Pondelok, 16. máj, 2022 | Meniny má Svetozár

Dnes na návšteve v Dolnom Hričove

Dolný Hričov, jedna z najstarších obcí nášho regiónu. Už o dva roky si jej obyvatelia pripomenú osemstoročnicu od prvej písomnej zmienky o obci. Do jej katastra zasahuje aj Chránená krajinná oblasť Súľovské skaly. Najstaršou zachovanou stavbou v Dolnom Hr

ičove je rímsko-katolícky kostol sv. Michala z prelomu 13. a 14. storočia, kde vnútorné kresby na stenách obnovil akademický maliar Vincent Hložník.
Dnes je Dolný Hričov na ceste do sveta. Jeho súčasťou je totiž aj medzinárodné letisko, ktoré sa pomaly ale iste rozširuje. Aj o tom sme sa rozprávali so starostom Vladimírom Sadloňom.Keď sa história spája s modernou dobou


Aký bol rok 2005?    
Bol to rok veľkého pracovného tempa. Medzi najvážnejšie úlohy patrilo dokončenie výstavby obecnej bytovky, spracovanie Doplnku územného plánu obce, projektovej dokumentácie na vodovod a kanalizáciu a predloženie žiadosti na dotácie zo ŠFEÚ. Rozpočet obce sme splnili, čiastočne sa nám podarilo znížiť obecný dlh. Niečo sa podarilo, niečo prinieslo problémy a starosti. Pri výstavbe bytovky nám veľké problémy spôsobila firma, ktorá vyhrala výberové konanie. Museli sme odstúpiť od zmluvy a urobiť nové výberové konanie. Keby sme do konca minulého roku nevyčerpali úver 5,5 milióna korún museli by sme celú sumu vrátiť štátnemu fondu rozvoja bývania. Vypracovali sme Doplnok územného plánu, ktorý po pripomienkovaní občanov a orgánov štátnej správy schválilo obecné zastupiteľstvo. Dali sme vypracovať projektovú dokumentáciu na ďalšie etapy výstavby kanalizácie a vodovodu. Tieto sa začali realizovať v kultúrnom dome a dome služieb. Tento rok budeme pokračovať na Športovej, Májovej a Rovniankovej ulici.
Zdá sa, že je teda všetko v poriadku.
Ani nie. Riešili sme a riešime i ďalšie závažné problémy. Na základe kontroly Daňového úradu Žilina za roky 2000 – 2002 sme museli zaplatiť dodatočne daň 458 481 korún a  sankčný úrok vo výške 131 235 korún. Mali sme aj kontrolu z Úradu pre verejné obstarávanie SR na výstavbe bytovky a s poľutovaním musím skonštatovať, že sme dostali vysokú pokutu. Rokovaniami so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti sme výrazne zvýšili cenu pozemkov pod diaľnicu, riešime i problémy, ktoré spôsobuje obci jej výstavba. Ľady sa pohli pri riešení problémov s odpredanými pozemkami v lokalite LAZY. Darí sa nám aj v sociálnej oblasti. Starší ľudia, odkázaní na pomoc, boli umiestnení v domoch sociálnych služieb a dôchodcov.
Čo vás ešte čaká?
Predovšetkým veľmi veľa práce. Naše zámery však brzdí nedostatok financií. Veríme, že ak získame dotácie zo ŠFEÚ, podarí sa nám realizovať zámery Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na rok 2006. Očakávame, že aj fiškálna politika zo strany štátu prinesie obciam oveľa vyššie finančné prostriedky, ako tomu bolo doteraz.
Blíži sa aj koniec vášho volebného obdobia. Ako ho chcete využiť?
Okrem práce, ktorú som už spomínal, nás čaká predovšetkým veľa kultúrnych podujatí. Tento mesiac budú „maturovať“ naši predškoláci v materskej škole, základná škola pripravila štvrtú Školskú akadémiu, ktorej cieľom je opäť pomoc pri záchrane našej telocvične. V rímsko–katolíckom kostole budeme mať svätú omšu pri príležitosti 60. výročia kňazskej služby vdp. Štefana Račeka, čestného občana našej obce. Na júl je pripravená Nočná požiarna súťaž o putovný pohár starostu obce, na ktorú príde viac ako 15 súťažiacich družstiev DHZ. Ďalšou júlovou aktivitou je 3. ročník volejbalového turnaja, ktorého sa zúčastnia družstvá z celého okolia. V auguste by som rád pozval občanov z okolia Žiliny na 2. ročník Hričovských pastorálií. Okrem strihania oviec, gulášu z diviny, bryndzových halušiek a iných špecialít čaká všetkých návštevníkov zábava až do neskorých ranných hodín. Do konca roka pripravíme aj ďalšie tradičné akcie. Posedenie s najstaršími občanmi obce, uvítanie nových občiankov do života, kde každému dieťaťu odovzdáme vkladnú knižku s vkladom tisíc korún. No a samozrejme v decembri príde Mikuláš s darčekmi pre deti, pre dospelých je pripravený Vianočný  koncert a Silvestrovská zábava.


Diaľnica v Dolnom Hričove
Aj katastrálne územie Dolného Hričova zasiahla výstavba diaľnice D3 na úseku Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov). Jej výstavbu, tak ako každú stavbu,  sprevádzajú aj určité problémy. Občania však chápu celospoločenský význam výstavby diaľnice a tešia sa na jej otvorenie. „Cez našu obec prechádza cesta III. triedy, po ktorej prešlo denne asi 500 ťažkých motorových vozidiel. Po jednaniach s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) nastalo čiastočné zlepšenie. Napriek tomu, že vozidlá dostali zákaz prejazdu obcou, niektorí vodiči tento zákaz stále porušujú. Cesta je prašná, nepolieva sa, nedodržiava sa stanovená rýchlosť 40 kilometrov za hodinu. Ťažkou prepravou a nekvalitným povrchom cesty sa poškodzujú domy, narúša sa stabilita a znečisťujú sa fasády. Pri rokovaní s NDS sme riešili otázky negatívnych vplyvov na životné prostredie v obci nielen počas samotnej výstavby diaľnice, ale aj po ukončení celej výstavby,“ vysvetlil problém starosta Vladimír Sadloň. Vzhľadom na závažnosť i rozsah uvedenej problematiky pri značnej investičnej výstavbe a budúcej prevádzke veľkých dopravných systémov i priemyselných parkov v bezprostrednom okolí obce, sa rozmýšľa o vytvorení neziskovej organizácie obce – EKOPARTNER, ktorá by komplexne riešila otázky ekologickej stability a odstraňovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie.  Očakávania, radosti i starosti
V novej bytovke už malo takmer rok bývať 16 mladých, šťastných rodín. Jej odovzdanie sa však trochu oneskorilo, čo rozhodne nepotešilo starostu, poslancov a rozhodne nie potencionálnych nájomníkov. Skôr to prinieslo problémy a starosti. „Dnes je ťažko hľadať výhovorky, je však isté, že nešťastný bol už výber dodávateľa. Ten neplnil termíny ani svoje záväzky k subdodávateľovi a termín dokončenia sa stále odďaľoval. Napokon sme v novembri museli odstúpiť od zmluvy a uzavrieť ďalšiu s novým dodávateľom,“ vysvetľuje príčiny starosta Vladimír Sadloň. Časovo náročné bolo aj zabezpečenie prípojky plynu a elektriny do bytovky, kde náklady hradila obec. Táto zabezpečovala aj niektoré doplnky vybavenia a vnútorné úpravy. Nuž a k tomu treba pripočítať dlhú a tuhú zimu, ktorá spôsobila ďalšie problémy s  dokončením stavby. V bytoch sa zvýšila vlhkosť, nemohla sa dokončiť fasáda, ani položiť podlahová krytina. „Napriek pravidelným kontrolným dňom na stavbe a mimoriadnemu úsiliu vedenia obce je stavba prvej obecnej nájomnej bytovky pred dokončením. Priestorovo i vybavením sú to byty s vysokým štandardom a všetci veríme, že mladí nájomníci a ich rodiny tu nájdu spokojné a kvalitné bývanie. Rozšíri sa aj bytový fond obce a svojím umiestnením a vzhľadom bude bytovka dôstojnou súčasťou Dolného Hričova,“ skonštatoval na záver starosta Vladimír Sadloň.


Čo je nové v našej škole?


Knihy sú zdrojom poučenia, zábavy, oddychu i napätia. To sa snažili deťom zo ZŠ v Dolnom Hričove vštepiť učitelia v akcii Marcové knihoviny. Bol to mesiac literárnych prekvapiek. Súťaž o „triedneho knihomoľa“ najviac zaujala tretiakov, ktorí za mesiac zdolali až 85 titulov. Triednym knihomoľom sa stala Romanka Ďurajková, ktorá prečítala 13 knižiek. Starší i mladší žiaci tvorili aj návrhy na obaly svojich obľúbených kníh, tretiaci boli úspešní aj v súťaži, ktorú vyhlásil Diecézny katechetický úrad v Žiline na tému Kniha kníh – Biblia očami detí. Že dobrá kniha zaujme, dokázali aj účastníci čitateľskéhom maratónu. Víťaz Miroslav Gašper z 5. triedy dokázal čítať bez prestávky neuveriteľných 5 hodín a 23 minút.
Žiaci ZŠ P. M. Rovnianka však dosiahli aj ďalšie úspechy. Do matematického korešpondenčného seminára MAKS sa zapojilo 27 žiakov. Na okresnom kole Matematickej olympiády bolo z Dolného Hričova 7 žiakov, najúspešnejší bol siedmak Tomáš Martinček. Treba spomenúť aj ďalšie matematické súťaže – Pytagoriádu, Matematického klokana a ďalších úspešných riešiteľov. Martina Deckého (4. B), Žanetu Krkoškovú (2.), Renátu Ďurajkovú (3.), Lenku Družkovskú (4. A),
Veroniku Kovačicovú (4. B) a Miroslava Gašpera. Do okresného kola Geografickej olympiády postúpili 4 Dolnohričovčania, úspešní boli Mária Pospíšilová a Miroslav Gašper. Päťčlenná hliadka mladých zdravotníkov bola na okresnom kole tretia, dievčatá v dekanátnom kole Biblickej olympiády štvrté. Veľkú slávu zaznamenal aj tanečný country súbor Tara pod vedením Renáty Barčíkovej. V okresnej súťaži Rozprávkové vretienko si 2. miesto vybojovala druháčka Simonka Ďuriníková. Už tradične skvelé výsledky dosahujú v celoslovenskej súťaži školských časopisov Proslavis časopisy žiakov z Dolného  Hričova. Nebolo tomu ionak ani v tomto školskom roku. Prvácky časopis Čiky-miky noviny získal 2. miesto, školský časopis Pramienok zasa krásne 3. miesto.  Ako sa žije v Slniečku


Materskú školu Slniečko v Dolnom Hričove navštevuje v tomto školskom roku 54 detí. „Naša škôlka žije čulým spoločenským životom. V spolupráci s rodičmi organizujeme rôzne besiedky, posedenia, výlety, súťaže. Niektoré sa už stali tradíciou,“ dozvedeli sme sa od zástupkyne riaditeľa pre MŠ Janky Hanusovej. Začali s Tekvičkovým dňom a lampiónovým sprievodom. Obľúbeným podujatím je Šarkaniáda, ktorá sa končí spoločnou opekačkou. V októbri sa škôlkari zmenili na cestovateľov a navštívili Tropikárium a Vidámpark v Budapešti. Tradične prišiel do škôlky aj Mikuláš a nezabudli ani na fašiangový karneval s chutnými koláčikmi a šiškami. „Spolupráca s rodičmi je naozaj veľmi dobrá. Počas Dňa otvorených dverí sme im umožnili podrobnejšie sa zoznámiť s našou prácou,“ vyslovila poďakovanie rodičom Janka Hanusová. V škôlke v Dolnom Hričove nezabúdajú ani na ľudové tradície, aj preto sa tu každá jar víta vynášaním Moreny. Medzi najobľúbenejšie sviatky tu patrí Deň matiek a Medzinárodný deň detí. Trochu smutná býva Maturita, ktorou sa končí školský rok a učiteľky i deti sa lúčia s nastávajúcimi prvákmi. Ale ešte pred ňou tu stihli aj výlet rodičov a detí do ZOO v Lešnej. „Celý rok mali deti možnosť pracovať v tanečnom, dramatickom a výtvarnom krúžku, či v krúžku zdravej výživy alebo šikovných rúk. Okrem toho sa mohli pomaly zoznamovať aj s angličtinou,“ skončila výpočet aktivít MŠ Janka Hanusová.

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Príliš veľa vitamínov škodí zdraviu, majte ich pod kontrolou
 2. S jazykom vám pomôže elektronický prekladač Vasco Translator M3
 3. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách?
 4. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza
 5. MS v hokeji: TV Tipsport + špeciálna kurzová ponuka!
 6. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov
 7. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť?
 8. Princípy ostávajú, nástroje sa menia
 1. Bojovník Jiří Procházka sa stal novou tvárou XTB
 2. Hľadáte kvalitné diamantové šperky? Kúpite ich na Ardiama.sk
 3. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách?
 4. Príliš veľa vitamínov škodí zdraviu, majte ich pod kontrolou
 5. Župné mestečko ovládne krajské mesto aj celý Abov
 6. Dopraje nám najšťastnejšia krajina na svete hokejové zlato?
 7. Na Slovensku vznikla Detská dopravná nadácia
 8. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza
 1. Čo práve pripravuje SME? Ako pracuje? Ako vyzerá deň v redakcii? 12 693
 2. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť? 11 320
 3. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov 6 146
 4. Doplaťte tisíce. Ako bojovať s podrazmi developerov? 3 359
 5. 5 najčastejších chýb pri zateplení fasády: zabráňte im 3 276
 6. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 2 522
 7. Jazdecký areál v lete 2022 ožije akciami 2 013
 8. Manuál k výsadbe priesad 1 726

Blogy SME

 1. Martina Kotúčová: Proč dcera nehraje
 2. Anna Milanová: Spoločenské podhubie...
 3. Věra Tepličková: Pár dní nie je človek online a už v tom má zmätok
 4. Štefan Vidlár: Dva postrehy
 5. Tomáš Sedílek: Obhajcovia zlata z MS 2021 budú pre nás tvrdý oriešok.
 6. Branislav Fričovský: Zápisky (geotermo)heretika: Prológ
 7. Aliancia NIE RAKOVINE: Dobrý deň, sme NIE RAKOVINE
 8. Milan Buno: 7 knižných tipov: Dve slovenské katedrály tak, ako ste ich ešte nevideli!
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 19 479
 2. Miroslav Kocúr: Pápež sa pomýlil 9 486
 3. Jana Melišová: Skutočná cena za vojnu 8 169
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 6 226
 5. Věra Tepličková: Príde aj Mr. Bean? 5 407
 6. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa pravdepodobne ešte neskončil. Aktuálne informácie 4 077
 7. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 2 955
 8. Daniel Schikor: Jordánsko - v hlavnom meste 2 501
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 2. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 3. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
 4. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 5. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
 6. Jiří Ščobák: Sluha národa: Recenze 1. řady seriálu s Volodymyrom Zelenskym
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 37. - Arktída - Nansenova expedícia na lodi Fram (1893 - 1896)
 8. Jiří Ščobák: Čo robiť, aby sme sa nezbláznili z inflácie? Máme infláciu riešiť?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Štvrtú živú diskusiu zo štúdia denníka SME v rámci projektu Závislosti inak bude moderovať Šarkan – Peter Novák.


2 h
Oftalmológovia Zuzana Hrbeková a Konštantín Peško z IVIO Clinic.

Časy modernej techniky so sebou priniesli problém krátkozrakosti. Oftalmológovia Konštantín Peško a Zuzana Hrbeková hovoria, že čoraz viac ľudí bude potrebovať okuliare na videnie do blízka.


2 h
Ilustračná foto.

Komentáre k zápasom 23. kola III. ligy a 21. kola IV. ligy.


3 h
Ilustračné.

Muža hľadali v horách i v podhorských dedinách.


5 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Rumunské šelmy majú na svedomí mnoho úmrtí. Stret s človekom je na dennom poriadku.


21 h

V okrese Rimavská Sobota došlo k dopravnej nehode dvoch osobných áut.


14. máj

Trenčiansky samosprávny kraj pripravuje výstavbu dvoch nových rozhľadní, vieme kde.


SITA 15. máj

Dievčatko sa zranilo, posudok vypracoval znalec z úrazovej chirurgie.


20 h

Blogy SME

 1. Martina Kotúčová: Proč dcera nehraje
 2. Anna Milanová: Spoločenské podhubie...
 3. Věra Tepličková: Pár dní nie je človek online a už v tom má zmätok
 4. Štefan Vidlár: Dva postrehy
 5. Tomáš Sedílek: Obhajcovia zlata z MS 2021 budú pre nás tvrdý oriešok.
 6. Branislav Fričovský: Zápisky (geotermo)heretika: Prológ
 7. Aliancia NIE RAKOVINE: Dobrý deň, sme NIE RAKOVINE
 8. Milan Buno: 7 knižných tipov: Dve slovenské katedrály tak, ako ste ich ešte nevideli!
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 19 479
 2. Miroslav Kocúr: Pápež sa pomýlil 9 486
 3. Jana Melišová: Skutočná cena za vojnu 8 169
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 6 226
 5. Věra Tepličková: Príde aj Mr. Bean? 5 407
 6. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa pravdepodobne ešte neskončil. Aktuálne informácie 4 077
 7. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 2 955
 8. Daniel Schikor: Jordánsko - v hlavnom meste 2 501
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 2. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 3. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
 4. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 5. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
 6. Jiří Ščobák: Sluha národa: Recenze 1. řady seriálu s Volodymyrom Zelenskym
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 37. - Arktída - Nansenova expedícia na lodi Fram (1893 - 1896)
 8. Jiří Ščobák: Čo robiť, aby sme sa nezbláznili z inflácie? Máme infláciu riešiť?

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu