Pondelok, 26. júl, 2021 | Meniny má Anna, HanaKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v ZŠ s MŠ v Žiline-Závodí

Dovoľte nám, aby sme sa na tejto strane prezentovali ako škola s moderným zameraním. Škola, v ktorej nám záleží na každom dieťati. Všetky deti z našej materskej či základnej školy sú pre nás partnermi.

Partnermi predovšetkým pri výchove. Spoločne chceme, aby deti, budúci občania Európskej únie, boli sebavedomé, vzdelané a predovšetkým vychované.
Program školy je postavený na troch pilieroch. Prvým je kvalitná jazyková príprava, druhým zasa príprava v oblasti moderných informačných technológií a tretím, ale nie posledným, je šport.
Predstavujeme vám školu, ktorá chce byť živá a otvorená. Na tejto strane sa budú prezentovať najmä žiaci školy. Oni sami si vytvorili logo školy, zložili jej hymnu. Lebo naša škola, to sú predovšetkým naši žiaci. Ján Majsniar, riaditeľ školy

Skryť Vypnúť reklamu

Ako erb Žiliny prišiel k hviezdam

Verte či nie, ale na žilinskom erbe neboli hviezdy odjakživa. Tie sa tam dostali náhodou.
Pôvodne bol na erbe len dvojkríž, ktorý mal naspodku korene. Žilinský richtár však nepochyboval o tom, že jeho mesto je výnimočné a zaslúži si teda aj výnimočný erb. Zavolal si kronikára Matúša a poveril ho zdokonalením a okrášlením erbu. Matúš nebol práve nadšený a odišiel s erbom a náladou pod psa domov. Ani cestou, ani doma ho nič nenapadlo, nech rozmýšľal, ako najviac vedel. Napokon prišiel aspoň na to, že nevymyslí nič a najlepšie by bolo, ľahnúť si spať. Až keď sa rozhodol, že ráno povie richtárovi pravdu, vyložil neúplný a „nedokonalý“ erb pred svoje obydlie a zaspal pokojným spánkom.
V tú noc však bola Matúšovi šťastena naklonená. Na oblohe nebolo jediného obláčika a pánom tu bol iba mesiac rozhadzujúci svoj svit doďaleka. Aj tisíce hviezd zdobili čierne zamatové rúcho noci. Odrazu zadul vietor a odtrhol z oblohy dve hviezdy. Tie padali, krútili sa nad zemou, tancovali... nevedno, či to bola náhoda alebo osud, ale pravda je, že obe sa ocitli rovno na erbe pred Matúšovými dverami. Ten, hoci mal dobrý spánok, ráno vstával s obavami pred richtárovým hnevom. Zobudil sa skoro a hneď vyšiel von pozrieť, či je erb na svojom mieste. Hľadí, oči si pretiera a nevie, či dobre vidí, či sa mu to len zdá: celý erb žiari ako zo zlata! Dve hviezdy sa na ňom ligocú a zdobia kríž! Matúš stojí ako skamenený, nemôže odlepiť oči od tej nádhery. Ale vzápätí už beží za richtárom, erb ukazuje, čaká na chválu.
Veru, richtár bol spokojný, ako Matúš erb vylepšil a zdokonalil a aby ho niekto neukradol, kým ho na radnici vystavia, hneď ho aj zamkol do truhlice. Matúša poveril strážením a ten poctivo strážil, každú chvíľu nazrel do nej, či je erb ešte tam. Lenže kým sa Matúš radoval, hviezdičky bledli. Chýbali im hviezdy – priateľky z nočnej oblohy, aj mesačné svetlo, aj nočný vánok. Keď o hodinu Matúš otvoril truhlicu, hviezdy tak vybledli, že ich takmer nebolo vidno. Aby sa zachránil a neprišiel o úspech (či o miesto na radnici), rýchlo si zohnal farby a hviezdičky namaľoval späť. Našťastie, nikto si rozdiel nevšimol, lebo namaľované hviezdy žiarili takmer ako skutočné.
Tak sa kedysi dávno do erbu Žiliny dostali hviezdy. A ak ho poznáte, viete, že sú tam dodnes. Veď uznajte sami, kto by menil taký krásny erb?
Mária Michalková

Skryť Vypnúť reklamu

perličky našich žiakov
* Cyril a Metod prišli z Columbie.
* Cyril a Metod prišli zo Súľova.
* Napoleon bojoval v bitke pri Liptove.
* Kto letel s Remekom do vesmíru? V. I. Lenin.
* Utvor vetu na priraďovacie súvetie: Nie som ani človek, ani zviera.
* Najhrubšia tepna pri srdci sa volá Aurora.
* Dedičnosť je to, keď zdedíme dom po starom otcovi.
* Ostrov na juhu Južnej Ameriky sa volá Ohnivá žena.
* Aké bolo zloženie obyvateľstva vo feudalizme? Panovníci, kapitalizmus, rasizmus.
* Konferencia sa konala 4. 13.
* Čo bolo cieľom výstavby socializmu? Súkromné vlastníctvo a odstránenie robotníkov.
* Vyskloňuj zámeno KTO: N. kto, G. koho, D. KČU.
* Povedz, ako išli za sebou jednotlivé hudobné obdobia: Ruky, husle, bubon.
* Opis mamy – slohová práca: ...ústa má červené a sladké ako jahoda, z ktorých jej vytŕčajú rôzne tvary zubov.
* Cyril a Metod zostavili písmo z gréckej abecedy – HLAVOLAM.
* Aké vyznania sú u nás zastúpené? Na Slovensku sú HENKEL, VOLKSWAGEN, FIGARO a DANUBIUS.
* Na čele armády v storočnej vojne stála Jana Eyrová.
* Napíšte 3 podoby vody (slovo skupenstvo sa učiteľke zdalo náročné): Pepsi-cola, coca-cola, sprite.
* Úloha: V košíku je menej ako 27 jahôd. Koľko jahôd môže byť v košíku? Napíš 3 možnosti. Odpoveď: dom, dym, pes.
* Kto bol pán Váhu a Tatier a čo vlastnil v našom okolí? Vodné dielo Žilina.
* Autor novely Starec a more sa volal Ernest Hernest.
* Novela Starec a more bola ocenená Oscarom.
* Ako sa povie cudzím slovom jednotné číslo? Cinkulár.
* Rusko bolo rozumné a rozširovalo sa do šírky aj do výšky.
* Čo vieš o Filipovi IV. Peknom? On nakoniec zomrel.
* Občianska vojna v Anglicku vypukla medzi Francúzskom a Ruskom.

Skryť Vypnúť reklamu

Hymna školy
Škola a prví kamaráti z triedy,
písmenká, čísla, pravidlá,
úspechy, prehry aj prvé lásky,
na to každý rád spomína.

Refr.:
Za vodou, za Rajčiankou, v Závodí,
tam je škola pre každého, kto tam rád chodí.
Zaželajme našej škole, nech sa jej vodí
šťastne a krásne v každom období.

Písomky, skúšky, zápasy aj krúžky,
čas rýchlo letí k prázdninám.
Zrazu sme veľkí, roky nám ušli,
kývame škole aj ona nám.

Zameranie a aktivity materskej školy
vytvoriť podnetné prostredie rodinného typu pre všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa s dôrazom na plynulý prechod do základnej školy,
krúžky: výtvarný, hudobno – pohybový, pracovný,
súťaže: výtvarná súťaž - Vesmír očami detí (T. Michálek – úspešný v reg. kole), súťaž v speve (M. Kysel – 3. miesto), Kolovrátok – prehliadka folklórnych hier regiónu,
oboznamovanie sa detí s anglickým jazykom v náväznosti na ZŠ,
oboznamovanie sa s počítačom,
práca s učebňou LEGO DACTA,
pestovanie návykov zdravého životného štýlu – Deň jablka, Voňavý hrnček, Deň mlieka, Týždeň zdravia...,
využívanie školskej sauny,
športová príprava s ľahkým zameraním na futbal.
Zameranie školy
kvalitná výchova a vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov, moderných informačných technológií všetkých detí, výchova v oblasti športu (futbal, volejbal),
snaha, aby úroveň vzdelania a výchovy napriek trendom nepoklesla,
vyučovanie cudzieho jazyka v alternatíve - Aj, Nj od 1. ročníka, od
7. ročníka druhý cudzí jazyk,
vyučovanie informatiky (práca s počítačom) od 5. ročníka,
športové triedy so zameraním na futbal od 5. ročníka,
integrácia detí so špeciálnymi pedagogickými potrebami,
prístup žiackej a rodičovskej verejnosti k internetu po vyučovaní až do 20.00 h – Internet klub,
školská sauna a posilňovňa vo vyučovacom procese,
v prípade záujmu rodičov základné plavecké a lyžiarske kurzy.
Aktivity školy
krúžky - 22 krúžkov, z toho osem so zameraním na prácu s počítačom a tri so zameraním na cudzie jazyky,
súťaže - matematická olympiáda (Z. Wolfová – 5. miesto), medzinárodná súťaž v matematike Klokan (T. Vrančík – úspešnosť 85%), geografická olympiáda (F. Rebeťák – 2. m., M. Kucháriková – 5. m., T. Vrančík – 2. m. a úspešný riešiteľ krajského kola, R. Vavrek – 3.miesto,
korešpondenčné semináre a súťaže z fyziky, chémie a prírodopisu,
olympiáda z nemeckého jazyka – L. Makúchová (3. m.), Ľ. Závodská - úspešná riešiteľka, olympiáda z anglického jazyka – A. Bučka (3. m.),
výtvarné súťaže – Vesmír očami detí T. Mušuka (postup do celoslovenského kola,
Deň hasičov – L. Makúchová (3. m.).
Čo sa nám podarilo?
s pomocou mesta a sponzorov sme ukončili prvú etapu výstavby školského ihriska s kvalitnou trávnatou hracou plochou, ktorú sme schopní spolu s futbalovým klubom odborne udržiavať, v spolupráci s mestom a MŠK Žilina sme začali druhú etapu výstavby školského ihriska – hracej plochy s umelým trávnatým povrchom a s umelým osvetlením,
SFZ schválil nedávno školou predložený projekt Miniihrisko a poskytol škole spolu s MŠ a UEFA na výstavbu uvedeného ihriska 60 percent finančných prostriedkov (1,3 milióna korún),
vďaka projektu ministerstva školstva - Vráťme šport do škôl a s pomocou sponzorov sme zrekonštruovali sociálne priestory telocvične,
škola svojpomocne a s pomocou sponzorov vybudovala a uviedla do prevádzky školskú saunu a posilňovňu,
vďaka projektu MŠ Infovek prevádzkujeme 12 hodín denne počítačovú učebňu s 24-hodinovým pripojením na internet.
Čo by sme ešte chceli?
chceme vytvoriť podmienky pre spoluprácu s dvoma krajinami EÚ, ktorá by slúžila na zdokonaľovanie schopností žiakov dorozumieť sa prostredníctvom svetového jazyka,
radi by sme vytvorili vlastné učebné plány pre žiakov s dôrazom na tri piliere vzdelávania v našej škole ihneď, ako nám to legislatíva štátu dovolí,
chceli by sme zrealizovať výstavbu školského ihriska s umelou trávou a umelým osvetlením v zmysle schváleného projektu do konca augusta 2005,
želáme si mať esteticky a funkčne upravené okolie školy s vybudovanými ihriskami, chodníkmi, zeleňou a lavičkami,
zabezpečiť žiakom prístup k internetu v každej triede, na chodbách aj počas prestávok a popoludní.
O statočnom Róbertovi
Za horami, za dolami, pri jednom potôčiku blízko lesnej čistinky býval čarodejník Hókus. Hovorilo sa, že tento čarodejník má jablko zdravia, ale nikomu ho nikdy nedal.Ďaleko od neho žil na jednom hrade princ, ktorý sa volal Róbert a ten mal chorého otca. Róbert si veľmi prial, aby sa jeho otec uzdravil. Dopočul sa o jablku zdravia, a tak sa vybral do sveta. Rozhodol sa, že musí jablko získať za každú cenu.
Už putoval celý týždeň, keď zbadal dom. Zaklopal na dvere a otvoril mu sám čarodejník Hókus. Róbert sa nadýchol a smelo sa opýtal: „Prosím vás, čo žiadate za jablko zdravia? Ja ho veľmi potrebujem pre môjho chorého otca!“
„Ak splníš tri úlohy, presvedčím sa, že si jablko zdravia zaslúžiš. Potom bude tvoje,“odpovedal Hókus.
„Zabi nebezpečného draka a prines mi jeho tretiu hlavu!“ prikázal mu čarodejník Róbert zápasil s drakom, nakoniec nad ním aj zvíťazil a hlavu niesol Hókusovi.
„Druhá úloha je ťažšia, musíš vyliezť na najvyšší vrch a priniesť odtiaľ zlaté pierko od vtáka, ktorý tam má hniezdo.“ Róbert aj druhú úlohu splnil a bežal so zlatým pierkom, aby ho odovzdal čarodejníkovi.
„Treta úloha je najťažšia, musíš nájsť vílu a priniesť mi jej zlatý vlas.“ Takto znel tretí – posledný rozkaz. Princ robil, čo mohol, aby splnil aj tretiu úlohu a nakoniec sa mu to podarilo. Jablko zdravia skutočne dostal, tak ako mu Hókus sľúbil. Princ bežal naradovaný domov, jablko si chránil ako oko v hlave, len aby mohol čo najskôr dať z neho odhryznúť chorému otcovi. Tak aj bolo. Len čo otec okúsil jablko, hneď sa uzdravil. Kráľ ďakoval svojmu synovi za to, že mu zachránil život a vystrojil veľkú hostinu na počesť svojho odvážneho a dobrého syna Róberta. Na stoloch s dobrotami nechýbali ani jablká. Už síce neboli čarovné, ale určite prinášali zdravie. Princ bol šťastný, že zachránil otcovi život.
Martin Krajčuška, 5. A
Ako sa zbaviť zlých princov
Bol raz jeden kráľ a kráľovná a mali tri deti. Dve dievčatá a jedného chlapca. Chlapček sa volal Ľubko a jeho dve sestričky mali meno Ľubka a Maťka. Keď dovŕšil Ľubko päť rokov, prestal sa správať ako princ a začal dievčatá biť. Preto bol často v kráľovskej rodine hurhaj.
Keď Ľubko začal chodiť do školy, našiel si kamarátov. Domov sa vracal s množstvom kníh a úloh. Sestry ho však doma nechceli a posielali ho von, aby sa tam išiel hrať. Domov sa vracal neskoro večer a keď si začal písať úlohy, oči sa mu zatvárali od únavy. Takto sa to opakovalo niekoľko dní po sebe, až kráľ povedal: „Dosť, takto to už ďalej nejde!“ Potom odcestoval do vzdialeného mesta a kúpil automat na domáce úlohy. Ale problémy pokračovali ďalej, lebo nezbedný princ neustále hneval malé princezné. Sestričky sa dohodli, že zájdu za čarodejnicou, aby im poradila, čo s takým bratom. A čarodejnica naozaj pomohla. Každý človek v kráľovstve, či je to princ alebo žobrák, musí byť niečím zamestnaný. Potom mu nezvýši čas na nezbednosť. Automat nech predajú, aby lenivý braček musel viacej pracovať.
Sestričky-princezničky poslúchli rady čarodejnice a čoskoro sa objavil v tom kráľovstve v novinách inzerát: Predáme automat na domáce úlohy za cenu odvozu.
Čo poviete, nekúpite si ho vy?
Martinka Závodská, 5. B

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte
 2. M. Šmigura: Pozeráme sa smerom na Varšavu
 3. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom
 4. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu?
 5. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti
 6. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
 7. Nekoná štát, začali súkromní investori. Sociálne byty sa stávajú
 8. Lenivý brunch s Muchom
 9. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
 10. Sudoku na leto: Nenechajte sivé bunky zaháľať ani cez prázdniny
 1. Slovník investora 07: Bitcoin a jeho úloha v portfóliu investora
 2. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
 3. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 4. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 5. Nekoná štát, začali súkromní investori. Sociálne byty sa stávajú
 6. Lenivý brunch s Muchom
 7. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu
 8. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom
 9. Riziko úrazov je počas letných prázdnin vyššie
 10. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 1. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 10 100
 2. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 7 087
 3. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 5 759
 4. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci 4 301
 5. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie 4 269
 6. Nekoná štát, začali súkromní investori. Sociálne byty sa stávajú 3 853
 7. Od Česka až po Jadran 3 801
 8. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti 3 090
 9. Nikto im nezatlieska. Koľko medailí získajú Slováci v Tokiu? 3 085
 10. M. Šmigura: Pozeráme sa smerom na Varšavu 2 155
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Futbalový tréner upozorňuje svojimi statusmi na nebezpečenstvo ocherenia COVID-19.


4 h
Futbalisti Višňového (v červenom) nestačili doma na Makov a prehrali 0:3.

Sumár predkola Slovenského pohára.


a 1 ďalší 4 h
Relácia MY Športujeme denne prináša dynamický prehľad športových aktualít, exkluzívne rozhovory a aj rady a tipy nielen pre športovcov.

Športovec, do ktorého sme vkladali na OH väčšie nádeje, neuspel. Odštartovala aj najvyššia futbalová súťaž, prekvapenie sa zrodilo už v úvodnom kole. Nitra zarezáva s mladíkmi.


16 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Viacero ciest zostalo neprejazdných. Obec vyhlásila tretí stupeň povodňovej aktivity.


TASR 13 h

Pôvodný vlastník zomrel v roku 1978.


13 h

Oheň zachvátil štyri zásobníky, v ktorých je uhlie, koks, drevná štiepka a ruda.


25. júl

Voda zaliala viaceré domy a podmyla cesty. Starosta odhadol škody na státisíce eur. Do obce smerujú ťažké mechanizmy.


8 h

Už ste čítali?