Streda, 25. november, 2020 | Meniny má KatarínaKrížovkyKrížovky

Patria medzi najstaršie učilišťa

Stredné odborné učilište energetické (SOUE) v Žiline, ktorého pôsobenie v oblasti vzdelávania trvá už 59 rokov, patrí v súčasnom období k najstarším školám v Žilinskom regióne.

(Zdroj: archív školy)

Svoju činnosť začalo v Rajci, z ktorého sa neskoršie presťahovalo do nových priestorov v Žiline na Komenského ulici č. 50. Škola má v súčasnosti celkove 678 žiakov. Štúdium je zabezpečované predovšetkým v dennej forme, popri zamestnaní vo večernej forme, respektíve v externej forme pre tých dospelých občanov, ktorí chcú získať výučný list. Ďalši informácie nám poskytol riaditeľ školy Štefan Domanický.

V akých učebných odboroch možno na SOUE študovať?
V päťdesiatych až sedemdesiatych rokoch minulého storočia SOUE zabezpečovalo vzdelávanie mladej generácie pre potreby všetkých energetických podnikov v rámci celého Slovenska. V súčasnosti vo svojom hlavnom poslaní zabezpečuje v regióne Žilina ucelenú elektrotechnickú výchovno-vzdelávaciu činnosť v študijných a učebných odboroch výpočtovej, automatizačnej a silnoprúdovej elektrotechniky s tým, že v školskom roku 2008/2009 sa zamerania niektorých študijných odborov rozšíria aj do oblasti telekomunikačnej a zabezpečovacej techniky. Naši absolventi v uvedených odboroch štúdia podľa prieskumu na trhu práce nachádzajú široké uplatnenie v rôznych organizáciách zaoberajúcimi sa elektrotechnickou výrobou, montážami, prípadne servisom zariadení v rôznych oblastiach národného hospodárstva najmä energetiky, elektrotechniky, automatizačnej techniky, výpočtovej techniky a počítačových sietí v rámci celého Slovenska.
Absolventi vašej školy získavajú rôzne odborné znalosti.
Tým, že naša škola je špecializovaná v príprave žiakov do oblastí výpočtovej, automatizačnej a silnoprúdovej techniky, naša doterajšia spolupráca sa orientovala na firmy, ktoré v uvedených technických oblastiach zastávajú popredné postavenie. Škola v roku 2002 podpísala zmluvu s firmou CISCO SYSTEMS a tým sa stala lokálnou akadémiou (LCNA) s možnosťou pripravovať študentov nielen našej školy na certifikované skúšky v rámci programu CNAP (CISCO Network Academy Program). Postupne sme pridali aj program IT Essentials I. a II. pod patronátom firmy Hawlett-Packard a pripravujeme zaradenie programov Fundamentals of Wireless LANs a Network Security (Základy bezdrôtovej LAN siete WiFi a sieťového zabezpečenia). Naša škola v rokoch 2005-2006 bolo jednou z organizácií, ktorá pripravovala správcov počítačových sietí na školách. V rámci špecializovaných kurzov PVSPU pod záštitou MŠ SR a Infoveku sme pripravili vyše 100 správcov. V tomto smere sme boli vyhodnotení medzi 10-timi najúspešnejšími školiacimi centrami. Niektorí z pedagógov potom ďalej pokračovali v štúdiu programu CNAP.
Je vaša škola vybavená špecializovanými učebňami?
Škola je vybavená na veľmi dobrej úrovni pre zabezpečenie výuky z oblasti pneumatiky a hydrauliky už od roku 1996, keď bola zriadená špecializovaná učebňa so zriaďovacími nákladmi 1,2 milióna korún. Učebňa je vybavená technológiou firmy FESTO (dodávateľ technológie závodu KIA pri Žiline), ktorá sa zaraďuje medzi špičky v oblasti pneumatiky vo svete. Učebňa umožňuje uskutočňovať výuku na pracoviskách pre nácvik pneumatických a hydraulických úloh a nácvik polohovej a tlakovej proporcionálnej pneumatiky. Žiaci na týchto pracoviskách získavajú základné vedomosti a zručnosti pri návrhu a realizácií logických a pneumatických obvodov používaných v praxi. Dielňa riadiacich systémov, ktorú má škola k dispozícii, slúži hlavne pre výučbu žiakov z oblasti automatizácie. Je vybavená programovateľnými automatmi, PLC (Programmable Logic Controller) TC 600 a PLC Simatic S7-300 od firmy Siemens. Žiaci sa zaoberajú výukou logiky programovateľných automatov a automatizačnej techniky.
Oboznámite nás s víziou rozvoja školy do budúcnosti?
V rámci vzdelávania elektrotechnikov škola pravidelne zabezpečuje skúšky odbornej spôsobilosti pre žiakov končiacich ročníkov podľa § 21 Vyhlášky č. 718/2002 Z.z. s tým, že do ďalšieho obdobia chceme rozšíriť organizovanie týchto skúšok aj na § 22 a 23 citovanej vyhlášky pre firmy a širokú verejnosť. Pochopiteľne kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu v odboroch, ktorých výučbu zabezpečujeme, sú najdynamickejšie sa vyvíjajúcou oblasťou techniky a technológií, je podmienená moderným materiálno-technickým zabezpečením a modernými výukovými metódami (ako e-learning, blended learning) v spojitosti s novým obsahom odborných poznatkov a technologických postupov. Moderná technika spolu s modernými vzdelávacími metódami umožní rýchlejšie vniknúť do problému, pochopiť jeho riešenie a prakticky si ho aj vyskúšať. Škola má predpoklady a ambície stať sa v budúcnosti vo svojom regióne akýmsi centrom zameraným na celoživotné vzdelávanie žiakov respektíve občanov v rámci tzv. Otvorenej školy vo výpočtovej technike a širokého spektra špecializovaných odborov elektrotechniky.
SOU energetické predstavuje odbory do ktorých bude prijímať žiakov ZŠ pre škol. rok 2007/2008.

Skryť Vypnúť reklamu

Odbory, študijné alebo učebné, sú určené pre chlapcov a dievčatá so záujmom o elektrotechniku. V študijných odboroch absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list, po ukončení môže pokračovať na vysokej škole alebo pomaturitnom štúdiu. V učebnom odbore absolvent získa výučný list, po ukončení môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu dennom alebo večernom na získanie maturitného vysvedčenia.
SOU otvára pre školský rok 2007/2008
tieto študijné odbory:
•mechanik počítačových sietí 2682 4,
•mechanik elektrotechnik 2697 4
•učebný odbor elektromechanik rozvodných zariadení 2683 2 03.

Jednotlivé odbory môžeme charakterizovať nasledovne:
Mechanik počítačových sietí 2682 4. Štúdium sa zameriava na návrh, stavbu, údržbu, opravu a riadenie samostatných počítačov a počítačových sietí. Pracovné uplatnenie absolventa je v oblasti informačných technológií a počítačových sietí.
Mechanik elektrotechnik 2697 4. Ide o nový integrovaný elektrotechnický odbor, ktorý nahrádza všetky bývalé elektrotechnické odbory slaboprúdového a silnoprúdového zamerania. Žiaci si môžu po absolvovaní druhého ročníka zvoliť zamerania, na našom SOU predpokladáme otvoriť tieto zamerania :
• informačné technológie,
• telekomunikačná a zabezpečova-
• cia technika,
• automatizačná technika,
• silnoprúdová elektrotechnika.
Štúdium sa podľa zvoleného zamerania orientuje do všetkých technických oblastí od slaboprúdu až po silnoprúd, t. j. od oblastí konštrukcie a využívania výpočtovej techniky v informačných a automatizovaných systémoch až po oblasť výroby, rozvodu a použitia silnoprúdových zariadení. Študijný odbor pripravuje absolventov na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch národného hospodárstva.
Elektromechanik rozvodných zariadení 2683 2 03. Štúdium je zamerané na získanie komplexných vedomostí a zručností z oblasti silnoprúdovej elektrotechniky, energetiky a rozvodných zariadení. Všetci absolventi študijných odborov a učebného odboru môžu u nás získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa Vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z.z. § 21.
Počas štúdia môžu absolvovať doplnkové vzdelávanie v oblasti počítačov a počítačových sietí. SOU je akreditovanou LCNA (Local Cisco Neetwork Academy) pre počítačové siete (štyri semestre sieťových technológií s možnosťou získania certifikátu CCNA, dva semestre Wi-Fi sieti), zabezpečujeme školenia na hardware PC (certifikát IT Essential I. a II. pod záštitou firmy HP).
Tešíme sa na Váš záujem o naše SOU a spoluprácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie.Bližšie informácie získate na telefónnych číslach 041/7002800 alebo nainternetovej stránke www.soseza.sk.
Riaditeľ SOUE Ing. Štefan Domanický

Skryť Vypnúť reklamu

Dosahované úspechy školy na rôznych súťažiach
Kvalitnú úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu školy možno posudzovať aj na základe dosiahnutých umiestnení na rôznych súťažiach.
V medzinárodnej súťaži odborných vedomostí a zručností, ktorá sa konala v predošlom školskom roku v Plzni za účasti dvanástich súťažiacich družstiev, z toho deväť českých a troch slovenských, sa umiestnili na nasledovných miestach:
V odbore slaboprúd družstvo z SOUE v Žiline sa umiestnilo na piatom mieste a v odbore silnoprúd na siedmom mieste. „V obidvoch súťažiach sa naše družstvá umiestnili najlepšie zo zúčastnených slovenských družstiev,“ zdôrazňuje riaditeľ školy Štefan Domanický. Najbližšie meranie síl v medzinárodnej súťaži žiakov sa v tomto roku uskutoční 12. až 14. marca 2007 v Chomutove v Českej republike pod záštitou Českého zväzu zamestnávateľov v energetike a Asociácie energetického a elektrotechnického vzdelávania, kde by chceli svoje pozície minimálne obhájiť.
V obdobnej celoslovenskej súťaži organizovanej Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore v odborných vedomostiach a zručnostiach žiakov v odbore mechanik elektronik, ktorá sa uskutočnila 16. januára v SOU v Kysuckom Novom Meste, sa družstvo školy umiestnilo na prvom mieste a v súťaži jednotlivcov taktiež získali prvé miesto.
V rámci stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) v uplynulom školskom roku sa žiaci SOUE v rámci školského kola prezentovali sedemnástimi prácami, z ktorých do okresného kola postúpilo v rôznych kategóriách deväť žiackych prác, ktoré získali jedno druhé miesto a štyri tretie miesta. Svoju šikovnosť žiaci dokázali aj v krajskom kole, kde získali dve štvrté miesta.

Skryť Vypnúť reklamu

Vážení rodičia, príbuzní a známi žiakov SOUE. Nadišiel čas podávania daňových priznaní za rok 2006 a Vy máte možnosť rozhodnúť, komu poukážete časť Vašich daní. Príjemcom 2% sa môže stať občianske združenie s názvom Rodičovské združenie pri SOU energetickom v Žiline.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
 2. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 3. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tracíciou!
 4. Máš dosť teórie a poučiek? Študuj, cestuj, pracuj a ži!
 5. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 6. Na VŠEMvs získaš kvalitné štúdium v moderných priestoroch
 7. Táto pomôcka zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 8. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
 9. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 10. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 1. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 2. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 3. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 4. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 5. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
 7. Budúcnosť M&A v Európe
 8. Zdravá pečeň zlepšuje metabolizmus aj celkové zdravie
 9. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 10. Toto si zapamätajte! Takto určite nakúpite bezpečne
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 26 871
 2. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 14 900
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 12 305
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 10 783
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 854
 6. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 568
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 410
 8. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 8 334
 9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 8 196
 10. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 8 127
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Traja turisti zablúdili v Malej Fatre

Stratení turisti neutrpeli zranenia.

VII. ročník Kolokvia turistických informačných centier Slovenskej republiky

Kvôli opatreniam súvisiacim s pandémiou COVID-19 sa kolokvium konalo formou moderovaných rozhovorov s odborníkmi z praxe, ktoré sprístupnili na internete.

VIDEO: Žilina ide do veľkého europrojektu. Do ekológie investuje 1,3 milióna eur

O adaptácii Žiliny na zmenu klímy diskutoval aj primátor mesta.

Do Vianoc by mali byť tri kolá testovania, nástup do škôl sa odkladá

Použiť sa má osem miliónov antigénových testov.

Premiér Igor Matovič.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pri inštalácii vianočnej výzdoby v Mlynoch prišiel mladý muž o nohu

Pracovník spadol z výšky približne 20 metrov. Utrpel množstvo zranení.

FOTO: Po obrovských tolstolobikoch prišli na rad skutoční králi priehrady Ružiná

Vo vodnom diele Ružiná prebieha už štvrtý deň záchranný odlov rýb.

Tragická nehoda na R1: Vodiča († 52) vymrštilo z auta

Nehoda sa stala na diaľničnom úseku medzi Zvolenom a Žiarom.

Vianočné trhy v Prievidzi budú, nevyhnú sa však obmedzeniam

Situácia s koronavírusom zasiahla aj do tradičných vianočných trhov v Prievidzi aj do fungovania ľadovej plochy na námestí.

Už ste čítali?