Štvrtok, 29. júl, 2021 | Meniny má MartaKrížovkyKrížovky

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ ŽILINA ÚRADNÁ SPRÁVA č. 14

1. ŠTK ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 20. 10. 2005, zápisnica č. 13/2005


95. ŠTK schvaľuje výsledky MFS I., II. III. tr. sk. A a III. tr. sk. B, odohraných v dňoch 15. a 16. 10. 2005. I. trieda: Višňové - Zbyňov 5:1, Kotešová - Nezb. Lúčka 2:0, Rajec - Raj. Teplice-Konská 2:2, Bytčica - Dlhé Pole 2:1, Belá - Rašov 1:2, Hlboké - Zádubnie 2:1, Závodie - Kotrč. Lúčka 0:2 II. trieda: Kamenná Poruba - Divinka 2:1, Turie - Štiavnik 2:1, Podhorie - Nededza 2:1, Lietava - Terchová 1:2, Stránske - Petrovice 2:0, Pov. Chlmec - Hrabové 6:1, Súľov - Horný Hričov 3:0 III. tr. sk. A: Bitarová - Veľká Čierna 4:1, Ovčiarsko - Kunerad 3:2, Mojš - Fačkov 2:2, Zádubnie B - Zástranie 2:0, Brodno . Dolná Tižina 0:3 III. tr. sk. B: Hliník - Jablonové 1:7, Hôrky - Hrič. Podhradie 1:0, Svederník - Divina 2:5, Lúky - Veľké Rovné 4:3. 96. ŠTK upozorňuje FK Svederník na čistotu v kabíne rozhodcov pod následkom disciplinárnych opatrení. 97. ŠTK nariaďuje odohrať MFS 13. kola II. triedy Stránske - Nededza 29. 10. 2005 v ÚHČ. Súčasne žiada KR o delegovanie R na toto MFS (nesplnenie počtu R podľa RS). 98. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na stretnutia hrané v dňoch 29. - 30. 10. 2005. 99. ŠTK nariaďuje odohrať MFS 14. a 15. kola I. a II. triedy jarnej časti súťažného ročníka 2005/2006 v dňoch 5., 6. 11 a 12. a 13. 11. 2005. V prípade nepriaznivého počasia včas kontaktujte sekretára ObFZ p. Gaškovú tel. 7232955, alebo 0908 903 264, resp. predsedu ŠTK ObFZ p. Kolibáča tel. 0903 620 054.


2. DK ObFZ - predseda Milan Meliš, zasadnutie 20. 10. 2005, zápisnica č. 12/2005


173. MILO Miroslav, Kotrčina Lúčka, 871013, 2 MFS P od 21.10. 2005 do 30. 4. 2006. DP príl. 1 5/a. 174. PECKO Roman, Kotrčina Lúčka, 720917, 3 MFS N od 21.10. 2005, DP príl.1 3/b. 175. BUŇO Bohuš, Rašov, 830618, 1 MFS N od 21.10. 2005, DP príl. 1 5/a. 176. ŠPÁNIK Peter, Hôrky, 831003, 4 MFS N od 21.10. 2005, DP príl. 1 6-1/b. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 177. GAJDOŚÍK Jozef, Hrabové, 681122, 5 MFS N od 21.10.2005, DP príl. 1 5/a + 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk 178. KUBÁŇ Daniel, Divinka, 790413, 2 MFS P od 21.10. 2005 do 30. 4. 2006. 179. ROLINČIN Tomáš, Ďurčiná, 910625 - žiak, 2 MFS N od 21.10.2005, DP príl. 1 4/a. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk 180. BLAHÁT Štefan, ŠKF Ža-Vlčince, 1 MFS P od 21.10. 2005 do 30. 4. 2006. DP príl 1 1/a. 181. Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 21.10. 2005: SEDLIAČEK Miroslav, Závodie, 780707, HLADKÝ Peter, Petrovice, 821208, zaplatiť 200 + 200 Sk, SLÚČIK Ján, Kotrč.Lúčka, 810131, MARTINČEK Rastislav, Kotrč. Lúčka, 790120, ONDREJKA Peter, Kamenná Poruba, 810820, KUBÁŇ Daniel, Divinka, 790414, zaplatiť 200 + 200 Sk, KUBO Ľuboš, Nezb. Lúčka, 740520, zaplatiť 200 + 200 Sk, ŠPAGĽA Ján, Turie, 750322, zaplatiť 200 + 200 Sk, BARIAK Martin, Zbyňov, 871014, GAJDOŠÍK Peter, Terchová, 760910, GAJDOŠÍK Michal, Terchová, 861215, KOŠTEK Ľuboš, Horný Hričov, 841209, MARČIŠ Dušan, Horný Hričov, 720803, ŠKERO Miroslav, Veľké Rovné, 740905, zaplatiť 200 + 200 Sk. 182. Žiadosť o odpustenie, resp. zmenu trestu: BALEJA Martin, Bytčica, 810913, zmena trestu na 1 MFS P od 21.10. 2005 do 30. 4. 2006, DP čl. 31/2, HOFERICA Vladimír, Hlboké, 690406, zžmena trestu na 1 MFS P od 21.10. 2005 do 30. 4. 2006, DP čl. 31/2, GAŠPIERIK Peter, Lietava, 850116, zmena trestu na 1 MFS P od 21.10. 2005 do 30. 4. 2006, DP čl. 31/2. 183. DK trestá FK Zádubnie - žiaci peňažnou pokutou 300 Sk (nenastúpenie na MFS). DP príl. 2 2/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 184. DK trestá FK Kunerad peňažnou pokutou 3 000 Sk, podľa RS, časť VIII. Disciplinárne konanie 3/d. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk 185. HODAS Jozef, Kunerad, 890801, zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva na 6 mesiacov N od 21. 10. 2005, DP príl. 1 9-2/b. za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 186. VESELOVSKÝ Štefan, Kunerad - zákaz výkonu funkcie vedúceho mužstva na 6 mesiacov N od 21. 10. 2005, DP príl. 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 187. DK trestá FK Krasňany - žiaci peňažnou pokutou 9 000 Sk a uzatvorením ihriska na 1 MFS P od 21.10. 2005 do 30.4. 2005, DP príl. 2 1/c, za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 188. DK trestá FK Veľké Rovné - dorast peňažnou pokutou 11 000 Sk, a uzatvorením ihriska na 1 MFS N. DP príl. 2 1/c. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 189. KORČEK Ladislav, Veľké Rovné, zákaz výkonu všetkých funkcií pri družstvách mládeže na 4 mesiace s prerušením od 21.10. 2005 do 30. 6. 2006, DP príl. 1 čl. 10 . 190. DK odstupuje na doriešenie KR rozhodcu Jaroslava Tarača zo stretnutia Zádubnie B - Zástranie, nerešpektovanie RS. 3. KM ObFZ - predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie dňa 19. 10. 2005, zápisnica č. 14 139. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dňoch 15. a 16. 10. 2005: Dorast I. trieda: Višňové - Mojš 9:0, Kotešová - Varín - chýba zápis, Bytčica - Terchová doposiaľ neodohrané, Dlhé Pole - Veľké Rovné 1:7, Trnové - Hrabové 3:4, Dolná Tižina - Teplička 2:3, II. trieda: Ďurčiná - Krasňany 5:1, Gbeľany - Rašov 1:0, Hliník - Liet.Lúčka 0:11, Nededza - Kunerad 7:0, Petrovice - Zástranie 3:1, Pov. Chlmec - Zádubnie 4:3, Súľov - Horný Hričov 1:3 I. trieda SŽ a MŽ: Višňové - Krasňany chýba zápis, Zbyňov - Varín 4:1 a 0:10, Štiavnik - Raj. Teplice-Konská 1:5 a 2:1, Bytčica - Terchová 1:0 a 4:4, Strečno - Teplička 2:0 a 3:2, Stráňavy - Kamenná Poruba 5:4 a chýba zápis, Rosina - Predmier 0:2 a 2:1. II. tr. sk. A: Jasenové - Vlčince 1:2, Turie - Liet. Svinná 1:3, Bitarová - Liet. Lúčka 4:2, Hôrky - Ďurčiná 4:1, Lietava -Babkov 0:2, Stránske - Ovčiarsko 0:1. II. tr. sk. B: Mojš - Nezb.Lúčka 1:1, Gbeľany - Nededza 1:6, Kotrč. Lúčka -MŠK Žilina 2:2, Trnové - Zádubnie 3:0 kont., Brodno - Dolná Tižina 2:2 II. tr. sk. C: Kotešová - Divinka 7:0, Dolný Hričov - Jablonové 3:1, Rašov - Petrovice 6:4, Hlboké - Dlhé Pole 0:4, Súľov - Hrabové 0:0. 140. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS Višňové - Krasňany (SŽ a MŽ), Stráňavy - Kamenná Poruba (MŽ). 141. KM žiada DK o potrestanie FK Kunerad za pokus o neoprávnený štart hráča na cudzí RP. Vedúci družstva Štefan Veselovský, Kunerad 160, kapitán družstva Jozef Hodás 890801. FK Kunerad uhradí cestovné náklady Jánovi Hôreckému, Kolárovice 751 vo výške 98 Sk 142. Výsledok dosiahnutý na ihrisku ostáva v platnosti. Kunerad - Hliník 7:0. 143. KM kontumuje MFS žiakov II. tr. sk. B Trnové - Zádubnie na 3:0 a priznáva 3 body v prospech FK Trnové, podľa SP čl. 100, písm. b/. 144. KM žiada DK o potrestanie FK Zádubnie za nenastúpenie na MFS. 145. KM berie na vedomie list FK Mojš, ale tvrdenie p. Svetku sa nepreukázalo. 146. KM upozorňuje FK Mojš - dorast na SP, čl. 52, písm. a/. 147. KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.10. 2005 o 16.15 h. R Petra Vachana (MFS Dlhé Pole - Veľké Rovné).


4. Sekretariát ObFZ


Oznamujeme funkcionárom FK, že v týchto dňoch obdržali poverenie pre delegáta konferencie ObFZ Žilina s návratkou. Konferencia ObFZ sa uskutoční 26. novembra 2005 o 9.00 h. v priestoroch SOU - stavebného na Bôriku. Žiadame Vás, aby ste vyplnenú návratku poslali do 4. novembra 2005 na adresu ObFZ. Súčasne Vás žiadame o bezpodmienečné dodržanie termínu. Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky
 2. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 3. Jeden deň na Bratislavu nestačí
 4. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 5. Čítajte SME.sk odomknuté a bez reklamy
 6. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
 7. Lenivý brunch s Muchom
 8. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
 9. Sudoku na leto: Nenechajte sivé bunky zaháľať ani cez prázdniny
 10. Od Česka až po Jadran
 1. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 2. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 3. Jeden deň na Bratislavu nestačí
 4. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 5. Do portfólia Proxenty pribudol projekt na Šancovej
 6. 60 rokov tradície s ekologickým srdcom a modernou víziou
 7. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 8. Keď ekológia spája
 9. Wüstenrot predstavuje novú stratégiu pre slovenský trh
 10. Na zmenu zdravotnej poisťovne vám po novom stačia 3 minúty
 1. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 11 342
 2. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 5 140
 3. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 416
 4. Od Česka až po Jadran 3 326
 5. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom 3 297
 6. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 3 124
 7. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti 3 046
 8. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci 2 812
 9. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 2 788
 10. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 2 262
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Aké je športové zázemie v zahraničí a na Slovensku? Aj o tom sme sa rozprávali s futbalovým odborníkom a bývalým hráčom Stanom Angelovičom.


18 h
Športový manažér Žiliny František Skladaný počas dnešného stretnutia s médiami.

Vlci dnes prvýkrát pred novou sezónou vykorčuľovali na ľad.


14 h
Jánošíkove dni

Podujatie sa bude konať do nedele 1. augusta.


TASR 15 h

Spoločnosť Schaeffler rozšíri technologické centrum.


TASR 20 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Šelma ležala neďaleko kontajnera.


a 1 ďalší 20 h

K machináciám malo prísť v súvislosti s výstavbou parkovacích domov.


28. júl

Pre havarijný stav bola zatvorená takmer desať rokov. Stala sa rajom pre asociálov a vandalov.


15 h

Občianske združenie dostalo za stavebný delikt pokutu. Predseda hovorí, že boli presvedčení o tom, že neporušujú stavebný zákon.


27. júl

Už ste čítali?