Streda, 4. august, 2021 | Meniny má Dominik, DominikaKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v SSAG v Žiline

Už štvrtý rok sídli v žilinskom Dome odborov Súkromné slovensko-anglické gymnázium (SSAG). Momentálne ho navštevuje 267 žiakov z rôznych regiónov Slovenska, desať z nich je na ročnom študijnom pobyte v zahraničí. Pod vedením manažmentu školy sa o

Už štvrtý rok sídli v žilinskom Dome odborov Súkromné slovensko-anglické gymnázium (SSAG). Momentálne ho navštevuje 267 žiakov z rôznych regiónov Slovenska, desať z nich je na ročnom študijnom pobyte v zahraničí. Pod vedením manažmentu školy sa o ich výchovu stará 27 interných a 7 externých učiteľov a osem nepedagogických pracovníkov. Kam škola smeruje, akí budú jej absolventi, aj to boli otázky, ktoré sme položili riaditeľke SSAG Mgr. Nadežde Závodskej.Zodpovednosť za vzdelanie i budúcnosť


Ako vlastne vznikla myšlienka založiť takúto vzdelávaciu inštitúciu?
Bolo to ešte v septembri 2000, keď prudko vzrástol záujem o bilingválne stredoškolské vzdelávanie. Vtedy sa totiž ukázalo, že bilingválne vzdelávanie je jedna z najefektívnejších ciest do Európy. Škola samotná vznikla vo februári 2001 a prvým vyučovacím rokom bol školský rok 2001/02.
Predstavte našim čitateľom vašu školu.
Od prvého ročníka sa naši žiaci učia v angličtine. Samozrejme okrem slovenského jazyka a literatúry, ďalších cudzích jazykov, etickej a estetickej výchovy a náuky o spoločnosti. Už od 2. ročníka sa odborné predmety učia prednáškovou formou, podobne ako na vysokej škole.
Ako to prijímajú študenti?
Vo vyučovacom procese máme aj prvky experimentálneho vyučovania. Prejavuje sa to v náplni štúdia, v hodnotení a motivácii žiakov, ale aj vo vzťahoch medzi učiteľmi a študentmi. Veľký dôraz kladieme na samostatnosť a tvorivosť študentov. Chceme, aby si uvedomili, že sú sami zodpovední za svoje vzdelanie a budúcnosť.
Tohtoroční štvrtáci budú o pár týždňov maturovať zo slovenského jazyka a literatúry a z angličtiny. O rok neskôr z ďalších dvoch až piatich voliteľných predmetov. Akí budú vaši absolventi?
Chceme, aby to boli vzdelaní mladí ľudia, ktorí dokážu kultivovaným spôsobom prezentovať seba a svoje názory. Bola by to skvelá reprezentácia našej školy i mesta. Naši absolventi by mali aktívne ovládať minimálne dva cudzie jazyky, a tak by teoreticky mohli pokračovať v štúdiu aj na ktorejkoľvek zahraničnej škole. O úrovni vyučovania hovoria aj polročné výsledky. Priemerný prospech žiakov školy bol 2,06, mali sme 51 vyznamenaných žiakov, najviac v prvom ročníku. V štvrtom ročníku bol priemer 1,82, aj vďaka tomu, že štvrtáci už majú vlastné študijné plány, aby sa mohli odbornejšie pripravovať na maturitné skúšky a na prijímacie pohovory na vysoké školy.
Čo vás čaká v budúcom školskom roku?
V septembri sme otvorili aj prvé štyri ročníky Súkromnej základnej školy, ktorá má sídlo v priestoroch ZŠ na Oravskej ceste. Riaditeľkou tu je Mgr. Zuzana Oleárová. Aj o túto školu je veľký záujem, pretože aj tu sa vyučuje bilingválne a snažíme sa získať štatút bilingválnej ZŠ na ministerstve školstva. Novými prváčikmi zaplníme dve triedy. Prijímacie skúšky na gymnázium budú 21. marca. Už teraz máme viac ako 100 prihlášok z celého Slovenska, čo vysoko prevažuje naše možnosti.Manežment školy: riaditeľka Nadežda Závodská, ekonomický manažér Marián Prievozník, zástupcovia riaditeľky Ladislav Závodský a Victor I. Perry. Pedagogickí pracovníci: James Baxter, Martina Divincová, Eva Dubenová, Ján Gažo, Jana Gelatíková, Adriana Gromová, Gabriela Králiková, Ľudmila Lasičková, Zuzana Lilgová, Gloria Nwazue, Zuzana Oleárová, Jozef Rajňák, Martin Skála, Robert G. Smith, Ján Stopka, Lenka Števková, Branislav Šustek, Lenka Tvrdá, Mária Véghová. Nepedagogickí pracovníci: Zuzana Kašiarová, Viera Keblúšková, Katarína Náčiniaková. Na snímke z učiteľov chýbajú: Isabel Díaz Fernández, Viola Gazdíková, Svetozár Hegyi, Boris Kostka, Zuzana Králiková, Danica Lauková, Mohammed S. Mahmood, Andrej Štalmach, Emil Turiak a Judita Vadovičová. Z nepedagogických pracovníkov: Božena Gašková, Peter Kubička, Danka Prandová a Jana Saganová.


