Sobota, 24. október, 2020 | Meniny má KvetoslavaKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 7 OBFZ ŽILINA

1. ŠTK ObFZ *predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 26. 8. 2004, zápisnica č. 5 25. ŠTK schvaľuje výsledky MFS 3. kola I. a II. triedy hrané dňa 21. a 22. 8.2004:

1. ŠTK ObFZ
*predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 26. 8. 2004, zápisnica č. 5
25. ŠTK schvaľuje výsledky MFS 3. kola I. a II. triedy hrané dňa 21. a 22. 8.2004: I. trieda: Raj. Teplice-Konská – Zbyňov 2:1, Zádubnie – Bytčica 3:3, Kotešová – Turie 3:2, Dlhé Pole – Rašov 3:2, Závodie – Nezb. Lúčka 0:0, Bánová B-Brezany – Višňové 3:3. II. trieda: Terchová – Divinka 3:2, Stránske – Súľov 2:1, Pov. Chlmec – Štiavnik 4:3, Kotrč. Lúčka – Kamenná Poruba 1:1, Podhorie – Horný Hričov 3:2, Krasňany – Fačkov 2:3. III. tr. sk.A: Zástranie – Dolná Tižina 1:2, Mojš – Nededza 5:5, Veľká Čierna – Kunerad 0:4, Brodno – Gbeľany 2:0.
III. tr. sk.B: Jablonové – Veľké Rovné 6:1, Kolárovice – Svederník 4:0, Hliník – Ovčiarsko 1:2, Petrovice – Divina 0:1.
26. ŠTK predvoláva na zasadnutie 2. 9. 2004 o 16.00 h. z MFS I. kola III. tr. sk.A Zádubnie B - Bitarová HR Jaroslav Súkeník, AR Maroš Krupík, za Zádubnie B: Štefan Frátrik, 760901, kapitán Miroslav Hošták, 770202, za TJ Bitarová: kapitán Jozef Labuda, 790505. TJ Bitarová zabezpečí dostavenie sa svedkov na zasadnutie ŠTK. Účasť na zasadnutí je povinná, pod následkom disciplinárneho pokračovania. 27. ŠTK nariaďuje TJ Terchová zabezpečiť počas domácich MFS samostatnú kabínu pre rozhdcov – do 10. 9. 2004. 28. ŠTK nariaďuje TJ Hliník zabezpečiť súvislú ohradu okolo celého ihriska do 17. 9. 2004. 29. ŠTK nariaďuje TJ Zádubnie zabezpečiť umyváreň pre hráčov a čistotu kabíny pre rozhodcov a hráčov hostí – do 3. 9. 2004. 30. ŠTK - MFS Zádubnie B – Bitarová je v riešení. 31. ŠTK upozorňuje TJ Kunerad na skorý príchod na MFS. 32. ŠTK predvoláva na zasadnutie 2. 9. 2004 o 15.00 h. DZ p. Vladimíra Krajčího. 33. ŠTK nariaďuje R, aby v prípade neskorého začiatku MFS uviedli dôvod a mužstvo, ktoré neskorý príchod spôsobilo. 34. ŠTK nariaďuje DZ, aby v prípade zistených nedostatkov (chýbajúce oplotenie, nevyhovujúce kabíny pre R a pod.) tieto konzultovali s R a aby nedostatky boli uvedené jednak v zápise R, ako aj v správe DZ. 35. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané v dňoch 4. a 5. 9. 2004. 36. ŠTK nariaďuje TJ Štiavnik zabezpečiť funkčné tabuľky na striedanie, podľa Rozpisu súťaží. 37. ŠTK žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisu z MFS II. triedy Lietava – Krasňany.
2. DK ObFZ
*predseda Milan Meliš, zasadnutie
26. 8. 2004, zápisnica č. 4
27. ĎURIŠ Peter, 760727, Bytčica, 3 MFS N od 27. 8. 2004, DP príl. 1 3/b. 28. GALIA Jozef, 660807, Fačkov, 3 MFS N 27. 8. 2004, DP príl. 1 3/b, zaplatiť 200 + 200 Sk. 29. BUŇO Peter, 681020, Zádubnie B, 3 MFS N od 27. 8.
2004, DP príl. 1 3/b, zaplatiť 200 + 200 Sk. 30. FRÁTRIK Štefan, 760901, Zádubnie B, 2 MFS N od 27 8. 2004, DP príl. 1 6-1/a, zaplatiť 200 + 200 Sk. 31. KAPER Michal. 841001, Divina, 2 MFS P od 27. 8. do 31. 12. 2004, DP príl. 1 5/a. 32. ŠEDIVÝ Tomáš, 816522, Veľké Rovné, 2 MFS P od 27. 8. do 31. 12. 2004, DP príl. 1 1/a. 33. ŠEDIVÝ Pavol, 780419, Veľké Rovné, zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva do 30. 6.
2005, DP čl. 11/1. Zaplatiť 200 Sk. 34. MORAVČÍK Milan, 861118, Trnové – dorast, 2 MFS P od 27. 8. do 31. 12. 2004, DP príl. 1 5/a. 35. ŠELIGA Milan, 900207, Teplička – žiak, 2 MFS P od 27. 8. do 31. 12. 2004, DP príl. 1 6-1/a. 36. MATÚŠ Matej, 861010, Horný Hričov – dorast, 1 MFS N od 27. 8. 2004, DP príl. 1 5/a, zaplatiť 200 + 200 Sk. 37. DK na návrh KM trestá FK Kunerad – dorast pokarhaním, DP príl. 2, bod 6. Zaplatiť 300 Sk. 38. DK trestá FK Bytčica – žiaci peňažnou pokutou 200 Sk, DP príl. 2 2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 39. DK na návrh KM trestá FK Trnové, Zádubnie, Divinka pokarhaním, podľa DP príl. 2, bod 6. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 40. DK trestá FK Hlboké pokarhaním a peňažnou pokutou 700 Sk. DK nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 8 členov. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.
3. KM ObFZ
*predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 25. 8. 2004 zápisnica č. 7
21. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dňoch 21. a 22. 8. 2004: Dorast I. trieda: Raj. Teplice-Konská – Mojš 0:2, Hôrky – Veľké Rovné 2:1, Kotešová – Turie 5:1, Terchová – Kunerad 14:0, Podhorie – Teplička 7:4, Dlhé Pole – Višňové 2:2, Hrabové – Trnové 6:1.
Dorast II. trieda: Zástranie – Dolná Tižina 0:6, Zádubnie – Petrovice 0:5, Krasňany – Horný Hričov 2:4, Nededza – Gbeľany 2:5. I. trieda SŽ a MŽ skupina A: Raj. Teplice – Stráňavy 1:2 a 1:2, Bytčica – Rosina 2:1 a 0:3 kont., MŠK Žilina D – Višňové 2:4, a 8:0, Bánová – Liet. Lúčka 3:0 a 2:0, Kamenná Poruba – Zbyňov 5:0 a 14:0. I. trieda SŽ a MŽ, skupina B: Belá B – Teplička 3:1 a 3:2, Dlhé Pole – Predmier 2:1 a neodohraté, Krasňany – Štiavnik 0:10 a 0:0. II. trieda skupina A: Babkov – Turie 6:3, Ďurčiná – Hôrky 4:2, Stránske – Jasenové 4:2,
Fačkov - Dolný Hričov 0:8, Lietava – Liet. Svinná 3:7. II. trieda skupina B: Mojš – Trnové 1:5, Zádubnie – Dolná Tižina 7:0 Nededza – Nezb. Lúčka 6:0,
Brodno – Gbeľany 0:12, Brezany – Kotrč. Lúčka 0:4. II. trieda skupina C: Jablonové – Súľov 0:0, Divinka – Rašov 1:2,
Kotešová – Hrič. Podhradie 6:0, Petrovice – Bitarová 13:1, Hrabové – Hlboké 1:1. 22. KM upresňuje bod č. 18, ÚS č. 6 – schvaľuje žiadosť TJ Tatran Bytčica a nariaďuje odohrať MFS 2.kola SŽ a MŽ I. trieda sk.A medzi Višňové – Bytčica dňa 8. 9. 2004 o 15.00 a 17.00 h. 23. KM schvaľuje žiadosť Iskra Liet. Svinná a nariaďuje odohrať MFS 2. kola žiakov II. tr. Turie – Liet. Svinná dňa 1. 9.
2004 o 17.00 h. a súčasne žiada KR o delegovanie R na toto stretnutie. 24. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS I. tr. MŽ sk. B: Belá B – Teplička, Dlhé Pole - Predmier a II. tr. sk.B: Mojš – Trnové a Brodno – Gbeľany. 25. KM žiada DK o potrestanie TJ Kunerad – dorast, za neskorý príchod na MFS 22. 8. 2004 (Terchová – Kunerad). 26. KM kontumuje MFS 3. kola I. tr. SŽ a MŽ sk. A Bytčica – Rosina na 0:3 a priznáva 3 body v prospech OŠK Rosina, podľa SP, čl. 100, bod b. 27. KM žiada DK o potrestanie TJ Tatran Bytčica za neospravedlnenú neúčasť na MFS. 28. KM žiada DK o potrestanie za neúčasť na zasadnutí KM TJ Trnové, Zádubnie, Divinka. 29. KM predvoláva na zasadnutie dňa 2. 9. 2004 o 15.30 h. – TJ Trnové (dorast, žiaci), Zádubnie (žiaci), Divinka (žiaci) - menovaní predložia súpisky 2x a ŽP.
4. RMK ObFZ
*predseda Alexander Panáček,
zasadnutie 25. 8. 2004.
RMK upozorňuje FK na niektoré dôležité podmienky pri predkladaní prestupov, resp. HP: - poplatok za prestup, resp. hosťovanie musí byť uhradený výhradne poštovou poukážkou na účet ObFZ v termíne 1. - 6. v mesiaci,
- riadne podľa predtlače vyplnený prestupový lístok, s vyznačením, či sa jedná o prestup, alebo hosťovanie, potvrdený dvomi funkcionármi materského klubu ako aj nového klubu. Mená funkcionárov musia byť na prestupovom lístku napísané čitateľne, s uvedením funkcie + podpis. Pri hosťovaním je minimálna doba u mládeže 12 mesiacov, u dospelých 6 mesiacov. Ak sa prestup, resp. hosťovanie podáva bez súhlasu materského FK, jeden lístok sa posiela materskému klubu, druhý na RMK ObFZ spolu s podacím lístkom od doporučenej zásielky (novému klubu).
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe je potrebné uhradiť do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!(mg)

Skryť Vypnúť reklamu

Zápisnica Komisie Rozhodcov
20. KR oznamuje, že v prípade dostatočného záujmu zorganizuje mimoriad-
ne školenie rozhodcov predovšetkým pre FK uvedené v bode 12, ale aj pre ostatných záujemcov v mesiaci septembri 2004. Vyzývame predovšetkým FK v okolí Bytče, aby prihlásili na školenie svojich kandidátov vzhľadom na nedostatočný počet rozhodcov z tejto oblasti.
21. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 2. 9. 2004 o 16.30 rozhodcov: M. Chabada, K. Červená, T. Paňák, T. Wojčík. 22. KR prijala ospravedlnenie rozhodcu: Ľ. Sklenár. 23. KR prijala uzavreté zmluvy rozhodcov: Ľ. Sklenár (Strečno), I. Hruboš (V. Čierna). 24. KR žiada o predloženie podacích lístkov o odoslaní zápisov na zasadnutie dňa 2. 9. 2004 pod následkom disciplinárneho konania: V. Dubovec (Lietava – H. Podhradie), I. Krajíček (Belá – Teplička –Ž/), P. Beniač (D. Pole- Predmier – Ž), I. Krajíček (Mojš – Trnové – Ž), P. Beniač (Brodno – Gbeľany). 25. KR pozastavuje delegovanie M. Chabadovi.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 4. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 6. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 8. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 9. Zelená Bratislava
 10. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 1. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 2. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 3. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 4. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 6. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 7. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 8. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 18 308
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 13 391
 3. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 13 287
 4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 159
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 170
 6. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 484
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 788
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 917
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 767
 10. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 739
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Žilinská Kia ruší pre nedostatok dielov od zahraničného dodávateľa nočné zmeny

Do stredy bude fabrika fungovať iba v dvojzmennej prevádzke.

Predlžujeme akciu o 24h

Ak nemôžete za novinami, noviny prídu k vám. Dnes to máte s 50% zľavou na celý rok

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Žilinská nemocnica hlási už 84 nakazených pracovníkov

V Pandemickom pavilóne je hospitalizovaných 17 pacientov.

ONLINE DISKUSIA: Môže byť Žilina moderné a životaschopné mesto?

Ako dostať Žilinu na mapu moderných miest? Má krajské mesto priestor na rozširovanie? Aj tieto témy odznejú v LIVE diskusii v utorok 27.októbra o 9. hodine na FB Žilina na Facebooku.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus na Orave: V piatok zachytili takmer 1 700 pozitívnych (minúta po minúte)

Na Orave sa začala pilotná časť celoplošného testovania na Covid-19.

Na Liptove pribudol v piatok dosiaľ najvyšší počet infikovaných

Situácia sa začína zhoršovať už aj v okrese Ružomberok.

TMR zatvára strediská Jasná a Vysoké Tatry

V prípade priaznivého vývoja situácie na Slovensku by mohli znova otvoriť 6. novembra.

Už ste čítali?