Streda, 27. január, 2021 | Meniny má BohušKrížovkyKrížovky

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ ŽILINA ÚRADNÁ SPRÁVA č. 13

1. ŠTK ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 13. 10. 2005, zápisnica č. 12/2005


89. ŠTK schvaľuje výsledky MFS I., II. III. tr. sk. A a III. tr. sk. B, odohraných v dňoch 8. a 9. 10. 2005: I. trieda: Zbyňov - Závodie 0:1, Kotrč. Lúčka - Hlboké 3:0, Zádubnie - Rašov 3:1, Belá - Bytčica 3:1, Dlhé Pole - Rajec 3:0, Raj.Teplice-Konská - Kotešová 2:1, Nezb. Lúčka - Višňové 2:0 II. trieda: Divinka - Súľov 2:0, Horný Hričov - Pov. Chlmec 3:2, Hrabové - Stránske 1:2, Petrovice - Lietava 2:1, Terchová - Podhorie 1:0, Nededza - Turie 5:1, Štiavnik - Kamenná Poruba 2:1. III. tr. sk. A: Dolná Tižina - Zádubnie B 6:0, Zástranie - Ovčiarsko 10:1, Kunerad - Bitarová 2:2, Veľká Čierna - Mojš 0:2, Fačkov - Stráža 1:0. III. tr. sk. B: Veľké Rovné - Svederník 3:0, Divina - Hôrky 1:3, Hrič.Podhradie - Hliník 4:1, Jablonové - Kolárovice 3:0.
90. ŠTK berie na vedomie ospravedlnenie FK Kolárovice z dôvodu neskorého začiatku stretnutia 8. kola Jablonové - Kolárovice.
91. ŠTK upozorňuje FK Dlhé Pole na skoré vypísanie zápisu o stretnutí pod následkom disciplinárnych opatrení.
92. ŠTK nariaďuje odohrať MFS 12. kola II. triedy Nededza - Lietava 22.10.2005 v ÚHČ.
93. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na stretnutia hrané v dňoch 22. - 23. 10. 2005.
94. ŠTK nariaďuje FK Ovčiarsko zabezpečiť súvislé ohradenie HP. Termín - do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2005/2006.
2. DK ObFZ - predseda Milan Meliš, zasadnutie 13. 10. 2005, zápisnica č. 11/2005
156. HOFERICA Vladimír, Hlboké, 690406,
2 MFS N od 14.10.2005, DP príl. 1 3/a.
157. Zmena trestu resp. odpustenie trestu: URÍK Milan, Zbyňov, 760531, zmena trestu na 1 MFS P od 14. 10. 2005 do 30. 4. 2006, DP čl. 31/2, ČAKÁNEK Martin, Hliník, 831223, zmena trestu na 1 MFS P od 14. 10. 2005 do 30. 4. 2006:
158. TOMAŠČÍK Peter, Bitarová, 820905,
3 MFS N od 14. 10. 2005, DP príl. 1 3/b.
159. ĎURANA Marian, Stráža, 821027, 2 MFS N od 14. 10. 2005, DP príl. 1 4/a. Zaplatiť 200 + 200 Sk.
160. HRUŠKA Rastislav, Zástranie, 861007,
1 MFS N od 14.10.2005, DP príl. 1 5/a.
161. DK opravuje bod 146, zápisnice DK č. 11 nové znenie 2 MFS N od 7. 10. 2005, DP príl. 1 6-1/a.
162. DK trestá FK Raj.Teplice-Konská - dorast peňažnou pokutou 8 000 Sk (odhlásenie zo súťaže), podľa RS čl. VIII. Disciplinárne konanie 3/c. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.
163. ADAMÍK Ján, Petrovice, DK trestá pokarhaním (za NS v MFS), DP čl. 8. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
164. KUZMA Martin, Terchová - dorast, 871122, 1 MFS N od 14.10. 2005, DP príl. 1 5/a.
165. GAŠPIERIK Peter, Lietava, 850116, 2 MFS N od 14. 10. 2005, DP príl. 1 6-1/a.
166. MIKURDA Jozef, R, 1 mesiac P od 14. 10. 2005 do 30. 6. 2006, DP príl. 3, bod 5. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk
167. ŠTRBA Jozef, Stránske, 741126, 3 MFS N od 14.10.2005, DP príl. 1 3/b.
168. HUDEK Ivan, Súľov, 820912, 3 MFS N od 14.10.2005, DP príl. 1, 3/b. Zaplatiť 200 + 200 Sk.
169. Zastavenie činnosti na 1 MFS N za 4 ŽK od 14. 10. 2005: KUŤKA Vladimír, Kotrč. Lúčka, 771115, MATUŠ Michal, Pov. Chlmec , 831025, HOLBOJ Róbert, Pov.Chlmec, 740424 zaplatiť 200 + 200 Sk, ŠKORVÁNEK Juraj, Podhorie, 840827,
170. BAČÍK Michal, Predmier, 3 mesiace nepodmienečne zákaz výkonu všetkých funkcií pri družstvách mládeže s prerušením do 31. 5. 2005, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
171. DK predvoláva na deň 20.10. 2005 o 15.30 h. zo stretnutia Krasňany - Rosina SŽ R Paňák Tomáš, AR 1 Hazda Peter, hlavný usporiadateľ Pavol Trnka a vedúci FK Rosina Anton Zemiak.
172. DK predvoláva na deň 20.10. 2005 o 16.00 h. zo stretnutia Hôrky - Veľké Rovné - dorast R Hanakovič Jozef, AR 1 Martinec J. ml. hl usporiadateľ Jozef Drábik, vedúci FK Veľké Rovné Marian Komada.
3. KM ObFZ - predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie dňa 12. 10. 2005, zápisnica č. 13
123. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dňoch 8. a 9. 10. 2005: Dorast I. trieda: Mojš - Dolná Tižina 1:8, Teplička - Trnové 1:0, Hrabové - Dlhé Pole 3:0, Veľké Rovné - Bytčica 3:1, Terchová - Hôrky 2:1, Varín - Višňové 4:0. II. trieda: Krasňany - Súľov 1:0, Horný Hričov - Pov.Chlmec 2:0, Zádubnie - Petrovice 2:4, Zástranie - Nededza 2:1, Kunerad - Hliník - chýba zápis, Liet. Lúčka - Gbeľany 4:2, Rašov - Ďurčiná 0:4 I. trieda SŽ a MŽ: Krasňany - Rosina 10:3 a 2:0, Predmier - Stráňavy 4:1 a 8:1, Kamenná
Poruba - Strečno 3:1 a 1:1, Teplička - Bytčica 3:0 a 6:0, Terchová - Štiavnik 4:3 a 4:0, Raj. Teplice-Konská - Zbyňov 4:1 a 9:0, Varín - Višňové 3:4 a 2:1. II. tr. sk. A: Vlčince - Stránske 8:0,
Ovčiarsko - Lietava 7:1, Babkov - Hôrky 3:0, Ďurčiná - Bitarová 21:0, Liet. Lúčka - Turie 0:7,
Liet. Svinná - Jasenové 6:2 II. tr. sk. B: Nezb. Lúčka - Brodno 4:2, Dolná Tižina - Trnové 2:8, Belá - Kotrč. Lúčka 4:1, MŠK Žilina - Gbeľany 2:0, Nededza - Mojš chýba zápis, II. tr. sk. C: Divinka - Súľov 1:1, Hrabové - Hlboké 1:0, Dlhé Pole - Rašov 7:1, Petrovice - Dolný Hričov 1:2, Jablonové - Kotešová 1:5. Súťaž prípraviek: MŠK Žilina - Belá 3:3, Štiavnik - Juventus Závodie 1:7, Belá - Juventus Závodie 0:1, MŠK Žilina - Štiavnik 1:2, Štiavnik - Belá 1:4, Juventus Žilina - MŠK Žilina 5:0.
124. KM akceptuje list FK Rajecké Teplice-Konská - dorast o odstúpení zo súťaže I. triedy dorastu.
125. KM anuluje všetky výsledky MFS dorastu Raj. Teplice-Konská
126. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisu o stretnutí z MFS žiakov Nededza - Mojš.
127.KM žiada FK Nededza o nahlásenie výsledku z MFS Nededza - Mojš.
128. KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 19. 10. 2005 o 16.00 h. R Wojčik Tomáš, Hôrecký Ján, za FK Kunerad Dominik Baránek 880831, Veselovský Štefan, Kunerad 160. za FK Hliník Gašperec Juraj, 890414, Janešík Jaroslav Hliník 40.
129.KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 19.10.2005o 16,20 h. R Kudelka Tibor (Belá - Kotrč.Lúčka), Paňák Tomáš (Krasňany - Rosina), Kuba Rastislav (Ďurčiná - Bitarová, Teplička - Bytčica), Hazda Peter (Krasňany - Rosina), Wojčik Tomáš (Kamenná Poruba- Strečno).
130. KM žiada DK o potrestanie FK Raj.Teplice-Konská - dorast za odhlásenie zo súťaže.
131. KM berie na vedomie list FK Mojš - dorast.
132. KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 19. 10. 2005 o 16.40 h. R Ivana Bariaka, Rogoňa Ladislava, za FK Mojš Ing. Štefan Svetko, Behúľ Michal, 881122, Rastislav Filo 900520.
133. KM žiada DK o prešetrenie udalostí po MFS SŽ Krasňany - Rosina.
134. KM schvaľuje výsledky súťaže prípraviek.
135. Ďalší turnaj prípraviek sa koná 23.10. 2005 od 8.00 h.
136. KM prešetrila podnet FK Veľké Rovné - dorast. Na základe zistených skutočností sa nedokázali tvrdenia uvedené v liste FK Veľké Rovné.
137. KM žiada DK o potrestanie R Jozefa Mikurdu za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí KM.
138. KM upravuje ÚHČ dorastu II. tr. 11., 12. a 13. kolo na 11,30 h.
4. Sekretariát ObFZ
- dovoľujeme si upozorniť funkcionárov FK, že Krajské športové centrum v Žiline a Agentúra pre šport a mládež Žilinského samosprávneho kraja n. o., usporiada konferenciu o podpore športu prostredníctvom projektov s názvom "Perspektívy regionálneho športu v Žilinskom samosprávnom kraji", ktorá sa uskutoční 24. októbra 2005 o 16,00 h. v stravovacom zariadení Žilinskej univerzity (nová menza) Veľký Diel v Žiline (za Carrefourom). Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia !
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Skryť Vypnúť reklamu


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 2. Hygge ako životný štýl
 3. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 4. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 5. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 6. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 7. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 8. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 9. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 10. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 1. Garmin predstavuje Lily, svoje najmenšie inteligentné hodinky
 2. Babylon Berlín: Najdrahší nemecký seriál
 3. Potravinové intolerancie bude KRAJ riešiť aj tento rok
 4. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 5. Závod zamestnáva 500 ľudí. Tatravagónka v Trebišove má 50 rokov
 6. Spoločnosť BILLA v novom e-booku radí, ako sa stravovovať zdravo
 7. Počas koronakrízy vzrástli obavy z dopadov práceneschopnosti
 8. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 9. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 10. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 20 417
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 18 996
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 18 370
 4. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí 11 767
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 234
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 903
 7. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 7 531
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 355
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 180
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 047
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Mobilné odberové miesto sa nachádza za pavilónom gynekológie a pôrodníctva.

3 h
Zariadenie pre seniorov Úsmev v Žiline.

V zariadení naďalej platia prísne preventívne opatrenia.

5 h

Stredná odborná škola strojnícka na Športovej ulici v Kysuckom Novom Meste už dlhodobo patrí medzi najkvalitnejšie a najprogresívnejšie školy svojho druhu v Žilinskom kraji so zameraním na strojárstvo, elektrotechniku, ekonomiku a poľnohospodárstvo.

7 h

Študentka obstála vo veľkej konkurencii vedcov v kategórii Elektrotechnika, priemyselné technológie.

7 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zvolen patrí medzi lepšie okresy.

23 h

Po páchateľoch polícia intenzívne pátra.

26. jan

Výhrady zástupcov dolných Kysúc boli oprávnené.

23 h

Naše obce a mestá sa testovania zhostili na jednotku, hoci na prípravu mali len pár dní.

26. jan

Už ste čítali?