Utorok, 26. január, 2021 | Meniny má TamaraKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 9 OBFZ ŽILINA

ŠTK ObFZ *predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 16. 9. 2004, zápisnica č. 8 57. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 11. a 12. 9. 2004: I.trieda: Zbyňov - Višňové 1:0, Nezb. Lúčka - Hlboké 6:0, Rašov - Hrabové 5:1, Turie - Bánová B-Brezany 4:1,

ŠTK ObFZ
*predseda Libor Kolibáč, zasadnutie
16. 9. 2004, zápisnica č. 8
57. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 11. a 12. 9. 2004: I.trieda: Zbyňov - Višňové 1:0, Nezb. Lúčka - Hlboké 6:0, Rašov - Hrabové 5:1, Turie - Bánová B-Brezany 4:1,
Bytčica - Závodie 0:3, Raj. Teplice-Konská - Dlhé Pole 5:0, Zádubnie - Kotešová 4:3. II. trieda: Divinka - Hrič. Podhradie 5:2, Horný Hričov - Fačkov 3:0, Kam. Poruba - Krasňany 5:0, Štiavnik - Lietava 2:0, Súľov - Podhorie 2:3, Terchová - Kotrč. Lúčka 1:3, Stránske - Pov. Chlmec 4:1. III. tr. sk. A: Dolná Tižina - Gbeľany 8:0, Rajec B - Bitarová 0:0, Kunerad - Zádubnie B 3:2, Nededza - Brodno 2:1, Mojš - Veľká Čierna 4:0. III. tr. sk. B: Veľké Rovné - Ovčiarsko 1:2, Svederník - Divina 0:3 kont., Jablonové - Hliník 1:2, Hôrky - Kolárovice v riešení. 58. MFS III. tr. sk. B Hôrky - Kolárovice v riešení. 59. ŠTK kontumuje MFS III. tr. sk. B Svederník - Divina na 0:3 v prospech TJ Svederník, podľa SP, čl. 100, bod d. Prípad postupujeme na doriešenie DK ObFZ. 60. ŠTK námietku TJ Zádubnie B postupuje na DK ObFZ. 61. ŠTK nariaďuje TJ Štiavnik doplniť súvislú ohradu medzi striedačkami. 62. ŠTK predvoláva na zasadnutie dňa 23. 9. 2004 o 16.00 h. z MFS III. tr .sk. B Hôrky - Kolárovice HR Stanislava Pršeka, za Hôrky kapitána Tibora Drdáka, RP 691225, hráča Mária Kováčika, 780913, HU Jozefa Chobota, Hôrky č. 2, za Kolárovice kapitána Richarda Kubáňa 740124, vedúceho mužstva Jozefa Kaštana, Kolárovice 146. Účasť pozvaných je povinná, pod následkom disciplinárneho konania. 63. TJ Rajec B, odohrá svoje domáce MFS v sobotu v ÚHČ, počnúc 7. kolom. 64. ŠTK žiada DK o potrestanie kapitána TJ Bytčica Michala Mintála, RP 791013, za nepodpísanie zápisu o stretnutí po MFS. 65. ŠTK nariaďuje TJ Svederník zabezpečiť súvislú ohradu okolo ihriska, v termíne do 16.10. 2004 a umyváreň do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2004/2005. 66. ŠTK dôrazne upozorňuje TJ Zádubnie, pod následkom disciplinárneho konania, na zabezpečenie súvislej ohrady okolo hracej plochy v termíne do 24. 9. 2004 a vyrovnanie nerovností na hracej ploche. 67. ŠTK postupuje KR na doriešenie R Pavla Bugáňa, za nedodržanie záväzných pokynov a PF v stretnutí Dlhé Pole - Bytčica. 68. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané v dňoch 25. a 26. 9. 2004.
DK ObFZ
*predseda Milan Meliš, zasadnutie
16. 9. 2004, zápisnica č. 7
77. Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK: od 17. 9. 2004 HUSÁRIK Roman, Višňové - dorast, 860222, HUDEC Michal, Bánová B-Brezany, 830821, zaplatiť 200 + 200 Sk. 78. BUKOVÝ Tomáš, Podhorie 830924, 2 MFS N od 17. 9. 2004, DP príl. 1 6-1/a. 79. RAJČAN Jozef, Fačkov, 781129, 1 MFS N od 17. 9. 2004, DP príl. 4/a. 80. LAŠ Jakub, Višňové - dorast, 900823, 1 MFS N od 17. 9. 2004, DP príl. 1 5/a. 81. CHABADA Róbert, Kotrč. Lúčka - žiak, 900309, 2 MFS P od 17. 9. do 31. 12. 2004, DP príl. 1 1/b. 82. MICHALEC Milan, Divina, 840103, 8 mesiacov N od 17. 9. 2004, DP príl. 1 6-3/b. 83. KOVÁČIK Mário, Hôrky, 780913, 4 MFS N od 17. 9. 2004, DP príl. 1 6-1/b. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 84. Žiadosť o odpustenie resp. zmenu trestu: MAZÚR Peter, Podhorie, 761015, zmena trestu na 1 MFS P od 17. 9. 2004 do 31. 12. 2004, DP čl. 31/2, KUBÍK Pavol, Kotrč. Lúčka - žiak, 900402, zmena trestu na 1 MFS P od 17. 9. do 31. 12. 2004, DP čl. 31/2. 85. DIETRICH Jozef, Bytčica, 760619, 3 MFS N od 17. 9. 2004, DP príl. 1 3/b. 86. DK trestá FK Terchová peňažnou pokutou 7 000Sk a uzatvorením ihriska na 1 MFS P od 17. 9. 2004 do 30. 6. 2005, DP príl. 2 1/c. DK nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 8 členov. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 87. DK trestá FK Štiavnik peňažnou pokutou 700Sk a nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 8 členov, DP príl. 2 1/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 88. ČIŽMÁRIK Igor, Hliník, 831208, DK upúšťa od potrestania, DP čl. 18/1. 89. DUBOVEC Marian, Bytčica, 810406, 3 MFS N od 10. 9. 2004, DP príl. 1 3/b. 90. DUBOVEC Miroslav, Bytčica, zákaz výkonu všetkých funkcií pri mužstve dospelých na 1 mesiac N od 10. 9. 2004, DP príl. 1 3/b. 91. DK trestá FK Nezb. Lúčka peňažnou pokutou 500Sk a nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 8 členov, DP príl. 2 1/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 92. DK trestá FK Kunerad peňažnou pokutou 1 000Sk a nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 10 členov, DP príl. 2 1/c. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 93. DK trestá FK Divina peňažnou pokutou 9 000Sk a zastavením činnosti na
1 MFS N od 17. 9. 2004, DP príl. 2 1/d. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 94. SOTOLÁR Jozef, Terchová, hl. usporiadateľ. DK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri mužstve dospelých na 12 mesiacov N od 17. 9. 2004, DP príl.
1 čl. 10. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 95. DK na návrh ŠTK trestá Michala Mintála, Bytčica, zákazom výkonu funkcie kapitána mužstva na
3 mesiace N od 17. 9. 2004, DP príl. 1, čl. 10. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
KM ObFZ
*predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 16. 9. 2004 zápisnica č. 10
51. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných dňa 11. a 12. 9. 2004: Dorast I. trieda: Mojš - Višňové 1:4, Teplička - Trnové 4:1, Kunerad - Hrabové 1:7, Turie - Dlhé Pole 0:4,
Veľké Rovné -Podhorie 1:1, Raj. Teplice-Konská - Terchová 0:6, Hôrky - Kotešová 2:4. Dorast II. trieda: Dolná Tižina - Gbeľany 6:1, Petrovice - Nededza 5:3, Zástranie - Krasňany 5:2, Zádubnie - Pov. Chlmec 2:1. I.tr. SŽ a MŽ, skupina A: Stráňavy - Liet. Lúčka 4:0 a 8:1, Višňové - Zbyňov 11:1 a 13:0, Rosina - Kam. Poruba 1:2 a 3:1, Raj. Teplice-Konská - Bánová 1:2 a 1:0, Bytčica - MŠK Žilina D 3:2 a 0:15.
I. tr. SŽ a MŽ skupina B: 6.kolo: Teplička - Krasňany 10:0 a 3:1, Terchová - Dlhé Pole 4:1 a 6:0, Belá B -Varín doposiaľ neodohrané, 10. kolo Predmier - Belá B 4:0 a 3:2, Štiavnik - Varín 7:0 a 1:2, Krasňany - Dlhé Pole 4:1 a 4:0. Žiaci II. tr. sk. A: Turie - Dolný Hričov 3:5,
Jasenové - Liet. Svinná 0:5, Hôrky - Lietava 3:1, Babkov - Fačkov 3:1, Ďurčiná - Stránske 4:3. II. tr. sk. B: Trnové - Gbeľany 4:0, Nezb. Lúčka - Kotrč. Lúčka 1:1, Dolná Tižina - Brezany 4:0, Mojš - Brodno 3:3, Zádubnie - Nededza 5:1. II. tr. sk. C: Súľov - Bitarová 2:0, Hrič. Podhradie - Hlboké 3:3, Rašov - Hrabové 0:0, Jablonové - Petrovice 2:2, Divinka - Kotešová 3:1. 52. KM na základe vyjadrenia rozhodcu považuje námietku vedúceho OFK Kotešová (MFS Divinka - Kotešová) za bezpredmetnú. 53. KM prešetrila námietku vedúceho TJ Zbyňov. Protestný vklad sa vracia TJ Zbyňov a výsledok dosiahnutý na ihrisku ponecháva v platnosti (MŠK Žilina D - Zbyňov 15:0). 54. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisu z MFS dorastu I. tr. 6.kolo Veľké Rovné - Podhorie. 55. KM nariaďuje odohrať MFS SŽ a MŽ 6. kolo Belá B - Varín dňa 7. 10. 2004 o 14.00 a 16.00 h. 56. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS. 57. KM oznamuje, že na základe záujmu klubov a mladých hráčov (ročník narodenia 1996 - 1998) sa organizuje samostatná súťaž pre prípravky. Hrať sa bude turnajovým spôsobom na ihrisku MŠK Žilina - umelá tráva. V prípade záujmu o túto súťaž, prihláste sa na sekretariáte ObFZ u p. Gaškovej, do 30. 9. 2004. Bližšie informácie poskytnú p. Krajčí a p. Majsniar.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe je potrebné uhradiť do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možné sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 2. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 3. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 4. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 5. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 6. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 8. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 9. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 10. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 1. Závod zamestnáva 500 ľudí. Tatravagónka v Trebišove má 50 rokov
 2. Spoločnosť BILLA v novom e-booku radí, ako sa stravovovať zdravo
 3. Počas koronakrízy vzrástli obavy z dopadov práceneschopnosti
 4. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 5. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 6. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 7. Budovanie zelenej značky
 8. Arval Slovakia: Spoliehajú na nás firmy z kľúčových sektorov
 9. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 10. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 21 423
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 21 123
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 17 516
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 773
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 381
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 118
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 505
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 409
 9. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020 7 274
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 248
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Ide zatiaľ iba o čiastkové výsledky.

25. jan
Tomáš Gerát

Finančné prostriedky, ktoré sa mladému snowboardistovi podarí vyzbierať, využije na nákup štyroch prekážok.

8 h

Ďalší diel online diskusie vysielame LIVE vo štvrtok o 11:00 hod na našom Facebooku.

25. jan
Kapitán Strečna Jakub Beháň v zápase proti Višňovému (2:3). Trio bratov Beháňovcov nastrieľalo z dvadsiatich gólov FK Strečno v jesennej časti viac ako polovicu. Spomínaný Jakub ich dal päť, rovnako aj Marek. Tretí Patrik strelil jeden.

Futbalistom z obce na Váhu patrí až jedenáste miesto.

25. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Po páchateľoch polícia intenzívne pátra.

8 h

Dobre skončilo v Bobote, Čachticiach, Stankovciach. Výborne v Dolnej Porube a Trenčianskych Miticiach.

25. jan

Ide zatiaľ iba o čiastkové výsledky.

25. jan

Podľa aktuálne nastavených parametrov a údajov len z MOM, zriadených rezortom zdravotníctva, by si v Banskobystrickom kraji zopakovali testovanie v šiestich okresoch.

25. jan

Už ste čítali?