Streda, 28. október, 2020 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

Oblastný futbalový zväz, Hálkova 24, 010 78 Žilina - Úradná správa č. 10

1. ŠTK ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 22. 9. 2005,
zápisnica č. 9/2005.
72. ŠTK schvaľuje výsledky MFS I., II. III. tr.sk. A a III. tr.sk. B, odohraných v dňoch
17. a 18. 9.2005. I. trieda: Raj.Teplice-Konská - Zbyňov 4:0, Nezb.Lúčka - Dlhé Pole 2:0, Višňové - Belá 2:0, Kotešová - Zádubnie 2:0, Rajec - Kotrč.Lúčka 1:0, Bytčica - Závodie 2:3, Rašov - Hlboké 5:0. II. trieda: Nededza - Divinka 2:2, Štiavnik - Terchová 1:0, Kamenná Poruba - Petrovice 7:0, Turie - Hrabové 4:1, Podhorie - Horný Hričov 3:1, Lietava - Súľov 1:1, Stránske - Pov.Chlmec 2:1. III.tr. sk. A: Fačkov - Kunerad 8:0, Ovčiarsko - Zádubnie B 0:1, Mojš - Dolná Tižina 0:2, Bitarová - Brodno 2:2, Stráža - Zástranie 2:3.
III.tr.sk.B: Hliník - AK Lúky 1:1, Jablonové - Divina 1:3, Hôrky - Svederník
3:2, Kolárovice - Veľké Rovné 5:1. 73. ŠTK upozorňuje FK Petrovice na skorý príchod na MFS pod následkom disciplinárnych opatrení. 74. ŠTK prerokovala protest ŠK Štiavnik z MFS Petrovice - Štiavnik 1:1. Protest zamieta z dôvodu nesplnenia SP
čl. 123, bod c, a výsledok ponecháva v platnosti. 75. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané v dňoch 1. a 2. 10. 2005. 76. ŠTK nariaďuje odohrať MFS 9. kola II. triedy Stránske - Horný Hričov dňa 1.10.
2005 v ÚHČ.
2. DK ObFZ - predseda Milan Meliš,
zasadnutie 22.9.2005, zápisnica č. 8/2005.
103. VANTÚCH Ján, Terchová, 841124, 2 MFS P od 23. 9. do 31.12. 2005, DP príl. 1 5/a. 104. PODEŠVA Ľubomír, Nededza, 780715, 4 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 3/b.
105. Pavol TRNOVEC, 660119 , DK hráčovi dňom 23. 9. 2005 zastavuje činnosť do vyriešenia. 106. GABČÍK Ľubomír, Stránske, 760124, 1 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 5/a. 107. VAŇOVIČ Milan, Pov.Chlmec, 691112, 1 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 4/a.
108. DK predvoláva na svoje zasadnutie 29. 9. 2005 o 15.30 h HR Antona Mihálika,
AR Mariana Červeného, vedúceho mužstva Ján Drábik, kapitána mužstva FK Nededza
Michala Frniaka, reg. 791002, hl. usporiadateľa Štefana Remeka. 109. PRIELOŽNÝ Jozef, Kunerad, 680105, 3 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 6- 1/b. Zaplatiť 200 + 200 Sk. 110. GALIA Pavol, Fačkov, 671018, 3 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 6- 1/b. Zaplatiť 200 + 200 Sk. 111. GAŠPIERIK Milan, Zástranie, 760428, 3 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 3/a.
112. PURÁŠ Marek, Divina, 840310,
1 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 5/a. 113. KADAŠI Štefan, Strečno - žiak, 920424, 4 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 3/b. 114. PAVELKA Martin, Stráňavy - žiak, 920424, 4 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 3/b, zaplatiť 200 + 200 Sk. 115. Žiadosť o odpustenie, resp. zmenu trestu: MIČICA Ľubomír, Kotrčina Lúčka - žiak
910902, zmena trestu na 2 MFS P od 23. 9. do 31. 12. 2005, DP čl. 31/2. 116. STRHÁR Marek, Raj.Teplice-Konská - dorast, 890817, 3 mesiace N od 23. 9. 2005 s prerušením do 30. 4. 2006, DP príl. 1 9-1/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk 117. DK trestá FK Raj.Teplice-Konská peňažnou pokutou 3 000 Sk, podľa RS, časť VIII. Disciplinárne konanie, bod 3/d. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 118. ZEMKO Vladimír, Raj.Teplice-Konská - dorast , DK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri družstve dorastu od 23. 9. 2005 na 6 mesiacov N s prerušením do 30. 6. 2006, DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk 119. TOMANÍK Tomáš, Raj.Teplice-Konská - dorast, DK trestá zákazom výkonu funkcie kapitána mužstva od 23. 9. 2005 na 6 mesiacov N s prerušením do 30. 6. 2006, DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 120. DK trestá FK Rosina peňažnou pokutou 3 000 Sk, podľa RS, časť VIII., Disciplinárne konanie, bod 3/d. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 121. ĎURIŠ František, FK Rosina - žiaci DK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri družstve mládeže od 23. 9. 2005 na 6 mesiacov N s prerušením do 30. 6. 2006, DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk 122. POKRIEVKA Martin, FK Rosina - st.žiaci DK trestá zákazom výkonu funkcie kapitána mužstva od 23. 9. 2005 na 6 mesiacov N s prerušením do 30. 6. 2006, DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk 123. Zastavenie činnosti na
1 MFS N za 4 ŽK od 23. 9. 2005: SÁDECKÝ Miloš, Kamenná Poruba, 790127, VOZÁR Tomáš, Liet.Lúčka, 900720.
124. VANÁK Jozef, R, DK trestá zastavením činnosti na 1 mesiac N od 26. 9. 2005 DP príloha 3, bod 5 (oneskorené odoslanie zápisu o stretnutí, neospravedlnené neúčasť na zasadnutí KR). Za prejednanie zaplatiť 200 Sk 125. KRUPÍK Maroš, R, DK trestá zastavením činnosti na 2 MFS P od 23. 9. do 30. 6. 2006 (neospravedlnená neúčasť na zasadnutí KR). Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
3. KM ObFZ - predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie dňa 21. 9. 2005, zápisnica č.10.
82. KM dodatočne schvaľuje výsledky MFS MŠK Žilina - Zádubnie 12:0, Terchová - Dolná Tižina 0:2, Varín - Dlhé Pole
4:0. 83. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dňoch 15., 17. a 18. 9. 2005: Dorast I. trieda: Raj.Teplice-Konská - Mojš 0:3 kont., Varín - Terchová 1:1, Višňové - Veľké Rovné 0:1, Kotešová - Hrabové 0:5, Hôrky - Teplička 1:0, Bytčica - Dolná Tižina 1:3, Dlhé Pole - Trnové 3:4. II. trieda: Liet.Lúčka - Krasňany 5:0, Rašov - Kunerad 2:4, Ďurčiná - Zástranie 1:2, Gbeľany - Zádubnie 2:1, Hliník - Horný Hričov 1:1, Nededza - Súľov 3:1, Petrovice - Pov.Chlmec 3:0 kont. I. trieda SŽ a MŽ: Raj.Teplice-Konská - Krasňany 8:1 a 3:0, Varín - Terchová 1:12 a 2:0, Višňové - Teplička neodohrané, Zbyňov - Kamenná Poruba 1:2 a 2:3, Štiavnik - Predmier 4:2 a 0:2, Bytčica - Rosina 0:1 a 3:1, Strečno - Stráňavy 1:2 a 3:1. I. trieda SŽ a MŽ - dohrávka: Krasňany - Štiavnik 1:0 a 1:5, Bytčica - Zbyňov 1:1 a 5:1, Strečno - Višňové 5:0 a 1:3, Stráňavy - Varín 6:0 a 1:1, Rosina - Raj.Teplice-Konská 1:7 a 2:3, Predmier - Terchová 3:0 a 6:0, Kamenná Poruba - Teplička 2:2 a 1:1. II.tr.sk.A: Liet.Lúčka - Vlčince 4:4, Liet.Svinná - Ďurčiná 5:0, Jasenové - Babjov 5:1, Turie - Ovčiarsko 11:1, Bitarová - Stránske 0:1, Hôrky - Lietava 11:0. II.tr.sk.B: MŠK Žilina - Nezb.Lúčka 6:1, Nededza - Belá 2:7, Mojš - Zádubnie 3:0 kont. Gbeľany - Dolná Tižina 2:4, Kotrč.Lúčka - Brodno 1:2,
II.tr.sk.C: Petrovice - Divinka 5:1, Jablonové - Dlhé Pole 1:0, Kotešová - Hrabové 9:0, Dolný Hričov - Súľov 12:0, Rašov - Hlboké 0:1. 84. KM nariaďuje odohrať MFS SŽ a MŽ Višňové - Teplička dňa 29. 9. 2005 o 14.00 a 16.00 h (štvrtok) na ihrisku vo Višňovom.
85. KM žiada KR o delegovanie R. 86. KM kontumuje MFS dorastu I. tr. Raj.Teplice-Konská - Mojš na 0:3 kont. a priznáva 3 body v prospech FK Mojš, podľa SP
čl. 100, bod i.
87. KM žiada DK o potrestanie FK Raj.Teplice-Konská - dorast za neoprávnený štart
hráča Mareka Strhára, 890817 na RP Ľubomíra Masára, 880306. 88.Námietkový vklad 200 Sk sa vracia FK Mojš. 89. KM kontumuje MFS dorastu II. tr. Petrovice - Pov.Chlmec na 3:0 a priznáva 3 body v prospech FK Petrovice, podľa SP čl. 100, bod b. 90. List FK Považský Chlmec berieme na vedomie. 91. KM kontumuje MFS žiakov II. tr.sk. B Mojš - Zádubnie na 3:0 a priznáva
3 body v prospech FK Mojš, podľa SP čl. 100, bod b. 92. KM žiada DK o potrestanie hráča Tomáša Vozára, 900720, Liet.Lúčka za 4 ŽK. 93. KM upozorňuje FK Krasňany na skorý príchod na MFS. 94. KM kontumuje MFS SŽ Zbyňov - Rosina na 3:0 a priznáva 3 body v prospech FK Zbyňov, podľa SP čl. 100, bod i - neoprávnený štart hráča na cudzí RP. 95. KM žiada DK o potrestanie OŠK Rosina SŽ za neoprávnený štart hráča, vedúci družstva František Ďuriš, kapitán Martin Pokrievka, 910808. 96. Námietkový vklad 200 Sk sa vracia FK Zbyňov. 97. OŠK uhradí cestovné náklady Ľ.Oravcovi Rajec, Lipová 4 - 64 Sk, V. Moskalovej, Zbyňov 205 - 50 Sk a M. Baránkovi , Zbyňov 229 - 50 Sk. 98.Priebežný stav súťaže o najlepšieho strelca po 7. kole: 1. Bela Michal 11 gólov, 2. Bačinský Lukáš - 10 gólov, Beňo Lukáš a Zákopčan Ján po 8 gólov.
5. Sekretariát ObFZ - žiadame funkcionárov FK hrajúcich v I. triede, resp. tých , ktorí hrali v uplynulom ročníku v I. triede ObFZ, že v najbližších dňoch obdržia list s návratkou, týkajúci sa vyhodnotenia
11-tky roka 2004/2005. Termín na zaslanie návratky je 30.9.2005.

Skryť Vypnúť reklamu
Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 4. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 6. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 9. Pomáhajte čítaním
 10. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 1. Aplikácia, kde z pohodlia domova zlikvidujete škodovú udalosť?
 2. Škola môže vyzerať aj inak!
 3. UNIQA preberá na Slovensku aj dôchodkové fondy AXA
 4. Využite dovoz tovaru do 24 hodín a zadarmo
 5. Dopad krízy na firmu zmierni strednodobý prenájom vozidla
 6. V Košickom kraji máme more aj neviditeľnú izbu: Objavte ich!
 7. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 8. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 9. Neodkladajte pre koronavírus vyšetrenie svojich očí
 10. BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 33 239
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 24 254
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 21 782
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 041
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 646
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 379
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 10 829
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 517
 9. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 503
 10. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 417
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Stavby budúcnosti s úctou k minulosti pozdvihnú úroveň architektúry mesta

Zaujímavé koncepty prináša dynamická developerská spoločnosť LICITOR.

Na týchto miestach sa bude testovať v Žiline

V Žiline bude počas celoplošného testovania vytvorených 71 odberných miest

Ilustračná fotografia.

Slavomír Bodis: "Bývanie je základná ľudská potreba."

Spoločnosť Istrofinal pôsobí na trhu s nehnuteľnosťami už 20 rokov. Vo svojich aktivitách kladie dôraz na trvalú udržateľnosť každého projektu. V súčasnosti ich majú rozpracovaných niekoľko.

Vizualizácia vstupu do Elektrární.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zomrel majiteľ známej nitrianskej firmy Turancar

Viliam Turan mal 66 rokov. Podnikať začal krátko po nežnej revolúcii.

Pacientov a pokút v Trnave pribúda

Celoplošné testovanie čaká Trnavu už tento víkend.

Na štyroch miestach v Trenčíne budú testovať z auta. Odberné miesto je aj na futbalovom štadióne

Na celoplošné testovanie bude Trenčanom k dispozícii počas dvoch najbližších víkendov 50 odberných miest. Pozrite si, kde ich nájdete.

Už ste čítali?