Štvrtok, 26. november, 2020 | Meniny má KornelKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 12 OBFZ ŽILINA

1. ŠTK ObFZ *predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 30. 9. 2004, zápisnica č. 10 77. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 25. a 26. 9. 2004: I. trieda: Zbyňov – Nezb. Lúčka 1:2, Rašov – Višňové 2:0, Turie – Hlboké 2:1, Bytčica – Hrabové 2:1, Ra

1. ŠTK ObFZ
*predseda Libor Kolibáč, zasadnutie
30. 9. 2004, zápisnica č. 10
77. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 25. a 26. 9. 2004: I. trieda: Zbyňov – Nezb. Lúčka 1:2, Rašov – Višňové 2:0,
Turie – Hlboké 2:1, Bytčica – Hrabové 2:1, Raj. Teplice-Konská – Bánová B-Brezany 5:2,
Zádubnie - Závodie 0:1, Kotešová – Dlhé Pole 1:1. II. trieda: Divinka – Horný Hričov 4:2, Kam. Poruba – Hrič. Podhradie 9:1, Štiavnik – Fačkov 5:1, Súľov – Krasňany 3:1, Terchová – Lietava 1:1, Stránske – Podhorie 1:2, Pov. Chlmec – Kotrč. Lúčka 0:0. III. trieda sk. A: Dolná Tižina – Rajec B 2:0, Kunerad – Gbeľany 5:0, Nededza – Bitarová 2:0, Zástranie – Zádubnie B 5:1, Mojš – Brodno 2:4. III. trieda sk. B: Veľké Rovné –Svederník 3:0, Jablonové – Divina 1:0, Hôrky – Petrovice 0:0, Kolárovice – Hliník 1:2. 78. ŠTK nariaďuje TJ Divinka zabezpečiť počas domácich MFS ihrisko podľa SP (pokosená tráva). 79. ŠTK upozorňuje TJ Závodie na skorý príchod na MFS. 80. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na stretnutia hrané v dňoch 9. a 10. 10. 2004. 81. ŠTK nariaďuje odohrať MFS II. trieda 10. kolo, Stránske – Krasňany, Pov. Chlmec – Lietava dňa 9. 10. 2004 v ÚHČ.
2. DK ObFZ
*predseda Milan Meliš, zasadnutie
30. 9. 2004, zápisnica č. 9
108. JANÍČEK Ján, Gbeľany 830604, 4 MFS N od 1. 10. 2004, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 109. ŠUMICHRAST Ivan, Horný Hričov, 750809, 1 MFS N od 1. 10. 2004, DP príl. 1 1/a. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 110. DK trestá FK Stránske peňažnou pokutou 1 000 Sk a nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 8 členov, DP príl. 2 1/a. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 111. TOMANÍK Ladislav, Stránske DK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri mužstve dospelých do 30. 6. 2005, DP príl. 1 čl. 10. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 112. Zastavenie činnosti na 1 MFS N za 4 ŽK: od 1. 10. 2004 – GAMBOŠ Marian, Závodie, 730727, KRAJČÍ Stanislav, Bitarová, 830623, zaplatiť poplatok 200 + 200 Sk, HLAVOŇ Ivan, Dlhé Pole, 671105, zaplatiť 200 + 200 Sk. 113. RYBÁR Michal, Terchová – dorast, 870421, 6 mesiacov N od 24. 9. 2004, DP príl. 1 6-3/b, za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 114. DK trestá FK Terchová – dorast peňažnou pokutou 7 000 Sk, zastavením činnosti na 1 MFS N a podmienečným uzatvorením ihriska na 2 MFS do 30. 6. 2005, DP príl. 2 1/d. DK nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na
8 členov. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 115. LÚČAN Ján, Terchová, DK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri družstve mládeže do 30. 6. 2005, DP príl. 1 čl. 10. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 116. DK na žiadosť KM ruší bod 58 zápisnice DK č. 5. 117. DK na návrh KM trestá FK Závodie – mládež peňažnou pokutou 8 000 Sk, podľa RS ObFZ Žilina, ročník 2004/2005, časť VIII. Disciplinárne konanie, bod 3/c. 118. DK na návrh KM trestá FK Horný Hričov – dorast pokarhaním, podľa DP príl. 2, bod 6, za prejednanie zaplatiť 30 Sk. 119. SEDLIAČEK Roman, R, DK na návrh KR trestá zákazom výkonu funkcie na 12 mesiacov N od 1. 10. 2004, DP príl. 3, bod 10. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 120. DUBOVEC Vladimír R, DK na návrh KR trestá zákazom výkonu funkcie na 12 mesiacov N od 1. 10. 2004, DP príl. 3, bod 5. Za prejednanie 200 Sk. 121. PUČEK Ivan, R, DK na návrh KR trestá zákazom výkonu funkcie na 6 mesiacov N od 1. 10. 2004, DP príl., 3, bod 5. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 122. CHABADA Miroslav, R, DK na návrh KR trestá zákazom výkonu funkcie na 9 mesiacov N od 1. 10. 2004, DP príl. 3, bod 5. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
3. KM ObFZ
*predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie
29. 9. 2004 zápisnica č. 12
70. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných dňa 25. a 26. 9. 2004: Dorast I. trieda: Mojš – Teplička 0:3, Kunerad – Višňové 1:4, Veľké Rovné – Hrabové 3:1, Raj. Teplice-Konská – Dlhé Pole 1:5, Hôrky – Podhorie 1:3, Kotešová – Terchová 4:2. Dorast II. trieda: Dolná Tižina – Horný Hričov 2:1, Zástranie – Rašov 2:0, Zádubnie – Nededza 1:5, Pov. Chlmec – Krasňany 4:0. I. trieda SŽ a MŽ, skupina A: Stráňavy – Višňové 2:4 a 1:2, Rosina – Liet. Lúčka 2:3 a 2:1, Raj. Teplice-Konská – Zbyňov 5:0 a 4:0, Bytčica – Kam. Poruba 4:2 a
1:11, MŠK Žilina D - Bánová 1:3 a 2:0. I. trieda SŽ a MŽ skupina B: Teplička – Predmier 10:0 a 2:1, Terchová – Štiavnik neodohrané, Belá B – Krasňany – 11:1 a 2:4, Varín – Dlhé Pole 1:0
a 7:0. Žiaci II. trieda sk. A: Turie – Jasenové
8:0, Hôrky – Dolný Hričov 0:10, Babkov – Liet. Svinná 0:0, Ďurčiná – Lietava 6:1, Stránske – Fačkov 1:0. II. trieda sk. B: Trnové – Nezb. Lúčka 11:0, Dolná Tižina – Gbeľany 2:1, Mojš - Kotrč. Lúčka 1:12, Zádubnie – Brezany 3:2, Nededza – Brodno 6:1. II. trieda sk. C: Súľov – Hrič. Podhradie 1:0, Rašov – Bitarová 4:1, Jablonové – Hlboké 2:1, Divinka – Hrabové 1:3, Kotešová – Petrovice 2:2. 71. KM kontumuje MFS SŽ a MŽ 6. kolo Belá B – Varín na 0:3 a priznáva 3 body v prospech TJ Varín, podľa SP čl. 100, bod b. 72. KM ruší bod 55 zápisnice KM č. 10. 73. KM žiada DK o potrestanie ŠK Juventus Žilina - Závodie za odhlásenie družstva SŽ a MŽ zo súťaže. 74. KM zamieta žiadosť OŠK Baník Stráňavy SŽ a MŽ. 75. KM žiada DK o potrestanie družstva dorastu TJ Horný Hričov za neskorý príchod na MFS. 76. KM schvaľuje žiadosť TJ Višňové a nariaďuje odohrať MFS 11. kola I. trieda dorastu Višňové – Raj. Teplice-Konská dňa 15. 10. 2004 (piatok) o 15.00 h. 77. KM schvaľuje žiadosť TJ Višňové a nariaďuje odohrať MFS SŽ a MŽ 12. kola Višňové – MŠK Žilina D dňa 13. 10. 2004 o 14.00 a 15.45 h. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS. 78. KM považuje námietku TJ Bánová za bezpredmetnú. 79. Po predložení zápisu o stretnutí Kunerad – Podhorie (dorast) KM ruší bod č. 39 zápisnice KM č. 8. 80. KM žiada DK o zrušenie bodu č. 58, zápisnice DK č. 5. 81. KM nariaďuje odohrať MFS SŽ a MŽ Terchová – Štiavnik dňa 7. 10. 2004 o 10.00 a 12.00 h. KM žiada KR o delegovanie R.
4. HK ObFZ
*predseda Gustav Noga, zasadnutie
27. 9. 2004:
- HK prerokovala žiadosť FK Lietava vo veci úhrady faktúry za nedostavenie sa FK Krasňany na MFS a nariaďuje TJ Fatran Krasňany uhradiť faktúru č. 18/08/2004 v sume 2 206 Sk ŠK Lietava, v termíne do 20. 10. 2004. Doklad o úhrade doručiť na sekretariát ObFZ.
- HK prejednala neuhradené pokuty k 27. 9. 2004 a stanovila dvojnásobné pokuty takto: Úradná správa č. 6 – 6/7 Závodie 300 + 300 , Fačkov 6/21 - 200 + 200, 6/22 – 200 + 200, 6/23 – 200 + 200, 6/24 – 200 + 200, 6/25 – 3 000 + 3 000. 6/26 Bitarová – 8 000. Úradná správa č. 7: 7/28 – Fačkov 400 + 400, Bytčica – žiaci 400 + 400. Úradná správa č. 8: 8/41 Hôrky 400 + 400, 8/58 Kunerad 800 + 800, 8/60 – Belá – žiaci 300 + 300, 8/61 – Dolný Hričov 300 + 300, Gbeľany 300 + 300, Hrabové 300 + 300, Nezb. Lúčka 300 + 300, Veľké Rovné 300 + 300, Závodie 300 + 300.
Opätovne upozorňujeme FK na povinnosť v správe pre prijímateľa uvádzať účel platby.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe je potrebné uhradiť do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Studujte v Praze ekonomii a business v angličtině
 2. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
 3. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 4. Buďte v najlepšej spoločnosti!
 5. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 6. Aj matematika sa dá skrotiť
 7. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 8. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 9. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 10. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 1. Tipy na cenovo výhodné vianočné darčeky, ktoré aj potešia
 2. Bývanie v meste predlžuje život
 3. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 4. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 5. Fakty o batériách, ktoré ste nevedeli
 6. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 7. Už tretí rok mení dm "Black Friday" na "Giving Friday"
 8. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 9. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
 10. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 27 648
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 21 811
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 13 591
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 12 231
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 395
 6. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 247
 7. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 070
 8. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 7 983
 9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 718
 10. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 7 611
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Vlci Žilina hovoria jasné NIE násiliu páchanému na ženách

Celosvetová kampaň upozorňujúca na problematiku násilia páchaného na ženách sa začala včera a potrvá nasledujúcich 16 dní.

Maroš Mikoláš

V Žiline sa rozsvieti dvadsať vianočných stromčekov

Novinkou je vianočný stromček v Parku Ľudovíta Štúra.

Vianočný stromček priviezli na Mariánske námestie.
Ilustračné foto.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Už ste čítali?