Štvrtok, 3. december, 2020 | Meniny má OldrichKrížovkyKrížovky

Úradná správa č. 33 Oblastného futbalového zväzu Žilina

1. Zápisnica ŠDK č. 10 zo dňa 18. mája 2006
136. ŠDK schvaľuje výsledky MFS hraných 11. mája, 13. mája a 14. mája 2006. Dospelí
I. tr.: Hlboké – Zbyňov 6:3, Rašov – Závodie 1:1, Bytčica – Kotrčina Lúčka 0:0,
Rajec – Zádubnie 2:3, Kotešová – Belá 3:1, Višňové – Dlhé Pole 1:2, Nezbudská Lúčka – Rajecké Teplice–Konská 2:0.
II. tr.: Považský Chlmec – Divinka 1:4,
Stránske – Súľov 1:5, Lietava – Horný Hričov 2:0, Podhorie – Hrabové 3:0, Turie – Petrovice 4:3, Kamenná Poruba – Terchová 0:4, Štiavnik – Nededza 2:1. III. tr. sk. A: Ovčiarsko – Brodno 0:0, Bitarová – Dolná Tižina 1:2, Mojš – Zástranie 2:2, Stráža – Kunerad 2:2, Fačkov – Veľká Čierna 9:0. III. tr. sk. B: Hôrky – Divina–Lúky 4:0, Hliník – Veľké Rovné 2:1, Kolárovice – Divina 0:1, Jablonové – Hričovské Podhradie 1:0. Dorast I. tr.: Trnové – Mojš 3:1, Dlhé Pole – Dolná Tižina 3:3, Bytčica – Teplička 1:3, Hôrky – Hrabové 8:2, Kotešová – Veľké Rovné 1:4, Višňové – Terchová 1:2. II. tr.: Považský Chlmec – Krasňany 1:3, Petrovice – Súľov 0:2, Nededza – Horný Hričov 2:2, Hliník – Zádubnie 0:2, Gbeľany – Zástranie 1:1, Ďurčiná – Kunerad 10:2, Rašov – Liet. Lúčka 3:1.
Žiaci I. tr. SŽ a MŽ: Stráňavy – Krasňany 0:1 a 1:0, Strečno – Rosina 3:0 a 1:2,
Bytčica – Predmier 1:5 a 0:8, Štiavnik – Kamenná Poruba 1:2 a 6:0, Višňové – Terchová 2:3 a 1:0, Varín – Rajecké Teplice–Konská 0:4 a 1:2. II. tr. sk. A 12. kolo: Vlčince – Babkov 1.0, Stránske – Lietavská Lúčka 0:6 kont., Lietava – Lietavská Svinná 0:7, Hôrky – Jasenové 3:1, Bitarová – Turie 0:6. II. tr. sk. A 17. kolo: Lietava – Vlčince 0:5, Bitarová – Ovčiarsko 3:1, Turie – Babkov 2:3, Jasenové – Ďurčiná 4:1, Lietavská Svinná – Lietavská Lúčka 6:1. II. tr. sk. B 12. kolo: Nezbudská Lúčka – Zádubnie 12:0,
Dolná Tižina – Belá 5:3, Trnové – Nededza 3:1, Kotrčina Lúčka – Gbeľany 0:7. II. tr. sk. B 17. kolo: Trnové – Nezbudská Lúčka 11:0, Kotrčina Lúčka – Dolná Tižina 1:1, Gbeľany – Zádubnie 18:0, Mojš – Belá 0:11, Nededza – MŠK Žilina 7:1. II. tr. sk. C 10. kolo: Divinka – Hrabové 2:1, Súľov – Dlhé Pole 0:4, Hlboké – Petrovice 1:3, Rašov – Jablonové 5:0, Dolný Hričov – Kotešová 3:1. II. tr. sk. C 15. kolo: Hlboké – Divinka 1:0, Rašov – Súľov 10:2, Dolný Hričov – Hrabové
3:0, Kotešová – Dlhé Pole 1:0, Jablonové – Petrovice 0:2.
137. ŠDK opravuje výsledok MFS dorastu II. tr. 20. kolo Zádubnie – Gbeľany 1:0.
138. ŠDK nariaďuje odohrať MFS dospelí II. tr. 22. kolo Nededza – Kamenná Poruba v nedeľu v ÚHČ 21. mája 2006.
139. ŠDK vyhovuje žiadosti FK Dolná Tižina (dorast) a nariaďuje odohrať MFS Dolná Tižina – Varín 16. kolo 26. mája 2006 a Dolná Tižina – Mojš 23. kolo 28. mája 2006. MFS sa uskutočnia na ihrisku v Stráži v ÚHČ dorastu. Hosťujúce družstvá a rozhodcovia sa dostavia na ihrisko do Stráže.
140. ŠDK upozorňuje TJ Kolárovice na pripravenosť hracej plochy.
141. ŠDK považuje námietku TJ Terchová (dorast) za neopodstatnenú.
142. ŠDK vyhovuje žiadosti OŠK Kamenná Poruba a nariaďuje odohrať MFS SŽ a MŽ I. tr. 22. kolo Kamenná Poruba – Bytčica 1. júna 2006 o 15.30 a 17.30 h.
143. ŠDK kontumuje MFS žiakov
II. tr. sk. A 12. kolo Stránske – Lietavská Lúčka podľa SP čl.100 e) a priznáva 3 body v prospech Lietavskej Lúčky. Výsledok dosiahnutý na ihrisku 0:6, ponecháva v platnosti.
144. ŠDK berie na vedomie list TJ Jablonové.
145. Výsledok MFS žiakov II. tr. sk C 14. kolo Divinka – Petrovice 3:1 dosiahnutý na ihrisku ostáva v platnosti.
146. ŠDK trestá TJ Divinka peňažnou pokutou 1500 korún podľa DP 2 1/d, uzatvorením ihriska P do 30. júna 2006, za prejednanie zaplatiť 300 korún.
147. ŠDK nariaďuje TJ Divinka (žiaci) zabezpečiť riadnu usporiadateľskú službu na MFS.
148. TJ Divinka uhradí cestovné náklady Karol Šimák, Petrovice 466 vo výške 159 korún.
149. Milan MORAVEC, Brodno, 800410, 4 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 3/b. Zaplatiť 200 + 200 korún.
150. Miroslav KOLLÁRIK, Rajecké Teplice, 770413, 5 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 3/b.
151. Marián RANDÍK, Závodie, 710203, 1 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 5/a.
152. Pavol BUČEK, Divinka, 810413, 1 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 5/a.
153. Peter POBIJAK, Štiavnik, 840304, 4 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 6/b.
154. Marek MILEC, Krasňany, 910625, 2 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 4/a. Zaplatiť 200 + 200 korún.
155. Peter HRUŠKA, Zástranie, 881108, 1 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 5/a. Zaplatiť 200 + 200 korún.
156. Radoslav ŽINGORA, Belá, 920618, 3 mesiace N, od 19. mája, DP príl.1 3/b. Zaplatiť 200 + 200 korún.
157. Peter POLJAK, Teplička, 890328, 3 MFS N, od 19.5.06, DP príl.1 2/b. Zaplatiť 200 + 200 korún.
158. Andrej REHÁK, Kotešová, 891029, 5 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 2/b.
159. Ján KRIGOVSKÝ, Veľké Rovné, 891121, 5 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 2/b.
160. Juraj HANULIAK, Terchová, 870903, 5 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 3/b. Zaplatiť 200 + 200 korún.
161. Juraj TLACHÁČ, Terchová, 891203, 5 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 3/b. Zaplatiť 200 + 200 korún.
162. Ladislav HUSÁR, Jablonové, 680915, 4 MFS N, od 12. mája, DP príl.1 3/b.
163. Michal MALICH, Teplička – dorast, ŠDK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri mužstve dorastu od 19. mája do 30. júna 2006, DP príl.1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 korún.
164. ŠDK trestá FK Terchová (dorast) pokarhaním za svojvoľné opustenie z HP, DP príl. 2/3. Za prejednanie zaplatiť 300 korún.
165. Zastavenie činnosti – Rajec – Juraj KRAJČOVIECH, 830329 – do vyriešenia.
166. Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 19. mája, Pavol PAŽICKÝ, Višňové, 910705. Zaplatiť 200 + 200 korún.
167. ŠDK žiada ÚR prešetriť nedoručenie zápisu Rajec-Zádubnie (dospelých).
2. Úsek rozhodcov – vedúci Miroslav Minárčik zasadnutie  17. mája 2006, zápisnica č. 5/2006
Školenie rozhodcov ObFZ sa uskutoční v dňoch 26. – 27. mája 2006 v zasadačke ObFZ na Hálkovej ulici 24, v Žiline, 1. poschodie. Začiatok školenia je o 16.00 h. Prihlásiť sa na školenie je možné do piatku 26. mája 2006 na sekretariáte ObFZ. V tejto súvislosti upozorňujeme na podmienky zaradenia družstiev do príslušných súťaží ObFZ na sezónu 2006/2007, kde jednou z podmienok je mať potrebný počet rozhodcov (viď Prihlášku do súťaže).
- upozorňujeme FK a rozhodcov, že zmluvy o klubovej príslušnosti R sú platné ne dobu neurčitú. Prípadná zmena klubovej príslušnosti sa môže vykonať podľa Rozpisu súťaží v termíne od 1.- do 6. mája príslušného kalendárneho roka.
- KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 24. mája 2006 o 16.00 h rozhodcov Mikurdu, Hazdu, Vanáka a Tarača.
3. Matričný úsek – vedúci Jozef Hreus
Žiadame funkcionárov nižšie uvedených klubov, aby do 25. mája 2006 predložili na sekretariát ObFZ registračné preukazy a doklady na overenie rodného čísla hráčov Višňové – Jakub Fujdiak 880612, Terchová – Patrik Kubala 781004, Nededza Dušan Repáň 781114 a Branislav Szabadoš 790831, Zástranie – Ľubomír Šugár 800224 a Štiavnik – Peter Štrkáč 860820.
4. Sekretariát ObFZ
-  žiadame funkcionárov FK, aby podklady k registrácii hráčov, ktorí prechádzajú z kategórie žiakov do kategórie dorastu, posielali urýchlene na Matričné miesto pre SsFZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 93 974 01 B.B. Podklady k registrácii: čitateľne vyplnená prihláška k registrácii /presná adresa žiadateľa, podpisy rodičov, fotografia rozmerov 4,5 x 3,5 cm  (nie staršia ako jeden rok – nepoužitá), na zadnú stranu napíšte meno, RČ a FK hráča, doklad na overenie rodného čísla (rodný list, zdravotný preukaz a pod.) a doklad o úhrade poplatku 100 korún za jedného hráča – na jeden poštový preukaz môžete uhradiť aj viac hráčov. Po skončení súťažného ročníka pošlete žiacke preukazy na toto isté miesto a obratom obdržíte registračné preukazy hráčov. Upozorňujeme funkcionárov FK, že Matričné miesto bude v období pred zahájením súťaží dôsledne vyžadovať príplatok 300 korún za každého hráča za urýchlené vybavenie registračného preukazu.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia!
Proti rozhodnutiam u vedeným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať do
15 dní od jej zverejnenia!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Nie je to len chlapská záležitosť
 2. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 3. Studujte v Praze ekonomii a business v angličtině
 4. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 5. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 6. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 7. Tip na náhradu za rúško: Kvalitný nákrčník ochráni aj pred zimou
 8. Buďte v najlepšej spoločnosti!
 9. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 10. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 1. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 2. Prvá akumulátorová 2-stupňová snehová fréza na trhu
 3. COOP Jednota je najdôveryhodnejším slovenským predajcom potravín
 4. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 5. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 6. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 7. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 8. Detský čaj COOP Jednoty získal unikátne medzinárodné ocenenie
 9. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 10. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 1. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 17 705
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 602
 3. Aká je chémia vôní 13 348
 4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 9 661
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 544
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 9 078
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 663
 8. Bývanie v meste predlžuje život 8 265
 9. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom 7 918
 10. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 886
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Peter Fiabáne: Po dvoch rokoch sa podarilo naplniť tretinu Plánu ZA

Za neúspech považujestav verejného priestoru a nevysporiadanie vzťahov s Georgom Trabelssiem.

Peter Fiabáne

Máme veľmi dobré mužstvo s obrovským potenciálom. Len sme to neukázali v zápasoch

S kapitánom Višňového a dvojnásobným majstrom v drese MŠK Žilina Martinom Minarčíkom sme zhodnotili jesennú časť tradičného účastníka piatej ligy.

Podľa kapitána Martina Minarčíka (vľavo) nastal zlom v zápase s Liptovským Mikulášom.

E- športový turnaj HernaZona.sk UNIZA Masters začína už tento piatok

Každý, komu je blízky herný svet, môže súťažiť online.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pri kolízii s vlakom sa zranil vodič auta

Cestujúcich odviezol autobus na stanicu.

Zdravotná sestra z Čadce prekonala COVID-19: Myslela som si, že zomriem

Pri pociťovaní príznakov sa začala liečiť sama. Bola to chyba.

Mladá vodička tvrdí, že policajt jej nadával

Správanie hliadky mestskej polície po dopravnej nehode vyvoláva pochybnosti.

V Okoličnom zhorel človek

Tragédia sa stala v stredu popoludní.

Už ste čítali?