Nedeľa, 25. október, 2020 | Meniny má AurelKrížovkyKrížovky

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ ŽILINA ÚRADNÁ SPRÁVA č. 13

1. ŠTK ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 13. 10. 2005, zápisnica č. 12/2005


89. ŠTK schvaľuje výsledky MFS I., II. III. tr. sk. A a III. tr. sk. B, odohraných v dňoch 8. a 9. 10. 2005: I. trieda: Zbyňov - Závodie 0:1, Kotrč. Lúčka - Hlboké 3:0, Zádubnie - Rašov 3:1, Belá - Bytčica 3:1, Dlhé Pole - Rajec 3:0, Raj.Teplice-Konská - Kotešová 2:1, Nezb. Lúčka - Višňové 2:0 II. trieda: Divinka - Súľov 2:0, Horný Hričov - Pov. Chlmec 3:2, Hrabové - Stránske 1:2, Petrovice - Lietava 2:1, Terchová - Podhorie 1:0, Nededza - Turie 5:1, Štiavnik - Kamenná Poruba 2:1. III. tr. sk. A: Dolná Tižina - Zádubnie B 6:0, Zástranie - Ovčiarsko 10:1, Kunerad - Bitarová 2:2, Veľká Čierna - Mojš 0:2, Fačkov - Stráža 1:0. III. tr. sk. B: Veľké Rovné - Svederník 3:0, Divina - Hôrky 1:3, Hrič.Podhradie - Hliník 4:1, Jablonové - Kolárovice 3:0.
90. ŠTK berie na vedomie ospravedlnenie FK Kolárovice z dôvodu neskorého začiatku stretnutia 8. kola Jablonové - Kolárovice.
91. ŠTK upozorňuje FK Dlhé Pole na skoré vypísanie zápisu o stretnutí pod následkom disciplinárnych opatrení.
92. ŠTK nariaďuje odohrať MFS 12. kola II. triedy Nededza - Lietava 22.10.2005 v ÚHČ.
93. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na stretnutia hrané v dňoch 22. - 23. 10. 2005.
94. ŠTK nariaďuje FK Ovčiarsko zabezpečiť súvislé ohradenie HP. Termín - do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2005/2006.
2. DK ObFZ - predseda Milan Meliš, zasadnutie 13. 10. 2005, zápisnica č. 11/2005
156. HOFERICA Vladimír, Hlboké, 690406,
2 MFS N od 14.10.2005, DP príl. 1 3/a.
157. Zmena trestu resp. odpustenie trestu: URÍK Milan, Zbyňov, 760531, zmena trestu na 1 MFS P od 14. 10. 2005 do 30. 4. 2006, DP čl. 31/2, ČAKÁNEK Martin, Hliník, 831223, zmena trestu na 1 MFS P od 14. 10. 2005 do 30. 4. 2006:
158. TOMAŠČÍK Peter, Bitarová, 820905,
3 MFS N od 14. 10. 2005, DP príl. 1 3/b.
159. ĎURANA Marian, Stráža, 821027, 2 MFS N od 14. 10. 2005, DP príl. 1 4/a. Zaplatiť 200 + 200 Sk.
160. HRUŠKA Rastislav, Zástranie, 861007,
1 MFS N od 14.10.2005, DP príl. 1 5/a.
161. DK opravuje bod 146, zápisnice DK č. 11 nové znenie 2 MFS N od 7. 10. 2005, DP príl. 1 6-1/a.
162. DK trestá FK Raj.Teplice-Konská - dorast peňažnou pokutou 8 000 Sk (odhlásenie zo súťaže), podľa RS čl. VIII. Disciplinárne konanie 3/c. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.
163. ADAMÍK Ján, Petrovice, DK trestá pokarhaním (za NS v MFS), DP čl. 8. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
164. KUZMA Martin, Terchová - dorast, 871122, 1 MFS N od 14.10. 2005, DP príl. 1 5/a.
165. GAŠPIERIK Peter, Lietava, 850116, 2 MFS N od 14. 10. 2005, DP príl. 1 6-1/a.
166. MIKURDA Jozef, R, 1 mesiac P od 14. 10. 2005 do 30. 6. 2006, DP príl. 3, bod 5. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk
167. ŠTRBA Jozef, Stránske, 741126, 3 MFS N od 14.10.2005, DP príl. 1 3/b.
168. HUDEK Ivan, Súľov, 820912, 3 MFS N od 14.10.2005, DP príl. 1, 3/b. Zaplatiť 200 + 200 Sk.
169. Zastavenie činnosti na 1 MFS N za 4 ŽK od 14. 10. 2005: KUŤKA Vladimír, Kotrč. Lúčka, 771115, MATUŠ Michal, Pov. Chlmec , 831025, HOLBOJ Róbert, Pov.Chlmec, 740424 zaplatiť 200 + 200 Sk, ŠKORVÁNEK Juraj, Podhorie, 840827,
170. BAČÍK Michal, Predmier, 3 mesiace nepodmienečne zákaz výkonu všetkých funkcií pri družstvách mládeže s prerušením do 31. 5. 2005, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
171. DK predvoláva na deň 20.10. 2005 o 15.30 h. zo stretnutia Krasňany - Rosina SŽ R Paňák Tomáš, AR 1 Hazda Peter, hlavný usporiadateľ Pavol Trnka a vedúci FK Rosina Anton Zemiak.
172. DK predvoláva na deň 20.10. 2005 o 16.00 h. zo stretnutia Hôrky - Veľké Rovné - dorast R Hanakovič Jozef, AR 1 Martinec J. ml. hl usporiadateľ Jozef Drábik, vedúci FK Veľké Rovné Marian Komada.
3. KM ObFZ - predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie dňa 12. 10. 2005, zápisnica č. 13
123. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dňoch 8. a 9. 10. 2005: Dorast I. trieda: Mojš - Dolná Tižina 1:8, Teplička - Trnové 1:0, Hrabové - Dlhé Pole 3:0, Veľké Rovné - Bytčica 3:1, Terchová - Hôrky 2:1, Varín - Višňové 4:0. II. trieda: Krasňany - Súľov 1:0, Horný Hričov - Pov.Chlmec 2:0, Zádubnie - Petrovice 2:4, Zástranie - Nededza 2:1, Kunerad - Hliník - chýba zápis, Liet. Lúčka - Gbeľany 4:2, Rašov - Ďurčiná 0:4 I. trieda SŽ a MŽ: Krasňany - Rosina 10:3 a 2:0, Predmier - Stráňavy 4:1 a 8:1, Kamenná
Poruba - Strečno 3:1 a 1:1, Teplička - Bytčica 3:0 a 6:0, Terchová - Štiavnik 4:3 a 4:0, Raj. Teplice-Konská - Zbyňov 4:1 a 9:0, Varín - Višňové 3:4 a 2:1. II. tr. sk. A: Vlčince - Stránske 8:0,
Ovčiarsko - Lietava 7:1, Babkov - Hôrky 3:0, Ďurčiná - Bitarová 21:0, Liet. Lúčka - Turie 0:7,
Liet. Svinná - Jasenové 6:2 II. tr. sk. B: Nezb. Lúčka - Brodno 4:2, Dolná Tižina - Trnové 2:8, Belá - Kotrč. Lúčka 4:1, MŠK Žilina - Gbeľany 2:0, Nededza - Mojš chýba zápis, II. tr. sk. C: Divinka - Súľov 1:1, Hrabové - Hlboké 1:0, Dlhé Pole - Rašov 7:1, Petrovice - Dolný Hričov 1:2, Jablonové - Kotešová 1:5. Súťaž prípraviek: MŠK Žilina - Belá 3:3, Štiavnik - Juventus Závodie 1:7, Belá - Juventus Závodie 0:1, MŠK Žilina - Štiavnik 1:2, Štiavnik - Belá 1:4, Juventus Žilina - MŠK Žilina 5:0.
124. KM akceptuje list FK Rajecké Teplice-Konská - dorast o odstúpení zo súťaže I. triedy dorastu.
125. KM anuluje všetky výsledky MFS dorastu Raj. Teplice-Konská
126. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisu o stretnutí z MFS žiakov Nededza - Mojš.
127.KM žiada FK Nededza o nahlásenie výsledku z MFS Nededza - Mojš.
128. KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 19. 10. 2005 o 16.00 h. R Wojčik Tomáš, Hôrecký Ján, za FK Kunerad Dominik Baránek 880831, Veselovský Štefan, Kunerad 160. za FK Hliník Gašperec Juraj, 890414, Janešík Jaroslav Hliník 40.
129.KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 19.10.2005o 16,20 h. R Kudelka Tibor (Belá - Kotrč.Lúčka), Paňák Tomáš (Krasňany - Rosina), Kuba Rastislav (Ďurčiná - Bitarová, Teplička - Bytčica), Hazda Peter (Krasňany - Rosina), Wojčik Tomáš (Kamenná Poruba- Strečno).
130. KM žiada DK o potrestanie FK Raj.Teplice-Konská - dorast za odhlásenie zo súťaže.
131. KM berie na vedomie list FK Mojš - dorast.
132. KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 19. 10. 2005 o 16.40 h. R Ivana Bariaka, Rogoňa Ladislava, za FK Mojš Ing. Štefan Svetko, Behúľ Michal, 881122, Rastislav Filo 900520.
133. KM žiada DK o prešetrenie udalostí po MFS SŽ Krasňany - Rosina.
134. KM schvaľuje výsledky súťaže prípraviek.
135. Ďalší turnaj prípraviek sa koná 23.10. 2005 od 8.00 h.
136. KM prešetrila podnet FK Veľké Rovné - dorast. Na základe zistených skutočností sa nedokázali tvrdenia uvedené v liste FK Veľké Rovné.
137. KM žiada DK o potrestanie R Jozefa Mikurdu za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí KM.
138. KM upravuje ÚHČ dorastu II. tr. 11., 12. a 13. kolo na 11,30 h.
4. Sekretariát ObFZ
- dovoľujeme si upozorniť funkcionárov FK, že Krajské športové centrum v Žiline a Agentúra pre šport a mládež Žilinského samosprávneho kraja n. o., usporiada konferenciu o podpore športu prostredníctvom projektov s názvom "Perspektívy regionálneho športu v Žilinskom samosprávnom kraji", ktorá sa uskutoční 24. októbra 2005 o 16,00 h. v stravovacom zariadení Žilinskej univerzity (nová menza) Veľký Diel v Žiline (za Carrefourom). Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia !
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Skryť Vypnúť reklamu


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 4. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 6. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 8. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 9. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 10. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 1. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 2. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 3. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 4. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 6. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 7. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 8. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 19 030
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 15 092
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 212
 4. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 12 340
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 322
 6. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 122
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 921
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 968
 9. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 815
 10. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 756
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Žilinská Kia ruší pre nedostatok dielov od zahraničného dodávateľa nočné zmeny

Do stredy bude fabrika fungovať iba v dvojzmennej prevádzke.

Predlžujeme akciu o 24h

Ak nemôžete za novinami, noviny prídu k vám. Dnes to máte s 50% zľavou na celý rok

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Žilinská nemocnica hlási už 84 nakazených pracovníkov

V Pandemickom pavilóne je hospitalizovaných 17 pacientov.

ONLINE DISKUSIA: Môže byť Žilina moderné a životaschopné mesto?

Ako dostať Žilinu na mapu moderných miest? Má krajské mesto priestor na rozširovanie? Aj tieto témy odznejú v LIVE diskusii v utorok 27.októbra o 9. hodine na FB Žilina na Facebooku.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus na Orave: V sobotu zachytili 1600 pozitívnych prípadov (minúta po minúte)

Na Orave bol o celoplošné testovanie na Covid-19 opäť záujem.

Nemocnica v Nitre má 104 infikovaných zamestnancov

Reprofilizovaných je už 92 lôžok. Na Zobor zatiaľ preložili trinásť ľudí, ktorí potrebujú doliečenie.

Nitrania dnes išli na veľké nákupy aj na cintoríny

Načo budú otvorené obchody, keď môžeme ísť len do potravín a lekární? pýtajú sa ľudia aj Zväz obchodu.

V breznianskej nemocnici zomrel pacient, nepomohla ani liečba remdesivirom

Za dva týždne evidovala nemocnica desať vyliečených pacientov.

Už ste čítali?