Piatok, 25. jún, 2021 | Meniny má TadeášKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 7 OBFZ ŽILINA

1. ŠTK ObFZ *predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 26. 8. 2004, zápisnica č. 5 25. ŠTK schvaľuje výsledky MFS 3. kola I. a II. triedy hrané dňa 21. a 22. 8.2004:

1. ŠTK ObFZ
*predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 26. 8. 2004, zápisnica č. 5
25. ŠTK schvaľuje výsledky MFS 3. kola I. a II. triedy hrané dňa 21. a 22. 8.2004: I. trieda: Raj. Teplice-Konská – Zbyňov 2:1, Zádubnie – Bytčica 3:3, Kotešová – Turie 3:2, Dlhé Pole – Rašov 3:2, Závodie – Nezb. Lúčka 0:0, Bánová B-Brezany – Višňové 3:3. II. trieda: Terchová – Divinka 3:2, Stránske – Súľov 2:1, Pov. Chlmec – Štiavnik 4:3, Kotrč. Lúčka – Kamenná Poruba 1:1, Podhorie – Horný Hričov 3:2, Krasňany – Fačkov 2:3. III. tr. sk.A: Zástranie – Dolná Tižina 1:2, Mojš – Nededza 5:5, Veľká Čierna – Kunerad 0:4, Brodno – Gbeľany 2:0.
III. tr. sk.B: Jablonové – Veľké Rovné 6:1, Kolárovice – Svederník 4:0, Hliník – Ovčiarsko 1:2, Petrovice – Divina 0:1.
26. ŠTK predvoláva na zasadnutie 2. 9. 2004 o 16.00 h. z MFS I. kola III. tr. sk.A Zádubnie B - Bitarová HR Jaroslav Súkeník, AR Maroš Krupík, za Zádubnie B: Štefan Frátrik, 760901, kapitán Miroslav Hošták, 770202, za TJ Bitarová: kapitán Jozef Labuda, 790505. TJ Bitarová zabezpečí dostavenie sa svedkov na zasadnutie ŠTK. Účasť na zasadnutí je povinná, pod následkom disciplinárneho pokračovania. 27. ŠTK nariaďuje TJ Terchová zabezpečiť počas domácich MFS samostatnú kabínu pre rozhdcov – do 10. 9. 2004. 28. ŠTK nariaďuje TJ Hliník zabezpečiť súvislú ohradu okolo celého ihriska do 17. 9. 2004. 29. ŠTK nariaďuje TJ Zádubnie zabezpečiť umyváreň pre hráčov a čistotu kabíny pre rozhodcov a hráčov hostí – do 3. 9. 2004. 30. ŠTK - MFS Zádubnie B – Bitarová je v riešení. 31. ŠTK upozorňuje TJ Kunerad na skorý príchod na MFS. 32. ŠTK predvoláva na zasadnutie 2. 9. 2004 o 15.00 h. DZ p. Vladimíra Krajčího. 33. ŠTK nariaďuje R, aby v prípade neskorého začiatku MFS uviedli dôvod a mužstvo, ktoré neskorý príchod spôsobilo. 34. ŠTK nariaďuje DZ, aby v prípade zistených nedostatkov (chýbajúce oplotenie, nevyhovujúce kabíny pre R a pod.) tieto konzultovali s R a aby nedostatky boli uvedené jednak v zápise R, ako aj v správe DZ. 35. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané v dňoch 4. a 5. 9. 2004. 36. ŠTK nariaďuje TJ Štiavnik zabezpečiť funkčné tabuľky na striedanie, podľa Rozpisu súťaží. 37. ŠTK žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisu z MFS II. triedy Lietava – Krasňany.
2. DK ObFZ
*predseda Milan Meliš, zasadnutie
26. 8. 2004, zápisnica č. 4
27. ĎURIŠ Peter, 760727, Bytčica, 3 MFS N od 27. 8. 2004, DP príl. 1 3/b. 28. GALIA Jozef, 660807, Fačkov, 3 MFS N 27. 8. 2004, DP príl. 1 3/b, zaplatiť 200 + 200 Sk. 29. BUŇO Peter, 681020, Zádubnie B, 3 MFS N od 27. 8.
2004, DP príl. 1 3/b, zaplatiť 200 + 200 Sk. 30. FRÁTRIK Štefan, 760901, Zádubnie B, 2 MFS N od 27 8. 2004, DP príl. 1 6-1/a, zaplatiť 200 + 200 Sk. 31. KAPER Michal. 841001, Divina, 2 MFS P od 27. 8. do 31. 12. 2004, DP príl. 1 5/a. 32. ŠEDIVÝ Tomáš, 816522, Veľké Rovné, 2 MFS P od 27. 8. do 31. 12. 2004, DP príl. 1 1/a. 33. ŠEDIVÝ Pavol, 780419, Veľké Rovné, zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva do 30. 6.
2005, DP čl. 11/1. Zaplatiť 200 Sk. 34. MORAVČÍK Milan, 861118, Trnové – dorast, 2 MFS P od 27. 8. do 31. 12. 2004, DP príl. 1 5/a. 35. ŠELIGA Milan, 900207, Teplička – žiak, 2 MFS P od 27. 8. do 31. 12. 2004, DP príl. 1 6-1/a. 36. MATÚŠ Matej, 861010, Horný Hričov – dorast, 1 MFS N od 27. 8. 2004, DP príl. 1 5/a, zaplatiť 200 + 200 Sk. 37. DK na návrh KM trestá FK Kunerad – dorast pokarhaním, DP príl. 2, bod 6. Zaplatiť 300 Sk. 38. DK trestá FK Bytčica – žiaci peňažnou pokutou 200 Sk, DP príl. 2 2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 39. DK na návrh KM trestá FK Trnové, Zádubnie, Divinka pokarhaním, podľa DP príl. 2, bod 6. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 40. DK trestá FK Hlboké pokarhaním a peňažnou pokutou 700 Sk. DK nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 8 členov. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.
3. KM ObFZ
*predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 25. 8. 2004 zápisnica č. 7
21. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dňoch 21. a 22. 8. 2004: Dorast I. trieda: Raj. Teplice-Konská – Mojš 0:2, Hôrky – Veľké Rovné 2:1, Kotešová – Turie 5:1, Terchová – Kunerad 14:0, Podhorie – Teplička 7:4, Dlhé Pole – Višňové 2:2, Hrabové – Trnové 6:1.
Dorast II. trieda: Zástranie – Dolná Tižina 0:6, Zádubnie – Petrovice 0:5, Krasňany – Horný Hričov 2:4, Nededza – Gbeľany 2:5. I. trieda SŽ a MŽ skupina A: Raj. Teplice – Stráňavy 1:2 a 1:2, Bytčica – Rosina 2:1 a 0:3 kont., MŠK Žilina D – Višňové 2:4, a 8:0, Bánová – Liet. Lúčka 3:0 a 2:0, Kamenná Poruba – Zbyňov 5:0 a 14:0. I. trieda SŽ a MŽ, skupina B: Belá B – Teplička 3:1 a 3:2, Dlhé Pole – Predmier 2:1 a neodohraté, Krasňany – Štiavnik 0:10 a 0:0. II. trieda skupina A: Babkov – Turie 6:3, Ďurčiná – Hôrky 4:2, Stránske – Jasenové 4:2,
Fačkov - Dolný Hričov 0:8, Lietava – Liet. Svinná 3:7. II. trieda skupina B: Mojš – Trnové 1:5, Zádubnie – Dolná Tižina 7:0 Nededza – Nezb. Lúčka 6:0,
Brodno – Gbeľany 0:12, Brezany – Kotrč. Lúčka 0:4. II. trieda skupina C: Jablonové – Súľov 0:0, Divinka – Rašov 1:2,
Kotešová – Hrič. Podhradie 6:0, Petrovice – Bitarová 13:1, Hrabové – Hlboké 1:1. 22. KM upresňuje bod č. 18, ÚS č. 6 – schvaľuje žiadosť TJ Tatran Bytčica a nariaďuje odohrať MFS 2.kola SŽ a MŽ I. trieda sk.A medzi Višňové – Bytčica dňa 8. 9. 2004 o 15.00 a 17.00 h. 23. KM schvaľuje žiadosť Iskra Liet. Svinná a nariaďuje odohrať MFS 2. kola žiakov II. tr. Turie – Liet. Svinná dňa 1. 9.
2004 o 17.00 h. a súčasne žiada KR o delegovanie R na toto stretnutie. 24. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS I. tr. MŽ sk. B: Belá B – Teplička, Dlhé Pole - Predmier a II. tr. sk.B: Mojš – Trnové a Brodno – Gbeľany. 25. KM žiada DK o potrestanie TJ Kunerad – dorast, za neskorý príchod na MFS 22. 8. 2004 (Terchová – Kunerad). 26. KM kontumuje MFS 3. kola I. tr. SŽ a MŽ sk. A Bytčica – Rosina na 0:3 a priznáva 3 body v prospech OŠK Rosina, podľa SP, čl. 100, bod b. 27. KM žiada DK o potrestanie TJ Tatran Bytčica za neospravedlnenú neúčasť na MFS. 28. KM žiada DK o potrestanie za neúčasť na zasadnutí KM TJ Trnové, Zádubnie, Divinka. 29. KM predvoláva na zasadnutie dňa 2. 9. 2004 o 15.30 h. – TJ Trnové (dorast, žiaci), Zádubnie (žiaci), Divinka (žiaci) - menovaní predložia súpisky 2x a ŽP.
4. RMK ObFZ
*predseda Alexander Panáček,
zasadnutie 25. 8. 2004.
RMK upozorňuje FK na niektoré dôležité podmienky pri predkladaní prestupov, resp. HP: - poplatok za prestup, resp. hosťovanie musí byť uhradený výhradne poštovou poukážkou na účet ObFZ v termíne 1. - 6. v mesiaci,
- riadne podľa predtlače vyplnený prestupový lístok, s vyznačením, či sa jedná o prestup, alebo hosťovanie, potvrdený dvomi funkcionármi materského klubu ako aj nového klubu. Mená funkcionárov musia byť na prestupovom lístku napísané čitateľne, s uvedením funkcie + podpis. Pri hosťovaním je minimálna doba u mládeže 12 mesiacov, u dospelých 6 mesiacov. Ak sa prestup, resp. hosťovanie podáva bez súhlasu materského FK, jeden lístok sa posiela materskému klubu, druhý na RMK ObFZ spolu s podacím lístkom od doporučenej zásielky (novému klubu).
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe je potrebné uhradiť do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!(mg)

Skryť Vypnúť reklamu

Zápisnica Komisie Rozhodcov
20. KR oznamuje, že v prípade dostatočného záujmu zorganizuje mimoriad-
ne školenie rozhodcov predovšetkým pre FK uvedené v bode 12, ale aj pre ostatných záujemcov v mesiaci septembri 2004. Vyzývame predovšetkým FK v okolí Bytče, aby prihlásili na školenie svojich kandidátov vzhľadom na nedostatočný počet rozhodcov z tejto oblasti.
21. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 2. 9. 2004 o 16.30 rozhodcov: M. Chabada, K. Červená, T. Paňák, T. Wojčík. 22. KR prijala ospravedlnenie rozhodcu: Ľ. Sklenár. 23. KR prijala uzavreté zmluvy rozhodcov: Ľ. Sklenár (Strečno), I. Hruboš (V. Čierna). 24. KR žiada o predloženie podacích lístkov o odoslaní zápisov na zasadnutie dňa 2. 9. 2004 pod následkom disciplinárneho konania: V. Dubovec (Lietava – H. Podhradie), I. Krajíček (Belá – Teplička –Ž/), P. Beniač (D. Pole- Predmier – Ž), I. Krajíček (Mojš – Trnové – Ž), P. Beniač (Brodno – Gbeľany). 25. KR pozastavuje delegovanie M. Chabadovi.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Česi pod Tatrami šijú tričká, na ktorých nie je vidieť pot
 2. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 3. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 4. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 5. Pôžička s výraznou zľavou z úroku? Vieme, kde ju nájdete
 6. Desať najkrajších pláží na Korfu
 7. Vážení poslanci, to naozaj?
 8. Viete, prečo by nás mala zaujímať ochrana biodiverzity?
 9. Stiahnite si stovky e-kníh
 10. Recyklovať PET fľaše a plechovky môžu už aj obyvatelia Krupiny
 1. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 2. Najnovšie dezinfekčné prostriedky
 3. Desať najkrajších pláží na Korfu
 4. Úspešná budúcnosť začína štúdiom na FMMR TUKE
 5. Vážení poslanci, to naozaj?
 6. V 95-tom sme netušili, že dnes budú naše prístroje zachraňovať
 7. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 8. Pôžička s výraznou zľavou z úroku? Vieme, kde ju nájdete
 9. Vážení poslanci, to naozaj?
 10. Koniec čakania na kuriéra
 1. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 6 494
 2. Stiahnite si stovky e-kníh 6 142
 3. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 5 587
 4. Vážení poslanci, to naozaj? 4 961
 5. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 4 304
 6. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania 3 907
 7. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou 3 691
 8. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 3 474
 9. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli 3 085
 10. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto 3 071
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Takto vyzeral Stredoveký deň po minulé roky.

Program Žilinského kultúrneho leta štartuje už vo štvrtok 1. júla.


2 h
Radí expert Lukáš Majerčák zo spoločnosti Intersport.

Radí expert Lukáš Majerčák zo spoločnosti Intersport.


6 h
Jakub Merešš v drese BK Pardubice.

Jakub Merešš má za sebou prvý zahraničný angažmán.


18 h

Päť sestier bolo vedením nemocnice zaradených do siene slávy.


22 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Tragická dopravná nehoda uzatvorila rýchlostnú cestu. Policajti pripomínajú, čo robiť, ak vás na diaľnici sklame auto.


a 1 ďalší 22. jún

Vodič pravdepodobne nedal prednosť autu, ktoré išlo po hlavnej ceste.


24. jún

Zástupcovia ministerstva aj poľovníkov tvrdia, že pomôcť môže radikálne zníženie stavov diviačej zveri.


23. jún

Predajňa bude po celý týždeň otvorená do 21. hodiny.


19 h

Už ste čítali?