Pondelok, 2. august, 2021 | Meniny má GustávKrížovkyKrížovky

Oblastný futbalový zväz, Hálkova 24, 010 78 Žilina - Úradná správa č. 5

1. Športovo-technická komisia ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 18. augusta 2005, zápisnica č. 4/2005


25. ŠTK schvaľuje výsledky MFS 2. kola I. a II. triedy. I. trieda: Zbyňov - Rajec, 2:2,
Bytčica - Kotešová 5:1, Višňové - Rašov 0:1, Hlboké - Nezb. Lúčka 1:0, Závodie - Raj. Teplice-Konská 5:0, Kotrč.Lúčka - Dlhé Pole 2:2, Zádubnie - Belá 4:2. II. trieda: Divinka - Podhorie 4:1, Lietava - Turie 1:1, Stránske - Kamenná Poruba 3:2, Pov. Chlmec - Štiavnik 2:2, Súľov - Nededza 3:1,
Horný Hričov - Terchová 0:0, Hrabové - Petrovice 0:1.
26. ŠTK nariaďuje odohrať MFS I. triedy Kotrč. Lúčka - Nezb. Lúčka dňa 27. augusta 2005 v ÚHČ.
27. ŠTK ruší bod 24, ÚS č. 4 a na základe uhradenia pokuty ponecháva družstvo Bitarovej v súťaži.
28. ŠTK schvaľuje delegovanie DZ na stretnutia hrané v dňoch 27. - 28. 8. 2005.
29. ŠTK nariaďuje odohrať MFS I. triedy 4. kola Rašov - Rajec na ihrisku v Predmieri, dňa 28. 8.2005 v ÚHČ. R a súper sa dostavia na ihrisko v Predmieri.
30. ŠTK nariaďuje odohrať MFS I. triedy 7. kolo Rašov - Hlboké dňa 18. 9.2005 v ÚHČ na ihrisku v Súľove. R a súper sa dostavia na ihrisko v Súľove
31. ŠTK nariaďuje odohrať MFS I. triedy 9. kolo Rašov - Kotrč.Lúčka dňa 2. 10.2005 v ÚHČ, na ihrisku v Súľove. R a DZ sa dostavia na ihrisko v Súľove.
2. Disciplinárna komisia ObFZ - predseda Milan Meliš, zasadnutie 18. augusta 2005, zápisnica č. 3/2005
11. Jozef Gajdošík, 681122, Hrabové, 3 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 4/a.
12. Ján Špagľa, 750322, Turie, 2 MFS P od 19. augusta do 31. decembra 2005, DP príl. 1 4/a. Zaplatiť 200 + 200 korún.
13. DK trestá R Milana Šedíka za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí KM, zastavením činnosti na 1 mesiac P od 19. augusta do 31. decembra 2005. DP príl. 3, bod 5. Zaplatiť 200 korún.
14. Žiadosť o odpustenie resp. zmenu trestu: Pavol Sedliak, 760630, Lietava, zmena trestu na 1 MFS P od 19. augusta do 31. decembra 2005, DP čl. 31/2.
15. Anton Bajza, 830201, Rašov, 3 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 4/a.
16. Stanislav Lacko, 760615, Rašov, 2 MFS P od 19. augusta do 31. decembra 2005, DP príl. 1 5/a.
17. DK trestá trénera FK Belá, Františka Vrábela zastavením činnosti na 4 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 3/b. Zaplatiť 200 korún.
18. Viktor Daubrava, R, DK trestá pokarhaním, DP príl. 3 4/a (nedodržanie Záväzných pokynov). Zaplatiť 200 korún.
19. DK trestá R Ladislava Ondruša zastavením činnosti na 1 mesiac P od 19. augusta do 31. decembra 2005 (nedostatočné vyplnenie Zápisu o stretnutí a neospravedlnená neúčasť na zasadnutí DK). Zaplatiť 200 korún.
20. Stanislav Klobucký, 880608, Kotešová - dorast, 2 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 3/a.
21. Michal Lulák, 880802. Kotešová - dorast, 1 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 5/a.
22. Jakub Bučo, 870410, Rašov - dorast, 1 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 5/a.
23. Erik Haľama, 900526, Rašov - dorast, 1 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 5/a.
3. Komisia mládeže ObFZ - predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 17. augusta 2005, zápisnica č. 5.
18. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných 14. augusta 2005. Dorast I. trieda: Mojš - Hôrky 0:2, Bytčica - Kotešová 13:1, Dlhé Pole - Višňové 0:1, Trnové - Varín 3:2, Dolná Tižina - Raj. Teplice-Konská 14:0, Teplička - Terchová 2:4,
Hrabové - Veľké Rovné 2:1. II. trieda: Krasňany - Hliník 9:0, Nededza - Gbeľany 1:3, Petrovice -Ďurčiná 1:2, Pov. Chlmec - Rašov 2:1, Súľov - Liet. Lúčka 3:4,
Horný Hričov - Kunerad neodohrané, Zádubnie - Zástranie 0:1.
19. KM schvaľuje žiadosť FK Rašov - dorast a nariaďuje odohrať tieto MFS na ihrisku v Jablonovom v ÚHČ:
3. kolo Rašov - Súľov, 5. kolo Rašov - Zádubnie, 7. kolo Rašov - Kunerad, 9. kolo Rašov - Krasňany, 10. kolo Rašov - Ďurčiná, 12. kolo Rašov - Hliník.
20. KM schvaľuje žiadosť FK Rašov - žiaci a nariaďuje odohrať tieto MFS na ihrisku v Jablonovom v ÚHČ: 2. kolo Rašov - Kotešová (nedeľa), 5. kolo Rašov - Hlboké (sobota), 7. kolo Rašov - Hrabové (sobota), 9. kolo Rašov - Petrovice (nedeľa).
21. KM žiada KR o delegovanie R na tieto MFS.
22. FK Družstevník Rašov uhradí poplatok 150 + 100 korún na účet ObFZ.
23. KM schvaľuje žiadosť TJ Mojš (dorast) a nariaďuje odohrať MFS Mojš - Hôrky v opačnom poradí.
24. TJ Mojš uhradí poplatok 150 korún na účet ObFZ.
25. KM schvaľuje výsledok MFS Rašov - Petrovice 0:6.
26. KM nariaďuje neodohrané MFS dorastu I. triedy Varín - Dlhé Pole dňa 15. septembra 2005 v ÚHČ, podľa SP, čl. 70, bod 1.
27. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS.
28. KM žiada TJ Varín o predloženie vyúčtovania cestovných nákladov uhradených R a vyúčtovanie prípravy ihriska zo dňa 7. augusta 2005.
29. Výnimky hracích dní a ÚHČ družstiev mládeže v súťažiach ObFZ: dorast: Varín - sobota o 14. 00 h., Hôrky - ihrisko Podhorie, žiaci: ŠKF Vlčince - ihrisko v Považskom Chlmci o 11.00 h., MŠK Žilina -umelá tráva 8.30 h.
30. KM upozorňuje FK Rajecké Teplice-Konská (dorast) na SP čl. 52, bod a/.
31. KM žiada DK o potrestanie R Milana Šedíka za neospravedlnenú naúčasť na zasadnutí KM.
32. KM žiada DK o potrestanie TJ Trnové - dorast, Hliník (dorast), Pov. Chlmec (dorast) za nerešpektovanie ÚS č. 4 KM bod 17.
33. KM žiada FK Hrabové., Hlboké, Súľov, Divinka, Turie, Hôrky, Ovčiarsko, Vlčince, Zádubnie, Belá, MŠK Žilina, Gbeľany, Trnové, Kamenná Poruba, Terchová, Bytčica (žiaci) o predloženie súpisiek dňa 24. augusta 2005 od 15.00 do 17.00 h. na zasadnutie KM.
4. Hracia komisia ObFZ - predseda Gustav Noga, zasadnutie 15. augusta 2005.
- HK prejednala neuhradené pokuty a poplatky k 15. augustu 2005 a stanovuje dvojnásobné pokuty FK: Divinka ÚS 2/1 300 + 300 korún, Hričovské Podhradie ÚS 2/1 300+ 300 korún, Kunerad 300 + 300 korún, Petrovice 300 + 300 korún, Svederník 300 + 300 korún.
Neuhradené pokuty za rozhodcov: ÚS 2/2 - Belá 3 000 + 3 000 korún, Brodno
2 000 + 2 000 korún, Horný Hričov 3 000 + 3 000 korún, Kotrčina Lúčka 3 000 +
3 000 korún, Nezbudská Lúčka 3 000 + 3 000 korún, Predmier 3 000 + 3 000 korún, Petrovice 6 000 + 6 000 korún, Svederník 2 000 + 2 000 korún.
- HK upozorňuje FK Rosina, aby vyrovnali podĺžnosť s rozhodcami R. Martincom a J. Martincom ml. z MFS I. tr. SŽ a MŽ Terchová - Rosina (náležitosti R).
- HK žiada FK Horný Hričov o uhradenie faktúry FK Fačkov za neodohrané MFS Fačkov - Horný Hričov dňa 1. mája 2005.
- HK žiada FK Terchová o uhradenie faktúry FK Podhorie za neodohrané MFS Terchová - Podhorie zo dňa 8. mája 2005.
Náležitosti R a faktúry je potrebné uhradiť ihneď. V prípade neuhradenia uvedených náležitostí a faktúr sa vystavujete trestu zastavenia činnosti.
4. Rozhodcovsko-metodická komisia ObFZ - predseda Alexander Panáček
Upozorňujeme funkcionárov FK, že hráči rok narodenia 1987 (posledný rok dorast) môžu v prestupovom termíne
1. - 6. septembra 2005 podať len prestup za 300 korún.
Sekretariát ObFZ - upozorňujeme FK že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2005/2006 si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ. Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia! Zápisnica Komisie rozhodcov pri ObFZ Žilina č. 4 zo dňa 17. augusta 2005
Predseda : Mgr. Ján Majsniar
24. KR prijala ospravedlnenia: Š. Mitúch (neskoré), P. Vachan (PN), R. Ilčík (neskoré).
25. KR prijala list P. Martinku a nemôže ho pokladať za stanovisko FK H. Hričov
26. KR navrhne na potrestanie DK pokarhaním rozhodcu M. Mila za neskoré odoslanie zápisu o stretnutí Belá - K. Lúčka.
27. KR žiada rozhodcov a futbalové kluby, aby sa na členov KR obracali telefonicky len v stredu v čase zasadnutia KR od 15.00 do 18.00 h (delegovanie, ospravedlnenie...).
So záležitosťami týkajúcimi sa ospravedlnenia je potrebné obracať sa len písomne cestou sekretára ObFZ. Mimo stredy sa môžu telefonicky kontaktovať s členmi KR len v nevyhnutných prípadoch.

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte
 2. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 3. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 4. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 5. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 6. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 7. Vyberte sa na výlet s cyklobusom
 8. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 9. Jeden deň na Bratislavu nestačí
 10. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 1. Vodného slalomára privítal doma aj jeho hlavný partner BILLA
 2. Autorka prezradila motív novej knihy. Poteší nielen romantičky
 3. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
 4. Diskusia o elektromobiloch nie je „súťaž krásy“
 5. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 6. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 7. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 8. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 9. Košická štvrť je súčasťou odpadového experimentu.
 10. Kúpa vozidla cez inzerát či od malého predajcu je rizikovejšia
 1. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 5 399
 2. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 5 233
 3. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 887
 4. Jeden deň na Bratislavu nestačí 3 752
 5. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké? 3 585
 6. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 3 281
 7. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 3 246
 8. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova 2 925
 9. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy 2 645
 10. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom 2 493
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Futbalisti Rosiny vyhrávali v Bešeňovej na začiatku druhého polčasu 3:0, nakoniec prehrali zahanbujúco 7:3.

Zaujímavé výsledky mužstiev žilinského regiónu sa zrodili hneď v prvom kole.


a 1 ďalší 4 h
Ján Bernát.

Po Dawidovi Kurminowskom je Bernát druhým hráčom, ktorý odchádza spod Dubňa.


TASR 6 h

Boli sme pozrieť na prieskum nálezu v krypte žilinskej katedrály.


9 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Rozsudok nie je právoplatný.


1. aug

Ľudia sa nestihli spamätať a prišla ďalšia povodeň.


10 h

Po ťažko zraneného Milana priletel záchranársky vrtuľník, zdravotníci bojovali o jeho život viac ako hodinu.


1. aug

Dediny a mestá na Liptove sú zaočkovné od 64 percent v Pavlovej Vsi, po 18 percent na Hutách. Pozrite si kompletnú tabuľku.


6 h

Už ste čítali?