Piatok, 20. máj, 2022 | Meniny má Bernard

Kto nás bude zastupovať v krajskom parlamente?

Poslancom, ktorí budú v krajskom parlamente zastupovať žilinský, bytčiansky región a volebný obvod Kysucké Nové Mesto sme položili dve otázky.


1. Keďže je väčšina zastupiteľstva pravicová, ako si predstavujete spoluprácu so županom Jurajom Blanárom zo strany SMER-SD?
2. Čo bude pre vás ako poslanca prioritou, čo sa budete snažiť urobiť pre svoj región?


Ľubomír BAŽÍK, 54 rokov, rodák z Trebišova, ortopéd, ženatý:
1. Myslím si, že ak bude z oboch strán konštruktívny prístup, spolupráca bude dobrá.
2. Pre región a mesto Žilina je to predovšetkým otázka zdravotníctva. Budem sa snažiť aj o vytvorenie vzdelávacích inštitúcií a štátnej vedeckej knižnice.
Peter BELINSKÝ, 38 rokov, rodák z Vranova nad Topľou, riaditeľ spoločnosti, ženatý:
1. Nie je to otázka o tom, ako sa on postaví k spolupráci. Je to o tom, aby sa odkomunikovali problémové veci. Keď sa nájde riešenie, tak potom bude dobrá spolupráca.
2. Určite to bude snaha, aby Žilinský kraj v maximálne možnej miere vyčerpal všetky prostriedky, ktoré môže dostať z európskych fondov, aby sme túto jedinečnú príležitosť využili na sto percent.
Peter DOBEŠ, 48 rokov, rodák zo Žiliny, primátor Rajeckých Teplíc, ženatý:
1. Po slávnostnom zasadnutí a zložení sľubu je treba vytvoriť priestor na širokú diskusiu, aby sme sa vždy vedeli dohodnúť bezohľadu na to, aký bol volebný výsledok. Sľubujem si od toho, že budeme veci riešiť v prospech občanov tohto kraja.
2. Keďže som primátor Rajeckých Teplíc, dominantná pre mňa bude oblasť rozvoja cestovného ruchu, kúpeľníctva, cezhraničnej spolupráce, regionálneho rozvoja a práve v tomto by som chcel byť nápomocný aj v rámci celého kraja.
Mária GAŠICOVÁ, 54 rokov, rodáčka z Višňového, štátna zamestnankyňa na úseku sociálnych vecí, vydatá:
1. Podľa môjho názoru to nie je o straníckej príslušnosti, o pravici, či o ľavici. Je to o vnútornom presvedčení každého, či chce slúžiť ľuďom alebo svojim osobným záujmom.
2. Prioritnou je pre mňa sociálna sféra a budem sa konštruktívne a komplexne zaoberať problémami z tejto oblasti a zmapované individuálne problémy riešiť komplexne v spolupráci so všetkými zainteresovanými a dotknutými inštitúciami a organizáciami. Zlepšiť informovanosť občanov a podporovať všetky aktivity, ktoré budú slúžiť ľuďom.
Ivan CHABAN, 55 rokov, rodák zo Zádubnia, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí, ženatý:
1. Každá spolupráca záleží na dohode. Aj v súčasnej dobe prebieha množstvo rozhovorov, aby sa dospelo k nejakej generálnej dohode. Myslím si, že v Žiline by nemali byť bojové modely ako v Nitre.
2. Roky som pracoval ako riaditeľ žilinskej nemocnice, čiže mojou prioritou je zdravotníctvo. Náväznosť nemocníc samosprávneho kraja smerom ku koncovým nemocniciam v Martine a v Žiline tak, aby mali pacienti garantovanú starostlivosť v plnom rozsahu. Samozrejme aj sociálne veci, pretože robím v profesii s drogami, čo je na pomedzí zdravotníctva a sociálnej starostlivosti.
Juraj MARKO, 47 rokov, rodák z Malaciek, prednosta KÚ v Žiline, ženatý:
1. Na spoluprácu musia byť dvaja, takže je zbytočné dávať dopredu jednostranné vyhlásenia. Za seba ale môžem povedať, že mám dobrú vôľu spolupracovať so všetkými, vrátane predsedu.
2. V rámci poslaneckého klubu KDH máme jasnú predstavu a stanovené priority pre všetky jednotlivé obvody. Podľa toho budeme ďalej postupovať.
Tibor MINTÁL, 58 rokov, rodák z Tepličky nad Váhom, starosta obce Teplička nad Váhom, ženatý:
1. Bude treba hľadať spoločné riešenia. Nič iné nezostáva nám, ani županovi.
2. V mojom regióne je sociálny ústav a treba ho napojiť na kanalizáciu, ktorá je už
10 rokov vybudovaná, len ju treba dokončiť. V úplnom začiatku to bude moja priorita.
Milan OČKO, 42 rokov, rodák z Kysuckého Nového Mesta, primátor KNM, ženatý
1. Verím, že predseda VÚC bude podporovať všetky dobré myšlienky a budú to vidieť a cítiť aj občania okresu KNM. Ak áno, tak nevidím dôvod na nespoluprácu.
2. Jedná z mojich hlavných úloh bude riešenie celkovej dopravnej situácie na dolných Kysuciach. Hlavne vybudovanie vstupnej križovatky KNM - Radoľa, ktorá má veľký význam pre mesto a všetky obce dolných Kysúc. Tiež budem podporovať pokračťovanie výstavby diaľnice na úseku Žilina - KNM - Čadca. V spolupráci s VÚC Žilina a ministerstvom školstva chceme dobudovať areál gymnázia.
Pavel PAVLÁSEK, 54 rokov, rodák zo Žabokriek nad Nitrou, vysokoškolský pedagóg, ženatý:
1. Nerozdeľoval by som to na prácu župana a na prácu zastupiteľstva. V tejto chvíli by bolo vhodné nájsť spoločný priestor pre občanov ŽSK.
2. Prioritou bude vytvoriť adresné podmienky pre občana, čo sa týka jednotlivých služieb dopravy, zdravotníctva a sociálnych služieb. Predstavujem si to tak, že dotácie zo ŽSK by mali plynúť pre občana a nie pre poskytovateľa služieb.
Ján POKRIVKA, 58 rokov, rodák zo Snežnice, starosta obce Snežnica, ženatý:
1. Myslím si, že v tomto mám dobré skúsenosti, pretože som starostom obce Snežnica. Všetkých poslancov som mal z HZDS a ja som bol z KDH. Nebál som sa toho a spolupráca záleží na tom, akí sme ľudia.
2. Zamerať sa chcem hlavne na Kysuce. Na rozvoj cestovného ruchu, prepojenie jednotlivých oblastí a budovanie cyklotrás.
Štefan PUCKO, 44 rokov, rodák zo Štiavnika, starosta obce Štiavnik, ženatý:
1. Myslím si, že vždy zvíťazí zdravý sedliacky rozum a budeme robiť v prospech ľudí. Osobne už dlhé roky pracujem v samospráve a viem, ako sa pracuje, keď zastupiteľstvo nie je jednoliate. Vždy sme však hľadali riešenia, aby výsledok bol v prospech občanov.
2. Pre región Bytčianska je nutné, aby sme v maximálnej miere využili peniaze z európskych fondov. To bude aj moja priorita, a preto by som chcel pracovať v komisii regionálneho rozvoja.
Ján SÁGA, 36 rokov, rodák zo Žiliny, prednosta Obvodného úradu Žilina, ženatý:
1. Bude na županovi, ako pristúpi k našej koalícii a na základe dohôd bude závisieť na ňom, či sa dohodneme.
2. Už ako prednosta Obvodného úradu som sa vždy snažil o rozvoj jednotlivých mikroregiónov v rámci žilinského okresu. Mojou parketou je regionálny rozvoj.
Ján SLOTA, 52 rokov, rodák zo Žiliny, primátor mesta Žiliny, ženatý:
1. Osobne si myslím, že pri regionálnych záujmoch sa rozdelenie na pravicu a ľavicu stráca. Ide totiž o záležitosti, ktorá sa týkajú občanov v praktickej rovine, napríklad vybudovanie kanalizácie, oprava chodníkov, ciest. Nevidím v tom nič pravicové, ani ľavicové. Mal by tu byť jeden záujem v prospech občanov.
2. Myslím si, že v najbližších rokoch bude gro výstavba dialníc v Žilinskom kraji. Na túto oblasť sa chceme zamerať a mala by to byť priorita pre každého poslanca i župana.
Andrej SOČUVKA, 57 rokov, rodák zo Železníka, riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne, ženatý:
1. Program prvého slávnostného zastupiteľstva svedčí o tom, že chceme hľadať spoločnú reč a uvedomujeme si, že sme tu predovšetkým pre občanov. Našou snahou je urobiť všetky kroky pre to, aby ŽSK nabral nový dych a nový trend.
2. Budem robiť všetko pre to, aby bol zabezpečený rovnomerný rozvoj celého nášho regiónu. Aby aj všetky podregióny cítili, že sme tu pre všetkých. Chceme byť spravodliví, čestní a zároveň chceme dávať nové impulzy pre rozvoj celého kraja.
Jana SVRČKOVÁ, 50 rokov, rodáčka z Kysuckého Nového Mesta, ekonómka, vdova:
1. Aj keď je väčšina poslancov pravicová a župan je od stredu naľavo, myslím si, že riešenie problémov spojí pravú aj ľavú stranu spektra. Verím poslancom, dúfam, že boli zvolení preto, aby pomáhali riešiť problémy a nie pre svoje osobné záujmy.
2. Túto prácu poznám už z minulého volebného obdobia, som v komisii školstva a v komisii sociálnej pomoci, preto si priority kladiem práve v týchto dvoch oblastiach. Chcela by som sa zapojiť do reformy stredného školstva, aby školy nevypúšťali študentov na úrad práce, ale aby produkovali kvalitných absolventov, ktorí si nájdu uplatnenie buď na vysokej škole alebo v praxi.
Viktor VALLO, 52 rokov, rodák z Terchovej, starosta obce Terchová, ženatý:
1. Všetko záleží na politickom konsenze, a keďže nám spoločne ide o to, aby tento parlament a Žilinský samosprávny kraj fungoval, musí jedna aj druhá strana robiť všetko pre to, aby sa nám to spoločne podarilo.
2. Hlavne presvedčiť občanov ŽSK, že ich nezáujem vyplývajúci z neúčasti na voľbách nie je o tom, že všetci poslanci sú lumpi, ale že skutočne seriózna politika sa dá robiť aj poctivo.
Peter WEBER, 29 rokov, rodák z Bytče, prednosta Krajského školského úradu v Žiline, ženatý:
1. Všetkým nám pôjde predovšetkým o to, aby sa tento región rozvíjal a rovnako aj všetky jeho subregióny. Osobne budem presadzovať, aby spolupráca zastupiteľstva so županom bola dobrá, v prospech regiónu. V súčasnosti prebehajú rozhovory, v ktorých sa vzájomná spolupráca dolaďuje.
2. Budem sa usilovať, aby sa do regiónu dostalo čo najviac finančných prostriedkov a čo najviac práce, aby boli ľudia spokojní.
Štefan ZELNÍK, 50 rokov, rodák z Dolného Hričova, riaditeľ polikliniky, ženatý:
1. Vôbec v tom nevidím problém. Musíme rešpektovať zákony a rozpočet. Podporíme každý jeden rozumný návrh. Podľa mňa pokiaľ nebudú rozhodovať skúsení ľudia, bude to prehra každého z nás. Schovávať sa pritom za politiku je absolútne nesprávne.
2. Venujem sa organizácii zdravotníctva, mám bohaté skúsenosti nielen zo štátnej, ale aj súkromnej sféry. Budem sa snažiť uplatniť svoje skúsenosti v prospech zlepšenia poskytovania zdravotnej starostlivosti nielen v Žiline. 

