Nedeľa, 11. apríl, 2021 | Meniny má JúliusKrížovkyKrížovky

Dnes v Zbyňove

V rajeckom výbežku Žilinskej kotliny, na terasových náplavách Rajčanky leží obec Zbyňov. Jej stred je v nadmorskej výške 430m n. m., celý chotár má rozlohu 702 hektárov. Južná časť obce je pahorkatina s drobnými tvrdošmi, severnú a západnú časť zaberá hor

natina v zlepencových Súľovských skalách a vápencových Skalkách. V poslednom volebnom období dali Zbyňovčania najviac hlasov žene, a tak sa starostkou stala Eva Moskálová.

S územným plánom prichádzajú pre obec nové možnosti

Prečo ste sa rozhodli kandidovať, počítali ste s úspechom vo voľbách?
Vôbec nie. Rozhodla som sa na poslednú chvíľu, v hodine dvanástej. Ako nezávislá kandidátka, a poviem, že víťazstvo ma veľmi prekvapilo. V obci bolo na funkciu starostu dovedna sedem kandidátov. Som rodená Zbyňovčanka a chcela som niečo pre svoju obec urobiť.
Začiatky boli určite ťažké. Hodili vás do hlbokej vody a nechali plávať. Nemali ste v prvých mesiacoch chuť zutekať?
Párkrát sa mi to stalo. Všetko bolo nové, úplne iné, ako som robila predtým. Starostovanie je predovšetkým práca s ľuďmi a pre ľudí. Práca s ľuďmi mi nebola cudzia, s nimi som robila aj predtým, ale celkom v inej rovine.
Skúste hodnotiť prvé, necelé dva roky vášho volebného obdobia.
S nástupom do funkcie prechádzala do kompetencie obcí opatrovateľská služba a zriaďovali sme spoločnú úradovňu v Rajci. Hneď sme pokračovali v plynofikácii priestorov materskej a základnej školy. Všetko bolo čiastočne pripravené ešte za môjho predchodcu, a tak sme sa už cez prázdniny pustili do práce a od októbra 2003 sa už v oboch budovách kúri plynom. Ešte vlani sme začali s rekonštrukciou obecného úradu, na ktorú sme dostali od štátu dotáciu 90-tisíc korún. Zatiaľ sa prerobila časť, kde je obecný úrad, zo zasadačky sa urobili dve kancelárie, do bývalej kancelárie sme zasa presťahovali obecnú knižnicu, ktorú vedie Viera Puterová. Teraz chceme rekonštrukciu dokončiť, vymeniť okná na sále kultúrneho domu, aby sme ju presvetlili, opraviť sociálne zariadenia a zväčšiť kuchynku pri sále. Tá kedysi slúžila ako výčap, ale chceme, aby sa tam dala pripraviť strava a občerstvenie aj na väčšie spoločenské podujatia.
Čo vás ešte čaká tie ďalšie dva roky?
Ešte minulý rok sme začali s územným plánom obce, ktorý sme doposiaľ nemali. Jeho spracovateľom je architekt Ján Burián a blížime sa k jeho, verím, že úspešnému záveru. Na prerokovanie do obecného zastupiteľstva by sa mal dostať už na budúci mesiac. Územný plán obce komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďuje činnosti a záujmy ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu. Všetko ďalšie sa bude odvíjať od ekonomickej situácie obce. Od nového roku by sa mal zmeniť daňový systém, čo to však obciam prinesie, nevie dnes nik.
Aké najväčšie problémy trápia vašu obec?
Samozrejme nedostatok financií. Keby sme mali peniaze, ktoré zatiaľ nemáme, začali by sme v prvom rade s budovaním prístupovej komunikácie do časti Záhrady, aby sa čím skôr realizovala nová bytová výstavba.
Malí školáci do Jasenového
Ešte do júna tohto roku boli v budove Základnej školy v Zbyňove dve elokované triedy ZŠ z Jasenové. Chodili sem prváci a tretiaci z oboch obcí a spolu s nimi aj malí školáci z Kľačí. Tí starší chodia za vzdelaním najčastejšie do Rajca. „Od septembra chodia deti od prvého do štvrtého ročníka už len do Jasenového,“ dozvedeli sme sa od starostky Evy Moskálovej.
Svoje priestory v Zbyňove má aj materská škola. Momentálne do nej chodí 28 detí, od októbra by ich však malo byť až 40, a preto chce obec zamestnať ďalšiu učiteľku. „Škôlkarov nám akosi pribúda a rodičia majú o umiestnenie detí v predškolskom zariadení záujem,“ skonštatovala starostka. MŠ v Zbyňove má od prázdnin aj novú riaditeľku, ktoru sa po výberovom konaní stala Anna Krčmáriková. Spolu s ňou sa o zdarný rast deťúreniec stará učiteľka Erika Majerčíková, o ich telesné blaho dbá kuchárka Veronika Šimúnová.
Už sa tešia na stretnutie
Už dávnejšie v Zbyňove obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo, že v októbri, ktorý sa slávi ako Mesiac úcty k straším, budú ich babky a dedkovia nad 65 rokov dostávať na prilepšenie po 300 korún. Keď do funkcie nastúpila nová starostka Eva Moskálová, s poslancami sa rozhodli, že to urobia trochu inak. Že dôchodcom nad 65 rokov dajú len stovky dve a tú tretiu použijú na spoločenské posedenie s programom a občerstvením. Ako povedali, tak aj urobili. Do sály kultúrneho domu prišli v novembri babky a dedkovia z celej obce, aby si spoločne posedeli, zaspomínali i zaspievali. Program im pripravili členovia Jednoty dôchodcov v Kamennej Porube a deti z materskej školy. „Bolo vidieť, že naši starkí akoby pookriali. Pre niektorých to bolo možno aj stretnutie po rokoch, pretože už po dedine veľmi nechodia a so starými priateľmi sa nestretávajú,“ s úsmevom spomína na vlaňajšiu akciu starostka. A tak niečo podobné chystajú aj na tento rok.
Stalo sa pred 77 rokomi

Skryť Vypnúť reklamu

Zastupiteľský zbor obce Zbyňov prijal 27. septembra 1927 takúto rezolúciu: „Zastupiteľstvo obce Zbyňov, vzhľadom na to, že isté politické a spoločenské kruhy v Maďarsku zahájili novú propagandu v záujme revízie trianonského mieru tak, aby niektoré časti územia nášho štátu boli späť pripojené k Maďarsku, uznáša sa jednomyseľne takto: Ako lojálni a verní občania ČSR, ako úprimní zástupcovia životných záujmov nášho občianstva, považujeme za svoju povinnosť, osvedčiť sa menom celého obyvateľstva našej obce, že túto propagandu a jej zámery zatracujeme a čo najrozhodnejšie odmietame, predovšetkým preto, že je namierená proti celistvosti a jednotnosti nášho štátu.“

Bude sa stavať
Záujem o individuálnu bytovú výstavbu v Zbyňove je dostatočný. Stavať chcú domáci, ale aj ľudia zvonka. Poloha Zbyňova vzhľadom na blízkosť kúpeľov v Rajeckých Tepliciach je totiž dosť lukratívna. Preto nový územný plán obce počíta aj s individuálnou bytovou výstavbou v časti Záhrady. Najskôr sa tam však musí urobiť prístupová cesta a potom inžinierske siete. O pár rokov by v tejto lokalite mohlo stáť zhruba 40 nových rodinných domov. Ďalšie by sa mohli postaviť v prelukách medzi existujúcou zástavbou.
Nové príležitosti
Keď v Zbyňove zrušili dve triedy základnej školy, nenechali budovu ležaťa ladom. „Od 1. augusta sme ju prenajali podnikateľovi Romanovi Jánošovi, ktorý tam zriadil krajčírsku dielňu,“ dozvedeli sme sa od Evy Moskálovej. V dielni zatiaľ zamestnáva asi šesť žien, z obce sú dve. Existuje však zámer, že výroba sa bude rozširovať a v obci vzniknú ďalšie pracovné príležitosti, najmä pre ženy. Muži možno nájdu prácu v novej stolárskej dielni, ktorú v obci stavia ďalší zo zbyňovských podnikateľov, Martin Slyško.
Najviac práce s tokom
Dlhodobo nezamestnaní z obce, ktorí pracujú v Zbyňove v rámci menších obecných služieb, majú práce dosť. „Momentálne ich máme šesť, ktorí majú zmluvy do konca apríla 2005,“ hovorí starostka. Tento rok sa pustili do čistenia obecného potoka, teraz robia opravy jeho regulácie. Táto práca im zaberie dosť veľký časový priestor. „Čaká ich však aj ďalšia robota. Budeme pokračovať s rekonštrukciou kultúrneho domu, kde ich rozhodne využijeme, starajú sa o poriadok a čistenie verejných priestranstiev, udržujú obecnú zeleň,“ vyslovila spokojnosť so zamestnancami menších obecných služieb Eva Moskálová.
Novodobý erb Zbyňova vychádza z historickej pečate z roku 1770 s kruhopisom SIGILIUM PAGI ZBI(NO)W. V modrom štíte je na zlatej pažiti strieborný, zklatokrídly a zlatovlasý anjel v striebornom rúchua s červeným plášťom cez ľavé plece. Vo vystretej pravici drží zlatý lampáš s červeným plameňom, v ľavici zasa striebornú kopiju na zlatej rukoväti, vľavo na pažiti stojí červený turnajový štít. Lampáš a štít sú atribútmi sv. Ladislava, štít je turnajový, typický pre 14. storočie, v ktorom kult tohto svätca prekvital.
Jednou vetou o Zbyňove
•Podľa Vlastivedného slovníka obcí na Slovensku z roku 1978 bola obec Zbyňov založená na zákupnom práce v roku 1407 po názvom Izben.
•Vtedy bol v obci dedičným richtárom Štefan, syn Lamberta, rajeckého richtára.
•V roku 1598 bolo v obci len 19 domov, v roku 1900 mal Zbyňov už 509 obyvateľov.
•Miestny cintorín otvorili v roku 1840, prvým pochovaným občanom bol Holeš.
•Zaplnil sa v roku 1866, keď v obci šarapatila cholera, ktorá si vyžiadala veľa ľudských obetí.
•V kronike sme našli zaujímavý údaj z roku 1920 o rozpočte obce, príjmy boli 410 korún, výdavky 2461,40 a obecná prirážka ku všetkým druhom daní bola 400 percent.
•Nové obecné symboly boli posvätené 16. augusta 1998.
•Dnes má Zbyňov 846 obyvateľov a 219 obývaných domov.
•Najstaršia občianka, Mária Dubcová, oslávi tento týždeň krásne, 99. narodeniny.
•Zatiaľ najmladším Zbyňovčanom je chlap, Dávidko Benko, ktorý sa narodil v predposledný augustový deň tohto roka.

Skryť Vypnúť reklamu

Podpora aod ministerstva

Športové aktivity v obciach občas dotáciou podporí aj ministerstvo školstva. Šťastie sa usmialo aj na športovcov zo Zbyňova. Z ministerstva dostali na žiadosť Obecného úradu dotáciu vo výške 100-tisíc korún, z ktorých sa im podarilo urobiť najnutnejšiu rekonštrukciu športového areálu. „Vnútrajšok už opravy potreboval ako soľ. Museli sme tam povymieňať všetky zárubne a jedny dvere, všetko sme vymaľovali, urobili nové olejové sokle a natreli sme okná,“ vyzradila starostka Eva Moskálová, kde sa rýchlo rozkotúľali peniažky z ministerstva. Na materiál na náter strechy už musela dať financie obec, robotu zabezpečili samotní športovci.
Aj v Zbyňove, keď sa povie šport, znamená to futbal. Záujem oň je veľký. Dospelí futbalisti hrajú v I. triede Oblastného futbalového zväzu Žilina. Registrovaných majú asi 30 hráčov nad 18 rokov, z toho aktívnych je približne dvadsať, k tomu treba pripočítať možno aj 60 mládežníkov do 18 rokov, to sú mladší a starší žiaci Zbyňova. Predsedom telovýchovnej jednoty je Roman Urík.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest
 2. Nové medzinárodné príležitosti vo vzdelávaní 2021 – 2027
 3. Pán Králiček: Aj keď predávate „len“ kávu, musíte inovovať
 4. Pomoc z prírody pri infekcii covid-19
 5. Novinka, ktorá sa neodmieta: Niké predstavuje Bonus bez limitu
 6. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko
 7. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 8. Ako zasiahnu zmeny vo svete pneumatík bežných vodičov?
 9. Úspech predali Američanom. Ako sa zrodil slovenský 3D sen?
 10. Veľkonočné inšpirácie, rozhovor so Zuzanou Šebovou
 1. Virtuálny Suptech workshop o Blockchain technológiách
 2. Ranný rituál plný zdravia pre celú rodinu
 3. Koľko ovocia by ste mali denne zjesť? Máme odpoveď
 4. Wüstenrot poisťovňa dosiahla čistý zisk 1,8 milióna eur
 5. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest
 6. Skúšanie a monitorovanie technických systémov na FVT
 7. Prekonalo Vaše dieťa COVID-19?
 8. Za 16 rokov pomohli Prešovskému kraju získať milióny eur
 9. Slovník investora 04: Kto môže investovať
 10. Na čo si dať pozor pri zateplení fasády
 1. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič 28 560
 2. Slovákom hrozia malé dôchodky. V čom je problém? 27 774
 3. Ako zasiahnu zmeny vo svete pneumatík bežných vodičov? 23 194
 4. Úspech predali Američanom. Ako sa zrodil slovenský 3D sen? 21 560
 5. Veľkonočné inšpirácie, rozhovor so Zuzanou Šebovou 14 592
 6. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko 14 372
 7. Plánujete dovolenku na leto? Toto sú najkrajšie pláže Turecka 11 698
 8. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest 8 857
 9. Aj sladkosti môžu byť zdravé. Viete, ako ich spoznáte? 8 759
 10. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 6 776
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Ospravedlňujeme sa za dočasnú nedostupnosť archívnych diskusií. Náš diskusný systém vylepšujeme do novej podoby a všetky diskusné vlákna budú dostupné v priebehu nasledujúcich dní.

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Mesto už od budúceho víkendu neplánuje testovať.

6 h
Karol Slesar

Svoje skúsenosti chce využiť sociálnom zariadení.

19 h
Mužstvo Horného Hričova pred začiatkom ročníka 2020/2021.

MY Žilinské noviny nahliadli do kuchýň mužstiev I. triedy ObFZ Žilina.

21 h
Kapitán vlčej svorky Jaroslav Markovič.

O výsledku zápasu rozhodli situácie z prvej polovice úvodnej tretiny.

10. apr

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Obyvatelia obce Brehy podali podnet na kontrolné meranie hluku.

7. apr

Posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) zasahovala popoludní v Turzovke.

18 h

V treťom stupni varovania však bude od pondelka osem okresov kraja.

7. apr

Orlia prť. Cesta orlov. Drsná, neúprosná, podmanivá, okúzľujúca. Jej zdolanie vás priťahuje ako droga.

4. apr

Už ste čítali?