Streda, 14. apríl, 2021 | Meniny má JustínaKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 33 OBFZ V ŽILINE

1. ŠTK ObFZ *predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 3. 6. 2004, zápisnica č. 29

1. ŠTK ObFZ
*predseda Libor Kolibáč, zasadnutie
3. 6. 2004, zápisnica č. 29
168. ŠTK schvaľuje výsledky MFS I.,II., III. tr. sk. A a B, odohraných v dňoch 29. a 30. 5. 2004: I. trieda: Bánová B-Brezany – Zbyňov
5:2, Hlboké – Dlhé Pole 0:0, Trnové – Bytčica 2:1, Višňové – Rajecké Teplice-Konská 3:0, Hrabové – Zádubnie 1:0, Kotešová – Turie 5:1.
II. trieda: Podhorie – Štiavnik 2:1, Považský Chlmec – Krasňany 1:2, Rašov – Terchová
4:1, Horný Hričov – Kotrčina Lúčka 1:0, Kamenná Poruba – Fačkov 3:0 kont., Závodie – Hričovské Podhradie 7:1. III. tr. sk. A: Jasenové – Bitarová 3:0, Stránske - Zástranie 1:1, Stráža – Dolná Tižina 3:3, Mojš – Kunerad 3:1, Nededza – Veľká Čierna 5:0. III. tr. sk. B: Brodno – Veľké Rovné 1:0, Jablonové – Súľov 0:1,
Kolárovice – Petrovice v riešení, Ovčiarsko – Divinka 1:2, Divina – Hôrky 2:2.
Najlepší strelci I. triedy po 23. kole: 17 gólov: Vladimír Dzúrik (Dlhé Pole), Pavol Belanec (Zádubnie), Ján Špagľa (Turie), Pavol Jánošík (Zbyňov), Peter Kendy (Kotešová). 169. ŠTK kontumuje MFS 23.kola II. triedy Kamenná Poruba – Fačkov 3:0 a priznáva 3 body v prospech TJ Kamenná Poruba, podľa SP čl. 100 bod i. Súčasne žiada DK o potrestanie hráča Tomáša Hollého, 841128, kapitána mužstva Rastislava Galiu, 750908 a vedúceho mužstva Vladimíra Mišjaka pre neoprávnený štart hráča. 170. ŠTK kontumuje MFS II. triedy 22.kola Fačkov – Závodie 0:3 a priznáva 3 body v prospech TJ Závodie, podľa SP čl. 100, bod d. Súčasne žiada DK o potrestanie hráča Pavla Baránka 751202, kapitána mužstva Rastislava Galiu 750908, vedúceho mužstva Vladimíra Mišiaka a Ľuboša Galiu 770103. Po skončení súťaže budú TJ Fačkov odpočítané 3 body. 171. ŠTK kontumuje MFS I. triedy 22. kola Dlhé Pole – Trnové 3:0 a priznáva 3 body v prospech TJ Dlhé Pole, podľa SP, čl. 100, bod d. Súčasne žiada DK o potrestanie hráča Ľuboslava Malíka 800921, kapitána mužstva Jozefa Filu 760314, vedúceho mužstva Jaroslava Vrabca. Po skončení súťaže budú TJ Trnové odpočítané 3 body. 172. ŠTK predvoláva na zasadnutie dňa 10. 6. 2004 o 15.45 h. z MFS III. tr. sk. B 17. kola: Kolárovice – Petrovice HR Petra Podhradského, AR 1 Andreja Gábriša, za TJ Kolárovice kapitána mužstva Romana Dorušinca 800304, vedúceho mužstva Petra Čadu AP 212115, za TJ Petrovice kapitána mužstva Petra Adamíka 751108, vedúceho Jána Adamíka SE 882143. Účasť na zasadnutí je povinná pod následkom disciplinárnych opatrení. 173. ŠTK žiada DK o potrestanie hráča TJ Dlhé Pole Vladimíra Dzúrika 740620, hl. usporiadateľa Miroslava Štrbánika za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí ŠTK dňa 3. 6. 2004. 174. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané v dňoch 17. a 18. 6. 2004.
2. DK ObFZ
*predseda Milan Meliš, zasadnutie
3. 6. 2004, zápisnica č. 28
340. CHODELKA Jakub, 890404 – žiak, Lietava, 1 MFS N od 28. 5. 2004, DP príl. 1 4/a, zaplatiť 200 + 200 Sk. 341. DUBOVEC Michal, 890814 – žiak, Turie, 3 MFS N od 28. 5. 2004, DP príl. 1 3/b, zaplatiť 200 + 200 Sk. 342. KOZÁK David, 891227, Turie – žiak, 3 MFS N od 28. 5. 2004, DP príl. 1 2/b, zaplatiť 200 + 200 Sk. 343. DK trestá TJ Turie- žiaci pokarhaním a peňažnou pokutou 400 Sk za nešportové správanie funkcionárov, svojvoľné opustenie hracej plochy družstvom žiakov. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 344. OVČÍK Marek, 880820 – dorast, Veľké Rovné, 1 MFS N od 28. 5. 2004, DP príl. 1 5/a. 345. MANDÚCH Peter, 790611, Hôrky, 1 MFS N od 28. 5. 2004, DP príl. 1 5/a, zaplatiť 200 + 200 Sk. 346. KOVÁČ Peter, 840301, Stráža, 1 MFS N od 28. 5. 2004, DP príl. 1 5/a, zaplatiť 200 + 200 Sk. 347. Zastavenie činnosti N od 4. 6. 2004 za 4 ŽK: LAŠ Michal, 810114, Višňové, zaplatiť 200 Sk, HLOŽNÝ Štefan, 811114, Divinka, zaplatiť 200 Sk. 348. Žiadosť o odpustenie trestu, resp. zmenu trestu: TRNOVEC Miroslav, 730717, Kotrčina Lúčka, zmena trestu na 1 MFS P od 4. 6. do 3. 9. 2004, DP, príl. 31/2. 349. GABRIŠ Andrej R, 1 mesiac P od 4. 6. do 31. 12. 2004, DP príl. 3, bod 5, zaplatiť 200 Sk. 350. BENKO Jakub, 910515 – žiak, Bytčica, 1 MFS N od 31. 5. 2004, DP príl. 1 4/a. 351. KRUTEK Andrej, 910303 – žiak, Kamenná Poruba, 2 MFS P od 31. 5. 2004, DP príl. 1 4/a, zaplatiť 200 Sk. 352. MALÍK Ľuboslav, Trnové, 800921, 10 mesiacov N od 28. 5. 2004, DP príl. 1 6 3/b, zaplatiť 200 Sk. 353. DK trestá TJ Trnové peňažnou pokutou 5 000 Sk a zastavením činnosti na 1 MFS N (inzultácia R), za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 354. DK trestá FK Fačkov peňažnou pokutou 5 000 Sk a zastavením činnosti na 1 MFS N DP príl. 2 1/d, zaplatiť poplatok 300 Sk. 355. DK trestá FK Fačkov peňažnou pokutou 1 000 Sk a uzatvorením ihriska na 1 MFS N od 4. 6. 2004, DP príl. 2 1/b, zaplatiť poplatok 300 Sk. DK nariaďuje odohrať MFS minimálne 15 km od vlastného ihriska, zvýšenie usporiadateľskej služby na 10 členov. 356. DK nariaďuje FK Fačkov nahlásiť na sekretariát ObFZ 4. 6. 2004 do 12.00 h. náhradnú hraciu plochu na NFS Fačkov – Horný Hričov. 357. SKOTNICKÝ Ľubomír, R, DK trestá zastavením výkonu funkcie na 2 MFS N od 4. 6. 2004. DP príl. 3, bod 2. Zaplatiť 200 Sk. 358. SEDLIAČEK Roman, R, DK trestá pokarhaním. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 359. CHABADA Miroslav, R, DK trestá zákazom výkonu funkcie na 1 mesiac N od 4. 6. 2004, za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 360. FILO Jozef, Trnové, 760314, zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva do 31. 12. 2004, DP príl. 1, bod 10. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 361. HOLLÝ Tomáš, Fačkov, 841128, 4 MFS P od 4. 6. do 3. 9. 2004, DP príl.1 9 1/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 362. MIŠIAK Vladimír, Fačkov, zákaz výkonu funkcie vedúceho mužstva na 3 mesiace N od 4. 6. 2004, DP príl. 1 2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 363. GALIA Rastislav, Fačkov, 750908, zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva na 3 mesiace N od 4. 6. 2004, DP 1 2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 364. GALIA Ľuboš, Fačkov, 770103, 3 MFS N od 4. 6. 2004, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 365. BARÁNEK Pavol, Fačkov, 751202, 10 mesiacov N od 4. 6. 2004, DP príl. 1 6 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 366. DK trestá FK Dlhé Pole peňažnou pokutou 600 Sk (neospravedlnená neúčasť na zasadnutí ŠTK) DP príl. 2, bod 6. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 367. CHLEBEK Ján, Zástranie – dorast, 880518, 4 MFS P od 4. 6. do 3. 9. 2004, DP príl. 1 1/b, za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 368. BABULIAK Juraj, Zástranie – dorast, 870917, zákaz výkonu funkcie kapitána družstva na 3 mesiace N od 4. 6. 2004, DP príl. 1 2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 369. HRUŠKA Anton, Zástranie – dorast, zákaz výkonu funkcie vedúceho družstva na 3 mesiace N od 4. 6. 2004, DP príl. 1 2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 370. DK na návrh KM trestá FK Turie – dorast peňažnou pokutou 400 Sk (neospravedlnená neúčasť na MFS), DP príl. 2 2/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.
3. KM ObFZ
*predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 2. 6. 2004, zápisnica č. 29
267. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných dňa 26. 5., 29. 5. a 30. 5. 2004. 268. KM kontumuje MFS st. žiakov Turie – Bánová na 0:3 a priznáva 3 body v prospech TJ Bánová podľa SP čl. 100, bod c/. 269. KM žiada DK o potrestanie družstva st. žiakov TJ Turie. 270. KM kontumuje MFS dorastu II. tr. Považský Chlmec – Zástranie na 3:0 a priznáva 3 body v prospech Považského Chlmca, podľa SP čl. 100, bod i/. 271. KM žiada DK o potrestanie kapitána družstva TJ Zástranie Babuliaka Juraja, 870917 a Antona Hrušku, Zástranie 92, za neoprávnený štart hráča Jána Chlebeka, 880518. 272. KM kontumuje MFS dorastu I. triedy Kotešová – Turie na 3:0 a priznáva 3 body v prospech TJ Kotešová, podľa SP, čl.100, písm. b/. 273. KM žiada DK o potrestanie TJ Turie – dorast za neospravedlnenú neúčasť na MFS. 274. KM žiada TJ Bánová o nahlásenie výsledku MFS Bánová – Rajec (SŽ a MŽ). 275. KM nariaďuje odohrať MFS st. žiakov Turie – Predmier dňa 15. 8. 2004 o 17.00 h. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS. 276. KM odstupuje HK nevyplatené náležitosti R Romana Martinca (Turie – Predmier).
Sekretariát ObFZ
- upozorňujeme FK, že v týždni od 7. 6 do 11. 6. budú rozposielané prihlášky FK do futbalových súťaží ObFZ ročníka 2004/2005. Riadne vyplnenú prihlášku spolu s dokladom o uhradení súťažného vkladu je potrebné poslať najneskôr do 30. júna 2004. Upozorňujeme FK, že po tomto termíne už nebudú prijaté žiadne prihlášky (týka sa to aj súťaží mládeže). Do tohto termínu musia mať FK vyrovnané všetky pohľadávky vzájomné, ako aj voči ObFZ.
- predpokladaný termín konania aktívu ŠTK – vyhodnotenie ročníka 2003/2004 ako aj žrebovanie ročníka 2004/2005 je 9. júl 2004. Miesto a presný termín budú zverejnené v úradnej správe.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia!
Proti rozhodnutiam uvedeným v nej je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič
 2. Kia prechádza transformáciou, vo vrecku má aj Guinnessov rekord
 3. Kedysi rádio, dnes mozog auta. Poznáte históriu infotainmentu?
 4. Vlastný zlatý poklad môže byť dobrou ochranou pred infláciou
 5. Poznáme finalistov Office roka 2020
 6. Jar je vo vzduchu. Alergie tiež
 7. Slováci sú rekordéri, majú aj 20 vernostných programov súčasne
 8. Bolesti kĺbov po Corone? Zbystrite pozornosť!
 9. Neviete kam tento rok na bezpečnú dovolenku k moru?
 10. Prešovská spoločnosť MAXECO sa presadila na medzinárodnom trhu
 1. Slováci sú rekordéri, majú aj 20 vernostných programov súčasne
 2. Po celý rok ako na dovolenke. Tak sa žije v Čerešniach
 3. Bolesti kĺbov po Corone? Zbystrite pozornosť!
 4. Goji: bobule šťastia pomáhajú proti depresii
 5. Poznáme finalistov Office roka 2020
 6. Neviete kam tento rok na bezpečnú dovolenku k moru?
 7. Jar je vo vzduchu. Alergie tiež
 8. Kia prechádza transformáciou, vo vrecku má aj Guinnessov rekord
 9. SodaStream na Slovensku predstavuje príchute nápojov od PEPSI
 10. V blízkosti Prezidentského paláca je na predaj 37 apartmánov
 1. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič 52 137
 2. Slovákom hrozia malé dôchodky. V čom je problém? 22 162
 3. Zo žraloka rybka. Ako sa rozpadlo impérium Maria Hoffmanna? 20 934
 4. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko 18 433
 5. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest 14 009
 6. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 11 222
 7. Veľkonočné inšpirácie, rozhovor so Zuzanou Šebovou 9 499
 8. Ako zasiahnu zmeny vo svete pneumatík bežných vodičov? 8 809
 9. Pomoc z prírody pri infekcii covid-19 8 703
 10. Plánujete dovolenku na leto? Toto sú najkrajšie pláže Turecka 8 379
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Ilustračné foto.

Spišiaci vyhrali futbalovo 1:0.

7 h

Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

15 h
Ilustračné foto.

Vlci hrali výborne počas celého stretnutia.

12. apr

Diskusiu vysielame v stredu 14. apríla od 10. hodiny.

9. apr

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Obávame sa, že nám to trochu skomplikuje život, veď na poštu sme tu mnohí zvyknutí roky. Stačilo nasadnúť na bicykel a za pár minút ste všetko vybavili," povedala Ľubica Bartošová z Blažoviec.

19 h

Žilinčanom bude k dispozícii už len 12 mobilných odberných miest.

11. apr

Podmienkou je negatívny test.

12 h

Ak nevlastníte rodinný dom a žijete v činžiaku, legálne môžete v rámci Trnavy grilovať v Kamennom mlyne, na Štrkoch a na Linčianskej.

10 h

Už ste čítali?