Piatok, 4. december, 2020 | Meniny má Barbora, BarbaraKrížovkyKrížovky

Na Rajecku dohromady desať kandidátov na dva primátorské posty

Tento týždeň končíme sériu predstavovaní primátorských kandidátov z nášho regiónu. V predchádzajúcich vydaniach sme dali priestor kandidátom zo Žiliny,...

Tento týždeň končíme sériu predstavovaní primátorských kandidátov z nášho regiónu. V predchádzajúcich vydaniach sme dali priestor kandidátom zo Žiliny, Bytče a Kysuckého Nového Mesta. Dnes si môžu čitatelia prečítať odpovede kandidátov z Rajca a Rajeckých Teplíc. V prvom prípade sa o hlasy voličov, namiesto avizovaných siedmich, budú uchádzať len šiesti. Jozefa Bakoša totiž mestská volebná komisia nezaregistrovala pre chyby v petičných hárkoch. V Rajeckých Tepliciach chcú „primátorovať“ štyria.

Skryť Vypnúť reklamu

Kto kandiduje v Rajci?
Kandidátom na primátorov v Rajci a Rajeckých Tepliciach sme položili dve otázky: 1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať? 2. Čím chcete osloviť voličov?

Vladimír BAĎURA
(nezávislý)
Vek: 41
Vzdelanie: vysokoškolské
Stav: ženatý
Zamestnanie: SZČO
1. Od narodenia žijem v meste Rajec. Záleží mi na ľuďoch, ktorí žijú v meste i na meste samotnom. Chcem mesto ďalej budovať a zveľaďovať na základe priorít, ktoré som si stanovil a ktoré podrobnejšie predstavím vo volebnom programe. Kandidovať som sa rozhodol na základe viacročnej dôkladnej úvahy a taktiež na základe mnohých rozhovorov s občanmi mesta na danú problematiku, pri ktorých som cítil dostatočnú osobnú podporu.

2. Voličov chcem osloviť svojím doterajším životom, spôsobom svojej práce, prístupom k ľuďom a spôsobom jednania s nimi. Skúsenosti okrem iného čerpám aj z funkcie predsedu bytovej samosprávy pre 84 bytov, kde prijímame zásadné rozhodnutia a riešime potreby občanov. Som presvedčený o tom, že mnohé rozhodnutia a opatrenia v našom meste sa dajú vykonávať aj inak a hlavne šetrnejším a citlivejším spôsobom voči občanovi samotnému. Veľké rezervy vidím v neposlednom rade aj v oblasti kultúry a športu. Dôležitou devízou je aj zodpovedné využívanie eurofondov v rámci rozvoja mesta.

Skryť Vypnúť reklamu

Marián JASENOVEC
(nezávislý)
Vek: 51
Vzdelanie: vysokoškolské
Stav: ženatý
Zamestnanie: strojný inžinier
1. Oslovili ma občania zo všetkých častí mesta Rajec, ale aj niektoré občianske združenia a športové kluby. Nesúhlasím s tým, čo sa v Rajci za posledné roky deje a ako občanovi mi nie je jedno, akým smerom sa mesto uberá. Lacný výpredaj majetku a netransparentnosť pri verejnom obstarávaní je tá najhoršia alternatíva. Životná úroveň prevažnej väčšiny obyvateľov mesta má dlhodobo klesajúcu tendenciu. Chcem využiť svoje dlhoročné skúsenosti, znalosti a kontakty v prospech rozvoja a napredovania mesta Rajec.
2. Mestu Rajec bol udelený štatút Brundtlandského mesta, preto hlavnou prioritou je vybudovanie cestného obchvatu. Chcem zabezpečiť rekonštrukciu kotolní tak, aby vyhovovali náročným ekologickým kritériám. Rozšíriť kapacity bytového fondu mesta a dokončiť výstavbu 15 rokov rozostavanej viacúčelovej športovej haly. S riaditeľmi a majiteľmi firiem hľadať alternatívy riešení, ktorých výstupom by bolo zastavenie znižovania životnej úrovne obyvateľov.

Skryť Vypnúť reklamu

Jozef PAULÍNY
(nezávislý)
Vek: 67
Vzdelanie: vysokoškolské
Stav: ženatý
Zamestnanie: dôchodca
Mám vzdelanie stavebného smeru, vysokoškolské. Odpracoval som v stavebníctve 48 rokov a tieto moje vedomosti a skúsenosti by som chcel odovzdať svojmu rodnému mestu, a tak by som chcel zakončiť aktívnu časť môjho života.

2. Stretávam sa s ľuďmi a poznávam, čo ich trápi a bolí. Je to nezamestnanosť, mnohokrát bývanie, prostriedky na stravovanie, bývanie, a tak ďalej. Sociálna oblasť je zložitá, zvlášť oblasť starostlivosti o prestárlych ľudí, o ľudí telesne postihnutých, ale aj o mladé, začínajúce rodiny. K riešeniu týchto problémov by som chcel prispieť.

Ladislav PEKARA
(nezávislý)
Vek: 51
Vzdelanie: vysokoškolské
Stav: ženatý
Zamestnanie: strojný inžinier
1. Keďže som občanom Rajca a žijem tu celý život, tak mi záleží na rozvoji tohto mesta. Jednou z rozhodujúcich priorít bude využívanie eurofondov vo všetkých oblastiach rozvoja mesta a hlavne spokojnosť obyvateľov mesta Rajec. Chcem spolupracovať so všetkými, ktorí majú záujem na zveľaďovaní nášho mesta.

2. Voličov chcem osloviť mojím volebným programom, ktorý je zameraný na sociálny, ekonomický, kultúrny a športový život mesta. V tomto programe by som chcel, aby si tu svoje miesto našli všetci občania tohto mesta od najmladších až po najstaršiu generáciu.

Ján RYBÁRIK
(SMER – SNS – HZDS)
Vek: 41
Vzdelanie: vysokoškolské
Stav: ženatý
Zamestnanie: primátor
1. Pokračovať v započatej práci primátora na zveľaďovaní mesta.

2. Svojou doterajšou prácou a novými projektami.

Štefan ŽIDEK
(KDH)
Vek: 48
Vzdelanie: vysokoškolské
Stav: ženatý
Zamestnanie: výrobný manažér
1. V rámci diskusie v našom politickom klube som dostal ponuku kandidovať na funkciu primátora mesta Rajec. Po dlhšom uvažovaní som túto ponuku prijal. Prečo to dlhšie uvažovanie? Práca primátora je veľmi náročná. Je to práca s ľuďmi, pre ľudí, ale je to najmä služba občanom. Pokiaľ chcem dobre vykonávať túto prácu, musím sa jej venovať naplno a nezabúdať pritom na občanov. Chcem ponúknuť Rajčanom komunálnu politiku, založenú na hodnotách, ktoré sám vyznávam.

2. Chcem byť primátorom pre všetkých občanov na plný úväzok. Úlohou primátora nie je riešiť len problémy, ktoré sa zdajú byť najdôležitejšie jemu, ale najmä problémy všetkých občanov mesta. Preto chcem načúvať ľuďom, ich starostiam a problémom. Preto chcem zriadiť kanceláriu prvého kontaktu. Základným pilierom mojej práce bude sociálna oblasť a podpora rodiny. Osobitnou kapitolou, ktorej sa chcem venovať, je podpora vzdelávania a aktívneho života mládeže. Nie menej dôležitými oblasťami, ktorým sa chcem venovať, sú podpora malého a stredného podnikania, starostlivosť o čistotu a ochranu zelene v meste a vytváranie podmienok pre zlepšenie bezpečnosti občanov.

Kto kandiduje v Rajeckých Tepliciach?

Peter DOBEŠ (SMER – KDH)
Vek: 49
Vzdelanie: vysokoškolské
Stav: ženatý
Zamestnanie: primátor
1. Poslanie primátora je predovšetkým služba každému občanovi mesta, v rozbehnutých aktivitách a projektoch pokračovať, tie, ktoré sa rozbiehajú, dať im šancu a vytvoriť priestor, aby sa zrealizovali, aby som bol nápomocný vytvárať pokojnú atmosféru v meste pre spokojný život občanov, ktorí tu žijú a hostí, ktorí k nám prichádzajú.

2. Budovanie záchytného parkoviska v meste, námestia, chodníkov a údržba miestnych komunikácií, verejná zeleň a čistota mesta, územný plán mesta, budovanie autobusového nástupišťa, pomoc športovým klubom a voľnočasovým aktivitám detí a mládeže, budovanie domova sociálnych služieb pre seniorov, detské ihrisko, podpora hudobnej školy, pomoc rodinám a občanom v hmotnej núdzi, budovanie zberného dvora na separovaný zber komunálneho odpadu, spolupráca s kúpeľmi, s farským úradom, s neziskovými organizáciami a zložkami v meste, cezhraničná spolupráca, spracovanie stálej expozície starých listín a dobových fotografií o meste, informačný systém mesta, webová stránka, mestské noviny a verejný internet s knižnicou, zapojenie občanov do diania v meste, tradícia kultúrneho diania, etapová rekonštrukcia školských, telovýchovných a stravovacích zariadení v správe mesta.

Radoslav CHVOJKA
(nezávislý)
Vek: 37
Vzdelanie: vysokoškolské
Stav: ženatý
Zamestnanie: štátny zamestnanec
1. Žijem v Rajeckých Tepliciach a každodenne sa stretávam ako radový občan s bežnými problémami. Vedenie mesta s mnohými z nich doposiaľ nič nerobilo, navyše mám pocit, že zabudlo na život v meste. Kandidovať som sa rozhodol, aby som poukázal na veci, ktoré treba v Rajeckých Tepliciach a Poluvsí akútne riešiť. Zvýšila by sa tým kvalita života občanov.

2. Keďže nie som nominant politickej strany, ktorý musí hájiť záujmy spolustraníkov, ale kandidujem ako nezávislý, teda občiansky kandidát, jednoznačne chcem občanom Rajeckých Teplíc ponúknuť alternatívu k tomu, čo majú a s čím nemusia byť stotožnení. Mojimi prioritami je modernizácia predškolských zariadení a základného školstva v R. Tepliciach aj v Poluvsí, zavedenie školského autobusu pre našich školákov, rekonštrukcia existujúcich školských ihrísk, zabezpečenie projekcie a výstavby námestia ako novej oddychovej a relaxačnej zóny pre obyvateľov a návštevníkov mesta, zriadenie domu dôchodcov, zavedenie preventívnej lekárskej starostlivosti pre starších a bezvládnych spoluobčanov a pod.

Dušan KNAPEC
(SNS – HZDS)
Vek: 48
Vzdelanie: stredoškolské
Stav: ženatý
Zamestnanie:
súkromný podnikateľ

Dušan Knapec sa po porade so svojim volebným tímom rozhodol neodpovedať na naše otázky.
Jozef MIČUCH
(nezávislý)
Vek: 52
Vzdelanie: stredoškolské
Stav: ženatý
Zamestnanie: živnostník
1. Nie som spokojný so stavom vecí, ktoré sú v Rajeckých Tepliciach. Nie som rodený Tepličan, ale žijem tu už takmer 30 rokov. Takmer 20 rokov som pracoval v štátnej správe na úseku kultúry. K tomu, že kandidujem, som bol vyprovokovaný stavom vecí v meste. Kandidujem ako nezávislý.

2. Momentálne sa stretávam s občanmi a počúvam ich názory a pripomienky. Snažím sa počúvať hlasy občanov a skĺbiť ich s mojimi predstavami o fungovaní mesta. Na základe toho pripravím volebný program. Rajecké Teplice by si zaslúžili predovšetkým zlepšenie imidžu mesta pre návštevníkov, čo by malo znamenať najmä prínos pre domácich obyvateľov.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 2. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 3. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 4. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 5. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 6. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 7. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 8. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 9. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 10. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 1. Podcast: Jeden lístok, veľa tratí
 2. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 3. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 4. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 5. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 6. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 7. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 8. COOP Jednota je najdôveryhodnejším slovenským predajcom potravín
 9. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 10. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 833
 2. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 15 319
 3. Aká je chémia vôní 10 762
 4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 9 843
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 740
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 9 324
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 738
 8. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom 8 534
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 8 081
 10. Bývanie v meste predlžuje život 6 831
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Momentka zo zápasu Žilina - Topoľčany (3:2).

Peter Fiabáne: Po dvoch rokoch sa podarilo naplniť tretinu Plánu ZA

Za neúspech považujestav verejného priestoru a nevysporiadanie vzťahov s Georgom Trabelssiem.

Peter Fiabáne

Máme veľmi dobré mužstvo s obrovským potenciálom. Len sme to neukázali v zápasoch

S kapitánom Višňového a dvojnásobným majstrom v drese MŠK Žilina Martinom Minarčíkom sme zhodnotili jesennú časť tradičného účastníka piatej ligy.

Podľa kapitána Martina Minarčíka (vľavo) nastal zlom v zápase s Liptovským Mikulášom.

E- športový turnaj HernaZona.sk UNIZA Masters začína už tento piatok

Každý, komu je blízky herný svet, môže súťažiť online.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zdravotná sestra z Čadce prekonala COVID-19: Myslela som si, že zomriem

Pri pociťovaní príznakov sa začala liečiť sama. Bola to chyba.

Aktualizované o vyjadrenie Park Snow Donovaly a predsedu NR SR

Na Donovaloch otvorili lyžiarsku sezónu. Nie je jasné, ako dlho potrvá

Minister Doležal konštatoval, že minimálne do pondelka (7. 12.) môžu byť otvorené všetky lyžiarske strediská. Na pandemickej komisii očakáva vecnú a konštruktívnu diskusiu o osude tohtoročnej lyžiarskej sezóny.

Už ste čítali?