Streda, 26. január, 2022 | Meniny má TamaraKrížovkyKrížovky

Úradná správa č. 33 Oblastného futbalového zväzu Žilina

1. Zápisnica ŠDK č. 10 zo dňa 18. mája 2006
136. ŠDK schvaľuje výsledky MFS hraných 11. mája, 13. mája a 14. mája 2006. Dospelí
I. tr.: Hlboké – Zbyňov 6:3, Rašov – Závodie 1:1, Bytčica – Kotrčina Lúčka 0:0,
Rajec – Zádubnie 2:3, Kotešová – Belá 3:1, Višňové – Dlhé Pole 1:2, Nezbudská Lúčka – Rajecké Teplice–Konská 2:0.
II. tr.: Považský Chlmec – Divinka 1:4,
Stránske – Súľov 1:5, Lietava – Horný Hričov 2:0, Podhorie – Hrabové 3:0, Turie – Petrovice 4:3, Kamenná Poruba – Terchová 0:4, Štiavnik – Nededza 2:1. III. tr. sk. A: Ovčiarsko – Brodno 0:0, Bitarová – Dolná Tižina 1:2, Mojš – Zástranie 2:2, Stráža – Kunerad 2:2, Fačkov – Veľká Čierna 9:0. III. tr. sk. B: Hôrky – Divina–Lúky 4:0, Hliník – Veľké Rovné 2:1, Kolárovice – Divina 0:1, Jablonové – Hričovské Podhradie 1:0. Dorast I. tr.: Trnové – Mojš 3:1, Dlhé Pole – Dolná Tižina 3:3, Bytčica – Teplička 1:3, Hôrky – Hrabové 8:2, Kotešová – Veľké Rovné 1:4, Višňové – Terchová 1:2. II. tr.: Považský Chlmec – Krasňany 1:3, Petrovice – Súľov 0:2, Nededza – Horný Hričov 2:2, Hliník – Zádubnie 0:2, Gbeľany – Zástranie 1:1, Ďurčiná – Kunerad 10:2, Rašov – Liet. Lúčka 3:1.
Žiaci I. tr. SŽ a MŽ: Stráňavy – Krasňany 0:1 a 1:0, Strečno – Rosina 3:0 a 1:2,
Bytčica – Predmier 1:5 a 0:8, Štiavnik – Kamenná Poruba 1:2 a 6:0, Višňové – Terchová 2:3 a 1:0, Varín – Rajecké Teplice–Konská 0:4 a 1:2. II. tr. sk. A 12. kolo: Vlčince – Babkov 1.0, Stránske – Lietavská Lúčka 0:6 kont., Lietava – Lietavská Svinná 0:7, Hôrky – Jasenové 3:1, Bitarová – Turie 0:6. II. tr. sk. A 17. kolo: Lietava – Vlčince 0:5, Bitarová – Ovčiarsko 3:1, Turie – Babkov 2:3, Jasenové – Ďurčiná 4:1, Lietavská Svinná – Lietavská Lúčka 6:1. II. tr. sk. B 12. kolo: Nezbudská Lúčka – Zádubnie 12:0,
Dolná Tižina – Belá 5:3, Trnové – Nededza 3:1, Kotrčina Lúčka – Gbeľany 0:7. II. tr. sk. B 17. kolo: Trnové – Nezbudská Lúčka 11:0, Kotrčina Lúčka – Dolná Tižina 1:1, Gbeľany – Zádubnie 18:0, Mojš – Belá 0:11, Nededza – MŠK Žilina 7:1. II. tr. sk. C 10. kolo: Divinka – Hrabové 2:1, Súľov – Dlhé Pole 0:4, Hlboké – Petrovice 1:3, Rašov – Jablonové 5:0, Dolný Hričov – Kotešová 3:1. II. tr. sk. C 15. kolo: Hlboké – Divinka 1:0, Rašov – Súľov 10:2, Dolný Hričov – Hrabové
3:0, Kotešová – Dlhé Pole 1:0, Jablonové – Petrovice 0:2.
137. ŠDK opravuje výsledok MFS dorastu II. tr. 20. kolo Zádubnie – Gbeľany 1:0.
138. ŠDK nariaďuje odohrať MFS dospelí II. tr. 22. kolo Nededza – Kamenná Poruba v nedeľu v ÚHČ 21. mája 2006.
139. ŠDK vyhovuje žiadosti FK Dolná Tižina (dorast) a nariaďuje odohrať MFS Dolná Tižina – Varín 16. kolo 26. mája 2006 a Dolná Tižina – Mojš 23. kolo 28. mája 2006. MFS sa uskutočnia na ihrisku v Stráži v ÚHČ dorastu. Hosťujúce družstvá a rozhodcovia sa dostavia na ihrisko do Stráže.
140. ŠDK upozorňuje TJ Kolárovice na pripravenosť hracej plochy.
141. ŠDK považuje námietku TJ Terchová (dorast) za neopodstatnenú.
142. ŠDK vyhovuje žiadosti OŠK Kamenná Poruba a nariaďuje odohrať MFS SŽ a MŽ I. tr. 22. kolo Kamenná Poruba – Bytčica 1. júna 2006 o 15.30 a 17.30 h.
143. ŠDK kontumuje MFS žiakov
II. tr. sk. A 12. kolo Stránske – Lietavská Lúčka podľa SP čl.100 e) a priznáva 3 body v prospech Lietavskej Lúčky. Výsledok dosiahnutý na ihrisku 0:6, ponecháva v platnosti.
144. ŠDK berie na vedomie list TJ Jablonové.
145. Výsledok MFS žiakov II. tr. sk C 14. kolo Divinka – Petrovice 3:1 dosiahnutý na ihrisku ostáva v platnosti.
146. ŠDK trestá TJ Divinka peňažnou pokutou 1500 korún podľa DP 2 1/d, uzatvorením ihriska P do 30. júna 2006, za prejednanie zaplatiť 300 korún.
147. ŠDK nariaďuje TJ Divinka (žiaci) zabezpečiť riadnu usporiadateľskú službu na MFS.
148. TJ Divinka uhradí cestovné náklady Karol Šimák, Petrovice 466 vo výške 159 korún.
149. Milan MORAVEC, Brodno, 800410, 4 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 3/b. Zaplatiť 200 + 200 korún.
150. Miroslav KOLLÁRIK, Rajecké Teplice, 770413, 5 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 3/b.
151. Marián RANDÍK, Závodie, 710203, 1 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 5/a.
152. Pavol BUČEK, Divinka, 810413, 1 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 5/a.
153. Peter POBIJAK, Štiavnik, 840304, 4 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 6/b.
154. Marek MILEC, Krasňany, 910625, 2 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 4/a. Zaplatiť 200 + 200 korún.
155. Peter HRUŠKA, Zástranie, 881108, 1 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 5/a. Zaplatiť 200 + 200 korún.
156. Radoslav ŽINGORA, Belá, 920618, 3 mesiace N, od 19. mája, DP príl.1 3/b. Zaplatiť 200 + 200 korún.
157. Peter POLJAK, Teplička, 890328, 3 MFS N, od 19.5.06, DP príl.1 2/b. Zaplatiť 200 + 200 korún.
158. Andrej REHÁK, Kotešová, 891029, 5 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 2/b.
159. Ján KRIGOVSKÝ, Veľké Rovné, 891121, 5 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 2/b.
160. Juraj HANULIAK, Terchová, 870903, 5 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 3/b. Zaplatiť 200 + 200 korún.
161. Juraj TLACHÁČ, Terchová, 891203, 5 MFS N, od 19. mája, DP príl.1 3/b. Zaplatiť 200 + 200 korún.
162. Ladislav HUSÁR, Jablonové, 680915, 4 MFS N, od 12. mája, DP príl.1 3/b.
163. Michal MALICH, Teplička – dorast, ŠDK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri mužstve dorastu od 19. mája do 30. júna 2006, DP príl.1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 korún.
164. ŠDK trestá FK Terchová (dorast) pokarhaním za svojvoľné opustenie z HP, DP príl. 2/3. Za prejednanie zaplatiť 300 korún.
165. Zastavenie činnosti – Rajec – Juraj KRAJČOVIECH, 830329 – do vyriešenia.
166. Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 19. mája, Pavol PAŽICKÝ, Višňové, 910705. Zaplatiť 200 + 200 korún.
167. ŠDK žiada ÚR prešetriť nedoručenie zápisu Rajec-Zádubnie (dospelých).
2. Úsek rozhodcov – vedúci Miroslav Minárčik zasadnutie  17. mája 2006, zápisnica č. 5/2006
Školenie rozhodcov ObFZ sa uskutoční v dňoch 26. – 27. mája 2006 v zasadačke ObFZ na Hálkovej ulici 24, v Žiline, 1. poschodie. Začiatok školenia je o 16.00 h. Prihlásiť sa na školenie je možné do piatku 26. mája 2006 na sekretariáte ObFZ. V tejto súvislosti upozorňujeme na podmienky zaradenia družstiev do príslušných súťaží ObFZ na sezónu 2006/2007, kde jednou z podmienok je mať potrebný počet rozhodcov (viď Prihlášku do súťaže).
- upozorňujeme FK a rozhodcov, že zmluvy o klubovej príslušnosti R sú platné ne dobu neurčitú. Prípadná zmena klubovej príslušnosti sa môže vykonať podľa Rozpisu súťaží v termíne od 1.- do 6. mája príslušného kalendárneho roka.
- KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 24. mája 2006 o 16.00 h rozhodcov Mikurdu, Hazdu, Vanáka a Tarača.
3. Matričný úsek – vedúci Jozef Hreus
Žiadame funkcionárov nižšie uvedených klubov, aby do 25. mája 2006 predložili na sekretariát ObFZ registračné preukazy a doklady na overenie rodného čísla hráčov Višňové – Jakub Fujdiak 880612, Terchová – Patrik Kubala 781004, Nededza Dušan Repáň 781114 a Branislav Szabadoš 790831, Zástranie – Ľubomír Šugár 800224 a Štiavnik – Peter Štrkáč 860820.
4. Sekretariát ObFZ
-  žiadame funkcionárov FK, aby podklady k registrácii hráčov, ktorí prechádzajú z kategórie žiakov do kategórie dorastu, posielali urýchlene na Matričné miesto pre SsFZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 93 974 01 B.B. Podklady k registrácii: čitateľne vyplnená prihláška k registrácii /presná adresa žiadateľa, podpisy rodičov, fotografia rozmerov 4,5 x 3,5 cm  (nie staršia ako jeden rok – nepoužitá), na zadnú stranu napíšte meno, RČ a FK hráča, doklad na overenie rodného čísla (rodný list, zdravotný preukaz a pod.) a doklad o úhrade poplatku 100 korún za jedného hráča – na jeden poštový preukaz môžete uhradiť aj viac hráčov. Po skončení súťažného ročníka pošlete žiacke preukazy na toto isté miesto a obratom obdržíte registračné preukazy hráčov. Upozorňujeme funkcionárov FK, že Matričné miesto bude v období pred zahájením súťaží dôsledne vyžadovať príplatok 300 korún za každého hráča za urýchlené vybavenie registračného preukazu.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia!
Proti rozhodnutiam u vedeným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať do
15 dní od jej zverejnenia!

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť
 2. Zánik platobných kariet. Ako budú vyzerať platby budúcnosti?
 3. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu
 4. Predplaťte si SME.sk vo vašej firme
 5. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať
 6. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
 7. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
 8. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
 9. Mecom ide na zelenú
 10. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 €
 1. Vianočné dovolenky sa vrátili na čísla pred pandémiou
 2. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 3. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať
 4. Predplaťte si SME.sk vo vašej firme
 5. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 6. Vedeli ste, že šport a podnikanie majú veľa spoločného?
 7. Slovensko uvažuje! Video so ŠOKOM má už vyše 900-tisíc videní
 8. Developer Mint Investments získal prvenstvo v CIJ Awards 2021
 9. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 10. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 1. Zánik platobných kariet. Ako budú vyzerať platby budúcnosti? 5 746
 2. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom 4 626
 3. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny 4 474
 4. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty 4 340
 5. Slovensko uvažuje! Video so ŠOKOM má už vyše 900-tisíc videní 3 555
 6. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 3 087
 7. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami? 2 814
 8. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť 2 133
 9. Marrákeš je červená perla Maroka 2 047
 10. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 € 1 919

Blogy SME

 1. Tomáš Harustiak: Ako vznikol mýtus o Ježišovi
 2. Stanislav Pánis: Normalizácia volatility pri pokračovaní rely
 3. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: (Ne)primeranosť protipandemických vyhlášok ÚVZ
 4. Andrej Hossa: Zariadenie spálne jednoducho a štýlovo
 5. Štefan Vidlár: 300 eury ešče rás
 6. Donal Greene: 3 dôvody, prečo sme sa rozhodli založiť náš startup na Slovensku (a nie v Írsku)
 7. Michal Šustek: Riešenia udržateľnosti dôchodkového systému (zvýšenie zodpovednosti jednotlivca 1-3/12) - 6. časť
 8. Peter Biščo: Ten pravý Americký sen sa žije na Slovensku.
 1. Pavel Macko: Vodka a cigary? 13 369
 2. Simona Kyselicová: Ako sa testuje na Covid v Nórsku. P.S.: Som pozitívna 7 792
 3. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 5 964
 4. Martin Ondráš: Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky 5 238
 5. Michal Porubän: Tak si tu žijeme - poslanec Blaha je zaočkovaný a Žilinka nechce zverejniť zmluvu čo podpísal v Rusku :) 5 115
 6. Monika Nagyova: Vzťahové okienko. Páry, ktoré sa medzi sebou nerozprávajú. 4 307
 7. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: V roku 2022 pôjdu do dôchodku tisícky ľudí. Ste pripravené a pripravení? 4 094
 8. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže ! 3 873
 1. Jiří Ščobák: Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby? (v rostlinných akváriích se substrátem)
 2. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 3. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 4. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 5. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 6. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 7. Jiří Ščobák: Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?
 8. Jiří Ščobák: Novak Djoković pravděpodobně pozitivní test neměl. Oslava poštovní známky a akce s dětmi to dokazují
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Vodič nafúkal takmer tri promile.


46m

V Žiline zrealizovali viac ako 19-tisíc operácií.


5 h

Nezamestnanosť v ŽSK stúpla v decembri o 0,11 percenta.


TASR 9 h
Ilustračné foto.

Polícia navrhla obžalobu obvineného muža.


25. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na Orave sú len dve dediny, v ktorých za minulý týždeň nezaznamenali covid. Tri dediny Bielej Oravy mali spolu o takmer tretinu viac infikovaných ako celý Dolnokubínsky okres.


25. jan

Pacientom bude k dispozícii niekoľko nových lekárov aj centrum včasnej intervencie.


24. jan

Nadnárodný reťazec plánoval otvoriť už vlani.


18 h

Covidový paradox v Poltári.


24. jan

Blogy SME

 1. Tomáš Harustiak: Ako vznikol mýtus o Ježišovi
 2. Stanislav Pánis: Normalizácia volatility pri pokračovaní rely
 3. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: (Ne)primeranosť protipandemických vyhlášok ÚVZ
 4. Andrej Hossa: Zariadenie spálne jednoducho a štýlovo
 5. Štefan Vidlár: 300 eury ešče rás
 6. Donal Greene: 3 dôvody, prečo sme sa rozhodli založiť náš startup na Slovensku (a nie v Írsku)
 7. Michal Šustek: Riešenia udržateľnosti dôchodkového systému (zvýšenie zodpovednosti jednotlivca 1-3/12) - 6. časť
 8. Peter Biščo: Ten pravý Americký sen sa žije na Slovensku.
 1. Pavel Macko: Vodka a cigary? 13 369
 2. Simona Kyselicová: Ako sa testuje na Covid v Nórsku. P.S.: Som pozitívna 7 792
 3. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 5 964
 4. Martin Ondráš: Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky 5 238
 5. Michal Porubän: Tak si tu žijeme - poslanec Blaha je zaočkovaný a Žilinka nechce zverejniť zmluvu čo podpísal v Rusku :) 5 115
 6. Monika Nagyova: Vzťahové okienko. Páry, ktoré sa medzi sebou nerozprávajú. 4 307
 7. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: V roku 2022 pôjdu do dôchodku tisícky ľudí. Ste pripravené a pripravení? 4 094
 8. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže ! 3 873
 1. Jiří Ščobák: Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby? (v rostlinných akváriích se substrátem)
 2. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 3. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 4. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 5. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 6. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 7. Jiří Ščobák: Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?
 8. Jiří Ščobák: Novak Djoković pravděpodobně pozitivní test neměl. Oslava poštovní známky a akce s dětmi to dokazují

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu