Utorok, 19. január, 2021 | Meniny má MárioKrížovkyKrížovky

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ ŽILINA ÚRADNÁ SPRÁVA č. 11

1.Výkonný výbor ObFZ - predseda Ing. Ľubomír Kadík - zasadnutie 26. septembra 2005 VV ObFZ zobral na vedomie informáciu predsedu ObFZ zo zasadnutia VV SsFZ, informácie predsedov odborných komisií.

1.Výkonný výbor ObFZ - predseda Ing. Ľubomír Kadík - zasadnutie 26. septembra 2005
VV ObFZ zobral na vedomie informáciu predsedu ObFZ zo zasadnutia VV SsFZ, informácie predsedov odborných komisií. KM v spolupráci s MŠK Žilina rozbieha súťaž prípraviek, ktorá sa bude hrať turnajovým spôsobom. P. Holáčik, predseda komisie na prípravu konferencie ObFZ informoval o činnosti komisie. Konferencia ObFZ sa uskutoční 26. novembra 2005 o 9.00 h v zasadačke SOU-stavebného na Bôriku. Súčasťou konferencie budú aj voľby do orgánov ObFZ. Konferencie sa zúčastní z každého FK 1 delegát. VV zrušil bod 47, zápisnice KR č. 8. Otázka videozáznamu bude riešená na najbližšom zasadnutí VV ObFZ.
2. Športovo technická komisia ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie
29. septembra 2005, zápisnica č. 10/2005
77. ŠTK schvaľuje výsledky MFS I., II. III.tr.sk.A a III. tr.sk.B, odohraných v dňoch 24. a 25. septembra 2005: I.trieda: Zbyňov - Hlboké 0:3, Závodie - Rašov 4:1, Kotrč.Lúčka - Bytčica 4:0, Zádubnie - Rajec 2:1, Belá - Kotešová 0:3, Dlhé Pole - Višňové 3:1, Raj.Teplice-Konská - Nezbud.Lúčka 3:0. II. trieda: Divinka -Pov. Chlmec 2:1, Súľov - Stránske 4:1, Horný Hričov - Lietava 2:2, Hrabové - Podhorie 0:0, Petrovice - Turie 1:0, Terchová - Kamenná Poruba 4:1,
Nededza - Štiavnik 1:1. III. tr. sk. A: Brodno - Ovčiarsko 6:1, Dolná Tižina - Bitarová 2:1, Zástranie - Mojš 5:1, Kunerad - Stráža 3:1, Veľká Čierna - Fačkov 0:2. III. tr. sk. B: Lúky - Hôrky 4:0, Veľké Rovné - Hliník 4:1,
Divina - Kolárovice 6:0, Hrič. Podhradie - Jablonové 4:0.
78.ŠTK žiada FK Divinka o odstránenie konárov stromov, zasahujúcich do hracej plochy, termín do 20. októbra 2005.
79. ŠTK žiada FK Horný Hričov zabezpečiť vybavenie kabíny pre R, podľa Rozpisu súťaží ObFZ Žilina (Športovo-technické zásady pre účinkovanie klubov/ II, čl. 5 - do 20. októbra 2005.
80. ŠTK nariaďuje FK Nededza oddeliť občerstvovací stánok od kabíny R prenosným zábradlím (zabezpečiť odchod R z ihriska bez kontaktu s divákmi).
81.ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané v dňoch 8. a 9. októbra 2005.
82. ŠTK nariaďuje odohrať MFS II. tr. 10. kola Petrovice - Lietava dňa 8. októbra 2005 v ÚHČ (nesplnenie počtu R podľa RS).
3. Disciplinárna komisia ObFZ - predseda Milan Meliš, zasadnutie 29. septembra 2005, zápisnica č. 9/2005
126. Martin STRHÁR, Rajec, 841226, 3 MFS N od 30. 9.2005, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 korún.
127. Roman JANEC, Kotešová, 820222, 3 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl. 1 3/b.
128. Róbert HOLBOJ, Pov. Chlmec, 740424, 1 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl. 1 5/a.
129. František PAPALA, Stráža, 630603, 1 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl. 1 5/a. Zaplatiť 200 + 200 korún.
130. Juraj REMENEC, Kunerad, 851210, 2 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl. 1 6-1/a.
131. Vladimír HUDEC, Hliník, 770315, 1 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl. 1 1/b.
132. Lukáš TOMÁŇ, Stráňavy, 910302, 2 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl. 1 6-1/a.
133. Dušan ZEMIAK, Rosina, 920228, DK upúšťa od potrestania menovaného, DP čl. 18/1.
134. Michal LULÁK, Kotešová - dorast, 880802 1 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl.1 5/a.
135. Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 30. septembra 2005, Slavomír KONEČNÝ, 790430, Hlboké, zaplatiť 200 + 200 korún.
136. DK na návrh KM trestá FK Višňové - dorast peňažnou pokutou 500.- Sk (neospravedlnená neúčasť na MFS), DP príl. 2 2/b. Za prejednanie zaplatiť 300 korún.
137. DK trestá FK Nededza peňažnou pokutou 7 000 korún a uzatvorením ihriska na 1 MFS N od 30. septembra 2005. DK nariaďuje zvýšiť poriadateľskú službu na 10 členov. DK nariaďuje FK Nededza nahlásiť náhradnú hraciu plochu na domáci MFS hraný dňa 9. októbra 2005 Nededza - Turie do 6. októbra 2005 do 12.00 h. MFS odohrať vo vzdialenosti 5km od areálu domáceho ihriska. Za prejednanie zaplatiť 300 korún, DP príl. 2 1/c.
138. Pavol TRNOVEC, Nededza, 660119, 5 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 korún.
139. Michal FRNIAK, Nededza, 791002, zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva od 30. septembra 2005 do 30. apríla 2006, DP čl. 11, bod 1. Za prejednanie zaplatiť 200 korún.
4. Komisia mládeže ObFZ - predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie dňa
28. septembra 2005, zápisnica č. 11
99. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dńoch 24. a 25. septembra 2005: dorast I. trieda: Mojš - Trnové 1:1, Dolná Tižina - Dlhé Pole 3:0, Teplička - Bytčica 5:3,
Hrabové - Hôrky 4:0, Veľké Rovné - Kotešová 3:0, Terchová - Višňové 3:0 kont., Raj. Teplice-Konská - Varín 0:3. II. trieda: Krasňany - Pov. Chlmec 3:0, Súľov -Petrovice 1:2, Horný Hričov - Nededza 0:3, Zádubnie - Hliník 3:0, Zádubnie - Hliník 3:0, Zástranie - Gbeľany 2:4, Kunerad - Ďurčiná 2:4, Liet. Lúčka - Rašov 6:1, I. trieda SŽ a MŽ: Krasňany - Stráňavy 1:5 a 0:2, Rosina - Strečno 0:4 a 0:2, Predmier - Bytčica 3:0 a 2:0, Kamenná Poruba - Štiavnik 1:0 a 0:2, Teplička - Zbyňov 3:9 a chýba zápis, Terchová - Višňové 1:2 a 0:0, Raj. Teplice-Konská - Varín 6:0 a 7:0. II.tr.sk.A: Vlčince - Lietava 11:0, Stránske - Hôrky chýba zápis, Ovčiarsko - Bitarová - chýba zápis, Babkov - Turie 2:3, Ďurčiná - Jasenové 2:2, Liet. Lúčka - Liet. Svinná 0:6. II. tr. sk. B: Nezb. Lúčka - Trnové 0:12, Brodno - voľno, Dolná Tižina - Kotrč.Lúčka 6:2, Zádubnie - Gbeľany 0:20, Belá - Mojš 7:0, MŠK Žilina - Nededza 0:5. II. tr. sk. C: Divinka- Hlboké 2:0, Súľov - Rašov 2:5, Hrabové - Dolný Hričov 0:5, Dlhé Pole - Kotešová 2:3, Petrovice - Jablonové 2:1 100. KM kontumuje MFS 8. kola I. tr. dorastu Terchová - Višňové na 3:0 a priznáva 3 body v prospech TJ Terchová. podľa SP čl. 100, bod b/.
101. KM schvaľuje výseldok MFS žiakov II: tr. Babkov -Liet.Svinná 2:2.
102. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS žiakov Stránske - Hôrky, Ovčiarsko - Bitarová, ml. žiaci Teplička - Zbyňov.
103. KM žiada DK o potrestanie FK Višňové za neospravedlnenú neúčasť na MFS.
104.KM opakovane zverejňuje rozpis a stretnutí a termíny súťaže prípraviek: 1. turnaj - 1. októbra (sobota), 2. turnaj - 23. októbra (nedeľa), 3. turnaj - 12. novembra (sobota), 4. turnaj - 26. novembra (sobota). Turnaje budú trvať od 8.00 do 14.00 h.
Vyžrebovanie: skupina A: Varín - Štiavnik, Bánová - Kamenná Poruba, Štiavnik - Bánová, MŠK Žilina - Varín, Bánová - MŠK Žilina, Kamenná Poruba - Štiavnik, MŠK Žilina - Kamenná Poruba, Varín - Bánová, Kamenná Poruba - Varín, Štiavnik - MŠK Žilina. Skupina B: Belá - Stráňavy, Bytča - Rajec, Stráňavy - Bytča, Závodie - Belá, Bytča - Závodie, Rajec - Stráňavy, Závodie - Rajec, Belá - Bytča, Rajec - Belá, Stráňavy - Závodie.
5. Sekretariát ObFZ
Žiadame funkcionárov FK hrajúcich v I. triede, resp. tých , ktorí hrali v uplynulom ročníku v I. triede ObFZ, že v najbližších dňoch obdržia list s návratkou, týkajúci sa vyhodnotenia 11-tky roka 2004/2005. Termín na zaslanie návratky je 30. septembra 2005.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 8. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 9. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 10. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 1. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 4. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 5. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 6. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 7. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 8. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 24 308
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 14 751
 3. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 13 167
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 10 070
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 543
 6. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 676
 7. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 6 591
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 573
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 332
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 192
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Koronavírus: Odberné miesta v Rajci (Celoplošné testovanie)

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Rajci.

Testovanie v Rajci

Mesto Žilina bude počas víkendu testovať. Zdravotníci dostanú 15 eur za hodinu

V termíne od 18. do 26. januára sa bude na celom území Slovenska realizovať skríningové testovanie na ochorenie COVID-19.

Ilustračné foto.
Hokejisti Žiliny na ilustračnom zábere.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V Banskej Bystrici nahlásili hromadné prepúšťanie 1 486 zamestnancov

Ohrození sú zamestnanci z oblasti poštových služieb, ide o avizované prepúšťanie v Slovenskej pošte.

Informácie o skríningovom testovaní v Martine

Zatiaľ je v meste k dispozícií deväť funkčných odberových miest, celoplošne sa v metroplote Turca bude testovať najmä počas víkendu.

Zoznam mobilných odberových miest v Turci

Tieto mobilné odberové miesta fungujú už dlhšie, ďalšie odberové miesta budú mestá a obce vytvárať.

Už ste čítali?