Sobota, 18. september, 2021 | Meniny má EugéniaKrížovkyKrížovky

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ ŽILINA ÚRADNÁ SPRÁVA č. 12

1. Športovo-technická komisia ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 6. októbra 2005, zápisnica č. 11/2005


83. ŠTK schvaľuje výsledky MFS I., II. III. tr. sk. A a III. tr. sk. B, odohraných v dňoch 1. a 2. 10. 2005: I. trieda: Nezb. Lúčka - Zbyňov 4:0, Višňové - Raj. Teplice-Konská 3:0, Kotešová - Dlhé Pole 6:0, Rajec - Belá 2:1, Bytčica - Zádubnie 4:0, Rašov - Kotrč.Lúčka 2:2, Hlboké - Závodie 0:2. II. trieda: Štiavnik - Divinka 2:1, Kamenná Poruba - Nededza 2:2, Turie - Terchová 0:1, Podhorie - Petrovice1:2, Lietava - Hrabové 4:0, Stránske - Horný Hričov 4:1, Pov. Chlmec - Súľov 4:1. III. tr. sk. A: Zádubnie A - Brodno 4:3, Bitarová - Zástranie 2:1, Stráža - Veľká Čierna 4:1, Ovčiarsko - Dolná Tižina 0:6, Mojš - Kunerad 2:2. III. tr. sk. B: Kolárovice - Hrič. Podhradie 1:8, Hôrky - Veľké Rovné 2:0, Hliník - Divina 3:2, Svederník - AK Lúky 2:6. 84. ŠTK nariaďuje FK Ovčiarsko do 16. októbra 2005 zabezpečiť plynulé osvetlenie v kabíne R počas MFS. 85. ŠTK akceptuje ospravedlnenie FK Divinka za neskorý príchod na MFS. 86. ŠTK na základe vzájomnej dohody nariaďuje odohrať MFS I. triedy 11.kolo Rašov - Belá v opačnom poradí. DZ a R sa dostavia na ihrisko ŠK Belá. Odvetné stretnutie 24. kolo nariaďuje odohrať dňa 4. júna 2006 na ihrisku TJ Rašov v ÚHČ. 87.ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na stretnutia hrané v dňoch 16. októbra 2005. 88.ŠTK nariaďuje odohrať MFS II. triedy-11. kolo Stránske - Petrovice dňa 15. októbra 2005 v ÚHČ (nesplnenie počtu R podľa RS ObFZ).


2. Disciplinárna komisia - predseda Milan Meliš, zasadnutie 6. októbra 2005, zápisnica č. 10/2005


139. Milan URÍK, Zbyňov, 760531, 2 MFS N od 7. októbra 2005, DP príl. 1 4/a. 140. Martin BALEJA, Bytčica, 810913, 3 MFS N od 7. októbra 2005, DP príl. 1 6-1/a. Zaplatiť 200 + 200 korún. 141. Pavol PECHOČIAK, Zádubnie, 850615, 1 MFS N od 7. októbra 2005, DP príl. 1 1/b. 142. Martin ZAVALIDROGA, Belá, 880114, 2 MFS N od 7. októbra 2005, DP príl. 1 4/a. 143. Peter MAZÚR, Podhorie, 761015, 1 MFS P od 7. októbra do 30. apríla 2006, DP príl. 1 6-1/a. 144. Peter HLADKÝ, Petrovice, 821208, 3 MFS P od 7. októbra do 30. apríla 2006, DP príl. 1 6-1/a. 145. Michal MEŠKO, Terchová, 760930, 1 MFS N od 7. októbra 2005, DP príl. 1 5/a. Zaplatiť 200 + 200 korún. 146. Juraj ŠKORVÁNEK, Zástranie, 840803, 3 MFS N od 7. októbra 2005, DP príl. 1 6-1/b. 147. Martin ČAKÁNEK, Hliník, 831223, 2 MFS N od 7. októbra 2005, DP príl. 1 3/a. 148. DK trestá FK Zástranie peňažnou pokutou 700 korún (hrubé nešportové správanie divákov po MFS Bitarová - Zástranie), DP príl. 2 1/a. Za prejednanie zaplatiť 300 korún. 149. Vladimír GALBAVÝ, Ovčiarsko, 781111, 2 MFS N od 7. októbra 2005, zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva do 30. júna 2006, DP príl. 1 3/a. 150. DK trestá FK Ovčiarsko peňažnou pokutou 500 korún (hrubé nešportové správanie po MFS Ovčiarsko - Dolná Tižina), DP príl. 2 1/a. Za prejednanie zaplatiť 300 korún. 151. Anton CHOBOT, Podhorie, DK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri mužstve dospelých na 3 mesiace N s prerušením do 31. mája 2006. Za prejednanie zaplatiť 200 korún. 152. Zastavenie činnosti na 1 MFS N za 4 ŽK od 23. septembra 2005 Rudolf BOHÁČ, Belá, 861213, zaplatiť 200 + 200 korún. Od 7. októbra 2005: Tomáš GAŇA, Bitarová, 790914, Vladimír PUCHOŇ, Hlboké - žiak, 910531, zaplatiť 200 + 200 korún. 153. Martin HUSÁRIK, Višňové, zákaz výkonu všetkých funkcií pri družstvách mládeže na 3 mesiace N, s prerušením do 31. mája 2006. DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 korún. 154. DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 13. októbra 2005 o 15,30 h R Daniela Kuba. 155. DK s platnosťou od 7. októbra 2005 uzatvára ihrisko Veľké Rovné - dorast do vyriešenia prípadu. MFS Veľké Rovné - Bytčica odohrať vo vzdialenosti 10 km od domáceho ihriska. Náhradnú hraciu plochu nahlásiť na sekretariát ObFZ do 12.00 h 7. októbra 2005.


3. Komisia mládeže ObFZ - predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie dňa 5. októbra 2005, zápisnica č. 12


105. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dňoch 1. a 2. 2005: Dorast I. trieda: Varín - Mojš 1:2, Višňové - Raj. Teplice-Konská 4:0, Kotešová - Terchová 3:5. Hôrky - Veľké Rovné 2:2, Bytčica - Hrabové 0:2, Dlhé Pole - Teplička 0:4, Trnové - Dolná Tižina 1:3. II. trieda: Rašov - Krasňany 3:2, Ďurčiná - Liet. Lúčka 1:3, Gbeľany - Kunerad 8:1, Hliník - Zástranie 0:4, Nededza - Zádubnie 3:2, Petrovice - Horný Hričov 0:2, Pov. Chlmec - Súľov 2:2. I. trieda SŽ a MŽ: Varín - Krasňany 2:2 a 6:2, Višňové - Raj. Teplice-Konská 2:5 a 1:2, Zbyňov - Terchová 2:3 a 0:6, Štiavnik - Teplička 0:1 a 3:0, Bytčica - Kamenná Poruba 0:5 a 1:3, Strečno - Predmier 0:0 a 0:1, Stráňavy - Rosina 5:0 a 1:2. II. tr. sk. A: Liet. Svinná - Vlčince 3:1, Jasenové - Liet.Lúčka 3:0, Turie - Ďurčiná 2:2, Bitarová - Babkov 0:3, Hôrky - Ovčiarsko 10:1, Lietava - Stránske 2:6. II. tr. sk. B: Nededza - Nezb. Lúčka chýba zápis, Mojš - MŠK Žilina 1:0, Gbeľany - Belá 2:7, Kotrč.Lúčka - Zádubnie 5:0 kont., Trnové - Brodno 4:0. II. tr. sk. C: Jablonové - Divinka 3:0, Kotešová - Petrovice 3:0, Dolný Hričov - Dlhé Pole 3:1, Rašov - Hrabové 1:2, Hlboké - Súľov 1:1. 106. KM dodatočne schvaľuje výsledky MFS Stránske - Hôrky 1:6, Višňové - Teplička 7:1 (MŽ), Ovčiarsko - Bitarová 3:2, Višňové - Teplička 0:0 /SŽ/. Teplička - Zbyňov 6:2 (MŽ). 107. KM kontumuje MFS žiakov II. tr. sk. B 7.kolo Kotrč. Lúčka - Zádubnie a výsledok ponecháva v platnosti, podľa SP čl. 100, písm.i/. (Belanek Miki 900104 - dorast). 108. KM žiada DK o potrestanie FK Zádubnie za štart hráča Miki Belanek, reg. 900104 na neplatný RP. 109. KM predvoláva na zasadnutie dňa 12. októbra 2005 o 16.30 h zástupcu FK Zádubnie, menovaný predloží všetky žiacke preukazy. 110. KM žiada DK o potrestanie hráča Vladimíra Puchoňa, reg. 910531 - žiak FK Hlboké za 4 ŽK. 111. KM odstupuje na doriešenie DK HNS vedúceho družstva FK Višňové (SŽ a MŽ) v MFS Višňové - Raj. Teplice-Konská. 112. KM odstupuje na doriešenie DK HNS trénera FK Predmier (SŽ) v MFS Strečno - Predmier. 113. KM námietku kapitána FK Strečno považuje za bezpredmetnú. 114. KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 12. októbra 2005 o 16.45 h R Jozefa Mikurdu (Višňové - Raj. Teplice-Konská). 115. KM schvaľuje žiadosť TJ Terchová - dorast a nariaďuje odohrať MFS dorastu I. triedy 11. kolo Bytčica - Terchová dňa 28. októbra 2005 o 14.30 h. 116. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS. 117. KM žiada FK Nededza o nahlásenie výsledku MFS žiakov Nededza - Nezb. Lúčka. 118. KM upozorňuje FK na článok 52, písmeno a/. SP. 119. KM upozorňuje FK Hliník - dorast na skoré vypísanie zápisu. 120. KM nariaďuje odohrať MFS žiakov II. tr. sk. B Dolná Tižina - MŠK Žilina dňa 28. októbra 2005 o 10.00 h. 121. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS. 122. KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 12. októbra 2005 o 16.00 h. R Jozefa Hanakoviča, AR 1 Jána Martinca ml., hl usporiadateľa Jozefa Drábika, Podhorie 40, vedúceho družstva Jozefa Masného a Mariana Komadu Veľké Rovné 337.


4. Sekretariát ObFZ


Žiadame funkcionárov FK hrajúcich v I. triede, resp. tých , ktorí hrali v uplynulom ročníku v I. triede ObFZ, že v najbližších dňoch obdržia list s návratkou, týkajúci sa vyhodnotenia 11-tky roka 2004/2005. Termín na zaslanie návratky je 30. októbra 2005. Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia ! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí
 2. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 3. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 4. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
 5. Slovenský orloj – svetová atrakcia
 6. Kanceláriám ešte neodzvonilo
 7. Predplaťte si SME.sk s garanciou vrátenia peňazí
 8. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér
 9. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých?
 10. Tam, kde sa ľahko verí na zázraky
 1. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 2. Vystúpte z radu, postavte si moderný dom podľa seba
 3. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 4. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
 5. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 6. Mototechna tento rok predala už vyše 8 tisíc zánovných áut
 7. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 8. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 9. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 10. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 1. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 6 940
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 5 710
 3. Maldivy, Maurícius či Mexiko sú na dosah jediným letom 4 867
 4. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 4 253
 5. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 3 223
 6. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 2 362
 7. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 2 201
 8. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 013
 9. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi 1 895
 10. Uznávané štúdio oživilo zanedbané štvrte. Prišlo do Bratislavy 1 814
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

V novej generácii predajní Lidl už dávno nejde len o pohodlné nákupy.


12 h

V smere do Žiliny sa tvoria kolóny.


15 h

V dome sa nikto nenachádzal.


21 h

Aké typy vložiek do bežeckých a športových topánok poznáme a v čom je rozdiel? Aj o tom nám povie viac odborník na behanie a bežecké doplnky Rastislav Magna z Intersportu.


24 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Do akcie sa zapojili stovky ľudí.


16. sep

Z hospitalizovaných pacientov má potvrdené ochorenie 275 ľudí.


SITA 19 h

Paradoxom je, že Poltár, ktorý patrí medzi okresy s najnižšou zaočkovanosťou, zostáva v najlepšom štvorlístku.


SITA 16. sep

Napriek daždivému počasiu je Považskobystrický jarmok úspešný. Po ročnej pauze si ho prišli užiť stovky návštevníkov.


15 h

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu