Sobota, 30. september, 2023 | Meniny má Jarolím

Dnes na návšteve v Dolnom Hričove

Dolný Hričov, jedna z najstarších obcí nášho regiónu. Už o dva roky si jej obyvatelia pripomenú osemstoročnicu od prvej písomnej zmienky o obci. Do jej katastra zasahuje aj Chránená krajinná oblasť Súľovské skaly. Najstaršou zachovanou stavbou v Dolnom Hr

ičove je rímsko-katolícky kostol sv. Michala z prelomu 13. a 14. storočia, kde vnútorné kresby na stenách obnovil akademický maliar Vincent Hložník.
Dnes je Dolný Hričov na ceste do sveta. Jeho súčasťou je totiž aj medzinárodné letisko, ktoré sa pomaly ale iste rozširuje. Aj o tom sme sa rozprávali so starostom Vladimírom Sadloňom.Keď sa história spája s modernou dobou


Aký bol rok 2005?    
Bol to rok veľkého pracovného tempa. Medzi najvážnejšie úlohy patrilo dokončenie výstavby obecnej bytovky, spracovanie Doplnku územného plánu obce, projektovej dokumentácie na vodovod a kanalizáciu a predloženie žiadosti na dotácie zo ŠFEÚ. Rozpočet obce sme splnili, čiastočne sa nám podarilo znížiť obecný dlh. Niečo sa podarilo, niečo prinieslo problémy a starosti. Pri výstavbe bytovky nám veľké problémy spôsobila firma, ktorá vyhrala výberové konanie. Museli sme odstúpiť od zmluvy a urobiť nové výberové konanie. Keby sme do konca minulého roku nevyčerpali úver 5,5 milióna korún museli by sme celú sumu vrátiť štátnemu fondu rozvoja bývania. Vypracovali sme Doplnok územného plánu, ktorý po pripomienkovaní občanov a orgánov štátnej správy schválilo obecné zastupiteľstvo. Dali sme vypracovať projektovú dokumentáciu na ďalšie etapy výstavby kanalizácie a vodovodu. Tieto sa začali realizovať v kultúrnom dome a dome služieb. Tento rok budeme pokračovať na Športovej, Májovej a Rovniankovej ulici.
Zdá sa, že je teda všetko v poriadku.
Ani nie. Riešili sme a riešime i ďalšie závažné problémy. Na základe kontroly Daňového úradu Žilina za roky 2000 – 2002 sme museli zaplatiť dodatočne daň 458 481 korún a  sankčný úrok vo výške 131 235 korún. Mali sme aj kontrolu z Úradu pre verejné obstarávanie SR na výstavbe bytovky a s poľutovaním musím skonštatovať, že sme dostali vysokú pokutu. Rokovaniami so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti sme výrazne zvýšili cenu pozemkov pod diaľnicu, riešime i problémy, ktoré spôsobuje obci jej výstavba. Ľady sa pohli pri riešení problémov s odpredanými pozemkami v lokalite LAZY. Darí sa nám aj v sociálnej oblasti. Starší ľudia, odkázaní na pomoc, boli umiestnení v domoch sociálnych služieb a dôchodcov.
Čo vás ešte čaká?
Predovšetkým veľmi veľa práce. Naše zámery však brzdí nedostatok financií. Veríme, že ak získame dotácie zo ŠFEÚ, podarí sa nám realizovať zámery Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na rok 2006. Očakávame, že aj fiškálna politika zo strany štátu prinesie obciam oveľa vyššie finančné prostriedky, ako tomu bolo doteraz.
Blíži sa aj koniec vášho volebného obdobia. Ako ho chcete využiť?
Okrem práce, ktorú som už spomínal, nás čaká predovšetkým veľa kultúrnych podujatí. Tento mesiac budú „maturovať“ naši predškoláci v materskej škole, základná škola pripravila štvrtú Školskú akadémiu, ktorej cieľom je opäť pomoc pri záchrane našej telocvične. V rímsko–katolíckom kostole budeme mať svätú omšu pri príležitosti 60. výročia kňazskej služby vdp. Štefana Račeka, čestného občana našej obce. Na júl je pripravená Nočná požiarna súťaž o putovný pohár starostu obce, na ktorú príde viac ako 15 súťažiacich družstiev DHZ. Ďalšou júlovou aktivitou je 3. ročník volejbalového turnaja, ktorého sa zúčastnia družstvá z celého okolia. V auguste by som rád pozval občanov z okolia Žiliny na 2. ročník Hričovských pastorálií. Okrem strihania oviec, gulášu z diviny, bryndzových halušiek a iných špecialít čaká všetkých návštevníkov zábava až do neskorých ranných hodín. Do konca roka pripravíme aj ďalšie tradičné akcie. Posedenie s najstaršími občanmi obce, uvítanie nových občiankov do života, kde každému dieťaťu odovzdáme vkladnú knižku s vkladom tisíc korún. No a samozrejme v decembri príde Mikuláš s darčekmi pre deti, pre dospelých je pripravený Vianočný  koncert a Silvestrovská zábava.


