Pondelok, 26. júl, 2021 | Meniny má Anna, HanaKrížovkyKrížovky

Oblastný futbalový zväz

Úradná správa č. 9


1. ŠTK ObFZ – predseda Libor Kolibáč, zasadnutie14. 9. 2005, zápisnica č. 8/2005


61. ŠTK schvaľuje výsledky MFS I., II. III: tr. sk. A a III. tr. sk. B, odohraných v dňoch 10. a 11.9.2005: I. trieda: Zbyňov – Rašov 2:2, Hlboké – Bytčica 5:1, Závodie – Rajec 2:3, Kotrč. Lúčka – Kotešová 2:1, Zádubnie – Višňové 4:0, Belá – Nezb.Lúčka 2:1, Dlhé Pole – Raj.Teplice -Konská 5:1. II. trieda: Divinka – Stránske 7:1, Pov.Chlmec – Lietava 1:0, Súľov – Podhorie 5:1, Horný Hričov – Turie 1:0, Hrabové – Kamenná Poruba 3:1, Petrovice – Štiavnik 1:1, Nededza – Terchová 1:2. III. tr. sk. A: Dolná Tižina – Stráža 3:0, Brodno – Mojš 2:2, Zádubnie B – Bitarová 0:4, Zástranie – Fačkov 4:1, Kunerad – Veľká Čierna 2:1. III. tr. sk. B: Veľké Rovné – Jablonové 2:1, Svederník – Hliník 1:2, Lúky – Kolárovice 3:1. 62. ŠTK vyhovuje žiadosti FK Veľké Rovné a nariaďuje odohrať MFS 7.kola III. tr. sk. B dňa 1.10.2005 v ÚHČ (Hôrky – Veľké Rovné) na ihrisku vo Hôrkach. ŠTK žiada KR o delegovanie R na uvedené MFS. 63. ŠTK upozorňuje FK Dolná Tižina na skoré vypisovanie zápisu o stretnutí (predloženie R), pod následkom disciplinárnych opatrení. 64. ŠTK kontumuje MFS 3. kola III. tr. sk. A Fačkov – Dolná Tižina na 0:3, podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Fačkov berieme na vedomie. 65. ŠTK upozorňuje FK Kolárovice na skorý príchod a následné vypísanie zápisu o stretnutí (ŠTK nebolo doručené ospravedlnenie klubu) pod následkom disciplinárnych opatrení. 66. ŠTK nariaďuje FK Svederník vykonať súvislé ohradenie HP na ihrisku podľa RS ObFZ do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2005/2006. 67. ŠTK upozorňuje FK Kamenná Poruba na skorý príchod na MFS, pod následkom disciplinárnych opatrení. 68. ŠTK žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisu o stretnutí MFS ¨ III. tr. sk. B 4. kolo Divina – Hrič. Podhradie. 69. ŠTK prerokovala námietky FK Veľké Rovné a FK Jablonové z MFS III. tr. sk. B 4. kola Veľké Rovné – Jablonové a obidve námietky postupuje na doriešenie DK. 70. ŠTK schvaľuje DZ na MFS hrané v dňoch 17. a 18. 9. 2005. 71. ŠTK nariaďuje FK Závodie zabezpečiť zástavky pre AR najneskôr do 25. 9. 2005. Najlepší strelci po 6. kole 8 gólov Jankula Slavomír (Zádubnie) a Šajnoha Michal (Závodie), 6 gólov Dzúrik Vladimír (Dlhé Pole), Beneš Ján (Dlhé Pole) a Heiser Ladislav (Zádubnie).


2. DK ObFZ – predseda Milan Meliš, zasadnutie 14. 9. 2005, zápisnica č. 7/2005.


86. SEDLIAČEK Miroslav, 780707, Závodie, 1 MFS N od 15. 9. 2005, DP príl. 1 1/a. 87. KOŠŠA Ľubomír, 760308, Lietava, 2 MFS P od 15.9. do 31.12. 2005, DP príl. 1 2/b. 88. JASENOVSKÝ Peter, 651015, Kamenná Poruba, 3 MFS N od 15.9.2005, DP príl. 1 3/b. 89. DK trestá FK Lietava peňažnou pokutou 700 Sk (nešportové správanie divákov), DP príl. 2 1/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 90. DK nariaďuje FK Považský Chlmec zvýšiť usporiadateľskú službu na 8 členov. 91. KALUŽÁK Tomáš, 870914, Mojš, 24 mesiacov N od 15.9.2005, DP príl. 1 6-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 92. ONDRÁŠ Ján, 880901, Krasňany, 1 MFS N od 15. 9. 2005, DP príl. 1 5/a. 93. MICHALÁK Milan, 880222, Gbeľany, 4 MFS N od 15.9.2005, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 94. KÁGER Pavol, 900313, Gbeľany, DK upúšťa od potrestanie menovaného, DP čl. 18/1. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk 95. JAŠŠO Martin, 920422, Lietavská Lúčka, 1 MFS P od 15.9. do 31.12. 2005, DP príl. 1 1/a. 96. PATAKY Patrik, 910809, Mojš, 2 MFS N od 15.9.2005, DP príl. 1 6-1/a, za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 97. SLOTTA Branislav, 910328, Zbyňov, 1 MFS P od 15. 9. do 31.12. 2005, DP príl. 1 1/a. 98. RYBÁR Emil, 910417, Zbyňov, 1 MFS N od 15. 9. 2005, DP príl. 1 5/a. 99. DK predvoláva na deň 22. 9. 2005 o 15.30 h rozhodcu Jána Vaškoviča. Účasť nutná pod následkom disciplinárneho postihu. 100. DK trestá FK Mojš – dorast peňažnou pokutou 1 500 Sk, zastavením činnosti na 1 MFS N a uzatvorením ihriska na 2 MFS podmienečne od 15. 9. do 30. 6. 2006. Nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 10 členov. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 101. STÁREK Roman, Zádubnie – dorast, DK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri družstve mládeže na 4 MFS N od 15. 9. 2005, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 102. DK námietky kapitánov mužstva v stretnutí V. Rovné : Jablonové, berie na vedomie, na základe vyjadrenia R považuje za neopodstatnené.


3. KM ObFZ – predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie dňa 14. 9. 2005, zápisnica č. 9


73. KM dodatočne schvaľuje výsledky MFS žiakov Lietavská Svinná – Ovčiarsko 10:0, Višňové – Predmier 1:3 MŽ, Varín – Kamenná Poruba 1:2, SŽ, Ďurčiná – Horný Hričov 3:1 dorast, Kotešová – Dolná Tižina 2:7 dorast. 74. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dňoch 10. a 11. 9. 2005: Dorast I. trieda: Mojš – Dlhé Pole 1:3, Trnové – Bytčica 1:1, Dolná Tižina – Hôrky 4:2, Teplička – Kotešová 7:0, Hrabové – Višňové 4:1, Veľké Rovné – Varín 1:0, Terchová – Raj.Teplice-Konská 11:0. II. trieda: Krasňany – Petrovice 1:2, Pov.Chlmec – Nededza 1:3, Súľov – Hliník 4:0, Horný Hričov – Gbeľany 4:1, Zádubnie – Ďurčiná 3:0, Zástranie – Rašov 5:1, Kunerad – Liet. Lúčka 0:7 I. trieda SŽ a MŽ: Krasňany – Strečno 1:1 a 1:3, Stráňavy – Bytčica 5:0 a 1:0, Rosina – Štiavnik 1:0 a 0:0, Predmier – Zbyňov 5:1 a 9:0, Kamenná Poruba – Višňové 2:1, a 1:5, Teplička – Varín 12:1 a 3:4, Terchová – Raj. Teplice-Konská 0:7 a 0:0. II. tr. sk. A: Vlčince – Hôrky 1:5, Lietava – Bitarová 0:6, Stránske – Turie 0:7, Ovčiarsko – Jasenové 1:6, Babkov – Liet. Svinná – neodohrané, Ďurčiná – Liet.Lúčka 6:1. II. tr. sk. B: Trnové – Kotrč. Lúčka – neodohrané, Brodno – Gbeľany 0:6, Dolná Tižina – Mojš 6:0, Zádubnie – Nededza 0:12, Belá – MŠK Žilina 13:0. II. tr. sk. C: Divinka – Rašov 1:6, Hlboké – Dolný Hričov 0:7, Súľov – Kotešová 0:9, Hrabové – Jablonové 0:2, Dlhé Pole – Petrovice 1:1. 75. KM schvaľuje žiadosť FK Veľké Rovné a nariaďuje odohrať MFS dorastu I. triedy 9. kolo Hôrky – Veľké Rovné dňa 30. 9. 2005 (piatok) o 16.00 h na ihrisku v Podhorí. 76. KM žiada KR o delegovanie R. 77. KM nariaďuje odohrať MFS žiakov 4. kolo Babkov – Liet.Svinná dňa 23. 9. 2005 o 16.30 h. 78. KM žiada KR o delegovanie R. 79. KM predvoláva na zasadnutie dňa 21. 9. 2005 o 16.30 h R Zuzanu Dubovcovú, Ľubomíra Oravca, vedúceho družstva FK Zbyňov Veroniku Moskalovú a FK Rosina Františka Ďuriša, kapitána Michala Baránka (Zbyňov), 910303, Martina Pokrievku (Rosina), 910808 – menovaný predloží RP a ZP. 80. KM upozorňuje FK Kotešová na skorý príchod na MFS. 81. KM zverejňuje rozpis stretnutí a termíny súťaže prípraviek: 1. turnaj 1. 10. 2005 (sobota), 2 turnaj 23. 10. 2005 (nedeľa), 3 turnaj 12. 11. 2005 (sobota) 4. turnaj 26. 11. 2005 (sobota). Turnaje budú trvať v dobe od 8.00 do 14.00 h. Vyžrebovanie – skupina A: Varín – Štiavnik, Bánová – Kamenná Poruba, Štiavnik – Bánová, MŠK Žilina – Varín, Bánová – MŠK Žilina, Kamenná Poruba – Štiavnik, MŠK Žilina – Kamenná Poruba, Varín – Bánová, Kamenná Poruba – Varín, Štiavnik – MŠK Žilina. Skupina B: Belá – Stráňavy , Bytča – Rajec, Stráňavy – Bytča, Závodie – Belá, Bytča Závodie, Rajec – Stráňavy, Závodie – Rajec, Belá – Bytča, Rajec – Belá, Stráňavy – Závodie.


4. Sekretariát ObFZ


Zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční dňa 26. 9. 2005 o 16.00 h v zasadačke ObFZ. Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia ! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte
 2. M. Šmigura: Pozeráme sa smerom na Varšavu
 3. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu?
 4. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti
 5. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
 6. Lenivý brunch s Muchom
 7. Nekoná štát, začali súkromní investori. Sociálne byty sa stávajú
 8. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
 9. VÚB banka ešte viac posilní leasingové služby
 10. Sudoku na leto: Nenechajte sivé bunky zaháľať ani cez prázdniny
 1. Nekoná štát, začali súkromní investori. Sociálne byty sa stávajú
 2. Lenivý brunch s Muchom
 3. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu
 4. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
 5. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom
 6. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
 7. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 8. Riziko úrazov je počas letných prázdnin vyššie
 9. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 10. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
 1. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 9 567
 2. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 8 049
 3. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 5 842
 4. Vedci skúmali slovenskú magnéziovú minerálku. Výsledok prekvapí. 5 396
 5. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci 4 283
 6. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie 4 237
 7. Od Česka až po Jadran 3 735
 8. Nikto im nezatlieska. Koľko medailí získajú Slováci v Tokiu? 3 066
 9. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti 2 699
 10. Pätnásť miest v Rakúsku na letné potulky 2 425
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Relácia MY Športujeme denne prináša dynamický prehľad športových aktualít, exkluzívne rozhovory a aj rady a tipy nielen pre športovcov.

Športovec, do ktorého sme vkladali na OH väčšie nádeje, neuspel. Odštartovala aj najvyššia futbalová súťaž, prekvapenie sa zrodilo už v úvodnom kole. Nitra zarezáva s mladíkmi.


1 h

Noví predplatitelia získajú dvadsaťeurový kupón do RYBY Žilina.


1 h

Mince, ktorým narastie hodnota v priebehu pár rokov až na šestnásťnásobok sú dostupné už aj na Slovensku.


23. júl

Neváhajte a kupujte MY Žilinské noviny.


14 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Vodnú plochu v kameňolome využívajú tisíce ľudí, napriek tomu, že je tam zákaz kúpania aj vstupu. Dnes sa tam utopil mladý muž.


24. júl

Vodnú plochu v kameňolome využívajú tisíce ľudí, napriek tomu, že je tam zákaz kúpania aj vstupu. Dnes sa tam utopil mladý muž.


24. júl

Oheň zachvátil štyri zásobníky, v ktorých je uhlie, koks, drevná štiepka a ruda.


10 h

Záchranári upozorňujú, aby sa ľudia pred kúpaním vyhýbali alkoholu.


TASR 24. júl

Už ste čítali?