Ďaleká cesta zo Žiliny do Holandska


Desať študentov SSAG v Žiline určite nikdy nezabudne na tri novembrové dni, ktoré vlani prežili v holandskom meste Leiden. „Čo ste tam vlastne robili,“ opýtali sme sa tretiačky Maríny Šubrtovej.
Boli sme na LEMUN-e. Je to vlastne modelová konferencia OSN, kde študenti z rôznych štátov, zastupujú jednotlivé krajiny a inštitúcie, ktoré sú v OSN združené. Na konferencii nás rozdelili do viacerých skupín, každá z nich preberala niektorý z celosvetových problémov - chudoba, životné prostredie, bezpečnosť. Ja som bola v komisii pre životné prostredie, kde sa hovorilo o znečisťovaní oceánov, ukladaní rádioaktívneho odpadu na Antarktídu, ale aj o ďalších témach. Na záver sme vydali rezolúciu, v ktorej sme deklarovali naše riešenia problémov.
Ako ste sa na túto konferenciu dostali?
Žiaci z našej školy už na nej boli asi štvrtýkrát, zo Slovenska tam bola ešte jedna škola z Bratislavy.
Čo na teba najviac zapôsobilo?
Možnosť, že mladí ľudia sa mohli postaviť voči existujúcim problémom úplne zblízka. Celá konferencia bola pripravená na vysokej profesionálnej úrovni. Ja som napríklad zastupovala FAO, čo je organizácia pre poľnohospodárstvo a výživu. Dopredu som si naštudovala rôzne materiály, ako sa táto inštitúcia stavia k jednotlivým problémom, aby moja práca v sekcii bola užitočná.


Dotazník Súkromného
slovensko-anglického gymnázia v Žiline


Typ školy: súkromné bilingválne gymnázium
Odbor: 79 02 574
Číslo školy: 553 127
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: päť rokov
Vyučovacie jazyky: slovenský a anglický
Povinne voliteľné jazyky: španielsky, nemecký, francúzsky
Počet študentov v ročníku: v dvoch triedach 68 až 70 študentov
Talentové skúšky: testy zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka, matematiky, fyziky, z ostatných predmetov a všeobecno-vedomostný test.
Termín: 21. marca 2005
Záverečné skúšky: v 4. ročníku maturita zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka; v 5. ročníku maturita z dvoch až piatich voliteľných predmetov podľa zamerania výberového štúdia.
Stravovanie a ubytovanie: zabezpečené v domovoch mládeže a jedálňach blízkych stredných škôl.
Poplatky: 2 900 korún mesačne na žiaka.
Dôležitá je dobrá spolupráca


Na Súkromnom slovensko-anglickom gymnáziu v Žiline sú členmi učiteľského kolektívu aj učitelia z rôznych krajín a kontinentov. Neučia len angličtinu, ale aj odborné predmety. Študenti majú vynikajúcu možnosť komunikovať v cudzom jazyku, či prostredníctvom zahraničných učiteľov získať potrebné kontakty vo svete. Dôležitá je aj spolupráca školy s rodičmi, pretože sú to práve oni, ktorí sa aj finančne spolupodieľajú na úspešnom chode školy. „Gymnázium i Súkromná základná škola sú financované zo štátnych prostriedkov, zo školného a z iných sponzorských darov,“ pochváli spoluprácu s rodičmi, priateľmi a sponzormi školy jej riadteľka Nadežda Závodská. Za dôležitú pokladá aj podporu radnice a primátora Jána Slotu.


Plány pre všetkých


Dôležitým školským dokumentom je plán aktivít, ktorý je dostupný všetkým - učiteľom, rodičom i žiakom. Veľmi úspešný bol októbrový Deň otvorených dverí, ktorý podľa občasníka Ružový slon spôsobil v škole mierny chaos, ale jeho návštevníci odchádzali s dobrými pocitmi. Vraj úplne najsuper boli novembrové imatrikulácie, už štvrté v histórii školy. Je aj po školskom plese, ktorý stihli koncom januára. Desiati študenti spomínajú na účasť na konferencii LEMUN v Holandsku, prváci zasa na lyžiarsky kurz. Tretiaci majú nervy z internej, tzv. malej maturity, ktorá pred koncom školského roka preverí ich vedomosti, ktoré získali za tri roky zo slovenčiny a angličtiny. O všetkom sa píše aj na webovej stránke školy (www.ssag.sk), ale svoju stránku (necenzurovanú) majú aj žiaci (www.studenti.ssag.sk). A čo nie je tam, je určite na školských a triednych nástenkách alebo v Ružovom slonovi. Mimochodom, aj toho si môžete prečítať na internete.


Po škole veselo i vážne
Od januára tohto roku pracuje pri SSAG v Žiline aj Stredisko záujmovej činnosti. Organizuje rôzne mimoškolské aktivity pre študentov. „Naši študenti napríklad vydávajú občasník Ružový slon, máme internetový, počítačový i literárny klub, krúžky, v ktorých si žiaci môžu dopĺňať svoje vedomosti, prípadne získavať ďalšie. Nápadom sa medze nekladú,“ povedala nám riaditeľka školy Nadežda Závodská. Škola získala aj prostriedky z Európskeho sociálneho fondu za projekt Európska šanca pre gymnázistov a už teraz majú rozpracované ďalšie dva projekty, jeden na ZŠ a druhý o cezhraničnej spolupráci.


English is easy
Angličtina je ľahká, tvrdia svorne žiaci Súkromného slovensko-anglického gymnázia v Žiline. „Bolo to tak vždy?“ to sme sa opýtali žiakov z jednotlivých ročníkov.
Marek HRADŇANSKÝ, E 2
(1. ročník), Kysucké Nové Mesto
Angličtinu mám rád, podľa mňa je to jeden z najlepších a najľahších jazykov. Sú tu dobrí učitelia, dobrý kolektív. Pri výbere školy mi radili najmä rodičia, ale trochu aj sestra, ktorá sem chodí do 3. ročníka. Bol som sa tu pozrieť aj na Dni otvorených dverí, to možno rozhodlo. Páčilo sa mi tu všetko, prezentácie anglických kníh, doslova som „žral“ každé slovo. Predpokladám, že s angličtinou bude spojený aj môj ďalší život, rozmýšľam o štúdiu v zahraničí. Na presné rozhodnutie mám ešte času dosť.
Rastislav ŠKVARKA, D 3 (2. ročník), Dolný Kubín
Na tejto škole sa mi páči to, že je to škola s rozšíreným vyučovaním angličtiny. Myslím, že budem mať aj lepšiu možnosť dostať sa na vysokú školu. Čo sa mi na tejto škole nepáči? To, že od nového školského roka sa máme sťahovať a ja by som chcel ostať tu.
Mám dobrých kamarátov, ktorí tu chodia do 4. ročníka. Všetci mi hovorili, že je to dobrá škola, tak som to vyskúšal a prišiel som sem. Základy angličtiny som mal celkom dobré, lebo na základnej škole som mal veľmi dobrú učiteľku. Myslím, že pre mňa bol prvý ročník oveľa ľahší, ako pre niektorých spolužiakov.
Anna GRANČIČOVÁ, C 1 (3. ročník), Kysucké Nové Mesto - Radoľa
Mne sa tu páči a rozhodla som sa pre ňu preto, lebo som presvedčená, že je to dobrá škola. Naučím sa tu veľmi dobre cudzí jazyk a získam dobré základy pre svoju budúcnosť.
Moje základy angličtiny boli dosť chabé. Na ZŠ som najprv chodila do jazykovej triedy, potom som prestúpila do športovej a učila som sa všetko znova.
Po maturite by som chcela ísť študovať do zahraničia kvôli jazyku. Chcela by som študovať medicínu. Ak sa mi to nepodarí tu, lákala by ma napríklad Kanada.
Veronika BAROŠOVÁ, B 3 (4. roč-
ník), Považská Bystrica
Zo začiatku to bolo dosť ťažké. V prvom ročníku sme boli pokusné králiky, všetko sa na nás odskúšalo. Odvtedy sa veľa zlepšilo, podmienky, systém vyučovania, učitelia. Myslím si, že táto škola je dobrá a keď by som sa mala znova rozhodnúť, určite by som sa nerozhodla pre žiadnu inú, pretože otvára brány do jazykovej sféry. Myslím, že aj keby som sa nedostala na vysokú školu, nemala by som problém zohnať zamestnanie. Ale problém nebude ani výška.
Keď som sem prišla, mala som základy angličtiny, ale veľmi slabé. Aj na našej základnej škole sme boli prví, ktorí sme sa učili anglicky. Preto bol prvý ročník dosť ťažký, pretože sme začali hneď v anglickom jazyku. Taká liečba šokom je však prospešná a angličtinu som sa naučila veľmi rýchlo.


Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Poznáte horúci trend interiérového dizajnu?
 2. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
 3. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 4. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
 5. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 6. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 7. Odomknite si SME.sk na viacerých zariadeniach
 8. Slovensko v tieni tureckého polmesiaca
 9. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 10. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 1. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 2. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 3. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 4. Poznáte horúci trend interiérového dizajnu?
 5. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
 6. Dekarbonizácia má byť súčasťou moderných dodávateľských vzťahov
 7. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 8. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 9. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 10. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 1. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 5 769
 2. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise 4 636
 3. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova 4 610
 4. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy 4 268
 5. Jeden deň na Bratislavu nestačí 3 921
 6. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 3 826
 7. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 523
 8. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci 3 161
 9. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor 2 796
 10. Slovensko v tieni tureckého polmesiaca 2 315
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Cestu k zvýšeniu zaočkovanosti v kraji vidí župa u VakciZuzky.


TASR 37m
Relácia MY Športujeme denne prináša dynamický prehľad športových aktualít, exkluzívne rozhovory a aj rady a tipy nielen pre športovcov.

Dozviete sa aj aký historický úspech dosiahli hokejisti, že Zlaté Moravce majú legionárskou posilou a legenda Nitry otvorene hovorí na adresu FC.


9 h
Ján Bernát s Pavlom Staňom po víťazstve na Cypre.

Pár viet redakcie MY Žilinských novín k odchodu Jána Bernáta do Belgicka.


21 h

Práce by mali byť ukončené do konca augusta.


3. aug

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

K vyhliadkovej veži vedie nový náučný chodník.


TASR 22 h

Stavebné povolenie nikto nenapadol. Susedia hovoria, že sa o ňom dozvedeli, až keď bolo právoplatné.


18 h

Najhoršie sú piatky a nedele, autá sa posúvajú slimačím tempom.


3. aug

Stojí na okraji lesa, hrozilo rozšírenie požiaru do lesného porastu.


23 h