Nedeľa, 18. apríl, 2021 | Meniny má ValérKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 15 OBFZ ŽILINA

2. ŠTK ObFZ *predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 21. 10. 2004, zápisnica č. 13 93. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 16. a 17. 10. 2004: I. trieda: Závodie – Zbyňov 2:0, Bánová B-Brezany – Dlhé Pole 3:2, Hrabové – Kotešová 1:1, Višňové – Raj

2. ŠTK ObFZ
*predseda Libor Kolibáč, zasadnutie
21. 10. 2004, zápisnica č. 13
93. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 16. a 17. 10. 2004: I. trieda: Závodie – Zbyňov 2:0, Bánová B-Brezany – Dlhé Pole 3:2, Hrabové – Kotešová 1:1, Višňové – Raj. Teplice-Konská 3:1, Hlboké – Zádubnie 6:1,
Nezb. Lúčka - Bytčica 1:0, Rašov – Turie 6:1. II. trieda: Podhorie – Divinka 1:2,
Lietava – Kotrč. Lúčka 1:1, Krasňany – Pov. Chlmec 0:0, Fačkov – Stránske 7:1, Hrič. Podhradie – Terchová 0:1, Horný Hričov – Súľov 1:3, Kam. Poruba – Štiavnik 1:0. III. tr. sk. A: Brodno – Dolná Tižina 1:0, Bitarová – Veľká Čierna 3:1, Gbeľany – Mojš 1:2, Rajec B – Zástranie 3:4, Kunerad – Nededza 2:4. III. tr. sk. B : Petrovice – Veľké Rovné 2:0, Divina – Hliník 2:1, Ovčiarsko – Kolárovice 2:3, Svederník – Hôrky
4:7. 94. ŠTK žiada DK o potrestanie FK Divina pre porušenie RS, časť Športovo-technické zásady pre účinkovanie FK , časť III, bod 4 (predaj nápojov vo fľašiach, napriek upozorneniu DZ). 95. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané v dňoch 30. a 31. 10. 2004. 96. ŠTK nariaďuje odohrať MFS II. tr. Štiavnik – Súľov dňa 30. 10. 2004 v ÚHČ.
3. DK ObFZ
*predseda Milan Meliš, zasadnutie
21. 10. 2004, zápisnica č. 12
153. JAHVODKA Jozef, Horný Hričov, 670308, 1 MFS N od 22. 10. 2004, DP príl. 1, 5/a. 154. GARTNER Ján, Hliník, 800702, 2 MFS N od 22. 10. 2004, DP príl. 1 3/a. 155. BREŽNÝ Martin, Terchová – dorast 880803, 2 MFS P od 22. 10. 2004 do 30. 4. 2005, DP príl. 1 5/a, za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 156. KRIŠTOFÍK Štefan, Terchová – dorast, 860427, 2 MFS P od 22. 10. 2004 do 30. 4. 2005, za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 157. ZBYTEK Maroš, Podhorie – dorast, 891122, 1 MFS P od 22. 10. 2004 do 30. 4. 2005, DP príl. 1 1/b. 158. MIČEK Martin, Teplička n/V. – dorast, 871229, 3 MFS N od 22. 10. 2004, DP príl. 1 6-1/b. 159. JEŽÍK Michal, Veľké Rovné – dorast, 880924, 4 MFS N od 22. 10. 2004, DP príl. 1 6-1/b. 160. VANTUCH Juraj, Terchová – žiak, 920605, 1 MFS P od 22. 10. 2004 do 30. 4. 2005, DP príl. 1 5/a, Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 161. Zastavenie činnosti na 1 MFS N za 4 ŽK od 22. 10. 2004: LAŠ Jakub, Višňové – dorast 900823, zaplatiť 200 + 200 Sk, DUGOVIČ Peter, Nezb. Lúčka, 841218, zaplatiť 200 + 200 Sk, KUDLA Marian, Bytčica, 820824, zaplatiť 200 + 200 Sk, FULJER Peter, Dlhé Pole, 750308, DOLNÍK Marian, Zbyňov 780819. 162. Žiadosť o zmenu resp. odpustenie trestu: VRÁBEL Ľuboš, Rašov, 860828 – zamieta sa, LACKO Stanislav, Rašov 760615 – zamieta sa, GAŠPIERIK Peter, Lietava, 830318 – zamieta sa. 163. DK trestá FK Dolná Tižina peňažnou pokutou 1 000 Sk a uzatvorením ihriska na 1 MFS N od 22. 10. 2004 (hrubé nešportové správanie divákov v MFS). DK nariaďuje FK Dolná Tižina nahlásiť náhradnú hraciu plochu na MFS
10. kola Dolná Tižina – Nededza na sekretariát ObFZ do 22. 10. 2004 do 12.00 h. MFS odohrať minimálne 15 km od vlastného štadióna DP príl. 2 1/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 164. DK trestá FK Divina pokarhaním, podľa DP príl. 2 bod 6 (predávanie nápojov v sklenených obaloch). Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 165. CINKO Anton R, DK na návrh KR trestá zastavením výkonu funkcie na 2 MFS N od 22. 10. 2004, DP príl. 3, bod 2. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 166. ROGOŇ Ladislav, R, DK trestá zastavením výkonu funkcie R na 6 mesiacov N od 22. 10. 2004. DP príl. 3, bod 5. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
4. KM ObFZ
*predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 20. 10. 2004 zápisnica č. 15
109. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných dňa 16. a 17. 10. 2004: Dorast I. trieda: Podhorie – Mojš 6:2,
Dlhé Pole – Terchová 2:4, Hrabové – Kotešová 11:0, Trnové – Hôrky 2:0,
Višňové – Raj. Teplice-Konská 1:1, Teplička – Veľké Rovné 1:1. Dorast II. trieda: Nededza – Dolná Tižina 0:0,
Rašov – Krasňany 8:0, Gbeľany – Zádubnie 6:1, Horný Hričov – Zástranie 2:4. I.tr. SŽ a MŽ, skupina A: Stráňavy – Raj. Teplice-Konská 5:1 a 5:1, Rosina – Bytčica 3:1 a 4:0, Višňové – MŠK Žilina D 8:1 a 2:2, Liet. Lúčka – Bánová 1:1 a 2:2, Zbyňov – Kamenná Poruba chýba zápis, 0:8. I.tr. SŽ a MŽ skupina B: Teplička – Belá B 16:2 a 13:0, Predmier – Dlhé Pole 4:3 a 4:0, Štiavnik – Krasňany 7:0 a 3:0. Žiaci II. tr. sk. A: Lietava – Turie 2:1, Liet. Svinná – Fačkov 3:1, Dolný Hričov – Stránske 3:0 kont., Jasenové –Ďurčiná 0:4, Hôrky – Babkov 3:0. II. tr. sk. B: Brezany – Trnové 0:0, Kotrč. Lúčka – Brodno 8:0,
Gbeľany – Nededza 2:1, Nezb. Lúčka – Zádubnie chýba zápis, Dolná Tižina – Mojš 4:0. II. tr. sk. C: Hrabové – Súľov chýba zápis, Hlboké – Petrovice 0:8, Bitarová – Kotešová 1:6, Hrič. Podhradie – Divinka 1:3, Rašov – Jablonové 4:1.
110. KM akceptuje ospravedlnenie TJ Stránske. 111. KM kontumuje MFS 9. kola žiaci II. tr.sk. A Dolný Hričov – Stránske na 3:0 a priznáva 3 body v prospech ŠK Dolný Hričov, podľa SP čl. 100, bod b/. 112. KM nariaďuje odohrať MFS 8. kola žiakov II. tr. sk. A medzi TJ Stránske a TJ Liet. Svinná dňa 24. 10. 2004 o 10.00 h. 113. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS. 114. KM predvoláva na zasadnutie dňa 27. 10. 2004 o 16. 15 h. p. Dušana Papíka. 115. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS Hrabové – Súľov (II. tr. sk. C), Nezb. Lúčka – Zádubnie (II.tr.sk.B), Zbyňov – Kam. Poruba (I. tr. SŽ sk. A). 116. KM upozorňuje TJ Zádubnie na včasné pripravenie hracej plochy na MFS (žiaci ). 117. KM upozorňuje TJ Babkov na skorý príchod na MFS (žiaci).
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe je potrebné uhradiť do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!(mg)

Zápisnica KR pri ObFZ Žilina
č. 13 zo dňa 20. 10. 2004
60. KR prijala ospravedlnenia: P.Bugala (neskoré), Ľ. Sklenár, A. Mihálik, M. Krupík. 61. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 27. 10. 2004 o 16.00 pre závažné nedostatky v zápisoch o stretnutí a ďalšie nedostatky nasledovných rozhodcov: M. Kristlbauer, K. Červená, T. Wojčík, J. Martinec ml., P. Bačinský, A. Gábriš, I. Hruboš, P. Hazda (podací lístok – Zbyňov – K. Poruba-SŽ a MŽ), I. Krajíček (podací lístok – N. Lúčka – Zádubnie – Ž), M. Krupík (podací lístok – Podhorie – Divinka – D), I. Melo (Krasňany – P. Chlmec – D). Účasť menovaných na zasadnutí je povinná pod následkom disciplinárneho postihu. 62. KR oznamuje I. Hrubošovi, že dovolenkový lístok nie je ospravedlnením neúčasti na stretnutí. V prípade nepredloženia ďalšieho vysvetlenia na zasadnutie KR dňa 27. 10. 2004 komisia navrhne jeho potrestanie za neúčasť na stretnutí. 63. KR navrhne Vv ObFZ vyradenie P. Beniača z NL rozhodcov ObFZ Žilina na vlastnú žiadosť. 64. KR berie na vedomie list R. Sedliačka a považuje záležitosť za uzavretú. Ďalšie prípadné vysvetlenie poskytne KR osobne. 65. KR navrhne DK na potrestanie rozhodcu A. Cinka, za neospravedlnenú neúčasť na stretnutí.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Happy Hour vymysleli námorníci, dnes poteší aj vaše auto
 2. Pozor, stravné môže vzbudiť vlnu nevôle vašich zamestnancov
 3. Dobrým začiatkom stavby vyriešime veľa budúcich problémov.
 4. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku
 5. Prihláste sa na odber nových newslettrov od SME
 6. Korporátne dlhopisy s fixným ročným výnosom od 7 do 8 %
 7. Chceli by ste televízor alebo práčku k nákupu ako bonus?
 8. Festival pre dušu prináša návod, ako si zachovať duševnú pohodu
 9. Slováci sú rekordéri, majú aj 20 vernostných programov súčasne
 10. Bolesti kĺbov po Corone? Zbystrite pozornosť!
 1. Zase pozeráte do obrazovky? Radí fyzioterapeut aj očný lekár
 2. Happy Hour vymysleli námorníci, dnes poteší aj vaše auto
 3. Podcasty zdravotnej poisťovne Union sú najpočúvanejšie
 4. AURES Holdings sa vydáva na západ
 5. Výčínanie počasia spôsobuje najviac škôd v júni
 6. Dodávame len preverené riešenia, hovorí šéf ABRA Software
 7. Dobrým začiatkom stavby vyriešime veľa budúcich problémov.
 8. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku
 9. Pozor, stravné môže vzbudiť vlnu nevôle vašich zamestnancov
 10. Reverzné inžinierstvo na FVT
 1. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič 51 951
 2. Zo žraloka rybka. Ako sa rozpadlo impérium Maria Hoffmanna? 18 822
 3. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku 16 490
 4. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest 10 801
 5. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko 9 885
 6. Slovákom hrozia malé dôchodky. V čom je problém? 8 733
 7. Veľkonočné inšpirácie, rozhovor so Zuzanou Šebovou 7 934
 8. Plánujete dovolenku na leto? Toto sú najkrajšie pláže Turecka 7 854
 9. Bolesti kĺbov po Corone? Zbystrite pozornosť! 6 623
 10. Prihláste sa na odber nových newslettrov od SME 5 805
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Rodičia autistického dievčatka žiadajú o finančnú pomoc na ďalšiu liečbu.

2 h
Smútok žilinských hokejistov bol veľký.

Napínavý zápas rozhodol v dvanástej sérii samostatných nájazdov Róbert Džugan.

17 h
Dušan Gregor.

Rozhovor s hlavným koučom po skončení sezóny.

17. apr

Mesto hľadá alternatívne možnosti obnovenia prevádzky.

17. apr

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Už ste čítali?