Sobota, 31. júl, 2021 | Meniny má IgnácKrížovkyKrížovky

Oblastný futbalový zväz - Úradná správa č. 8

1. Športovo-technická komisia – predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 8. septembra 2005, zápisnica č. 7/2005


54. ŠTK schvaľuje výsledky MFS I. II. triedy, III. tr. sk A a B odohraných 3. a 4. septembra 2005. I. trieda: Dlhé Pole – Zbyňov 5:0, Raj.Teplice-Konská – Belá 2:2, Nezb. Lúčka – Zádubnie 3:2, Višňové – Kotrč. Lúčka 2:1, Kotešová – Závodie 1:1, Rajec – Hlboké 3:3, Bytčica – Rašov 3:4. II. trieda: Terchová – Divinka 3:2, Nededza – Petrovice 4:2, Štiavnik – Hrabové 3:2, Kamenná Poruba – Horný Hričov 3:2, Turie – Súľov 2:1, Podhorie – Pov. Chlmec 0:8, Lietava – Stránske 0:0. III. tr. sk. A: Mojš – Zádubnie B 5:0, Bitarová – Ovčiarsko 2:1, Veľká Čierna – Zástranie 0:2, Stráža – Brodno 0:0. III. tr. sk. B: Kolárovice – Svederník 5:5, Jablonové – ŠKF AK Lúky 3:1, Hrič Podhradie – Veľké Rovné 4:2, Hliník – Hôrky 0:1. 55. ŠTK ponecháva v platnosti výsledok MFS 2 kolo I: triedy Belá – Zbyňov 7:2. Predložený RP bol vystavený SsFZ Banská Bystrica na meno Juraj Franek 790229 názov klubu ŠK Belá. Z tohto hľadiska je RP platný. 56. ŠTK po preverení RP hráčov Lietavy: Pavol Sedliak 760630/8435, Miloš Gašpierik 741231/8430, Anton Belan 810720/8428, Ján Ďurajka 690401/8473. Preukazy sú platné. Opravu vykonala matrika SsFZ v B. Banskej Bystrici na zadnej strane RP. Juraj Gašpierik 740720/8471 – preukaz čitateľný. 57. ŠTK prerokovala námietku kapitána hostí zo stretnutia Štiavnik – Hrabové a postupuje ju na doriešenie DK ObFZ. 58. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na stretnutia hrané v dňoch 17. a 18. septembra 2005. 59. ŠTK žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisu zo stretnutia III. tr. sk. A Fačkov – Dolná Tižina. 60. ŠTK upozorňuje družstvo Zádubnie B na skorý príchod na MFS pod následkom disciplinárneho konania.


