Piatok, 15. január, 2021 | Meniny má DobroslavKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 4 ObFZ Žilina

1. ŠTK ObFZ – predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 11. 8. 2005, zápisnica č. 3/2005


I. trieda: 3. kolo 21. 8. 2005 o 16.00 h: Belá – Zbyňov, Dlhé Pole – Zádubnie, Raj.Teplice – Kotrč. Lúčka, Nezb.Lúčka – Závodie, Višňová – Hlboké, Kotešová – Rašov, Rajec – Bytčica. 4. kolo 28. 8. 2005 o 16.00 h: Zbyňov – Bytčica, Rašov – Rajec, Hlboké – Kotešová, Závodie - Višňové, Kotrč. Lúčka – Nezb. Lúčka, Zádubnie – Raj. Teplice-Konská, Belá – Dlhé Pole. II. trieda: 3. kolo 21. 8. 2005 o 16.00 h:
Petrovice – Divinka, Terchová – Hrabové, Nededza – Horný Hričov, Štiavnik – Súľov, Kamenná Poruba – Považský Chlmec, Turie – Stránske, Podhorie – Lietava. 4. kolo 28. 8. 2005 o 16.00 h: Divinka – Lietava, Stránske – Podhorie, Považský Chlmec – Turie, Súľov – Kamenná Poruba, Horný Hričov - Štiavnik, Hrabové – Nededza, Petrovice – Terchová. III. trieda sk. A 1. kolo, 21. 8. 2005 o 16.00 h: Zástranie – Krasňany, Kunerad – Dolná Tižina, Veľká Čierna – Brodno, Fačkov – Zádubnie B, Stráža – Ovčiarsko, Mojš – Bitarová 2. kolo 28. 8. 2005 o 16.00 h: Krasňany – Bitarová, Ovčiarsko – Mojš, Zádubnie B – Stráža, Brodno – Fačkov, Dolná Tižina – Veľká Čierna, Zástranie - Kunerad III. trieda sk. B: 1. kolo 21. 8. 2005 o 16.00 h: Veľké Rovné – voľno, Divina – Lúky, Hrič.Podhradie – Svederník, Jablonové – Hôrky, Kolárovice – Hliník. 2. kolo 28. 8. 2005 o 16.00 h: Hliník – voľno, Hôrky – Kolárovice, Svederník – Jablonové, Lúky – Hrič.Podhradie, Veľké Rovné – Divina. 17. ŠTK schvaľuje výsledky 1. kola I. a II. triedy odohraných dňa 6. a 7. 8. 2005: I. trieda: Zádubnie – Zbyňov 2:1, Belá – Kotrč.Lúčka 0:3, Dlhé Pole – Závodie 1:2, Raj.Teplice-Konská – Hlboké 2:0, Nezb. Lúčka – Rašov 3:1, Višňové – Bytčica 0:2, Kotešová – Rajec 2:0. II. trieda: Hrabové – Divinka 3:2, Štiavnik – Stránske 4:2, Nededza – Pov.Chlmec 3:6, Kamenná Poruba – Lietava 2:2, Turie – Podhorie 3:2, Petrovice – Horný Hričov 3:0 kont. 18. ŠTK kontumuje výsledok MFS 1. kola II. triedy Petrovice – Horný Hričov, 3:0 kont. podľa SP čl. 100, e/. 19. ŠTK nariaďuje odohrať MFS III. tr. sk. B družstvi ŠKF AK Divina –Lúky v sobotu v ÚHČ na ihrisku v Divinke. 20. ŠTK zamieta žiadosť FK Fačkov a nariaďuje nahlásiť na ObFZ miesto konania stretnutia I. kola III. tr. sk. A Fačkov – Zádubnie B do 17. 8. 2005 (streda). 21. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 3. kola Nededza – Horný Hričov dňa 20. 8. 2005 v ÚHČ (nesplnenie počtu R – podmienky RS). 22. Seminár delegátov ObFZ Žilina sa uskutoční dňa 18. 8. 2005 o 14.00 h v zasadačke ObFZ. Účasť je podmienkou na ďalšie účinkovanie DZ v súťažiach ObFZ. 23. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na stretnutia hrané v dňoch 20. a 21. 8. 2005. 24. ŠTK na základe neuhradenia poplatkov, resp. pokút neprijíma družstvo TJ Bitarová do súťaží dospelých v súťažnom ročníku 2005/2006. Súperi TJ Bitarová budú mať vo vyžrebovanom vzájomnom zápase v súťažnom ročníku 2005/2006 voľno.
2. DK ObFZ – predseda Milan Meliš, zasadnutie 11. 8. 2005, zápisnica č. 2.
4. JAHVODKA Jozef, Horný Hričov, 670308, 2 MFS P od 12. 8. do 31.12. 2005, DP príl. 1 3/a. 5. HRABOVSKÝ Vojtech, Hrabové, 811104, 1 MFS N od 12. 8. 2005, DP príl. 1 5/a. 6. SEDLIAK Pavol, Lietava, 760630, 2 MFS N od 12. 8. 2005, DP príl. 1 5/a. 7. LAŠÚT Dušan, Divinka, 680304, 1 MFS N od 12. 8. 2005, DP príl. 1 5/a. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200.- Sk. 8. SAMEC Patrik, Nezb. Lúčka, 840512, 1 MFS N od 12. 8. 2005 DP príl. 1 5/a. 9. Žiadosť o odpustenie resp. zmenu trestu: BUJNÝ Milan, Kotešová, 800815, zmena trestu na 1 MFS P od 12. 8. do 31.12. 2005, DP čl. 31/2. 10. DK prtedvoláva na deň 18. 8. 2005 o 15.30 h 5R Viktora Daubravu, Ladislava Ondruša. Účasť nutná, pod následným disciplinárnym trestom. 3. KM ObFZ – predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 10. 8. 2005, zápisnica č. 4 Dorast I. trieda: 3. kolo 21. 8. 2005 o 13.30 h: Veľké Rovné – Mojš, Terchová – Hrabové, Raj. Teplice - Konská – Teplička, Varín – Dolná Tižina (sobota 14.00 h), Višňové – Trnové, Kotešová – Dlhé Pole, Hôrky – Bytčica 4. kolo: 28. 8. 2005 o 13.30 h: Mojš – Bytčica, Dlhé Pole – Hôrky, Trnové – Kotešová, Dolná Tižina – Višňové, Teplička – Varín, Hrabové – Raj.Teplice-Konská, Veľké Rovné – Terchová. Dorast II. trieda 3. kolo, 21. 8. 2005 o 13.30 h: Zástranie – Krasňany, Kunerad – Zádubnie, Liet.Lúčka – Horný Hričov, Rašov – Súľov, Ďurčiná – Pov.Chlmec, Gbeľany – Petrovice, Hliník – Nededza. 4. kolo, 28. 8. 2005 o 13.30 h:
Krasňany – Nededza, Petrovice – Hliník, Pov.Chlmec – Gbeľany, Súľov – Ďurčiná, Horný Hričov – Rašov, Zádubnie – Liet.Lúčka, Zástranie – Kunerad. I. trieda SŽ a MŽ 3. kolo, 20. 8. 2005 o 10.00 a 12.00 h: Teplička – Krasňany, Terchová – Kamenná Poruba, Raj.Teplice-Konská – Predmier, Varín – Rosina, Višňové – Stráňavy, Zbyňov – Strečno, Štiavnik – Bytčica. 4. kolo 27. 8. 2005 o 10.00 a 12.00 h: Krasňany – Bytčica, Strečno – Štiavnik, Stráňavy – Zbyňov, Rosina – Višňové, Predmier – Varín, Kamenná Poruba – Raj.Teplice-Konská Teplička –Terchová. Žiaci II. tr. sk. A: 1. kolo 21. 8. 2005 o 10.00 h: Babkov – Vlčince, Ďurčiná – Ovčiarsko, Liet-Lúčka – Stránske, Liet.Svinná – Lietava, Jasenové – Hôrky, Turie – Bitarová. 2. kolo 28. 8. 2005 o 10.00 h:
Vlčince – Bitarová /v Pov.Chlmci/, Hôrky – Turie, Lietava - Jasenové, Stránske – Liet. Svinná, Ovčiarsko – Liet.Lúčka, Babkov – Ďurčiná II. trieda sk. B 1. kolo, 21. 8. 2005 o 10.00 h: Zádubnie – Nezb.Lúčka, Belá – Dolná Tižina, Brodno – voľno, Nededza – Trnové, Mojš – voľno, Gbeľany – Kotrč.Lúčka 2. kolo 28. 8. 2005 o 10.00 h: Nezb.Lúčka – Kotrč.Lúčka, Gbeľany – voľno, Trnové – Mojš, Brodno – Nededza, Dolná Tižina – voľno, Zádubnie – Belá. II. tr. sk.C 1.kolo, 21. 8. 2005 o 10.00 h: Hrabové – Divinka, Dlhé Pole – Súľov, Petrovice – Hlboké, Jablonové - Rašov, Kotešová – Dolný Hričov. 2. kolo 28. 8. 2005 o 10.00 h: Divinka – Dolný Hričov, Rašov – Kotešová, Hlboké – Jablonové, Súľov – Petrovice, Hrabové – Dlhé Pole. 11. KM schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 6. a 7. 8. 2005: Dorast I. trieda: Hrabové – Mojš 9:3, Veľké Rovné – Teplička 1:2, Terchová – Dolná Tižina – nehralo sa, Raj.Teplice-Konská – Trnové 1:8, Varín – Dlhé Pole – nehralo sa, Višňové – Bytčica 4:1, Kotešová – Hôrky 4:3. II. trieda: Zádubnie – Krasňany 4:1, Zástranie – Horný Hričov 6:1, Kunerad – Súľov 4:1, Liet.Lúčka - Pov.Chlmec 5:3, Rašov – Petrovice – nehralo sa, Ďurčiná – Nededza 3:1, Gbeľany – Hliník 5:1. 12. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS dorastu Raj.Teplice-Konská - Trnové a Zástranie – Horný Hričov. 13. MFS dorastu I. triedy Varín – Dlhé Pole je v riešení. 14. MFS dorastu II. triedy Petrovice – Rašov je v riešení. 15. KM predvoláva na zasadnutie dňa 17. 8. 2005 o 16.30 h rozhodcu Milana Šedíka a vedúceho družstva Veľké Rovné Mariana Komadu. 16. KM žiada FK Rajecké Teplice-Konská a Zástranie o nahlásenie výsledku z MFS. 17. KM žiada FK Hliník, Nededza, Pov.Chlmec, Hôrky, Bytčica a Trnové – dorast o predloženie súpisiek dňa 17. 8. 2005 od 15.00 do 17.00 h pod následkom disciplinárnych opatrení. 4. RMK ObFZ – predseda Alexander Panáček. Upozorňujeme funkcionárov FK, že hráči rok narodenia 1987 (posledný rok dorast) môžu v prestupovom termíne 1.- 6. septembra 2005 podať len prestup za 300 Sk
Sekretariát ObFZ – upozorňujeme FK, že rozpis súťaží pre súťažný ročník
2005/2006 bude na sekretariáte ObFZ od 17. 8. 2005. Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť
 2. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 3. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 7. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 8. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 10. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 1. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 2. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 8. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 9. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 10. Slovaktual umožní všetkým zamestnancom bezplatné testovanie
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 18 567
 2. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 15 303
 3. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 13 141
 4. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 8 587
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 8 362
 6. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 8 017
 7. Riaditeľ VÚB: Udržateľnosť chceme vsadiť do DNA nášho podnikania 7 015
 8. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 862
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 763
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 4 554
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Žilinskí cestári najazdili za dva dni 24-tisíc kilometrov

Cestárov preverila prvá výraznejšia várka snehu počas tejto zimy.

Ilustračné foto.
Na dokončenie Tunela Višňové – Dubná skala prišli v decembri minulého roka tri súťažné ponuky

Situácia sa zhoršuje. Fakultná nemocnica eviduje narastajúce množstvo pacientov v kritickom stave

Nemocnica vyzýva lekárov, ktorí prerušili ordinačnú činnosť, na návrat do ambulancií.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Kotleba v Trenčíne: Prvý incident Lučanského nebol pokusom o samovraždu (+FOTO)

Previerka v trenčianskej väzenskej nemocnici trvala viac ako päť hodín.

Polícia sa k sankciám za porušenie lockdownu v Nitre nevyjadruje

Kto nemá potrebné doklady, otočia ho a nevpustia do mesta.

Vráble zintenzívnia boj s pandémiou, majú veľa hospitalizovaných v Nitre

Radnica požiadala dobrovoľných hasičov, aby vydezinfikovali autobusové zastávky.

Svrčinovec ráno opäť upchali kamióny

Po spustení diaľničného úseku D3 Čadca,Bukov – Svrčinovec sa ľudia tešili, že kolónam odzvonilo. Dnešné ráno ich presvedčilo o opaku.

Už ste čítali?