Streda, 8. február, 2023 | Meniny má Zoja

Kde je PRAVDA?

V minulom čísle MY Žilinských novín sme uverejnili dva články, ktoré súviseli s mestom Bytča. V jednom s názvom „Predalo mesto lekáreň v rozpore so zákonom?“ sme písali o niekoľkých Bytčanoch, ktorí majú ťažké srdce na vedenie ich mesta, pretože na staré kolená sa museli vysťahovať z mestských bytov. Tvrdia, že podľa zákona mali na byty nárok. Mesto však hovorí, že pri predaji nijako nepochybilo.
V druhom článku „Primátor Korec nepovolil koncert Zdenky Prednej“ sme písali o tom, ako bytčiansky primátor nepovolil koncert mladej speváčky, pretože sa obával o bezpečnosť Bytčanov.
 Primátor Bytče Peter Korec dostal priestor na vyjadrenie pri obidvoch článkoch. Napriek tomu sa rozhodol reagovať aj po ich uverejnení. Prinášame vám teda jeho stanovisko, ktoré nám poslal do redakcie. Rovnaký priestor na vyjadrenie dostali aj ďalší traja aktéri spomínaných článkov.


Vážená pani šéfredaktorka,
• pôvodne som nemienil odpovedať na polopravdy a zavádzania uverejnené vo Vašich novinách dňa
20. 3. 2006 s názvami „Predalo mesto lekáreň v rozpore so zákonom?“ a „Primátor Korec nepovolil koncert Zdenky Prednej“.
1. K článku „Predalo mesto lekáreň v rozpore so zákonom?“:
Ubezpečujem Vás, že Mesto Bytča neporušilo pri predaji polyfunkčného domu, kde sa nachádza i lekáreň, žiadny zákon. Už v nadpise je chyba, pretože sme nepredávali lekáreň, ale polyfunkčný dom postavený v prvej polovici 20. storočia. Je zaujímavé, že pán Filek, ako poslanec mestského zastupiteľstva, pri hlasovaní o predaji nebol proti. Po troch rokoch z mne neznámych príčin sa objavil tento článok napriek tomu, že som mu v prítomnosti právneho zástupcu a prednostu MsÚ záležitosť vysvetlil. Pán Filek, ako pracovník Vašich novín, hrubo zneužíva svoje postavenie na politické ciele najmä v tomto volebnom období a dovolím si pripomenúť i jeho neúspešnú kandidatúru na poslanca VÚC. Je to v súlade s etikou novinára?! Stotožňujete sa s takýmto postupom? Podotýkam, že Mesto Bytča nájomníkom bytov v polyfunkčnom dome ponúklo ubytovanie v penzióne Jesienka. Jeden z nájomníkov si kúpil iný byt, dve rodiny našu ponuku prijali a jeden z nájomníkov našu ponuku dvojizbového bytu odmietol. Jedna z rodín je Mestu Bytča do tohto času dlžná na nájomnom viac ako 30 000 Sk.
2. K článku „Primátor Korec nepovolil koncert Zdenky Prednej“: Druhý článok v tom istom vydaní Žilinských novín, ktorého autorom je opäť p. Filek, taktiež obsahuje polopravdy, nepresnosti a zavádzanie verejnosti. V článku je citovaná pani Bajtošová, ktorá viedla Klub spoločenského života a známe sú jej vyjadrenia, ako „ona východniarka“ musí zaviesť kultúru v Bytči. Iniciatíva pani Bajtošovej okrem iného v poslednom období bola venovaná