Utorok, 13. apríl, 2021 | Meniny má AlešKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 12 OBFZ ŽILINA

1. ŠTK ObFZ *predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 30. 9. 2004, zápisnica č. 10 77. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 25. a 26. 9. 2004: I. trieda: Zbyňov – Nezb. Lúčka 1:2, Rašov – Višňové 2:0, Turie – Hlboké 2:1, Bytčica – Hrabové 2:1, Ra

1. ŠTK ObFZ
*predseda Libor Kolibáč, zasadnutie
30. 9. 2004, zápisnica č. 10
77. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 25. a 26. 9. 2004: I. trieda: Zbyňov – Nezb. Lúčka 1:2, Rašov – Višňové 2:0,
Turie – Hlboké 2:1, Bytčica – Hrabové 2:1, Raj. Teplice-Konská – Bánová B-Brezany 5:2,
Zádubnie - Závodie 0:1, Kotešová – Dlhé Pole 1:1. II. trieda: Divinka – Horný Hričov 4:2, Kam. Poruba – Hrič. Podhradie 9:1, Štiavnik – Fačkov 5:1, Súľov – Krasňany 3:1, Terchová – Lietava 1:1, Stránske – Podhorie 1:2, Pov. Chlmec – Kotrč. Lúčka 0:0. III. trieda sk. A: Dolná Tižina – Rajec B 2:0, Kunerad – Gbeľany 5:0, Nededza – Bitarová 2:0, Zástranie – Zádubnie B 5:1, Mojš – Brodno 2:4. III. trieda sk. B: Veľké Rovné –Svederník 3:0, Jablonové – Divina 1:0, Hôrky – Petrovice 0:0, Kolárovice – Hliník 1:2. 78. ŠTK nariaďuje TJ Divinka zabezpečiť počas domácich MFS ihrisko podľa SP (pokosená tráva). 79. ŠTK upozorňuje TJ Závodie na skorý príchod na MFS. 80. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na stretnutia hrané v dňoch 9. a 10. 10. 2004. 81. ŠTK nariaďuje odohrať MFS II. trieda 10. kolo, Stránske – Krasňany, Pov. Chlmec – Lietava dňa 9. 10. 2004 v ÚHČ.
2. DK ObFZ
*predseda Milan Meliš, zasadnutie
30. 9. 2004, zápisnica č. 9
108. JANÍČEK Ján, Gbeľany 830604, 4 MFS N od 1. 10. 2004, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 109. ŠUMICHRAST Ivan, Horný Hričov, 750809, 1 MFS N od 1. 10. 2004, DP príl. 1 1/a. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 110. DK trestá FK Stránske peňažnou pokutou 1 000 Sk a nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 8 členov, DP príl. 2 1/a. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 111. TOMANÍK Ladislav, Stránske DK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri mužstve dospelých do 30. 6. 2005, DP príl. 1 čl. 10. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 112. Zastavenie činnosti na 1 MFS N za 4 ŽK: od 1. 10. 2004 – GAMBOŠ Marian, Závodie, 730727, KRAJČÍ Stanislav, Bitarová, 830623, zaplatiť poplatok 200 + 200 Sk, HLAVOŇ Ivan, Dlhé Pole, 671105, zaplatiť 200 + 200 Sk. 113. RYBÁR Michal, Terchová – dorast, 870421, 6 mesiacov N od 24. 9. 2004, DP príl. 1 6-3/b, za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 114. DK trestá FK Terchová – dorast peňažnou pokutou 7 000 Sk, zastavením činnosti na 1 MFS N a podmienečným uzatvorením ihriska na 2 MFS do 30. 6. 2005, DP príl. 2 1/d. DK nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na
8 členov. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 115. LÚČAN Ján, Terchová, DK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri družstve mládeže do 30. 6. 2005, DP príl. 1 čl. 10. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 116. DK na žiadosť KM ruší bod 58 zápisnice DK č. 5. 117. DK na návrh KM trestá FK Závodie – mládež peňažnou pokutou 8 000 Sk, podľa RS ObFZ Žilina, ročník 2004/2005, časť VIII. Disciplinárne konanie, bod 3/c. 118. DK na návrh KM trestá FK Horný Hričov – dorast pokarhaním, podľa DP príl. 2, bod 6, za prejednanie zaplatiť 30 Sk. 119. SEDLIAČEK Roman, R, DK na návrh KR trestá zákazom výkonu funkcie na 12 mesiacov N od 1. 10. 2004, DP príl. 3, bod 10. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 120. DUBOVEC Vladimír R, DK na návrh KR trestá zákazom výkonu funkcie na 12 mesiacov N od 1. 10. 2004, DP príl. 3, bod 5. Za prejednanie 200 Sk. 121. PUČEK Ivan, R, DK na návrh KR trestá zákazom výkonu funkcie na 6 mesiacov N od 1. 10. 2004, DP príl., 3, bod 5. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 122. CHABADA Miroslav, R, DK na návrh KR trestá zákazom výkonu funkcie na 9 mesiacov N od 1. 10. 2004, DP príl. 3, bod 5. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
3. KM ObFZ
*predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie
29. 9. 2004 zápisnica č. 12
70. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných dňa 25. a 26. 9. 2004: Dorast I. trieda: Mojš – Teplička 0:3, Kunerad – Višňové 1:4, Veľké Rovné – Hrabové 3:1, Raj. Teplice-Konská – Dlhé Pole 1:5, Hôrky – Podhorie 1:3, Kotešová – Terchová 4:2. Dorast II. trieda: Dolná Tižina – Horný Hričov 2:1, Zástranie – Rašov 2:0, Zádubnie – Nededza 1:5, Pov. Chlmec – Krasňany 4:0. I. trieda SŽ a MŽ, skupina A: Stráňavy – Višňové 2:4 a 1:2, Rosina – Liet. Lúčka 2:3 a 2:1, Raj. Teplice-Konská – Zbyňov 5:0 a 4:0, Bytčica – Kam. Poruba 4:2 a
1:11, MŠK Žilina D - Bánová 1:3 a 2:0. I. trieda SŽ a MŽ skupina B: Teplička – Predmier 10:0 a 2:1, Terchová – Štiavnik neodohrané, Belá B – Krasňany – 11:1 a 2:4, Varín – Dlhé Pole 1:0
a 7:0. Žiaci II. trieda sk. A: Turie – Jasenové
8:0, Hôrky – Dolný Hričov 0:10, Babkov – Liet. Svinná 0:0, Ďurčiná – Lietava 6:1, Stránske – Fačkov 1:0. II. trieda sk. B: Trnové – Nezb. Lúčka 11:0, Dolná Tižina – Gbeľany 2:1, Mojš - Kotrč. Lúčka 1:12, Zádubnie – Brezany 3:2, Nededza – Brodno 6:1. II. trieda sk. C: Súľov – Hrič. Podhradie 1:0, Rašov – Bitarová 4:1, Jablonové – Hlboké 2:1, Divinka – Hrabové 1:3, Kotešová – Petrovice 2:2. 71. KM kontumuje MFS SŽ a MŽ 6. kolo Belá B – Varín na 0:3 a priznáva 3 body v prospech TJ Varín, podľa SP čl. 100, bod b. 72. KM ruší bod 55 zápisnice KM č. 10. 73. KM žiada DK o potrestanie ŠK Juventus Žilina - Závodie za odhlásenie družstva SŽ a MŽ zo súťaže. 74. KM zamieta žiadosť OŠK Baník Stráňavy SŽ a MŽ. 75. KM žiada DK o potrestanie družstva dorastu TJ Horný Hričov za neskorý príchod na MFS. 76. KM schvaľuje žiadosť TJ Višňové a nariaďuje odohrať MFS 11. kola I. trieda dorastu Višňové – Raj. Teplice-Konská dňa 15. 10. 2004 (piatok) o 15.00 h. 77. KM schvaľuje žiadosť TJ Višňové a nariaďuje odohrať MFS SŽ a MŽ 12. kola Višňové – MŠK Žilina D dňa 13. 10. 2004 o 14.00 a 15.45 h. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS. 78. KM považuje námietku TJ Bánová za bezpredmetnú. 79. Po predložení zápisu o stretnutí Kunerad – Podhorie (dorast) KM ruší bod č. 39 zápisnice KM č. 8. 80. KM žiada DK o zrušenie bodu č. 58, zápisnice DK č. 5. 81. KM nariaďuje odohrať MFS SŽ a MŽ Terchová – Štiavnik dňa 7. 10. 2004 o 10.00 a 12.00 h. KM žiada KR o delegovanie R.
4. HK ObFZ
*predseda Gustav Noga, zasadnutie
27. 9. 2004:
- HK prerokovala žiadosť FK Lietava vo veci úhrady faktúry za nedostavenie sa FK Krasňany na MFS a nariaďuje TJ Fatran Krasňany uhradiť faktúru č. 18/08/2004 v sume 2 206 Sk ŠK Lietava, v termíne do 20. 10. 2004. Doklad o úhrade doručiť na sekretariát ObFZ.
- HK prejednala neuhradené pokuty k 27. 9. 2004 a stanovila dvojnásobné pokuty takto: Úradná správa č. 6 – 6/7 Závodie 300 + 300 , Fačkov 6/21 - 200 + 200, 6/22 – 200 + 200, 6/23 – 200 + 200, 6/24 – 200 + 200, 6/25 – 3 000 + 3 000. 6/26 Bitarová – 8 000. Úradná správa č. 7: 7/28 – Fačkov 400 + 400, Bytčica – žiaci 400 + 400. Úradná správa č. 8: 8/41 Hôrky 400 + 400, 8/58 Kunerad 800 + 800, 8/60 – Belá – žiaci 300 + 300, 8/61 – Dolný Hričov 300 + 300, Gbeľany 300 + 300, Hrabové 300 + 300, Nezb. Lúčka 300 + 300, Veľké Rovné 300 + 300, Závodie 300 + 300.
Opätovne upozorňujeme FK na povinnosť v správe pre prijímateľa uvádzať účel platby.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe je potrebné uhradiť do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Poznáme finalistov Office roka 2020
 2. V blízkosti Prezidentského paláca je na predaj 37 apartmánov
 3. Kedysi rádio, dnes mozog auta. Poznáte históriu infotainmentu?
 4. Vlastný zlatý poklad môže byť dobrou ochranou pred infláciou
 5. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 6. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič
 7. Neviete kam tento rok na bezpečnú dovolenku k moru?
 8. Kia prechádza transformáciou, vo vrecku má aj Guinnessov rekord
 9. Prešovská spoločnosť MAXECO sa presadila na medzinárodnom trhu
 10. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest
 1. Goji: bobule šťastia pomáhajú proti depresii
 2. Poznáme finalistov Office roka 2020
 3. Neviete kam tento rok na bezpečnú dovolenku k moru?
 4. Jar je vo vzduchu. Alergie tiež
 5. Kia prechádza transformáciou, vo vrecku má aj Guinnessov rekord
 6. SodaStream na Slovensku predstavuje príchute nápojov od PEPSI
 7. V blízkosti Prezidentského paláca je na predaj 37 apartmánov
 8. Bratia Žampovci majú za sebou veľmi úspešnú lyžiarsku sezónu
 9. Biobavlnu nahradila viskóza
 10. Kedysi rádio, dnes mozog auta. Poznáte históriu infotainmentu?
 1. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič 53 531
 2. Slovákom hrozia malé dôchodky. V čom je problém? 25 447
 3. Zo žraloka rybka. Ako sa rozpadlo impérium Maria Hoffmanna? 21 763
 4. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko 18 489
 5. Ako zasiahnu zmeny vo svete pneumatík bežných vodičov? 15 930
 6. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest 13 255
 7. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 10 290
 8. Veľkonočné inšpirácie, rozhovor so Zuzanou Šebovou 10 204
 9. Plánujete dovolenku na leto? Toto sú najkrajšie pláže Turecka 9 229
 10. Pomoc z prírody pri infekcii covid-19 8 625
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Ilustračné foto.

Vlci hrali výborne počas celého stretnutia.

16 h

Diskusiu vysielame v stredu 14. apríla od 10. hodiny.

9. apr
Marek Hovorka v žilinskom drese.

Rodák z Dubnice bol najproduktívnejším hráčom Vlkov v bronzovej sezóne 2016/2017 (74 bodov - 28 gólov plus 46 asistencií).

12. apr

Opäť máte možnosť vyhrať 1000 eur.

12. apr

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Žilinčanom bude k dispozícii už len 12 mobilných odberných miest.

11. apr

Prinášame prehľad výsledkov z jednotlivých obcí na hornej Nitre. Viaceré z nich opäť nezaznamenali žiadnych pozitívnych.

22 h

Za frontom k nám začne prúdiť studený, pôvodom arktický vzduch, pričom bude aj veterno a veľmi chladno, ojedinele až rekordne.

11. apr

Zaistili tisícky dávok marihuany.

22 h

Už ste čítali?