Diaľnica v Dolnom Hričove
Aj katastrálne územie Dolného Hričova zasiahla výstavba diaľnice D3 na úseku Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov). Jej výstavbu, tak ako každú stavbu,  sprevádzajú aj určité problémy. Občania však chápu celospoločenský význam výstavby diaľnice a tešia sa na jej otvorenie. „Cez našu obec prechádza cesta III. triedy, po ktorej prešlo denne asi 500 ťažkých motorových vozidiel. Po jednaniach s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) nastalo čiastočné zlepšenie. Napriek tomu, že vozidlá dostali zákaz prejazdu obcou, niektorí vodiči tento zákaz stále porušujú. Cesta je prašná, nepolieva sa, nedodržiava sa stanovená rýchlosť 40 kilometrov za hodinu. Ťažkou prepravou a nekvalitným povrchom cesty sa poškodzujú domy, narúša sa stabilita a znečisťujú sa fasády. Pri rokovaní s NDS sme riešili otázky negatívnych vplyvov na životné prostredie v obci nielen počas samotnej výstavby diaľnice, ale aj po ukončení celej výstavby,“ vysvetlil problém starosta Vladimír Sadloň. Vzhľadom na závažnosť i rozsah uvedenej problematiky pri značnej investičnej výstavbe a budúcej prevádzke veľkých dopravných systémov i priemyselných parkov v bezprostrednom okolí obce, sa rozmýšľa o vytvorení neziskovej organizácie obce – EKOPARTNER, ktorá by komplexne riešila otázky ekologickej stability a odstraňovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie.  Očakávania, radosti i starosti
V novej bytovke už malo takmer rok bývať 16 mladých, šťastných rodín. Jej odovzdanie sa však trochu oneskorilo, čo rozhodne nepotešilo starostu, poslancov a rozhodne nie potencionálnych nájomníkov. Skôr to prinieslo problémy a starosti. „Dnes je ťažko hľadať výhovorky, je však isté, že nešťastný bol už výber dodávateľa. Ten neplnil termíny ani svoje záväzky k subdodávateľovi a termín dokončenia sa stále odďaľoval. Napokon sme v novembri museli odstúpiť od zmluvy a uzavrieť ďalšiu s novým dodávateľom,“ vysvetľuje príčiny starosta Vladimír Sadloň. Časovo náročné bolo aj zabezpečenie prípojky plynu a elektriny do bytovky, kde náklady hradila obec. Táto zabezpečovala aj niektoré doplnky vybavenia a vnútorné úpravy. Nuž a k tomu treba pripočítať dlhú a tuhú zimu, ktorá spôsobila ďalšie problémy s  dokončením stavby. V bytoch sa zvýšila vlhkosť, nemohla sa dokončiť fasáda, ani položiť podlahová krytina. „Napriek pravidelným kontrolným dňom na stavbe a mimoriadnemu úsiliu vedenia obce je stavba prvej obecnej nájomnej bytovky pred dokončením. Priestorovo i vybavením sú to byty s vysokým štandardom a všetci veríme, že mladí nájomníci a ich rodiny tu nájdu spokojné a kvalitné bývanie. Rozšíri sa aj bytový fond obce a svojím umiestnením a vzhľadom bude bytovka dôstojnou súčasťou Dolného Hričova,“ skonštatoval na záver starosta Vladimír Sadloň.


