Piatok, 21. január, 2022 | Meniny má VincentKrížovkyKrížovky

Čo pre nás urobili mestskí poslanci?

V závere tohto roka sa všetkým poslancom v samospráve skončí ich funkčné obdobie.

Pred nimi je už len pár mesiacov a potom v komunálnych voľbách zložia za svoje doterajšie pôsobenie účty. Mestských poslancov v Žiline sme sa opýtali, čo sa im za viac ako tri roky, ktoré sú vo funkcii, podarilo pre občanov presadiť. Druhá otázka naopak znela, čo sa im nepodarilo. 


Ľubomír BAŽÍK, 54 rokov, rodák z Trebišova, ortopéd, ženatý:
1. Za úspech považujem to, že veci, ktoré sa prejednávajú na radnici, sa stávajú vecami verejnými. Veci, ktoré sa týkajú občanov, sa prostredníctvom médií dostávajú k občanom. Spomenul by som napríklad stretnutia ohľadom Auparku, predaja amfiteátra a športovej haly.
2. Presvedčiť svojich kolegov v mestskom zastupiteľstve, aby si uvedomili osobnú zodpovednosť za narábanie s mestským majetkom a voči voličom.


František BOBENIČ, 39 rokov, rodák z Gelnice, informatik v Sociálnej poisťovni, ženatý:
1. Snažil som sa presadzovať také hodnoty, ako slušnosť či spravodlivosť. V praxi to boli návrhy súvisiace s transparentnosťou a zvýšením rovností šancí pri fungovaní chodu mesta, ako bol grantový systém či výberové konania na služby a pri odpredaji majetku mesta. Pri transformácii školstva sa nám podarilo prispieť k pluralite systému a zefektívniť ho a popritom zachovať školy aj v okrajových častiach mesta, čo považujem za víťazstvo zdravého rozumu. Spolu s kolegami v 1. volebnom obvode sme riešili každodenné potreby jeho obyvateľov, medzi ktoré patrila aj záchrana zelene na úkor výstavby garáží na sídlisku pod Nemocnicou. Som rád, že som sa mohol aktívne podieľať na výstavbe Literárneho parčíka pri Žilinskej knižnici.
2. Keďže hodnoty, ako transparentnosť, koncepčné riešenia s výhľadom do budúcnosti či zdravé životné prostredie, zvyčajne nenašli väčšinovú podporu v MZ a na radnici, väčšina z mojich návrhov si bude musieť pravdepodobne počkať na ďalšie volebné obdobie. Medzi také radím aj Útvar hlavného architekta, ktorý vnímam z hľadiska koncepčnosti budovania mesta ako kľúčový.


Ladislav BITTŠANSKÝ, 58 rokov, rodák zo Žiliny, podnikateľ, ženatý:
1. Spolu s kolegami sa mi podarilo obnoviť tradíciu fašiangového sprievodu, ktorý sa bude konať aj v spolupráci s Třincom. Podarilo sa mi tiež presadiť, aby investor pri predaji mestských pozemkov pri športovej hale riešil aj dopravu. Tvrdo sme postupovali proti obmedzeniu herní v meste, pretože ničia rodiny. Spolu s kolegami sme podporovali transparentnosť predaja mestského majetku.
2. Nepodarilo sa mi zastaviť Aupark, ani výstavbu mrakodrapu na Bôriku. Presadzoval som tiež, aby parkovanie v meste nebolo spoplatňované v takej výške a v takom rozsahu ako teraz.


Juraj POPLUHÁR:
Poslanec Juraj Popluhár nebol schopný celý týždeň odpovedať na naše otázky napriek tomu, že sme ho o to požiadali. Odkázal nám, že odpovede na tieto otázky nie sú momentálne preňho prioritami. Radi by sme zdôraznili, že sa tak zachoval ako jediný zo všetkých volených zástupcov aj napriek tomu, že o tom vedel v dostatočnom predstihu. Zostáva len dúfať, že mu na jeho voličoch záleží viac.


Andrej SOČUVKA, 57 rokov, rodák zo Železníka, riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne, ženatý:
1. Myslím si, že úroveň vedenia zastupiteľstva nadobudla oproti začiatku značne kultivovanejšiu a demokratickejšiu podobu. Mesto Žilina v súvislosti s miestnymi daňami nešlo do extrému. Pre občanov sme dane nenavyšovali. Podarilo sa nám odovzdať niekoľko desiatok nájomných bytov pre občanov, ktorí sú na tom slabšie. Postupne sa podarilo racionalizovať sieť škôl a predškolských zariadení. Podarilo sa nám vyriešiť priestorové problémy pre cirkevné školy a cirkevnú materskú škôlku. Podarilo sa vysporiadať pozemky, ktoré súvisia s Vodným dielom Žilina. Mesto prispelo na výstavbu cyklotrás. V minulom roku vznikol mestský športový klub pre telesne postihnutých. Začalo sa s výstavbou podzemných garáží nad Tescom.
2. Nenašiel sa mechanizmus verejných stretnutí s občanmi, hlavne čo sa týka veľkých investičných akcií. Verím, že sa nám to tento rok podarí, hlavne pri citlivých témach.


Anton ŠULÍK, 41 rokov, rodák zo Žiliny, režisér, ženatý:
1. Pre človeka z kultúrnej obce ma teší, že sa nám podarilo po prvom roku presadiť grantový systém pre kultúru a školstvo.
2. Mrzí ma, že po roku účinkovania grantový systém zanikol v tom princípe fungovania, ako bol zriadený. Trápi ma, že sa nepodarilo fundovanejšie rozhodovať o zásadných veciach, ako sú predaje mestských pozemkov. Vyrušuje ma neustála netransparentnosť rozhodovania, necitlivosť a zaslepenosť väčšiny kolegov, ktorí hlasujú len na základe svojich osobných výhod. Je mi smutno, že zostalo len sedem statočných. Chcem veriť, že v budúcom období sa tento pomer zlepší. Nemyslím si, že problém je v primátorovi, ale problém vidím v alternatíve ponuky.


Dušan MAŇÁK, 51 rokov, rodák z Ružomberka, architekt, ženatý:
Zo zásadných vecí, ktoré sme chceli presadiť, sa nám nepodarilo nič a to najmä preto, že poslaneckú väčšinu, ktorú sme mali v zastupiteľstve na začiatku volebného obdobia, sa primátorovi podarilo rozložiť. Chceli sme predovšetkým dosiahnuť transparentné financovanie, pomerné rozdeľovanie financií do všetkých mestských častí pre ich rovnomerný rozvoj, rovnako aj prehľadnejší a zodpovednejší predaj majetku mesta.


Peter NIČÍK, 42 rokov, rodák zo Žiliny, projektový manažér, ženatý:
1. V roku 2004 sa podarilo presadiť grantový systém, ktorým sa spravodlivo rozdelilo 3,5 milióna korún na projekty Žilinčanov v oblasti vzdelávania, kultúry, športu a v sociálnej oblasti. V spolupráci s aktívnymi občanmi môjho volebného obvodu sa nám podarilo zastaviť výstavbu na mieste amfiteátra, ktorá sa začala stavať bez územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Rovnako sa podarilo mne i niektorým mojim kolegom dať nádej ľuďom dobrej vôle, že existujú aj iné predstavy riadenia mesta ako vulgárne nadávať Žilinčanom, porušovať zákony, necitlivo vyrubovať stovky stromov a netransparentne predávať mestský majetok. Myslím, že sa takisto podarilo vzbudiť väčší záujem obyvateľov Žiliny o veci verejné, čo je povzbudivé, pretože v konečnom dôsledku ich rozhodnutie je hlavnou silou, ktorá určuje podmienky života v meste Žilina a ľudia rozhodnú, či chcú, aby vyhrali úcta k ľuďom, slušnosť a múdre budovanie mesta bez pochybných kšeftov.
2. Nepodarilo sa zachovať grantový systém aj v rokoch 2005 a 2006, pretože pán primátor má inú predstavu o rozdeľovaní mestských peňazí. Väčšina poslancov takisto odmietla moje návrhy na transparentný predaj mestského majetku, neprešiel ani posledný návrh na predaj žilinského majetku s trhovou hodnotou nad jeden milión korún výhradne výberovým konaním, nepodarilo sa zabrániť ani viacerým škandalóznym predajom. Od pána primátora som nedostal písomnú odpoveď na žiadnu z mojich interpelácií, ktoré sa týkali napríklad obnovy zdevastovaných detských ihrísk - park na Bôriku, Hliny 7 a podobne, alebo neriešenej dopravnej situácii po vybudovaní hypermarketov, keď kamióny a nákladné vozidlá otravujú život ľuďom tým, že vo dne aj v noci prechádzajú niektorými ulicami, ktoré bývali predtým pokojné a bezpečné. Nepodarilo sa ani to, aby sme ako poslanci mali načas dostatočné a odborné písomné podklady, ktoré je treba k všetkým závažným rozhodnutiam. Naopak, väčšina poslancov na návrh pána primátora už v roku 2003 odhlasovala, že sa takéto podklady nemusia vždy s dostatočným predstihom predložiť. Nepodarilo sa mi dozvedieť od pána primátora, ako vyzerajú problematické zmluvy o predaji mestských nehnuteľností, koľko sa vybralo za parkovanie vozidiel v meste a ako sa s týmito peniazmi hospodári a mnoho ďalších informácií, napriek tomu, že Okresná prokuratúra konštatovala, že pán primátor tým porušuje zákon.


Peter FIABÁNE, 42 rokov, rodák zo Žiliny, športový manažér, ženatý:
1. Nie je toho veľa, ale vyplýva to z pozície a následne možností opozičného politika v tomto meste. Za zmienku určite stojí riešenie výstavby protihlukovej steny pod Hlinami VII, spracovanie koncepčných podkladov pre analýzu športu v meste Žilina, spolupráca na tvorbe grantového systému mesta Žilina v roku 2004 a niektoré konkrétne výsledky pri riešení podnetov zo strany občanov v mojom volebnom obvode. V neposlednej miere môj príspevok k lepšej informovanosti občanov v súvislosti s najvypuklejšími kauzami radnice v uplynulom období.
2. Ak mám byť konkrétny, tak nepodarilo sa mi presadiť návrh výstavby kogeneračnej jednotky, ktorá by umožnila zníženie nákladov na prevádzku Mestskej krytej plavárne, ďalej systémové riešenie podpory športu v meste Žilina a samozrejme zastaviť netransparentný, bez podkladov a odborného posúdenia realizovaný predaj majetku mesta (Štúrovo námestie, Vežiak na Bôriku, parkoviská za Domom techniky )


Jozef BADŽGOŇ, 55 rokov, rodák zo Žiliny, rušňovodič, ženatý.
1. Okrem toho, že sa nám podarilo uskutočniť určité veci, máme aj agendu požiadaviek od občanov a tie sme sa vždy snažili presadiť. Napríklad chodník od trolejbusovej zastávky na Smrekovej ulici. Po dlhej dobe bola otvorená železničná zastávka pod Solinkami, kde sme intervenovali, aby sa to konečne dalo do prevádzky. Kvitujem, že sa pohli veci aj ohľadom rozostavanej budovy na Solinkách tzv. „strašidelného domu“. Máme zisteného vlastníka pozemku, ktorý chce budovu dostavať, prípadne postaviť v jej blízkosti byty. Spolupracujeme aj s mestskou políciou, hlavne v projekte Nočné havrany. Vznikli už aj prvé skupiny, dúfam, že sa to rozbehne.
2. Lepšie zabezpečiť otvorené, preplnené kontajnery na odpad. Ľudia dávajú smeti mimo nich, čím vzniká znečistenie. Zistiť, ako sa dá táto situácia zlepšiť. Chceli by sme rozšíriť parkovacie miesta na Solinkách a vyznačiť ich, aby sa parkovalo úsporne. Je veľký nezáujem občanov o separovanie odpadov, samostatným problémom sú psie exkrementy.


Michal ČERVENÝ, 47 rokov, zo Žiliny, podnikateľ, ženatý:
1. Keď som vstupoval do komunálnej politiky, povedal som si, že skúsim zvýšiť intenzitu komunikácie medzi poslancami a občanmi. To sa mi do určitej miery podarilo. Vyriešili sme niekoľko petícií a stažnosti občanov. Podarilo sa nám na Solinkách zorganizovať deň detí. Začiatkom tohto roka sme otvorili na sídlisku hokejbalové ihrisko, z čoho mám veľmi dobrý pocit. Postupne riešime parkovanie.
2. Zatiaľ sa mi nepodarilo doriešiť parkovanie na Solinkách a trápi ma tiež stále pokračujúci vandalizmus. Ešte stále sa mi nepodarilo zrevitalizovať vnútrobloky.


Ladislav BELANEC, 67 rokov, rodák zo Zádubnia, dôchodca, vdovec.
1. Mne sa toho podarilo dosť. Dom smútku v Zádubní spolu s komunikáciou a kanalizáciou. Vo výstavbe je aj kanalizácia v Zádubní. Ďalej je to vodovod v Budatíne na Letnej ulici a hlavného vodovodného potrubia v Zádubní, ktoré je pred dokončením. Čiastočne sa vyrúbali stromy na cintorínoch v Budatíne a v Zádubní. Zrealizovalo sa aj veľa ďalších, drobných vecí. Teší ma, že sa nám podarilo udržať prevádzku miestneho osvetlenia v oboch častiach.  
2. Mrzí ma, že všetky veci nie sú stále dokončené, ešte tento rok by sa mali vyasfaltovať aj miestne komunikácie v oboch prímestských častiach. V dôsledku rekonštrukcie kultúrneho domu v Budatíne nie je v prevádzke miestny rozhlas, už v máji by aj táto záležitosť mala byť vyriešená. Chceli by sme vybudovať aj chodník pre peších v miestnej časti Budatín popri hlavnej ceste.


Marta VALACHOVÁ, 45 rokov, rodáčka zo Zástrania, ekonómka, slobodná.
1. Myslím, že sa mi toho podarilo dosť. Presadila som vybudovanie vodovodu a plynovodu vo Vraní v hodnote 42 miliónov korún, opravu lávky medzi Vraním a Brodnom za ďalších 400-tisíc korún. Milión korún dostal kultúrny dom v Zástraní, tento rok ešte ďalšieho pol milióna na jeho plynofikáciu. Som rada, že som mohla pomôcť aj kostolu a fare v Zástraní. Najviac ma teší, že sa nám za 72 miliónov korún podarilo zrealizovať vodovod v Zádubní a v Zástraní.
2. Zatiaľ mi vyšlo všetko, čo som si dala do volebného programu.


Anton GAŽICA, 61 rokov, rodák zo Žiliny, projektant, ženatý.
1. V Považskom Chlmci sa na dvoch uliciach vybudoval vodovod pre rodinné domy, ktoré trpeli nedostatkom pitnej, zdravotne nezávadnej vody. Ďalej by som spomenul plynofikáciu Ulice na Hôrku, osvetlenie prístupovej cesty na cintorín a rekonštrukciu troch prístupových komunikácií k rodinným domom. Zabezpečili sme projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu parku na Námestí J. Borodáča. Kompletná plynofikácia sa urobila aj v prímestskej časti Brodno, pribudli rozvody pitnej vody v časti, kde bol akútny nedostatok pitnej vody. Spomeniem aj rekonštrukciu miestnych komunikácií a prístupových ciest k rodinným domom a kompletnú plynofikáciu základnej školy. 
2. Do konca volebného obdobia by som chcel v Považskom Chlmci zabezpečiť vybudovanie chodníka na Bytčianskej ulici, dokončiť plynofikáciu Ulice na Hôrku a doviesť plyn na Ulicu pri Kysuci. No a samozrejme začať s rekonštrukciou spomínaného parku. Potrebovali by sme zaistiť finančné prostriedky cez EÚ z enviromentálneho fondu na kompletnú rekonštrukciu potoka Na Hôrke. Ostáva ešte aj realizácia kanalizácie v Považskom Chlmci, ale aj v Brodne. Tam sa počíta aj s novým chodníkom na Zábrežnej ulici, s rekonštrukciou ďalších prístupových komunikácií k rodinným domom. Aj tu zháňame finančné prostriedky z EÚ na druhú etapu vodovodu a z enviromentálneho fondu EÚ, chceme kompletne rekonštruovať potok Brodňanka. 


Daniel KOVÁČIK, 32 rokov, rodák zo Závodia, športový manažér mládeže, ženatý.
1. Volebné obdobie sa síce ešte neskončilo, ale bilancovať môžeme. Ja som mal vo volebnom programe zakomponovanú hlavne starostlivosť o deti a športoviská. Teší nás, že sa nám podarilo vybudovať ihrisko pri Základnej škole v Závodí v hodnote asi 1,5 milióna korún, neskôr k nemu pribudlo aj miniihrisko s umelým trávnikom. Tento rok chceme ešte pri Materskej škole v Závodí urobiť ešte jedno, čisto detské ihrisko s hojdačkami a preliezačkami.
2. Chceli sme ešte naštartovať výstavbu nového lyžiarskeho areálu na Hradisku. Hotová je už aj štúdia, ale sú tu problémy s majiteľmi pozemkov.


Jozef BLAHUT, 64 rokov, rodák zo Závodia, dôchodca, ženatý.
1. Aj napriek tomu, že som to nemal vo volebnom programe, podarilo sa mi zatiaľ udržať Základnú školu v Bánovej. To ma veľmi teší. V chode je stále aj miestna knižnica v mestskej časti Strážov ako filiálka krajskej knižnice
2. Doteraz sa mi nepodarilo vybaviť kanalizáciu pre mestskú časť Žilinská Lehota a zrekonštruovať rozhlasovú sieť v mestskej časti Závodie. Na všetkom sa ale pracuje. 


Karol BELANÍK, 39 rokov, rodák zo Žiliny, generálny manažér MŠK Žilina, ženatý.
1. V zásade sa mi podarilo presadiť veci, ktoré som potreboval. Najviac ma teší, že sa mi podarilo presadiť dofinancovanie kompletnej rekonštrukcie historického kostolíka v Trnovom. Časť sa hradí z prostriedkov EÚ, ostatok, to znamená 10 percent, sa uhradí z mestského rozpočtu.
2. S takým niečím som sa nestretol.


Elena ZUBAJOVÁ, 50 rokov, rodáčka z Bytčice, strojárka, vydatá.
1. Podarilo sa mi spraviť to, že sme vyregulovali potok v Bytčici od základnej školy až po rieku Rajčianku, inak by Bytčicu po vlaňajších veľkých snehoch vytopilo. S ľuďmi na verejno-prospešných prácach sme opravovali materskú školu, vlani zvnútra a predminulý rok zvonku. Presadili sme aj to, že sa konečne začnú dorábať nedokončené budovy v Mojšovej Lúčke, ktoré mesto previedlo na seba.
2. Som nešťastná z jednej veci. Hoci mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo v Bytčici predĺženie cesty za kostolom, našli sa ľudia, ktorí odmietli predať pozemky za určenú cenu, a tak všetko ostalo po starom. Mesto by tam urobilo inžinierske siete a mohli mať namiesto záhrad nové stavebné pozemky.


Daniel KLAČKO, 52 rokov, rodák zo Žiliny, lekár, ženatý.
1. S inžinierom Mariánom Janušekom sme tandem a „kopeme“ za sídlisko Hájik. Myslím si, že pre jeho obyvateľov sa nám podarilo presadiť veľa vecí, ale ešte stále je tu dosť problémov, ktoré čakajú na riešenie.
2. Na všetkých sme už začali pracovať a dúfame, že do konca volebného obdobia sa nám ich podarí vyriešiť.


Marián JANUŠEK
V čase prípravy tejto ankety bol v zahraničí.


 


Ďalšie názory ostatných poslancov vám prinesiem v budúcom čísle MY Žilinských novín. 

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty
 2. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
 3. Mecom ide na zelenú
 4. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
 5. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
 6. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 €
 7. Marrákeš je červená perla Maroka
 8. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať
 9. F&F Slovensko je najdôveryhodnejšou odevnou značkou na trhu
 10. Predplatné SME.sk len za 29 eur
 1. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
 2. Ekologicky sa zeleniť je časom overený hit
 3. Pripomíname dôležitý dátum –31. januára 2022
 4. Vysoká spotreba vody? Môže to byť nepovšimnutý únik vody
 5. 7 predsavzatí, ktoré pomôžu nielen vám
 6. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
 7. Medzi kritické ochorenia pribudli autizmus, celiakia či malária
 8. Poisťovne pod značkou Union prichádzajú na prvú pobočku pošty
 9. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
 10. Garmin predstavil dlho očakávanú radu športových hodiniek
 1. Predplatné SME.sk len za 29 eur 6 816
 2. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty 5 957
 3. Marrákeš je červená perla Maroka 5 423
 4. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 4 808
 5. Chyby, ktoré robíte pri platbe kartou a ani ste o nich nevedeli 3 555
 6. Cukrovkári a covid-19 2 649
 7. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami? 2 462
 8. Vieme, kde získate najlepšie semienka zeleniny 2 413
 9. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 € 2 333
 10. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom 1 678

Blogy SME

 1. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj
 2. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (21. - 27.1.1922)
 3. Róbert Lešš: Dorazil som do Depa a instantnú kávu vysypal do koša
 4. Vladimír Krátky: Povedali, že na Slovensku je oveľa viac hlupákov ako vo Veľkej Británii a Francúzsku ?
 5. Ján Marton: Máme integrovaný manažment vody, integrovanú kontrolu potravín a budeme integrovaní všetci. Mor ho !
 6. Jozef Rybár: Kolaps Slovenskej republiky...
 7. Rudolfa Vallová: Kupujte naše, slovenské!
 8. Anna Milanová: Zimná Senica...
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta? 13 911
 2. Vanda Tuchyňová: Primátor chce ukázať rešpekt a silu, Žilinu však obracia smerom k Jánovi Slotovi ! 5 678
 3. Pavel Macko: Vodka a cigary? 5 477
 4. Michal Porubän: Tak si tu žijeme - poslanec Blaha je zaočkovaný a Žilinka nechce zverejniť zmluvu čo podpísal v Rusku :) 5 334
 5. Tereza Krajčová: Anglický denník: 21. Posledné razy, ktoré mi zlomili srdce 4 274
 6. Ondrej Prostredník: Pán biskup Haľko, ospravedlňte sa prosím. 3 968
 7. Martin Borguľa: Obranná zmluva s USA? Za mňa – NIE! 3 371
 8. Tomáš Harustiak: Biblický Exodus Izraelitov z Egypta sa nikdy neodohral 2 439
 1. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 2. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 3. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 4. Matúš Sarvaš: Prokurátor: Pri čítaní listov na rozlúčku je nemožné neprecítiť slová obete
 5. Valentína Sedileková: Podcast, ktorý vám odhalí svet ľudí s poruchami príjmu potravy
 6. Katarína Pázmányová: Je spoločná manželská posteľ pilierom dobrého manželstva?
 7. Milota Sidorová: Muži sa boja napadnutia, ženy znásilnenia. Bezpečnosť v meste sa týka všetkých
 8. Pavol Koprda: Erik Kaliňák používa rovnaké metódy ako Blaha. Verili by ste jemu alebo vedcom? (rozbor videa)
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

V stredisku sa lyžuje v režime OTP a bez kapacitných obmedzení.


4 h
Ján Ružička sa medzi tromi žrďami cíti ako doma. Na jeseň však musel až päťkrát nastúpiť ako záložník.

Bolo to naozaj ťažké, hovorí rodený Varínčan.


10 h
Monika Kavecká.

Výrazné porušenie zákona skonštatoval aj Úrad pre verejné obstarávanie.


TASR 11 h
Murgašova ulica v Žiline. Stromy pravdepodobne padnú za obeť výstavbe.

Mesto Žilina posudzuje niekoľko žiadostí o výrub početného množstva drevín.


13 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Cesta medzi obcami Kostolište a Jakubov je neprejazdná.


20 h

Stavia sa na Sliači aj vo Zvolene.


19. jan

Tlaková vlna poškodila aj blízko stojace objekty a vozidlá.


15 h

Bolo len otázkou času, kedy dôjde k tragédii. Roky som upozorňovala na jeho zlý psychický stav, tvrdí starostka Šumiaca.


16 h

Blogy SME

 1. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj
 2. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (21. - 27.1.1922)
 3. Róbert Lešš: Dorazil som do Depa a instantnú kávu vysypal do koša
 4. Vladimír Krátky: Povedali, že na Slovensku je oveľa viac hlupákov ako vo Veľkej Británii a Francúzsku ?
 5. Ján Marton: Máme integrovaný manažment vody, integrovanú kontrolu potravín a budeme integrovaní všetci. Mor ho !
 6. Jozef Rybár: Kolaps Slovenskej republiky...
 7. Rudolfa Vallová: Kupujte naše, slovenské!
 8. Anna Milanová: Zimná Senica...
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta? 13 911
 2. Vanda Tuchyňová: Primátor chce ukázať rešpekt a silu, Žilinu však obracia smerom k Jánovi Slotovi ! 5 678
 3. Pavel Macko: Vodka a cigary? 5 477
 4. Michal Porubän: Tak si tu žijeme - poslanec Blaha je zaočkovaný a Žilinka nechce zverejniť zmluvu čo podpísal v Rusku :) 5 334
 5. Tereza Krajčová: Anglický denník: 21. Posledné razy, ktoré mi zlomili srdce 4 274
 6. Ondrej Prostredník: Pán biskup Haľko, ospravedlňte sa prosím. 3 968
 7. Martin Borguľa: Obranná zmluva s USA? Za mňa – NIE! 3 371
 8. Tomáš Harustiak: Biblický Exodus Izraelitov z Egypta sa nikdy neodohral 2 439
 1. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 2. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 3. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 4. Matúš Sarvaš: Prokurátor: Pri čítaní listov na rozlúčku je nemožné neprecítiť slová obete
 5. Valentína Sedileková: Podcast, ktorý vám odhalí svet ľudí s poruchami príjmu potravy
 6. Katarína Pázmányová: Je spoločná manželská posteľ pilierom dobrého manželstva?
 7. Milota Sidorová: Muži sa boja napadnutia, ženy znásilnenia. Bezpečnosť v meste sa týka všetkých
 8. Pavol Koprda: Erik Kaliňák používa rovnaké metódy ako Blaha. Verili by ste jemu alebo vedcom? (rozbor videa)

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu