Piatok, 23. október, 2020 | Meniny má AlojziaKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v Obchodnej akadémii v Žiline

Pred viac ako 66 rokmi začala v Žiline svoju činnosť Verejná obchodná škola Okresného grémia obchodníctva. V dvoch triedach v neveľkej budove na konci Burianovej medzierky. Dvoch interných a niekoľko externých pedagógov viedol riaditeľ Miroslav K. Talpa.


Od tých čias prešla škola mnohými zmenami a medzi žilinskými strednými školami jej dnes patrí popredné miesto. Riaditeľkou je Ľubica Pevná.


Prestíž škola nestráca


Predstavte nám vašu školu dnes.
V prvom rade sme sa podstatne rozšírili. Sídlime v dvoch budovách na Veľkej okružnej a v 22 triedach máme dovedna 688 žiakov. Aby som to presne špecifikovala, 549 dievčat a 139 chlapcov. O ich výchovu, ale predovšetkým vzdelávanie sa stará 55 pedagógov. Práve teraz je obdobie stužkových slávností, na našej škole ich bude sedem. Toľko máme v tomto školskom roku maturitných tried.
Od začiatku tohto školského roku máme už iba jeden študijný odbor - obchodná akadémia, ktorý má aj nové študijné plány. Všetci žiaci si v treťom ročníku môžu formou voliteľných predmetov vybrať užšiu špecializáciu. Mrzí ma, že v máji sa normálne uskutočnili prijímacie pohovory na bankovníctvo, aj sme prijali žiakov, ale ministerstvo školstva schvaľovacou doložkou tento odbor od septembra zrušilo. My sme sa o tom dozvedeli až niekedy v auguste.
Čo to znamená pre žiakov, ktorí boli na tento odbor prijatí?
Žiaľ, museli sme ich zaradiť na odbor obchodná akadémia. Sama som to bola vysvetľovať a zdôvodňovať ich rodičom na rodičovskom združení s tým, že v treťom ročníku sa bude celá trieda špecializovať práve na bankovníctvo. Tí, ktorí začali tento odbor študovať ešte vlani, budú normálne pokračovať až do maturitnej skúšky.
O vašu školu bol vždy veľký záujem medzi absolventmi základných škôl. Je to tak aj teraz?
Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj tento máme dostatočný počet záujemcov. Situácia sa trochu komplikuje tým, že si deviataci podávajú dve prihlášky, ale aj tak všetky triedy bez problémov naplníme. A musím povedať, že naši absolventi majú bohaté pole možností, čo po maturitnej skúške. Len pre ilustráciu uvediem, že úspešnosť ich prijatia na vysoké školy je 75-80 percent. Máme žiakov, ktorých prijmú na všetky, kde si dali prihlášky. Aj na štyri.
Aké sú perspektívy školy do budúcnosti. Kam by mala smerovať?
Ako všetky ostatné stredné školy sa snažíme pripraviť žiakov nielen na prácu na Slovensku, ale vo všetkých krajinách Európskej únie. Preto kladieme veľký dôraz na výuku jazykov, nielen podľa učebných plánov, ale aj v mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Okrem angličtiny, nemčiny a francúzštiny badáme napríklad veľký záujem o ruštinu. Zaujímavé je, že na tento jazyk chodia ku nám aj žiaci z iných škôl.
Najväčším problém našej školy, ktorý sa s ňou tiahne už veľa rokov, je absencia telocvične. Momentálne pracujeme na projekte na čerpanie prostriedkov z eurofondov na výstavbu novej telocvične. Odovzdať by sme ho mali v polovici decembra. Veríme, že nám to vyjde a skončí sa improvizácia na hodinách telesnej výchovy. Našťastie máme veľmi dobre vybavenú posilňovňu, od nového roka by naši žiaci mali začať chodiť do telocvične Sokola za kinom Úsvit. Telovýchovné aktivity suplujeme aj turistikou, vychádzkami alebo na plavárni.


Sú na nich právom hrdí


Žiakov Obchodnej akadémie na Veľkej okružnej dobre poznajú aj v rôznych inštitúciách, pretože sa radi a ochotne zapájajú do podujatí, ktoré sa robia v prospech druhých ľudí. A tak sa na stole riaditeľky Ľubice Pevnej hromadia rok čo rok ďakovné listy. Jeden prišiel napríklad od neziskovej organizácie Slonad Nitra - Centrum Slniečko, ktorým pomáhali pri celoslovenskej kampani Svetový deň prevencie týrania detí, ďalší od Anny Halečkovej, riaditeľky nadácie pre prevenciu a liečbu drogových závislostí LÚČ, za účasť na Dňoch nádeje. Študenti sa však napríklad zapájajú aj do činnosti Slovenského Červeného kríža.
Rok 2003 bol pre OA mimoriadne úspešný. Ich žiačka Janka Škubáková bola členkou žiackeho družstva Slovenskej republiky, ktoré na medzinárodnej súťaži vo Viedni získalo získalo 2. miesto v rýchlostnom odpise a 3. miesto v experimentálnej súťaži, v ZAV-minútovkách. A práve Janka svojím 6. a 7. miestom, ale aj svojimi výkonmi najviac prispela k celkovému umiestneniu slovenského družstva. Ďalšiu radosť priniesol škole Lukáš Uhliarik, účastník finále IV. ročníka celoslovenskej výchovno-vzdelávacej súťaže Otázniky histórie. Ten, spolu s ďalšími šiestimi finalistami, na pozvanie Asociácie primátorov a starostov strávili jeden deň v Národnej rade SR.
Úspechy prišli i tento rok a sú výsledkom cieľavedomej práce. Niet vari oblasti, v ktorej by žiaci žilinskej Obchodnej akadémie nebodovali. Zoberme si celoslovenskú matematickú súťaž KLOKAN. Na OA sa do nej zapojilo 65 žiakov, z nich 19 sa umiestnilo medzi prvými 20 percentami účastníkov zo SR. Janka Parišová sa zasa zúčastnila literárnej súťaže Slovensko v Európskej únii, ktorú organizoval Žilinský samosprávny kraj a jej esej úspešne obstála v konkurencii ďalších päťdesiatich piatich príspevkov. Tretie miesto v obvodnom kole Biblickej olympiády získala zasa trojica S. Mazáková, M. Neslušanová a M. Beňovská. Ďalšie úspechy sa dostavili na krajských pretekoch v písaní na počítači a v úprave textu na počítači, kde boli dievčence z OA na Veľkej okružnej jednoznačne najlepšie. Môžeme spomenúť mená Jana Škubáková, Jana Mičová, Lenka Hvolková, Jana Hanakovičová, ale aj Martin Ošvonka či Peter Michalák. Úspešní boli aj futbalisti, vyhrali turnaj O pohár riaditeľky Štátnej jazykovej školy, Ľuboš Čupka sa na ňom stal najlepším strelcom. Nezabudli však ani na humanitárne aktivity. Prostredníctvom UNICEF-u sa rozhodli pomôcť deťom zo Sudánu, opäť sa ako dobrovoľníci zapojili do Dňa narcisov. Lebo aj tak sa roztápajú ľady.
Odpísané z nástenky:
JE LEPŠIE BYŤ KRÁSNA AKO MÚDRA, LEBO PRIEMERNÝ CHALAN LEPŠIE VIDÍ, AKO ROZMÝŠĽA


Niečo áno, niečo nie


Niečo sa im páči, niečo nie. Na svoju alma mater majú vlastné názory aj študenti jednotlivých ročníkov. Iste len vrodená skromnosť im zabránila v tom, aby uviedli plné mená a dovolili nám uverejniť ich fotografie. Ich postrehy sú však zaujímavé.


Prváci
Najviac sa nám páči, že profesori sa k nám nesprávajú ako ku škôlkarom, ale ako k dospelým. Hneď na druhom mieste sú dobre vybavené učebne a posilňovňa. Niektoré predmety sú veľmi zaujímavé a pekné je aj to, že sme vôbec na obchodnej akadémii. Dobrý je spôsob vyučovania i náš kolektív. Privítali sme návštevy divadelných predstavení a exkurzie, to, že je všetko dobre zorganizované a že máme možnosť nakupovať v bufete.
Keby sme mohli, zmenili by sme tu priestorovo malé šatne v hlavnej budove, dali by sme tam plastové okná a rozšírili úzke chodby. Učivo je náročné, ale s tým sa asi nedá nič robiť. V bufete bývajú dlhé rady a chýba nám aj telocvičňa. A študuje tu málo chalanov.
Druháci
To, čo sa mi na škole páči, je napríklad to, že je v školskom bufete bohatý výber a že máme aj nápojový automat. Naša škola je z technického hľadiska dobre zabezpečená, pretože je tu veľa počítačov, elektronické písacie stroje a po vyučovaní internet zadarmo. Dobré je, že máme posilňovňu, ktorá je celkom dobre vybavená. Plastové okná na vedľajšej budove sú nové a do tried nám nefúka ako v niektorých triedach, ktoré ich nemajú, ale škoda, že nemajú žalúzie. Dobré je aj to, že nám dávajú zmeny v rozvrhu na rozpise, a tak dopredu vieme, čo sa bude nasledujúci deň zastupovať, čo odpadáva, na aké hodiny sa nemusíme učiť.
Nepáči sa mi, že naše chodby sú príliš úzke a chýba mi výťah, pretože stále chodíme z učebne do učebne na rôznych poschodiach. V pergole je veľká zima v chladnom počasí a voda kvapká cez strechy. Šatne pri rozmeroch 3 x 3m sú pre 30 študentov veľmi malé.
Tretiaci
Na škole je väčšina dievčat, ktoré sú mimochodom veľmi pekné, čo je pre mňa ako študenta veľké plus. Profesori sú ústretoví a dá sa s nimi rozumne dohodnúť. Škola je veľmi dobre vybavená, čo sa týka výpočtovej techniky, ktorá je pre študentov prístupná po vyučovaní, ale i cez prestávky. Škola umožňuje mnoho mimoškolských aktivít a krúžkov. Po maturite majú študenti veľkú šancu, že sa zamestnajú a môžu študovať prakticky na ktorejkoľvek vysokej škole. Nepáči sa mi, že nám zateká do pergoly, v ktorej býva zima.
Štvrtáci
Škola ako budova sa mi páči a nemám nijaké výhrady. Bufet je skvelý a majitelia, ktorí bufet vedú, sú milí, starší ľudia, s ktorými sa dá pohovoriť. Výhodou našej školy je, že po vyštudovaní a po maturite si môžu absolventi nájsť prácu v mnohých ekonomicky zameraných firmách, aj keď nemajú vysokú školu. Nepáči sa mi to, že na prípravu na prijímacie skúšky na VŠ z matematiky treba chodiť na krúžok matematiky, pretože tento predmet je v učebných osnovách „zanedbávaný“ v počte hodín. Taktiež tu chýba kopírka pre študentov a fajčiarska miestnosť.
Medzníky histórie
•1938 - v Žiline vznikla Verejná obchodná škola Okresného grémia obchodníctva.
•1945 - škola sa premenovala na Štátnu obchodnú školu, ktorá sa ďalej venovala príprave absolventov v dvojročnom štúdiu. Postupne však prechádzala na štvorročné štúdium, ktoré sa končilo maturitnou skúškou.
•1956/57 - školu ukončili prví maturanti v odbore Ekonomika spojov.
•1958 - pribudol študijný odbor Ekonomika spoločného stravovania.
•1960 - škola sa rozrástla na 20 tried a presťahovala sa do budovy na Veľkej okružnej.
1961 - od júna nesie škola názov Stredná ekonomická škola.
•1970 - začína sa písať kronika školy, tento dokument dodnes tvorili Vendelín Novák, Veronika Paulechová a Jana Skotnická.
•1982 - ukončená prestavba druhej budovy, ktorá škola získala od Drevoindustrie.
•1988 - škola oslavuje 50. výročie vzniku.
•1990 - pretransformovala sa na Obchodnú akadémiu, zmenila sa predovšetkým jej kvalita.
•1990/97 - na pôde školy pôsobí aj Dievčenská odborná škola.
•1994 - zavádza sa 5-ročný študijný odbor bankovníctvo.
•2003 - vznik občianskeho združenia VZDELANIE.


Vzdelanie pre všetkých
Finančnú situáciu v školstve všetci veľmi dobre poznajú. „Aj my sme pocítili potrebu hľadať finančné zdroje, ktorými by sme zabezpečili vytvorenie takých podmienok pre výchovno-vzdelávací proces, ktoré by boli zárukou vysokej odbornej úrovne prípravy absolventov našej školy pre prax i ďalšie štúdium,“ hovorí riaditeľka OA Ľubica Pevná. Aj preto tu na jeseň 2003 vznikla nezisková organizácia OZ VZDELANIE. Jeho predsedníčkou je riaditeľka Ľubica Pevná, členkami výkonného výboru sú Eva Glatzová a Anna Mikášová. Funkciu revízorky vykonáva Tatiana Škorvánková, ekonómkou je Ľubica Šimonová.
Hlavnými poslaním a cieľom OZ je rast vzdelanostnej úrovne absolventov školy cestou zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a modernizácia materiálno-technickej základne školy. „Ide nám aj o modernizáciu a estetizáciu tohto procesu a o rozvoj medzinárodnej spolupráce v rámci zjednotenia Európy, ale aj o zdravé životné prostredie. Z finančných prostriedkov OZ chceme podporovať aj žiakov zo sociálne slabších rodín, aby sa mohli zúčastňovať na spoločných podujatiach, ale iste sa nám podarí aj rozvíjať duchovné a iné humanitné ciele vo výchovnom procese,“ je presvedčená predsedníčka výkonného výboru OZ Ľubica Pevná. Členstvo v OZ VZDELANIE nie je obmedzené. Najväčším sponzorom združenia sú rodičia žiakov školy.


Už jedenásť rokov
Hrou Necháme lásku umrieť sa v polovici júna prezentovali na Medzinárodnom festivale mládežníckych divadiel vo francúzskom meste Toulouse žiaci bývalej 3. A triedy. „Táto spolupráca sa rozvíja už jedenásť rokov, uskutočnili sa štyri recipročné pobyty,“ dozvedeli sme sa od učiteľky francúzštiny Jany Skotnickej. Súčasťou tohtoročného pobytu bolo aj oficiálne pozvanie žilinského primátora Jána Slotu pre starostu Toulouse na návštevu Žiliny počas Staromestských slávností 2005.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 2. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 4. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 5. Vitajte v postapokalyptickom svete
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 8. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 9. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 10. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 3. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 4. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 5. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 6. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 8. Úprava osobného motorového vozidla
 9. Important information for Brazilians living in Slovakia
 10. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 1. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 17 414
 2. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 16 150
 3. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 12 820
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 12 072
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 950
 6. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 10 946
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 143
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 603
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 509
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 360
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Na Slovensku bude zákaz vychádzania, zatvoria aj školy

Celoplošné testovanie sa bude konať.

Premiér Igor Matovič po stredajšom rokovaní vlády.

O stravenkovej petícii rokovali na ministerstve

Iniciátora petície Za zachovanie súčasnej platnej legislatívy v oblasti stravovania zamestnancov Ľubomíra Sečkára s jeho tímom prijala generálna riaditeľka sekcie práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Danica Lehocká.

Akcia platí len 24 hodín

LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zoznam odberných miest v Dolnom Kubíne, Námestove, Trstenej a Tvrdošíne

Na Slovensku prebieha celoplošné testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest na Orave.

Zamestnanec reťazca: Mali sme pozitívnu kolegyňu, musel som ísť aj tak do práce

Aké pocity zažívajú ľudia z prvej línie, sme zisťovali od zamestnanca nemenovaného obchodného reťazca.

Od soboty bude platiť na Slovensku zákaz vychádzania, sú aj výnimky

Pre žiakov druhého stupňa základných škôl sa v pondelok začína dištančné vyučovanie.

Na Slovensku od soboty platí zákaz vychádzania

Oravcom a obyvatelia Bardejovského okresu majú oveľa prísnejšie podmienky pohybu mimo domova ako ostatní Slováci.

Už ste čítali?