Pondelok, 6. december, 2021 | Meniny má MikulášKrížovkyKrížovky

Oblastný futbalový zväz, Hálkova 24, 010 78 Žilina - Úradná správa č. 6

1. Športovo-technická komisia, predseda Libor Kolibá, zasadnutie 25. augusta 2005, zápisnica . 5/2005

1. Športovo-technická komisia, predseda Libor Kolibá, zasadnutie
25. augusta 2005, zápisnica . 5/2005
32. ŠTK schvauje výsledky MFS 3. kola I. a II. triedy, 1. kola III. tr. sk A a B: I. trieda: Belá – Zbyov 7:2, Dlhé Pole – Zádubnie 1:0, Rajecké Teplice-Konská – Kotrina Lúka 1:1, Nezbudská Lúka – Závodie 0:2, Višové – Hlboké 2:0, Kotešová – Rašov 1:1, Rajec – Bytica 2:1. II. trieda: Petrovice – Divinka 1:1, Terchová – Hrabové 5:0, Nededza – Horný Hriov 2:1, Štiavnik – Súov 1:0, Kamenná Poruba – Považský Chlmec 2:3, Turie – Stránske 4:1, Podhorie – Lietava 1:2. III. tr. sk. A: Zástranie – Krasany 3:0 kont., Kunerad – Dolná Tižina 2:3, Veká ierna – Brodno 0:0, Fakov – Zádubnie B 5:0, Stráža – Oviarsko 1:1, Bitarová – Mojš v riešení. III. tr. sk. B: Jablonové – Hôrky 1:2, Kolárovice – Hliník 0:1, Hriovské Podhradie – Svederník 3:0 kont.
33. ŠTK nariauje odohra MFS II. tr. 5. kolo Nededza – Petrovice da 3. septembra 2005 v ÚH (nesplnenie potu R – RS).
34. ŠTK nariauje odohra MFS II. tr. 5.kolo Lietava – Stránske 3. septembra 2005 v ÚH. (nesplnenie potu R – RS).
35. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie da 31. augusta 2005 o 16.00 h. predsedov, resp. tajomníkov FK Bitarová a Mojš.
36. ŠTK upozoruje FK Divinka na neskorý príchod na MFS a FK Nezbudská Lúka na neskoré vypisovanie Zápisu o stretnutí, pod následkom disciplinárnych opatrení.
37. ŠTK schvauje obsadenie DZ na stretnutia hrané v doch 3. a 4. septembra 2005.
38. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie da 31. augusta 2005 o 15.30 h DZ Juraja Rujbra a o 15.45 h DZ Daniela Tarabu.
39. Zasadnutie ŠTK sa uskutoní da 31. augusta 2005 (streda) o 15.00 h.
2. Disciplinárna komisia ObFZ – predseda Milan Meliš, zasadnutie 25. augusta 2005, zápisnica . 4/2005
24. Peter Remenec, Kunerad, 820331, 1 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 5/a. Zaplati 200 + 200 korún.
25. Ladislav Papánek, Rašov – dorast, 880815, 3 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 6 1/b.
26. Peter Hlavá, Zádubnie 890621, 2 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 4/a. Zaplati 200 + 200 korún.
27. Daniel Knapec, Kunerad – dorast 890527, 2 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 4/a, zaplati 200 + 200 korún.
28. David Baláž, Hrabové – dorast, 880318, 3 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 3/b.
29. Jozef TONKA, Lietavská Lúka – dorast, 870305, 2 MFS P od 26. augusta do 31 decembra 2005, DP príl. 1 5/a.
30. Michal Frniak, Nededza, 791002, 2 MFS P od 26. augusta do 31. decembra 2005, DP príl. 1 5/a.
31. Vladimír Mraník, Štiavnik, 850 219, 1 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 4/a.
32. Štefan HLOŽNÝ, Divinka, 811114, 2 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 3/a.
33. uboš Kubo, Nezbudská Lúka, 740520, 1 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 4/a. Zaplati 200 + 200 korún.
34. Marián Dubovec, Bytica, 810406, 1 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 5/a. Zaplati 200 + 200 korún.
35. DK na návrh ŠTK trestá FK Svederník peažnou pokutou 500 korún za neospravedlnenú neúas na MFS, DP príl. 2 2/b. Zaplati 300 korún.
36. DK na návrh KR upúša od peažnej pokuty pre FK Považský Chlmec uvedenej v ÚS DK . 2, bod 2.
37. DK na návrh KM trestá FK Trnové , Hliník, Považský Chlmec – dorast pokarhaním, DP príl. 2, bod 5. Za prejednanie zaplati 300 korún.
38. DK na návrh KM trestá FK Divinka a FK Zádubnie – žiaci peažnou pokutou 300 korún, za neospravedlnenú naúas na MFS, DP príl. 2 2/b. Za prejednanie zaplati 300 korún.
39. DK na návrh KM trestá FK Hliník a Považský Chlmec - dorast peažnou pokutou 300 korún, za nerešpektovanie ÚS . 4 KM, bod 17. Za prejednanie zaplati 300 korún.
3. Komisia mládeže ObFZ – predseda Vladimír Krají, zasadnutie 24. augusta 2005, zápisnica . 6.
34. KM schvauje výsledky MFS odohraných 20. a 21. augusta 2005: dorast I. trieda: Veké Rovné – Mojš 3:0 kont., Terchová – Hrabové 2:1, Rajecké Teplice-Konská – Teplika 1:4, Varín – Dolná Tižina 1:5, Višové – Trnové 2:2, Kotešová – Dlhé Pole 2:1, Hôrky – Bytica 4:1. II. trieda: Zástranie – Krasany 12:0, Kunerad – Zádubnie 2:2, Lietavská Lúka – Horný Hriov chýba zápis, Rašov – Súov 0:3, uriná – Považský Chlmec 7:2, Gbeany – Petrovice 4:2, Hliník - Nededza 0:7. I. trieda SŽ a MŽ: Teplika – Krasany 10:3 a 6:0, Terchová – Kamenná Poruba 3:4 a 2:4, Rajecké Teplice-Konská – Predmier 1:1 a 1:0, Varín – Rosina 2:1 a 4:1, Višové – Stráavy 3:3 a 7:1, Zbyov – Streno 1:4 a 2:8, Štiavnik – Bytica 2:1 a 9:0. II. tr. sk. A: Babkov – Vlince 4:2, uriná – Oviarsko 5:0, Liet.Lúka – Stránske 1:6, Lietavská Svinná – Lietava 22:0, Jasenové – Hôrky 1:4, Turie – Bitarová 14:0. II. tr. sk. B: Zádubnie – Nezb.Lúka 0:3 kont., Belá – Dolná Tižina 11:0, MŠK Žilina – Brodno 2:8, Nededza – Trnové 2:7, Gbeany – Kotrina Lúka 1:2. II. tr. sk. C: Hrabové – Divinka 3:0 kont., Dlhé Pole Súov 3:0, Petrovice – Hlboké 8:0, Jablonové – Rašov 3:3, Kotešová – Dolný Hriov 0:0.
35. KM kontumuje MFS žiakov II. tr. sk. C: Hrabové – Divinka na 3:0 a priznáva 3 body v prospech TJ Hrabové, poda SP l. 100, bod b.
36. KM kontumuje MFS žiakov II. tr. sk. B Zádubnie – Nezb.Lúka na 0:3 a priznáva 3 body v prospech FK Nezb. Lúka, poda SP l. 100, bod b.
37. KM žiada DK o potrestanie FK Divinka – žiaci a FK Zádubnie - žiaci za neospravedlnenú neúas na MFS.
38. KM upozoruje FK Predmier – žiaci na SP l. 52, bod a.
39. KM predvoláva na svoje zasadnutie da 31. augusta 2005 o 16.15 h z MFS dorastu II. triedy Lietavska Lúka – Horný Hriov rozhodcu Petra Hazdu a AR A. Sobola st. za Liet.Lúku vedúceho družstva Petra Šeligu, Jozefa Tonku reg. 870305, Tomáš Hroza, 901208, za Horný Hriov vedúceho družstva Petra Brišša a Daniela Šošku, reg 871228.
40. KM kontumuje MFS dorastu I. triedy Veké Rovné – Mojš. Výsledok dosiahnutý na ihrisku ostáva v platnosti a 3 body priznáva v prospech FK Veké Rovné, poda SP, l. 100. bod e.
41. KM žiada DK o potrestanie FK Hliník a Považský Chlmec – dorast za nerešpektovanie ÚS . 4 KM bod 17.
42. KM žiada FK Kamenná Poruba – SŽ a MŽ, Hlboké žiaci, Súov – žiaci, Divinka – žiaci, Zádubnie – žiaci, Turie – žiaci, Vlince – žiaci o predloženie súpisiek da 31. augusta 2005 od 15.00 do 17.00 h pod následkom disciplinárnych opatrení.
4. Hracia komisia ObFZ – predseda Gustav Noga, zasadnutie
15. augusta 2005.
HK prejednala neuhradené pokuty a poplatky k 15. augustu 2005 a stanovuje dvojnásobné pokuty FK: Divinka ÚS 2/1 300 + 300 korún, Hriovské Podhradie ÚS 2/1 300+ 300 korún, Kunerad 300 + 300 korún, Petrovice 300 + 300 korún, Svederník 300 + 300 korún korún. Neuhradené pokuty za rozhodcov: ÚS 2/2 – Belá 3 000 + 3 000, Brodno 2 000 + 2 000, Horný Hriov 3 000 + 3 000, Kotrina Lúka 3 000 + 3 000, Predmier 3 000 + 3 000, Petrovice 6 000 + 6 000, Svederník 2 000 + 2 000.
HK upozoruje FK Rosina, aby vyrovnali podžnos s rozhodcami R. Martincom a J. Martincom ml. z MFS I.tr. SŽ a MŽ Terchová – Rosina (náležitosti R).
HK žiada FK Horný Hriov o uhradenie faktúry FK Fakov za neodohrané MFS Fakov – Horný Hriov da 1. mája 2005.
HK žiada FK Terchová o uhradenie faktúry FK Podhorie za neodohrané MFS Terchová – Podhorie zo da 8. mája 2005. Náležitosti R a faktúry je potrebné uhradi ihne. V prípade neuhradenia uvedených náležitostí a faktúr sa vystavujete trestu zastavenia innosti.
RMK ObFZ – predseda
Alexander Panáek
Upozorujeme funkcionárov FK, že hrái rok narodenia 1987 (posledný rok dorast) môžu v prestupovom termíne 1.-6. septembra 2005 poda len prestup za 300 korún.
Sekretariát ObFZ
Upozorujeme FK, že Rozpis súaží pre súažný roník 2005/2006 si môžu vyzdvihnú na sekretariáte ObFZ.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia !
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvola do 15 dní od jej zverejnenia!

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije?
 2. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu
 3. Štúdium ekológie, dizajnu či tech. inovácií je životný štýl?
 4. Krízové balíčky pre ohrozené domácnosti
 5. Ako vychovávať deti aby boli odolnejšie
 6. Študuj, čo ťa baví na Trenčianskej univerzite!
 7. Domáci pomocníci, ktorí skvalitnia život a dbajú o vaše zdravie
 8. Konope lieči veľa chorôb. Nebojte sa ho, dbajte však na kvalitu
 9. O prideľovanie štátnych grantov sa môže starať softvér
 10. Vieme, ako si môžete dopriať a nezaťažiť pritom rodinný rozpočet
 1. Compliance – who should be responsible?
 2. Employee's age as a new ground for notice of termination
 3. Ako podnikať na internete. V Košiciach sa to naučíte zadarmo
 4. Buďte o krok napred voči konkurencií so štúdiom MBA
 5. O prideľovanie štátnych grantov sa môže starať softvér
 6. Domáci pomocníci, ktorí skvalitnia život a dbajú o vaše zdravie
 7. Kto sú páni slovenskej zimy? Niektorí z nich sa ukrývajú
 8. Vieme, ako si môžete dopriať a nezaťažiť pritom rodinný rozpočet
 9. Najdôveryhodnejší na Slovensku! Päťnásobný úspech pre Tesco
 10. Konope lieči veľa chorôb. Nebojte sa ho, dbajte však na kvalitu
 1. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie 19 003
 2. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť 15 978
 3. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos 10 636
 4. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes? 7 854
 5. Strava ani spánok nie sú dôležité, ak pri tom dýchame zlý vzduch 5 855
 6. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 5 233
 7. Na nové auto sa neoplatí čakať. Trhu kraľujú jazdené 3 249
 8. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 3 064
 9. Výhody najväčšej obchodnej siete objavuje aj verejný sektor 2 073
 10. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije? 1 862

Blogy SME

 1. Jiří Ščobák: Co říkají odborníci na připravované reformy II. a III. piliera? A co si myslí lidé, kteří tyto reformy tvoří?
 2. Tupou Ceruzou: Kolaterálne obete lockdownu
 3. Michael Achberger: Strata menštruácie kvôli diéte? Aj to vám hrozí
 4. Pavel Dvořák: Wuhan by ste mali chcieť navštíviť
 5. Rasťo Valent: Zamyslenie o Messim, PSG a Barce
 6. Martin Greguš: 6,4 mld. EUR na rok...pravda o slovenských nemocniciach a zdravotníctve...analýza rozpočtu ZDRAVOTNÍCTVA...
 7. David Kapusta: Bystrica má na viac alebo krátka úvaha nad rozpočtom a investíciami mesta
 8. Adam Sedláček: O tom, ako hrubé črevo zachránilo Vianoce
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 16 742
 2. Radovan Kazda: TOP 7 dôvodov, prečo 500 miliónov pre seniorov nie je dobrý nápad 5 301
 3. Tomáš Sedliačik: Ako sa baviť s konšpirátorom 4 874
 4. Martin Greguš: Istropolis zbúrajú...starosta Kusý obrátil kabát...Je to vôbec možné? Architekt a primátor Vallo mlčí... 4 730
 5. Zuzana Rattajová: Juraj Droba, dnes si opustil ľudí 4 366
 6. Mišo Šesták: V duši sedliaka žije pohanský duch 4 359
 7. Vanda Tuchyňová: Z POD ZADKU“ NÁM BERÚ VLASTNÉ POZEMKY, ROZOBERAJÚ MAJETOK ŽILINY A MESTO SA LEN PRIZERÁ ! 3 665
 8. Tereza Krajčová: Paríž: Mesto dychberúcej architektúry a nestarnúceho umenia 3 649
 1. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 2. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 3. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 5. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 6. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 7. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 8. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Spartak Trnava vyhral v Žiline po viac ako desiatich rokoch.

Pozriem si to na videu, ale myslím si, že z mojej strany to faul nebol, hovorí Kopas.


11 h
Libor Ťažký (v červenom) v drese Višňového v roku 2016.

Futbal ma baví, je to môj životný štýl, vraví najlepší záložník jesennej časti I. triedy ObFZ Žilina.


22 h
Ilustračné foto.

Takmer každá štvrtá obeť koronovírusu na Slovensku pochádzala v októbri zo Žilinského kraja.


5. dec
Ilustračná foto.

Osobu, podozrivú zo spáchania skutku, zadržali na mieste.


TASR 4. dec

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zverejnili jej meno, adresu i profil na Facebooku. Hygienička Martina Kučíková patrí po minulom týždni zrejme k najznámejším z odboru.


3. dec

Život sa mu zmenil po prečítaní jedného článku a studenej sprche.


14 h

V rámci svojho záverečného vystúpenia sa predstaví so skladbou, ktorá sa s ňou tiahne celý jej život.


4. dec

Medzi výjazdmi ku covidovým pacientom už nemajú čas ani na prestávku.


3. dec

Blogy SME

 1. Jiří Ščobák: Co říkají odborníci na připravované reformy II. a III. piliera? A co si myslí lidé, kteří tyto reformy tvoří?
 2. Tupou Ceruzou: Kolaterálne obete lockdownu
 3. Michael Achberger: Strata menštruácie kvôli diéte? Aj to vám hrozí
 4. Pavel Dvořák: Wuhan by ste mali chcieť navštíviť
 5. Rasťo Valent: Zamyslenie o Messim, PSG a Barce
 6. Martin Greguš: 6,4 mld. EUR na rok...pravda o slovenských nemocniciach a zdravotníctve...analýza rozpočtu ZDRAVOTNÍCTVA...
 7. David Kapusta: Bystrica má na viac alebo krátka úvaha nad rozpočtom a investíciami mesta
 8. Adam Sedláček: O tom, ako hrubé črevo zachránilo Vianoce
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 16 742
 2. Radovan Kazda: TOP 7 dôvodov, prečo 500 miliónov pre seniorov nie je dobrý nápad 5 301
 3. Tomáš Sedliačik: Ako sa baviť s konšpirátorom 4 874
 4. Martin Greguš: Istropolis zbúrajú...starosta Kusý obrátil kabát...Je to vôbec možné? Architekt a primátor Vallo mlčí... 4 730
 5. Zuzana Rattajová: Juraj Droba, dnes si opustil ľudí 4 366
 6. Mišo Šesták: V duši sedliaka žije pohanský duch 4 359
 7. Vanda Tuchyňová: Z POD ZADKU“ NÁM BERÚ VLASTNÉ POZEMKY, ROZOBERAJÚ MAJETOK ŽILINY A MESTO SA LEN PRIZERÁ ! 3 665
 8. Tereza Krajčová: Paríž: Mesto dychberúcej architektúry a nestarnúceho umenia 3 649
 1. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 2. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 3. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 5. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 6. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 7. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 8. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu