Sobota, 24. júl, 2021 | Meniny má VladimírKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v Združenej strednej škole v Bánovej

Na okraji Žiliny, v mestskej časti Bánová, sídli Združená stredná škola. Jej hlavným zameraním je doprava vo všetkých formách. V tomto školskom roku ju navštevuje viac ako 600 študentov, 243 v študijných odboroch, ďalších 269 v učebných odboroch a ešte

Na okraji Žiliny, v mestskej časti Bánová, sídli Združená stredná škola. Jej hlavným zameraním je doprava vo všetkých formách. V tomto školskom roku ju navštevuje viac ako 600 študentov, 243 v študijných odboroch, ďalších 269 v učebných odboroch a ešte aj 172 študentov, ktorí si zvyšujú svoju kvalifikáciu v štúdiu popri zamestnaní. Škola má dve odlúčené pracoviská, dielne na odborný výcvik, na Kragujevskej a Košickej ulici. Celému kolosu šéfuje riaditeľ Rudolf Michalec.

Ľudia sú najcennejšie devízy
Vaša škola s menšími či väčšími premenami prežila približne 50 rokov. Je teda v zrelom veku. Skúste bilancovať jej najväčšie úspechy.
Naša škola je podľa obchodného zákonníka v podnikateľskom sektore tzv. materskou spoločnosťou, to znamená, že odčleňovaním niektorých jej učebných a študijných odborov dala základ pre vznik nových stredných škôl.
Čo sa týka úspechov ťažko hovoriť o jednotlivostiach. Za roky existencie školy ich bolo veľa (úspechy v súťažiach AMAVET, AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL, SOČ, v súťaži mladých zváračov o Zlatý pohár Linde, v súťaži Najlepší študent aplikovanej ekonómie, v predmetových olympiádach, v športových súťažiach a podobne). Za najväčší úspech možno považovať, že ZSŠ Žilina - Bánová, ale aj jej predchodcovia z hľadiska kvality vždy boli v popredí v našom regióne a niektoré nové učebné a študijné odbory mali základ práve na našej škole.
Doprava a všetko čo s ňou súvisí má v Žiline veľkú budúcnosť. Pozrite sa na význam vašej školy z tejto strany.
Samozrejme, že 21.storočie si bude určite vyžadovať rýchlejšie spojenie ľudí, prepravy tovaru a najmä nové a moderné prepravné prostriedky i vzhľadom k veľkej globalizácii svetových firiem. Naša škola, ako jedna z mála, sa vyprofilovala tak, aby pokrývala celé spektrum učebných a študijných odborov v oblasti prevádzky motorových vozidiel, ich opráv, prepravy tovarov, logistiky v doprave atď. Aj preto si myslím, že škola má veľké perspektívy i z pohľadu pripravovanej medzinárodnej investície firmy HYUNDAI.
V ďalšom školskom roku otvoríte dva nové odbory. Pokúste sa ich trochu priblížiť našim čitateľom i vašim potencionálnym budúcim študentom.
Snahou našej školy je, aby všetci naši absolventi, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na vysokých školách boli teoreticky dostatočne vybavení na štúdium a ďalší, ktorí majú záujem pracovať, si prácu aj našli. Z toho pohľadu sa snažíme zaradzovať také študijné a učebné odbory, ktoré si vyžaduje podnikateľská sféra. Preto sme na školský rok 2005-06 zaradili učebný odbor LAKOVNÍK (3 roky) a 4-ročný študijný odbor MECHANIK ELEKTRONIK – AUTOELEKTRONIKA. Po absolventoch týchto odborov je hlad na trhu práce a dokonca už máme takých zamestnávateľov, ktorí garantujú práce pre takmer všetkých úspešných absolventov v daných zameraniach. Bližšie informácie o uvedených i ďalších odboroch záujemcovia si môžu vyhľadať na www.zssbanova.edu.sk alebo osobne v sídle školy.
V krátkom čase vás čaká ďalšie sťahovanie.
Je to pravda. V snahe neustále zlepšovať podmienky pre štúdium žiakov a modernizáciu praktického vyučovania pripravujeme s odborom školstva ŽSK niekoľko aktivít. Ako prioritná sa javí nová dislokácia školy, ktorá už bola schválená zastupiteľským zborom ŽSK. Ďalej pripravujeme zásadnú generačnú modernizáciu praktického vyučovania (čo sa týka priestorového i materiálneho vybavenia). Ak sa uvedené aktivity zrealizujú v plnom rozsahu, predpokladáme, že škola sa stane ďalším školiacim strediskom Združenia automobilového priemyslu Slovenska.
Ako sa vám darí po ekonomickej stránke?
Musím povedať, že i napriek ťažkej a nepriaznivej situácii z hľadiska finančných tokov, sa nám v ostatných rokoch darí udržiavať vyrovnané až mierne ziskové hospodárenie. Je to aj vďaka našim aktivitám na praktickom vyučovaní. Naša škola má svoju zváračskú školu, kde žiaci podľa osnov absolvujú základný kurz zvárania, máme aj svoju autoškolu, kde žiaci i široká verejnosť môžu získať vodičské oprávnenie skupiny B. V rámci praktického vyučovania robíme produktívne a úžitkové práce. Nuž a v neposlednom rade ponúkame svoje služby motoristom v dielňach na Košickej i Kragujevskej ulici, kde poskytujeme všetky opravy automobilov, či už mechanické, karosárske, diagnostikovanie vozidiel, geometriu náprav, nastavovanie svetiel, prevádzkujeme vlastný pneuservis atď. Všetky tieto aktivity nepochybne vylepšujú ekonomické ukazovatele celej školy.
Čo považujete za najväčšiu devízu vašej školy?
Jednoznačne môžem povedať, že sú to ľudia. Nastúpil som do funkcie riaditeľa školy v roku 2003 a mojím krédom i v predchádzajúcich zamestnaniach bola otázka ľudí a ich potenciálu. Myslím si, že môžete mať akékoľvek materiálne podmienky, ak nemáte zanietených, pracovitých a vzdelaných ľudí, nedosiahnete stanovené ciele. Som presvedčený, že na tunajšej škole je vynikajúci kolektív učiteľov, majstrov odborného výcviku i ostatných zamestnancov, ktorí odovzdávajú škole časť svojho života. A sú tou najcennejšou devízou pri ďalšom napredovaní školy.

Skryť Vypnúť reklamu

História školy v kocke
Združená stredná škola v Žiline - Bánovej by pokojne mohla mať aj prívlastok sťahovavá. Posúďte sami.
Založená bola v päťdesiatych rokoch ako Učňovská škola a jej prvým sídlom bol Remeselnícky dom v Žiline. Tam sa zabezpečovalo teoreti-
cké vyučovanie skoro pre všetky učebné odbory - strojárstvo, stavebníctvo, elektrotechnika, obchod a služby.
V roku 1960 sa škola rozdelila na dve samostatné učňovské školy. V Remeselníckom dome ostali odbory obchod a služby, druhá, na čele s riaditeľom Jozefom Tomaníkom, sa presťahovala na dnešné Hlinkovo námestie.
Rast školy a zvyšovanie počtu žiakov si vyžiadalo výstavbu novej budovy. Tá sa začala v roku 1966 na Hlinách VI. Už o dva roky sa tam presťahovala prvá časť školy s učebnými odbormi strojárstvo a elektrotechnika. O rok neskôr sa sťahovala aj druhá časť, prevažne so zameraním na stavebníctvo.
A opäť vznikli dve školy. Učňovská škola (UŠ) 1 (riaditeľ Jozef Tomaník) s učebnými odbormi stavebnými a Učňovská škola 2 (riaditeľ Juraj Slotík) s učebnými odbormi strojárskymi a elektrotechnickými.
UŠ 2 v roku 1978 premenovali na Stredné odborné učilište (SOU), ktoré sa v roku 1985 presťahovalo do Žiliny - Bánovej. Na tom istom mieste vznikla v roku 1995 Stredná priemyselná škola so zameraním na dopravu.
Od 1. septembra 2002, na základe rozhodnutia Žilinského samosprávneho kraja, vzniká zlúčením týchto dvoch subjektov Združená stredná škola, taká, ako ju poznáme aj dnes.
O dva roky neskôr sa do organizačnej štruktúry ZSŠ Žilina-Bánová pričlenili Strediská praktického vyučovania na Košickej a Kragujevskej ulici.

Skryť Vypnúť reklamu

Ponuka vzdelávacieho programu na školský rok 2005/2006
Učebné odbory
2466 2 09 - mechanik opravár - cestné motorové vozidlá, 3-ročný
2439 2 00 - lakovník, 3-ročný
2435 2 01 - klampiar - strojárska výroba, 3-ročný
2672 4 13 - mechanik elektronik - autoelektronika, 4-ročný

Študijné odbory
3760 6 00 - prevádzka a ekonomika dopravy
3772 6 01 - doprava - prevádzka a údržba cestných vozidiel

Štúdium popri zamestnaní
3757 4 01 - dopravná prevádzka - blok A
3575 4 01 - dopravná prevádzka - blok B
2675 4 01 - elektrotechnika
2414 4 01 - strojárstvo

A začal sa ďalší pestrý školský rok...

Pri príležitosti 3. európskeho dňa rodičov a škôl, sa 8. októbra uskutočnil aj v ZSŠ v Žiline-Bánovej Deň otvorených dverí. Vcelku úspešný. Školu navštívilo 102 hostí.
Aj žiaci bánovskej Združenej strednej školy sa v októbri zapojili do aktivít, v rámci 10. roč-
níka protidrogového festivalu Dni nádeje.
Medzi dlho očakávané udalosti patrilo oficiálne prijímanie prvákov medzi stredoškolákov. Ustráchaní, ale zároveň zvedaví prváci nastupovali na akt imatrikulácie s jedinou otázkou: „Čo na nás tí tretiaci pripravili?“ S podbradníkmi na krkoch museli pretrpieť klasickú procedúru potieranie tváre rôznymi zmesami a pitný režim si vylepšiť ochutnávkou nápoja nezvyčajnej chuti. Spolu so svojimi triednymi učiteľkami.
Hneď v septembri vyhlásil riaditeľ školy Rudolf Michalec Majstrovstvá školy v minifutbale. Urputné boje o zisku titulu začali v polovici novembra. Turnaja sa zúčastnilo 109 študentov. Víťazstvo v I. skupine (prváci a druháci) si vybojovali chlapci z 1. Du, v druhej zasa zo 4. Bp. Oba tímy sa stretli v napínavom finále. O víťazovi sa rozhodlo až v penaltových rozstreloch, kde mali viac športového šťastia prváci.
V pätnásty novembrový deň vyrazilo z Bánovej sedem plných autobusov smerom do Nitry. Cieľom bola návšteva autosalónu.
Napätá nálada predchádzala stužkové slávnosti tohtoročných štvrtákov. Pominula s prvými tónmi Gaudeamus igitur a nahradil ju pocit zodpovednosti a samostatnosti. Maturanti predstúpili pred svojich učiteľov a milujúcich rodičov. Dievčatá ako princezné v róbach, mladí muži ako džentlmeni v elegantných sakách, tak sme ich ešte nikdy nevideli.
Na okresnom kole v halovom futbale, ktoré sa hralo 23. novembra sa „dopravákom“ veľmi nedarilo. V skupine sa stretli s chlapcami zo SPŠ stavebnej v Žiline a s gymnazistami z Rajci. Skončili na 2. mieste a do ďalších bojov nepostúpili. Dôležité však bolo, že sa zúčastnili.
Od 23. do 25. novembra sa aj ZSŠ v Žiline-Bánovej prezentovala spolu s ďalšími strednými školami v Dome techniky
December, okrem iného, patril aj súťaži ZENIT v strojárstve. V školskom kole boli najlepší Martin Štrba (2. Du), Marián Soliš (3. Cu)
a Jaroslav Habrún (2. Eu). Prví dvaja postúpili do okresného kola, Martin skončil piaty a Marián deviaty. Bravó!
Už sa stalo tradíciou, že každý rok, v deň svätého Mikuláša, chodia žiaci našej školy potešiť aj deťúrence zo Špeciálnej internátnej školy v Bytči. Na ostatného Mikuláša si druháci pripravili modernú inscenáciu Červenej čiapočky, veľa súťaží, hier a darčekov. Rozžiarené očká malých šintrov, ktorých osud ťažko skúša tým, že o nich neprejavujú záujem vlastní rodičia si vychutnal aj trpezlivý Mikuláš, anjelici a čerti, keď porozdávali sladké balíčky. S veľkým nadšením deti prijali aj malého Mirka z Uragánu. Len nezbednému Andrejovi tiekli po lícach slzy, lebo v balíčku mal pribalené aj šupky zo zemiakov. Samozrejme, Mikuláš mu nakoniec odpustil a malý nezbedník si tiež pochutnal na sladkostiach. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom tento projekt podporili.
List v kalendári ukazoval 20. decembra, deň ako stvorený pre vianočné trhy. Už od skorého rána vládla na pôde školy čulá pracovná atmosféra. Školské lavice premenili mladí podnikatelia na predajné pulty. Voňavé medovníčky, zdobené cukrovým snehom, domáce vianočky, svietniky, ozdoby zo slaného cesta i jedľové vetvičky reprezentovali pestrú vianočnú ponuku. Nechýbali ani živé a umelé adventné vence či rôzne vianočné dekorácie. V predaji sa objavilo aj prvé číslo študentského časopisu ŽABA, ktorý mapoval najdôležitejšie udalosti zo života školy od septembra do decembra 2004. K atmosfére vianočných trhov prispela aj skvelá nálada predávajúcich i kupujúcich a hudobná kulisa, o ktorú sa postarali chlapci z 3. Bp.
Ľudmila Figurová, Mirka Novosadová, Zdenka Droppová, kolektív 2. Ap a 2. Bp

Skryť Vypnúť reklamu

Prečo sme tu?
Či Združená stredná škola v Žiline-Bánovej spĺňa predstavy tých, ktorí sú jej študentmi, ako sa formujú názory žiakov s pribúdajúcim vekom, čo by na svojej škole zmenili a aké sú ich ďalšie ciele, na to sme sa pýtali zástupcov jednotlivých ročníkov. Pekne, od prvého po štvrtý.
Jana Martinčeková, Lietava, I. Ap
Sú tu veľmi milí učitelia a som rada, že sa tu učí ekonomika a jazyky. To všetko nám môže byť v budúcnosti prospešné aj v iných štátoch Európy. Nerozmýšľam ešte o tom, čo bude neskôr, chodím do tejto školy len polrok.
Martin Židek,
Rajec, II. Ap
Túto školu som si vybral preto, že sa tu spája ekonomika s technikou. Študujem odbor colný deklarant. Vstupom do Európskej únie bude v tejto oblasti menej pracovných príležitostí, ale verím, že po absolvovaní vysokej školy nájdem uplatnenie. Učitelia sú tu fajn, venujú sa nám aj v záujmových krúžkoch. Učí sa tu aj technika administratívy, ktorá končí štátnymi skúškami. Každý rok je tu veľa aktivít, do ktorých sa môžeme zapojiť.
Zdenka Droppová,
L. Mikuláš, III. Ap
Škola spĺňa moje predstavy, pretože sa tu vyučuje aj účtovníctvo a ekonomika, ktoré môžem využiť aj neskôr v európskych krajinách, takisto aj cudzí jazyk, s ktorým mám predpoklad ísť na vysokú školu a chcem to aj využiť. Chcela by som študovať marketingovú ekonomiku.
Tomáš Kasák,
Žilina, IV. Bp
Ja som tu zo všetkých najdlhšie, som štvrták. Keď som sa rozhodoval o strednej škole, vyberal som si medzi viacerými. Myslím, že som sa rozhodol správne. Tu sú ekonomické odbory, ako je zasielateľstvo a colný deklarant, ale aj odbory technickejšie, ako je ten môj, doprava a riadenie dopravy. Je zameraný na automobily, ich prevádzku, údržbu. Úroveň našej školy sa rozhodne vyrovná hociktorej priemyslovke. Čo tu chýba? Možno ten druhý jazyk, ale som presvedčený, že postupom času príde aj to. Dobrí sú aj učitelia, ktorí cudzie jazyky učia. Nevýhodou je aj slabšia matika, ale to sa dá doučiť. Už dávno som vedel, že raz chcem ísť aj na vysokú školu. Teraz už viem aj kde, na Žilinskú univerzitu, na prevádzku a ekonomiku dopravy.
Budú z nich majstri
Neoddeliteľnou súčasťou ZSŠ v Žiline - Bánovej sú aj dielne pre odborný výcvik žiakov. V jednej z nich, na Kragujevskej ul. v Žiline sme sa na vlastné oči presvedčili o tom, že tretiaci, samozrejme pod vedením svojich majstrov, zvládnu takmer všetko. Od mechanických opráv automobilov až po karosárske práce, ale aj diagnostikovanie vozidiel, geometriu náprav či nastavovanie svetiel.

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti
 2. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
 3. Sudoku na leto: Nenechajte sivé bunky zaháľať ani cez prázdniny
 4. Od Česka až po Jadran
 5. VÚB banka ešte viac posilní leasingové služby
 6. Nikto im nezatlieska. Koľko medailí získajú Slováci v Tokiu?
 7. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci
 8. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
 9. Deti často nie sú na letnú škôlku alebo tábor vhodne pobalené
 10. Pätnásť miest v Rakúsku na letné potulky
 1. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 2. Riziko úrazov je počas letných prázdnin vyššie
 3. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 4. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
 5. Tatravagónka Poprad ponúka stabilnú prácu a kariérny rast
 6. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 7. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 8. Svet bude fungovať na dátach a tie sú pre Slovensko priorita
 9. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti
 10. VÚB banka ešte viac posilní leasingové služby
 1. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 12 473
 2. Vedci skúmali slovenskú magnéziovú minerálku. Výsledok prekvapí. 6 212
 3. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 6 091
 4. Pätnásť miest v Rakúsku na letné potulky 6 074
 5. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 5 888
 6. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie 3 821
 7. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci 3 186
 8. Od Česka až po Jadran 3 131
 9. Nový Volkswagen Polo GTI prináša radosť z jazdy s dvojlitrom! 2 873
 10. Nikto im nezatlieska. Koľko medailí získajú Slováci v Tokiu? 2 330
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Farár z Moravskej Novej Vsi sa narodil v Žiline.


5 h
Ilustračná foto.

Nový futbalový ročník odštartuje už o týždeň.


18 h
Tréner MŠK Žilina Pavol Staňo.

Hlavný kouč vyzdvihol oduševnený a fyzicky silný výkon svojich zverencov.


SITA 23 h

Ako tomu predísť? Viac nám povedal Dr. Igor Baran, ktorý má v oblasti záchrannej služby viac ako štyridsať ročné skúsenosti.


23. júl

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Krásno nad Kysucou žiada ďalší a dlhší termín.


22. júl

Oznamovateľ upozornil na hrubé porušenie technológie pri realizácii havarijného chladiaceho systému.


TASR 18 h

Ľudia sú nespokojní, musia dlho čakať.


23. júl

Dagmar Kačírekovú nahradí na poste prednostu okresného úradu Rastislav Kňaze.


23. júl

Už ste čítali?