Čo je nové v našej škole?


Knihy sú zdrojom poučenia, zábavy, oddychu i napätia. To sa snažili deťom zo ZŠ v Dolnom Hričove vštepiť učitelia v akcii Marcové knihoviny. Bol to mesiac literárnych prekvapiek. Súťaž o „triedneho knihomoľa“ najviac zaujala tretiakov, ktorí za mesiac zdolali až 85 titulov. Triednym knihomoľom sa stala Romanka Ďurajková, ktorá prečítala 13 knižiek. Starší i mladší žiaci tvorili aj návrhy na obaly svojich obľúbených kníh, tretiaci boli úspešní aj v súťaži, ktorú vyhlásil Diecézny katechetický úrad v Žiline na tému Kniha kníh – Biblia očami detí. Že dobrá kniha zaujme, dokázali aj účastníci čitateľskéhom maratónu. Víťaz Miroslav Gašper z 5. triedy dokázal čítať bez prestávky neuveriteľných 5 hodín a 23 minút.
Žiaci ZŠ P. M. Rovnianka však dosiahli aj ďalšie úspechy. Do matematického korešpondenčného seminára MAKS sa zapojilo 27 žiakov. Na okresnom kole Matematickej olympiády bolo z Dolného Hričova 7 žiakov, najúspešnejší bol siedmak Tomáš Martinček. Treba spomenúť aj ďalšie matematické súťaže – Pytagoriádu, Matematického klokana a ďalších úspešných riešiteľov. Martina Deckého (4. B), Žanetu Krkoškovú (2.), Renátu Ďurajkovú (3.), Lenku Družkovskú (4. A),
Veroniku Kovačicovú (4. B) a Miroslava Gašpera. Do okresného kola Geografickej olympiády postúpili 4 Dolnohričovčania, úspešní boli Mária Pospíšilová a Miroslav Gašper. Päťčlenná hliadka mladých zdravotníkov bola na okresnom kole tretia, dievčatá v dekanátnom kole Biblickej olympiády štvrté. Veľkú slávu zaznamenal aj tanečný country súbor Tara pod vedením Renáty Barčíkovej. V okresnej súťaži Rozprávkové vretienko si 2. miesto vybojovala druháčka Simonka Ďuriníková. Už tradične skvelé výsledky dosahujú v celoslovenskej súťaži školských časopisov Proslavis časopisy žiakov z Dolného  Hričova. Nebolo tomu ionak ani v tomto školskom roku. Prvácky časopis Čiky-miky noviny získal 2. miesto, školský časopis Pramienok zasa krásne 3. miesto.  Ako sa žije v Slniečku


Materskú školu Slniečko v Dolnom Hričove navštevuje v tomto školskom roku 54 detí. „Naša škôlka žije čulým spoločenským životom. V spolupráci s rodičmi organizujeme rôzne besiedky, posedenia, výlety, súťaže. Niektoré sa už stali tradíciou,“ dozvedeli sme sa od zástupkyne riaditeľa pre MŠ Janky Hanusovej. Začali s Tekvičkovým dňom a lampiónovým sprievodom. Obľúbeným podujatím je Šarkaniáda, ktorá sa končí spoločnou opekačkou. V októbri sa škôlkari zmenili na cestovateľov a navštívili Tropikárium a Vidámpark v Budapešti. Tradične prišiel do škôlky aj Mikuláš a nezabudli ani na fašiangový karneval s chutnými koláčikmi a šiškami. „Spolupráca s rodičmi je naozaj veľmi dobrá. Počas Dňa otvorených dverí sme im umožnili podrobnejšie sa zoznámiť s našou prácou,“ vyslovila poďakovanie rodičom Janka Hanusová. V škôlke v Dolnom Hričove nezabúdajú ani na ľudové tradície, aj preto sa tu každá jar víta vynášaním Moreny. Medzi najobľúbenejšie sviatky tu patrí Deň matiek a Medzinárodný deň detí. Trochu smutná býva Maturita, ktorou sa končí školský rok a učiteľky i deti sa lúčia s nastávajúcimi prvákmi. Ale ešte pred ňou tu stihli aj výlet rodičov a detí do ZOO v Lešnej. „Celý rok mali deti možnosť pracovať v tanečnom, dramatickom a výtvarnom krúžku, či v krúžku zdravej výživy alebo šikovných rúk. Okrem toho sa mohli pomaly zoznamovať aj s angličtinou,“ skončila výpočet aktivít MŠ Janka Hanusová.

Najčítanejšie na My Žilina

Komerčné články

 1. Vyrábajú lieky, ktoré poznali naše babky
 2. Ako si sporiť na dôchodok? Odpoveď vás možno prekvapí
 3. Unikátny kamión Hladinka smeruje na Bielu noc do Bratislavy
 4. Mexiko, Keňa či Maurícius. Cestujte za top exotikou z Viedne
 5. Aké tajomstvá skrýva kancelária šéfveliteľa?
 6. Umelá inteligencia už zajtra ovládne 5 miest na Slovensku!
 7. Slováci hlásili v lete až o 35 % viac škôd než minulý rok
 8. Všetkým lepí pred voľbami
 1. Zlato z malého futbalu aj plážového volejbalu
 2. Vďaka Blue Berry™ si užívam život naplno!
 3. V sobotu môžete urobiť dobrú voľbu! Union víta nových poistencov
 4. Ako si sporiť na dôchodok? Odpoveď vás možno prekvapí
 5. Unikátny kamión Hladinka smeruje na Bielu noc do Bratislavy
 6. Vyrábajú lieky, ktoré poznali naše babky
 7. Mexiko, Keňa či Maurícius. Cestujte za top exotikou z Viedne
 8. TIPOS prichádza s aplikáciou, ktorá zjednoduší stávkovanie
 1. Umelá inteligencia už zajtra ovládne 5 miest na Slovensku! 20 380
 2. Všetkým lepí pred voľbami 12 136
 3. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom 11 095
 4. Hladinka smeruje do Košíc! 8 300
 5. Až dve tretiny Slovenska majú mäkkú vodu. Čo na to naše cievy? 6 908
 6. Ako si sporiť na dôchodok? Odpoveď vás možno prekvapí 5 539
 7. Voľba srdcom je nespoľahlivá. Toto je najlepšia pomôcka 4 975
 8. Kaufland postavený z dreva? Áno, Bratislava má európsky unikát 4 608

Blogy SME

 1. Dušan Koniar: Spotrebná daň predražuje polliter asi o dva centy
 2. Anton Kovalčík: Murder Inc. na ruský spôsob 5. Koniec zvláštneho agenta FSB. Prvá časť.
 3. Rado Surovka: Niečo tu smrdí.
 4. Soňa Fröhlichová: Vinári pri Ženevskom jazere finišujú so zberom hrozna
 5. Pavel Ciesar: 325 mesiacov fiktívneho života v Matra Anke, a.s.
 6. Jano Richter: Oligarchovia sa radujú z každej jednej vraždy gayov
 7. Dada Vozáriková: Kúp mi knihu. V Edinburghu.
 8. Martin Škopec Antal: Na vlnách Slobodnej Európy
 1. Martin Greguš: Voličom Progresívneho Slovenska a SAS v Bratislave. Keď 1.10. už nebude mať kde zaparkovať spomeňte si, kto si opäť neurobil domácu úlohu... 82 765
 2. Miroslav Lukáč: V predvolebných debatách sme počuli Génia. Bohužiaľ Zla. Netreba ho predstavovať. Všetci ho poznáte. V hazarde platí kontra, re, vabank. 52 458
 3. Jana Plichtová: "Dobrák" Boris Kollár a jeho pomáhanie (si k majetku) 40 226
 4. Ján Šeďo: Generálmajor Ivan Pach dokonale a inteligentne zotrel Fica. 33 685
 5. Miroslav Lukáč: Mladí Vlci zo Smeru, ako sa sami nazvali, už vycerili tesáky a dokonca ich zaťali. 28 122
 6. Michal Feik: Možno veriť predvolebným prieskumom? 27 339
 7. Peter Kollega: Pán GP M. Žilinka, oklamali ste 5,447 miliónov občanov, okamžite odstúpte 27 172
 8. Pavel Macko: Fico je naničhodník, ktorý sa môže hanbiť! 15 554
 1. Monika Nagyova: Zo života vo firme snov: Po dvadsiatich dvoch rokoch som dostala výpoveď
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 5. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 6. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 8. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Vo voľbách rozhodujeme, kto krajinu povedie.

Slovensku je približne 4,3 milióna voličov.


2 h

Projekt počíta s výmenou celkovo 3771 kusov starých svietidiel.


23 h
Ilustračná fotografia.

V rámci projektu Závislí na zdraví prinášame sériu čitateľských príbehov o úspešnom boji so závislosťou.


(red) 28. sep

Tento rok vymenili 56 z celkovo 386 robotov.


TASR 28. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Dušan Koniar: Spotrebná daň predražuje polliter asi o dva centy
 2. Anton Kovalčík: Murder Inc. na ruský spôsob 5. Koniec zvláštneho agenta FSB. Prvá časť.
 3. Rado Surovka: Niečo tu smrdí.
 4. Soňa Fröhlichová: Vinári pri Ženevskom jazere finišujú so zberom hrozna
 5. Pavel Ciesar: 325 mesiacov fiktívneho života v Matra Anke, a.s.
 6. Jano Richter: Oligarchovia sa radujú z každej jednej vraždy gayov
 7. Dada Vozáriková: Kúp mi knihu. V Edinburghu.
 8. Martin Škopec Antal: Na vlnách Slobodnej Európy
 1. Martin Greguš: Voličom Progresívneho Slovenska a SAS v Bratislave. Keď 1.10. už nebude mať kde zaparkovať spomeňte si, kto si opäť neurobil domácu úlohu... 82 765
 2. Miroslav Lukáč: V predvolebných debatách sme počuli Génia. Bohužiaľ Zla. Netreba ho predstavovať. Všetci ho poznáte. V hazarde platí kontra, re, vabank. 52 458
 3. Jana Plichtová: "Dobrák" Boris Kollár a jeho pomáhanie (si k majetku) 40 226
 4. Ján Šeďo: Generálmajor Ivan Pach dokonale a inteligentne zotrel Fica. 33 685
 5. Miroslav Lukáč: Mladí Vlci zo Smeru, ako sa sami nazvali, už vycerili tesáky a dokonca ich zaťali. 28 122
 6. Michal Feik: Možno veriť predvolebným prieskumom? 27 339
 7. Peter Kollega: Pán GP M. Žilinka, oklamali ste 5,447 miliónov občanov, okamžite odstúpte 27 172
 8. Pavel Macko: Fico je naničhodník, ktorý sa môže hanbiť! 15 554
 1. Monika Nagyova: Zo života vo firme snov: Po dvadsiatich dvoch rokoch som dostala výpoveď
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 5. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 6. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 8. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu