Streda, 25. november, 2020 | Meniny má KatarínaKrížovkyKrížovky

Záleží mi na ľuďoch i na obci

Stopy po osídlení priestoru v dolnej časti rozšírenej doliny potoka Štiavnik siahajú až do praveku. Hvozdnica oslávila pred piatimi rokmi 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci.

Záleží mi na ľuďoch i na obci


Stopy po osídlení priestoru v dolnej časti rozšírenej doliny potoka Štiavnik siahajú až do praveku. Hvozdnica oslávila pred piatimi rokmi 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Bolo to v roku 1250. Hvozdnica vystúpila z anonymity dejín, keď túto zem daroval panovník Belo IV. bánovi Filipovi, ktorého majetky boli spustošené po tatárskom vpáde v rokoch 1241-1242. Vtedy to ešte bola Hoznucha. Jej história, ale i súčasnosť sú nemenej zaujímavé. Tvrdí to aj starosta obce Miroslav Minárik.


Pred piatimi rokmi ste oslávili 750. výročie prvej písomnej zmienky o Hvozdnici. Čím žije vaša obec dnes? Pokúsim sa v skratke zhrnúť všetky nedostatky aj pozitíva. Už v čase osláv stál bytový dom, kde teraz sídli aj Obecný úrad. Ďalší, s 24 bytmi, sme odovzdali do užívania v roku 2002. Na poslednú chvíľu nás ešte napadlo urobiť z jednej garáže a časti pivničných priestorov ambulanciu pre lekára. Dvakrát týždenne tu ordinuje doktor Roman Pinter. Je to veľká poľahoba najmä pre starších občanov, ktorí si väčšinou potrebujú dať len predpísať lieky. Nemusia cestovať do Štiavnika a lieky im hocikto ochotne donesie z Bytče. Stálo nás to skoro pol milióna korún, ale neľutujeme. To sú veci, ktoré život našich občanov podstatne uľahčujú.


A čo tie ostatné? Zo všetkého najradšej som, že sa teraz urobila cesta. Aj touto cestou by som sa chcel poďakovať Slovenskej správe ciest a investorovi, Žilinskému samosprávnemu kraju. A samozrejme aj mojim spoluobčanom, ktorí si toľko pre zlé cesty vytrpeli. Trvalo to skoro desať rokov. Najskôr sa robila kanalizácia, následne išiel plyn a potom ešte voda. Takže trikrát sa cesta rozkopala a zahádzala. Kým sa neurobila nová, dovolím si tvrdiť, že sme mali najhoršiu cestu v strednej Európe. Popri novej ceste sme urobili aj nejaké bočné uličky na Prašniciach, v strede obce pri kaplnke a v časti Záhumnie.


Iste máte plány aj na ďalšie obdobie. Nie jeden, ani dva. Ale všetko sa bude odvíjať od financií. A od toho, ako rýchlo sa budú posudzovať projekty na čerpanie grantov z eurofondov. Mrzí ma, že to všetko trvá veľmi dlho. Podali sme projekt na rekonštrukciu KD v objeme 9 mil. korún. Je to už skoro rok a nič sa nedeje. Sú to v podstate mrtvé peniaze, ktoré sa mohli využiť na niečo iné. Máme už pripravené ďalšie tri. Prvým je cesta v časti Záhumnie, potom cesta pri cintoríne, smerom k rieke, kde sme vykúpili nejaké pozemky a chceli by sme tam urobiť parkovisko, ďalej by sme chceli dať do poriadku cestu v časti Klenové. Projekty len na stavebné povolenie budú stáť ďalších 200-tisíc korún.


 


Škola, v ktorej nepotrebujú zvonček


S riaditeľom Základnej školy s Materskou školou vo Hvozdnici Antonom Gabrielom sme sa rozprávali dobré tri hodiny. A za celý ten čas nás ani raz nevyrušil zvuk školského zvončeka, ktorý by oznamoval začiatok či koniec vyučovacej hodiny. "Je to tak už niekoľko rokov a všetci sme si už zvykli," so smiechom odpovedal na naše nechápavé pohľady riaditeľ. Ale vraj ak sa všetko podarí, už od budúceho školského roku bude cez prestávky vyhrávať v školskom rozhlase muzika. A tak sme sa Antona Gabriela pýtali ďalej.


Aká je súčasnosť vašej školy? Boli sme jednou z tých škôl, ktoré zasiahla racionalizácia siete základných škôl, a tak sme sa v roku 2000 zlúčili so ZŠ v Štiavniku. Cieľom bolo zrušenie spojených ročníkov, ktoré sme vtedy mali na našej škole vzhľadom na malý počet detí a v konečnom dôsledku aj úspora financií. Dva roky sme fungovali pod riaditeľstvom ZŠ v Štiavniku. Keď sa začalo uvažovať o financovaní ZŠ na základe normatívneho príspevku na žiaka, obecné zastupiteľstvo vo Hvozdnici sa rozhodlo požiadať o zaradenie našej školy do siete ZŠ a opäť ju osamostatniť. Rozhodnutie z ministerstva prišlo 2. septembra 2003 a vtedy sa, z večera na ráno, začala nová éra samostatnej Základnej školy vo Hvozdnici. Jej súčasťou sa stala aj materská škola, ktorá je v tej istej budove.


Máte aj školský klub detí? Nie, ale ten v podstate nahrádza vysunuté pracovisko Centra voľného času (CVČ) z Bytče. V tomto školskom roku má už aj svoje vlastné priestory, ktoré sme získali presťahovaním kabinetu do suterénu. Anna Mináriková z CVČ vedie krúžok anglického jazyka, turistický a divadelný krúžok a popoludní zabezpečuje aj činnosť detí v rámci zóny voľného času. Máme aj ďalšie krúžky. Ja vediem počítačový krúžok, o ktorý je medzi deťmi obrovský záujem, tanečný krúžok vedie Renáta Golierová a liturgický Daniela Trulíková.


A čo vaši škôlkari? Tým sa naozaj darí dobre. Poznať to aj podľa toho, akí prváci prichádzajú do školy. Musím povedať, že sú veľmi dobre pripravení. Vedia pracovať s pastelkami, nožnicami, ani lepidlo nie je pre nich neznámy pojem. Majú osvojené základné hygienické návyky. A čo je hlavné, neboja sa školy, pretože denne s ňou prichádzajú do kontaktu. Poznajú mňa aj učiteľky, vedia, ako vyzerajú triedy, vidia, ako sa správajú školáci počas prestávok. Toto všetko im do značnej miery uľahčuje ich vstup do prvej triedy. Poďakovanie patrí obom učiteľkám, ktoré sa im celý rok venujú.


Na nedostatok financií sa nesťažujete? V podstate ani nie. Vlani sa nám podarilo v jednej časti budovy prerobiť klasické kúrenie na plynové a vymenili sme tam aj staré okná za plastové. Tento rok sme pred prázdninami zvažovali, či zrekonštruujeme kúrenie a vymeníme radiátory, alebo či splynofikujeme aj zvyšnú časť školy. Keď sme všetko prepočítali, vyšlo nám, že druhý variant bude výhodnejší. Navyše sme celú školu rozdelili na tri vykurovacie sektory, je to oveľa efektívnejšie a ekonomickejšie. Museli sme však zrušiť miesto kuriča, čo je mne osobne veľmi ľúto, pretože Jozef Kolek bol jediným chlapom, ktorého som v škole stretával. Bol veľmi ústretový, šikovný, zručný remeselník, pracoval tu osem rokov. Ale škole je verný stále. Bol tu aj nedávno, keď vymieňal žiarivky v počítačovej učebni. Za všetko, čo pre školu urobil a čo stále robí, mu patrí naša veľká vďaka.


 


Miesto piety a pokoja


V júli 1994 sa splnil sen veriacich Hvozdničanov. Vtedajší kardinál Ján Chryzostom Korec im posvätil kostol sv. Svorada a sv. Benedikta. Hneď vedľa je aj Dom smútku a miestny cintorín a spolu tvoria ucelený komplex. "Obnovili sme omietku na oboch objektoch, oplotili sme celý cintorín a teraz sme urobili jeho stredom aj chodníček. Myslím, že teraz táto časť pôsobí veľmi estetickým dojmom a páči sa všetkým. Za cestou by ešte malo pribudnúť malé parkovisko," rozvíja ďalšie plány starosta Hvozdnice Miroslav Minárik. Pozemky na parkovisko už odkúpili.


 


Pýchou obce je Javorníček


Folklór má svoje miesto v živote takmer každej dediny. Nie je tomu inak ani vo Hvozdnici. Najväčšiu zásluhu na tom momentálne má Juraj Jakubík s manželkou Annou, ktorí od roku 1997 vedú detský folklórny súbor Javorníček. "Vznikol z detí, ktoré pôsobili v dedinskej folklórnej skupine," prezradila nám Anna Jakubíková. Vedúci i členovia súboru čerpajú zo zvykov štiavnickej doliny a sú v ňom deti z Hvozdnice i zo Štiavnika. Hoci je to mladý kolektív, má na svojom konte celý rad úspechov. "Viackrát sme boli na krajských prehliadkach, trikrát sme postúpili na celoslovenskú. Tam sa vlani naši sólisti, speváci stali laureátmi a získali hlavnú cenu," popýšila sa úspechmi svojich malých zverencov. Momentálne má Javorníček asi 20 členov, muzikantov, spevákov i tanečníkov. Robia však aj scénické pásma, v ktorých prezentujú ľudové zvyky zo svojho regiónu. S tými vystupujú aj na rôznych folklórnych festivaloch, ale videli ich aj v Krakove, Bratislave či v Prahe. "V Krakove sme boli vlani pred Vianocami a reprezentovali sme tam Žilinský samosprávny kraj. Bratislavu a Prahu sme navštívili v rámci benefičných koncertov, ktoré sa konali pod záštitou eurokomisára Jána Fígeľa a vystupovali sme tam v programe Slovenský Betlehem," ukončila výpočet úspechov Anna Jakubíková. Folklór majú Jakubíkovci v krvi. Jurajov otec Otto bol zakladateľom dedinskej folklórnej skupiny v Štiavniku. Tam sa Anna zoznámila s Jurajom a dnes v Javorníčku vystupujú aj ich tri deti.


 


Deti rady robia samy pre seba


Život v ZŠ s MŠ vo Hvozdnici je zaujímavý. Aj keď je to len malá škola, majú tu zaužívané podujatia, ktoré sa v každom školskom roku opakujú. "Školský rok vždy začíname svätou omšou v kostole. Tým sme nadviazali na tradíciu, aká tu už kedysi bola. Pokračujeme v decembri Mikulášskym posedením. To organizujeme v kultúrnom dome, deti z CVČ pripravia krátky program, balíčky pre všetky deti z obce zabezpečuje úrad. Veľmi milá býva aj Vianočná besiedka, ktorá je vždy v posledný vyučovací deň v roku a deti na nej prezentujú rodičom, čo všetko sa v škole naučili. Stretávame sa v kostole, lebo v škole nemáme na takéto akcie dosť miesta a v kultúrnom dome je chladno," začal s výpočtom tradičných podujatí riaditeľ Anton Gabriel. Fašiangy v škole aj v škôlke patria karnevalu, nikdy nezabudnú ani na Deň matiek. Deti a učitelia sa každý rok tešia aj na oslavy Medzinárodného dňa detí. Učitelia preto, že s ním nemajú žiadnu robotu a deti preto, že si ho pripravujú samy. Organizačný štáb tvoria vždy štvrtáci. Tí si povymýšľajú súťaže, pripravia si na ne všetko potrebné, na ihrisku vyznačia stanovištia a sami sú rozhodcami i organizátormi. To sa im veľmi páči. A už je tu v podstate koniec školského roka. "Občas pre deti zabezpečíme aj nejaký kultúrny program či výchovný koncert. Predtým sme chodievali aj do divadla do Žiliny, ale je to stále drahšie a drahšie," posťažoval sa riaditeľ. A v kultúrnom dome zatiaľ na divadelné predstavenia profesionálnych súborov nemajú podmienky.


 


Chceli by sme sa poďakovať


Všetkým tým, ktorí škole pomáhali a pomáhajú. V prvom rade je to Obecný úrad vo Hvozdnici, starostom počnúc a pracovníčkami úradu končiac. Spoločne s riaditeľom školy sa vždy usilujú nájsť takú cestu, aby boli spokojní všetci, ktorých sa to týka. Treba spomenúť aj Urbár obce Hvozdnica. Predtým zásoboval školu drevom na kúrenie, teraz im daroval drevo, z ktorého postavia za školou altánok so stolmi a lavicami, ktorý budú v teplejšom období využívať aj na vyučovanie. Poďakovanie patrí aj Rade školy a všetkým rodičom, ktorí škole zverili svoje deti a podľa svojich možností participujú na riešení problémov, s ktorými škola zápasí. Mimoriadne dobré vzťahy ma hvozdnická škola so školou v Štiavniku. Spoločne organizujú plavecký výcvik pre štvrtákov, spolupracujú aj metodické združenia. Ďalšie slová vďaky patria mestu Bytča a jeho primátorovi Petrovi Korcovi. Nuž a napokon je to správca štiavnickej farnosti Ľubomír Dávidík, človek, ktorý je svetlom tejto doliny.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
 2. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tracíciou!
 3. Máš dosť teórie a poučiek? Študuj, cestuj, pracuj a ži!
 4. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 5. Na VŠEMvs získaš kvalitné štúdium v moderných priestoroch
 6. Táto pomôcka zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 7. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
 8. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 9. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 10. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 1. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 2. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 3. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 4. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 5. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
 7. Budúcnosť M&A v Európe
 8. Zdravá pečeň zlepšuje metabolizmus aj celkové zdravie
 9. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 10. Toto si zapamätajte! Takto určite nakúpite bezpečne
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 28 610
 2. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 12 136
 3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 10 602
 4. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 926
 5. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 8 783
 6. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 556
 7. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 8 513
 8. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 460
 9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 8 263
 10. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 8 249
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Traja turisti zablúdili v Malej Fatre

Stratení turisti neutrpeli zranenia.

VII. ročník Kolokvia turistických informačných centier Slovenskej republiky

Kvôli opatreniam súvisiacim s pandémiou COVID-19 sa kolokvium konalo formou moderovaných rozhovorov s odborníkmi z praxe, ktoré sprístupnili na internete.

VIDEO: Žilina ide do veľkého europrojektu. Do ekológie investuje 1,3 milióna eur

O adaptácii Žiliny na zmenu klímy diskutoval aj primátor mesta.

Do Vianoc by mali byť tri kolá testovania, nástup do škôl sa odkladá

Použiť sa má osem miliónov antigénových testov.

Premiér Igor Matovič.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pri inštalácii vianočnej výzdoby v Mlynoch prišiel mladý muž o nohu

Pracovník spadol z výšky približne 20 metrov. Utrpel množstvo zranení.

FOTO: Po obrovských tolstolobikoch prišli na rad skutoční králi priehrady Ružiná

Vo vodnom diele Ružiná prebieha už štvrtý deň záchranný odlov rýb.

Vianočné trhy v Prievidzi budú, nevyhnú sa však obmedzeniam

Situácia s koronavírusom zasiahla aj do tradičných vianočných trhov v Prievidzi aj do fungovania ľadovej plochy na námestí.

Tragická nehoda na R1: Vodiča († 52) vymrštilo z auta

Nehoda sa stala na diaľničnom úseku medzi Zvolenom a Žiarom.

Už ste čítali?