organizovaniam koncertu speváčky Ivety Bartošovej, ktoré sa neskončilo najlepšie a naši občania neboli spokojní s úrovňou organizácie koncertu, čo vyjadruje aj skorý odchod z koncertu. Po tomto koncerte ma navštívila pani Bajtošová s tým, že to bol finančný „prepadák“ a musí zorganizovať niečo výnosnejšie. Dozvedel som sa od našej pracovníčky, že pani Bajtošová organizuje koncert speváčky Zdenky Prednej. Samozrejme, že sledujem vystúpenia týchto speváčok, ktorých navštevujú najmä teenageri a bol som aj upozornený, že tieto vystúpenia sprevádzajú aj nie najlepšie vedľajšie negatívne javy. Zdôrazňujem, že Svadobný palác v areáli Bytčianskeho zámku nie je prispôsobený takýmto vystúpeniam najmä z bezpečnostných dôvodov. Môj názor potvrdil v článku i zástupca vlastníka nehnuteľnosti, riaditeľ Považského múzea v Žiline, pán Mrva. Predstavu o kultúrnej rozhľadenosti aktérov tohto článku si možno urobiť i podľa tohto vyjadrenia, citujem: „Tento rok sa v Svadobnom paláci uskutočnili vystúpenia Ivety Bartošovej a Honzu Nedvěda. V minulosti tu už vystupovali napríklad aj Tublatanka a Peter Lipa. Je
k  tomu čo dodať, keď sa spájajú tieto žánre?! A je to tak zlé s kultúrou v Bytči, keď uznávajú, že takéto koncerty sa v Bytči uskutočnili?!  Akonáhle sme zistili, že pani Bajtošová tu prevádza komerčnú činnosť, žiadal som od nej pokladničný denník. Pretože mi ho doposiaľ nepredložila, poveril som hlavnú kontrolórku mesta k prevereniu komerčnej činnosti pani Bajtošovej v tejto oblasti. Je mi ľúto, že pán poslanec Bologa sa znížil na takéto klamstvá, že sa jedná o koncert speváčky Smatanovej,..., keď sám dobre vedel, že celá akcia nemala skončiť vystúpením speváčky Zuzany Smatanovej, ale mali byť kapely do skorých ranných hodín, ktorých vystúpenia strážia 80-ti pracovníci bezpečnostnej služby (viď vyjadrenie pána Bologu v uvedenom článku). Tak o aké vystúpenie išlo? Pri koncerte speváčky Smatanovej treba prítomnosť 80 pracovníkov SBS, keď pri koncertoch pani Bartošovej, pána Nedvěda, pána Lipu a skupiny Tublatanka neboli prítomní ani mestskí policajti. Tak o akú kultúru  sa jedná týmto dvom pánom a dáme.  V prílohe Vám zasielam propagáciu plagátu, ktorý pozýva na koncert speváčky Zdenky Prednej, kde fixkou je dopísané: „Predaj vstupeniek je na Obecnom úrade v Petroviciach. Vstupné 155 Sk.“ Ubezpečujem Vás, Vážená pani šéfredaktorka, a tiež čitateľov Vášho týždenníka a mladých v Bytči a okolí, že po kolaudácii nášho nového kultúrneho domu v júni 2006 istotne budú mať miesto pre svoje vystúpenie aj speváčky Smatanová, Predná, ale nie pod organizáciou poslancov pána Fileka, pána Bologu a občianky pani Bajtošovej.
Ostávam s pozdravom a prajem úspechy v ďalšej práci.Ing. Peter Korec
primátor mesta


Názor Ivety Bajtošovej:


Neprekvapuje ma reakcia primátora mesta na spomínaný článok, pretože je len potvrdením toho, že sa bráni ako vie, hlavne nevhodným a pre post primátora až ponižujúcim spôsobom. Nie som si vedomá žiadnych „výrokov“, ale iste som spomenula aj v minulosti, že mi v Bytči chýba akákoľvek podoba kultúrneho vyžitia. Mesto je priam stvorené na organizovanie kultúrnych podujatí v širokom zábere a to, že som sa ako Košičanka zúčastňovala mnohých podujatí v kultúrnej oblasti, nepopieram. Bolo mojou dobrou snahou zrealizovať návštevu divadelných predstavení na území Slovenska v minulom roku, ktoré sa stretli s pozitívnym ohlasom. Všetci, ktorí sa týchto podujatí zúčastnili, mi len dajú za pravdu, že všetky podujatia sa konali formou rozpočítania financií na dopravu a vstupenky. Ako klub nedisponujeme finančnou hotovosťou, ale o tom pán primátor vie veľmi dobre. Vystúpenie Ivety Bartošovej, ako aj koncert Zdenky Prednej organizujú agentúry, ktoré aj odvádzajú daň zo vstupeniek a klub z týchto podujatí nezíska ani korunu.  K vystúpeniu Ivety Bartošovej sa radšej nebudem vyjadrovať, myslím, že na tento problém je lepšie opýtať sa priamo tých, ktorí sa koncertu zúčastnili, no pán primátor pozvanie odmietol. Rada by som ešte spomenula, že okrem urážok na moju adresu, ktorých je v posledných dňoch zo strany mesta viac než dosť, som vlastne rada, že sa odkrýva určité tabu a že konečne majú občania mesta možnosť vidieť realitu v priamom prenose. Myslím si, že nadišiel čas, aby sa nielen na ulici šepkalo o problémoch nášho mesta, ale aby sa ľudia dozvedali o mnohých realitách zo stránok práve takýchto novín, a preto fandím Michalovi Filekovi v jeho práci, lebo poukazuje na problémy, pred ktorými mnohí radšej zatvárajú oči. Všetci traja, ktorí sme v článku spomenutí, predstavujeme ten povestný klinec, ktorý vystrčil hlavu
z dosky a treba ho biť po hlave dovtedy, kým sa opäť nedostane do pôvodnej polohy a zanikne v rovine...


Názor Michala Fileka:


