Streda, 1. február, 2023 | Meniny má Tatiana

Úradná správa č. 33 Oblastného futbalového zväzu Žilina

1. Zápisnica ŠDK č. 10 zo dňa 18. mája 2006
136. ŠDK schvaľuje výsledky MFS hraných 11. mája, 13. mája a 14. mája 2006. Dospelí
I. tr.: Hlboké – Zbyňov 6:3, Rašov – Závodie 1:1, Bytčica – Kotrčina Lúčka 0:0,
Rajec – Zádubnie 2:3, Kotešová – Belá 3:1, Višňové – Dlhé Pole 1:2, Nezbudská Lúčka – Rajecké Teplice–Konská 2:0.
II. tr.: Považský Chlmec – Divinka 1:4,
Stránske – Súľov 1:5, Lietava – Horný Hričov 2:0, Podhorie – Hrabové 3:0, Turie – Petrovice 4:3, Kamenná Poruba – Terchová 0:4, Štiavnik – Nededza 2:1. III. tr. sk. A: Ovčiarsko – Brodno 0:0, Bitarová – Dolná Tižina 1:2, Mojš – Zástranie 2:2, Stráža – Kunerad 2:2, Fačkov – Veľká Čierna 9:0. III. tr. sk. B: Hôrky – Divina–Lúky 4:0, Hliník – Veľké Rovné 2:1, Kolárovice – Divina 0:1, Jablonové – Hričovské Podhradie 1:0. Dorast I. tr.: Trnové – Mojš 3:1, Dlhé Pole – Dolná Tižina 3:3, Bytčica – Teplička 1:3, Hôrky – Hrabové 8:2, Kotešová – Veľké Rovné 1:4, Višňové – Terchová 1:2. II. tr.: Považský Chlmec – Krasňany 1:3, Petrovice – Súľov 0:2, Nededza – Horný Hričov 2:2, Hliník – Zádubnie 0:2, Gbeľany – Zástranie 1:1, Ďurčiná – Kunerad 10:2, Rašov – Liet. Lúčka 3:1.
Žiaci I. tr. SŽ a MŽ: Stráňavy – Krasňany 0:1 a 1:0, Strečno – Rosina 3:0 a 1:2,
Bytčica – Predmier 1:5 a 0:8, Štiavnik – Kamenná Poruba 1:2 a 6:0, Višňové – Terchová 2:3 a 1:0, Varín – Rajecké Teplice–Konská 0:4 a 1:2. II. tr. sk. A 12. kolo: Vlčince – Babkov 1.0, Stránske – Lietavská Lúčka 0:6 kont., Lietava – Lietavská Svinná 0:7, Hôrky – Jasenové 3:1, Bitarová – Turie 0:6. II. tr. sk. A 17. kolo: Lietava – Vlčince 0:5, Bitarová – Ovčiarsko 3:1, Turie – Babkov 2:3, Jasenové – Ďurčiná 4:1, Lietavská Svinná – Lietavská Lúčka 6:1. II. tr. sk. B 12. kolo: Nezbudská Lúčka – Zádubnie 12:0,
Dolná Tižina – Belá 5:3, Trnové – Nededza 3:1, Kotrčina Lúčka – Gbeľany 0:7. II. tr. sk. B 17. kolo: Trnové – Nezbudská Lúčka 11:0, Kotrčina Lúčka – Dolná Tižina 1:1, Gbeľany – Zádubnie 18:0, Mojš – Belá 0:11, Nededza – MŠK Žilina 7:1. II. tr. sk. C 10. kolo: Divinka – Hrabové 2:1, Súľov – Dlhé Pole 0:4, Hlboké – Petrovice 1:3, Rašov – Jablonové 5:0, Dolný Hričov – Kotešová 3:1. II. tr. sk. C 15. kolo: Hlboké – Divinka 1:0, Rašov – Súľov 10:2, Dolný Hričov – Hrabové
3:0, Kotešová – Dlhé Pole 1:0, Jablonové – Petrovice 0:2.
137. ŠDK opravuje výsledok MFS dorastu II. tr. 20. kolo Zádubnie – Gbeľany 1:0.
138. ŠDK nariaďuje odohrať MFS dospelí II. tr. 22. kolo Nededza – Kamenná Poruba v nedeľu v ÚHČ 21. mája 2006.
139. ŠDK vyhovuje žiadosti FK Dolná Tižina (dorast) a nariaďuje odohrať MFS Dolná Tižina – Varín 16. kolo 26. mája 2006 a Dolná Tižina – Mojš 23. kolo 28. mája 2006. MFS sa uskutočnia na ihrisku v Stráži v ÚHČ dorastu. Hosťujúce družstvá a rozhodcovia sa dostavia na ihrisko do Stráže.
140. ŠDK upozorňuje TJ Kolárovice na pripravenosť hracej plochy.
141. ŠDK považuje námietku TJ Terchová (dorast) za neopodstatnenú.
142. ŠDK vyhovuje žiadosti OŠK Kamenná Poruba a nariaďuje odohrať MFS SŽ a MŽ I. tr. 22. kolo Kamenná Poruba – Bytčica 1. júna 2006 o 15.30 a 17.30 h.
143. ŠDK kontumuje MFS žiakov
II. tr. sk. A 12. kolo Stránske – Lietavská Lúčka podľa SP čl.100 e) a priznáva 3 body v prospech Lietavskej Lúčky. Výsledok dosiahnutý na ihrisku 0:6, ponecháva v platnosti.
144. ŠDK berie na vedomie list TJ Jablonové.
145. Výsledok MFS žiakov II. tr. sk C 14. kolo Divinka – Petrovice 3:1 dosiahnutý na ihrisku ostáva v platnosti.
146. ŠDK trestá TJ Divinka peňažnou pokutou 1500 korún podľa DP 2 1/d, uzatvorením ihriska P do 30. júna 2006, za prejednanie zaplatiť 300 korún.
147. ŠDK nariaďuje TJ Divinka (žiaci) zabezpečiť riadnu usporiadateľskú službu na MFS.
148. TJ Divinka uhradí cestovné náklady Karol Šimák, Petrovice 466 vo výške 159 korún.
149. Milan MORAVEC, Brodno, 800410, 4 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 3/b. Zaplatiť 200 + 200 korún.
150. Miroslav KOLLÁRIK, Rajecké Teplice, 770413, 5 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 3/b.
151. Marián RANDÍK, Závodie, 710203, 1 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 5/a.
152. Pavol BUČEK, Divinka, 810413, 1 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 5/a.
153. Peter POBIJAK, Štiavnik, 840304, 4 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 6/b.
154. Marek MILEC, Krasňany, 910625, 2 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 4/a. Zaplatiť 200 + 200 korún.
155. Peter HRUŠKA, Zástranie, 881108, 1 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 5/a. Zaplatiť 200 + 200 korún.
156. Radoslav ŽINGORA, Belá, 920618, 3 mesiace N, od 19. mája, DP príl.1 3/b. Zaplatiť 200 + 200 korún.
157. Peter POLJAK, Teplička, 890328, 3 MFS N, od 19.5.06, DP príl.1 2/b. Zaplatiť 200 + 200 korún.
158. Andrej REHÁK, Kotešová, 891029, 5 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 2/b.
159. Ján KRIGOVSKÝ, Veľké Rovné, 891121, 5 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 2/b.
160. Juraj HANULIAK, Terchová, 870903, 5 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 3/b. Zaplatiť 200 + 200 korún.
161. Juraj TLACHÁČ, Terchová, 891203, 5 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 3/b. Zaplatiť 200 + 200 korún.
162. Ladislav HUSÁR, Jablonové, 680915, 4 MFS N, od 12. mája, DP príl.1 3/b.
163. Michal MALICH, Teplička – dorast, ŠDK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri mužstve dorastu od 19. mája do 30. júna 2006, DP príl.1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 korún.
164. ŠDK trestá FK Terchová (dorast) pokarhaním za svojvoľné opustenie z HP, DP príl. 2/3. Za prejednanie zaplatiť 300 korún.
165. Zastavenie činnosti – Rajec – Juraj KRAJČOVIECH, 830329 – do vyriešenia.
166. Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 19. mája, Pavol PAŽICKÝ, Višňové, 910705. Zaplatiť 200 + 200 korún.
167. ŠDK žiada ÚR prešetriť nedoručenie zápisu Rajec-Zádubnie (dospelých).
2. Úsek rozhodcov – vedúci Miroslav Minárčik zasadnutie  17. mája 2006, zápisnica č. 5/2006
Školenie rozhodcov ObFZ sa uskutoční v dňoch 26. – 27. mája 2006 v zasadačke ObFZ na Hálkovej ulici 24, v Žiline, 1. poschodie. Začiatok školenia je o 16.00 h. Prihlásiť sa na školenie je možné do piatku 26. mája 2006 na sekretariáte ObFZ. V tejto súvislosti upozorňujeme na podmienky zaradenia družstiev do príslušných súťaží ObFZ na sezónu 2006/2007, kde jednou z podmienok je mať potrebný počet rozhodcov (viď Prihlášku do súťaže).
- upozorňujeme FK a rozhodcov, že zmluvy o klubovej príslušnosti R sú platné ne dobu neurčitú. Prípadná zmena klubovej príslušnosti sa môže vykonať podľa Rozpisu súťaží v termíne od 1.- do 6. mája príslušného kalendárneho roka.
- KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 24. mája 2006 o 16.00 h rozhodcov Mikurdu, Hazdu, Vanáka a Tarača.
3. Matričný úsek – vedúci Jozef Hreus
Žiadame funkcionárov nižšie uvedených klubov, aby do 25. mája 2006 predložili na sekretariát ObFZ registračné preukazy a doklady na overenie rodného čísla hráčov Višňové – Jakub Fujdiak 880612, Terchová – Patrik Kubala 781004, Nededza Dušan Repáň 781114 a Branislav Szabadoš 790831, Zástranie – Ľubomír Šugár 800224 a Štiavnik – Peter Štrkáč 860820.
4. Sekretariát ObFZ
-  žiadame funkcionárov FK, aby podklady k registrácii hráčov, ktorí prechádzajú z kategórie žiakov do kategórie dorastu, posielali urýchlene na Matričné miesto pre SsFZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 93 974 01 B.B. Podklady k registrácii: čitateľne vyplnená prihláška k registrácii /presná adresa žiadateľa, podpisy rodičov, fotografia rozmerov 4,5 x 3,5 cm  (nie staršia ako jeden rok – nepoužitá), na zadnú stranu napíšte meno, RČ a FK hráča, doklad na overenie rodného čísla (rodný list, zdravotný preukaz a pod.) a doklad o úhrade poplatku 100 korún za jedného hráča – na jeden poštový preukaz môžete uhradiť aj viac hráčov. Po skončení súťažného ročníka pošlete žiacke preukazy na toto isté miesto a obratom obdržíte registračné preukazy hráčov. Upozorňujeme funkcionárov FK, že Matričné miesto bude v období pred zahájením súťaží dôsledne vyžadovať príplatok 300 korún za každého hráča za urýchlené vybavenie registračného preukazu.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia!
Proti rozhodnutiam u vedeným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať do
15 dní od jej zverejnenia!

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. O najlepšie komunikujúcich značkách rozhodne aj verejnosť
 2. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť?
 3. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to
 4. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi
 5. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať?
 6. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu
 7. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery
 8. SCANDI 2023: prehliadka súčasného severského filmu
 1. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť?
 2. O najlepšie komunikujúcich značkách rozhodne aj verejnosť
 3. Ako možno získať prídavky na dieťa v Nemecku?
 4. Kupujete balenú vodu? Vypočítajte si, koľko za ňu ročne miniete!
 5. Táto váha berie vaše chudnutie vážne: Kalórie počíta za vás!
 6. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to
 7. Svalovice sa netreba obávať
 8. Students today, innovators tomorrow, learners forever
 1. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi 11 943
 2. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu 7 251
 3. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť? 4 211
 4. Zdravie bez liekov. Lekár namiesto nich predpisuje studenú vodu 2 213
 5. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať? 2 104
 6. Stockerka štartuje predaj bytov s cenami, ktoré prekvapia 1 480
 7. Benátky a Verona: zažite pôsobivé kúsky mozaiky severu Talianska 1 379
 8. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to 1 240

Blogy SME

 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá)
 2. Ľuboš Vodička: Jaskyniarstvo aj ochrana prírody v Liptovskom Mikuláši
 3. Rastislav Jusko: Krvavá minulosť komunistickej prokuratúry. Je nám súdené prežiť ju znova?
 4. Anna Miľanová: Kresby prírodným uhlíkom...
 5. Matúš Mathis: Ponuka bytov v Košiciach po prvýkrát od septembra 2022 klesla - Píše Matúš Mathis
 6. Jozef Stasík: Niekto zhasína a niekto myslel dopredu
 7. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými Kalváriami - Veľké Rovné
 8. Peter Maroncik: Tak už máme v Čechách nového, dobrého prezidenta.
 1. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 6 078
 2. Věra Tepličková: Výlet v Bratislave (z denníka žiaka 3. ročníka ZŠ z Piešťan) 5 209
 3. Ivan Beňovič: Ruský rubeľ sa svetovou menou nestane 4 698
 4. Dušan Koniar: Dzurindov projekt valcuje čítanosť aj diskusie 3 478
 5. Rastislav Puchala: Starosta je ruský troll 3 424
 6. Rastislav Puchala: Vraj je to sfetovaný trpaslík 3 421
 7. Tereza Kazdová: Fico má rád pekné ženy, Babiš je na blondíny. Verejný diskurz volá po feministoch 3 163
 8. Ján Šeďo: Sliepky na Ukrajine sú iné ako naše ? 3 120
 1. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 3. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 4. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 6. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou
 7. Jiří Ščobák: Avatar 2: Začátek nového příběhu
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 53. - Antarktída - Druhá Byrdova antarktická expedícia (1933 - 1935)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Najlepším záložníkom jesene v II. triede ObFZ Žilina podľa hlasujúcich sa stal Roman Mikoláš z Hrabového.

Rozhovor s najlepším záložníkom jesene II. triedy ObFZ Žilina.


17 h
Ján Kožuško, zakladateľ projektu Programko.sk

Na samotných kurzoch sa lektori nevenujú len tematike, na ktorý je workshop zameraný, ale poslucháčov upozorňujú aj na nástrahy internetu. Veď pojem kyberšikana sa v našom slovníku natrvalo usadil. V internetových vodách číhajú na deti rôzne nástrahy.


31. jan

Kypí vám pri pohľade na deti pozerajúce do telefónu alebo sediace za počítačom krv v žilách? Pozor, aby ste ich nepripravili o úspešnú kariéru. Namiesto zákazov ich naučte počítačom rozumieť - a zabezpečíte im lepšiu budúcnosť.


30. jan

S ohňom bojovalo 19 profesionálnych hasičov.


30. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá)
 2. Ľuboš Vodička: Jaskyniarstvo aj ochrana prírody v Liptovskom Mikuláši
 3. Rastislav Jusko: Krvavá minulosť komunistickej prokuratúry. Je nám súdené prežiť ju znova?
 4. Anna Miľanová: Kresby prírodným uhlíkom...
 5. Matúš Mathis: Ponuka bytov v Košiciach po prvýkrát od septembra 2022 klesla - Píše Matúš Mathis
 6. Jozef Stasík: Niekto zhasína a niekto myslel dopredu
 7. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými Kalváriami - Veľké Rovné
 8. Peter Maroncik: Tak už máme v Čechách nového, dobrého prezidenta.
 1. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 6 078
 2. Věra Tepličková: Výlet v Bratislave (z denníka žiaka 3. ročníka ZŠ z Piešťan) 5 209
 3. Ivan Beňovič: Ruský rubeľ sa svetovou menou nestane 4 698
 4. Dušan Koniar: Dzurindov projekt valcuje čítanosť aj diskusie 3 478
 5. Rastislav Puchala: Starosta je ruský troll 3 424
 6. Rastislav Puchala: Vraj je to sfetovaný trpaslík 3 421
 7. Tereza Kazdová: Fico má rád pekné ženy, Babiš je na blondíny. Verejný diskurz volá po feministoch 3 163
 8. Ján Šeďo: Sliepky na Ukrajine sú iné ako naše ? 3 120
 1. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 3. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 4. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 6. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou
 7. Jiří Ščobák: Avatar 2: Začátek nového příběhu
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 53. - Antarktída - Druhá Byrdova antarktická expedícia (1933 - 1935)

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu