Sobota, 27. február, 2021 | Meniny má AlexanderKrížovkyKrížovky

Oblastný futbalový zväz, Hálkova 24, 010 78 Žilina - Úradná správa č. 6

1. Športovo-technická komisia, predseda Libor Kolibá, zasadnutie 25. augusta 2005, zápisnica . 5/2005

1. Športovo-technická komisia, predseda Libor Kolibá, zasadnutie
25. augusta 2005, zápisnica . 5/2005
32. ŠTK schvauje výsledky MFS 3. kola I. a II. triedy, 1. kola III. tr. sk A a B: I. trieda: Belá – Zbyov 7:2, Dlhé Pole – Zádubnie 1:0, Rajecké Teplice-Konská – Kotrina Lúka 1:1, Nezbudská Lúka – Závodie 0:2, Višové – Hlboké 2:0, Kotešová – Rašov 1:1, Rajec – Bytica 2:1. II. trieda: Petrovice – Divinka 1:1, Terchová – Hrabové 5:0, Nededza – Horný Hriov 2:1, Štiavnik – Súov 1:0, Kamenná Poruba – Považský Chlmec 2:3, Turie – Stránske 4:1, Podhorie – Lietava 1:2. III. tr. sk. A: Zástranie – Krasany 3:0 kont., Kunerad – Dolná Tižina 2:3, Veká ierna – Brodno 0:0, Fakov – Zádubnie B 5:0, Stráža – Oviarsko 1:1, Bitarová – Mojš v riešení. III. tr. sk. B: Jablonové – Hôrky 1:2, Kolárovice – Hliník 0:1, Hriovské Podhradie – Svederník 3:0 kont.
33. ŠTK nariauje odohra MFS II. tr. 5. kolo Nededza – Petrovice da 3. septembra 2005 v ÚH (nesplnenie potu R – RS).
34. ŠTK nariauje odohra MFS II. tr. 5.kolo Lietava – Stránske 3. septembra 2005 v ÚH. (nesplnenie potu R – RS).
35. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie da 31. augusta 2005 o 16.00 h. predsedov, resp. tajomníkov FK Bitarová a Mojš.
36. ŠTK upozoruje FK Divinka na neskorý príchod na MFS a FK Nezbudská Lúka na neskoré vypisovanie Zápisu o stretnutí, pod následkom disciplinárnych opatrení.
37. ŠTK schvauje obsadenie DZ na stretnutia hrané v doch 3. a 4. septembra 2005.
38. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie da 31. augusta 2005 o 15.30 h DZ Juraja Rujbra a o 15.45 h DZ Daniela Tarabu.
39. Zasadnutie ŠTK sa uskutoní da 31. augusta 2005 (streda) o 15.00 h.
2. Disciplinárna komisia ObFZ – predseda Milan Meliš, zasadnutie 25. augusta 2005, zápisnica . 4/2005
24. Peter Remenec, Kunerad, 820331, 1 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 5/a. Zaplati 200 + 200 korún.
25. Ladislav Papánek, Rašov – dorast, 880815, 3 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 6 1/b.
26. Peter Hlavá, Zádubnie 890621, 2 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 4/a. Zaplati 200 + 200 korún.
27. Daniel Knapec, Kunerad – dorast 890527, 2 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 4/a, zaplati 200 + 200 korún.
28. David Baláž, Hrabové – dorast, 880318, 3 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 3/b.
29. Jozef TONKA, Lietavská Lúka – dorast, 870305, 2 MFS P od 26. augusta do 31 decembra 2005, DP príl. 1 5/a.
30. Michal Frniak, Nededza, 791002, 2 MFS P od 26. augusta do 31. decembra 2005, DP príl. 1 5/a.
31. Vladimír Mraník, Štiavnik, 850 219, 1 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 4/a.
32. Štefan HLOŽNÝ, Divinka, 811114, 2 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 3/a.
33. uboš Kubo, Nezbudská Lúka, 740520, 1 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 4/a. Zaplati 200 + 200 korún.
34. Marián Dubovec, Bytica, 810406, 1 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 5/a. Zaplati 200 + 200 korún.
35. DK na návrh ŠTK trestá FK Svederník peažnou pokutou 500 korún za neospravedlnenú neúas na MFS, DP príl. 2 2/b. Zaplati 300 korún.
36. DK na návrh KR upúša od peažnej pokuty pre FK Považský Chlmec uvedenej v ÚS DK . 2, bod 2.
37. DK na návrh KM trestá FK Trnové , Hliník, Považský Chlmec – dorast pokarhaním, DP príl. 2, bod 5. Za prejednanie zaplati 300 korún.
38. DK na návrh KM trestá FK Divinka a FK Zádubnie – žiaci peažnou pokutou 300 korún, za neospravedlnenú naúas na MFS, DP príl. 2 2/b. Za prejednanie zaplati 300 korún.
39. DK na návrh KM trestá FK Hliník a Považský Chlmec - dorast peažnou pokutou 300 korún, za nerešpektovanie ÚS . 4 KM, bod 17. Za prejednanie zaplati 300 korún.
3. Komisia mládeže ObFZ – predseda Vladimír Krají, zasadnutie 24. augusta 2005, zápisnica . 6.
34. KM schvauje výsledky MFS odohraných 20. a 21. augusta 2005: dorast I. trieda: Veké Rovné – Mojš 3:0 kont., Terchová – Hrabové 2:1, Rajecké Teplice-Konská – Teplika 1:4, Varín – Dolná Tižina 1:5, Višové – Trnové 2:2, Kotešová – Dlhé Pole 2:1, Hôrky – Bytica 4:1. II. trieda: Zástranie – Krasany 12:0, Kunerad – Zádubnie 2:2, Lietavská Lúka – Horný Hriov chýba zápis, Rašov – Súov 0:3, uriná – Považský Chlmec 7:2, Gbeany – Petrovice 4:2, Hliník - Nededza 0:7. I. trieda SŽ a MŽ: Teplika – Krasany 10:3 a 6:0, Terchová – Kamenná Poruba 3:4 a 2:4, Rajecké Teplice-Konská – Predmier 1:1 a 1:0, Varín – Rosina 2:1 a 4:1, Višové – Stráavy 3:3 a 7:1, Zbyov – Streno 1:4 a 2:8, Štiavnik – Bytica 2:1 a 9:0. II. tr. sk. A: Babkov – Vlince 4:2, uriná – Oviarsko 5:0, Liet.Lúka – Stránske 1:6, Lietavská Svinná – Lietava 22:0, Jasenové – Hôrky 1:4, Turie – Bitarová 14:0. II. tr. sk. B: Zádubnie – Nezb.Lúka 0:3 kont., Belá – Dolná Tižina 11:0, MŠK Žilina – Brodno 2:8, Nededza – Trnové 2:7, Gbeany – Kotrina Lúka 1:2. II. tr. sk. C: Hrabové – Divinka 3:0 kont., Dlhé Pole Súov 3:0, Petrovice – Hlboké 8:0, Jablonové – Rašov 3:3, Kotešová – Dolný Hriov 0:0.
35. KM kontumuje MFS žiakov II. tr. sk. C: Hrabové – Divinka na 3:0 a priznáva 3 body v prospech TJ Hrabové, poda SP l. 100, bod b.
36. KM kontumuje MFS žiakov II. tr. sk. B Zádubnie – Nezb.Lúka na 0:3 a priznáva 3 body v prospech FK Nezb. Lúka, poda SP l. 100, bod b.
37. KM žiada DK o potrestanie FK Divinka – žiaci a FK Zádubnie - žiaci za neospravedlnenú neúas na MFS.
38. KM upozoruje FK Predmier – žiaci na SP l. 52, bod a.
39. KM predvoláva na svoje zasadnutie da 31. augusta 2005 o 16.15 h z MFS dorastu II. triedy Lietavska Lúka – Horný Hriov rozhodcu Petra Hazdu a AR A. Sobola st. za Liet.Lúku vedúceho družstva Petra Šeligu, Jozefa Tonku reg. 870305, Tomáš Hroza, 901208, za Horný Hriov vedúceho družstva Petra Brišša a Daniela Šošku, reg 871228.
40. KM kontumuje MFS dorastu I. triedy Veké Rovné – Mojš. Výsledok dosiahnutý na ihrisku ostáva v platnosti a 3 body priznáva v prospech FK Veké Rovné, poda SP, l. 100. bod e.
41. KM žiada DK o potrestanie FK Hliník a Považský Chlmec – dorast za nerešpektovanie ÚS . 4 KM bod 17.
42. KM žiada FK Kamenná Poruba – SŽ a MŽ, Hlboké žiaci, Súov – žiaci, Divinka – žiaci, Zádubnie – žiaci, Turie – žiaci, Vlince – žiaci o predloženie súpisiek da 31. augusta 2005 od 15.00 do 17.00 h pod následkom disciplinárnych opatrení.
4. Hracia komisia ObFZ – predseda Gustav Noga, zasadnutie
15. augusta 2005.
HK prejednala neuhradené pokuty a poplatky k 15. augustu 2005 a stanovuje dvojnásobné pokuty FK: Divinka ÚS 2/1 300 + 300 korún, Hriovské Podhradie ÚS 2/1 300+ 300 korún, Kunerad 300 + 300 korún, Petrovice 300 + 300 korún, Svederník 300 + 300 korún korún. Neuhradené pokuty za rozhodcov: ÚS 2/2 – Belá 3 000 + 3 000, Brodno 2 000 + 2 000, Horný Hriov 3 000 + 3 000, Kotrina Lúka 3 000 + 3 000, Predmier 3 000 + 3 000, Petrovice 6 000 + 6 000, Svederník 2 000 + 2 000.
