Utorok, 24. november, 2020 | Meniny má EmíliaKrížovkyKrížovky

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ ŽILINA - ÚRADNÁ SPRÁVA č. 26

1. ŠDK ObFZ – predseda Ing. Miloš Hodoň, zasadnutie 30. 3. 2006
12. ŠDK prekladá MFS 16. kolo dospelých I. a II. triedy na 19. mája 2006 o 17.00 h.
13. ŠDK prekladá MFS 12. kolo III. trieda sk. A na 19. mája 2006 o 17.00 h.
14. ŠDK prekladá MFS dospelých 10. kolo III. trieda sk. B na 11. júna 2006 o 17.00 h.
15. ŠDK prekladá MFS dorastu I. a II. triedy 16. kolo na 26. mája 2006 o 17.00 h.
16. ŠDK prekladá MFS SŽ a MŽ 16. kolo na 25. mája 2006 o 15.30 a 17.00 h.
17. ŠDK schvaľuje žiadosť TJ Hôrky a nariaďuje odohrať MFS dorastu I. triedy
18. kolo Trnové – Hôrky v sobotu 22. 4. 2006 o 16.30 h.
Disciplinárny úsek – vedúci Ing. Peter Gamboš:
Rozhodnutie o zastavení účinnosti rozhodnutí DK ObFZ u previnení z jesennej časti ročníka 2005/2006, podľa čl. 31, bod 2 DP v rozsahu: 1. zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí (tresty za 4 a 8 ŽK). 2. zastavuje účinnosť zostatkov podmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí a na časové obdobie. 3. zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov, ktoré boli zmenené na základe žiadosti jednotlivcov na podmienečné. 4. zastavuje účinnosť zákazu vykonávania všetkých funkcií v FK (hráči, funkcionári). 5. zastavuje účinnosť zostatkov podmienečných a nepodmienečných trestov pre R a DZ. 6. zahladzuje doteraz udelené a evidované ŽK, ktorými boli hráči napomenutí v jesennej časti ročníka 2005/2006. 7. ponecháva v platnosti zostatky nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na časové obdobie. 8. ponecháva v platnosti zostatky nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí. 9. ponecháva v platnosti tresty a pokuty udelené družstvám FK.
Prenesené tresty do jarnej časti súťaže: Dospelí: Zádubnie - PECHOČIAK Pavol, 850615, 2 MFS N, Dlhé Pole – TORNÁRY Dušan, 720127, 6 mesiacov N do 27. 4. 2006, HLAVOŇ Ivan, 671105, 1 MFS N, Višňové – STROMČEK Michal, 810404, 1 MFS N, GAŠKO Jaroslav, 850531 2 MFS N, Hlboké – KONEČNÝ Daniel, 820722, 1 MFS N, Nezbud. Lúčka – ŠVEJDÍK Marek, 840107, 3 MFS N, KUBO Ľuboš, 740520, 1 MFS N, FK – uzavretie HP na 1 MFS do 30. 6. 2006, Hrabové – GAJDOŠÍK Jozef, 681122, 1 MFS N, BUNTA Štefan, 730115, 1 MFS N, Súľov – DANÍŽEK Ondrej, 780210, 5 mesiacov N do 28. 10. 2006, DANÍŽEK Martin, 760311, 2 MFS N, Petrovice – CARÁNEK Branislav 810510, 1 MFS N, Považský Chlmec - HOLBOJ Róbert, 740424 1 MFS N, Lietava – SÚKENÍK Milan, 800412, 3 MFS N, Štiavnik – POBIJAK Ján, 841024 4 MFS N, MRAČNÍK Vladimír, 850219 4 MFS N, Stránske – FAŠANOK Ľubomír, 770123, 9 mesiacov N do 11. 8. 2006, GABČÍK Ladislav, 800304, 7 mesiacov N do 11. 6. 2006, FK – zastavenie činnosti na 1 MFS N, uzatvorenie ihriska na 1 MFS P do 30.6.2006. Nededza – FK – uzatvorenie ihriska na 1 MFS P do 30.6.2006.
Dorast: Hrabové – BELEJ Jozef, 870802, 2 MFS N, Teplička n/V., PYTEL Ján, 880807, 2 MFS N, Mojš KALUŽÁK Tomáš, 870914 , 24 mesiacov N do 11.9.2007, Terchová – ROMANČÍK Peter, 891215, 2 MFS N, Horný Hričov – VONS Marek 910128, 1 MFS N, LAGOVSKÝ Stanislav, 900126, 1 MFS N, Krasňany – GACHO Juraj, 890503, 1 MFS N, FERIANEC Marek, 881 017, 2 MFS N.
- disciplinárny úsek upozorňuje rozhodcov, delegátov zväzu a funkcionárov FK, že bola schválená novelizácia kapitoly Záväzné pokyny pre rozhodcov, delegátov zväzu,... v Rozpise súťaží vo futbale 2005/2006 nasledovne: bod 1 opraviť nadpisy na: b/ bod okamihu, kedy pred stretnutím kapitán družstva podpíše zápis, do vstupu rozhodcu na hraciu plochu pred stretnutím:
c/ od vstupu rozhodcu na hraciu plochu pred stretnutím, do opustenia hracej plochy rozhodcom po stretnutí:
d/ od opustenia hracej plochy rozhodcom po stretnutí, do podpísania zápisu kapitánom družstva.
DÚ – upozorňuje rozhodcov na správne vypisovanie Zápisov o stretnutí: rozhodca je povinný na prednej strane zápisu heslovite uviesť dôvody vylúčenia hráča (nestačí uviesť napr. HNS, surová hra, vzájomné napadnutie, urážka rozhodcu a pod.). Musí dbať na správnosť a čitateľnosť uvádzaných údajov na origináloch, kópiách a fotokópiách predných strán zápisov, pri priestupkoch podľa Pravidla XII. A Pravidiel futbalu (sotenie, udretie, kopnutie, podrazenie, vrazenie a pod.) je rozhodca povinný uviesť na prednej strane zápisu v rubrike „napomínaní a vylúčení hráči“ skutočnosť, keď bol priestupok vykonaný mimo súboja o loptu, bez úmyslu hrať s loptou, resp. v prerušenej hre. Rozhodca v popise priestupku neuvádza pojem „v neprerušenej hre“, resp. „v súboji o loptu“, k dôvodu vylúčenia hráča rozhodca pripojí pojem „surová hra“ iba v prípade, ak hráč pri zákroku vedome ubližoval, alebo sa snažil ublížiť súperovi na zdraví.
Disciplinárny úsek na základe podkladov a návrh hospodárskeho úseku s okamžitou platnosťou zastavuje činnosť podľa DP 2 - 9 za neuhradené pokuty a poplatky FK: ÚS 7/59 Krasňany 8000 + 300Sk, 7/60 Dlhé Pole 200Sk, 7/63 Marek Milo R 200Sk, 10/114 Stráňavy 200 + 200Sk, 10/117 Raj. Teplice-Konská 3000 + 300Sk a 10/119 200Sk, 10/124 Vanák J. R 200Sk, 12/145 Terchová 200 + 200Sk, 12/148 Zástranie 300Sk, 12/151 Podhorie 200Sk, 12/152 Belá 200 + 200Sk, 13/162 Raj. Teplice-Konská 8 000 + 300Sk, 13/166 Mikurda R 200Sk, 13/170 Predmier 200Sk, 14/176 Hôrky 200 + 200Sk, 14/177 Hrabové 200 + 200Sk, 14/187 Krasňany 900 + 300Sk, 14/188 Veľké Rovné 11 000Sk a 14/189 200Sk, 15/204 Nezbud. Lúčka 200Sk a 16/215 200Sk, 17/226 Hrabové 200 + 200Sk, 17/226 Belá 200 + 200Sk, 17/226 Krasňany 200 + 200Sk, 17/227 Teplička 200 + 200Sk, 17/231 Kotešová 200Sk a 17/232 200Sk, 18/240 Hlboké 200 + 200Sk, 18/244 Súľov 200 + 200Sk, 18/246 Bytčica 200 + 200Sk, 18/246 Hlboké 200 + 200Sk , 18/253 Stránske 7 000 + 300 Sk.
Pokuty a poplatky je potrebné uhradiť do 13. 4. 2006. Zastavená činnosť platí pre všetky družstvá FK a znamená, že družstvo odohrá svoje MFS ale body sa mu do tabuľky nezapočítavajú!
10. ŠDK žiada FK a ZŠ, ktoré majú záujem o štart v súťaži prípraviek, aby svoj záujem potvrdili na sekretariáte ObFZ u p. Gaškovej do 10. apríla 2006. Súťaž je pre deti rok narodenia 1996 a mladšie.
Hracia plocha – umelá tráva MŠK Žilina. Počet hráčov 6+1, hrací čas 2 x 10 minút. Organizátor ObFZ Žilina a MŠK Žilina.
11. ŠDK oznamuje funkcionárom FK, že dňa 7. apríla 2006 (piatok) o 16.00 h sa uskutoční aktív FK v jedálni SOU stavebného v Žiline na Bôriku. Účasť zástupcov FK je povinná. Neúčasť pod následkom disciplinárneho konania.
3. Registračno-matričný úsek ObFZ – predseda Jozef Hreus, zasadnutie 23. 3. 2006:
- zasadnutie komisie bude 6. 4. 2006 o 15.00 h. Funkcionári FK, ktorí predložili ku schváleniu prestupy a HP si môžu vyzdvihnúť RP 6. 4. 2006 o 16.00 h. RMK upozorňuje funkcionárov FK, že prestupové lístky je potrebné vypĺňať podľa predlohy (presná adresa), na zadnej strane sa vyžaduje čitateľne uviesť mená dvoch funkcionárov FK – ich funkcie v FK a následne ich podpisy, ďalej upozorňujeme funkcionárov FK na bod 3, článku II, Štvrtú hlavu – „ Ak hráč ukončí hosťovanie a vráti sa do materského klubu, môže mu byť v tom istom prestupovom období povolený prestup alebo hosťovanie, pričom však v priebehu jedného súťažného ročníka hráč nemôže ohlásiť hosťovanie do dvoch klubov toho istého stupňa súťaže. Opakované (ďalšie nové) hosťovanie do klubu, kde hráčovi skončilo pôvodne (predchádzajúce) udelené hosťovanie je možné ohlasovať pri dodržaní podmienok stanovených pre ohlasovanie.
- Upozorňujeme funkcionárov FK, že počnúc prestupovým termínom apríl 2006 bude matrika dôsledne uplatňovať postup podľa Prestupového poriadku pre amatérov Druhá hlava č. 5/2a, teda pri osobnom doručení podkladov k matričnému úkonu (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania) na sekretariáte ObFZ, alebo niektorému z členov matriky k urýchlenému vybaveniu predloží doklad o zaplatení príslušného poplatku zvýšený o 50% pôvodnej sumy (dospelí 300 + 150Sk, dorast 200 + 100Sk). V prestupovom termíne apríl musí byť hosťovanie do 31. 12. 2006. V doraste hráči ročník nar. 1987 musia v prestupovom termíne apríl hlásiť len prestup (nie hosťovanie) s poplatkom 300 + 150 Sk. Žiaci ročník nar. 1991 musia v termíne apríl 2006 hlásiť len prestup (nie hosťovanie) a zaplatiť poplatok 100 + 50 Sk.
- matrika ObFZ doporučuje funkcionárom FK, aby prekontrolovali RP svojich hráčov a predložili podklady k výmene RP, ktorých platnosť sa skončila 31. 12. 2005. Podklady potrebné k výmene RP: starý RP, kópia dokladu na overenie rodného čísla (OP, rodný list , karta poistenca a pod.), fotografia 4,5 x 3,5cm nie staršia ako 1 rok a doklad o úhrade poplatku á 100Sk za jedného hráča (môžete uhradiť za viacerých hráčov jedným pošt. poukazom). Podklady treba poslať na adresu: SsFZ matrika, Partizánska cesta 93, 975 84 Banská Bystrica. Odoslaním podkladov tesne pred zahájením jarnej časti ročníka 2005/2006 sa vystavujete možnosti, že matričné miesto z kapacitných dôvodov Vaše žiadosti nevybaví v termíne.
- Dôrazne upozorňujeme FK, že na základe upozornenia Matrikou SFZ, bude MaK SsFZ, ako aj matričné miesto na SsFZ dôsledne vyžadovať na podkladoch ako je Prestupový lístok, resp. Prihláška k registrácii, uvedenie presnej adresy žiadateľa. V prípade, že prestupový lístok nebude spĺňať náležitosti PP futbalu, (chýbajúca presná adresa) bude MaK žiadosť o prestup, resp. hosťovanie kvalifikovať ako neprerokovanú. Matričné miesto v obdobnom prípade vráti prihlášku k registrácii k doplneniu údajov. Z uvedeného upozornenia vyplýva povinnosť predkladať úplne vyplnenú prihlášku k registrácii (zásadne potvrdenú materským klubom hráča) aj v prípade žiadosti o vystavenie duplikátu RP, resp. výmene RP po dobe platnosti. V prípade, že žiadosť o vyhotovenie duplikátu RP – prihlášku k registrácii – nepodáva materský klub, je k tejto žiadosti potrebné priložiť bezpodmienečne písomné potvrdenie materského FK o strate RP.
4. Správy zo sekretariátu ObFZ
- Úradné hodiny na sekretariáte ObFZ utorok: 10.00 – 12.00 h. 13.00 – 15.00 h. Streda: 10.00 - 12.00 h. 13.00 – 17.00 h. Štvrtok: 10.00 – 13.00 h.
 - TMK SsFZ plánuje v roku 2006 zorganizovať 3 školenia trénerov licencie EURO B/III (rozsah 120 hodín cena 4 500Sk). Záujemcovia o získanie kvalifikácie trénera licencie EURO B/III aby obratom poslali prihlášky s uvedením mena a priezviska, rodného čísla, presnej adresy a tel. kontaktu na adresu SsFZ p. Peter Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
TMK SsFZ ponúkla možnosť v prípade dostatočného záujmu usporiadať školenie trénerov licencie EURO B/III pre záujemcov z oblasti ZA a CA. Informácie na Se ObFZ.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia! 

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
 2. Vyšperkujte Vianoce - tipy na vianočné darčeky
 3. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 4. Manažér, Redaktor, Psychológ či Vedec? MY sme READY – a TY?
 5. Štúdium ekológie, dizajnu či tech-inovácií je životný štýl
 6. Maturuješ? Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví!
 7. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 8. Pomáhajte čítaním
 9. O bezpečnejších nákupoch pred Vianocami so šéfom Tesca
 10. Toto si zapamätajte! Takto určite nakúpite bezpečne
 1. Budúcnosť M&A v Európe
 2. Zdravá pečeň zlepšuje metabolizmus aj celkové zdravie
 3. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 4. Toto si zapamätajte! Takto určite nakúpite bezpečne
 5. O bezpečnejších nákupoch pred Vianocami so šéfom Tesca
 6. Pomáhajte čítaním
 7. Maturuješ? Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví!
 8. Štúdium ekológie, dizajnu či tech-inovácií je životný štýl
 9. Manažér, Redaktor, Psychológ či Vedec? MY sme READY – a TY?
 10. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 31 054
 2. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 10 910
 3. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 9 669
 4. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 9 106
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 097
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 9 092
 7. Učiteľka roka 2018: Koľko času by malo dieťa tráviť za počítačom 8 737
 8. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 8 723
 9. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 614
 10. Ako nahradiť fosílne palivá geotermálnou energiou? 8 334
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Do Vianoc by mali byť tri kolá testovania, nástup do škôl sa odkladá

Použiť sa má osem miliónov antigénových testov.

Premiér Igor Matovič.

Vlci zvíťazili v nových dresoch: Podobnosť s finalistom NHL!

Žilinskí hokejisti vyhrali v Považskej Bystrici 9:0.

Tréner Vlkov Dušan Gregor počas prípravného zápasu s Košicami.

Gonov výrazný rukopis pri žilinských góloch

Po víťazstve nad Trenčínom si Žilina upevnila tretie miesto v tabuľke.

Miroslav Gono (vľavo) patril medzi najlepších hráčov na ihrisku.

Dušan Maňák pred 31 rokmi asistoval pri porážke totality

Pred štrnástimi bol pri tom, keď sa v Žiline skončila Slotalita.

Dušan Maňák.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Polícia vyšetruje masívne podozrenia z tunelovania Agrokomplexu

Rezort hovorí o závažných zisteniach v štátnom podniku. V minulosti ho riadili nominanti SNS.

Vianočné trhy v Martine budú

Druhá vlna koronavírusu slabne, no ťažko povedať, akú silu bude mať v predvianočnom období. Mesto napriek tomu pripraví vianočné trhy. Budú mať ale svoje epidemiologické pravidlá.

Pod úmrtie dlhoročného čadčianskeho kňaza sa podpísal koronavírus

Kysučania s veľkým smútkom prijali správu, že bývalý dlhoročný správca farnosti v Čadci Milan Kavor odišiel do večnosti vo veku 76 rokov. V októbri údajne ochorel na koronavírus.

Rušeň tlačil auto desiatky metrov

Matka s dvoma synmi skončili po zrážke v nemocnici.

Už ste čítali?