Sobota, 23. január, 2021 | Meniny má MilošKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v LIETAVSKEJ LÚČKE

Lietavská Lúčka má v tomto volebnom období v obecnom zastupiteľstve deväť poslancov. Traja sú z ĽS-HZDS, traja z SDĽ a traja z KDH. Zástupcom starostu je Juraj Rosinčin. Potom sú to Daniela Bitušiaková, Ladislav Oravec, TiborZvarík, Dušan Benko, Beáta Ded

onová, Milan Mazúr, Štefan Huliak a Oľga Bujdáková. „Pre nás nie je rozhodujúce, kto je z akej strany či hnutia. Nás volili občania Lietavskej Lúčky bez ohľadu na politickú príslušnosť. Preto aj problémy riešime spoločne. A tie sú asi všade rovnaké,“ hovorí starosta Marián Sliviak.

Problémy treba riešiť spoločne

A aký je najväčší problém Lietavskej Lúčky?
Taký ako inde - financie, financie, financie. Koľko ostane peňazí, toľko sa dá vložiť do rozvoja obce. Ak sa oproti tomuto roku financie nenavýšia, zo zvýšených daní to rozhodne nevyriešime. Tie tvoria asi 5 percent rozpočtu. Je to len jedna z možností, ako tomu rozpočtu trochu pomôcť. Do predvstupových fondov sme vypracovali projekt na ukončenie rekonštrukčných prác na dome kultúry. Žiaľ, od apríla sme nedostali žiadnu odpoveď. Na druhej strane ma teší, že z fondu ISPA vybrali práve Lietavskú Lúčku, a práve u nás bude kanalizačný zberač pre Rajeckú a Terchovskú dolinu, Višňové a Žilinu. Kompletne odkanalizovaná bude aj naša obec, okrem niekoľkých domov, kde budeme musieť kanalizáciu vyriešiť inak.
Šetríte teda kde sa dá.
Iste. Jednou z možností, ako ušetriť, je aj zrušiť školskú kuchyňu oproti úradu. Presťahujeme ju do zrekonštruovanej kuchyne v materskej škole, odkiaľ do bude strava dodávať aj pre základnú školu. Je to len cez cestu a už teraz pripravujeme v škole miestnosť na vydávanie stravy. Náklady na pôvodnú kuchyňu sú totiž dosť vysoké a to ovplyvňuje aj výšku stravnej jednotky. Myslím, že v oblasti školstva nás ešte čaká problémov viac ako dosť.
A čím sa môžete pochváliť?
Máme krásny kultúrny dom, ktorý sme už čiastočne dali do poriadku. Je tam reštaurácia, ktorá slúži aj na rôzne spoločenské posedenia a ďalšie akcie. Dole je knižnica, malá zasadačka, ktorá sa pomaly stáva výstavnou galériou. V neposlednom rade je to zábavné centrum pre mladých ľudí so stolným futbalom, šípkami, šachom, stolným tenisom, aby sme ich do týchto priestorov pritiahli.
Chcel by som vyzdvihnúť aj prácu, ktorú tento rok odviedli pre obec dlhodobo nezamestnaní. Pracovali najmä na oplotení cintorína a treba sa im poďakovať. Toto dielo iste pochvália aj ďalšie generácie. Aj keď sa už bude pochovávať na nový cintorín. Sme pyšní aj na zrekonštruovaný kaštieľ, ktorý je dominantou obce a verím, že ľudia, ktorí v ňom bývajú ho budú aj ďalej udržiavať.

Skryť Vypnúť reklamu

Hasiči pre obec, obec pre hasičov

V roku 1912 založili v Lietavskej Lúčke spoločný hasičský zbor z miestnou cementárňou. Bolo to dovedna osem mužov. Odvtedy zaznamenali obdobia lepšie i horšie.
Aká je však súčasnosť? Tradícia hasičstva v obci nevymiera. Zbor má 87 členov, k tomu ešte treba pripočítať dorastencov a žiakov. Tí všetci pracujú pod vedením Milana Mazúra. „Súťaže a prevencia sú jedna vec. Chcel by som však spomenúť aj našu prácu pre obec, staráme sa predovšetkým o obecnú zeleň, pri prívalových dažďoch dávame pozor na miestach, kde je najväčší predpoklad vzniku hatí. Tak sa chceme poďakovať za dobré podmienky, ktoré zasa obec vytvára pre našu činnosť,“ hovorí Milan Mazúr. Pochvaľuje si aj spoluprácu so školou, s ktorou je spokojný aj riaditeľ Peter Poláček. A obaja chvália Vladimíra Papugu a Ľubomíra Chmeliara, ktorí sa venujú žiakom. Tí robia obci tiež radosť. Pred dvoma rokmi sa dostali až na krajské kolo súťaže Plameň, tento rok skončili druhí v okrese. „Odmenou pre mužské i žiacke družstvo býva účasť na pohárovej súťaži v obci Čereňany, v okrese Prievidza,“ podotkol Milan Mazúr. Možno práve niekto z mladých získa najvyššie vyznamenanie, Zaslúžilý člen PO SR, tak, ako dnes už 84-ročný Emil Gažúr (na snímke), ktorý je stále aktívnym členom výboru.

Skryť Vypnúť reklamu

Prečítali sme si v Skalničke

Že neviete, čo je to Skalnička? No predsa časopis škôlkarov z Lietavskej Lúčky, ktorý vychádza už piaty rok. Okrem hádaniek, básničiek obrázkov na vymaľovanie sme si v ňom prečítali aj o tom, čo sa v škôlke deje. Že tam tento rok začali chodiť aj deti z Porúbky, že sa tam učia angličtinu, že majú krúžok výtvarnej a pracovnej výchovy, ale aj hudobno-tanečný, dramatický a dokonca aj turistický oddiel. A predstavte si, angličtinu sa do škôlky chodia učiť aj rodičia. „Tento školský rok chodí ku nám 63 detí, v prípade potreby môžeme zobrať ešte aj ďalšie,“ doplnila informácie riaditeľka materskej školy Monika Dimitriadu. Spolu s ďalšími štyrmi učiteľkami sa okolo deťúreniec zvŕtajú od rána do večera. Robia to však rady. A ešte aj navymýšľajú všelijaké ďalšie veci. Napríklad šarkaniádu, výstavku ovocia a zeleniny, majú Deň jabĺk i Deň hračiek, chodia do divadla, s rodičmi vypekajú vianočné koláčiky. Na budúci rok už bude škôlka aj príjemcom 2 percent z dane.

Skryť Vypnúť reklamu

Na ich akcie sa všetci tešia
Kedysi nebolo dediny, kde by viac či menej aktívne nepracovala organizácia Slovenského Červeného kríža. Časy sa zmenili, ale v Lietavskej Lúčke je stále miestny spolok SČK životaschopný a jeho prácu si pochvaľujú občania, ale i vedenie obce. Na jeho čele stojí Oľga Bujdáková, ktorá je aj poslankyňou obecného zastupiteľstva. „Máme asi 170 členov a naša činnosť je naozaj bohatá. Začíname v januári posedením pre dobrovoľných darcov krvi,“ začala výpočet akcií Oľga Bujdáková. Tu treba spomenúť, že Milan Súkeník, Pavol Košša, Jozef Guláš, Peter Ščibran, Pavol Kinier a Marián Kušnier sú držiteľmi zlatej Janského plakety a Rudolf Kováč s Helenou Strnadovou získali dokonca plakety diamantové. Ale dajme opäť slovo Oľge Bujdákovej. „Potom mávame výročnú schôdzu a začíname s úpravou parku pri hlavnej ceste. V lete organizujeme pre členov i nečlenov guláš, tento rok bol aj s dychovkou. Posedenie s jubilantmi od 60 rokov býva v septembri, rovnako aj predajno-výstavné trhy ľudových remesiel. Chodíme na výlety i zájazdy a každý rok robíme minimálne dve zábavy. Fašiangový ples a jesennú hroznovú zábavu,“ pokračovala. Činnosť spolku SČK v Lietavskej Lúčke ocenila aj spoločnosť Baumit, ktorej pracovníci venovali na jeho ďalšiu činnosť
2 percentá z dane.

Obec sa kedysi skladala z dvoch samostatných častí - Lietavská Lúčka, ktorá patrila pod hrad Lietava a za riekou Žilinkou (dnes Rajčiankou) bolo zasa Ilové, ktoré patrilo pod hrad Strečno. Lietavská Lúčka mala na poslednom známom pečatidle sedliaka, Ilové zasa sv. Imricha, patróna kostola v Bytčici. Spojením oboch vznikol súčasný erb spojenej Lietavskej Lúčky.

Jednou vetou...
•Prvé zmienky o osade Lietavská Lúčka sú v záznamoch Lietavského hradu z roku 1393.
•Ilové patrilo zasa strečnianskemu panstvu a prvú zmienku o ňom môžeme nájsť v roku 1439.
•Existuje však predpoklad, že osada Ilové bola obývaná skôr ako Lietavská Lúčka.
•Dnes v spoločnej obci žije 1772 obyvateľov.
•Najstaršou je 88-ročná Justína Perkovičová.
•Najmladšia Lucia Gašpieriková sa narodila len 2. decembra, merala 52 cm a vážila 3 550 g.

Parádny koč, pekný hnedák, pohonič, ale aj osobné auto s majákom a starosta Marián Sliviak tvorili v sobotu 4. decembra sprievod Mikuláša a anjela. Už ráno sa všetci vydali na dlhú púť za deťúrencami v Lietavskej Lúčke. Pekne po každej ulici, od domu ku domu, kde majú deti od 0 do 15 rokov. „Tento rok sme so sponzormi pripravili viac ako 400 balíčkov. Nielen pre deti z obce, ale aj pre deti tých, ktorí na balíčky prispeli. Vždy máme aj nejaké navyše. Pre každý prípad,“ s úsmevom konštatoval medzi dvoma zastaveniami Marián Sliviak. Mikuláš s anjelom zatiaľ usilovne rozdávali darčeky, prihovárali sa bojazlivcom, chválili tých, ktorí k poďakovaniu pridali aj básničku či pesničku. „Je to dobrá fuška, ale stojí to za to. Takto robíme Mikuláša už asi sedem rokov. Radosť detí stojí za všetku námahu,“ skonštatoval mierne unavený, ale spokojný starosta. Darčeky ale dostával aj Mikuláš. Napríklad tento obrázok od Pavlinky.

Život školy je bohatý a rôznorodý

Z najstaršej školskej kroniky v Lietavskej Lúčke riaditeľ ZŠ Peter Poláček vypísal: „Dlhé roky občania obce túžili mať školu, aby žiaci mohli získať potrebné všeobecné vzdelanie bez dochádzania do školy do Závodia, prípadne do Žiliny. Prišiel čas, keď túžby mnohých boli splnené. 1. septembra 1948 vstúpila do života obce nová obvodná meštianska škola. Tak sa začala písať kronika školy, ktorej triedy za ten čas opustilo množstvo žiakov, z ktorých mnohí dosiahli význačné postavenie v spoločnosti.“
Tá dnešná škola v Lietavskej Lúčke má dve budovy s učebňami, peknú, i keď zánovnú telocvičňu, budovu s učebňami pre technickú výchovu a priľahlý športový areál. I keď sa pod jej chod podpisujú finančné problémy, v žiadnom prípade sa nedá povedať, že by tým trpel vyučovací proces, že by nepoužívali najmodernejšie vyučovacie metódy. Na základe výsledkov a vypracovaného projektu sa škola dostala do druhej fázy Infoveku a jej žiaci patrili medzi prvých v okrese, ktorí mohli pracovať s PC a s informáciami siete internetu. Tento trend v škole stále pretrváva.
„Školský rok 2004/05 sme začali s 269 žiakmi nielen z Lietavskej Lúčky, ale aj z Babkova, Lietavskej Svinnej, Porúbky a Bytčice. Dochádzajúcim od januára preplácame aj nevyhnutné dopravné náklady. Vyučovací proces zabezpečuje 19 pedagogických pracovníkov a 6 prevádzkových zamestnancov,“ doplnil informácie o škole riaditeľ Peter Poláček. Spomenul aj skutočnosť, že až 90 percent žiakov školy rozvíja svoje schopnosti v 19 záujmových krúžkoch, ale zapájajú sa aj do medzinárodných projektov a dosahujú dobré umiestnenia v rôznych športových aktivitách.

Pre obec i pre seba
Veľmi aktívny je v Lietavskej Lúčke aj Klub slovenských turistov. V súčasnosti má asi 60 členov a vedie ho Štefan Jurecký. Jarnú turistickú sezónu otvárajú na jar výletom na Lietavský hrad, končia novoročným výstupom na Kľak, ale organizujú aj novoročné stretnutie na Lietavskom hrade. Počas roka nechýbajú ani na ďalších turistických podujatiach, napríklad na výstupe na Čipčie, na prechode Kunerad - Martinské hole, či na výstupe na Žibrid. Oni sami, okrem novoročného stretnutia, organizujú napríklad zimný prechod Čičmany - Strážov. Nie sú im cudzie ani spoločenské podujatia. Preto nikdy nechýbajú napríklad na plese horských športovcov v Turí.
Svoje turistické krúžky v obci má aj základná a materská škola. Členovia oboch, podľa svojich schopností a možností, participujú aj na činnosti Klubu slovenských turistov Lietavská Lúčka. „Tento rok naši turisti vyčistili aj turistické chodníky na trase Lietava - Lietavský hrad - Malchovica - Lietavská Lúčka. A k tomu povodie Rajčianky od Rajeckých Teplíc po Porúbku,“ pochválil lúčanských turistov starosta Marián Sliviak. Nazbierali niekoľko vriec zhrdzavených plechoviek, plastových fliaľ, skla a papiera.

Korčuľovať sa bude
Nástupcom hokejového oddielu ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka sa v apríli 1999 stal LL Hokejový klub, zaregistrovaný ako neinvestičný fond. Okrem iných aktivít prevádzkuje a udržiava v zime hokejové ihrisko a v lete tenisové kurty. „Čakáme, kým sa trocha ochladí, aby sme mohli začať s výrobou prírodného ľadu. V lete naši členovia upravovali prostredie a okolie klziska, aby sme tu v zime mali tie najlepšie podmienky nielen pre hokejistov, ale aj pre korčuľujúcu verejnosť,“ povedal nám predseda hokejového oddielu Anton Lyhaj. Vďaka dobrej spolupráci s hokejovým klubom MŠK HK Žilina, ktorý túto ľadovú plochu využíval na tréningy mládežníckych mužstiev dostali lúčanskí hokejisti z klubu mantinely aj s príslušenstvom. Pri ich výmene urobili zároveň niekoľko technických zmien.
V zimnom období by nemalo pri prevádzke ihriska prísť k výraznejším zmenám. Verejnosť bude mať ihrisko k dispozícii na korčuľovanie prevažne v sobotu, v nedeľu a v stredu. Záujemcovia o ľadový hokej budú mať možnosť hrať celý týždeň, termíny si však musia dohodnúť s Vladimírom alebo Ľubomírom Chmeliarom. „Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí nám poskytli 2 percentá z dane a ďalším sponzorom,“ dodal na záver Anton Lyhaj.

Menej je niekedy viac
Chuť a túžba po športovej aktivite priviedla pred troma rokmi osem nadšencov z obce ku hokejbalu. Začali hrávať na hádzanárskom ihrisku, ktoré postupne oplotili pôvodnými mantinelmi z hokejového ihriska, za bránky nainštalovali ochranné pletivo. Počet členov klubu rástol, dnes ich je asi 19 a pod názvom L. L. Kings začali pôsobiť aj v mestskej hokejbalovej lige v Žiline. Miestom ich tréningov a zápasov je stále ihrisko v areáli školy. Na oplátku členovia hokejbalového tímu cez prázdniny vymaľovali niektoré priestory školy i škôlky. Káder tvoria J. Mihál, V. Danko, J. Vandlík, I. Gažúr, M. Papán, Ľ. Turian, Ľ. Čerňan, M. Bednárik, M. Hodás, D. Bujdák, T. Kozel, L. Bros, M. Bellan a F. Turian.
Veľmi početný nie je ani šachový oddiel. V súčasnosti má osem členov, ktorí pod názvom Baumit Lietavská Lúčka hrajú v 5. lige.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 4. Hygge ako životný štýl
 5. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 6. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 7. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 8. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 38 209
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 36 668
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 10 741
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 9 142
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 926
 6. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 8 881
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 251
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 878
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 670
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 568
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Situácia v Žiline je po otvorení odberových miest pokojná.

4 h

Poliaci sú rozmiestnení v okresoch Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Martin, Ružomberok a Tvrdošín.

5 h
Testovanie na koronavírus.

Na Slovensku prebieha celoplošné testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Žiline.

8 h

Informácie k organizácii skríningového testovania na ochorenie COVID-19 počas víkendu od 23. do 24. januára v Žiline.

10 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Prednostka neodpísala, rezort vnútra poslal len všeobecné stanovisko.

22 h

V druhom kole malo pozitívne testy 1,02 percenta testovaných. Na Borovej ulici však číslo vyskočilo na 6,45 percenta.

22. jan

Policajti začnú novú technológiu využívať od soboty.

21 h

Hudečková je hlavnou odborníčkou na epidemiológiu ministerstva zdravotníctva.

21. jan

Už ste čítali?