2. Disciplinárna komisia ObFZ – predseda Milan Meliš, zasadnutie 8. septembra 2005, zápisnica č. 6/2005.


 70. František VOJTYLA, Višňové, 791123, 2 MFS P od 9. septembra do 31. decembra 2005, DP príl. 1 1/a. 71. Milan PAVLÍK, Hlboké, 791005, 3 MFS N od 9. septembra 2005, DP príl. 1 3/b. 72. Marián DUBOVEC, Bytčica, 810406, 4 MFS N od 9. septembra 2005, DP príl. 1 3/b. 73.Žiadosť o odpustenie resp. zmenu trestu: Peter TALAFA, Zádubnie, zmena trestu na 1 MFS P od 9. septembra do 31. decembra 2005, DP čl. 31/2. 74. DK trestá FK Hrabové peňažnou pokutou 1 000 korún podľa DP príl. 2 1/b. Za prejednanie zaplatiť 300 korún. 75. Peter TOMAŠTÍK, Bitarová, 820905, 1 MFS P od 9. septembra 2005, DP príl. 1 5/a. 76. Marek ĎURAJKA, Ovčiarsko, 860605, 4 MFS od 9. septembra 2005, DP príl. 1 6-1/b. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 korún. 77. DK predvoláva na deň 14. septembra 2005 o 15.30 h rozhodcu Ladislava Ondruša, účasť nutná pod následným disciplinárnym postihom. 78. Stanislav KOMADA, Veľké Rovné, 860325, 1 MFS N od 9. septembra 2005, DP príl. 1 5/a. 79. Jozef ŠČELINA, Veľké Rovné, 770623, 4 MFS N od 9. septembra 2005, DP príl. 1 3/b. 80. Igor KAČIAK, Hôrky 780628? 1 MFS P od 9. septembra do 31. decembra 2005, DP príl. 1 5/a. 81. Marek STRHÁR, Raj.Teplice-Konská - dorast 890817, 3 MFS N od 9. septembra 2005, DP príl. 1 6-1/b 82. Jozef CHOBOT, Hôrky – dorast 870616, 3 MFS N od 9. septembra 2005, DP príl. 1 6-1/b. 83. DK predvoláva na deň 14. septembra 2005 o 15.30 h rozhodcu Augustína Sobolu, účasť nutná pod následným disciplinárnym postihom. 84. Ján KRAJČÍ, Štiavnik, 860360, menovaný má k 9. septembru 2005 evidované na DK 3 ŽK. 85. DK na návrh KR trestá pokarhaním rozhodcov Ľ. Skotnického, J.Vanáka a J. Rolka za nerešpektovanie nariadenia KR , podľa DP, čl. 8. Za prejednanie zaplatiť 200 korún.


Z technických príčin vypadol z predchádzajúcej zápisnice DK ObFZ č. 5, ÚS č. 7:


65. DK na návrh KM trestá FK Horný Hričov – dorast peňažnou pokutou 6 000 korún (2x neoprávnený štart hráča na cudzí RP), podľa RS, časť VIII, DISCIPLINÁRNE KONANIE, bod 3/d. Za prejednanie zaplatiť 300 korún. 66. Peter BRIŠŠ, Horný Hričov – dorast, DLK trestá zákazom výkonu funkcie vedúceho mužstva na 3 mesiace N od 1. septembra 2005, DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 korún. 67. Pavol MARTINKA, Horný Hričov - dorast, DK trestá zákazom výkonu funkcie vedúceho mužstva na 3 mesiace N od 1. septembra 2005, DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 korún. 68. Tibor KUBALÁK, Horný Hričov – dorast 880805, DK trestá zákazom výkonu funkcie kapitána mužstva na 3 mesiace N od 1. septembra 2005, DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 korún. 69. Daniel ŠOŠKA, Horný Hričov – dorast, 871228, 4 MFS N od 1. septembra 2005, DP príl. 1 9-1/b. Za prejednanie zaplatiť 200 korún.


3. Komisia mládeže – predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie dňa 7. septembra 2005, zápisnica č. 8


 59. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných 1., 3. a 4. septembra 2005. Dorast I. trieda: Terchová – Mojš 8:0, Raj.Teplice-Konská – Veľké Rovné 0:2, Varín – Hrabové 4:2, Višňové – Teplička 0:1, Kotešová – Dolná Tižina chýba zápis, Hôrky – Trnové 4:0, Bytčica – Dlhé Pole 5:0. II. trieda: Kunerad – Krasňany 2:2, Liet.Lúčka – Zástranie 0:1, Rašov – Zádubnie 0:3, Ďurčiná – Horný Hričov chýba zápis, Gbeľany – Súľov 4:2, Hliník – Pov.Chlmec 0:3, Nededza – Petrovice 5:3. I. trieda SŽ a MŽ 1.kolo: Kamenná Poruba – Krasňany 5:3 a 0:0, Teplička – Predmier 3:5 a 0:4, Terchová – Rosina 1:1 a 3:0 kont., Raj. Teplice-Konská – Stráňavy 3:3 a 4:1, Varín – Strečno 1:1 a 1:3, Višňové – Bytčica 5:0 a 5:0, Zbyňov – Štiavnik 1:0 a 0:6. 5.kolo: Terchová – Krasňany 5:3 a 7:0, Raj. Teplice-Konská – Teplička 5:1 a 2:0, Varín – Kamenná Poruba chýba zápis a 5:1, Višňové – Predmier 4:0 a chýba zápis, Zbyňov - Rosina chýba zápis a 2:2, Štiavnik – Stráňavy 0:2 a 3:0, Bytčica – Strečno 1:1 a 0:2. II. tr. sk. A: Ďurčiná – Vlčince 4:2, Liet. Lúčka – Babkov 0:0, Liet. Svinná – Ovčiarsko chýba zápis, Jasenové – Stránske 4:0, Turie – Lietava 18:0, Bitarová – Hôrky 1:6. II. tr. sk. B: Belá – Nezbud. Lúčka 7:0, MŠK Žilina – Zádubnie neodohrané, Nededza – Dolná Tižina 5:1, Mojš – Brodno 1:1, Gbeľany – Trnové 0:6. II. tr. sk. C: Dlhé Pole – Divinka 3:0 kont., Petrovice – Hrabové 5:0, Jablonové – Súľov 3:1, Kotešová – Hlboké 8:0, Dolný Hričov – Rašov 9:0. 60. KM schvaľuje žiadosť FK Terchová a nariaďuje odohrať MFS dorastu 6. kola Terchová – Raj. Teplice-Konská na ihrisku v Raj. Tepliciach a 19. kolo na ihrisku v Terchovej (obrátené poradie). 61. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS Liet. Svinná – Ovčiarsko (žiaci), Kotešová – Dolná Tižina (dorast), Ďurčiná – Horný Hričov (dorast), Varín – Kamenná Poruba, Zbyňov – Rosina (SŽ), Višňové - Predmier /MŽ/. 62. KM dodatočne schvaľuje výsledky MFS 2.kola žiaci II. tr. sk. C: Hlboké – Jablonové 0:2, Stráňavy – Zbyňov 1:0, Súľov – Petrovice 1:6, Predmier – Varín 3:0. 63. KM kontumuje MFS 3.kola žiaci II. tr. sk. C Dlhé Pole – Divinka 3:0 kont. a priznáva 3 body v prospech Dlhé Pole, podľa SP, čl. 100, bod bi. 64. KM akceptuje ospravedlnenie FK Divinka – žiaci. 65. KM prijala námietku FK Zbyňov – v riešení. 66. KM žiada FK Zbyňov o predloženie kópie zápisu o stretnutí MFS Zbyňov – Rosina. 67. KM nariaďuje odohrať neodohrané MFS žiakov MŠK Žilina - Zádubnie dňa 15. septembra 2005 o 10.00 h na umelej tráve MŠK Žilina. 68.KM žiada KR o delegovanie R. 69.KM kontumuje MFS ml. žiakov Terchová – Rosina na 3:0 a priznáva 3 body v prospech FK Terchová, podľa SP, čl. 100, bod b. 70. KM predvoláva na zasadnutie dňa 14. septembra 2005 o 16.00 h.. R Roman Martinec (Varín – Hrabové dorast), R Augustín Sobola (Hôrky – Trnové dorast). 71. KM predvoláva na zasadnutie dňa 14. septembra 2005 o 16.15 h R Zuzanu Dubovcovú (Terchová – Rosina ml. žiaci). 72. KM zverejňuje vyžrebovanie žiakov II. tr. sk. B – jesenná časť: 5. kolo 18. 9. 2005 MŠK Žilina – Nezb. Lúčka, Nededza – Belá, Mojš – Zádubnie, Gbeľany – Dolná Tižina, Kotrč. Lúčka – Brodno, Trnové – voľno. 6. kolo 25. 9. 2005 Nezb. Lúčka – Trnové, Brodno – voľno, Dolná Tižina -Kotrč. Lúčka, Zádubnie – Gbeľany, Belá – Mojš, MŠK Žilina – Nededza, 7. kolo 2. 10. 2005 Nededza – Nezb.Lúčka, Mojš – MŠK Žilina, Gbeľany – Belá, Kotrč. Lúčka – Zádubnie, Dolná Tižina – voľno, Trnové – Brodno. 8. kolo 9. 10. 2005 Nezb. Lúčka – Brodno, Dolná Tižina – Trnové, Zádubnie – voľno, Belá – Kotrč. Lúčka , MŠK Žilina - Gbeľany, Nededza – Mojš. 9. kolo 16. 10. 2005 Mojš – Nezb. Lúčka, Gbeľany – Nededza, Kotrč.Lúčka – MŠK Žilina, Belá – voľno, Trnové – Zádubnie, Brodno – Dolná Tižina. 10. kolo 23. 10. 2005 Nezb. Lúčka – Dolná Tižina, Zádubnie – Brodno, Belá – Trnové, MŠK Žilina – voľno, Nededza – Kotrč. Lúčka, Mojš – Gbeľany. 11. kolo 30. 10. 2005 Gbeľany – Nezb. Lúčka, Kotrč. Lúčka – Mojš, Nededza – voľno, Trnové – MŠK Žilina, Brodno – Belá, Dolná Tižina – Zádubnie.


4. Sekretariát ObFZ


 Zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční dňa 26. septembra 2005 o 16.00 h v zasadačke ObFZ. Zasadnutia komisií ObFZ sa budú konať 14. septembra 2005 (streda), žiadame rozhodcov a DZ, aby zápisy posielali v predstihu tak, aby boli na Se ObFZ najneskôr do 12.00 h dňa 14. septembra 2005. Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!(mg)

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Jeden deň na Bratislavu nestačí
 2. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 3. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 4. Vyberte sa na výlet s cyklobusom
 5. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 6. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 7. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky
 8. Čítajte SME.sk odomknuté a bez reklamy
 9. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
 10. Lenivý brunch s Muchom
 1. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 2. Košická štvrť je súčasťou odpadového experimentu.
 3. Kúpa vozidla cez inzerát či od malého predajcu je rizikovejšia
 4. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 5. Vyberte sa na výlet s cyklobusom
 6. Nepodceňujte rozmiestnenie zásuviek a vypínačov
 7. Hrotka: Sporiteľne ťahajú za kratší koniec. Musíme reagovať
 8. Slováci čoraz viac nakupujú pivo vo vratných fľašiach
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 1. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 6 478
 2. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 4 463
 3. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 3 689
 4. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom 3 432
 5. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 343
 6. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 3 230
 7. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 3 159
 8. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké? 2 782
 9. Jeden deň na Bratislavu nestačí 2 644
 10. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 2 617
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Na začiatku letnej prípravy sa spolu zvítali aj Jakub Cíger so Stanislavom Škorvánkom.

Druhý najlepší strelec z minulého ročníka zostáva pod Dubňom.


14 h
Ján Bernát (druhý sprava) strelil nádherný vyrovnávajúci gól na 1:1.

Štvrtkový večer pod Dubňom priniesol nádherné futbalové predstavenie.


23 h

Pomôcť môže aj plastová fľaša od minerálky. Rozhovor s Dr. Igorom Baranom, ktorý má v oblasti záchrannej služby viac ako štyridsaťročné skúsenosti.


30. júl
Jaroslav Markovič zostáva Vlkom aj v novom ročníku.

Pre 36-ročného Martinčana bude nová sezóna treťou v žilinskom drese.


29. júl

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Mesto hygienikov o konaní hromadnej akcie neinformovalo.


30. júl

Pri dopravnej nehode sa zranili štyria ľudia, z toho dve deti.


30. júl

Najmenej zaočkovaná je Radôstka, najviac Snežnica.


a 1 ďalší 20 h

Na mieste zasahoval aj vrtuľník.


15 h

Už ste čítali?