Pondelok, 26. október, 2020 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ ŽILINA ÚRADNÁ SPRÁVA č. 11

1.Výkonný výbor ObFZ - predseda Ing. Ľubomír Kadík - zasadnutie 26. septembra 2005 VV ObFZ zobral na vedomie informáciu predsedu ObFZ zo zasadnutia VV SsFZ, informácie predsedov odborných komisií.

1.Výkonný výbor ObFZ - predseda Ing. Ľubomír Kadík - zasadnutie 26. septembra 2005
VV ObFZ zobral na vedomie informáciu predsedu ObFZ zo zasadnutia VV SsFZ, informácie predsedov odborných komisií. KM v spolupráci s MŠK Žilina rozbieha súťaž prípraviek, ktorá sa bude hrať turnajovým spôsobom. P. Holáčik, predseda komisie na prípravu konferencie ObFZ informoval o činnosti komisie. Konferencia ObFZ sa uskutoční 26. novembra 2005 o 9.00 h v zasadačke SOU-stavebného na Bôriku. Súčasťou konferencie budú aj voľby do orgánov ObFZ. Konferencie sa zúčastní z každého FK 1 delegát. VV zrušil bod 47, zápisnice KR č. 8. Otázka videozáznamu bude riešená na najbližšom zasadnutí VV ObFZ.
2. Športovo technická komisia ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie
29. septembra 2005, zápisnica č. 10/2005
77. ŠTK schvaľuje výsledky MFS I., II. III.tr.sk.A a III. tr.sk.B, odohraných v dňoch 24. a 25. septembra 2005: I.trieda: Zbyňov - Hlboké 0:3, Závodie - Rašov 4:1, Kotrč.Lúčka - Bytčica 4:0, Zádubnie - Rajec 2:1, Belá - Kotešová 0:3, Dlhé Pole - Višňové 3:1, Raj.Teplice-Konská - Nezbud.Lúčka 3:0. II. trieda: Divinka -Pov. Chlmec 2:1, Súľov - Stránske 4:1, Horný Hričov - Lietava 2:2, Hrabové - Podhorie 0:0, Petrovice - Turie 1:0, Terchová - Kamenná Poruba 4:1,
Nededza - Štiavnik 1:1. III. tr. sk. A: Brodno - Ovčiarsko 6:1, Dolná Tižina - Bitarová 2:1, Zástranie - Mojš 5:1, Kunerad - Stráža 3:1, Veľká Čierna - Fačkov 0:2. III. tr. sk. B: Lúky - Hôrky 4:0, Veľké Rovné - Hliník 4:1,
Divina - Kolárovice 6:0, Hrič. Podhradie - Jablonové 4:0.
78.ŠTK žiada FK Divinka o odstránenie konárov stromov, zasahujúcich do hracej plochy, termín do 20. októbra 2005.
79. ŠTK žiada FK Horný Hričov zabezpečiť vybavenie kabíny pre R, podľa Rozpisu súťaží ObFZ Žilina (Športovo-technické zásady pre účinkovanie klubov/ II, čl. 5 - do 20. októbra 2005.
80. ŠTK nariaďuje FK Nededza oddeliť občerstvovací stánok od kabíny R prenosným zábradlím (zabezpečiť odchod R z ihriska bez kontaktu s divákmi).
81.ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané v dňoch 8. a 9. októbra 2005.
82. ŠTK nariaďuje odohrať MFS II. tr. 10. kola Petrovice - Lietava dňa 8. októbra 2005 v ÚHČ (nesplnenie počtu R podľa RS).
3. Disciplinárna komisia ObFZ - predseda Milan Meliš, zasadnutie 29. septembra 2005, zápisnica č. 9/2005
126. Martin STRHÁR, Rajec, 841226, 3 MFS N od 30. 9.2005, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 korún.
127. Roman JANEC, Kotešová, 820222, 3 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl. 1 3/b.
128. Róbert HOLBOJ, Pov. Chlmec, 740424, 1 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl. 1 5/a.
129. František PAPALA, Stráža, 630603, 1 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl. 1 5/a. Zaplatiť 200 + 200 korún.
130. Juraj REMENEC, Kunerad, 851210, 2 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl. 1 6-1/a.
131. Vladimír HUDEC, Hliník, 770315, 1 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl. 1 1/b.
132. Lukáš TOMÁŇ, Stráňavy, 910302, 2 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl. 1 6-1/a.
133. Dušan ZEMIAK, Rosina, 920228, DK upúšťa od potrestania menovaného, DP čl. 18/1.
134. Michal LULÁK, Kotešová - dorast, 880802 1 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl.1 5/a.
135. Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 30. septembra 2005, Slavomír KONEČNÝ, 790430, Hlboké, zaplatiť 200 + 200 korún.
136. DK na návrh KM trestá FK Višňové - dorast peňažnou pokutou 500.- Sk (neospravedlnená neúčasť na MFS), DP príl. 2 2/b. Za prejednanie zaplatiť 300 korún.
137. DK trestá FK Nededza peňažnou pokutou 7 000 korún a uzatvorením ihriska na 1 MFS N od 30. septembra 2005. DK nariaďuje zvýšiť poriadateľskú službu na 10 členov. DK nariaďuje FK Nededza nahlásiť náhradnú hraciu plochu na domáci MFS hraný dňa 9. októbra 2005 Nededza - Turie do 6. októbra 2005 do 12.00 h. MFS odohrať vo vzdialenosti 5km od areálu domáceho ihriska. Za prejednanie zaplatiť 300 korún, DP príl. 2 1/c.
138. Pavol TRNOVEC, Nededza, 660119, 5 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 korún.
139. Michal FRNIAK, Nededza, 791002, zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva od 30. septembra 2005 do 30. apríla 2006, DP čl. 11, bod 1. Za prejednanie zaplatiť 200 korún.
4. Komisia mládeže ObFZ - predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie dňa
28. septembra 2005, zápisnica č. 11
99. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dńoch 24. a 25. septembra 2005: dorast I. trieda: Mojš - Trnové 1:1, Dolná Tižina - Dlhé Pole 3:0, Teplička - Bytčica 5:3,
Hrabové - Hôrky 4:0, Veľké Rovné - Kotešová 3:0, Terchová - Višňové 3:0 kont., Raj. Teplice-Konská - Varín 0:3. II. trieda: Krasňany - Pov. Chlmec 3:0, Súľov -Petrovice 1:2, Horný Hričov - Nededza 0:3, Zádubnie - Hliník 3:0, Zádubnie - Hliník 3:0, Zástranie - Gbeľany 2:4, Kunerad - Ďurčiná 2:4, Liet. Lúčka - Rašov 6:1, I. trieda SŽ a MŽ: Krasňany - Stráňavy 1:5 a 0:2, Rosina - Strečno 0:4 a 0:2, Predmier - Bytčica 3:0 a 2:0, Kamenná Poruba - Štiavnik 1:0 a 0:2, Teplička - Zbyňov 3:9 a chýba zápis, Terchová - Višňové 1:2 a 0:0, Raj. Teplice-Konská - Varín 6:0 a 7:0. II.tr.sk.A: Vlčince - Lietava 11:0, Stránske - Hôrky chýba zápis, Ovčiarsko - Bitarová - chýba zápis, Babkov - Turie 2:3, Ďurčiná - Jasenové 2:2, Liet. Lúčka - Liet. Svinná 0:6. II. tr. sk. B: Nezb. Lúčka - Trnové 0:12, Brodno - voľno, Dolná Tižina - Kotrč.Lúčka 6:2, Zádubnie - Gbeľany 0:20, Belá - Mojš 7:0, MŠK Žilina - Nededza 0:5. II. tr. sk. C: Divinka- Hlboké 2:0, Súľov - Rašov 2:5, Hrabové - Dolný Hričov 0:5, Dlhé Pole - Kotešová 2:3, Petrovice - Jablonové 2:1 100. KM kontumuje MFS 8. kola I. tr. dorastu Terchová - Višňové na 3:0 a priznáva 3 body v prospech TJ Terchová. podľa SP čl. 100, bod b/.
101. KM schvaľuje výseldok MFS žiakov II: tr. Babkov -Liet.Svinná 2:2.
102. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS žiakov Stránske - Hôrky, Ovčiarsko - Bitarová, ml. žiaci Teplička - Zbyňov.
103. KM žiada DK o potrestanie FK Višňové za neospravedlnenú neúčasť na MFS.
104.KM opakovane zverejňuje rozpis a stretnutí a termíny súťaže prípraviek: 1. turnaj - 1. októbra (sobota), 2. turnaj - 23. októbra (nedeľa), 3. turnaj - 12. novembra (sobota), 4. turnaj - 26. novembra (sobota). Turnaje budú trvať od 8.00 do 14.00 h.
Vyžrebovanie: skupina A: Varín - Štiavnik, Bánová - Kamenná Poruba, Štiavnik - Bánová, MŠK Žilina - Varín, Bánová - MŠK Žilina, Kamenná Poruba - Štiavnik, MŠK Žilina - Kamenná Poruba, Varín - Bánová, Kamenná Poruba - Varín, Štiavnik - MŠK Žilina. Skupina B: Belá - Stráňavy, Bytča - Rajec, Stráňavy - Bytča, Závodie - Belá, Bytča - Závodie, Rajec - Stráňavy, Závodie - Rajec, Belá - Bytča, Rajec - Belá, Stráňavy - Závodie.
5. Sekretariát ObFZ
Žiadame funkcionárov FK hrajúcich v I. triede, resp. tých , ktorí hrali v uplynulom ročníku v I. triede ObFZ, že v najbližších dňoch obdržia list s návratkou, týkajúci sa vyhodnotenia 11-tky roka 2004/2005. Termín na zaslanie návratky je 30. septembra 2005.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 2. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 4. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 5. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 7. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 9. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 10. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 1. Duálnu prax v dm nahradilo počas pandémie online vzdelávanie
 2. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 5. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 7. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
 8. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 9. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 10. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 26 951
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 21 780
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 167
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 686
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 12 351
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 11 854
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 813
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 961
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 739
 10. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 10 413
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

MY PLUS: Pokojne zostaňte doma, náš týždenník MY si teraz prelistujete už aj online

23 regionálnych titulov MY a niekoľkoročný archív online plus odomknutý exkluzívny obsah na 27 weboch MY - to je MY PLUS.

Žilinská Kia ruší pre nedostatok dielov od zahraničného dodávateľa nočné zmeny

Do stredy bude fabrika fungovať iba v dvojzmennej prevádzke.

Žilinská nemocnica hlási už 84 nakazených pracovníkov

V Pandemickom pavilóne je hospitalizovaných 17 pacientov.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Ako sa penzistom zvýšia dôchodky

Aj od januára budúceho roku môžu dôchodcovia počítať so zvyšovaním penzií o valorizáciu. V tom istom mesiaci sa zvýšené dôchodky začnú aj vyplácať.

Epidemiológovia v Trenčíne vyšetrujú ohniská nákazy v dvoch závodoch

V rámci Slovenska prevažuje reťazové šírenie ochorenia v rodinách.

Agrokomplex musí po desaťročiach odstrániť svoj ikonický nápis

Konštrukciu vytvorili v roku 1974. Jej súčasťou bol aj klas.

Tu sú výsledky víkendového testovania na Orave. Prečo ste boli vy?

Za tri dni otestovali odberové tímy 91 505 ľudí. Do karantény poslali 3 904 infikovaných.

Už ste čítali?