Primátor Peter Korec sa rozhodol reagovať na uverejnené články spôsobom jemu vlastným, to znamená urážaním, osočovaním a aroganciou. Vo svojom pokuse zastrašiť ma, sa rozhodol vsadiť na kartu, že moje pôsobenie ako poslanca Mestského zastupiteľstva v Bytči a súčasne redaktora týždenníka sa vylučuje. MY Žilinské noviny sa venujú aktuálnemu spoločenskému dianiu v regióne a ich úlohou je otvorene hovoriť o problémoch ľudí ako aj kontrolovať vládnutie zástupcov samosprávy. Obidve moje poslania sa veľmi dobre dopĺňajú. Z titulu oboch pozícií sa totiž vždy snažím stáť na strane občanov, na strane tých, ktorí potrebujú pomoc vo svojom márnom boji s úradným šimlom. Na strane ľudí, ktorí sa cítia byť poškodení a ukrivdení práve rozhodovaním takých ľudí, ako je primátor Peter Korec. Presne z týchto dôvodov som sa vo svojej práci venoval článkom o polyfunkčnom objekte na námestí v Bytči a nepovolenému koncertu Zdenky Prednej v Svadobnom paláci. Rodina Ciesaríková a taktiež aj Iveta Bajtošová sa totiž na mňa obrátili, pretože sa cítili byť rozhodnutím mesta Bytča a najmä primátora Korca poškodení. O tom, či oprávnene, si už milý čitateľ pravdepodobne urobil úsudok sám. Prekrucovanie pravdy Petrom Korcom v jeho reakcii zašlo až tak ďaleko, že uvádza, že som nebol proti predaju polyfunkčného domu. Áno, nebol som  proti. Celá pravda je však taká, že som sa v tomto prípade spolu s niekoľkými ďalšími kolegami zdržal hlasovania a to z jednoduchého dôvodu. Nemali sme totiž dostatok informácií, a tak sme si netrúfli zodpovedne sa k predaju vyjadriť. Dokonca aj po niekoľkých rokoch, keď som sa tieto informácie snažil získať, pretože ma o pomoc požiadala rodina Ciesaríkova, som nemal šancu. Právny zástupca mesta Anton Školek mi totiž odmietol poskytnúť relevantné dokumenty, ktoré som potreboval na to, aby som odhalil pravdu o predaji tohto objektu. Myslím si, že v tomto prípade je jedno, či som konal z pozície novinára alebo poslanca a svedčí to o nechutných praktikách vládnutia súčasného primátora Korca a jeho verných. Pýtam sa, je ich pracovnou metódou zatajovanie informácií? O naozaj svojskom prekrúcaní faktov zo strany Petra Korca svedčí aj jeho veta: „A je to tak zlé s kultúrou v Bytči, keď uznávajú, že takéto koncerty sa v Bytči uskutočnili?“ Narážal tak na vetu z článku, v ktorom som spomenul, že
v Svadobnom paláci už vystúpili aj Bartošová, Nedvěd, Tublatanka a Lipa. V tejto súvislosti si len dovolím pripomenúť, že Bartošovú do Bytče dotiahla Bajtošová, Tublatanku v predvolebnej kampani politická strana SDĽ a Petra Lipu pred minulými primátorskými voľbami Korcov konkurent Vincent Holubec. Opakovaný koncert Honzu Nedvěda tak zostáva prakticky jediným kultúrnym počinom referátu kultúry Petra Korca, ktorý sa mu počas doby, čo je pri moci, podarilo zrealizovať. A o tom, ako sa volený zástupca občanov mesta Bytča, Peter Korec, vyrovnáva so svojimi oponentami svedčí aj posledná veta z jeho reakcie, uvedenej vyššie: „Ubezpečujem vás ..., že po kolaudácii nášho nového kultúrneho domu v júni 2006 istotne budú mať miesto pre svoje vystúpenie aj speváčky Smatanová, Predná, ale nie pod organizáciou poslancov pána Fileka a pána Bologu a občianky pani Bajtošovej.“
Na záver ešte jeden dodatok. Ak Peter Korec považuje moju snahu o odhaľovanie a zverejňovanie pravdy za hrubé zneužívanie môjho postavenia, ubezpečujem ho a rovnako aj všetkých čitateľov, že takýmto spôsobom budem konať aj naďalej.


Názor Petra Bologu:


Primátor ma obviňuje z klamstva. V mojom vyjadrení v minulotýždňových MY Žilinských novinách nie je jediné nepravdivé slovo. Naopak, primátor v niektorých pasážach klame a zavádza. I keď nerozumiem, prečo je pre primátora také dôležité, kto presne na koncerte vystupuje (najdôležitejšie asi je, či je koncert stopercentne zabezpečený po všetkých stránkach). Pripomínam, že
5. júna 2005 mali skutočne v areáli futbalového štadióna v Bytči hrať spomínaní interpreti – kapela Desmod so Zuzanou Smatanovou a britsko-slovenská kapela Heaven´s Shore.
Určite je Heaven´s Shore pre viacerých neznámym pojmom. Ale ide o hudobnú skupinu, ktorá koncertuje najčastejšie na evanjelizačných akciách a festivaloch organizovaných kresťanským Rádiom Lumen – to hovorí za všetko. Tých sme sa báli? I keď som predtým u organizátorov „loboval“, aby mohli na koncerte vystúpiť aj bytčianske kapely, dohodli sme sa, že z organizačných dôvodov bude lepšie, ak vystúpia len tieto tri subjekty. Táto dohoda bola uzavretá niekoľko týždňov pred podaním žiadosti o povolenie koncertu. Začiatok bol naplánovaný na 18.00 h, skončiť sa malo okolo 22.00 h. O neskoršom ukončení nikto ani len neuvažoval. Z toho vyplýva, že primátor klame, ak tvrdí, že koncert mal trvať do skorých ranných hodín. Ja som nikdy nezaujal negatívne stanovisko ku kultúre v Bytči. Tú napokon nemá na starosti len mesto ako také, ale predovšetkým jeho obyvatelia. Práve preto si myslím, že ak chce niekto urobiť v Bytči akúkoľvek akciu, treba hľadať cestu, ako mu pomôcť a nie, ako ho od akcie odradiť. Prečo mesto ani len neodpovedalo na písomnú žiadosť o povolenie spomínaného koncertu?!  Aj ja som rád, že budeme mať v polovici roka nové kultúrno-spoločenské centrum. Naše mesto ho potrebovalo ako soľ. Bytčanom by som však rád pripomenul, že jeho postavenie schválilo mestské zastupiteľstvo, nie primátor. Ja som taktiež hlasoval za realizáciu tejto stavby. A to najdôležitejšie – toto dielo nefinancujem ani ja, ani primátor, ale mesto Bytča. Mesto zobralo úver, ktorý splácajú de facto všetci Bytčania – sú to však podľa môjho názoru správne investované finančné prostriedky. Teším sa na množstvo kultúrnych akcií pre všetkých. Pre dôchodcov, pre mládež i pre deti. Namiesto primitívnych invektív, ku ktorým sa primátor znížil v závere článku (týkajúce sa organizovania kultúrnych akcií v novom kultúrno-spoločenskom centre), musíme hľadať cesty, ako prepájať generácie. Je zlé, ak niekto dopredu odsudzuje masové aktivity takéhoto typu s odôvodnením, že sa bojí drog, alkoholu a podobne. Rozumiem, že práve primátor nesie právnu i morálnu zodpovednosť za tieto akcie a že má určité obavy. Ubezpečujem vás však, že zakazovanie aktivít, kde je riziko výskytu drog, neznižuje počet drogovo závislých. Možností, ako sa dostať k droge, je ,bohužiaľ, veľmi veľa. Ak chceme, aby mladí nedrogovali a snáď sa správali občianskejšie, musíme ich predovšetkým pochopiť. Musíme chápať, že súčasní tínedžeri nie sú generáciou alkoholikov a feťákov, ale predovšetkým generáciou počítačovo a jazykovo podstatne gramotnejších, ako sme my.

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka
 2. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 3. Európu sužuje chrípka nebývalých rozmerov. Ako sa chrániť?
 4. INDEX: Prečo stále nemáme diaľnicu do Košíc
 5. Vyšlo februárové Doma v záhrade
 6. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu
 7. Turisti ešte v Egypte neobjavili veľa miest, hovorí delegátka
 8. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model
 1. Chýbajúce zuby? Toto je trvácne riešenie, ktoré nebolí
 2. Na bezpečnom internete záleží
 3. Ako vyzerá inteligentný bytový dom? Tajomstvo je v technológiách
 4. Podporujme imunitu aj vysokočistým beta glukánom
 5. Môjobchod posilňuje svoju pozíciu v Košickom kraji
 6. Európu sužuje chrípka nebývalých rozmerov. Ako sa chrániť?
 7. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 8. O2 predstavilo novú generáciu O2 Paušálov
 1. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť? 6 838
 2. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu 3 844
 3. Dodajte vašej pokožke šťavu 3 261
 4. Chýbajúce zuby? Toto je trvácne riešenie, ktoré nebolí 2 645
 5. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery 904
 6. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model 671
 7. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka 626
 8. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to 449

Blogy SME

 1. Júlia Piraňa Mikolášiková: Prišiel si pozrieť korupčný prípad Lipšicovho nominanta. Súd mu nariadil sledovať kauzy
 2. Jozef Stasík: EU a roboty
 3. Roman Daniel Baranek: Varíme s Medveďom - Tekvica + cuketa v jednom jedle
 4. Pavel Macko: 8. február - deň, ktorý mal vojsť do dejín.
 5. Marek Mačuha: Falošný poplach - 2. Klimatické modely
 6. Tomáš Vodvářka: Morálka nebo prachy?
 7. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými Kalváriami - Nitrianska Blatnica
 8. Olívia Lacenová: Spolupráca Elona Muska s Dogecoin priniesla zníženie uhlíkových emisií o 25 percent
 1. Peter Sarkocy: 4 dôvody prečo by som si už nekúpil Škodu Enyaq 29 986
 2. Štefan Vrátny: Pohľad zvonku na Budajove vzťahy s ŠtB 18 230
 3. Richard Sulík: Ako sme vyriešili najväčší problém tejto krajiny a teraz ponúkame reštart 9 147
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 7 289
 5. Jana Melišová: Vdýchava drevu nový život a dušu 4 610
 6. Igor André: Dve poznámky ku „rómskemu Kanaánu“ vo Veľkej Británii 3 088
 7. Rastislav Jusko: Krvavá minulosť komunistickej prokuratúry. Je nám súdené prežiť ju znova? 2 858
 8. Ľudmila Križanovská: Veľká Británia a USA sú najväčšie zlo na svete 2 505
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Východniarom tu čas beží rýchlejšie
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary, Neil Armstrong a ich výlet na severný pól (1985)
 3. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 4. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 5. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 7. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 8. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Predseda predstavenstva klubu Vlci Žilina Rastislav Chovanec.

Žilina má ešte na súpiske miesta pre dvoch zahraničných hráčov.


7 h

Sú vyškolení na vyhľadávanie a záchranu osôb v ruinách v mestskom prostredí.


a 1 ďalší 9 h
Smútok žilinských hokejistov po záverečnom hvizde.

Žilinčania vyhrávali 46 minút najtesnejším rozdielom, no víťazstvo si nepostrážili.


10 h

Mal pri sebe neznámu rastlinu aj bielu kryštalickú látku.


22 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

O incidente informovala mestská polícia Liptovského Hrádku.


7. feb

Zákon zakazuje znečisťovať cesty.


7 h

Skúsený jaskyniar hovorí, že tak veľké objavy nečakali.


7. feb

Radnica by mala nariadiť celoplošný zákaz kŕmenia nutrií.


7. feb

Blogy SME

 1. Júlia Piraňa Mikolášiková: Prišiel si pozrieť korupčný prípad Lipšicovho nominanta. Súd mu nariadil sledovať kauzy
 2. Jozef Stasík: EU a roboty
 3. Roman Daniel Baranek: Varíme s Medveďom - Tekvica + cuketa v jednom jedle
 4. Pavel Macko: 8. február - deň, ktorý mal vojsť do dejín.
 5. Marek Mačuha: Falošný poplach - 2. Klimatické modely
 6. Tomáš Vodvářka: Morálka nebo prachy?
 7. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými Kalváriami - Nitrianska Blatnica
 8. Olívia Lacenová: Spolupráca Elona Muska s Dogecoin priniesla zníženie uhlíkových emisií o 25 percent
 1. Peter Sarkocy: 4 dôvody prečo by som si už nekúpil Škodu Enyaq 29 986
 2. Štefan Vrátny: Pohľad zvonku na Budajove vzťahy s ŠtB 18 230
 3. Richard Sulík: Ako sme vyriešili najväčší problém tejto krajiny a teraz ponúkame reštart 9 147
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 7 289
 5. Jana Melišová: Vdýchava drevu nový život a dušu 4 610
 6. Igor André: Dve poznámky ku „rómskemu Kanaánu“ vo Veľkej Británii 3 088
 7. Rastislav Jusko: Krvavá minulosť komunistickej prokuratúry. Je nám súdené prežiť ju znova? 2 858
 8. Ľudmila Križanovská: Veľká Británia a USA sú najväčšie zlo na svete 2 505
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Východniarom tu čas beží rýchlejšie
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary, Neil Armstrong a ich výlet na severný pól (1985)
 3. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 4. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 5. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 7. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 8. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu