Streda, 2. december, 2020 | Meniny má BibiánaKrížovkyKrížovky

Oblastný futbalový zväz, Hálkova 24, 010 78 Žilina - Úradná správa č. 5

1. Športovo-technická komisia ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 18. augusta 2005, zápisnica č. 4/2005


25. ŠTK schvaľuje výsledky MFS 2. kola I. a II. triedy. I. trieda: Zbyňov - Rajec, 2:2,
Bytčica - Kotešová 5:1, Višňové - Rašov 0:1, Hlboké - Nezb. Lúčka 1:0, Závodie - Raj. Teplice-Konská 5:0, Kotrč.Lúčka - Dlhé Pole 2:2, Zádubnie - Belá 4:2. II. trieda: Divinka - Podhorie 4:1, Lietava - Turie 1:1, Stránske - Kamenná Poruba 3:2, Pov. Chlmec - Štiavnik 2:2, Súľov - Nededza 3:1,
Horný Hričov - Terchová 0:0, Hrabové - Petrovice 0:1.
26. ŠTK nariaďuje odohrať MFS I. triedy Kotrč. Lúčka - Nezb. Lúčka dňa 27. augusta 2005 v ÚHČ.
27. ŠTK ruší bod 24, ÚS č. 4 a na základe uhradenia pokuty ponecháva družstvo Bitarovej v súťaži.
28. ŠTK schvaľuje delegovanie DZ na stretnutia hrané v dňoch 27. - 28. 8. 2005.
29. ŠTK nariaďuje odohrať MFS I. triedy 4. kola Rašov - Rajec na ihrisku v Predmieri, dňa 28. 8.2005 v ÚHČ. R a súper sa dostavia na ihrisko v Predmieri.
30. ŠTK nariaďuje odohrať MFS I. triedy 7. kolo Rašov - Hlboké dňa 18. 9.2005 v ÚHČ na ihrisku v Súľove. R a súper sa dostavia na ihrisko v Súľove
31. ŠTK nariaďuje odohrať MFS I. triedy 9. kolo Rašov - Kotrč.Lúčka dňa 2. 10.2005 v ÚHČ, na ihrisku v Súľove. R a DZ sa dostavia na ihrisko v Súľove.
2. Disciplinárna komisia ObFZ - predseda Milan Meliš, zasadnutie 18. augusta 2005, zápisnica č. 3/2005
11. Jozef Gajdošík, 681122, Hrabové, 3 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 4/a.
12. Ján Špagľa, 750322, Turie, 2 MFS P od 19. augusta do 31. decembra 2005, DP príl. 1 4/a. Zaplatiť 200 + 200 korún.
13. DK trestá R Milana Šedíka za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí KM, zastavením činnosti na 1 mesiac P od 19. augusta do 31. decembra 2005. DP príl. 3, bod 5. Zaplatiť 200 korún.
14. Žiadosť o odpustenie resp. zmenu trestu: Pavol Sedliak, 760630, Lietava, zmena trestu na 1 MFS P od 19. augusta do 31. decembra 2005, DP čl. 31/2.
15. Anton Bajza, 830201, Rašov, 3 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 4/a.
16. Stanislav Lacko, 760615, Rašov, 2 MFS P od 19. augusta do 31. decembra 2005, DP príl. 1 5/a.
17. DK trestá trénera FK Belá, Františka Vrábela zastavením činnosti na 4 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 3/b. Zaplatiť 200 korún.
18. Viktor Daubrava, R, DK trestá pokarhaním, DP príl. 3 4/a (nedodržanie Záväzných pokynov). Zaplatiť 200 korún.
19. DK trestá R Ladislava Ondruša zastavením činnosti na 1 mesiac P od 19. augusta do 31. decembra 2005 (nedostatočné vyplnenie Zápisu o stretnutí a neospravedlnená neúčasť na zasadnutí DK). Zaplatiť 200 korún.
20. Stanislav Klobucký, 880608, Kotešová - dorast, 2 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 3/a.
21. Michal Lulák, 880802. Kotešová - dorast, 1 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 5/a.
22. Jakub Bučo, 870410, Rašov - dorast, 1 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 5/a.
23. Erik Haľama, 900526, Rašov - dorast, 1 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 5/a.
3. Komisia mládeže ObFZ - predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 17. augusta 2005, zápisnica č. 5.
18. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných 14. augusta 2005. Dorast I. trieda: Mojš - Hôrky 0:2, Bytčica - Kotešová 13:1, Dlhé Pole - Višňové 0:1, Trnové - Varín 3:2, Dolná Tižina - Raj. Teplice-Konská 14:0, Teplička - Terchová 2:4,
Hrabové - Veľké Rovné 2:1. II. trieda: Krasňany - Hliník 9:0, Nededza - Gbeľany 1:3, Petrovice -Ďurčiná 1:2, Pov. Chlmec - Rašov 2:1, Súľov - Liet. Lúčka 3:4,
Horný Hričov - Kunerad neodohrané, Zádubnie - Zástranie 0:1.
19. KM schvaľuje žiadosť FK Rašov - dorast a nariaďuje odohrať tieto MFS na ihrisku v Jablonovom v ÚHČ:
3. kolo Rašov - Súľov, 5. kolo Rašov - Zádubnie, 7. kolo Rašov - Kunerad, 9. kolo Rašov - Krasňany, 10. kolo Rašov - Ďurčiná, 12. kolo Rašov - Hliník.
20. KM schvaľuje žiadosť FK Rašov - žiaci a nariaďuje odohrať tieto MFS na ihrisku v Jablonovom v ÚHČ: 2. kolo Rašov - Kotešová (nedeľa), 5. kolo Rašov - Hlboké (sobota), 7. kolo Rašov - Hrabové (sobota), 9. kolo Rašov - Petrovice (nedeľa).
21. KM žiada KR o delegovanie R na tieto MFS.
22. FK Družstevník Rašov uhradí poplatok 150 + 100 korún na účet ObFZ.
23. KM schvaľuje žiadosť TJ Mojš (dorast) a nariaďuje odohrať MFS Mojš - Hôrky v opačnom poradí.
24. TJ Mojš uhradí poplatok 150 korún na účet ObFZ.
25. KM schvaľuje výsledok MFS Rašov - Petrovice 0:6.
26. KM nariaďuje neodohrané MFS dorastu I. triedy Varín - Dlhé Pole dňa 15. septembra 2005 v ÚHČ, podľa SP, čl. 70, bod 1.
27. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS.
28. KM žiada TJ Varín o predloženie vyúčtovania cestovných nákladov uhradených R a vyúčtovanie prípravy ihriska zo dňa 7. augusta 2005.
29. Výnimky hracích dní a ÚHČ družstiev mládeže v súťažiach ObFZ: dorast: Varín - sobota o 14. 00 h., Hôrky - ihrisko Podhorie, žiaci: ŠKF Vlčince - ihrisko v Považskom Chlmci o 11.00 h., MŠK Žilina -umelá tráva 8.30 h.
30. KM upozorňuje FK Rajecké Teplice-Konská (dorast) na SP čl. 52, bod a/.
31. KM žiada DK o potrestanie R Milana Šedíka za neospravedlnenú naúčasť na zasadnutí KM.
32. KM žiada DK o potrestanie TJ Trnové - dorast, Hliník (dorast), Pov. Chlmec (dorast) za nerešpektovanie ÚS č. 4 KM bod 17.
33. KM žiada FK Hrabové., Hlboké, Súľov, Divinka, Turie, Hôrky, Ovčiarsko, Vlčince, Zádubnie, Belá, MŠK Žilina, Gbeľany, Trnové, Kamenná Poruba, Terchová, Bytčica (žiaci) o predloženie súpisiek dňa 24. augusta 2005 od 15.00 do 17.00 h. na zasadnutie KM.
4. Hracia komisia ObFZ - predseda Gustav Noga, zasadnutie 15. augusta 2005.
- HK prejednala neuhradené pokuty a poplatky k 15. augustu 2005 a stanovuje dvojnásobné pokuty FK: Divinka ÚS 2/1 300 + 300 korún, Hričovské Podhradie ÚS 2/1 300+ 300 korún, Kunerad 300 + 300 korún, Petrovice 300 + 300 korún, Svederník 300 + 300 korún.
Neuhradené pokuty za rozhodcov: ÚS 2/2 - Belá 3 000 + 3 000 korún, Brodno
2 000 + 2 000 korún, Horný Hričov 3 000 + 3 000 korún, Kotrčina Lúčka 3 000 +
3 000 korún, Nezbudská Lúčka 3 000 + 3 000 korún, Predmier 3 000 + 3 000 korún, Petrovice 6 000 + 6 000 korún, Svederník 2 000 + 2 000 korún.
- HK upozorňuje FK Rosina, aby vyrovnali podĺžnosť s rozhodcami R. Martincom a J. Martincom ml. z MFS I. tr. SŽ a MŽ Terchová - Rosina (náležitosti R).
- HK žiada FK Horný Hričov o uhradenie faktúry FK Fačkov za neodohrané MFS Fačkov - Horný Hričov dňa 1. mája 2005.
- HK žiada FK Terchová o uhradenie faktúry FK Podhorie za neodohrané MFS Terchová - Podhorie zo dňa 8. mája 2005.
Náležitosti R a faktúry je potrebné uhradiť ihneď. V prípade neuhradenia uvedených náležitostí a faktúr sa vystavujete trestu zastavenia činnosti.
4. Rozhodcovsko-metodická komisia ObFZ - predseda Alexander Panáček
Upozorňujeme funkcionárov FK, že hráči rok narodenia 1987 (posledný rok dorast) môžu v prestupovom termíne
1. - 6. septembra 2005 podať len prestup za 300 korún.
Sekretariát ObFZ - upozorňujeme FK že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2005/2006 si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ. Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia! Zápisnica Komisie rozhodcov pri ObFZ Žilina č. 4 zo dňa 17. augusta 2005
Predseda : Mgr. Ján Majsniar
24. KR prijala ospravedlnenia: Š. Mitúch (neskoré), P. Vachan (PN), R. Ilčík (neskoré).
25. KR prijala list P. Martinku a nemôže ho pokladať za stanovisko FK H. Hričov
26. KR navrhne na potrestanie DK pokarhaním rozhodcu M. Mila za neskoré odoslanie zápisu o stretnutí Belá - K. Lúčka.
27. KR žiada rozhodcov a futbalové kluby, aby sa na členov KR obracali telefonicky len v stredu v čase zasadnutia KR od 15.00 do 18.00 h (delegovanie, ospravedlnenie...).
So záležitosťami týkajúcimi sa ospravedlnenia je potrebné obracať sa len písomne cestou sekretára ObFZ. Mimo stredy sa môžu telefonicky kontaktovať s členmi KR len v nevyhnutných prípadoch.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 2. Na VŠEMvs získaš kvalitné štúdium v moderných priestoroch
 3. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
 4. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
 5. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 6. Študuj v malom a ži vo veľkom
 7. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 8. Tip na náhradu za rúško: Kvalitný nákrčník ochráni aj pred zimou
 9. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tracíciou!
 10. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 1. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 2. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 3. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 4. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 5. Detský čaj COOP Jednoty získal unikátne medzinárodné ocenenie
 6. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 7. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 8. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 9. Novinka medzi prefabrikátmi
 10. Virtuálne prechádzky ako pomoc turistom pri orientácií
 1. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 16 440
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 345
 3. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 14 783
 4. Aká je chémia vôní 12 135
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 384
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 876
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 663
 8. Bývanie v meste predlžuje život 8 273
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 780
 10. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 5 932
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

E- športový turnaj HernaZona.sk UNIZA Masters začína už tento piatok

Každý, komu je blízky herný svet, môže súťažiť online.

Žilina chce krajšiu stanicu. Železnice tlačí do spoločného projektu

Samospráva predstavila plán obnovy hanby Žiliny.

Mesto čistí Žilinu od bilboardov a nelegálnych reklamných zariadení

V minulých dňoch mesto odstránilo ďalších deväť bilboardov.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Kamión narazil do reštaurácie a pohostinstva (+VIDEO)

Vodič pravdepodobne za volantom zaspal, havaroval v centre Tvrdošína.

Pri kolízii s vlakom sa zranil vodič auta

Cestujúcich odviezol autobus na stanicu.

Žilina chce krajšiu stanicu. Železnice tlačí do spoločného projektu

Samospráva predstavila plán obnovy hanby Žiliny.

Už ste čítali?