Pondelok, 26. október, 2020 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 4 ObFZ Žilina

1. ŠTK ObFZ – predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 11. 8. 2005, zápisnica č. 3/2005


I. trieda: 3. kolo 21. 8. 2005 o 16.00 h: Belá – Zbyňov, Dlhé Pole – Zádubnie, Raj.Teplice – Kotrč. Lúčka, Nezb.Lúčka – Závodie, Višňová – Hlboké, Kotešová – Rašov, Rajec – Bytčica. 4. kolo 28. 8. 2005 o 16.00 h: Zbyňov – Bytčica, Rašov – Rajec, Hlboké – Kotešová, Závodie - Višňové, Kotrč. Lúčka – Nezb. Lúčka, Zádubnie – Raj. Teplice-Konská, Belá – Dlhé Pole. II. trieda: 3. kolo 21. 8. 2005 o 16.00 h:
Petrovice – Divinka, Terchová – Hrabové, Nededza – Horný Hričov, Štiavnik – Súľov, Kamenná Poruba – Považský Chlmec, Turie – Stránske, Podhorie – Lietava. 4. kolo 28. 8. 2005 o 16.00 h: Divinka – Lietava, Stránske – Podhorie, Považský Chlmec – Turie, Súľov – Kamenná Poruba, Horný Hričov - Štiavnik, Hrabové – Nededza, Petrovice – Terchová. III. trieda sk. A 1. kolo, 21. 8. 2005 o 16.00 h: Zástranie – Krasňany, Kunerad – Dolná Tižina, Veľká Čierna – Brodno, Fačkov – Zádubnie B, Stráža – Ovčiarsko, Mojš – Bitarová 2. kolo 28. 8. 2005 o 16.00 h: Krasňany – Bitarová, Ovčiarsko – Mojš, Zádubnie B – Stráža, Brodno – Fačkov, Dolná Tižina – Veľká Čierna, Zástranie - Kunerad III. trieda sk. B: 1. kolo 21. 8. 2005 o 16.00 h: Veľké Rovné – voľno, Divina – Lúky, Hrič.Podhradie – Svederník, Jablonové – Hôrky, Kolárovice – Hliník. 2. kolo 28. 8. 2005 o 16.00 h: Hliník – voľno, Hôrky – Kolárovice, Svederník – Jablonové, Lúky – Hrič.Podhradie, Veľké Rovné – Divina. 17. ŠTK schvaľuje výsledky 1. kola I. a II. triedy odohraných dňa 6. a 7. 8. 2005: I. trieda: Zádubnie – Zbyňov 2:1, Belá – Kotrč.Lúčka 0:3, Dlhé Pole – Závodie 1:2, Raj.Teplice-Konská – Hlboké 2:0, Nezb. Lúčka – Rašov 3:1, Višňové – Bytčica 0:2, Kotešová – Rajec 2:0. II. trieda: Hrabové – Divinka 3:2, Štiavnik – Stránske 4:2, Nededza – Pov.Chlmec 3:6, Kamenná Poruba – Lietava 2:2, Turie – Podhorie 3:2, Petrovice – Horný Hričov 3:0 kont. 18. ŠTK kontumuje výsledok MFS 1. kola II. triedy Petrovice – Horný Hričov, 3:0 kont. podľa SP čl. 100, e/. 19. ŠTK nariaďuje odohrať MFS III. tr. sk. B družstvi ŠKF AK Divina –Lúky v sobotu v ÚHČ na ihrisku v Divinke. 20. ŠTK zamieta žiadosť FK Fačkov a nariaďuje nahlásiť na ObFZ miesto konania stretnutia I. kola III. tr. sk. A Fačkov – Zádubnie B do 17. 8. 2005 (streda). 21. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 3. kola Nededza – Horný Hričov dňa 20. 8. 2005 v ÚHČ (nesplnenie počtu R – podmienky RS). 22. Seminár delegátov ObFZ Žilina sa uskutoční dňa 18. 8. 2005 o 14.00 h v zasadačke ObFZ. Účasť je podmienkou na ďalšie účinkovanie DZ v súťažiach ObFZ. 23. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na stretnutia hrané v dňoch 20. a 21. 8. 2005. 24. ŠTK na základe neuhradenia poplatkov, resp. pokút neprijíma družstvo TJ Bitarová do súťaží dospelých v súťažnom ročníku 2005/2006. Súperi TJ Bitarová budú mať vo vyžrebovanom vzájomnom zápase v súťažnom ročníku 2005/2006 voľno.
2. DK ObFZ – predseda Milan Meliš, zasadnutie 11. 8. 2005, zápisnica č. 2.
4. JAHVODKA Jozef, Horný Hričov, 670308, 2 MFS P od 12. 8. do 31.12. 2005, DP príl. 1 3/a. 5. HRABOVSKÝ Vojtech, Hrabové, 811104, 1 MFS N od 12. 8. 2005, DP príl. 1 5/a. 6. SEDLIAK Pavol, Lietava, 760630, 2 MFS N od 12. 8. 2005, DP príl. 1 5/a. 7. LAŠÚT Dušan, Divinka, 680304, 1 MFS N od 12. 8. 2005, DP príl. 1 5/a. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200.- Sk. 8. SAMEC Patrik, Nezb. Lúčka, 840512, 1 MFS N od 12. 8. 2005 DP príl. 1 5/a. 9. Žiadosť o odpustenie resp. zmenu trestu: BUJNÝ Milan, Kotešová, 800815, zmena trestu na 1 MFS P od 12. 8. do 31.12. 2005, DP čl. 31/2. 10. DK prtedvoláva na deň 18. 8. 2005 o 15.30 h 5R Viktora Daubravu, Ladislava Ondruša. Účasť nutná, pod následným disciplinárnym trestom. 3. KM ObFZ – predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 10. 8. 2005, zápisnica č. 4 Dorast I. trieda: 3. kolo 21. 8. 2005 o 13.30 h: Veľké Rovné – Mojš, Terchová – Hrabové, Raj. Teplice - Konská – Teplička, Varín – Dolná Tižina (sobota 14.00 h), Višňové – Trnové, Kotešová – Dlhé Pole, Hôrky – Bytčica 4. kolo: 28. 8. 2005 o 13.30 h: Mojš – Bytčica, Dlhé Pole – Hôrky, Trnové – Kotešová, Dolná Tižina – Višňové, Teplička – Varín, Hrabové – Raj.Teplice-Konská, Veľké Rovné – Terchová. Dorast II. trieda 3. kolo, 21. 8. 2005 o 13.30 h: Zástranie – Krasňany, Kunerad – Zádubnie, Liet.Lúčka – Horný Hričov, Rašov – Súľov, Ďurčiná – Pov.Chlmec, Gbeľany – Petrovice, Hliník – Nededza. 4. kolo, 28. 8. 2005 o 13.30 h:
Krasňany – Nededza, Petrovice – Hliník, Pov.Chlmec – Gbeľany, Súľov – Ďurčiná, Horný Hričov – Rašov, Zádubnie – Liet.Lúčka, Zástranie – Kunerad. I. trieda SŽ a MŽ 3. kolo, 20. 8. 2005 o 10.00 a 12.00 h: Teplička – Krasňany, Terchová – Kamenná Poruba, Raj.Teplice-Konská – Predmier, Varín – Rosina, Višňové – Stráňavy, Zbyňov – Strečno, Štiavnik – Bytčica. 4. kolo 27. 8. 2005 o 10.00 a 12.00 h: Krasňany – Bytčica, Strečno – Štiavnik, Stráňavy – Zbyňov, Rosina – Višňové, Predmier – Varín, Kamenná Poruba – Raj.Teplice-Konská Teplička –Terchová. Žiaci II. tr. sk. A: 1. kolo 21. 8. 2005 o 10.00 h: Babkov – Vlčince, Ďurčiná – Ovčiarsko, Liet-Lúčka – Stránske, Liet.Svinná – Lietava, Jasenové – Hôrky, Turie – Bitarová. 2. kolo 28. 8. 2005 o 10.00 h:
Vlčince – Bitarová /v Pov.Chlmci/, Hôrky – Turie, Lietava - Jasenové, Stránske – Liet. Svinná, Ovčiarsko – Liet.Lúčka, Babkov – Ďurčiná II. trieda sk. B 1. kolo, 21. 8. 2005 o 10.00 h: Zádubnie – Nezb.Lúčka, Belá – Dolná Tižina, Brodno – voľno, Nededza – Trnové, Mojš – voľno, Gbeľany – Kotrč.Lúčka 2. kolo 28. 8. 2005 o 10.00 h: Nezb.Lúčka – Kotrč.Lúčka, Gbeľany – voľno, Trnové – Mojš, Brodno – Nededza, Dolná Tižina – voľno, Zádubnie – Belá. II. tr. sk.C 1.kolo, 21. 8. 2005 o 10.00 h: Hrabové – Divinka, Dlhé Pole – Súľov, Petrovice – Hlboké, Jablonové - Rašov, Kotešová – Dolný Hričov. 2. kolo 28. 8. 2005 o 10.00 h: Divinka – Dolný Hričov, Rašov – Kotešová, Hlboké – Jablonové, Súľov – Petrovice, Hrabové – Dlhé Pole. 11. KM schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 6. a 7. 8. 2005: Dorast I. trieda: Hrabové – Mojš 9:3, Veľké Rovné – Teplička 1:2, Terchová – Dolná Tižina – nehralo sa, Raj.Teplice-Konská – Trnové 1:8, Varín – Dlhé Pole – nehralo sa, Višňové – Bytčica 4:1, Kotešová – Hôrky 4:3. II. trieda: Zádubnie – Krasňany 4:1, Zástranie – Horný Hričov 6:1, Kunerad – Súľov 4:1, Liet.Lúčka - Pov.Chlmec 5:3, Rašov – Petrovice – nehralo sa, Ďurčiná – Nededza 3:1, Gbeľany – Hliník 5:1. 12. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS dorastu Raj.Teplice-Konská - Trnové a Zástranie – Horný Hričov. 13. MFS dorastu I. triedy Varín – Dlhé Pole je v riešení. 14. MFS dorastu II. triedy Petrovice – Rašov je v riešení. 15. KM predvoláva na zasadnutie dňa 17. 8. 2005 o 16.30 h rozhodcu Milana Šedíka a vedúceho družstva Veľké Rovné Mariana Komadu. 16. KM žiada FK Rajecké Teplice-Konská a Zástranie o nahlásenie výsledku z MFS. 17. KM žiada FK Hliník, Nededza, Pov.Chlmec, Hôrky, Bytčica a Trnové – dorast o predloženie súpisiek dňa 17. 8. 2005 od 15.00 do 17.00 h pod následkom disciplinárnych opatrení. 4. RMK ObFZ – predseda Alexander Panáček. Upozorňujeme funkcionárov FK, že hráči rok narodenia 1987 (posledný rok dorast) môžu v prestupovom termíne 1.- 6. septembra 2005 podať len prestup za 300 Sk
Sekretariát ObFZ – upozorňujeme FK, že rozpis súťaží pre súťažný ročník
2005/2006 bude na sekretariáte ObFZ od 17. 8. 2005. Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 5. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 7. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 9. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 10. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 1. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 2. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 4. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 6. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
 7. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 8. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 9. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 10. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 20 227
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 18 747
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 14 023
 4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 256
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 659
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 292
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 10 579
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 514
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 233
 10. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 10 227
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Žilinská Kia ruší pre nedostatok dielov od zahraničného dodávateľa nočné zmeny

Do stredy bude fabrika fungovať iba v dvojzmennej prevádzke.

Predlžujeme akciu o 24h

Ak nemôžete za novinami, noviny prídu k vám. Dnes to máte s 50% zľavou na celý rok

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Žilinská nemocnica hlási už 84 nakazených pracovníkov

V Pandemickom pavilóne je hospitalizovaných 17 pacientov.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Už ste čítali?