. Keďže v mnohých prípadoch (napr. vo futbale) sú za dohodárov považovaní aj rozhodcovia (pokiaľ nie sú SZČO), z uvedeného vyplýva, že povinne registrovať sa na účely úrazového poistenia musí prakticky každá TJ, ŠK na Slovensku, hoci v kalendárnom roku neuzatvorí žiadnu dohodu o vykonaní práce. TJ a ŠK sa musia zaregistrovať v tomto roku najneskôr do 8 dní odo dňa uzatvorenia prvej dohody o vykonaní práce v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, pre ktorú vyplnia tlačivo „Registračný list zamestnávateľa“, pričom obdržia i potrebné tlačivá mesačných výkazov s prílohami a poisťovňa im pridelí identifikačné číslo zamestnávateľa (IČZ), ktoré bude vlastné variabilným symbolom pre odvod poistného na úrazové poistenie.

- oznamujeme FK, že na sekretariáte si môžu vyzdvihnúť nové poštové poukážky typu U. Pri platení je potrebné uvádzať v Správe pre prijímateľa účel platby, ČK, ŽK, registrácia, prestup, HP a pod. Pri pokutách je treba uviesť číslo Úradnej správy napr. ÚS č. 25/233 a pod.

- žiadame funkcionárov FK, aby doklady k prechodu hráčov z kategórie žiakov do kategórie dorastu prechádzajúcich k 1. 1. 2004 dohrávajúcich v kategórii žiakov posielali na SsFZ najneskôr do 30. mája 2004. Doklady požadované podľa Registračného poriadku futbalu druhá hlava, čl. 7,8, sú: kompletne vyplnená prihláška k registrácii podľa predtlače, strojom alebo paličkovým písmom (fotografia rozmerov 4,5 x 3,5 cm – nie staršia ako 1 rok, doklad na overenie rodného čísla, doklad o úhrade poplatku á 100 Sk). V prípade, že FK zasiela podklady 2 a viac hráčov, priloží aj ich súpis s dátumom narodenia. Podklady k registrácii predkladá zásadne materský klub hráča. Ihneď po skončení súťažného ročníka zašlú žiacke preukazy k výmene za RP. V prípade, že má FK družstvo dorastu zaradené v republikových súťažiach, predložia podklady na matriku SFZ. V predstihu upozorňujeme funkcionárov, že v období pred zahájením súťažného ročníka 2004/2005 nebude matrika SsFZ podklady (ani osobne doručené) k prechodu žiakov vybavovať.

Názvy klubov, pod ktorými sú tieto evidované na SFZ (uvádzame podľa zoznamu klubov zaslaného zo SFZ): A. P. Mojšova Lúčka, Brezovec Brezany, Cementáreň Lietavská Lúčka, DFK Veľké Rovné, Divina, Divinka, Dlhé Pole, Dolný Hričov, Družstevník Babkov, Družstevník Bitarová, Družstevník Gbeľany, Družstevník Hlboké n/Váhom, Družstevník Hôrky, Družstevník Hričovské Podhradie, Družstevník Jablonové, Družstevník Lietava, Družstevník Rašov, Družstevník Rosina, Družstevník Teplička n/Váhom, Družstevník Turie, Družstevník Zbyňov, Fačkov, Fatran Dolná Tižina, Fatran Krasňany, Fatran Varín, FK ISTROBANKA Rajec, FK Predmier, FK Strečno, FK Terchová, Hviezda Zádubnie, Hvozdnica, Iskra Lietavská Svinná, Jednota Bánová, KINEX Bytča, Kolárovice, Kotrčiná Lúčka, Lysica, Mladosť Družstevník Žilina-Teplička, MŠK Žilina, Nededza, OFK Kotešová, OŠK Baník Stráňavy, OŠK Kamenná Poruba, OŠK Nededza, Ovčiarsko, Partizán Kunerad, Partizán Súľov, Považan Nezbudská Lúčka, Považan Strážov, Považský Chlmec, PS Nepočujúci Žilina, Pšurnovice, Rozvoj Mojš, Rozvoj Nededza, RTJ Brodno, Slovan Lutiše, Stránske, Stráža, Svederník, ŠK Belá, ŠK Dolný Hričov, ŠK Juventus Žilina-Závodie, ŠK Petrovice, ŠK Podhorie, ŠKF VIX Žilina, Štart VD Veľké Rovné, Štiavnik, Tatran Bytčica, Tatran Dolná Tižina, Tatran Hrabové, TJ VTJ Rajecké Teplice, Trnové, Váhostav Horný Hričov, Višňové, Vranie, VTJ Žilina, Zástranie, Závodie, Zornička Jasenové. V prípade nesúladu v názve klubu informujte sa na sekretariáte ObFZ.

Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!(mg)

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 8. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 9. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 10. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 3. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 5. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 6. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 7. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 8. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 10. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 22 573
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 14 190
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 525
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 449
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 723
 6. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 622
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 256
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 186
 9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 6 097
 10. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 084
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Mesto Žilina bude počas víkendu testovať. Zdravotníci dostanú 15 eur za hodinu

V termíne od 18. do 26. januára sa bude na celom území Slovenska realizovať skríningové testovanie na ochorenie COVID-19.

Ilustračné foto.
Hokejisti Žiliny na ilustračnom zábere.

KUNERAD: Nielen zámok, ale aj park. Noví majitelia chystajú údržbu zelene

Plánujú tiež vytvoriť architektonickú štúdiu parku.

Zámok Kunerád po zakonzervovaní

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V Banskej Bystrici nahlásili hromadné prepúšťanie 1 486 zamestnancov

Ohrození sú zamestnanci z oblasti poštových služieb, ide o avizované prepúšťanie v Slovenskej pošte.

Informácie o skríningovom testovaní v Martine

Zatiaľ je v meste k dispozícií deväť funkčných odberových miest, celoplošne sa v metroplote Turca bude testovať najmä počas víkendu.

Prievidza sa pripravuje na skríningové testovanie

Mesto počas víkendu predbežne plánuje vytvoriť 25 odberných miest. V článku nájdete ich zoznam.

Už ste čítali?