Pondelok, 26. október, 2020 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 9 OBFZ ŽILINA

ŠTK ObFZ *predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 16. 9. 2004, zápisnica č. 8 57. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 11. a 12. 9. 2004: I.trieda: Zbyňov - Višňové 1:0, Nezb. Lúčka - Hlboké 6:0, Rašov - Hrabové 5:1, Turie - Bánová B-Brezany 4:1,

ŠTK ObFZ
*predseda Libor Kolibáč, zasadnutie
16. 9. 2004, zápisnica č. 8
57. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 11. a 12. 9. 2004: I.trieda: Zbyňov - Višňové 1:0, Nezb. Lúčka - Hlboké 6:0, Rašov - Hrabové 5:1, Turie - Bánová B-Brezany 4:1,
Bytčica - Závodie 0:3, Raj. Teplice-Konská - Dlhé Pole 5:0, Zádubnie - Kotešová 4:3. II. trieda: Divinka - Hrič. Podhradie 5:2, Horný Hričov - Fačkov 3:0, Kam. Poruba - Krasňany 5:0, Štiavnik - Lietava 2:0, Súľov - Podhorie 2:3, Terchová - Kotrč. Lúčka 1:3, Stránske - Pov. Chlmec 4:1. III. tr. sk. A: Dolná Tižina - Gbeľany 8:0, Rajec B - Bitarová 0:0, Kunerad - Zádubnie B 3:2, Nededza - Brodno 2:1, Mojš - Veľká Čierna 4:0. III. tr. sk. B: Veľké Rovné - Ovčiarsko 1:2, Svederník - Divina 0:3 kont., Jablonové - Hliník 1:2, Hôrky - Kolárovice v riešení. 58. MFS III. tr. sk. B Hôrky - Kolárovice v riešení. 59. ŠTK kontumuje MFS III. tr. sk. B Svederník - Divina na 0:3 v prospech TJ Svederník, podľa SP, čl. 100, bod d. Prípad postupujeme na doriešenie DK ObFZ. 60. ŠTK námietku TJ Zádubnie B postupuje na DK ObFZ. 61. ŠTK nariaďuje TJ Štiavnik doplniť súvislú ohradu medzi striedačkami. 62. ŠTK predvoláva na zasadnutie dňa 23. 9. 2004 o 16.00 h. z MFS III. tr .sk. B Hôrky - Kolárovice HR Stanislava Pršeka, za Hôrky kapitána Tibora Drdáka, RP 691225, hráča Mária Kováčika, 780913, HU Jozefa Chobota, Hôrky č. 2, za Kolárovice kapitána Richarda Kubáňa 740124, vedúceho mužstva Jozefa Kaštana, Kolárovice 146. Účasť pozvaných je povinná, pod následkom disciplinárneho konania. 63. TJ Rajec B, odohrá svoje domáce MFS v sobotu v ÚHČ, počnúc 7. kolom. 64. ŠTK žiada DK o potrestanie kapitána TJ Bytčica Michala Mintála, RP 791013, za nepodpísanie zápisu o stretnutí po MFS. 65. ŠTK nariaďuje TJ Svederník zabezpečiť súvislú ohradu okolo ihriska, v termíne do 16.10. 2004 a umyváreň do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2004/2005. 66. ŠTK dôrazne upozorňuje TJ Zádubnie, pod následkom disciplinárneho konania, na zabezpečenie súvislej ohrady okolo hracej plochy v termíne do 24. 9. 2004 a vyrovnanie nerovností na hracej ploche. 67. ŠTK postupuje KR na doriešenie R Pavla Bugáňa, za nedodržanie záväzných pokynov a PF v stretnutí Dlhé Pole - Bytčica. 68. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané v dňoch 25. a 26. 9. 2004.
DK ObFZ
*predseda Milan Meliš, zasadnutie
16. 9. 2004, zápisnica č. 7
77. Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK: od 17. 9. 2004 HUSÁRIK Roman, Višňové - dorast, 860222, HUDEC Michal, Bánová B-Brezany, 830821, zaplatiť 200 + 200 Sk. 78. BUKOVÝ Tomáš, Podhorie 830924, 2 MFS N od 17. 9. 2004, DP príl. 1 6-1/a. 79. RAJČAN Jozef, Fačkov, 781129, 1 MFS N od 17. 9. 2004, DP príl. 4/a. 80. LAŠ Jakub, Višňové - dorast, 900823, 1 MFS N od 17. 9. 2004, DP príl. 1 5/a. 81. CHABADA Róbert, Kotrč. Lúčka - žiak, 900309, 2 MFS P od 17. 9. do 31. 12. 2004, DP príl. 1 1/b. 82. MICHALEC Milan, Divina, 840103, 8 mesiacov N od 17. 9. 2004, DP príl. 1 6-3/b. 83. KOVÁČIK Mário, Hôrky, 780913, 4 MFS N od 17. 9. 2004, DP príl. 1 6-1/b. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 84. Žiadosť o odpustenie resp. zmenu trestu: MAZÚR Peter, Podhorie, 761015, zmena trestu na 1 MFS P od 17. 9. 2004 do 31. 12. 2004, DP čl. 31/2, KUBÍK Pavol, Kotrč. Lúčka - žiak, 900402, zmena trestu na 1 MFS P od 17. 9. do 31. 12. 2004, DP čl. 31/2. 85. DIETRICH Jozef, Bytčica, 760619, 3 MFS N od 17. 9. 2004, DP príl. 1 3/b. 86. DK trestá FK Terchová peňažnou pokutou 7 000Sk a uzatvorením ihriska na 1 MFS P od 17. 9. 2004 do 30. 6. 2005, DP príl. 2 1/c. DK nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 8 členov. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 87. DK trestá FK Štiavnik peňažnou pokutou 700Sk a nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 8 členov, DP príl. 2 1/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 88. ČIŽMÁRIK Igor, Hliník, 831208, DK upúšťa od potrestania, DP čl. 18/1. 89. DUBOVEC Marian, Bytčica, 810406, 3 MFS N od 10. 9. 2004, DP príl. 1 3/b. 90. DUBOVEC Miroslav, Bytčica, zákaz výkonu všetkých funkcií pri mužstve dospelých na 1 mesiac N od 10. 9. 2004, DP príl. 1 3/b. 91. DK trestá FK Nezb. Lúčka peňažnou pokutou 500Sk a nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 8 členov, DP príl. 2 1/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 92. DK trestá FK Kunerad peňažnou pokutou 1 000Sk a nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 10 členov, DP príl. 2 1/c. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 93. DK trestá FK Divina peňažnou pokutou 9 000Sk a zastavením činnosti na
1 MFS N od 17. 9. 2004, DP príl. 2 1/d. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 94. SOTOLÁR Jozef, Terchová, hl. usporiadateľ. DK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri mužstve dospelých na 12 mesiacov N od 17. 9. 2004, DP príl.
1 čl. 10. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 95. DK na návrh ŠTK trestá Michala Mintála, Bytčica, zákazom výkonu funkcie kapitána mužstva na
3 mesiace N od 17. 9. 2004, DP príl. 1, čl. 10. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
KM ObFZ
*predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 16. 9. 2004 zápisnica č. 10
51. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných dňa 11. a 12. 9. 2004: Dorast I. trieda: Mojš - Višňové 1:4, Teplička - Trnové 4:1, Kunerad - Hrabové 1:7, Turie - Dlhé Pole 0:4,
Veľké Rovné -Podhorie 1:1, Raj. Teplice-Konská - Terchová 0:6, Hôrky - Kotešová 2:4. Dorast II. trieda: Dolná Tižina - Gbeľany 6:1, Petrovice - Nededza 5:3, Zástranie - Krasňany 5:2, Zádubnie - Pov. Chlmec 2:1. I.tr. SŽ a MŽ, skupina A: Stráňavy - Liet. Lúčka 4:0 a 8:1, Višňové - Zbyňov 11:1 a 13:0, Rosina - Kam. Poruba 1:2 a 3:1, Raj. Teplice-Konská - Bánová 1:2 a 1:0, Bytčica - MŠK Žilina D 3:2 a 0:15.
I. tr. SŽ a MŽ skupina B: 6.kolo: Teplička - Krasňany 10:0 a 3:1, Terchová - Dlhé Pole 4:1 a 6:0, Belá B -Varín doposiaľ neodohrané, 10. kolo Predmier - Belá B 4:0 a 3:2, Štiavnik - Varín 7:0 a 1:2, Krasňany - Dlhé Pole 4:1 a 4:0. Žiaci II. tr. sk. A: Turie - Dolný Hričov 3:5,
Jasenové - Liet. Svinná 0:5, Hôrky - Lietava 3:1, Babkov - Fačkov 3:1, Ďurčiná - Stránske 4:3. II. tr. sk. B: Trnové - Gbeľany 4:0, Nezb. Lúčka - Kotrč. Lúčka 1:1, Dolná Tižina - Brezany 4:0, Mojš - Brodno 3:3, Zádubnie - Nededza 5:1. II. tr. sk. C: Súľov - Bitarová 2:0, Hrič. Podhradie - Hlboké 3:3, Rašov - Hrabové 0:0, Jablonové - Petrovice 2:2, Divinka - Kotešová 3:1. 52. KM na základe vyjadrenia rozhodcu považuje námietku vedúceho OFK Kotešová (MFS Divinka - Kotešová) za bezpredmetnú. 53. KM prešetrila námietku vedúceho TJ Zbyňov. Protestný vklad sa vracia TJ Zbyňov a výsledok dosiahnutý na ihrisku ponecháva v platnosti (MŠK Žilina D - Zbyňov 15:0). 54. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisu z MFS dorastu I. tr. 6.kolo Veľké Rovné - Podhorie. 55. KM nariaďuje odohrať MFS SŽ a MŽ 6. kolo Belá B - Varín dňa 7. 10. 2004 o 14.00 a 16.00 h. 56. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS. 57. KM oznamuje, že na základe záujmu klubov a mladých hráčov (ročník narodenia 1996 - 1998) sa organizuje samostatná súťaž pre prípravky. Hrať sa bude turnajovým spôsobom na ihrisku MŠK Žilina - umelá tráva. V prípade záujmu o túto súťaž, prihláste sa na sekretariáte ObFZ u p. Gaškovej, do 30. 9. 2004. Bližšie informácie poskytnú p. Krajčí a p. Majsniar.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe je potrebné uhradiť do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možné sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 2. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 3. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 4. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
 5. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 7. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 1. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 2. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 4. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 6. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
 7. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 8. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 9. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 10. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 19 678
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 19 133
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 14 110
 4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 133
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 661
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 357
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 10 920
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 584
 9. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 10 305
 10. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 301
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Žilinská Kia ruší pre nedostatok dielov od zahraničného dodávateľa nočné zmeny

Do stredy bude fabrika fungovať iba v dvojzmennej prevádzke.

Predlžujeme akciu o 24h

Ak nemôžete za novinami, noviny prídu k vám. Dnes to máte s 50% zľavou na celý rok

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Žilinská nemocnica hlási už 84 nakazených pracovníkov

V Pandemickom pavilóne je hospitalizovaných 17 pacientov.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Už ste čítali?