Streda, 28. október, 2020 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

ObFZ, Hálkova 24, 010 78 Žilina - Úradná správa č. 7

1. Športovo-technická komisia ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 31. augusta 2005, zápisnica č. 6/2005

1. Športovo-technická komisia ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 31. augusta 2005, zápisnica č. 6/2005
40. ŠTK schvaľuje výsledky MFS I. II. triedy, III. tr.sk A a B odohraných v dňoch 27. a 28. augusta 2005. I. trieda: Belá - Dlhé Pole 4:3, Zbyňov - Bytčica 2:2, Hlboké - Kotešová 2:2, Rašov - Rajec 1:2, Kotrč.Lúčka - Nezb.Lúčka 2:0, Zádubnie - Raj.Teplice-Konská 6:0, Závodie - Višňové 3:2. II. trieda: Divinka - Lietava 1:0, Stránske - Podhorie 5:1, Považský Chlmec - Turie 2:2, Súľov - Kamenná Poruba 6:1, Horný Hričov - Štiavnik 2:1, Hrabové - Nededza 3:3, Petrovice - Terchová 1:0. III. tr. sk. A: Krasňany - Bitarová 0:10, Zádubnie B - Stráža 0:5, Dolná Tižina - Veľká Čierna 4:0, Ovčiarsko - Mojš 6:1, Brodno - Fačkov 2:1, Zástranie - Kunerad - chýba zápis. III. tr. sk. B: Lúky - Hričovské Podhradie 1:2, Hôrky - Kolárovice 9:0, Veľké Rovné - Divina 0:3, Svederník - Jablonové - chýba zápis.
41. ŠTK beria na vedomie a akceptuje list FK Krasňany o odstúpení mužstva dospelých zo súťaže III. tr. sk. A z ročníka 2005/2006.
42. ŠTK anuluje výsledky stretnutí FK Krasňany 1. a 2. kolo. Mužstvá, ktoré mali odohrať v súťažnom ročníku 2005/2006 MFS s FK Krasňany, budú mať voľno.
43. ŠTK berie na vedomie námietku kapitána FK Lietava zo stretnutia Divinka - Lietava. Bod a/ považuje za bezpredmetný, bod b/ postupuje na doriešeniu DK ObFZ.
44. ŠTK berie na vedomie námietku kapitána FK Podhorie zo stretnutia Stránske - Podhorie. Bod A postupuje na doriešenie DK ObFZ, bod B akceptuje a nariaďuje FK Stránske zabezpečiť v areáli štadióna sociálne zariadenie.
45. ŠTK žiada DK o potrestanie FK Krasňany za odhlásenie mužstva dospelých zo súťaží ročník 2005/2006.
46. ŠTK berie na vedomie námietka FK Zbyňov voči neoprávnenému štartu hráča v stretnutí Belá - Zbyňov, odohraného dňa 21. augusta 2005.
47. ŠTK vyhovuje žiadosti FK Terchová a nariaďuje odohrať stretnutie 6. kola II. triedy dospelých dňa 11. septembra 2005 na ihrisku v Nededzi.
48. ŠTK žiada FK Belá do 7. septembra 2005 predložiť komisii ŠTK registračný preukaz hráča Juraja Franeka, RP 790929.
49. ŠTK žiada FK Lietava o predloženie RP hráčov Pavla Sedliaka, Jána Ďurajku, Juraja Gašpierika, Miloša Gašpierika, Antona Bellana. Súčasne predložia rodné listy menovaných hráčov.
50. ŠTK berie na vedomie námietku kapitána FK Závodie zo stretnutia Závodie - Višňové a považuje ju za bezpredmetnú.
51. ŠTK žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov o stretnutí 2. kolo III. tr. sk. A Svederník - Jablonové, Zástranie - Kunerad.
52. ŠTK nariaďuje odohrať MFS 6. kola I. triedy Belá - Nezbudská Lúčka dňa 10. septembra 2005 v ÚHČ a MFS III. tr. sk. A Brodno - Mojš dňa 10. septembra 2005 v ÚHČ.
53. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na stretnutia hrané v dňoch 10. a 11. septembra 2005.
2. Disciplinárna komisia ObFZ - predseda Milan Meliš, zasadnutie 31. augusta 2005, zápisnica č. 5/2005
40. Alojz Ovseník, 770708, Veľké Rovné, 3 MFS N od 1. septembra 2005, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 korún.
41. Ľubomír Mičica, 910902, Kotrčina Lúčka - žiak, 3 MFS N od 1. septembra 2005, DP príl. 1 3/a.
42. Ján Hubocký, 880326, Rašov - dorast, 2 MFS N od 1.9.2005, DP príl. 1 3/a. Zaplatiť 200 + 200 korún.
43.Miloš Krkoška, 741207, Rajecké Teplice-Konská, 4 MFS N od 1. septembra 2005, DP príl. 1 3/b. Zaplatiť 200 + 200 korún.
44. Peter Talafa, 760210, Zádubnie, 2 MFS N od 1. septembra 2005, DP príl. 1 4/a.
45. Jozef Pekara, 840819, Rajec, 1 MFS N od 1. septembra 2005. DP príl. 1 5/a. Zaplatiť 200 + 200 korún
46. Marián Gamboš, 730727, Závodie, 1 MFS N od 1. septembra 2005, DP príl. 1 5/a.
47. Dušan Marčiš, 720803, Horný Hričov, 1 MFS N od 1. septembra 2005, DP príl. 1 5/a.
48. Ján Krajčí, 860430, Štiavnik, 2 MFS P od 1. septembra do 31. decembra 2005, DP príl. 1 5/a.
49. Marián Hraboš, 811104, Štiavnik, 4 MFS N od 1. septembra 2005, DP príl. 1 3/b.
50. Milan Súkeník, 800412, Lietava, 3 MFS od 1. septembra 2005, DP príl. 1 3/b.
51. Richard Bellan, 800301, Lietava, 1 MFS N od 1. septembra 2005, DP príl. 1 5/a.
52. Ľubomír Gabčík, 760124, Stránske, 1 MFS N od 1. septembra 2005, DP príl. 1 5/a.
53. DK predvoláva R Jozefa Hanakoviča na zasadnutie dňa 8. septembra 2005 o 15.30 h.
54. DK ruší bod č. 39 zo zápisnice DK č. 4, zo dňa 25. augusta 2005.
55. Štefan Ondráš, 681208, Belá, 4 MFS N od 1. septembra 2005, DP príl. 1 6-2/a.
56. Michal Kúdelčík, 840104, Dlhé Pole, 3 MFS N od 1. septembra 2005, DP príl. 1 3/b. Zaplatiť 200 + 200 korún.
57. Žiadosť o odpustenie, resp. zmenu trestu: Štefan Hložný, 811114, Divinka, zmena trestu na 1 MFS P od 1. septembra do 31. decembra, DP čl. 31/2.
58. DK trestá FK Divinka pokarhaním, podľa DP príl. 2, bod 5 (oneskorené predloženie Zápisu o stretnutí - 2x). Za prejednanie zaplatiť 200 korún.
59. DK trestá FK Krasňany peňažnou pokutou 8 000 korún, podľa RS, časť Disciplinárne konanie, bod 3/c, zaplatiť 300 korún.
60. Blažej Starych, 520212, Dlhé Pole, 5 MFS N od 1. septembra 2005, DP príl. 1 6-1/b, zaplatiť 200 korún.
61. DK trestá FK Belá peňažnou pokutou 700 korún, DP príl. 2 1/a. Za prejednanie zaplatiť 300 korún.
62. DK nariaďuje FK Stránske zvýšiť usporiadateľskú službu na 10 členov. Za prejednanie zaplatiť 300 korún.
63. Marel Milo, R. DK na návrh KR trestá pokarhaním (oneskorené zaslanie Zápisu o stretnutí) DP príl. 3, bod. Zaplatiť 200 korún.
64. DK dňom 1. septembra 2005 zastavuje činnosť FK: Hrič.Podhradie, Kunerad, Petrovice, Svederník, Turie a Horný Hričov (neuhradená faktúra), za neuhradenie pokút a poplatkov, podľa DP príloha 2, 9 bod 1.


3. Komisia mládeže ObFZ - predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 31. augusta 2005, zápisnica č. 7
43. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných 27. a 28. augusta 2005. Dorast I. trieda: Mojš - Bytčica 1:4, Dlhé Pole - Hôrky 0:4, Trnové - Kotešová 5:0, Dolná Tižina - Višňové 9:1, Teplička -Varín 1:0, Hrabové - Rajecké Teplice-Konská 8:0, Veľké Rovné - Terchová 1:1. II. trieda: Krasňany - Nededza 0:5, Petrovice - Hliník 20:1, Považský Chlmec - Gbeľany 1:1, Súľov - Ďurčiná 2:6, Horný Hričov - Rašov 2:1, Zádubnie - Liet.Lúčka 2:5, Zástranie - Kunerad 5:1. I. trieda SŽ a MŽ: Krasňany - Bytčica 2:4 a 7:2, Strečno - Štiavnik 1:0 a 3:5, Stráňavy - Zbyňov 5:0 a chýba zápis, Rosina - Višňové 0:1 a 0:7, Predmier - Varín 3:0 a chýba zápis, Kamenná Poruba - Raj.Teplice-Konská 5:0 a 0:7, Teplička - Terchová 3:5 a 1:3. II. tr. sk. A: Vlčince - Bitarová 6:0, Hôrky - Turie 1:0, Lietava - Jasenové - chýba zápis, Stránske - Lietavská Svinná 0:5, Ovčiarsko - Liet. Lúčka 0:3, Babkov - Ďurčiná 4:0. II. tr. sk. B: Trnové - Mojš 12:0, Brodno - Nededza 0:2, Dolná Tižina - MŠK Žilina chýba zápis, Zádubnie - Belá - obojstranná kontumácia. II. tr. sk. C: Divinka - Dolný Hričov 0:9, Rašov - Kotešová 2:4, Hlboké - Jablonové - chýba zápis, Súľov - Petrovice chýba zápis, Hrabové - Dlhé Pole 0:0.
44. KM kontumuje obojstranne MFS žiakov Zádubnie - Belá, bez priznania skóre a bodov, podľa SP čl. 100, bod b/.
45. KM schvaľuje žiadosť FK Kotrčina Lúčka o zmenu hracej plochy a nariaďuje odohrať doma vyžrebované MFS žiakov na ihrisku v Zástraní v ÚHČ.
46. FK Kotrčina Lúčka uhradí na účet ObFZ poplatok 100 korún.
47. KM schvaľuje žiadosť FK Ďurčiná a nariaďuje odohrať MFS žiakov 5. kola Liet. Svinná - Ďurčiná 16. septembra 2005 o 17.00 h (piatok).
48. KM schvaľuje žiadosť FK Ďurčiná a nariaďuje odohrať MFS dorastu 7. kola Ďurčiná - Zástranie dňa 17. septembra 2005 o 16.00 h (sobota).
49. FK Ďurčiná uhradí poplatok 100 + 100 korún na účet ObFZ.
50. KM schvaľuje žiadosť FK Terchová a nariaďuje odohrať MFS 6. kola SŽ a MŽ Terchová - Raj. Teplice-Konská na ihrisku v Raj. Tepliciach a 19. kolo na ihrisku v Terchovej.
51. KM žiada KR o delegovanie R na tieto MFS.
52. KM berie ospravedlnenie FK Belá - žiaci na vedomie.
53. KM žiada KR o preverenie nedoručenia zápisov z MFS Stráňavy - Zbyňov - MŽ, Predmier - Varín - MŽ, Dolná Tižina - MŠK Žilina žiaci, Hlboké - Jablonové žiaci, Súľov - Petrovice - žiaci.
54. KM ospravedlnenie FK Zádubnie akceptuje.
55. KM kontumuje MFS dorastu Liet. Lúčka - Horný Hričov na 3:0 a priznáva 3 body v prospech FK Liet. Lúčka, podľa SP čl. 100, bod i/.
56. KM kontumuje MFS dorastu Horný Hričov - Kunerad na 0:3 a priznáva 3 body v prospech FK Kunerad, podľa SP čl. 100, bod i/.
57. KM žiada o potrestanie FK Horný Hričov - dorast za neoprávnený štart hráča v MFS Liet. Lúčka - Horný Hričov a Horný Hričov - Kunerad, Peter Briš, Pavol Martinka, Daniel Šoška (871228) a Tibor Kubalák (880805).
58. Protestný vklad sa vracia ŠK Cementáreň Liet. Lúčka.
4. Herná komisia ObFZ - predseda Gustáv Noga, zasadnutie 2. septembra 2005
HK prejednala neuhradené pokuty a poplatky
k 1. septembru 2005. Na základe zistených skutočností, žiada DK o potrestanie FK Hrič. Podhradie a Kunerad (doplatiť stanovenú pokutu), Petrovice, Predmier, Turie, Svederník a Horný Hričov (neuhradená faktúra) za neuhradené dvojnásobné pokuty.
Sekretariát ObFZ
Upozorňujeme FK že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2005/2006 si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ. Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 6. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Pomáhajte čítaním
 9. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 10. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 1. UNIQA preberá na Slovensku aj dôchodkové fondy AXA
 2. Využite dovoz tovaru do 24 hodín a zadarmo
 3. Dopad krízy na firmu zmierni strednodobý prenájom vozidla
 4. V Košickom kraji máme more aj neviditeľnú izbu: Objavte ich!
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 6. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 7. Neodkladajte pre koronavírus vyšetrenie svojich očí
 8. BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry
 9. Vynovená predajňa v Smrdákoch
 10. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 33 115
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 24 160
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 21 657
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 031
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 554
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 407
 7. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 542
 8. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 529
 9. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 10 483
 10. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 437
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Stavby budúcnosti s úctou k minulosti pozdvihnú úroveň architektúry mesta

Zaujímavé koncepty prináša dynamická developerská spoločnosť LICITOR.

Na týchto miestach sa bude testovať v Žiline

V Žiline bude počas celoplošného testovania vytvorených 71 odberných miest

Ilustračná fotografia.

Slavomír Bodis: "Bývanie je základná ľudská potreba."

Spoločnosť Istrofinal pôsobí na trhu s nehnuteľnosťami už 20 rokov. Vo svojich aktivitách kladie dôraz na trvalú udržateľnosť každého projektu. V súčasnosti ich majú rozpracovaných niekoľko.

Vizualizácia vstupu do Elektrární.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zomrel majiteľ známej nitrianskej firmy Turancar

Viliam Turan mal 66 rokov. Podnikať začal krátko po nežnej revolúcii.

Celoplošné testovanie v Nových Zámkoch a Šuranoch: ZOZNAM odberných miest

Testovať sa bude aj v kine či športovej hale. Fungovať bude aj pojazdné odberné miesto.

Za útok na verejného činiteľa hrozí až doživotie

Policajti z Trenčína obvinili 21-ročnú ženu z okresu Trenčín za obzvlášť závažný zločin útoku na verejného činiteľa.

Už ste čítali?