Pondelok, 18. január, 2021 | Meniny má BohdanaKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 7 OBFZ ŽILINA

1. ŠTK ObFZ *predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 26. 8. 2004, zápisnica č. 5 25. ŠTK schvaľuje výsledky MFS 3. kola I. a II. triedy hrané dňa 21. a 22. 8.2004:

1. ŠTK ObFZ
*predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 26. 8. 2004, zápisnica č. 5
25. ŠTK schvaľuje výsledky MFS 3. kola I. a II. triedy hrané dňa 21. a 22. 8.2004: I. trieda: Raj. Teplice-Konská – Zbyňov 2:1, Zádubnie – Bytčica 3:3, Kotešová – Turie 3:2, Dlhé Pole – Rašov 3:2, Závodie – Nezb. Lúčka 0:0, Bánová B-Brezany – Višňové 3:3. II. trieda: Terchová – Divinka 3:2, Stránske – Súľov 2:1, Pov. Chlmec – Štiavnik 4:3, Kotrč. Lúčka – Kamenná Poruba 1:1, Podhorie – Horný Hričov 3:2, Krasňany – Fačkov 2:3. III. tr. sk.A: Zástranie – Dolná Tižina 1:2, Mojš – Nededza 5:5, Veľká Čierna – Kunerad 0:4, Brodno – Gbeľany 2:0.
III. tr. sk.B: Jablonové – Veľké Rovné 6:1, Kolárovice – Svederník 4:0, Hliník – Ovčiarsko 1:2, Petrovice – Divina 0:1.
26. ŠTK predvoláva na zasadnutie 2. 9. 2004 o 16.00 h. z MFS I. kola III. tr. sk.A Zádubnie B - Bitarová HR Jaroslav Súkeník, AR Maroš Krupík, za Zádubnie B: Štefan Frátrik, 760901, kapitán Miroslav Hošták, 770202, za TJ Bitarová: kapitán Jozef Labuda, 790505. TJ Bitarová zabezpečí dostavenie sa svedkov na zasadnutie ŠTK. Účasť na zasadnutí je povinná, pod následkom disciplinárneho pokračovania. 27. ŠTK nariaďuje TJ Terchová zabezpečiť počas domácich MFS samostatnú kabínu pre rozhdcov – do 10. 9. 2004. 28. ŠTK nariaďuje TJ Hliník zabezpečiť súvislú ohradu okolo celého ihriska do 17. 9. 2004. 29. ŠTK nariaďuje TJ Zádubnie zabezpečiť umyváreň pre hráčov a čistotu kabíny pre rozhodcov a hráčov hostí – do 3. 9. 2004. 30. ŠTK - MFS Zádubnie B – Bitarová je v riešení. 31. ŠTK upozorňuje TJ Kunerad na skorý príchod na MFS. 32. ŠTK predvoláva na zasadnutie 2. 9. 2004 o 15.00 h. DZ p. Vladimíra Krajčího. 33. ŠTK nariaďuje R, aby v prípade neskorého začiatku MFS uviedli dôvod a mužstvo, ktoré neskorý príchod spôsobilo. 34. ŠTK nariaďuje DZ, aby v prípade zistených nedostatkov (chýbajúce oplotenie, nevyhovujúce kabíny pre R a pod.) tieto konzultovali s R a aby nedostatky boli uvedené jednak v zápise R, ako aj v správe DZ. 35. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané v dňoch 4. a 5. 9. 2004. 36. ŠTK nariaďuje TJ Štiavnik zabezpečiť funkčné tabuľky na striedanie, podľa Rozpisu súťaží. 37. ŠTK žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisu z MFS II. triedy Lietava – Krasňany.
2. DK ObFZ
*predseda Milan Meliš, zasadnutie
26. 8. 2004, zápisnica č. 4
27. ĎURIŠ Peter, 760727, Bytčica, 3 MFS N od 27. 8. 2004, DP príl. 1 3/b. 28. GALIA Jozef, 660807, Fačkov, 3 MFS N 27. 8. 2004, DP príl. 1 3/b, zaplatiť 200 + 200 Sk. 29. BUŇO Peter, 681020, Zádubnie B, 3 MFS N od 27. 8.
2004, DP príl. 1 3/b, zaplatiť 200 + 200 Sk. 30. FRÁTRIK Štefan, 760901, Zádubnie B, 2 MFS N od 27 8. 2004, DP príl. 1 6-1/a, zaplatiť 200 + 200 Sk. 31. KAPER Michal. 841001, Divina, 2 MFS P od 27. 8. do 31. 12. 2004, DP príl. 1 5/a. 32. ŠEDIVÝ Tomáš, 816522, Veľké Rovné, 2 MFS P od 27. 8. do 31. 12. 2004, DP príl. 1 1/a. 33. ŠEDIVÝ Pavol, 780419, Veľké Rovné, zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva do 30. 6.
2005, DP čl. 11/1. Zaplatiť 200 Sk. 34. MORAVČÍK Milan, 861118, Trnové – dorast, 2 MFS P od 27. 8. do 31. 12. 2004, DP príl. 1 5/a. 35. ŠELIGA Milan, 900207, Teplička – žiak, 2 MFS P od 27. 8. do 31. 12. 2004, DP príl. 1 6-1/a. 36. MATÚŠ Matej, 861010, Horný Hričov – dorast, 1 MFS N od 27. 8. 2004, DP príl. 1 5/a, zaplatiť 200 + 200 Sk. 37. DK na návrh KM trestá FK Kunerad – dorast pokarhaním, DP príl. 2, bod 6. Zaplatiť 300 Sk. 38. DK trestá FK Bytčica – žiaci peňažnou pokutou 200 Sk, DP príl. 2 2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 39. DK na návrh KM trestá FK Trnové, Zádubnie, Divinka pokarhaním, podľa DP príl. 2, bod 6. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 40. DK trestá FK Hlboké pokarhaním a peňažnou pokutou 700 Sk. DK nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 8 členov. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.
3. KM ObFZ
*predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 25. 8. 2004 zápisnica č. 7
21. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dňoch 21. a 22. 8. 2004: Dorast I. trieda: Raj. Teplice-Konská – Mojš 0:2, Hôrky – Veľké Rovné 2:1, Kotešová – Turie 5:1, Terchová – Kunerad 14:0, Podhorie – Teplička 7:4, Dlhé Pole – Višňové 2:2, Hrabové – Trnové 6:1.
Dorast II. trieda: Zástranie – Dolná Tižina 0:6, Zádubnie – Petrovice 0:5, Krasňany – Horný Hričov 2:4, Nededza – Gbeľany 2:5. I. trieda SŽ a MŽ skupina A: Raj. Teplice – Stráňavy 1:2 a 1:2, Bytčica – Rosina 2:1 a 0:3 kont., MŠK Žilina D – Višňové 2:4, a 8:0, Bánová – Liet. Lúčka 3:0 a 2:0, Kamenná Poruba – Zbyňov 5:0 a 14:0. I. trieda SŽ a MŽ, skupina B: Belá B – Teplička 3:1 a 3:2, Dlhé Pole – Predmier 2:1 a neodohraté, Krasňany – Štiavnik 0:10 a 0:0. II. trieda skupina A: Babkov – Turie 6:3, Ďurčiná – Hôrky 4:2, Stránske – Jasenové 4:2,
Fačkov - Dolný Hričov 0:8, Lietava – Liet. Svinná 3:7. II. trieda skupina B: Mojš – Trnové 1:5, Zádubnie – Dolná Tižina 7:0 Nededza – Nezb. Lúčka 6:0,
Brodno – Gbeľany 0:12, Brezany – Kotrč. Lúčka 0:4. II. trieda skupina C: Jablonové – Súľov 0:0, Divinka – Rašov 1:2,
Kotešová – Hrič. Podhradie 6:0, Petrovice – Bitarová 13:1, Hrabové – Hlboké 1:1. 22. KM upresňuje bod č. 18, ÚS č. 6 – schvaľuje žiadosť TJ Tatran Bytčica a nariaďuje odohrať MFS 2.kola SŽ a MŽ I. trieda sk.A medzi Višňové – Bytčica dňa 8. 9. 2004 o 15.00 a 17.00 h. 23. KM schvaľuje žiadosť Iskra Liet. Svinná a nariaďuje odohrať MFS 2. kola žiakov II. tr. Turie – Liet. Svinná dňa 1. 9.
2004 o 17.00 h. a súčasne žiada KR o delegovanie R na toto stretnutie. 24. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS I. tr. MŽ sk. B: Belá B – Teplička, Dlhé Pole - Predmier a II. tr. sk.B: Mojš – Trnové a Brodno – Gbeľany. 25. KM žiada DK o potrestanie TJ Kunerad – dorast, za neskorý príchod na MFS 22. 8. 2004 (Terchová – Kunerad). 26. KM kontumuje MFS 3. kola I. tr. SŽ a MŽ sk. A Bytčica – Rosina na 0:3 a priznáva 3 body v prospech OŠK Rosina, podľa SP, čl. 100, bod b. 27. KM žiada DK o potrestanie TJ Tatran Bytčica za neospravedlnenú neúčasť na MFS. 28. KM žiada DK o potrestanie za neúčasť na zasadnutí KM TJ Trnové, Zádubnie, Divinka. 29. KM predvoláva na zasadnutie dňa 2. 9. 2004 o 15.30 h. – TJ Trnové (dorast, žiaci), Zádubnie (žiaci), Divinka (žiaci) - menovaní predložia súpisky 2x a ŽP.
4. RMK ObFZ
*predseda Alexander Panáček,
zasadnutie 25. 8. 2004.
RMK upozorňuje FK na niektoré dôležité podmienky pri predkladaní prestupov, resp. HP: - poplatok za prestup, resp. hosťovanie musí byť uhradený výhradne poštovou poukážkou na účet ObFZ v termíne 1. - 6. v mesiaci,
- riadne podľa predtlače vyplnený prestupový lístok, s vyznačením, či sa jedná o prestup, alebo hosťovanie, potvrdený dvomi funkcionármi materského klubu ako aj nového klubu. Mená funkcionárov musia byť na prestupovom lístku napísané čitateľne, s uvedením funkcie + podpis. Pri hosťovaním je minimálna doba u mládeže 12 mesiacov, u dospelých 6 mesiacov. Ak sa prestup, resp. hosťovanie podáva bez súhlasu materského FK, jeden lístok sa posiela materskému klubu, druhý na RMK ObFZ spolu s podacím lístkom od doporučenej zásielky (novému klubu).
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe je potrebné uhradiť do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!(mg)

Skryť Vypnúť reklamu

Zápisnica Komisie Rozhodcov
20. KR oznamuje, že v prípade dostatočného záujmu zorganizuje mimoriad-
ne školenie rozhodcov predovšetkým pre FK uvedené v bode 12, ale aj pre ostatných záujemcov v mesiaci septembri 2004. Vyzývame predovšetkým FK v okolí Bytče, aby prihlásili na školenie svojich kandidátov vzhľadom na nedostatočný počet rozhodcov z tejto oblasti.
21. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 2. 9. 2004 o 16.30 rozhodcov: M. Chabada, K. Červená, T. Paňák, T. Wojčík. 22. KR prijala ospravedlnenie rozhodcu: Ľ. Sklenár. 23. KR prijala uzavreté zmluvy rozhodcov: Ľ. Sklenár (Strečno), I. Hruboš (V. Čierna). 24. KR žiada o predloženie podacích lístkov o odoslaní zápisov na zasadnutie dňa 2. 9. 2004 pod následkom disciplinárneho konania: V. Dubovec (Lietava – H. Podhradie), I. Krajíček (Belá – Teplička –Ž/), P. Beniač (D. Pole- Predmier – Ž), I. Krajíček (Mojš – Trnové – Ž), P. Beniač (Brodno – Gbeľany). 25. KR pozastavuje delegovanie M. Chabadovi.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 7. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 9. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 10. Tipni si na Petru Vlhovú a získaj 10 eur
 1. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 2. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 4. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 5. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 6. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 7. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 15 846
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 15 226
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 919
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 489
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 927
 6. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 530
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 279
 8. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 136
 9. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 5 895
 10. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 5 823
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Dali by ste dieťaťu cigaretu? Mnohí áno

Dali by ste dieťaťu cigaretu, ak by si ju vypýtalo? Väčšina z nás áno. Dokumentuje to sociálny experiment a mystery shopping, ktoré zastrešila vzdelávacia iniciatíva NA VEKU ZÁLEŽÍ.

Hokejisti Žiliny na ilustračnom zábere.

KUNERAD: Nielen zámok, ale aj park. Noví majitelia chystajú údržbu zelene

Plánujú tiež vytvoriť architektonickú štúdiu parku.

Zámok Kunerád po zakonzervovaní

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Vláda predĺžila zákaz vychádzania. Čaká nás testovanie, štátu majú pomôcť mestá a obce

Skríningové testovanie sa začne v pondelok 18. januára a potrvá do utorka 26. januára.

V druhom kole v Nitre otestovali takmer 41-tisíc ľudí

Väčšina ľudí využila novú aplikáciu, aj vďaka nej sa netvorili rady.

FOTO: Otužilci vysekali ľad a ponorili sa do rieky v Trenčíne

Pozrite sa na fotky pri ktorých behá po chrbte mráz.

Už ste čítali?