Sobota, 31. júl, 2021 | Meniny má IgnácKrížovkyKrížovky

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ ŽILINA ÚRADNÁ SPRÁVA č. 11

1.Výkonný výbor ObFZ - predseda Ing. Ľubomír Kadík - zasadnutie 26. septembra 2005 VV ObFZ zobral na vedomie informáciu predsedu ObFZ zo zasadnutia VV SsFZ, informácie predsedov odborných komisií.

1.Výkonný výbor ObFZ - predseda Ing. Ľubomír Kadík - zasadnutie 26. septembra 2005
VV ObFZ zobral na vedomie informáciu predsedu ObFZ zo zasadnutia VV SsFZ, informácie predsedov odborných komisií. KM v spolupráci s MŠK Žilina rozbieha súťaž prípraviek, ktorá sa bude hrať turnajovým spôsobom. P. Holáčik, predseda komisie na prípravu konferencie ObFZ informoval o činnosti komisie. Konferencia ObFZ sa uskutoční 26. novembra 2005 o 9.00 h v zasadačke SOU-stavebného na Bôriku. Súčasťou konferencie budú aj voľby do orgánov ObFZ. Konferencie sa zúčastní z každého FK 1 delegát. VV zrušil bod 47, zápisnice KR č. 8. Otázka videozáznamu bude riešená na najbližšom zasadnutí VV ObFZ.
2. Športovo technická komisia ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie
29. septembra 2005, zápisnica č. 10/2005
77. ŠTK schvaľuje výsledky MFS I., II. III.tr.sk.A a III. tr.sk.B, odohraných v dňoch 24. a 25. septembra 2005: I.trieda: Zbyňov - Hlboké 0:3, Závodie - Rašov 4:1, Kotrč.Lúčka - Bytčica 4:0, Zádubnie - Rajec 2:1, Belá - Kotešová 0:3, Dlhé Pole - Višňové 3:1, Raj.Teplice-Konská - Nezbud.Lúčka 3:0. II. trieda: Divinka -Pov. Chlmec 2:1, Súľov - Stránske 4:1, Horný Hričov - Lietava 2:2, Hrabové - Podhorie 0:0, Petrovice - Turie 1:0, Terchová - Kamenná Poruba 4:1,
Nededza - Štiavnik 1:1. III. tr. sk. A: Brodno - Ovčiarsko 6:1, Dolná Tižina - Bitarová 2:1, Zástranie - Mojš 5:1, Kunerad - Stráža 3:1, Veľká Čierna - Fačkov 0:2. III. tr. sk. B: Lúky - Hôrky 4:0, Veľké Rovné - Hliník 4:1,
Divina - Kolárovice 6:0, Hrič. Podhradie - Jablonové 4:0.
78.ŠTK žiada FK Divinka o odstránenie konárov stromov, zasahujúcich do hracej plochy, termín do 20. októbra 2005.
79. ŠTK žiada FK Horný Hričov zabezpečiť vybavenie kabíny pre R, podľa Rozpisu súťaží ObFZ Žilina (Športovo-technické zásady pre účinkovanie klubov/ II, čl. 5 - do 20. októbra 2005.
80. ŠTK nariaďuje FK Nededza oddeliť občerstvovací stánok od kabíny R prenosným zábradlím (zabezpečiť odchod R z ihriska bez kontaktu s divákmi).
81.ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané v dňoch 8. a 9. októbra 2005.
82. ŠTK nariaďuje odohrať MFS II. tr. 10. kola Petrovice - Lietava dňa 8. októbra 2005 v ÚHČ (nesplnenie počtu R podľa RS).
3. Disciplinárna komisia ObFZ - predseda Milan Meliš, zasadnutie 29. septembra 2005, zápisnica č. 9/2005
126. Martin STRHÁR, Rajec, 841226, 3 MFS N od 30. 9.2005, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 korún.
127. Roman JANEC, Kotešová, 820222, 3 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl. 1 3/b.
128. Róbert HOLBOJ, Pov. Chlmec, 740424, 1 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl. 1 5/a.
129. František PAPALA, Stráža, 630603, 1 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl. 1 5/a. Zaplatiť 200 + 200 korún.
130. Juraj REMENEC, Kunerad, 851210, 2 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl. 1 6-1/a.
131. Vladimír HUDEC, Hliník, 770315, 1 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl. 1 1/b.
132. Lukáš TOMÁŇ, Stráňavy, 910302, 2 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl. 1 6-1/a.
133. Dušan ZEMIAK, Rosina, 920228, DK upúšťa od potrestania menovaného, DP čl. 18/1.
134. Michal LULÁK, Kotešová - dorast, 880802 1 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl.1 5/a.
135. Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 30. septembra 2005, Slavomír KONEČNÝ, 790430, Hlboké, zaplatiť 200 + 200 korún.
136. DK na návrh KM trestá FK Višňové - dorast peňažnou pokutou 500.- Sk (neospravedlnená neúčasť na MFS), DP príl. 2 2/b. Za prejednanie zaplatiť 300 korún.
137. DK trestá FK Nededza peňažnou pokutou 7 000 korún a uzatvorením ihriska na 1 MFS N od 30. septembra 2005. DK nariaďuje zvýšiť poriadateľskú službu na 10 členov. DK nariaďuje FK Nededza nahlásiť náhradnú hraciu plochu na domáci MFS hraný dňa 9. októbra 2005 Nededza - Turie do 6. októbra 2005 do 12.00 h. MFS odohrať vo vzdialenosti 5km od areálu domáceho ihriska. Za prejednanie zaplatiť 300 korún, DP príl. 2 1/c.
138. Pavol TRNOVEC, Nededza, 660119, 5 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 korún.
139. Michal FRNIAK, Nededza, 791002, zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva od 30. septembra 2005 do 30. apríla 2006, DP čl. 11, bod 1. Za prejednanie zaplatiť 200 korún.
4. Komisia mládeže ObFZ - predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie dňa
28. septembra 2005, zápisnica č. 11
99. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dńoch 24. a 25. septembra 2005: dorast I. trieda: Mojš - Trnové 1:1, Dolná Tižina - Dlhé Pole 3:0, Teplička - Bytčica 5:3,
Hrabové - Hôrky 4:0, Veľké Rovné - Kotešová 3:0, Terchová - Višňové 3:0 kont., Raj. Teplice-Konská - Varín 0:3. II. trieda: Krasňany - Pov. Chlmec 3:0, Súľov -Petrovice 1:2, Horný Hričov - Nededza 0:3, Zádubnie - Hliník 3:0, Zádubnie - Hliník 3:0, Zástranie - Gbeľany 2:4, Kunerad - Ďurčiná 2:4, Liet. Lúčka - Rašov 6:1, I. trieda SŽ a MŽ: Krasňany - Stráňavy 1:5 a 0:2, Rosina - Strečno 0:4 a 0:2, Predmier - Bytčica 3:0 a 2:0, Kamenná Poruba - Štiavnik 1:0 a 0:2, Teplička - Zbyňov 3:9 a chýba zápis, Terchová - Višňové 1:2 a 0:0, Raj. Teplice-Konská - Varín 6:0 a 7:0. II.tr.sk.A: Vlčince - Lietava 11:0, Stránske - Hôrky chýba zápis, Ovčiarsko - Bitarová - chýba zápis, Babkov - Turie 2:3, Ďurčiná - Jasenové 2:2, Liet. Lúčka - Liet. Svinná 0:6. II. tr. sk. B: Nezb. Lúčka - Trnové 0:12, Brodno - voľno, Dolná Tižina - Kotrč.Lúčka 6:2, Zádubnie - Gbeľany 0:20, Belá - Mojš 7:0, MŠK Žilina - Nededza 0:5. II. tr. sk. C: Divinka- Hlboké 2:0, Súľov - Rašov 2:5, Hrabové - Dolný Hričov 0:5, Dlhé Pole - Kotešová 2:3, Petrovice - Jablonové 2:1 100. KM kontumuje MFS 8. kola I. tr. dorastu Terchová - Višňové na 3:0 a priznáva 3 body v prospech TJ Terchová. podľa SP čl. 100, bod b/.
101. KM schvaľuje výseldok MFS žiakov II: tr. Babkov -Liet.Svinná 2:2.
102. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS žiakov Stránske - Hôrky, Ovčiarsko - Bitarová, ml. žiaci Teplička - Zbyňov.
103. KM žiada DK o potrestanie FK Višňové za neospravedlnenú neúčasť na MFS.
104.KM opakovane zverejňuje rozpis a stretnutí a termíny súťaže prípraviek: 1. turnaj - 1. októbra (sobota), 2. turnaj - 23. októbra (nedeľa), 3. turnaj - 12. novembra (sobota), 4. turnaj - 26. novembra (sobota). Turnaje budú trvať od 8.00 do 14.00 h.
Vyžrebovanie: skupina A: Varín - Štiavnik, Bánová - Kamenná Poruba, Štiavnik - Bánová, MŠK Žilina - Varín, Bánová - MŠK Žilina, Kamenná Poruba - Štiavnik, MŠK Žilina - Kamenná Poruba, Varín - Bánová, Kamenná Poruba - Varín, Štiavnik - MŠK Žilina. Skupina B: Belá - Stráňavy, Bytča - Rajec, Stráňavy - Bytča, Závodie - Belá, Bytča - Závodie, Rajec - Stráňavy, Závodie - Rajec, Belá - Bytča, Rajec - Belá, Stráňavy - Závodie.
5. Sekretariát ObFZ
Žiadame funkcionárov FK hrajúcich v I. triede, resp. tých , ktorí hrali v uplynulom ročníku v I. triede ObFZ, že v najbližších dňoch obdržia list s návratkou, týkajúci sa vyhodnotenia 11-tky roka 2004/2005. Termín na zaslanie návratky je 30. septembra 2005.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Jeden deň na Bratislavu nestačí
 2. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 3. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 4. Vyberte sa na výlet s cyklobusom
 5. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 6. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 7. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky
 8. Čítajte SME.sk odomknuté a bez reklamy
 9. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
 10. Lenivý brunch s Muchom
 1. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 2. Košická štvrť je súčasťou odpadového experimentu.
 3. Kúpa vozidla cez inzerát či od malého predajcu je rizikovejšia
 4. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 5. Vyberte sa na výlet s cyklobusom
 6. Nepodceňujte rozmiestnenie zásuviek a vypínačov
 7. Hrotka: Sporiteľne ťahajú za kratší koniec. Musíme reagovať
 8. Slováci čoraz viac nakupujú pivo vo vratných fľašiach
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 1. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 5 871
 2. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 4 597
 3. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 3 789
 4. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom 3 436
 5. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 344
 6. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 3 244
 7. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 3 164
 8. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 3 036
 9. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké? 2 870
 10. Jeden deň na Bratislavu nestačí 2 840
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Na začiatku letnej prípravy sa spolu zvítali aj Jakub Cíger so Stanislavom Škorvánkom.

Druhý najlepší strelec z minulého ročníka zostáva pod Dubňom.


19 h
Ján Bernát (druhý sprava) strelil nádherný vyrovnávajúci gól na 1:1.

Štvrtkový večer pod Dubňom priniesol nádherné futbalové predstavenie.


30. júl

Pomôcť môže aj plastová fľaša od minerálky. Rozhovor s Dr. Igorom Baranom, ktorý má v oblasti záchrannej služby viac ako štyridsaťročné skúsenosti.


30. júl
Jaroslav Markovič zostáva Vlkom aj v novom ročníku.

Pre 36-ročného Martinčana bude nová sezóna treťou v žilinskom drese.


29. júl

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Mesto hygienikov o konaní hromadnej akcie neinformovalo.


30. júl

Na mieste zasahoval aj vrtuľník.


20 h

Najmenej zaočkovaná je Radôstka, najviac Snežnica.


a 1 ďalší 30. júl

Pri dopravnej nehode sa zranili štyria ľudia, z toho dve deti.


30. júl

Už ste čítali?