HK upozoruje FK Rosina, aby vyrovnali podžnos s rozhodcami R. Martincom a J. Martincom ml. z MFS I.tr. SŽ a MŽ Terchová – Rosina (náležitosti R).
HK žiada FK Horný Hriov o uhradenie faktúry FK Fakov za neodohrané MFS Fakov – Horný Hriov da 1. mája 2005.
HK žiada FK Terchová o uhradenie faktúry FK Podhorie za neodohrané MFS Terchová – Podhorie zo da 8. mája 2005. Náležitosti R a faktúry je potrebné uhradi ihne. V prípade neuhradenia uvedených náležitostí a faktúr sa vystavujete trestu zastavenia innosti.
RMK ObFZ – predseda
Alexander Panáek
Upozorujeme funkcionárov FK, že hrái rok narodenia 1987 (posledný rok dorast) môžu v prestupovom termíne 1.-6. septembra 2005 poda len prestup za 300 korún.
Sekretariát ObFZ
Upozorujeme FK, že Rozpis súaží pre súažný roník 2005/2006 si môžu vyzdvihnú na sekretariáte ObFZ.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia !
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvola do 15 dní od jej zverejnenia!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
 2. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
 3. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
 4. Petit Press a RegioMedia rozbiehajú spoločný predaj v regiónoch
 5. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto!
 6. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur
 7. Geis pomáha zvládať komplikácie v cezhraničnej preprave
 8. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje
 9. Online zľavy: Viete, kde ich vyhľadať?
 10. Šanca pre mladé talenty
 1. O2: Mentálne zdravie zamestnancov je pre nás veľkou prioritou
 2. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
 3. Varso Tower od HB Reavis je najvyššou budovou v EÚ
 4. Dáma s pávím pierkom
 5. Slovensko zasiahla vlna nárastu dopytu po produktoch na kĺby!
 6. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť
 7. Získaj náskok pred štartom
 8. 2. ročník Social Awards Slovakia prichádza
 9. MetLife spustila online nahlasovanie poistných udalostí
 10. Minulý rok boli v priemere ukradnuté takmer tri autá denne
 1. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 15 550
 2. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 12 254
 3. Séria dvoch príloh: Angličtina nielen pre maturantov 7 596
 4. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto! 7 437
 5. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur 6 917
 6. Ako vyzerá majetok Slovákov? Zvyšuje sa najmä z jedného dôvodu 6 913
 7. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 6 255
 8. Príbeh Patrika Tkáča a J&T, Lidl verzus Tesco a investičné tipy 5 787
 9. Zažite farebný Marakéš a hory Atlasu so slovenským sprievodcom 4 839
 10. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID 4 778
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Ilustračné foto.

Žilinčania prehrali po šnúre šiestich víťazstiev.

9 h

Ak sa šošonom podarí vybojovať pohárovú Európu, budú spokojní.

14 h
Peter Sagan

Skvelý šprintér a excelentný klasikár si dobre uvedomuje, že aj cestárska sezóna 2021 bude poznačená koronavírusom.

17 h

Žilinská univerzita chce študentov pripraviť na povolania budúcnosti formou vzdelávania v oblasti AI a ML.

20 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Stalo sa tak vo štvrtok 25. februára.

11 h

Hlavný ťah je neprejazdný v oboch smeroch.

13 h

Mladíkov Opel Zafira nasnímala kamera na kruhovej križovatke pri Starej Bystrici.

21 h

Lekári v uplynulom týždni nahlásili 386 ľudí chorých na chrípku a chrípke podobným ochoreniam.

16 h

Už ste čítali?