Štvrtok, 29. október, 2020 | Meniny má KláraKrížovkyKrížovky

Oblastný futbalový zväz

Úradná správa č. 9


1. ŠTK ObFZ – predseda Libor Kolibáč, zasadnutie14. 9. 2005, zápisnica č. 8/2005


61. ŠTK schvaľuje výsledky MFS I., II. III: tr. sk. A a III. tr. sk. B, odohraných v dňoch 10. a 11.9.2005: I. trieda: Zbyňov – Rašov 2:2, Hlboké – Bytčica 5:1, Závodie – Rajec 2:3, Kotrč. Lúčka – Kotešová 2:1, Zádubnie – Višňové 4:0, Belá – Nezb.Lúčka 2:1, Dlhé Pole – Raj.Teplice -Konská 5:1. II. trieda: Divinka – Stránske 7:1, Pov.Chlmec – Lietava 1:0, Súľov – Podhorie 5:1, Horný Hričov – Turie 1:0, Hrabové – Kamenná Poruba 3:1, Petrovice – Štiavnik 1:1, Nededza – Terchová 1:2. III. tr. sk. A: Dolná Tižina – Stráža 3:0, Brodno – Mojš 2:2, Zádubnie B – Bitarová 0:4, Zástranie – Fačkov 4:1, Kunerad – Veľká Čierna 2:1. III. tr. sk. B: Veľké Rovné – Jablonové 2:1, Svederník – Hliník 1:2, Lúky – Kolárovice 3:1. 62. ŠTK vyhovuje žiadosti FK Veľké Rovné a nariaďuje odohrať MFS 7.kola III. tr. sk. B dňa 1.10.2005 v ÚHČ (Hôrky – Veľké Rovné) na ihrisku vo Hôrkach. ŠTK žiada KR o delegovanie R na uvedené MFS. 63. ŠTK upozorňuje FK Dolná Tižina na skoré vypisovanie zápisu o stretnutí (predloženie R), pod následkom disciplinárnych opatrení. 64. ŠTK kontumuje MFS 3. kola III. tr. sk. A Fačkov – Dolná Tižina na 0:3, podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Fačkov berieme na vedomie. 65. ŠTK upozorňuje FK Kolárovice na skorý príchod a následné vypísanie zápisu o stretnutí (ŠTK nebolo doručené ospravedlnenie klubu) pod následkom disciplinárnych opatrení. 66. ŠTK nariaďuje FK Svederník vykonať súvislé ohradenie HP na ihrisku podľa RS ObFZ do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2005/2006. 67. ŠTK upozorňuje FK Kamenná Poruba na skorý príchod na MFS, pod následkom disciplinárnych opatrení. 68. ŠTK žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisu o stretnutí MFS ¨ III. tr. sk. B 4. kolo Divina – Hrič. Podhradie. 69. ŠTK prerokovala námietky FK Veľké Rovné a FK Jablonové z MFS III. tr. sk. B 4. kola Veľké Rovné – Jablonové a obidve námietky postupuje na doriešenie DK. 70. ŠTK schvaľuje DZ na MFS hrané v dňoch 17. a 18. 9. 2005. 71. ŠTK nariaďuje FK Závodie zabezpečiť zástavky pre AR najneskôr do 25. 9. 2005. Najlepší strelci po 6. kole 8 gólov Jankula Slavomír (Zádubnie) a Šajnoha Michal (Závodie), 6 gólov Dzúrik Vladimír (Dlhé Pole), Beneš Ján (Dlhé Pole) a Heiser Ladislav (Zádubnie).


2. DK ObFZ – predseda Milan Meliš, zasadnutie 14. 9. 2005, zápisnica č. 7/2005.


86. SEDLIAČEK Miroslav, 780707, Závodie, 1 MFS N od 15. 9. 2005, DP príl. 1 1/a. 87. KOŠŠA Ľubomír, 760308, Lietava, 2 MFS P od 15.9. do 31.12. 2005, DP príl. 1 2/b. 88. JASENOVSKÝ Peter, 651015, Kamenná Poruba, 3 MFS N od 15.9.2005, DP príl. 1 3/b. 89. DK trestá FK Lietava peňažnou pokutou 700 Sk (nešportové správanie divákov), DP príl. 2 1/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 90. DK nariaďuje FK Považský Chlmec zvýšiť usporiadateľskú službu na 8 členov. 91. KALUŽÁK Tomáš, 870914, Mojš, 24 mesiacov N od 15.9.2005, DP príl. 1 6-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 92. ONDRÁŠ Ján, 880901, Krasňany, 1 MFS N od 15. 9. 2005, DP príl. 1 5/a. 93. MICHALÁK Milan, 880222, Gbeľany, 4 MFS N od 15.9.2005, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 94. KÁGER Pavol, 900313, Gbeľany, DK upúšťa od potrestanie menovaného, DP čl. 18/1. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk 95. JAŠŠO Martin, 920422, Lietavská Lúčka, 1 MFS P od 15.9. do 31.12. 2005, DP príl. 1 1/a. 96. PATAKY Patrik, 910809, Mojš, 2 MFS N od 15.9.2005, DP príl. 1 6-1/a, za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 97. SLOTTA Branislav, 910328, Zbyňov, 1 MFS P od 15. 9. do 31.12. 2005, DP príl. 1 1/a. 98. RYBÁR Emil, 910417, Zbyňov, 1 MFS N od 15. 9. 2005, DP príl. 1 5/a. 99. DK predvoláva na deň 22. 9. 2005 o 15.30 h rozhodcu Jána Vaškoviča. Účasť nutná pod následkom disciplinárneho postihu. 100. DK trestá FK Mojš – dorast peňažnou pokutou 1 500 Sk, zastavením činnosti na 1 MFS N a uzatvorením ihriska na 2 MFS podmienečne od 15. 9. do 30. 6. 2006. Nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 10 členov. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 101. STÁREK Roman, Zádubnie – dorast, DK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri družstve mládeže na 4 MFS N od 15. 9. 2005, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 102. DK námietky kapitánov mužstva v stretnutí V. Rovné : Jablonové, berie na vedomie, na základe vyjadrenia R považuje za neopodstatnené.


3. KM ObFZ – predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie dňa 14. 9. 2005, zápisnica č. 9


73. KM dodatočne schvaľuje výsledky MFS žiakov Lietavská Svinná – Ovčiarsko 10:0, Višňové – Predmier 1:3 MŽ, Varín – Kamenná Poruba 1:2, SŽ, Ďurčiná – Horný Hričov 3:1 dorast, Kotešová – Dolná Tižina 2:7 dorast. 74. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dňoch 10. a 11. 9. 2005: Dorast I. trieda: Mojš – Dlhé Pole 1:3, Trnové – Bytčica 1:1, Dolná Tižina – Hôrky 4:2, Teplička – Kotešová 7:0, Hrabové – Višňové 4:1, Veľké Rovné – Varín 1:0, Terchová – Raj.Teplice-Konská 11:0. II. trieda: Krasňany – Petrovice 1:2, Pov.Chlmec – Nededza 1:3, Súľov – Hliník 4:0, Horný Hričov – Gbeľany 4:1, Zádubnie – Ďurčiná 3:0, Zástranie – Rašov 5:1, Kunerad – Liet. Lúčka 0:7 I. trieda SŽ a MŽ: Krasňany – Strečno 1:1 a 1:3, Stráňavy – Bytčica 5:0 a 1:0, Rosina – Štiavnik 1:0 a 0:0, Predmier – Zbyňov 5:1 a 9:0, Kamenná Poruba – Višňové 2:1, a 1:5, Teplička – Varín 12:1 a 3:4, Terchová – Raj. Teplice-Konská 0:7 a 0:0. II. tr. sk. A: Vlčince – Hôrky 1:5, Lietava – Bitarová 0:6, Stránske – Turie 0:7, Ovčiarsko – Jasenové 1:6, Babkov – Liet. Svinná – neodohrané, Ďurčiná – Liet.Lúčka 6:1. II. tr. sk. B: Trnové – Kotrč. Lúčka – neodohrané, Brodno – Gbeľany 0:6, Dolná Tižina – Mojš 6:0, Zádubnie – Nededza 0:12, Belá – MŠK Žilina 13:0. II. tr. sk. C: Divinka – Rašov 1:6, Hlboké – Dolný Hričov 0:7, Súľov – Kotešová 0:9, Hrabové – Jablonové 0:2, Dlhé Pole – Petrovice 1:1. 75. KM schvaľuje žiadosť FK Veľké Rovné a nariaďuje odohrať MFS dorastu I. triedy 9. kolo Hôrky – Veľké Rovné dňa 30. 9. 2005 (piatok) o 16.00 h na ihrisku v Podhorí. 76. KM žiada KR o delegovanie R. 77. KM nariaďuje odohrať MFS žiakov 4. kolo Babkov – Liet.Svinná dňa 23. 9. 2005 o 16.30 h. 78. KM žiada KR o delegovanie R. 79. KM predvoláva na zasadnutie dňa 21. 9. 2005 o 16.30 h R Zuzanu Dubovcovú, Ľubomíra Oravca, vedúceho družstva FK Zbyňov Veroniku Moskalovú a FK Rosina Františka Ďuriša, kapitána Michala Baránka (Zbyňov), 910303, Martina Pokrievku (Rosina), 910808 – menovaný predloží RP a ZP. 80. KM upozorňuje FK Kotešová na skorý príchod na MFS. 81. KM zverejňuje rozpis stretnutí a termíny súťaže prípraviek: 1. turnaj 1. 10. 2005 (sobota), 2 turnaj 23. 10. 2005 (nedeľa), 3 turnaj 12. 11. 2005 (sobota) 4. turnaj 26. 11. 2005 (sobota). Turnaje budú trvať v dobe od 8.00 do 14.00 h. Vyžrebovanie – skupina A: Varín – Štiavnik, Bánová – Kamenná Poruba, Štiavnik – Bánová, MŠK Žilina – Varín, Bánová – MŠK Žilina, Kamenná Poruba – Štiavnik, MŠK Žilina – Kamenná Poruba, Varín – Bánová, Kamenná Poruba – Varín, Štiavnik – MŠK Žilina. Skupina B: Belá – Stráňavy , Bytča – Rajec, Stráňavy – Bytča, Závodie – Belá, Bytča Závodie, Rajec – Stráňavy, Závodie – Rajec, Belá – Bytča, Rajec – Belá, Stráňavy – Závodie.


4. Sekretariát ObFZ


Zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční dňa 26. 9. 2005 o 16.00 h v zasadačke ObFZ. Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia ! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 4. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 5. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 6. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 7. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 8. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 9. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 10. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 1. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 2. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 3. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 4. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 5. Aplikácia, kde z pohodlia domova zlikvidujete škodovú udalosť?
 6. Škola môže vyzerať aj inak!
 7. UNIQA preberá na Slovensku aj dôchodkové fondy AXA
 8. Využite dovoz tovaru do 24 hodín a zadarmo
 9. Dopad krízy na firmu zmierni strednodobý prenájom vozidla
 10. V Košickom kraji máme more aj neviditeľnú izbu: Objavte ich!
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 33 753
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 24 354
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 22 327
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 092
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 779
 6. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 11 807
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 396
 8. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 11 245
 9. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 533
 10. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 510
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Stavby budúcnosti s úctou k minulosti pozdvihnú úroveň architektúry mesta

Zaujímavé koncepty prináša dynamická developerská spoločnosť LICITOR.

Na týchto miestach sa bude testovať v Žiline

V Žiline bude počas celoplošného testovania vytvorených 71 odberných miest

Ilustračná fotografia.

Slavomír Bodis: "Bývanie je základná ľudská potreba."

Spoločnosť Istrofinal pôsobí na trhu s nehnuteľnosťami už 20 rokov. Vo svojich aktivitách kladie dôraz na trvalú udržateľnosť každého projektu. V súčasnosti ich majú rozpracovaných niekoľko.

Vizualizácia vstupu do Elektrární.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na štyroch miestach v Trenčíne budú testovať z auta. Odberné miesto je aj na futbalovom štadióne

Na celoplošné testovanie bude Trenčanom k dispozícii počas dvoch najbližších víkendov 50 odberných miest. Pozrite si, kde ich nájdete.

Pacientov a pokút v Trnave pribúda

Celoplošné testovanie čaká Trnavu už tento víkend.

Virológ Klempa: Najbližšie týždne budú pre nás veľmi ťažké

Boris Klempa tvrdí, že celoplošné testovanie je teoreticky skvelá vec. Treba však brať do úvahy všetky okolnosti či riziká.

Už ste čítali?