Utorok, 20. október, 2020 | Meniny má VendelínKrížovkyKrížovky

Oblastný futbalový zväz, Hálkova 24, 010 78 Žilina - Úradná správa č. 6

1. Športovo-technická komisia, predseda Libor Kolibá, zasadnutie 25. augusta 2005, zápisnica . 5/2005

1. Športovo-technická komisia, predseda Libor Kolibá, zasadnutie
25. augusta 2005, zápisnica . 5/2005
32. ŠTK schvauje výsledky MFS 3. kola I. a II. triedy, 1. kola III. tr. sk A a B: I. trieda: Belá – Zbyov 7:2, Dlhé Pole – Zádubnie 1:0, Rajecké Teplice-Konská – Kotrina Lúka 1:1, Nezbudská Lúka – Závodie 0:2, Višové – Hlboké 2:0, Kotešová – Rašov 1:1, Rajec – Bytica 2:1. II. trieda: Petrovice – Divinka 1:1, Terchová – Hrabové 5:0, Nededza – Horný Hriov 2:1, Štiavnik – Súov 1:0, Kamenná Poruba – Považský Chlmec 2:3, Turie – Stránske 4:1, Podhorie – Lietava 1:2. III. tr. sk. A: Zástranie – Krasany 3:0 kont., Kunerad – Dolná Tižina 2:3, Veká ierna – Brodno 0:0, Fakov – Zádubnie B 5:0, Stráža – Oviarsko 1:1, Bitarová – Mojš v riešení. III. tr. sk. B: Jablonové – Hôrky 1:2, Kolárovice – Hliník 0:1, Hriovské Podhradie – Svederník 3:0 kont.
33. ŠTK nariauje odohra MFS II. tr. 5. kolo Nededza – Petrovice da 3. septembra 2005 v ÚH (nesplnenie potu R – RS).
34. ŠTK nariauje odohra MFS II. tr. 5.kolo Lietava – Stránske 3. septembra 2005 v ÚH. (nesplnenie potu R – RS).
35. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie da 31. augusta 2005 o 16.00 h. predsedov, resp. tajomníkov FK Bitarová a Mojš.
36. ŠTK upozoruje FK Divinka na neskorý príchod na MFS a FK Nezbudská Lúka na neskoré vypisovanie Zápisu o stretnutí, pod následkom disciplinárnych opatrení.
37. ŠTK schvauje obsadenie DZ na stretnutia hrané v doch 3. a 4. septembra 2005.
38. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie da 31. augusta 2005 o 15.30 h DZ Juraja Rujbra a o 15.45 h DZ Daniela Tarabu.
39. Zasadnutie ŠTK sa uskutoní da 31. augusta 2005 (streda) o 15.00 h.
2. Disciplinárna komisia ObFZ – predseda Milan Meliš, zasadnutie 25. augusta 2005, zápisnica . 4/2005
24. Peter Remenec, Kunerad, 820331, 1 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 5/a. Zaplati 200 + 200 korún.
25. Ladislav Papánek, Rašov – dorast, 880815, 3 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 6 1/b.
26. Peter Hlavá, Zádubnie 890621, 2 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 4/a. Zaplati 200 + 200 korún.
27. Daniel Knapec, Kunerad – dorast 890527, 2 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 4/a, zaplati 200 + 200 korún.
28. David Baláž, Hrabové – dorast, 880318, 3 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 3/b.
29. Jozef TONKA, Lietavská Lúka – dorast, 870305, 2 MFS P od 26. augusta do 31 decembra 2005, DP príl. 1 5/a.
30. Michal Frniak, Nededza, 791002, 2 MFS P od 26. augusta do 31. decembra 2005, DP príl. 1 5/a.
31. Vladimír Mraník, Štiavnik, 850 219, 1 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 4/a.
32. Štefan HLOŽNÝ, Divinka, 811114, 2 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 3/a.
33. uboš Kubo, Nezbudská Lúka, 740520, 1 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 4/a. Zaplati 200 + 200 korún.
34. Marián Dubovec, Bytica, 810406, 1 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 5/a. Zaplati 200 + 200 korún.
35. DK na návrh ŠTK trestá FK Svederník peažnou pokutou 500 korún za neospravedlnenú neúas na MFS, DP príl. 2 2/b. Zaplati 300 korún.
36. DK na návrh KR upúša od peažnej pokuty pre FK Považský Chlmec uvedenej v ÚS DK . 2, bod 2.
37. DK na návrh KM trestá FK Trnové , Hliník, Považský Chlmec – dorast pokarhaním, DP príl. 2, bod 5. Za prejednanie zaplati 300 korún.
38. DK na návrh KM trestá FK Divinka a FK Zádubnie – žiaci peažnou pokutou 300 korún, za neospravedlnenú naúas na MFS, DP príl. 2 2/b. Za prejednanie zaplati 300 korún.
39. DK na návrh KM trestá FK Hliník a Považský Chlmec - dorast peažnou pokutou 300 korún, za nerešpektovanie ÚS . 4 KM, bod 17. Za prejednanie zaplati 300 korún.
3. Komisia mládeže ObFZ – predseda Vladimír Krají, zasadnutie 24. augusta 2005, zápisnica . 6.
34. KM schvauje výsledky MFS odohraných 20. a 21. augusta 2005: dorast I. trieda: Veké Rovné – Mojš 3:0 kont., Terchová – Hrabové 2:1, Rajecké Teplice-Konská – Teplika 1:4, Varín – Dolná Tižina 1:5, Višové – Trnové 2:2, Kotešová – Dlhé Pole 2:1, Hôrky – Bytica 4:1. II. trieda: Zástranie – Krasany 12:0, Kunerad – Zádubnie 2:2, Lietavská Lúka – Horný Hriov chýba zápis, Rašov – Súov 0:3, uriná – Považský Chlmec 7:2, Gbeany – Petrovice 4:2, Hliník - Nededza 0:7. I. trieda SŽ a MŽ: Teplika – Krasany 10:3 a 6:0, Terchová – Kamenná Poruba 3:4 a 2:4, Rajecké Teplice-Konská – Predmier 1:1 a 1:0, Varín – Rosina 2:1 a 4:1, Višové – Stráavy 3:3 a 7:1, Zbyov – Streno 1:4 a 2:8, Štiavnik – Bytica 2:1 a 9:0. II. tr. sk. A: Babkov – Vlince 4:2, uriná – Oviarsko 5:0, Liet.Lúka – Stránske 1:6, Lietavská Svinná – Lietava 22:0, Jasenové – Hôrky 1:4, Turie – Bitarová 14:0. II. tr. sk. B: Zádubnie – Nezb.Lúka 0:3 kont., Belá – Dolná Tižina 11:0, MŠK Žilina – Brodno 2:8, Nededza – Trnové 2:7, Gbeany – Kotrina Lúka 1:2. II. tr. sk. C: Hrabové – Divinka 3:0 kont., Dlhé Pole Súov 3:0, Petrovice – Hlboké 8:0, Jablonové – Rašov 3:3, Kotešová – Dolný Hriov 0:0.
35. KM kontumuje MFS žiakov II. tr. sk. C: Hrabové – Divinka na 3:0 a priznáva 3 body v prospech TJ Hrabové, poda SP l. 100, bod b.
36. KM kontumuje MFS žiakov II. tr. sk. B Zádubnie – Nezb.Lúka na 0:3 a priznáva 3 body v prospech FK Nezb. Lúka, poda SP l. 100, bod b.
37. KM žiada DK o potrestanie FK Divinka – žiaci a FK Zádubnie - žiaci za neospravedlnenú neúas na MFS.
38. KM upozoruje FK Predmier – žiaci na SP l. 52, bod a.
39. KM predvoláva na svoje zasadnutie da 31. augusta 2005 o 16.15 h z MFS dorastu II. triedy Lietavska Lúka – Horný Hriov rozhodcu Petra Hazdu a AR A. Sobola st. za Liet.Lúku vedúceho družstva Petra Šeligu, Jozefa Tonku reg. 870305, Tomáš Hroza, 901208, za Horný Hriov vedúceho družstva Petra Brišša a Daniela Šošku, reg 871228.
40. KM kontumuje MFS dorastu I. triedy Veké Rovné – Mojš. Výsledok dosiahnutý na ihrisku ostáva v platnosti a 3 body priznáva v prospech FK Veké Rovné, poda SP, l. 100. bod e.
41. KM žiada DK o potrestanie FK Hliník a Považský Chlmec – dorast za nerešpektovanie ÚS . 4 KM bod 17.
42. KM žiada FK Kamenná Poruba – SŽ a MŽ, Hlboké žiaci, Súov – žiaci, Divinka – žiaci, Zádubnie – žiaci, Turie – žiaci, Vlince – žiaci o predloženie súpisiek da 31. augusta 2005 od 15.00 do 17.00 h pod následkom disciplinárnych opatrení.
4. Hracia komisia ObFZ – predseda Gustav Noga, zasadnutie
15. augusta 2005.
HK prejednala neuhradené pokuty a poplatky k 15. augustu 2005 a stanovuje dvojnásobné pokuty FK: Divinka ÚS 2/1 300 + 300 korún, Hriovské Podhradie ÚS 2/1 300+ 300 korún, Kunerad 300 + 300 korún, Petrovice 300 + 300 korún, Svederník 300 + 300 korún korún. Neuhradené pokuty za rozhodcov: ÚS 2/2 – Belá 3 000 + 3 000, Brodno 2 000 + 2 000, Horný Hriov 3 000 + 3 000, Kotrina Lúka 3 000 + 3 000, Predmier 3 000 + 3 000, Petrovice 6 000 + 6 000, Svederník 2 000 + 2 000.
HK upozoruje FK Rosina, aby vyrovnali podžnos s rozhodcami R. Martincom a J. Martincom ml. z MFS I.tr. SŽ a MŽ Terchová – Rosina (náležitosti R).
HK žiada FK Horný Hriov o uhradenie faktúry FK Fakov za neodohrané MFS Fakov – Horný Hriov da 1. mája 2005.
HK žiada FK Terchová o uhradenie faktúry FK Podhorie za neodohrané MFS Terchová – Podhorie zo da 8. mája 2005. Náležitosti R a faktúry je potrebné uhradi ihne. V prípade neuhradenia uvedených náležitostí a faktúr sa vystavujete trestu zastavenia innosti.
RMK ObFZ – predseda
Alexander Panáek
Upozorujeme funkcionárov FK, že hrái rok narodenia 1987 (posledný rok dorast) môžu v prestupovom termíne 1.-6. septembra 2005 poda len prestup za 300 korún.
Sekretariát ObFZ
Upozorujeme FK, že Rozpis súaží pre súažný roník 2005/2006 si môžu vyzdvihnú na sekretariáte ObFZ.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia !
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvola do 15 dní od jej zverejnenia!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 2. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 3. Home (ale aj) Office
 4. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 5. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 6. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 7. Zelená Bratislava
 8. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 9. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 10. Záujem o akcie Pilulky prekonal naše očakávania
 1. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. Zelená Bratislava
 4. Ruža zmeny
 5. Úpravy automobilov pre ZŤP
 6. No Finish Line v Bratislave sa presúva do virtuálneho priestoru
 7. Mladí ľudia vstupujú do druhého piliera už aj cez internet
 8. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 9. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 10. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 27 904
 2. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 22 604
 3. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 149
 4. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 13 915
 5. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 13 843
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 739
 7. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 741
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 124
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 8 949
 10. Budúcnosť v digitále je plná žien. V čom majú pred mužmi navrch? 8 611
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

V III. lige kraľuje nezastaviteľný Hundák, v I. a II. triede na čele pätnásťgóloví strelci

Zápasy regionálnych či oblastných futbalových súťaží tento rok už pravdepodobne neuvidíme, väčšina duelov z jesennej porcie je však už za nami. Preto sme sa pozreli, ako vyzerajú poradie strelcov v jednotlivých súťažiach.

Daniel Hundák (druhý zľava) a Peter Jasenovský (tretí zľava) patria nielen medzi najlepších strelcov Bánovej, ale aj celej III. ligy.

Mesto Žilina požiada o návratnú finančnú pomoc vo výške viac ako 2 milióny eur

Radnica chce peniaze použiť na financovanie správy a údržby komunikácií a verejnej zelene.

KORONAVÍRUS: Žilina hlási menej nakazených, Čadca medzi najhoršími

V nemocniciach je hospitalizovaných 638 pacientov.

Ilustračné foto.

ONLINE DISKUSIA: Môže byť Žilina moderné a životaschopné mesto?

Ako dostať Žilinu na mapu moderných miest? Má krajské mesto priestor na rozširovanie? Aj tieto témy odznejú v LIVE diskusii už v stredu o 9. hodine na FB Žilina na Facebooku.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Najviac nakazených pribudlo v Košiciach a v okrese Čadca

Nedeľňajší rekord sa vyšplhal na číslo 860.

V Nitre pribudli hospitalizovaní aj mŕtvi. Ohniská na Borovej stráži polícia

Viac ako dve tretiny reprofilizovaných lôžok pre COVID pacientov sú obsadené. Vytvoria ďalšie.

Nedeľný rekord. V Trenčianskom kraji pribudlo 104 pozitívne testovaných

Laboratóriá na Slovensku otestovali 5 025 vzoriek, celkový počet pozitívnych bol 860.

KORONAVÍRUS: Žilina hlási menej nakazených, Čadca medzi najhoršími

V nemocniciach je hospitalizovaných 638 pacientov.

Už ste čítali?