Sobota, 12. jún, 2021 | Meniny má ZlatkoKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v obci Lietavská Svinná-Babkov

Dedinka skrytá v tieni Strážovských vrchov a pod Lietavským hradom. Nenápadná, ako mnoho iných dedín v našom kraji. Na jednej strane malé drevené domčeky, na druhej nové, výstavné vilky.

Dedinka s bohatým dedičstvom svojich predkov a prekrásnou prírodou - Lietavská Svinná-Babkov. A na jej čele starostka Jaroslava Sedliaková.


Mám zlý pocit z toho, keď nerobím veci dôkladne


 Po prvýkrát vás zvolili za starostku v máji 1998 v doplňovacích voľbách. O pol roka neskôr, v riadnych voľbách druhýkrát. Bolo ťažké nastúpiť do rozbehnutého vlaku? Určite to bolo ťažké, mala som však uľahčenú úlohu v tom, že som už na obecnom úrade robila a väčšinu problematiky som poznala. Robila som dane a stavebné veci. S akými predsavzatiami ste v novembri 1998 kandidovali na funkciu starostky obce? Bolo to zaujímavé. Môj predchodca Ľudvík Weck, s ktorým sme sa v roku 1997 s nesmiernym zármutkom navždy rozlúčili, bol veľmi zlatý človek. Bol múdry a vedel, že raz bude potrebovať nástupcu. A bez toho, že by vedel, že je chorý, prijal ma na úrad, začal ma vychovávať ako svojho nástupcu. Jemu vďačím za to, že keď k tomu naozaj došlo, bola som už na takých 80 percent na túto funkciu pripravená. Ale aj tak som dlho uvažovala, či mám kandidatúru prijať. Nakoniec ma asi najviac ovplyvnila veľká dôvera predchádzajúceho starostu a tie roky, čo ma učil. V prvom rade som chcela dokončiť plynofikáciu, ktorú začal bývalý starosta a pre nedostatok finančných prostriedkov s ňou skončil v roku 1996. Trvalo nám to dlho, ale plynofikáciu máme konečne v suchu, posledné vetvy v Babkove sme dokončili vlani v novembri. Iste to nebol jediný bod vášho volebného programu? Určite nie, ale bol najdôležitejší, pretože do tejto obce nikto nepríde postaviť priemyselný závod ani nič podobného. Môžeme byť živí iba z cestovného ruchu. Ak ho budeme chcieť rozvíjať, v prvom rade budeme potrebovať čistý vzduch a zdravé životné prostredie. A samozrejme, rozvinutú infraštruktúru, aby sme pritiahli ďalších podnikateľov, ktorí budú v tejto oblasti podnikať. A preto je dobudovanie infraštruktúry naším prvoradým cieľom. Sú nejaké prvé lastovičky? Cestovný ruch, to je široký pojem. Turisti našu obec navštevujú stále, pretože má naozaj krásne okolie a láka ich aj Lietavský hrad. Aby sme ich prilákali ešte viac, musia tu mať možnosť najesť sa, prespať, prípadne ďalšie veci, ktoré by ich mohli zaujímať. Tu im musíme vytvoriť podmienky. Potrebovali by sme rozšíriť služby, ale to už je záležitosť našich ľudí, aby sa chopili príležitostí a obec im bude pri tom nápomocná. Keď začnú podnikať v cestovnom ruchu, budú sa mať lepšie a lepšie sa bude mať i obec. Zatiaľ je tu jeden penzión, privítali by sme aj ďalšie. Do konca volebného obdobia sú ešte viac ako dva roky. Čo by ste ešte chceli za ten čas stihnúť? Niektoré veci som už spomínala, ale v najbližšom období sa budeme venovať opravám ciest po plynofikácii, to nám zhltne všetky finančné prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Chceme pripraviť projekt na získanie prostriedkov z eurofondov na rekonštrukciu strechy základnej školy a ďalších obecných budov. Budeme sa snažiť získať prostriedky na výstavbu domu smútku v časti Lhotka. Čaká nás budovanie inžinierskych sietí v lokalite Záhlodčie pre individuálnu bytovú výstavbu.

Skryť Vypnúť reklamu

O nepredvídaných udalostiach


"Pokiaľ sa v nejakej obci stane niečo nepredvídané, vznikajú veľké problémy. Len preto, že finančné možnosti obcí sú viac ako obmedzené," tvrdí starostka obce Lietavská Svinná-Babkov Jaroslava Sedliaková. Vie, o čom hovorí. 17. mar- ca zaregistrovali v časti Babkov zosuv svahu. Okamžite informovali plynárov, pretože svahom viedlo plynové potrubie, a Obvodný úrad - odbor krízového riadenia v Žiline. O týždeň neskôr zvolali krízový štáb obce, o deň neskôr bola vyhlásená mimoriadna situácia, pretože hrozilo, že svah sa zosunie do potoka a spôsobí záplavu. Bezprostredne začali aj s potrebnými prieskumami. "Definitívna stabilizácia svahu by stála 2,5 milióna korún. Preto bola navrhnutá dočasná stabilizácia ako súhrn opatrení, ktoré zabránia tomu, aby sa poškodil plynovod a komunikácia. Tieto sme začali realizovať ihneď po vyhodnotení prieskumov. Momentálne sme dokončili mikropilotáž a postavili oporný múr. Po dozretí betónu sa urobí násyp z nepriepustného materiálu. Potom bude ohrozená komunikácia bezpečná," skonštatovala starostka obce Jaroslava Sedliaková. O finančné prostriedky na definitívnu stabilizáciu svahu obce požiadala obec prostredníctvom OÚ v Žiline ministerstvo financií.

Skryť Vypnúť reklamu

Peripetie s erbom


Erb obce Lietavská Svinná-Babkov je úplne nový. Heraldická komisia ho schválila len 14. januára tohto roku. História jeho vzniku je viac ako zaujímavá. "Keď som sa stala starostkou, začali sme zháňať podklady. Boli sme totiž jednou z posledných obcí v regióne, ktorá nemala vlastný erb. Naša obec sa skladá z troch, kedysi samostatných obcí - Lietavská Svinná, Babkov a Kňazova Lehota. V archívoch sme našli tri rôzne pečate. Na jednej bol diviak (Lietavská Svinná), na druhej ženská postava s klasom (Babkov) a na tretej jeleň (Kňazova Lehota). Chceli sme, aby nový erb niesol všetky tri symboly, aby sme zachovali historické znaky. Heraldici však majú svoje zásady, a tak začal boj o konečnú podobu erbu, ktorý v podstate trval až do konca minulého roku," rozpráva históriu vzniku erbu Jaroslava Sedliaková. Podarilo sa im presadiť aspoň to, že na erbe zostali historické znaky Liet. Svinnej aj Babkova. Sú to približne rovnocenné obce, čo sa týka počtu obyvateľov.

Skryť Vypnúť reklamu

 Hasiči s osemdesiatročnou tradíciou


Už 80 rokov funguje v Lietavskej Svinnej hasičský zbor. Jeho založenie predchádzali dva veľké a niekoľko menších požiarov. V roku 1911 padla ohňu za obeť celá ľavá strana dediny pod Snohom. Ďalší veľký požiar zachvátil v roku 1917 pravú stranu horného konca, zvanú Uríkovská časť. Vtedy sa našli ľudia, ktorí sa rozhodli čeliť živelným pohromám. V roku 1924 sa zišla skupinka mužov, ktorí pod vedením richtára Karola Štefánika založili v obci prvý hasičský zbor. Prežil časy dobré i zlé, jeho radmi prešli desiatky obyvateľov Lietavskej Svinnej. Pred desiatimi rokmi sa splnila veľká túžba hasičov, pri oslavách 70. výročia DHZ bola posvätená nová budova požiarnej zbrojnice. Dnes má zbor 45 členov, jeho predsedom je Milan Gažúr, tajomníkom Milan Grečnár a veliteľom Otto Dolinajec. "V sobotu 26. júna sme začali oslavu 80. výročia spoločným námetovým cvičením s hasičmi z Lietavskej Lúčky a Podhoria. Potom sa uskutočnila slávnostná schôdza, na ktorú prišiel i prezident DPO SR Jozef Minárik spolu s predstaviteľmi krajského a okresného výboru DPO. Udeľovali sa na nej aj ocenenia pre tých najvernejších," dozvedeli sme sa od Milana Gažúra. Neprezradil nám však, že sám je od mája nositeľom najvyššieho vyznamenania DPO SR Za mimoriadne zásluhy. O práci hasičov sa pochvalne vyjadrila aj starostka obce Jaroslava Sedliaková. "Je to v podstate jediná spoločenská organizácia v obci, na hasičov sa môžem vždy stopercentne spoľahnúť. Svoje povinnosti si plnia aj v oblasti protipožiarnej prevencie i represie. Treba spomenúť aj ich prácu s deťmi a mladými. Deti vôbec majú k našim hasičom vrelý vzťah. Každý rok pre nich pripravujú veľký športovo-hasičský deň, ktorým zároveň oslavujú sviatok sv. Floriána i MDD."


Každé dvere sa raz musia otvoriť


Varín - Deň osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o Varíne si zvolila na svoju prezentáciu aj skupina zrakovo postihnutých mladých ľudí ako vyvrcholenie projektu 2RE (čítaj dvere). "Tento projekt vznikol vďaka Nadácii pre deti Slovenska, s finančnou podporou Holandského kráľovstva, prostredníctvom MATRA programu. Od januára do júna sa pravidelne stretávalo 20 mladých, zrakovo postihnutých ľudí. Desať u nich v Bratislave a desať v Levoči. Aby sa obe regionálne skupiny lepšie spoznali, trikrát sme sa stretli na polceste, v rekreačnom stredisku vo Varíne," zoznámil nás s projektom jeden z jeho vedúcich, Roman Martinovič. To posledné vyšlo práve na deň osláv. A tak podvečer zaznel v miestnom kostolíku koncert v podaní amatérskych spevákov pretkaný básňami v interpretácii zrakovo postihnutých mládežníkov a obohatený aj štipkou humoru, ktorú pridal nevidiaci Ferko Olle. Pred kostolom bola pripravená výstava predmetov, ktoré nevidiacim uľahčujú život (slepecký písací stroj, hmatové hodinky, hovoriaci počítač), ale aj takých, ktoré im ho spríjemňujú (hmatové Človeče, nehnevaj sa, či karty označené reliéfnym bodovým písmom). Mnohí využili možnosť prejsť s klapkami na očiach vytýčenú trasu s pomocou bielej paličky. Zážitkom bola aj jazda na tandemovom bicykli, pričom mal zadný jazdec zaviazané oči. Tí, čo "prežili", si mohli za odmenu pozrieť umelú očnú protézu. "Program, ktorí sme absolvovali počas projektu, smeroval k tomu, aby sme sa mohli lepšie začleniť medzi zdravých rovesníkov," povedal nevidiaci účastník projektu, 19-ročný Michal Tkáčik z Nitry. Lenka Završanová z Radôstky (18) dodala: "Robili sme rôzne hry a aktivity, pri ktorých sme trénovali komunikáciu, odvahu, poznávali sme samých seba, ale aj svoje okolie. Pre život sme sa naučili veľa užitočných vecí. Takých, ktoré sa zídu azda každému, kto chce na tomto svete bez úrazu prežiť." Nevidiaci sa zhodujú v tom, že pri svojej ceste životom sa často stretávajú s ľudskou inetoleranciou a s obavami pred ich zdanlivou inakosťou. Nie sú ojedinelé ani názory, prečo nesedia v levočských ústavoch, prečo vôbec vychádzajú na ulicu a podobne. A práve nespokojnosť s týmto stavom priviedla mladých nadšencov k rozhodnutiu, usporiadať na konci úspešného tréningu života osvetovú akciu, ktorá by ostatným priblížila skutočný život nevidiaceho človeka. Pestrý, plný humoru, hudby, športu, práce, lásky i nenávisti, proste taký, aký prežívajú všedci ľudia s postihnutím či bez neho. "Zrakáči" si vo Varíne aspoň trochu pootvorili tie pomyselné 2RE, ktoré rozdeľujú náš a ich svet.


Nový právny subjekt Ani Lietavskú Svinnú-Babkov neobišli problémy, ktoré súvisia s reformou školstva. V obci je základná škola s ročníkmi 1. - 4. a dve materské školy. Do školy chodí asi sto detí, do oboch materských škôl asi polovica. Vedenie obce dlho hľadalo riešenie, a zdá sa, že ho našlo. "Od septembra vznikne v obci nový právny subjekt Základná škola s Materskou školou, jeho súčasťou bude aj školská jedáleň a školský klub detí. Týmto spojením by sme chceli dosiahnuť zefektívnenie prevádzky a tým získať dostatok finančných prostriedkov aj pre obe materské školy," vysvetlila nám starostka Jaroslava Sedliaková. Staršie deti chodia do školy do Lietavskej Lúčky.


Hasiči s ocenením Pri príležitosti osláv 80. výročia vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v Lietavskej Svinnej sa udeľovali aj ocenenia. Medailu za vernosť dostali: 10 rokov: Blažej Barčiak. 20 rokov: Ján Ďurkovský, Adolf Melišík, Milan Grečnár, Stanislav Grečnár, Stano Hahovský, Anton Jamečný, Stano Jamečný, Ján Kasák, Zdeno Kasák, František Šmehýl. 30 rokov: Ján Babčiansky, Jozef Dolinajec, Martin Polko, Anton Barčiak, Otto Dolinajec, František Štefánik, Štefan Polko, Peter Kasák. 40 rokov: Rudolf Babčiansky, Jaroslav Gažúr, Bohumil Jamečný, Zdeno Jamečný, Viliam Majerčin, Otto Štefánik, Blažej Barčiak, Milan Dorica, Jaroslav Barčiak. 50 rokov: Vincent Dolinajec, Milan Gažúr, Václav Jamečný, Tomáš Štefánik. Za zásluhy: Otto Dolinajec, Milan Grečnár. Za príkladnú prácu: DHZ Lietavská Svinná, Boris Barčiak, Ján Ďurkovský, Peter Kasák, Peter Makuka. Ďakovný list Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Žilina: Ján Dolinajec, Viliam Majerčin, Ivan Rybár, Jaroslava Sedliaková, Anna Drncová.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 3. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 4. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány?
 5. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 6. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie
 7. Od zmesi plynov po sofistikovanú kvapalinu
 8. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov
 9. Počuli ste už o zelenej hypotéke? Ušetríte s ňou až trikrát
 10. Tipy a triky na spracovanie letného ovocia
 1. Ako kedysi vyzerali bratislavské mýta? Bol tam cintorín aj sady
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 3. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 4. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 5. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány?
 6. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 7. Prešovský McDonald’s podržal zamestnancov počas pandémie
 8. Hrajte futbal ako Valábik! Lopty rozdáva po celom Slovensku
 9. Medzi zateplením minerálnou vlnou a PUR penou sú veľké rozdiely
 10. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie
 1. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 9 833
 2. Dnes ma živí instagram, hovorí bývalá tanečníčka Katarína Jakeš 8 886
 3. Počuli ste už o zelenej hypotéke? Ušetríte s ňou až trikrát 8 495
 4. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 8 186
 5. Osem výnimočných slovenských hotelov pre zaslúžený odpočinok 7 816
 6. Tostov palác - moderné bývanie s atmosférou historických Košíc 7 646
 7. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 7 630
 8. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 7 189
 9. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 7 126
 10. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 6 949
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Tréner MŠK Žilina Pavol Staňo.

Rozhovor s trénerom šošonov o nedávno skončenej sezóne.


5 h
Marek Adamov si počas mesiac trvajúcej cesty za nezávislou kultúrou urobil obraz nielen o jej stave a ambíciách, ale aj o problémoch kultúrnych centier.

Tridsaťdňový cyklovýlet Mareka Adamova je správou o stave nezávislej kultúry.


10 h
Ilustračná foto.

Piata liga sa rozbehne dohrávkami už o týždeň.


11. jún

Podujatie organizuje oddelenie pre vedu a výskum Žilinskej univerzity v Žiline od roku 1995.


11. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na mieste nehody zasahoval vrtuľník.


TASR 13 h

Aj keď na Slovensku sú takmer všetky pavúky jedovaté, stepník patrí k tým s prudším jedom. Odborníčka však ubezpečuje, že stretnúť takéhoto pavúka je pomerne vzácne a rovnako vzácne je aj to, žeby človeka uštipol. Pri pohryznutí nedôjde k ohrozeniu života.


11. jún

Minister povedal, že za istých okolností bude možné čerpať zdroje z plánu obnovy historických verejných budov. Podľa jedného z variantov mala byť pôvodná historická budova zbúraná.


11. jún

Pacientom sa výrazne zlepšil stav a viditeľne schudli.


11. jún

Už ste čítali?