Sobota, 16. október, 2021 | Meniny má VladimíraKrížovkyKrížovky

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ ŽILINA ÚRADNÁ SPRÁVA č. 13

1. ŠTK ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 13. 10. 2005, zápisnica č. 12/2005


89. ŠTK schvaľuje výsledky MFS I., II. III. tr. sk. A a III. tr. sk. B, odohraných v dňoch 8. a 9. 10. 2005: I. trieda: Zbyňov - Závodie 0:1, Kotrč. Lúčka - Hlboké 3:0, Zádubnie - Rašov 3:1, Belá - Bytčica 3:1, Dlhé Pole - Rajec 3:0, Raj.Teplice-Konská - Kotešová 2:1, Nezb. Lúčka - Višňové 2:0 II. trieda: Divinka - Súľov 2:0, Horný Hričov - Pov. Chlmec 3:2, Hrabové - Stránske 1:2, Petrovice - Lietava 2:1, Terchová - Podhorie 1:0, Nededza - Turie 5:1, Štiavnik - Kamenná Poruba 2:1. III. tr. sk. A: Dolná Tižina - Zádubnie B 6:0, Zástranie - Ovčiarsko 10:1, Kunerad - Bitarová 2:2, Veľká Čierna - Mojš 0:2, Fačkov - Stráža 1:0. III. tr. sk. B: Veľké Rovné - Svederník 3:0, Divina - Hôrky 1:3, Hrič.Podhradie - Hliník 4:1, Jablonové - Kolárovice 3:0.
90. ŠTK berie na vedomie ospravedlnenie FK Kolárovice z dôvodu neskorého začiatku stretnutia 8. kola Jablonové - Kolárovice.
91. ŠTK upozorňuje FK Dlhé Pole na skoré vypísanie zápisu o stretnutí pod následkom disciplinárnych opatrení.
92. ŠTK nariaďuje odohrať MFS 12. kola II. triedy Nededza - Lietava 22.10.2005 v ÚHČ.
93. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na stretnutia hrané v dňoch 22. - 23. 10. 2005.
94. ŠTK nariaďuje FK Ovčiarsko zabezpečiť súvislé ohradenie HP. Termín - do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2005/2006.
2. DK ObFZ - predseda Milan Meliš, zasadnutie 13. 10. 2005, zápisnica č. 11/2005
156. HOFERICA Vladimír, Hlboké, 690406,
2 MFS N od 14.10.2005, DP príl. 1 3/a.
157. Zmena trestu resp. odpustenie trestu: URÍK Milan, Zbyňov, 760531, zmena trestu na 1 MFS P od 14. 10. 2005 do 30. 4. 2006, DP čl. 31/2, ČAKÁNEK Martin, Hliník, 831223, zmena trestu na 1 MFS P od 14. 10. 2005 do 30. 4. 2006:
158. TOMAŠČÍK Peter, Bitarová, 820905,
3 MFS N od 14. 10. 2005, DP príl. 1 3/b.
159. ĎURANA Marian, Stráža, 821027, 2 MFS N od 14. 10. 2005, DP príl. 1 4/a. Zaplatiť 200 + 200 Sk.
160. HRUŠKA Rastislav, Zástranie, 861007,
1 MFS N od 14.10.2005, DP príl. 1 5/a.
161. DK opravuje bod 146, zápisnice DK č. 11 nové znenie 2 MFS N od 7. 10. 2005, DP príl. 1 6-1/a.
162. DK trestá FK Raj.Teplice-Konská - dorast peňažnou pokutou 8 000 Sk (odhlásenie zo súťaže), podľa RS čl. VIII. Disciplinárne konanie 3/c. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.
163. ADAMÍK Ján, Petrovice, DK trestá pokarhaním (za NS v MFS), DP čl. 8. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
164. KUZMA Martin, Terchová - dorast, 871122, 1 MFS N od 14.10. 2005, DP príl. 1 5/a.
165. GAŠPIERIK Peter, Lietava, 850116, 2 MFS N od 14. 10. 2005, DP príl. 1 6-1/a.
166. MIKURDA Jozef, R, 1 mesiac P od 14. 10. 2005 do 30. 6. 2006, DP príl. 3, bod 5. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk
167. ŠTRBA Jozef, Stránske, 741126, 3 MFS N od 14.10.2005, DP príl. 1 3/b.
168. HUDEK Ivan, Súľov, 820912, 3 MFS N od 14.10.2005, DP príl. 1, 3/b. Zaplatiť 200 + 200 Sk.
169. Zastavenie činnosti na 1 MFS N za 4 ŽK od 14. 10. 2005: KUŤKA Vladimír, Kotrč. Lúčka, 771115, MATUŠ Michal, Pov. Chlmec , 831025, HOLBOJ Róbert, Pov.Chlmec, 740424 zaplatiť 200 + 200 Sk, ŠKORVÁNEK Juraj, Podhorie, 840827,
170. BAČÍK Michal, Predmier, 3 mesiace nepodmienečne zákaz výkonu všetkých funkcií pri družstvách mládeže s prerušením do 31. 5. 2005, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
171. DK predvoláva na deň 20.10. 2005 o 15.30 h. zo stretnutia Krasňany - Rosina SŽ R Paňák Tomáš, AR 1 Hazda Peter, hlavný usporiadateľ Pavol Trnka a vedúci FK Rosina Anton Zemiak.
172. DK predvoláva na deň 20.10. 2005 o 16.00 h. zo stretnutia Hôrky - Veľké Rovné - dorast R Hanakovič Jozef, AR 1 Martinec J. ml. hl usporiadateľ Jozef Drábik, vedúci FK Veľké Rovné Marian Komada.
3. KM ObFZ - predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie dňa 12. 10. 2005, zápisnica č. 13
123. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dňoch 8. a 9. 10. 2005: Dorast I. trieda: Mojš - Dolná Tižina 1:8, Teplička - Trnové 1:0, Hrabové - Dlhé Pole 3:0, Veľké Rovné - Bytčica 3:1, Terchová - Hôrky 2:1, Varín - Višňové 4:0. II. trieda: Krasňany - Súľov 1:0, Horný Hričov - Pov.Chlmec 2:0, Zádubnie - Petrovice 2:4, Zástranie - Nededza 2:1, Kunerad - Hliník - chýba zápis, Liet. Lúčka - Gbeľany 4:2, Rašov - Ďurčiná 0:4 I. trieda SŽ a MŽ: Krasňany - Rosina 10:3 a 2:0, Predmier - Stráňavy 4:1 a 8:1, Kamenná
Poruba - Strečno 3:1 a 1:1, Teplička - Bytčica 3:0 a 6:0, Terchová - Štiavnik 4:3 a 4:0, Raj. Teplice-Konská - Zbyňov 4:1 a 9:0, Varín - Višňové 3:4 a 2:1. II. tr. sk. A: Vlčince - Stránske 8:0,
Ovčiarsko - Lietava 7:1, Babkov - Hôrky 3:0, Ďurčiná - Bitarová 21:0, Liet. Lúčka - Turie 0:7,
Liet. Svinná - Jasenové 6:2 II. tr. sk. B: Nezb. Lúčka - Brodno 4:2, Dolná Tižina - Trnové 2:8, Belá - Kotrč. Lúčka 4:1, MŠK Žilina - Gbeľany 2:0, Nededza - Mojš chýba zápis, II. tr. sk. C: Divinka - Súľov 1:1, Hrabové - Hlboké 1:0, Dlhé Pole - Rašov 7:1, Petrovice - Dolný Hričov 1:2, Jablonové - Kotešová 1:5. Súťaž prípraviek: MŠK Žilina - Belá 3:3, Štiavnik - Juventus Závodie 1:7, Belá - Juventus Závodie 0:1, MŠK Žilina - Štiavnik 1:2, Štiavnik - Belá 1:4, Juventus Žilina - MŠK Žilina 5:0.
124. KM akceptuje list FK Rajecké Teplice-Konská - dorast o odstúpení zo súťaže I. triedy dorastu.
125. KM anuluje všetky výsledky MFS dorastu Raj. Teplice-Konská
126. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisu o stretnutí z MFS žiakov Nededza - Mojš.
127.KM žiada FK Nededza o nahlásenie výsledku z MFS Nededza - Mojš.
128. KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 19. 10. 2005 o 16.00 h. R Wojčik Tomáš, Hôrecký Ján, za FK Kunerad Dominik Baránek 880831, Veselovský Štefan, Kunerad 160. za FK Hliník Gašperec Juraj, 890414, Janešík Jaroslav Hliník 40.
129.KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 19.10.2005o 16,20 h. R Kudelka Tibor (Belá - Kotrč.Lúčka), Paňák Tomáš (Krasňany - Rosina), Kuba Rastislav (Ďurčiná - Bitarová, Teplička - Bytčica), Hazda Peter (Krasňany - Rosina), Wojčik Tomáš (Kamenná Poruba- Strečno).
130. KM žiada DK o potrestanie FK Raj.Teplice-Konská - dorast za odhlásenie zo súťaže.
131. KM berie na vedomie list FK Mojš - dorast.
132. KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 19. 10. 2005 o 16.40 h. R Ivana Bariaka, Rogoňa Ladislava, za FK Mojš Ing. Štefan Svetko, Behúľ Michal, 881122, Rastislav Filo 900520.
133. KM žiada DK o prešetrenie udalostí po MFS SŽ Krasňany - Rosina.
134. KM schvaľuje výsledky súťaže prípraviek.
135. Ďalší turnaj prípraviek sa koná 23.10. 2005 od 8.00 h.
136. KM prešetrila podnet FK Veľké Rovné - dorast. Na základe zistených skutočností sa nedokázali tvrdenia uvedené v liste FK Veľké Rovné.
137. KM žiada DK o potrestanie R Jozefa Mikurdu za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí KM.
138. KM upravuje ÚHČ dorastu II. tr. 11., 12. a 13. kolo na 11,30 h.
4. Sekretariát ObFZ
- dovoľujeme si upozorniť funkcionárov FK, že Krajské športové centrum v Žiline a Agentúra pre šport a mládež Žilinského samosprávneho kraja n. o., usporiada konferenciu o podpore športu prostredníctvom projektov s názvom "Perspektívy regionálneho športu v Žilinskom samosprávnom kraji", ktorá sa uskutoční 24. októbra 2005 o 16,00 h. v stravovacom zariadení Žilinskej univerzity (nová menza) Veľký Diel v Žiline (za Carrefourom). Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia !
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Skryť Vypnúť reklamu


Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať
 2. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 3. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
 4. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 5. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov
 6. K online predplatnému získate 30€ na nákup v sieti Intersport
 7. Ľudia v núdzi potrebujú pomoc, nakúpte potraviny aj pre nich
 8. ŠFRB:Výstavbu a kúpu nájomných bytov podporujeme reálnymi krokmi
 9. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma
 10. Bratislavu bude sprevádzať luxus
 1. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
 2. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 3. Wüstenrot rástol v predaji životného i neživotného poistenia
 4. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 5. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 6. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov
 7. S deťmi za zdravím do Vysokých Tatier
 8. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 9. Šetrenie energie v domácnosti: Diaľkové meranie pomáha sporiť
 10. Projekt „Zdravé oči už v škôlke“ pomáha zachrániť zrak deťom
 1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 12 178
 2. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 9 462
 3. V centre Bratislavy je na predaj 5-izbový apartmán. Takto vyzerá 5 972
 4. Bratovražedná vojna navždy zmenila Ameriku 5 413
 5. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov 5 020
 6. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 4 214
 7. Bratislavu bude sprevádzať luxus 3 776
 8. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma 3 706
 9. Chceš sa podieľať na tvorbe novín? Pridaj sa k nám 3 175
 10. Aký polystyrén je najlepší na zatepľovanie? Sivý robí divy 3 052

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Nebojte sa, dobre bude!
 2. Anton Sládek: Dunaj XII. Pohľady z hradného vrchu.
 3. Anton Kovalčík: Ako sa (ne)bojuje za sociálnu spravodlivosť.
 4. Štefan Vidlár: "Chudobný" zbohatlík
 5. Eva Gallova: Nevšimli sme si, že bol Deň starých rodičov
 6. Irena Šimuneková: Sedliská - Podčičava
 7. Irena Šimuneková: Po hradoch - 47. Čičva
 8. Eduard Gemza: Človek je bytosť bio-psycho-sociálna a aj tvor spoločenský
 1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 17 466
 2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 8 692
 3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 6 942
 4. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 6 157
 5. Karol Labaš: S čím sa Richard Raši verejne nechváli 5 761
 6. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 3 921
 7. Peter Chudý: Pribudnú ďalšie „biele kone“ v policajnej uniforme, prečo vyšetrovateľka Santusová neabsolvovala detektor lži, aké sú dôvody jej konca na inšpekcii? 3 695
 8. Monika Nagyova: Luník IX. Myslela som si, že som naň pripravená, ale nebola som. 3 161
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 2. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 3. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 6. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 7. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Snímky vznikli 12. októbra.


17 h

Vzhľadom na vyťaženosť obchádzkových trás môže na linke MHD vzniknúť meškanie.


TASR 21 h

Túto tému sme v našom podcaste podrobne rozobrali s odborníkom z Intersportu, Petrom Káczorom.


15. okt
Gólová radosť Martina Hřebíčka (vpravo).

Vo vyrovnanej tabuľke patrí Žiline tretie miesto.


14. okt

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Nemocnica začala očkovať medzi prvými.


MOJ a 1 ďalší 14. okt

V okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany zaevidovali až 80 percentný nárast počtu prípadov.


15. okt

Viacerí obyvatelia sú ohľadom opravy mosta už skeptickí.


15. okt

Výhody čakajú najmä martinských seniorov. Prvé dopravné karty sa začnú na predajných miestach vydávať už dnes.


Henrieta Paulovičová 14. okt

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Nebojte sa, dobre bude!
 2. Anton Sládek: Dunaj XII. Pohľady z hradného vrchu.
 3. Anton Kovalčík: Ako sa (ne)bojuje za sociálnu spravodlivosť.
 4. Štefan Vidlár: "Chudobný" zbohatlík
 5. Eva Gallova: Nevšimli sme si, že bol Deň starých rodičov
 6. Irena Šimuneková: Sedliská - Podčičava
 7. Irena Šimuneková: Po hradoch - 47. Čičva
 8. Eduard Gemza: Človek je bytosť bio-psycho-sociálna a aj tvor spoločenský
 1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 17 466
 2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 8 692
 3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 6 942
 4. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 6 157
 5. Karol Labaš: S čím sa Richard Raši verejne nechváli 5 761
 6. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 3 921
 7. Peter Chudý: Pribudnú ďalšie „biele kone“ v policajnej uniforme, prečo vyšetrovateľka Santusová neabsolvovala detektor lži, aké sú dôvody jej konca na inšpekcii? 3 695
 8. Monika Nagyova: Luník IX. Myslela som si, že som naň pripravená, ale nebola som. 3 161
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 2. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 3. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 6. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 7. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu