Utorok, 1. december, 2020 | Meniny má EdmundKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 15 OBFZ ŽILINA

2. ŠTK ObFZ *predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 21. 10. 2004, zápisnica č. 13 93. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 16. a 17. 10. 2004: I. trieda: Závodie – Zbyňov 2:0, Bánová B-Brezany – Dlhé Pole 3:2, Hrabové – Kotešová 1:1, Višňové – Raj

2. ŠTK ObFZ
*predseda Libor Kolibáč, zasadnutie
21. 10. 2004, zápisnica č. 13
93. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 16. a 17. 10. 2004: I. trieda: Závodie – Zbyňov 2:0, Bánová B-Brezany – Dlhé Pole 3:2, Hrabové – Kotešová 1:1, Višňové – Raj. Teplice-Konská 3:1, Hlboké – Zádubnie 6:1,
Nezb. Lúčka - Bytčica 1:0, Rašov – Turie 6:1. II. trieda: Podhorie – Divinka 1:2,
Lietava – Kotrč. Lúčka 1:1, Krasňany – Pov. Chlmec 0:0, Fačkov – Stránske 7:1, Hrič. Podhradie – Terchová 0:1, Horný Hričov – Súľov 1:3, Kam. Poruba – Štiavnik 1:0. III. tr. sk. A: Brodno – Dolná Tižina 1:0, Bitarová – Veľká Čierna 3:1, Gbeľany – Mojš 1:2, Rajec B – Zástranie 3:4, Kunerad – Nededza 2:4. III. tr. sk. B : Petrovice – Veľké Rovné 2:0, Divina – Hliník 2:1, Ovčiarsko – Kolárovice 2:3, Svederník – Hôrky
4:7. 94. ŠTK žiada DK o potrestanie FK Divina pre porušenie RS, časť Športovo-technické zásady pre účinkovanie FK , časť III, bod 4 (predaj nápojov vo fľašiach, napriek upozorneniu DZ). 95. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané v dňoch 30. a 31. 10. 2004. 96. ŠTK nariaďuje odohrať MFS II. tr. Štiavnik – Súľov dňa 30. 10. 2004 v ÚHČ.
3. DK ObFZ
*predseda Milan Meliš, zasadnutie
21. 10. 2004, zápisnica č. 12
153. JAHVODKA Jozef, Horný Hričov, 670308, 1 MFS N od 22. 10. 2004, DP príl. 1, 5/a. 154. GARTNER Ján, Hliník, 800702, 2 MFS N od 22. 10. 2004, DP príl. 1 3/a. 155. BREŽNÝ Martin, Terchová – dorast 880803, 2 MFS P od 22. 10. 2004 do 30. 4. 2005, DP príl. 1 5/a, za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 156. KRIŠTOFÍK Štefan, Terchová – dorast, 860427, 2 MFS P od 22. 10. 2004 do 30. 4. 2005, za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 157. ZBYTEK Maroš, Podhorie – dorast, 891122, 1 MFS P od 22. 10. 2004 do 30. 4. 2005, DP príl. 1 1/b. 158. MIČEK Martin, Teplička n/V. – dorast, 871229, 3 MFS N od 22. 10. 2004, DP príl. 1 6-1/b. 159. JEŽÍK Michal, Veľké Rovné – dorast, 880924, 4 MFS N od 22. 10. 2004, DP príl. 1 6-1/b. 160. VANTUCH Juraj, Terchová – žiak, 920605, 1 MFS P od 22. 10. 2004 do 30. 4. 2005, DP príl. 1 5/a, Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 161. Zastavenie činnosti na 1 MFS N za 4 ŽK od 22. 10. 2004: LAŠ Jakub, Višňové – dorast 900823, zaplatiť 200 + 200 Sk, DUGOVIČ Peter, Nezb. Lúčka, 841218, zaplatiť 200 + 200 Sk, KUDLA Marian, Bytčica, 820824, zaplatiť 200 + 200 Sk, FULJER Peter, Dlhé Pole, 750308, DOLNÍK Marian, Zbyňov 780819. 162. Žiadosť o zmenu resp. odpustenie trestu: VRÁBEL Ľuboš, Rašov, 860828 – zamieta sa, LACKO Stanislav, Rašov 760615 – zamieta sa, GAŠPIERIK Peter, Lietava, 830318 – zamieta sa. 163. DK trestá FK Dolná Tižina peňažnou pokutou 1 000 Sk a uzatvorením ihriska na 1 MFS N od 22. 10. 2004 (hrubé nešportové správanie divákov v MFS). DK nariaďuje FK Dolná Tižina nahlásiť náhradnú hraciu plochu na MFS
10. kola Dolná Tižina – Nededza na sekretariát ObFZ do 22. 10. 2004 do 12.00 h. MFS odohrať minimálne 15 km od vlastného štadióna DP príl. 2 1/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 164. DK trestá FK Divina pokarhaním, podľa DP príl. 2 bod 6 (predávanie nápojov v sklenených obaloch). Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 165. CINKO Anton R, DK na návrh KR trestá zastavením výkonu funkcie na 2 MFS N od 22. 10. 2004, DP príl. 3, bod 2. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 166. ROGOŇ Ladislav, R, DK trestá zastavením výkonu funkcie R na 6 mesiacov N od 22. 10. 2004. DP príl. 3, bod 5. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
4. KM ObFZ
*predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 20. 10. 2004 zápisnica č. 15
109. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných dňa 16. a 17. 10. 2004: Dorast I. trieda: Podhorie – Mojš 6:2,
Dlhé Pole – Terchová 2:4, Hrabové – Kotešová 11:0, Trnové – Hôrky 2:0,
Višňové – Raj. Teplice-Konská 1:1, Teplička – Veľké Rovné 1:1. Dorast II. trieda: Nededza – Dolná Tižina 0:0,
Rašov – Krasňany 8:0, Gbeľany – Zádubnie 6:1, Horný Hričov – Zástranie 2:4. I.tr. SŽ a MŽ, skupina A: Stráňavy – Raj. Teplice-Konská 5:1 a 5:1, Rosina – Bytčica 3:1 a 4:0, Višňové – MŠK Žilina D 8:1 a 2:2, Liet. Lúčka – Bánová 1:1 a 2:2, Zbyňov – Kamenná Poruba chýba zápis, 0:8. I.tr. SŽ a MŽ skupina B: Teplička – Belá B 16:2 a 13:0, Predmier – Dlhé Pole 4:3 a 4:0, Štiavnik – Krasňany 7:0 a 3:0. Žiaci II. tr. sk. A: Lietava – Turie 2:1, Liet. Svinná – Fačkov 3:1, Dolný Hričov – Stránske 3:0 kont., Jasenové –Ďurčiná 0:4, Hôrky – Babkov 3:0. II. tr. sk. B: Brezany – Trnové 0:0, Kotrč. Lúčka – Brodno 8:0,
Gbeľany – Nededza 2:1, Nezb. Lúčka – Zádubnie chýba zápis, Dolná Tižina – Mojš 4:0. II. tr. sk. C: Hrabové – Súľov chýba zápis, Hlboké – Petrovice 0:8, Bitarová – Kotešová 1:6, Hrič. Podhradie – Divinka 1:3, Rašov – Jablonové 4:1.
110. KM akceptuje ospravedlnenie TJ Stránske. 111. KM kontumuje MFS 9. kola žiaci II. tr.sk. A Dolný Hričov – Stránske na 3:0 a priznáva 3 body v prospech ŠK Dolný Hričov, podľa SP čl. 100, bod b/. 112. KM nariaďuje odohrať MFS 8. kola žiakov II. tr. sk. A medzi TJ Stránske a TJ Liet. Svinná dňa 24. 10. 2004 o 10.00 h. 113. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS. 114. KM predvoláva na zasadnutie dňa 27. 10. 2004 o 16. 15 h. p. Dušana Papíka. 115. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS Hrabové – Súľov (II. tr. sk. C), Nezb. Lúčka – Zádubnie (II.tr.sk.B), Zbyňov – Kam. Poruba (I. tr. SŽ sk. A). 116. KM upozorňuje TJ Zádubnie na včasné pripravenie hracej plochy na MFS (žiaci ). 117. KM upozorňuje TJ Babkov na skorý príchod na MFS (žiaci).
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe je potrebné uhradiť do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!(mg)

Zápisnica KR pri ObFZ Žilina
č. 13 zo dňa 20. 10. 2004
60. KR prijala ospravedlnenia: P.Bugala (neskoré), Ľ. Sklenár, A. Mihálik, M. Krupík. 61. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 27. 10. 2004 o 16.00 pre závažné nedostatky v zápisoch o stretnutí a ďalšie nedostatky nasledovných rozhodcov: M. Kristlbauer, K. Červená, T. Wojčík, J. Martinec ml., P. Bačinský, A. Gábriš, I. Hruboš, P. Hazda (podací lístok – Zbyňov – K. Poruba-SŽ a MŽ), I. Krajíček (podací lístok – N. Lúčka – Zádubnie – Ž), M. Krupík (podací lístok – Podhorie – Divinka – D), I. Melo (Krasňany – P. Chlmec – D). Účasť menovaných na zasadnutí je povinná pod následkom disciplinárneho postihu. 62. KR oznamuje I. Hrubošovi, že dovolenkový lístok nie je ospravedlnením neúčasti na stretnutí. V prípade nepredloženia ďalšieho vysvetlenia na zasadnutie KR dňa 27. 10. 2004 komisia navrhne jeho potrestanie za neúčasť na stretnutí. 63. KR navrhne Vv ObFZ vyradenie P. Beniača z NL rozhodcov ObFZ Žilina na vlastnú žiadosť. 64. KR berie na vedomie list R. Sedliačka a považuje záležitosť za uzavretú. Ďalšie prípadné vysvetlenie poskytne KR osobne. 65. KR navrhne DK na potrestanie rozhodcu A. Cinka, za neospravedlnenú neúčasť na stretnutí.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
 2. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 3. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 4. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
 5. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 6. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 7. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 8. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 9. Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu
 10. Venujte na Vianoce darček plný informácií
 1. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 2. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 3. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 4. Novinka medzi prefabrikátmi
 5. Virtuálne prechádzky ako pomoc turistom pri orientácií
 6. 3D virtuálne prechádzky pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc
 7. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 8. The future of M&A in Europe
 9. Prvé zamestnanie: 3 veci, na ktoré by ste nemali zabudnúť
 10. ADLO sa presťahovalo bližšie k zákazníkom
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 33 894
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 393
 3. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 14 610
 4. Aká je chémia vôní 10 388
 5. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 9 476
 6. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 394
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 771
 8. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 742
 9. Bývanie v meste predlžuje život 8 167
 10. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 716
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Právna poradňa MY: Práva zamestnanca a riešenie sporov so zamestnávateľom počas pandémie

Bojíte sa o zárobok, lebo ste v karanténe? Prišli ste o prácu, lebo váš zamestnávateľ obmedzuje podnikanie? Viete, na koho a kde sa máte obrátiť v takejto či podobnej situácii? Aj na tieto otázky odpovedajú v bezplatnej právnej poradni naši právni experti.

Gbeľany majú na piate miesto

S trénerom ŠK Gbeľany Petrom Raždíkom sme zhodnotili jesennú časť.

Futbalisti Gbelian v obrannom postavení v zápase prvého kola na ihrisku Čierneho, kde prehrali 1:0.
Ilustračné foto.

Za zosnulým Štefanom Pelikánom

Akademický sochár nás opustil v 85 rokoch.

Štefan Pelikán

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V trnavskej nemocnici je pozitívne testovaných takmer sto zamestnancov

Počet hospitalizovaných pacientov s COVID-19 je vo Fakultnej nemocnici v Trnave približne rovnaký v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

V Nitre padnú hlavy. Len či správne...

Húfna kritika (aj) od ex-hráčov. Za Nitru nastupuje v prvej slovenskej lige najmenej odchovancov v histórii.

V Zámkoch otvorili nové nákupné centrum

Pre návštevníkov je k dispozícii osem obchodných prevádzok.

Trasa a financovanie cestného obchvatu Detvy nie sú stále vyjasnené

Rozšírenie priemyselnej zóny naráža na odmietavé postoje.

Už ste čítali?