Streda, 28. júl, 2021 | Meniny má KrištofKrížovkyKrížovky

Oblastný futbalový zväz, Hálkova 24, 010 78 Žilina - Úradná správa č. 10

1. ŠTK ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 22. 9. 2005,
zápisnica č. 9/2005.
72. ŠTK schvaľuje výsledky MFS I., II. III. tr.sk. A a III. tr.sk. B, odohraných v dňoch
17. a 18. 9.2005. I. trieda: Raj.Teplice-Konská - Zbyňov 4:0, Nezb.Lúčka - Dlhé Pole 2:0, Višňové - Belá 2:0, Kotešová - Zádubnie 2:0, Rajec - Kotrč.Lúčka 1:0, Bytčica - Závodie 2:3, Rašov - Hlboké 5:0. II. trieda: Nededza - Divinka 2:2, Štiavnik - Terchová 1:0, Kamenná Poruba - Petrovice 7:0, Turie - Hrabové 4:1, Podhorie - Horný Hričov 3:1, Lietava - Súľov 1:1, Stránske - Pov.Chlmec 2:1. III.tr. sk. A: Fačkov - Kunerad 8:0, Ovčiarsko - Zádubnie B 0:1, Mojš - Dolná Tižina 0:2, Bitarová - Brodno 2:2, Stráža - Zástranie 2:3.
III.tr.sk.B: Hliník - AK Lúky 1:1, Jablonové - Divina 1:3, Hôrky - Svederník
3:2, Kolárovice - Veľké Rovné 5:1. 73. ŠTK upozorňuje FK Petrovice na skorý príchod na MFS pod následkom disciplinárnych opatrení. 74. ŠTK prerokovala protest ŠK Štiavnik z MFS Petrovice - Štiavnik 1:1. Protest zamieta z dôvodu nesplnenia SP
čl. 123, bod c, a výsledok ponecháva v platnosti. 75. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané v dňoch 1. a 2. 10. 2005. 76. ŠTK nariaďuje odohrať MFS 9. kola II. triedy Stránske - Horný Hričov dňa 1.10.
2005 v ÚHČ.
2. DK ObFZ - predseda Milan Meliš,
zasadnutie 22.9.2005, zápisnica č. 8/2005.
103. VANTÚCH Ján, Terchová, 841124, 2 MFS P od 23. 9. do 31.12. 2005, DP príl. 1 5/a. 104. PODEŠVA Ľubomír, Nededza, 780715, 4 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 3/b.
105. Pavol TRNOVEC, 660119 , DK hráčovi dňom 23. 9. 2005 zastavuje činnosť do vyriešenia. 106. GABČÍK Ľubomír, Stránske, 760124, 1 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 5/a. 107. VAŇOVIČ Milan, Pov.Chlmec, 691112, 1 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 4/a.
108. DK predvoláva na svoje zasadnutie 29. 9. 2005 o 15.30 h HR Antona Mihálika,
AR Mariana Červeného, vedúceho mužstva Ján Drábik, kapitána mužstva FK Nededza
Michala Frniaka, reg. 791002, hl. usporiadateľa Štefana Remeka. 109. PRIELOŽNÝ Jozef, Kunerad, 680105, 3 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 6- 1/b. Zaplatiť 200 + 200 Sk. 110. GALIA Pavol, Fačkov, 671018, 3 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 6- 1/b. Zaplatiť 200 + 200 Sk. 111. GAŠPIERIK Milan, Zástranie, 760428, 3 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 3/a.
112. PURÁŠ Marek, Divina, 840310,
1 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 5/a. 113. KADAŠI Štefan, Strečno - žiak, 920424, 4 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 3/b. 114. PAVELKA Martin, Stráňavy - žiak, 920424, 4 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 3/b, zaplatiť 200 + 200 Sk. 115. Žiadosť o odpustenie, resp. zmenu trestu: MIČICA Ľubomír, Kotrčina Lúčka - žiak
910902, zmena trestu na 2 MFS P od 23. 9. do 31. 12. 2005, DP čl. 31/2. 116. STRHÁR Marek, Raj.Teplice-Konská - dorast, 890817, 3 mesiace N od 23. 9. 2005 s prerušením do 30. 4. 2006, DP príl. 1 9-1/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk 117. DK trestá FK Raj.Teplice-Konská peňažnou pokutou 3 000 Sk, podľa RS, časť VIII. Disciplinárne konanie, bod 3/d. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 118. ZEMKO Vladimír, Raj.Teplice-Konská - dorast , DK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri družstve dorastu od 23. 9. 2005 na 6 mesiacov N s prerušením do 30. 6. 2006, DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk 119. TOMANÍK Tomáš, Raj.Teplice-Konská - dorast, DK trestá zákazom výkonu funkcie kapitána mužstva od 23. 9. 2005 na 6 mesiacov N s prerušením do 30. 6. 2006, DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 120. DK trestá FK Rosina peňažnou pokutou 3 000 Sk, podľa RS, časť VIII., Disciplinárne konanie, bod 3/d. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 121. ĎURIŠ František, FK Rosina - žiaci DK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri družstve mládeže od 23. 9. 2005 na 6 mesiacov N s prerušením do 30. 6. 2006, DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk 122. POKRIEVKA Martin, FK Rosina - st.žiaci DK trestá zákazom výkonu funkcie kapitána mužstva od 23. 9. 2005 na 6 mesiacov N s prerušením do 30. 6. 2006, DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk 123. Zastavenie činnosti na
1 MFS N za 4 ŽK od 23. 9. 2005: SÁDECKÝ Miloš, Kamenná Poruba, 790127, VOZÁR Tomáš, Liet.Lúčka, 900720.
124. VANÁK Jozef, R, DK trestá zastavením činnosti na 1 mesiac N od 26. 9. 2005 DP príloha 3, bod 5 (oneskorené odoslanie zápisu o stretnutí, neospravedlnené neúčasť na zasadnutí KR). Za prejednanie zaplatiť 200 Sk 125. KRUPÍK Maroš, R, DK trestá zastavením činnosti na 2 MFS P od 23. 9. do 30. 6. 2006 (neospravedlnená neúčasť na zasadnutí KR). Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
3. KM ObFZ - predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie dňa 21. 9. 2005, zápisnica č.10.
82. KM dodatočne schvaľuje výsledky MFS MŠK Žilina - Zádubnie 12:0, Terchová - Dolná Tižina 0:2, Varín - Dlhé Pole
4:0. 83. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dňoch 15., 17. a 18. 9. 2005: Dorast I. trieda: Raj.Teplice-Konská - Mojš 0:3 kont., Varín - Terchová 1:1, Višňové - Veľké Rovné 0:1, Kotešová - Hrabové 0:5, Hôrky - Teplička 1:0, Bytčica - Dolná Tižina 1:3, Dlhé Pole - Trnové 3:4. II. trieda: Liet.Lúčka - Krasňany 5:0, Rašov - Kunerad 2:4, Ďurčiná - Zástranie 1:2, Gbeľany - Zádubnie 2:1, Hliník - Horný Hričov 1:1, Nededza - Súľov 3:1, Petrovice - Pov.Chlmec 3:0 kont. I. trieda SŽ a MŽ: Raj.Teplice-Konská - Krasňany 8:1 a 3:0, Varín - Terchová 1:12 a 2:0, Višňové - Teplička neodohrané, Zbyňov - Kamenná Poruba 1:2 a 2:3, Štiavnik - Predmier 4:2 a 0:2, Bytčica - Rosina 0:1 a 3:1, Strečno - Stráňavy 1:2 a 3:1. I. trieda SŽ a MŽ - dohrávka: Krasňany - Štiavnik 1:0 a 1:5, Bytčica - Zbyňov 1:1 a 5:1, Strečno - Višňové 5:0 a 1:3, Stráňavy - Varín 6:0 a 1:1, Rosina - Raj.Teplice-Konská 1:7 a 2:3, Predmier - Terchová 3:0 a 6:0, Kamenná Poruba - Teplička 2:2 a 1:1. II.tr.sk.A: Liet.Lúčka - Vlčince 4:4, Liet.Svinná - Ďurčiná 5:0, Jasenové - Babjov 5:1, Turie - Ovčiarsko 11:1, Bitarová - Stránske 0:1, Hôrky - Lietava 11:0. II.tr.sk.B: MŠK Žilina - Nezb.Lúčka 6:1, Nededza - Belá 2:7, Mojš - Zádubnie 3:0 kont. Gbeľany - Dolná Tižina 2:4, Kotrč.Lúčka - Brodno 1:2,
II.tr.sk.C: Petrovice - Divinka 5:1, Jablonové - Dlhé Pole 1:0, Kotešová - Hrabové 9:0, Dolný Hričov - Súľov 12:0, Rašov - Hlboké 0:1. 84. KM nariaďuje odohrať MFS SŽ a MŽ Višňové - Teplička dňa 29. 9. 2005 o 14.00 a 16.00 h (štvrtok) na ihrisku vo Višňovom.
85. KM žiada KR o delegovanie R. 86. KM kontumuje MFS dorastu I. tr. Raj.Teplice-Konská - Mojš na 0:3 kont. a priznáva 3 body v prospech FK Mojš, podľa SP
čl. 100, bod i.
87. KM žiada DK o potrestanie FK Raj.Teplice-Konská - dorast za neoprávnený štart
hráča Mareka Strhára, 890817 na RP Ľubomíra Masára, 880306. 88.Námietkový vklad 200 Sk sa vracia FK Mojš. 89. KM kontumuje MFS dorastu II. tr. Petrovice - Pov.Chlmec na 3:0 a priznáva 3 body v prospech FK Petrovice, podľa SP čl. 100, bod b. 90. List FK Považský Chlmec berieme na vedomie. 91. KM kontumuje MFS žiakov II. tr.sk. B Mojš - Zádubnie na 3:0 a priznáva
3 body v prospech FK Mojš, podľa SP čl. 100, bod b. 92. KM žiada DK o potrestanie hráča Tomáša Vozára, 900720, Liet.Lúčka za 4 ŽK. 93. KM upozorňuje FK Krasňany na skorý príchod na MFS. 94. KM kontumuje MFS SŽ Zbyňov - Rosina na 3:0 a priznáva 3 body v prospech FK Zbyňov, podľa SP čl. 100, bod i - neoprávnený štart hráča na cudzí RP. 95. KM žiada DK o potrestanie OŠK Rosina SŽ za neoprávnený štart hráča, vedúci družstva František Ďuriš, kapitán Martin Pokrievka, 910808. 96. Námietkový vklad 200 Sk sa vracia FK Zbyňov. 97. OŠK uhradí cestovné náklady Ľ.Oravcovi Rajec, Lipová 4 - 64 Sk, V. Moskalovej, Zbyňov 205 - 50 Sk a M. Baránkovi , Zbyňov 229 - 50 Sk. 98.Priebežný stav súťaže o najlepšieho strelca po 7. kole: 1. Bela Michal 11 gólov, 2. Bačinský Lukáš - 10 gólov, Beňo Lukáš a Zákopčan Ján po 8 gólov.
5. Sekretariát ObFZ - žiadame funkcionárov FK hrajúcich v I. triede, resp. tých , ktorí hrali v uplynulom ročníku v I. triede ObFZ, že v najbližších dňoch obdržia list s návratkou, týkajúci sa vyhodnotenia
11-tky roka 2004/2005. Termín na zaslanie návratky je 30.9.2005.

Skryť Vypnúť reklamu
Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Túto bagetu jedia Slováci už 24 rokov. Čo nám chutí najviac?
 2. M. Šmigura: Pozeráme sa smerom na Varšavu
 3. Kravy jedia srvátku. Výrobky vďaka tomu nemajú konkurenciu
 4. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky
 5. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu
 6. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 7. Čítajte SME.sk odomknuté a bez reklamy
 8. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
 9. Lenivý brunch s Muchom
 10. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
 1. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 2. Do portfólia Proxenty pribudol projekt na Šancovej
 3. 60 rokov tradície s ekologickým srdcom a modernou víziou
 4. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 5. Keď ekológia spája
 6. Wüstenrot predstavuje novú stratégiu pre slovenský trh
 7. Na zmenu zdravotnej poisťovne vám po novom stačia 3 minúty
 8. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 9. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky
 10. Čítajte SME.sk odomknuté a bez reklamy
 1. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 11 110
 2. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 5 176
 3. Od Česka až po Jadran 3 981
 4. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 632
 5. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci 3 249
 6. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom 3 241
 7. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti 3 168
 8. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 2 778
 9. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 2 562
 10. Sudoku na leto: Nenechajte sivé bunky zaháľať ani cez prázdniny 2 214
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Športový manažér Žiliny František Skladaný počas dnešného stretnutia s médiami.

Vlci dnes prvýkrát pred novou sezónou vykorčuľovali na ľad.


40m
Jánošíkove dni

Podujatie sa bude konať do nedele 1. augusta.


TASR 2 h

Spoločnosť Schaeffler rozšíri technologické centrum.


TASR 7 h
 Žilinskí Vlci pri poslednom kondičnom testovaní. Dnes prvýkrát vykorčuľovali na ľad.

Známy je aj rozpis prípravných zápasov.


(red) 9 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Šelma ležala neďaleko kontajnera.


a 1 ďalší 7 h

K machináciám malo prísť v súvislosti s výstavbou parkovacích domov.


12 h

Občianske združenie dostalo za stavebný delikt pokutu. Predseda hovorí, že boli presvedčení o tom, že neporušujú stavebný zákon.


27. júl

Primátor Novák opäť žiada zvýšenie rýchlosti na ceste medzi Prievidzou a Novákmi na sto kilometrov za hodinu. O zvýšení rýchlosti na tomto úseku sa hovorí už desať rokov.


27. júl

Už ste čítali?