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
 2. Contact Center Hub a Ncontactcenter od NFON
 3. Volkswagen ID.5 prináša nový softvér aj pre staršie modely
 4. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách?
 5. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza
 6. MS v hokeji: TV Tipsport + špeciálna kurzová ponuka!
 7. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov
 8. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť?
 1. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
 2. Do finále McDonald´s Cupu sa prebojovalo mužstvo z Víťaza
 3. Garmin vyrobil cykloradar Varia RCT715 s bezpečnostnou kamerou
 4. Obľúbená pracovná agentúra Work Service nezmizla
 5. Župné mestečko ovládne krajské mesto aj celý Abov. Už zajtra
 6. 5 najčastejších chýb pri zateplení šikmej strechy: vyhnite sa im
 7. Aké typy cukrovky poznáme?
 8. Biele srdce putovalo aj do Nemocnice AGEL Košice-Šaca
 1. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov 7 348
 2. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť? 6 131
 3. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 5 964
 4. Príliš veľa vitamínov škodí zdraviu, majte ich pod kontrolou 1 406
 5. 5 najčastejších chýb pri zateplení fasády: zabráňte im 1 285
 6. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza 1 235
 7. Doplaťte tisíce. Ako bojovať s podrazmi developerov? 1 213
 8. MS v hokeji: TV Tipsport + špeciálna kurzová ponuka! 1 046

Blogy SME

 1. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (20. - 26.5.1922)
 2. Martin Greguš: Ľudia sa boja, že všetko stratia, tak mlčia. A nakoniec všetko stratia, lebo mlčia...
 3. Michal Múčka: Contra Mundum
 4. Michal Múčka: Čarodej
 5. Iveta Bakitová: Tarragona a ešte pár cestovateľských tipov na Costa Dorada v Španielsku
 6. Michal Múčka: Ako ma uniesli do UFO
 7. ADRA Slovensko: Dobrovoľníctvo v srbskom Belehrade. Príbehy ľudí bez domova ako odraz spoločnosti
 8. Vladimír Hatara: Prečo je politika odporná
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 20 193
 2. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 10 379
 3. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 9 464
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 5 807
 5. Jana Melišová: Skutočná cena za vojnu 4 203
 6. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 4 088
 7. Miroslav Kocúr: Pápež sa pomýlil 3 782
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 3 120
 1. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 3. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 4. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
 5. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 6. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
 7. Jiří Ščobák: Sluha národa: Recenze 1. řady seriálu s Volodymyrom Zelenskym
 8. Jiří Ščobák: Čo robiť, aby sme sa nezbláznili z inflácie? Máme infláciu riešiť?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Na snímke domáci kapitán Marek Mintál preberá po zápase s Ružomberkom z rúk prezidenta Slovenského futbalového zväzu Františka Laurinca a generálneho sekretára zväzu Dušana Tittela pohár za víťazstvo v slovenskej futbalovej lige.

Som vďačný, že som mal možnosť učiť sa, či už od spoluhráčov alebo súperov, hovorí Fantóm o druhej majstrovskej sezóne MŠK Žilina.


10 h

Štvrtú živú diskusiu zo štúdia denníka SME v rámci projektu Závislosti inak bude moderovať Šarkan – Peter Novák.


16. máj

Zúčastnené mužstvá bojujú o atraktívne ceny.


17 h

Najlepší si zmerajú sily aj na celorepublikovej úrovni.


20 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Spoločnosť West Media podpísala dlhodobú nájomnú zmluvu na 15 hektárové pozemky.


16 h

Spoločnosť PEX spolupracuje aj s FBI.


18. máj

Vytvárame si obrovský problém, hovoria lesníci.


18. máj

Najväčšie pohoršenie vzbudilo nákladné auto. Ak by sa takáto akcia mala opakovať, podľa biskupského ekonóma bude vhodné, aby sa určili kritériá.


18. máj

Blogy SME

 1. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (20. - 26.5.1922)
 2. Martin Greguš: Ľudia sa boja, že všetko stratia, tak mlčia. A nakoniec všetko stratia, lebo mlčia...
 3. Michal Múčka: Contra Mundum
 4. Michal Múčka: Čarodej
 5. Iveta Bakitová: Tarragona a ešte pár cestovateľských tipov na Costa Dorada v Španielsku
 6. Michal Múčka: Ako ma uniesli do UFO
 7. ADRA Slovensko: Dobrovoľníctvo v srbskom Belehrade. Príbehy ľudí bez domova ako odraz spoločnosti
 8. Vladimír Hatara: Prečo je politika odporná
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 20 193
 2. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 10 379
 3. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 9 464
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 5 807
 5. Jana Melišová: Skutočná cena za vojnu 4 203
 6. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 4 088
 7. Miroslav Kocúr: Pápež sa pomýlil 3 782
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 3 120
 1. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 3. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 4. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
 5. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 6. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
 7. Jiří Ščobák: Sluha národa: Recenze 1. řady seriálu s Volodymyrom Zelenskym
 8. Jiří Ščobák: Čo robiť, aby sme sa nezbláznili z inflácie? Máme infláciu riešiť?

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu